Cechy produktu Ge Ats1252

Ge Ats1252 to produkt firmy General Electric, który zapewnia zaawansowane funkcje sterowania, kontroli i monitorowania systemów elektrycznych. Produkt ten ma szeroki zakres obsługiwanych urządzeń, w tym moduły źródła energii, przekaźniki, zabezpieczenia, sterownik mocy, zasilacze, systemy monitorowania, systemy sterowania, narzędzia diagnostyczne, oprogramowanie do analizy danych i wiele innych. Ge Ats1252 jest wyposażony w nowoczesną technologię, która zapewnia dostęp do wszystkich danych systemu z jednego miejsca, oferując wyjątkową wygodę i elastyczność. Produkt ten jest łatwy w instalacji i może być szybko i łatwo rozszerzany, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji przemysłowych. Ge Ats1252 jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Windows, Linux i Mac OS X, i oferuje łatwe zarządzanie zdalne i zaawansowane funkcje kontroli przemysłowej.

Ostatnia aktualizacja: Cechy produktu Ge Ats1252

Opis produktu:

GE Industrial Solutions stworzyło nową serię wyłączników różnicowoprądowych o nazwie FPB.

Są to specjalistyczne aparaty typu B (EN 62423) reagujące na następujące przebiegi prądów upływnościowych: sinusoidalne, pulsujące ze składową stałą oraz stałe wygładzone. Co więcej, ich dużą zaletą w porównaniu do wyłączników typu A / Ai jest zdolność wykrywania prądów różnicowych o częstotliwości do wartości 1000 Hz.

Wyłączniki różnicowoprądowe FPB zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem szczególnie w obwodach z przemysłowymi przemiennikami częstotliwości, ładowarkami do samochodów elektrycznych, panelach sterujących wind, a także do zabezpieczania w instalacjach: fotowoltaicznych i zasilania rezerwowego.

Oferta FPB obejmuje wyłączniki na prądy znamionowe od 16 do 80A oraz prądy różnicowe 30 do 500 mA dla wykonania 2P i 4P. Aparaty te charakteryzują się dużą wytrzymałością na prądy udarowe do 3000A (8/20 m/s) oraz podwyższoną obciążalnością zwarciową do 10kA (przy dobezpieczeniu).

Z przodu wyłącznika znajduje się optyczna sygnalizacja wyzwolenia na skutek zakłócenia.

Zaciski podłączeniowe w wersji bezpiecznej mogą pomieścić przewody o przekroju do 50 mm2, a moment dociskowy 4, 5 Nm gwarantuje stabilność podłączenia na długi okres. Podłączenia szynowe w wykonaniu kołkowym i widełkowym można realizować od góry lub dołu wyłącznika. Akcesoria dodatkowe typu styki pomocnicze oraz wyzwalacze można montować po prawej stronie wyłączników.

Tabela wykonań. Wyłącznik różnicowoprądowy FPB.

Prąd znamionowy
In
Prąd różnicowy
IΔn
Typ/SymbolNumer
katalogowy
2P16 A30 mAFPB 2 16/03056535325 AFPB 2 25/03056535740 AFPB 2 40/03056536163 AFPB 2 63/03056536580 AFPB 2 80/030565359300 mAFPB 2 16/300565355FPB 2 25/300FPB 2 40/300565363FPB 2 63/300565367FPB 2 80/3005653714PFPB 4 16/030565333FPB 4 25/030565337FPB 4 40/030565341FPB 4 63/030565345FPB 4 80/030565349FPB 4 16/300565335FPB 4 25/300565339FPB 4 40/300565343FPB 4 63/300565347FPB 4 80/300565351

2 min czytania

Tym, co najbardziej wyróżnia dany produkt wśród swojej konkurencji na rynku oraz pozwala zaspokoić potrzeby konsumentów, są przede wszystkim cechy charakterystyczne. Przedsiębiorstwa nieustannie rywalizują między sobą o względy klienta, dostarczając towary lub usługi, których atrybuty mogą zadecydować o potencjalnym zakupie. Poprzez cechy dóbr rozumie się wiele różnych właściwości. Jakie powinny być podstawowe cechy produktu? Które z atrybutów są najbardziej pożądane przez klientów?

Jakie są podstawowe cechy produktu?|Foto:mozakim / Shutterstock
 • Dobrze zdefiniowane atrybuty dostarczają klientom wskazówek na temat tego, jakie towar lub oferowana usługa będzie dostarczać korzyści
 • Cechy mogą informować o możliwościach produktu lub usługi, oraz ich przeznaczeniu. Są najbardziej cenne, gdy klienci postrzegają je jako wartościowe
 • Warto podkreślać je w działaniach sprzedażowych, np. poprzez odpowiednio dopracowaną strategię biznesową lub umiejętnie przeprowadzoną reklamę i marketing
 • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu

Przez podstawowe cechy produktu rozumie się jego szczególne właściwości, które sprawiają, że jest on wyjątkowy na tle pozostałych dostępnych na rynku. Przedsiębiorstwa przykładające szczególną uwagę do tych aspektów oraz dbające o wysoką jakość swoich towarów bądź usług, wykazują z reguły najlepsze wyniki sprzedażowe. W ten sposób buduje się również swoista więź oraz kontakt pomiędzy stroną sprzedającą a klientem. Aby to osiągnąć, firmy muszą szczegółowo oraz wyraźnie omówić strategię zarządzania marketingowego, która następnie umiejętnie przyciągnie klienta. Cechy produktów są ściśle powiązane z korzyściami, jakie za sobą niosą, choć można dostrzec pomiędzy nimi także pewne różnice.

Zobacz także: Kryzysy gospodarcze — czym są?

Podstawowe cechy produktu — dlaczego mają znaczenie?

Ustalenie prawidłowych cech produktu przez przedsiębiorstwo ma zawsze ogromne znaczenie. Dobrze zdefiniowane atrybuty dostarczają klientom wskazówek na temat tego, jakie towar lub oferowana usługa będzie dostarczać korzyści. Pomimo tego, że z reguły to pozytywy płynące ze sprzedaży danego dobra są przeważające, w niektórych przypadkach właściwości produktu mogą mieć równie decydujące znaczenie. Przykładowo, jeśli wszystkie proponowane towary w danej kategorii zapewniają te same podstawowe korzyści, dodanie nawet jednej unikalnej cechy może spowodować znaczne zwiększenie zainteresowania tym dobrem. To z kolei przekłada się na uzyskanie przewagi nad konkurencją i lepszymi wynikami sprzedażowymi. Producenci doskonale wiedzą, że to klienci ostatecznie decydują o potencjalnym zakupie, dlatego pragną jak najlepiej przekonać ich do siebie.

Podstawowe cechy produktu — na co zwrócić uwagę?

Każdy produkt lub usługa oferowana przez sprzedawców ma swój cel. Unikalność danego dobra może przyczynić się do znacznego odróżnienia go od oferty konkurencji. Cechy mogą informować o możliwościach produktu lub usługi, oraz ich przeznaczeniu. Jednak są one najbardziej cenne tylko wtedy, gdy klienci postrzegają je jako wartościowe. Większość konsumentów nabywa wszelkie dobra w celu rozwiązania jakiegoś problemu albo zaspokojenia prywatnej potrzeby. Warto wziąć to pod uwagę, planując atrybuty produktu. Muszą one zadowalać klientów i oferować odpowiednią jakość, aby budować zaufanie wokół marki — kupcy, wybierając dany towar lub usługę, bardzo często (nawet podświadomie) myślą w kategoriach „co będę z tego miał”?

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

Biorąc pod uwagę istotne znaczenie cech danego produktu oraz idących za nimi korzyści, warto podkreślać je również w działaniach sprzedażowych, np. poprzez odpowiednio dopracowaną strategię biznesową lub umiejętnie przeprowadzoną reklamę i marketing. Co więcej, śledzenie aktualnych trendów oraz wymagań konsumentów pozwala na uzupełnianie czy aktualizowanie produktów zgodnie z potrzebami klientów, gdy oczekują oni nowych bądź dodatkowych aspektów w kontekście użyteczności.

Podstawowe cechy produktu — marketing

Aby zmaksymalizować oczekiwany wynik sprzedażowy, należy zorganizować staranną i zaplanowaną strategię marketingową danego produktu lub usługi. Przyczyny niepowodzeń wielu firm wynikają z niewłaściwej koncepcji cech produktu. Przed wejściem na rynek gospodarczy trzeba mieć jasną wizję tego, w jaki sposób ustalić priorytety atrybutów oferowanych dóbr. Przed przystąpieniem do opracowania odpowiedniej strategii marketingowej, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • trzeba podzielić poszczególne cechy produktu bądź usługi na dane zagadnienia lub tematy,
 • należy jasno ustalić cel oraz wykonalność konkretnego atrybutu, a także przedyskutować go z członkami zarządu przedsiębiorstwa,
 • określić właściwość priorytetową, która ma największy wpływ na zakup z punktu widzenia konsumenta,
 • przeprowadzić analizę priorytetowości poszczególnych cech, na podstawie zagadnień takich jak potrzeby podstawowe, wydajnościowe, atrakcyjność oraz element zaufania,
 • przeprowadzić analizę priorytetowości atrybutów z uwzględnieniem możliwych ograniczeń takich jak między innymi pieniądze, czas i proces produkcyjny, wpływ zasobów ludzkich.
 • Zobacz także: Ekonomia — nauka o prawach, które rządzą produkcją

  Podstawowe cechy produktu — reklama

  Każda skuteczna reklama produktu lub usługi zawiera się w pewnym określonym schemacie. Odpowiednia promocja dóbr powinna uwydatnić wszystkie ich niezbędne cechy i szczególnie podkreślić te, które wyróżniają się na tle konkurencji. Reklama jest bowiem jednym z najsilniej oddziałujących czynników, decydujących o ostatecznym zakupie produktu przez konsumenta — warto więc poświęcić jej jak najwięcej uwagi oraz zaangażowania. Podstawowymi zagadnieniami w kontekście tworzenia dobrej reklamy są kolejno:

 • wizualne uwypuklenie najbardziej decydujących cech danego produktu,
 • umiejętne podkreślenie wartości oraz przydatności towaru bądź usługi,
 • przedstawienie konsekwencji nieużywania produktu,
 • bezpośrednie zestawienie dóbr z konkurencją w celu wykazania różnic z korzyścią,
 • ukazanie pozytywnych rezultatów związanych z użytkowaniem towaru lub usługi, np. poprzez wywiady z zadowolonymi klientami.
 • Podstawowe cechy produktów powinny zawierać przede wszystkim wszystkie te właściwości, które mają szanse spełnić oczekiwania potencjalnych nabywców. Liczne badania potwierdzają, że raz pozyskany klient obdarzony poczuciem zaufania oraz jakości chętnie wraca do sprawdzonych rozwiązań. Warto zatem zadbać o odpowiednie przygotowanie cech produktów pod kątem strategii biznesowej, marketingowej, a także reklamowej, w celu realizacji przyszłych zysków.

  Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są przede wszystkim cechy, które produkt taki przejawia. Ponieważ zaś produkt/usługa to jeden z zasadniczych elementów budowania kontaktu i więzi między przedsiębiorstwami (sprzedającymi) i klientami (kupującymi), warto zatem zadbać, aby posiadały one cechy pożądane przez klientów - jest to podstawowy krok na drodze do budowy stabilnej pozycji w obrębie zajmowanego aktualnie rynku.

  Jakich cech produktu pożądają klienci?

  Powiadają, że kto pyta - ten nie błądzi. Ustalając najważniejsze dla klientów cechy produktu (a co za tym idzie - formułując ich potrzeby konsumenckie), które zapewnią im maksymalną satysfakcję z ich użytkowania, warto o wskazanie takich cech poprosić wprost. Służą temu tzw. badania produktu - obszar kompleksowych badań rynku, który koncentruje się na pozyskaniu takiej wiedzy na temat konkretnego artykułu, jak:

  • oczekiwania konsumenckie w stosunku do cech produktowych;
  • stopień zapotrzebowania na produkty/usługi o danych cechach;sposób postrzegania produktów/usług o danych cechach (w odniesieniu do dóbr konkurencyjnych);wykaz czynników stanowiących bariery oraz zachęty do dokonania zakupu danego produktu;kompleksowy wykaz aspektów wpływających na satysfakcję z nabycia i korzystania z produktu.
  Pozyskane wskazania stanowią podstawę do takiego utworzenia zupełnie nowego produktu lub modyfikacji istniejącego, aby był on precyzyjnie dopasowany do potrzeb i wymagań klientów z obranej grupy docelowej - jest to niezwykle istotne ze względu na pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymanie obecnych i przekłada się na rozwój całego przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie jednak zagadnienie pożądanych i wynikających z potrzeb konsumenckich cech produktowych rozpatrywane bywa również i w badaniach ukierunkowanych na lepsze poznanie swoich klientów (tzw. pl/testy-konsumenckie. php">testach konsumenckich) - te z kolei dyktowane są próbom dokonania oceny oferowanego dobra według pewnych odgórnie ustalonych unikalnych kryteriów, celem prognozowania potencjalnych efektów wprowadzenia na rynek/zmodyfikowania produktu/usługi przedsiębiorstwa. Badania konsumenckie pozwalają z kolei na rozpoznanie:

  zachowań i preferencji zakupowych konsumentów;stylów konsumpcji;potrzeb i oczekiwań nabywców (zarówno tych uświadomionych jak i nieuświadomionych);katalogu kojarzonych z marką symboli;stopnia świadomości marki (wraz z ocena rozpoznawalności na tle marek konkurencyjnych);optymalnych kanałów promocji oraz dystrybucji produktu;rekomendowanych przez konsumentów konceptów opakowań oraz elementów systemu tzw. identyfikacji wizualnej marki;postrzegania przekazów konceptów reklamowych. Wspomniane wyżej potrzeby uświadomione i nieuświadomione, które również przekładają się na budowanie katalogu pożądanych przez konsumentów cech produktowych, pozyskuje się - co warto zaakcentować - w drodze tzw. insightów konsumenckich. Analizy tego typu prowadzi się zasadniczo z myślą o rozpoznaniu sposobów myślenia i emocjonalnego reagowania klientów, a także pewnych nieuświadomionych mechanizmów, którymi to - często bezwiednie -kierują się oni podczas dokonywania decyzji zakupowych. Prowadzone w ramach badań marketingowych insighty, prócz profilu psychospołecznego i wartości wyznawanych przez konsumentów, pozwalają określić zatem cel i wymagania, jakie towarzyszom konsumentom w procesie zakupu - to zaś przekłada się na wypracowanie katalogu cech, jakie powinien wykazywać optymalny dla nabywcy produkt.

  Omawiając problematykę cech produktowych, prócz cech warunkujących satysfakcję czysto użytkową, warto wspomnieć także o cechach, które są najważniejsze dla klienta w samym tylko momencie zakupu (zwłaszcza produktu nowego, wcześniej nieużytkowanego) - ich znajomość pozwala wpływać na proces decyzji zakupowych i maksymalizować atrakcyjność danego produktu w oczach nabywcy, o czym pobieżnie była mowa także i w kontekście consumer insight. Wskazanie tych z kolei cech umożliwiają dla przykładu badania preferencji konsumenckich. Prowadzone w ich toku rozpoznawanie determinantów decyzji konsumenckich obejmuje zasadniczo wskazanie tych czynników, które istotnie wpływają na dokonywane zakupy, jak również na ocenę badanego dobra na tle konkurencji.

  Jak wskazać pożądane cechy produktowe?

  Jak wspomniano wcześniej, nieocenioną wiedzę w zakresie wypracowywania katalogu ważnych dla obranej grupy docelowej cech produktu stanowią badania rynku. Jak każdy typ badań, także i te prowadzić można samodzielnie (w ramach posiadanych warunków i możliwości), jak i za pośrednictwem wykwalifikowanych agencji badawczych. Te drugie rozwiązanie zapewnia niezawodność i kompleksowość usług, które poparte są na ogół i wieloletnim doświadczeniem badawczym, i bogatym zapleczem metodologicznym, obejmującym zarówno ogólnopolskie reprezentatywne badania ilościowe, jak i pogłębiające pomiar ilościowy (umożliwiające ww. insighty konsumenckie) badania jakościowe. W katalogu podstawowych, i mogących się uzupełniać w toku wieloetapowego pomiaru, metod badawczych znajdują się zazwyczaj:

  ankiety telefoniczne (CATI);ankiety elektroniczne (CAWI);ankiety papierowe (PAPI);ankietyzację terenową wspomaganą komputerową (CAPI);zogniskowane wywiady grupowe (FGI);indywidualne wywiady pogłębione (IDI);diady, triady. Czy warto znać pożądane przez klientów cechy produktów?

  Zdecydowanie tak! Produkt posiadający ważne dla klienta cechy ma szanse spełnić jego oczekiwania, a jak wiadomo - i co potwierdzają liczne badania - zadowolony klient to nie tylko klient lojalny i chętnie wracający do sprawdzonych rozwiązań, ale także skłonny do polecania danych produktów innym. Warto zatem zadbać o zapewnienie swoim produktom/usługom cech szczególnie pożądanym przez obraną w tym zakresie grupę docelową.

  Cechy produktu Ge Ats1252

  Bezpośredni link do pobrania Cechy produktu Ge Ats1252

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Cechy produktu Ge Ats1252