Arkusz danych serwisowych Bosch Angle Exact 30 380

Bosch Angle Exact 30 380 to innowacyjny arkusz danych serwisowych, który pomaga w dokładnym monitorowaniu stanu wszystkich pomiarów i czujników w sieci. System umożliwia wykonanie pełnego pomiaru napięcia sieciowego i innych czujników, dzięki czemu można szybko zidentyfikować i naprawić ewentualne problemy. System zapewnia szybkie i wygodne wyświetlanie wyników, zapewniając wymagane poziomy bezpieczeństwa i kontroli. Jego wyjątkowy system automatycznego tworzenia raportów umożliwia również sprawne zarządzanie danymi. System jest łatwy w konfiguracji i ogólnie bardzo wygodny w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz danych serwisowych Bosch Angle Exact 30 380

Z Centrum pomocy technicznej HPE można przejść do Menedżera zgłoszeń serwisowych (SCM) na następujące sposoby:

 • Opcja 1: główne menu > Prześlij lub zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi.
 • Opcja 2: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Dostęp do zgłoszeń.
 • Opcja 3: Przejdź bezpośrednio na stronę: www. com/support/scm.
 • W menedżerze SCM można wykonać następujące operacje:

  Wysyłanie nowego zgłoszenia serwisowego

  Aby wysłać nowe zgłoszenie serwisowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do menedżera SCM, a jeśli już w nim jesteś, kliknij opcję Wyślij zgłoszenie serwisowe w lewym menu.

  2. Znajdź produkt, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie. Dostępne są dwie możliwości:

   Opcja 1: Jeśli nie wiesz, jaka umowa obejmuje ten produkt, kliknij opcję Przeglądaj produkty objęte umowami i gwarancjami, aby wyświetlić listę umów serwisowych, pakietów wsparcia i gwarancji (dalej nazywanych „umowami”):

   Lista obejmuje umowy powiązane z profilem użytkownika lub stanowiące część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego użytkownik jest członkiem.

   Rozwiń umowy na liście, aby zobaczyć objęte nimi produkty. Znajdź na liście żądany produkt i kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Opcja 2: Jeśli wiesz, jaką umową objęty jest produkt, wprowadź dowolny z poniższych identyfikatorów w polu „Identyfikator umowy lub gwarancji”:

  3. Numer seryjny produktu (w przypadku gwarancji)
  4. Identyfikator umowy serwisowej (SAID)

   Uwaga: Klienci Datacenter Care: Jeśli wysyłasz zgłoszenie przy użyciu głównego identyfikatora SAID, wprowadź numer seryjny urządzenia w polu Opis problemu.

  5. Identyfikator konta serwisowego (SAR)
  6. Identyfikator pakietu wsparcia
  7. Nazwa skrócona
  8. Jeśli identyfikator jest prawidłowy, a umowa jest aktywna, zostanie wyświetlona lista produktów objętych tą umową. Znajdź na liście żądany produkt, a następnie kliknij Wyślij zgłoszenie serwisowe z prawej strony.

   Jeśli użytkownik jest zalogowany, umowa nie musi być powiązana z jego profilem, aby możliwe było wysłanie zgłoszenia dotyczącego objętego nią produktu.

  9. Na stronie Wyślij zgłoszenie wprowadź tytuł zgłoszenia, system operacyjny oraz wersję, istotność, numer seryjny, preferowaną metodę kontaktu, godziny kontaktu i strefę czasową, preferowaną metodę obsługi, informacje dotyczące dostępu w lokalizacji instalacji oraz możliwie jak najwięcej szczegółowych informacji. Opisz problem oraz kroki podjęte dotychczas w celu jego rozwiązania.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Opis problemu.

   Aby wyświetlić przykłady informacji, jakie należy podać, kliknij Czynności podjęte w celu rozwiązania problemu
  10. Wprowadź dane kontaktowe i lokalizacje sprzętu. Z danych kontaktowych może skorzystać pracownik wsparcia technicznego w celu powiadomienia o aktualizacjach i uzyskania dalszych danych. Upewnij się, czy osoba kontaktowa rzeczywiście może współpracować z pracownikiem wsparcia technicznego. Upewnij się, że podano prawidłową lokalizację sprzętu, ponieważ wizyty pracowników technicznych i dostawa części będą odbywały się pod ten adres.

  11. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przewidywany czas reakcji

  Jeżeli zgłoszenie przesyłasz w godzinach wyznaczonych w umowie serwisowej, zareaguje na nie pierwszy dostępny pracownik wsparcia technicznego. Gdyby potrzebne było wsparcie poza normalnymi godzinami objętymi umową, należy zarejestrować zgłoszenie przez telefon, zaznaczając, że potrzebne jest „podwyższenie poziomu” umowy serwisowej. Spowoduje to naliczenie dodatkowej opłaty. W niektórych krajach tego typu usługa jest niedostępna.

  Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu jest zależny od typu umowy. Czas reakcji w miejscu lokalizacji sprzętu to czas do chwili pojawienia się pracownika technicznego na miejscu w celu rozwiązania problemu, a nie czas, w jakim problem zostanie rozwiązany.

  Sprawdzanie stanu istniejącego zgłoszenia serwisowego

  Aby sprawdzić status zgłoszenia serwisowego, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do menedżera SCM.
 • Na stronie głównej SCM dostępne są dwie opcje:

  Opcja 1: Jeśli znasz identyfikator zgłoszenia...

 • Wpisz go w polu Sprawdzanie stanu zgłoszenia i kliknij Przejdź.
 • Pod polem tekstowym zostanie wyświetlone podsumowanie zgłoszenia, w tym jego status.
 • Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij Wyświetl szczegóły zgłoszenia.
 • Opcja 2: Jeśli nie znasz identyfikatora zgłoszenia...

 • Przejrzyj tabelę Moje ostatnie zgłoszenia, aby znaleźć szukane zgłoszenie.
 • Po znalezieniu szukanego zgłoszenia kliknij jego identyfikator.
 • Powinno nastąpić przekierowanie na stronę Informacje o zgłoszeniu, zawierającą podsumowanie oraz pełną historię zgłoszenia. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Tworzenie raportu zgłoszeń z listą wszystkich zgłoszeń

  Możesz utworzyć listę wysłanych zgłoszeń dotyczących produktów objętych umowami powiązanymi z twoim profilem lub stanowiącymi część udziału umów i gwarancji z aktywną rolą SCM, którego jesteś członkiem.

  Aby utworzyć raport zgłoszeń, wykonaj następujące czynności:

 • Na stronie głównej SCM kliknij Wyświetl raport dotyczący zgłoszenia.
 • Na stronie Określ ustawienia raportu zgłoszeń wybierz z listy jedną lub więcej umów i dodaj je do pola po prawej stronie. Możesz też wyszukać konkretną umowę lub gwarancję. Wpisz umowę lub gwarancję w polu wyszukiwania i kliknij Znajdź. Zostanie ona wyróżniona na liście poniżej.

  Opcjonalnie, odfiltruj zgłoszenia według statusu i przedziału czasu.

 • Kliknij Utwórz raport.

  W raporcie zawarte są zgłoszenia powiązane z Twoim profilem, zawierające identyfikator zgłoszenia, tytuł zgłoszenia, numer seryjny, stan, istotność, daty przesłania i aktualizacji oraz monitorowania klienta. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danym zgłoszeniu, kliknij jego identyfikator.

 • Opcjonalnie można kliknąć ikonę CSV, aby pobrać raport zgłoszeń w formacie CSV.

  Aby zmodyfikować raport, kliknij opcję Zmień ustawienia raportu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Przeglądanie ostatnich zgłoszeń

  Szczegóły ostatnich zgłoszeń można przejrzeć na trzy sposoby:

 • Wprowadź identyfikator zgłoszenia w polu tekstowym Sprawdzanie stanu zgłoszenia na stronie głównej SCM, a następnie kliknij Przejdź.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w tabeli Moje ostatnie zgłoszenia na stronie głównej SCM.
 • Kliknij identyfikator zgłoszenia w raporcie utworzonym po kliknięciu opcji Wyświetl raport zgłoszeń.
 • Strona Informacje o zgłoszeniu zawiera następujące informacje:

 • Informacje o zgłoszeniu, w tym tytuł zgłoszenia, numer monitorowania klienta, numer umowy i produktu, źródło (zgłoszenie internetowe, telefoniczne), daty wysłania i aktualizacji oraz bieżący stan.
 • Dane kontaktowe i lokalizacja sprzętu.
 • Szczegóły zgłoszenia.
 • Historia zgłoszenia, obejmująca korespondencję i informacje z rejestru zgłoszenia.
 • Zgłoszenia podrzędne, jeśli dotyczy.
 • Aktualizowanie zgłoszenia

  Do otwartych zgłoszeń można dodawać uwagi i załączniki. Można też zamknąć zgłoszenie.

  Aby zaktualizować zgłoszenie, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź na stronę Informacje o zgłoszeniu, stosując jedną z metod opisanych w temacie Przeglądanie ostatnich zgłoszeń.
 • Na karcie Szczegóły zgłoszenia i historia kliknij opcję Aktualizuj, dodaj załączniki lub żądanie, aby zamknąć to zgłoszenie.
 • Aktualizacja może obejmować następujące elementy:

  Dodawanie uwag

  W polu tekstowym dodaj uwagi i kliknij Aktualizuj. Podczas przesyłania zgłoszenia uwagi dodawane są do historii zgłoszenia i powiadamiany jest o nich pracownik techniczny.

  Wysyłanie załączników

  Do otwartych zgłoszeń można dołączać dokumenty, takie jak pliki programu, pliki dziennika i ilustracje, korzystając z łącza e-mail na stronie szczegółów zgłoszenia lub stronie potwierdzenia przesłania zgłoszenia. Nie modyfikuj wiersza tematu wiadomości e-mail. Załączniki zostaną dodane do zgłoszenia i zostanie o nich powiadomiony pracownik techniczny. Po ich przetworzeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dostęp do dokumentów dołączonych do zgłoszenia poprzez Menedżera zgłoszeń serwisowych jest niemożliwy.

  O ile to możliwe, ze względów bezpieczeństwa wyślij wiadomość e-mail z tego samego adresu domeny co domena adresu e-mail osoby kontaktowej zajmującej się zgłoszeniem. (Domena to słowo po znaku @. Na przykład: @mojafirma. com). Czas dostarczenia wiadomości e-mail nie jest gwarantowany.

  Zamykanie zgłoszenia

  W polu tekstowym wprowadź krótkie wyjaśnienie, dlaczego chcesz zamknąć zgłoszenie, a następnie kliknij Aktualizuj. Zgłoszenia nie są zamykane automatycznie w wyniku pojawienia się żądania. Pracownik wsparcia technicznego zamyka zgłoszenie po dokonaniu jego przeglądu. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Edycja ustawień SCM

  Jeśli regularnie wysyłasz zgłoszenia, możesz dla wygody wcześniej wprowadzić dane kontaktowe oraz preferowane lokalizacje sprzętu i określić źródła tych informacji.

  Aby zmienić ustawienia menedżera SCM, wykonaj następujące czynności:

 • W lewym menu kliknij Edycja ustawień SCM.
 • Możesz zmienić następujące ustawienia:

  Wartości gotowych zestawów do wprowadzania z list rozwijanych kontaktów

  Wybierz źródło listy kontaktów na stronie przesyłania zgłoszeń. Użyj danych kontaktowych z jednego z następujących dokumentów:

 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia.
 • Umowa używana do wysłania zgłoszenia i w profilu HPE Passport użytkownika oraz dane kontaktowe użyte przy wysyłaniu ostatniego zgłoszenia.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania danych kontaktowych

  Wybierz, w jaki sposób dane kontaktowe mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Nie wypełniaj: Wybierz, jeśli dane kontaktowe często się zmieniają lub jeśli korzystasz z listy rozwijanej w celu wypełniania pól.
 • Wprowadź z profilu HPE Passport: Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 • Użyj ostatnio wprowadzonych danych: Opcja przydatna w przypadku, gdy za każdym razem wykorzystywane są te same dane kontaktowe.
 • Użyj danych z umowy serwisowej: Dotyczy umowy używanej do wysłania zgłoszenia. Opcja przydatna, jeśli umowa zawiera dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zgłoszenia wysyłane do firmy HPE.
 • Preferowane opcje wstępnego wprowadzania lokalizacji sprzętu

  Wybierz, w jaki sposób informacje o lokalizacji sprzętu mają być automatycznie wprowadzane w polach danych kontaktowych zgłoszenia. Opcje:

 • Kliknij Zapisz, aby wybrane opcje stały się nowymi ustawieniami domyślnymi.
 • Uwaga: Klienci posługujący się kodem PIN, na przykład klienci Datacenter Care, muszą dodać kod PIN do swojego profilu, aby móc wysyłać zgłoszenia serwisowe. W obszarze Edycja ustawień SCM wpisz ten kod w polu „PIN Menedżera zgłoszeń serwisowych” i zapisz. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Obsługa języków

  Z dniem 19 marca 2018 firma HPE zakończy udzielanie wsparcia technicznego w języku duńskim, szwedzkim, fińskim, norweskim i holenderskim, oferując w zamian obsługę w języku angielskim. W przypadku kontaktowania się z firmą HPE w celu uzyskania pomocy technicznej — przez Centrum pomocy technicznej online lub telefonicznie — do komunikacji będzie używany język angielski.

  Firma HPE może zmienić obsługę języków w przyszłości. Wszelkie tego typu zmiany zostaną wymienione tutaj.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Wybierz Bosch Car Service, ponieważ dysponujemy wiedzą i procedurami, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Ta wiedza wyraża się na kilka sposobów.

  Po pierwsze, zamawiając serwis w Bosch Car Service, możesz oczekiwać absolutnej staranności i dbałości o szczegóły. Co obejmuje serwis samochodowy? Częściowo będzie to zależeć od harmonogramu serwisowania pojazdu, ale ogólnie będzie obejmować szeroki zakres kontroli systemów związanych z bezpieczeństwem, niezawodnością i wydajnością. Pracownicy Bosch Car Service wymienią wszystkie zepsute lub zużyte części i uzupełnią potrzebne płyny. Wymiana oleju i filtra to standard, co przyczynia się do dobrych osiągów.

  Po drugie, Bosch Car Service posiada niezrównaną wiedzę na temat wytycznych producentów dotyczących czynności związanych z serwisowaniem. Ponadto zawsze używamy oryginalnych części zamiennych i materiałów wysokiej jakości.

  Po trzecie, Bosch Car Service charakteryzuje się integralnością. W przypadku innych ofert serwisowych samochodu możesz podejrzewać, że problemy zostały zidentyfikowane niepotrzebnie, ale Bosch Car Service zawsze ma na względzie dobro klienta.

  Opis

  SEC-ANGLE EXACT 30-380 Professional
  Opis::
  Moment obrotowy od (wkr. twarde) 10 Nm
  Moment obrotowy do (wkr. twarde) 30 Nm
  Moment obrotowy (wkr. twarde) 10? 30 Nm
  Moment obrotowy od (wkr. miękkie) 10 Nm
  Moment obrotowy do (wkr. miękkie) 25 Nm
  Moment obrotowy (wkr. miękkie) 10? 25 Nm
  Moment obrotowy (stary) 10 - 30 Nm
  Prędkość obrotowa 380 obr. /min
  Bieg Obroty w prawo/lewo
  Ciężar 2, 30 kg
  Uwagi Zabezpieczenie przed powtórnym wkręceniem 0, 7 s
  System montażu narzędzi Chwyt zewnętrzny czworokątny 3/8"
  Elektronarzędzia akumulatorowe Akumulator 14, 4 V / 2, 4 Ah
  Rodzaj napędu Elektronarzędzia akumulatorowe
  Konstrukcja Kąt
  Rodzaj sprzęgła Sprzęgło wyłączające

  Arkusz danych serwisowych Bosch Angle Exact 30 380

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz danych serwisowych Bosch Angle Exact 30 380

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz danych serwisowych Bosch Angle Exact 30 380