Instalacja Obsługa i konserwacja 3m Akt180le

Instalacja, obsługa i konserwacja 3m Akt180le jest procesem, który należy przeprowadzić, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji i obsługi konieczne jest upewnienie się, że urządzenie jest bezpiecznie podłączone i że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i ustawione. Następnie należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi przeglądu i konserwacji urządzenia. Należy również okresowo sprawdzać urządzenie, aby upewnić się, że jest ono w dobrym stanie i że wszelkie usterki są w porę naprawiane.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja Obsługa i konserwacja 3m Akt180le

Pytania w sprawie konkretnych produktów i zastosowań


Często Zadawane Pytania

  • Gdzie kupić: Chciałbym wiedzieć, gdzie kupić określone produkty 3M

    Nasz katalog produktów online zawiera połączenia na żywo z naszymi partnerami handlowymi dla wielu produktów 3M. Sprawdź katalog pod kątem dostępności partnerów.

  • Praca w 3M: Chciałbym sprawdzić status mojej aplikacji o pracę lub rozpocząć karierę w 3M

    Rozejrzyj się po stronie internetowej 3M poświęconej karierom, aby dowiedzieć się więcej o dołączeniu do globalnej firmy znanej z bezkompromisowej uczciwości. Możesz wyświetlić status istniejącego zgłoszenia, logując się na swoje konto i przeglądając status aplikacji na stronie „Strona główna kandydata” w zakładce „Oferty pracy w 3M”.

    Sprzedaj do 3M: Chciałbym przedstawić swoją firmę lub sprzedać produkt firmie 3M

    Aby przedstawić swoją firmę lub usługę firmie 3M, wejdź na stronę internetową dostawców. Wybierz kartę „Potencjalni dostawcy”, aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować i przedstawić swoją firmę.

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.

1 Instalacja Obsługa i konserwacja

2 Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność ich prawnych właścicieli. Odpowiedzialność Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności całej zawartości niniejszego podręcznika, niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszelkich błędów, braków lub gwarancji poczynionych w niniejszym dokumencie, niezależnie od tego, czy takie błędy, braki lub gwarancje wynikają z zaniedbania, przypadku lub innego powodu. Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, jeśli użytkownicy nie będą przestrzegali instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Prawo autorskie Skanowanie niektórych dokumentów, takich jak, między innymi, czeki, banknoty, dokumenty tożsamości, obligacje rządowe lub dokumenty publiczne może być prawnie zabronione oraz / lub może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego. Niniejszym zalecamy odpowiedzialne podejście i szacunek wobec praw autorskich do skanowanych książek, czasopism, gazet oraz innych materiałów. Informacja o ochronie środowiska Informacja dotycząca recyklingu lub utylizacji po zakończeniu cyklu użytkowania produktu, aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji, należy się zwrócić do lokalnych dystrybutorów albo dostawców. Projektowi i wykonaniu niniejszego urządzenia przyświeca idea zrównoważonej poprawy ochrony środowiska. Pragniemy dostarczać urządzenia, które spełniają wszelkie światowe normy w zakresie ochrony środowiska. Informacje na temat prawidłowej utylizacji produktu można uzyskać u władz lokalnych. Opakowanie produktu podlega recyklingowi. Informacje na temat recyklingu (dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej) Chroń środowisko naturalne! Niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z odpadkami z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy przekazać do lokalnego centrum zajmującego się darmową utylizacją odpadów elektronicznych. Przykładowe stany ekranu w podręczniku Zrzuty ekranu wykorzystane w niniejszym podręczniku odnoszą się do systemu operacyjnego Windows 7. W przypadku korzystania z system Windows 2000 / XP / Vista / 8, ekran będzie nieco różnił się od przedstawionego, ale funkcje pozostaną identyczne.

3 Spis treści WPROWADZENIE... 1 Sposób korzystania z podręcznika... 1 Konwencje użyte w podręczniku... 2 Uwaga dotycząca ikon... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Minimalne wymagania systemowe... 3 Zawartość opakowania... 4 Przegląd Skanera... 5 ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SKANERA... 7 Wymagania instalacyjne oprogramowania... 7 Wymagania sprzętowe... 7 Instalacja i konfiguracja skanera... 8 Krok 1. Podłączanie skanera do komputera... 9 Krok 2. Instalacja oprogramowania Krok 3. Testowanie skanera Instalacja dodatkowego oprogramowania ROZDZIAŁ II. SKANOWANIE Przygotowywanie dokumentów Sprawdzanie stanu dokumentów Poluzowanie dokumentów (podajnik ADF) Ładowanie dokumentów Szyba skanera Podajnik ADF Ładowanie wizytówek Skanowanie dokumentów Skanowanie za pośrednictwem interfejsu TWAIN Skanowanie za pomocą przycisków na przednim panelu lub programu DocAction ROZDZIAŁ III. SERWIS I KONSERWACJA Czyszczenie skanera Materiały do czyszczenia Czyszczenie szyby skanera Czyszczenie podajnika ADF Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana modułu pokrywy Kalibracja skanera Tryb gotowości ROZDZIAŁ IV. WYKRYWANIE I USUWANIE AWARII Podłączanie skanera Usuwanie zacięć papieru ZAŁĄCZNIK A: SPECYFIKACJE ZAŁĄCZNIK B: OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Oświadczenie o zgodności z wymaganiami FCC w zakresie emisji energii o częstotliwości radiowej... 45

4 WPROWADZENIE Dziękujemy za wybranie skanera naszej produkcji. Korzystanie z niego znacznie poprawi profesjonalizm codziennych operacji wykonywanych za pośrednictwem komputera, umożliwiając wprowadzanie obrazów i tekstu elektronicznego do systemu komputerowego. Urządzenie umożliwia wyjątkowo proste skanowanie dokumentów jednostronnych. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń, niniejszy skaner przeszedł wyczerpujące testy jakości, gdyż marka Plustek gwarantuje doskonałą niezawodność oraz maksymalną satysfakcję klienta. Liczymy więc, że przy okazji kolejnych zakupów komputerowych sięgniesz po kolejne produkty tej wysokiej jakości marki. SPOSÓ B KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera instrukcje i ilustracje przedstawiające sposób instalacji i obsługi skanera. Dokument zakłada znajomość środowiska Microsoft Windows. W przypadku jej braku, zaleca się sięgnięcie do podręcznika użytkownika systemu Microsoft Windows oraz bliższe zapoznanie się z wymienionymi systemami operacyjnymi jeszcze przed rozpoczęciem korzystania ze skanera. Rozdział Wprowadzenie zawiera informacje dotyczące zawartości pudełka z zestawem oraz minimalne wymagania systemowe dla obsługi niniejszego skanera. Przed rozpoczęciem procesu instalacji skanera zaleca się sprawdzenie zawartości pudełka pod względem kompletności zestawu. W przypadku braku lub uszkodzenia dowolnego elementu zestawu należy skontaktować się ze sprzedawcą skanera lub bezpośrednio z obsługą klienta Plustek. Rozdział I opisuje sposób instalacji oprogramowania skanera oraz sposób podłączenia skanera do komputera. Uwaga: Do podłączenia skanera do komputera służy złącze USB. Jeśli dany komputer nie obsługuje technologii USB, zaleca się zakupienie karty interfejsu USB w celu zapewnienia obsługi USB lub zakupienie i zainstalowanie złącz USB w przypadku, gdy płyta główna obsługuje opcje USB. Niniejszy podręcznik zakłada, że komputer obsługuje technologię USB oraz posiada wolne złącze USB. Rozdział II opisuje sposób korzystania ze skanera. Rozdział III opisuje sposób konserwacji i czyszczenia skanera. Rozdział IV zawiera informacje dotyczące wsparcia technicznego, które umożliwiają usunięcie prostych problemów z urządzeniem. Załącznik A zawiera specyfikacje zakupionego skanera. Załącznik B zawiera informacje dotyczące obsługi klienta, umowy o ograniczonej gwarancji oraz oświadczenie o zgodności FCC w zakresie niniejszego produktu. 1

5 KONWENCJE UŻYTE W PODRĘCZNIKU Pogrubienie Polecenia lub zawartość ekranu komputera. WIELKIE LITERY Ważne uwagi lub pierwsze użycie kluczowego terminu w rozdziale Kursywa Przyciski na skanerze LUB ważne uwagi. Uwaga dotycząca ikon Niniejszy podręcznik używa poniższych ikon w celu zwrócenia uwagi na szczególnie ważne informacje. Ostrzeżenie W celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub wypadku, konieczne jest dokładne przestrzeganie tak oznaczonej procedury. Uwaga Ważne instrukcje, których zapamiętanie pozwoli wyeliminować błędy. Informacja Opcjonalne wskazówki ułatwiające pracę. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka uszkodzenia ciała lub mienia. 1. Użytkowanie, produkt jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu. Wewnątrz urządzenia może dojść do kondensacji wilgoci a w rezultacie do awarii, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: bezpośredniego przeniesienia urządzenia z chłodnego do ciepłego pomieszczenia; po ogrzaniu chłodnego pomieszczenia; po zainstalowaniu urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu. W celu uniknięcia kondensacji wilgoci należy stosować się do następującej procedury: i. Zamknąć urządzenie w plastikowym opakowaniu w celu umożliwienia mu przystosowania się do warunków panujących w danym pomieszczeniu. ii. Przed zdjęciem takiego opakowania ochronnego należy odczekać 1-2 godziny. 2. Korzystać z zasilacza sieciowego i kabla USB dostarczonych w zestawie ze 2

6 skanerem. W przeciwnym razie może dojść do awarii. 3. Zasilacz sieciowy powinien być łatwo dostępny na wypadek konieczności szybkiego odłączenia zasilania przy okazji wystąpienia sytuacji krytycznych. 4. Uszkodzony kabel oznacza ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przewód zasilania należy prowadzić po prostej i wystrzegać się jego wykręcania, zginania lub ścierania. 5. W przypadku dłuższego niekorzystania z urządzenia na przykład w trakcie nocy lub przez dłuższy weekend, zaleca się odłączenie skanera od źródła zasilania w celu uniknięcia ryzyka pożaru. 6. Nie należy rozmontowywać skanera. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem, a ponadto otwarcie skanera powoduje unieważnienie gwarancji. 7. Szyba skanera jest delikatna, dlatego też wszelkie uderzenia lub stuknięcia mogą spowodować jej uszkodzenie. 8. Nie wystawiać skanera na działanie silnych wibracji, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych. MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE 1 Komputer PC z procesorem Intel Pentium IV 2. 0 GHz lub kompatybilnym 1 GB RAM Dostępny port USB 2. 0 Napęd CD-ROM lub DVD-ROM 800 MB wolnego miejsca na dysku System operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 Informacja W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia zaleca się korzystanie z systemów wyposażonych w procesor Pentium IV 3. 0 GHz lub szybszy (lub kompatybilny) oraz 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym. 1 W przypadku skanowania i edycji większych ilości obrazów zaleca się korzystanie z komputera PC o wyższych specyfikacjach. Ponadto, wymagania systemowe stanowią jedynie wartość wytyczną i, najogólniej rzecz biorąc, czym lepsza jakość komputera (płyta główna, procesor, dysk twardy, pamięć RAM, karta graficzna), tym lepsze wyniki pracy. 3

7 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 2 1. Skaner 2. Kabel USB & Kabel Ethernet 3. Zasilacz sieciowy 4. Skrócona instrukcja 5. Płyta CD-ROM do instalacji urządzenia / oprogramowania 6. Arkusz ustawień kalibracyjnych 7. Ściereczka czyszczący 8. Moduł podkładki 2 Pudełko oraz pozostałe element opakowania należy zachować na wypadek przyszłego transportu urządzenia. 4

8 PRZEGLĄD SKANERA 1. PODAJNIK ADF (AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓ W) Służy do automatycznego podawania stosu dokumentów do skanowania. PROWADNICA SZEROKOŚCI PAPIERU Służy do określenia szerokości używanego papieru. PRZYCISK SCAN Naciśniecie umożliwia wykonanie wcześniej określonej czynności skanowania. PRZYCISK PDF Wciśnij ten przycisk, aby przekonwertować dokument na plik PDF. DIODA ZASILANIA Wskazuje stan skanera. Dioda Błękit Pomarańczowa Wył. Stan Skaner jest włączony i gotowy do rozpoczęcia skanowania. Skaner przejdzie w Tryb gotowości (Tryb uśpienia), gdy nie będzie używany przez 10 minut. Skaner jest wyłączony zasilanie zostało wyłączone lub zasilacz sieciowy nie został prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego. PRZYCISK CUSTOM Naciśniecie umożliwia wykonanie wcześniej określonej czynności skanowania. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA Służy do włączania (ON) lub wyłączania (OFF) skanera. PORT USB Służy do podłączenia skanera do portu USB na komputerze za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu. 5

9 9. PORT ETHERNET Podłącza skaner do portu w hubie Ethernet poprzez załączony kabel Ethernet. 10. PRZYCISK RESET Zresetowanie ustawień sieciowych skanera do fabrycznego ustawienia domyślnego. Naciśnij rysikiem na kilka minut przycisk RESET w celu zresetowania ustawień sieciowych skanera. Domyślny Adres PI skanera to, Maska podsieci to WEJŚCIE ZASILANIA Służy do podłączenia skanera do standardowego źródła zasilania sieciowego za pomocą zasilacza wchodzącego w skład zestawu. 12. KLAPA SKANERA Pomaga utrzymać skanowaną kartkę w miejscu a także chroni szybę skanera. 13. POKRYWA DOKUMENTU Utrzymuje papier w miejscu i poprawia dokładność, co zapewnia wyższą jakość obrazu. 14. KRAWĘDŹ SKANOWANIA Wyrównaj kartkę do tej krawędzi przy skanowaniu z szyby. 15. SZYBA SKANERA Miejsce, w którym kładzie się kartkę przy skanowaniu z szyby. 6

10 ROZDZIAŁ I. INSTALACJA SKANERA Przed rozpoczęciem instalacji skanera należy sprawdzić kompletność zestawu. Odpowiednia lista stanowi część rozdziału Zawartość pudełka w niniejszym podręczniku. WYMAGANIA INSTALACYJNE OPROGRAMOWANIA Skaner został wyposażony w oprogramowanie do rozpoznawania tekstu OCR (ABBYY FineReader Sprint), oprogramowanie do rozpoznawania wizytówek (HotCard BizCard Finder), oprogramowanie do zarządzania dokumentami (NewSoft Presto! PageManager), sterownik skanera, oraz oprogramowanie DocAction. Wszystkie powyższe aplikacje po instalacji na twardym dysku komputera zajmują około 800 megabajtów. Jednakże w celu zapewnienia odpowiednio dużo miejsca na instalację oraz na skanowanie i zapisywanie obrazów należy zarezerwować 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Niniejszy skaner USB obsługuje jedynie systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8. WYMAGANIA SPRZĘTOWE Skaner można podłączyć do komputera za pośrednictwem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), która obsługuje technologię HOT PLUG AND PLAY. W celu określenia, czy dany komputer został wyposażony w interfejs USB należy sprawdzić, czy na jego tylnym panelu znajduje się złącze USB przedstawione na rysunku poniżej. W przypadku wystąpienia problemów z odnalezieniem portu USB na komputerze, należy skonsultować się z podręcznikiem sprzętowym, który został dostarczony wraz z komputerem. Po bliższemu przyjrzeniu się panelowi tylnemu można zazwyczaj znaleźć dwa prostokątne porty USB, które zazwyczaj wyglądają jak te przedstawione na rysunku poniżej. 7

11 Złącza USB Jeśli komputer nie został wyposażony w porty USB, wtedy konieczne będzie zakupienie zatwierdzonej płyty interfejsu USB, która umożliwia dodanie opcji USB do komputera. INSTALACJA I KONFIGURACJA SKANERA W celu instalacji skanera Plustek postępuj krok po kroku zgodnie z poleceniami zawartymi w kolejnych punktach. Uwaga Najpierw wybierz właściwą lokalizację! Przed rozpoczęciem konfiguracji skanera lub przeprowadzaniem zadań skanowania, należy upewnić się, że skaner został zainstalowany na równej, gładkiej i wytrzymałej powierzchni. Nierówna powierzchnia lub powierzchnia z płytki może spowodować błędy pobierania papieru, uszkodzenie ciała lub skanera. Skanera nie powinno się używać w miejscach zakurzonych. Drobinki kurzu oraz niewielkie przedmioty mogą dostać się do jego wnętrza i spowodować uszkodzenie urządzenia. 8

12 Krok 1. Podłączanie skanera do komputera Użycie kabla USB aby podłączyć skaner oraz twój komputer Uwaga Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza sieciowego skanera należy upewnić się, że skaner został wyłączony (OFF). Podłącz zasilacz do gniazda w skanerze. Podłącz drugi koniec zasilacza do standardowego gniazdka zasilającego. Podłącz kwadratową końcówkę dołączonego kabla USB do portu USB z tyłu skanera. Podłącz prostokątny koniec kabla USB do nieużywanego portu USB w komputerze. W celu podłączenia skanera do koncentratora USB 3 upewnij się, że koncentrator jest podłączony do portu USB na komputerze. Następnie podłącz skaner do koncentratora USB. 3 Koncentrator USB nie wchodzi w skład zestawu. 9

13 Użycie kabla Ethernet aby podłączyć skaner oraz twój komputer Uwaga Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza sieciowego skanera należy upewnić się, że skaner został wyłączony (OFF). Gdy używasz kabla Ethernet aby podłączyć skaner oraz swój komputer do sieci, proszę nie podłączaj kabla USB do skanera w tym samym czasie. Jeśli użyjesz obu kabli USB i Ethernet do podłączenia skanera oraz swojego komputera, tylko port USB skanera będzie funkcjonował poprawnie, ale funkcjonowanie portu Ethernet skanera będzie zablokowane. proszę się upewnić iż rozłączyłeś kabel USB ze skanera gdy uzywasz kable Ethernet do podłączenia skanera oraz twojego komputera. Podepnij koncówkę załączonego kabla Ethernet do portu Ethernet znajdującego się z tyłu skanera. Podepnij drugi koniec kabla Ethernet do dostępnego portu w hubie Ethernet Podepnij koncówkę kolejnego kabla Ethernet do portu Ethernet w komputerze. Podepnij drugi koniec kolejnego kabla Ethernet do dostępnego portu w hubie Ethernet. 4 Hub Ethernet nie jest dołączony do skanera. 10

14 Krok 2. Instalacja oprogramowania 1. Włącz zasilanie skanera z tyłu urządzenia. W przypadku gdy podłączenia zostały wykonane prawidłowo system wykryje nowe urządzenie uruchamiając: Kreator dodawania nowego sprzętu lub Kreator znajdowania nowego sprzętu. Informacja Jeśli komputer jest wyłączony w momencie podłączania skanera, okno Kreatora dodawania nowego sprzętu nie zostanie wyświetlone, aż do włączenia komputera i uruchomienia systemu Windows. Dla Windows 2000: a. Kliknij przycisk Dalej w oknie Kreatora dodawania nowego sprzętu. b. Wybierz Wyszukaj najlepszego sterownika dla tego urządzenia [Zalecane] a następnie kliknij przycisk Dalej. c. W kolejnym oknie musisz zaznaczyć gdzie mają być wyszukiwane sterowniki. Zaznacz napęd CD-ROM i odznacz Stacja dysków (jeśli opcja ta została wybrana). d. Włóż do napędu CD w komputerze płytę CD do instalacji urządzenia / oprogramowania, która została dołączona do skanera i kliknij przycisk Dalej. e. Kliknij przycisk Dalej w nowym okienku. f. Podczas instalacji może zostać wyświetlony komunikat o braku certyfikatu sterownika. Zignoruj go i kliknij Tak, aby kontynuować instalację. Przejdź do kroku Dla Windows XP: a. Wybierz Instaluj oprogramowanie automatycznie [Zalecane], a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do kroku Dla Windows Vista: a. W oknie Znaleziono nowy sprzęt (Found New Hardware) wybierz Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika [Zalecane] (Locate and install driver software (recommended)). Gdy pojawi się okno Kontrola konta użytkownika (User Account Control) kliknij 11

15 przycisk Kontynuuj (Continue). Po pojawieniu się komunikatu Włóż dysk dostarczony z urządzeniem USB Scanner (Insert the disc that came with your USB Scanner), włóż do napędu CD w komputerze płytę CD do instalacji urządzenia / oprogramowania, która została dołączona do skanera i kliknij przycisk Dalej. Przejdź do kroku Dla Windows 7: Gdy płyta CD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla różnych modeli skanera a. Włóż płytę CD, dołączoną do skanera do napędu CD w komputerze. Kliknij Uruchom: install. exe w oknie Autoodtwarzanie, które zostanie wyświetlone. Kliknij przycisk Tak, jeśli wyświetli się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Wykonuj instrukcje w wyskakującym oknie z komunikatem o instalacji. W oknie Menedżer urządzeń, kliknij prawym klawiszem myszy ten skaner w pozycji Inne urządzenia i wybierz Aktualizuj oprogramowanie sterownika z menu wyskakującego. Kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika w oknie, które zostanie wyświetlone, i kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, wybierz folder lub napęd CD- ROM zawierający sterownik tego skanera i kliknij przycisk OK, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk Dalej i kliknij Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to, jeśli wyświetli się okno Zabezpieczenia systemu Windows. Przejdź do kroku 10. Gdy płyta CD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla jednego modelu skanera a. Przejdź do kroku Dla Windows 8: a. Kliknij powiadomienie wyskakujące, a następnie kliknij w oknie podręcznym pozycję Uruchom: install. exe. W przypadku pominięcia powiadomienia wyskakującego wysuń i wsuń ponownie dysk CD-ROM z instalatorem/aplikacjami. Przejdź do kroku Podczas instalacji może zostanie wyświetlony komunikat System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania (Windows can t verify the publisher of this driver software). Zignoruj go i kliknij Zainstaluj ten sterownik oprogramowania mimo wszystko (Install this driver software anyway), aby 12

16 kontynuować instalację. 9. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ. Postępuj według instrukcji na ekranie aby zainstalować oprogramowanie wymagane do skanera. Jeśli wyświetli się wyskakujące okno kreatora, kliknij Dalej, następnie Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to w oknie Zabezpieczenia systemu Windows. Kliknij Zakończ w oknie kreatora. 11. Wybierz metodę podłączenia komputera do skanera. Użycie kabla USB aby podłączyć skaner oraz twój komputer a. Wybierz opcję Podłączenie portu USB. Podążaj za instrukcjami widniejącymi na ekranie. Przejdź do kroku 12. Użyj kabla Ethernet do podłączenia skanera i komputera w środowisku sieciowym z 13

17 serwerem DHCP a. Wybierz opcję Port Ethernet Połączenie. Gdy wybrałeś ninijszą opcję, proszę upewnij się, iż odłączyłeś kabel USB od skanera. Proszę użyć Scanner Search Tool aby wyszukał dostępnych skanerów i wybrać pożądany skaner do użytku, następnie proszę kliknąć przycisk Podłącz urządzenie aby dokonać podłączenia. (Jeśli ostrzeżenie okna bezpieczeństwa pojawi się w narzędziu wyszukującym, proszę odblokować narzędzie wyszukiwania z firewall w celu poprawnego podłączenia. ) Dodatkowe informacje na temat aplikacji Scanner Search Tool znajdują się w systemie pomocy online Scanner Search Tool! 14

18 c. Po upewnieniu się iż Scanner Search Tool pracuje bez zarzutu oraz ze status podłączenia skanera wskazuje na Połączono lokalnie, proszę kliknij w przycisk aby potwierdzić status oraz rozpocząć proces skalowania skanera. Przejdź do kroku 13. Użyj kabla Ethernet do podłączenia skanera i komputera w środowisku sieciowym ze statycznym adresem IP a. Proszę użyć Scanner Search Tool aby wyszukał dostępnych skanerów. ) 15

19 Dodatkowe informacje na temat aplikacji Scanner Search Tool znajdują się w systemie pomocy online Scanner Search Tool! c. Wybierz ikonę wymaganego serwera na liście skanera. Kliknij Konfiguracje serwera w menu Opcje. Usuń zaznaczenie opcji Użyj DHCP i zmodyfikuj Adres IP oraz Podsieć w celu dopasowania do środowiska sieciowego. Zapytaj administratora sieci o Adres IP i Podsieć. Upewnij się, że ustawienie jest właściwe i prawidłowe. Nie należy wprowadzać ustawienia Adres IP już istniejącego w sieci. Kliknij przycisk Ustaw w celu zapisania ustawień. Wyszukaj ponownie dostępne ustawienia i wybierz ikonę wymaganego skanera, a następnie kliknij raz przycisk Podłącz urządzenie w celu wykonania połączenia. Przejdź do kroku Po instalacji oprogramowania, będziesz mógł wyzwolić skalowanie skanera. Włóż specjalny arkusz kalibracyjny do podajnika ADF skanera. 16

20 14. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby przeprowadzić proces kalibracji. Po zakończeniu kalibracji kliknij OK, a następnie Zakończ. Po zakończeniu instalacji, zamknij wszystkie aplikacje oraz kliknij w przycisk Zakończ aby zrestartować komputer. Zachowaj Płyta CD-ROM do instalacji urządzenia / oprogramowaniaw przypadku gdybyś potrzebował przeinstalowania sterowników lub oprogramowania w przyszłości. Uwaga Zachowaj Arkusz ustawień kalibracyjnych w przypadku gdybyś potrzebował zeskalować skaner w przyszłości. 17

21 Krok 3. Testowanie skanera Poniższa procedura opisuje sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania skanera przy użyciu komputera oraz oprogramowania do skanowania poprzez wykonanie pierwszego skanu za pomocą dołączonego oprogramowania, tj. NewSoft Presto! PageManager. Przed rozpoczęciem testowania skanera należy sprawdzić poprawność dokonanych podłączeń. Aby przeprowadzić test skanowania z szyby: 1. Otwórz klapę skanera. Umieść dokument drukiem do dołu na szybie skanera i wyrównaj go do krawędzi skanowania. Delikatnie zamknij klapę skanera. Kliknij przycisk Start systemu Windows w celu uruchomienia oprogramowania NewSoft Presto! PageManager. (Dla użytkowników systemu Windows 8: Wskaż kursorem myszy górny lub dolny prawy róg ekranu w celu wyświetlenia paska Panel. Kliknij panel Wyszukiwanie. Wyświetlony zostanie ekran Aplikacje. Kliknij pusty obszar ekranu Aplikacje, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu przewinięcia go w prawo, aż do znalezienia pozycji Presto! PageManager, a następnie kliknij pozycję Presto! PageManager. ) 4. (Jeśli do komputera podłączony jest tylko jeden skaner, przejdź od razu do Kroku 5. ) Jeśli posiadasz więcej niż jeden skaner lub inne urządzenie do przetwarzania obrazów zainstalowane na komputerze: Kliknij Select Source (Wybierz źródło) z menu File (Plik) aplikacji Presto! PageManager i wybierz ten skaner jako domyślne źródło dla skanowania dokumentów. W aplikacji Presto! PageManager kliknij kolejno Tools > Scan Settings > odznaczyć Suppress TWAIN User Interface > OK. Trzaskać File > Acquire Image Data. 18

22 6. Wybierz Szyba jako Typ skanowania w oknie TWAIN. Kliknij przycisk Skanuj. Jeśli na ekranie pojawił się obraz skanowanego dokumentu skaner działa poprawnie. Testowanie opcji skanowania z podajnika ADF: 1. Załaduj dokument nagłówkiem do przodu i stroną zadrukowaną do dołu do podajnika ADF. (Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do podajnika ADF znajdują się w sekcji Ładowanie dokumentów) 2. ) 3. (Jeśli do komputera podłączony jest tylko jeden skaner, przejdź od razu do Kroku 4. Wybierz ADF (awers) jako Typ skanowania w oknie TWAIN. Dokument umieszczony w wejściu podajnika ADF zostanie pobrany do podajnika ADF i zeskanowany. Po zakończeniu tego procesu na ekranie powinien wyświetlić się obraz tego dokumentu. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno TWAIN. 19

23 INSTALACJA DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA Zakupiony skaner obsługuje protokół TWAIN oraz dowolne oprogramowanie pracujące w tym standardzie. W przypadku zakupu oprogramowania do użycia w połączeniu ze skanerem, zaleca się sprawdzenie jego zgodności ze standardem TWAIN standard. 20

24 ROZDZIAŁ II. SKANOWANIE Zakupiony skaner musi być sterowany za pośrednictwem oprogramowania określonego rodzaju. Ponieważ wszystkie dokumenty i obrazy (zarówno tekst, jak i obrazy) pozyskane ze skanera są traktowane przez komputer jako obrazy, większość operacji skanowania przeprowadza się za pośrednictwem aplikacji do edycji obrazów, która umożliwia wyświetlenie, edycję, zapisanie i wydrukowanie zeskanowanych obrazów. Niniejszy skaner został wyposażony w taki program, który znajduje się na płycie CD-ROM do instalacji urządzenia / oprogramowania. Taka aplikacja umożliwia edycję i korektę skanowanych obrazów za pomocą zestawu filtrów, narzędzi i efektów wizualnych. A co ze skanowaniem dokumentów tekstowych i ich późniejszą edycją w edytorze tekstu? Do tego służy oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR). Aplikacja OCR umożliwia konwersję obrazów utworzonych poprzez zeskanowanie dokumentów tekstowych do plików tekstowych, które mogą być wyświetlane, edytowane i zapisywane za pomocą edytorów tekstu. Na płycie CD-ROM do instalacji urządzenia / oprogramowania znajduje się również takie właśnie oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR), tak więc jeśli chcesz wykorzystywać skaner w ten sposób, zalecamy zainstalowanie oprogramowania dostarczonego w zestawie. Program DocAction zapewnia bezkonfliktową integrację pracy skanera z komputerem i innymi urządzeniami peryferyjnymi, a także stanowi szybki i łatwy sposób na korzystanie z wielu różnych funkcji skanowania. Aplikacja DocAction nie wymaga wprowadzania ustawień skanowania dla każdego użycia urządzenia; wystarczy naciśnięcie przycisku na przednim panelu skanera lub kliknięcie dowolnej pozycji menu ekranowego DocAction, a skaner rozpoczyna skanowanie dokumentów papierowych, a następnie przesyła je do określonego odbiorcy (czyli drukarki, programu pocztowego, plików na twardych dyskach komputera czy do programu do edycji obrazów itp. ) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z użyciem powyższych programów do skanowania dokumentów zalecamy korzystanie z systemu pomocy online. Niniejszy rozdział opisuje trzy kluczowe kroki składające się na każdą operację skanowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się i ściśle przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia poprawności użycia oraz optymalnej wydajności skanera. Krok 1. Przygotowywanie dokumentów Krok 2. Ładowanie dokumentów, Ładowanie wizytówek Krok 3. Skanowanie dokumentów PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓ W Prawidłowe przygotowanie dokumentów przed rozpoczęciem skanowania pozwala na uniknięcie błędów pobierania papieru oraz uszkodzeń skanera. 21

25 Sprawdzanie stanu dokumentów Poluzowanie dokumentów Sprawdzanie stanu dokumentów Przed skanowaniem należy upewnić się, że format i gramatura stosu arkuszy jest obsługiwana przez skaner. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Załącznik A: Specyfikacje niniejszego podręcznika. Jednoczesne skanowanie wielu dokumentów za pomocą podajnika ADF umożliwia zwiększenie wydajności pracy użytkownika oraz znaczne uproszenie większych zadań skanowania. Podajnik ADF niniejszego skanera obsługuje różne rodzaje papieru oraz materiałów piśmiennych, które mogą znajdować zastosowanie w codziennym życiu lub pracy użytkownika, takich jak as: Standardowy papier o formacie i gramaturze spełniających wymagania określone w sekcji Załącznik A: Specyfikacje niniejszego podręcznika. Papier karbowany Papier lakierowany (np. broszury) W celu uniknięcia błędów w podawaniu papieru oraz uszkodzenia podajnika ADF należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji: Uwaga Przed załadowaniem papieru do podajnika ADF należy usunąć z niego wszelkie małe przedmioty takie jak spinacze, spinki, zszywki czy inne zapięcia. Upewnić się, że papier jest całkowicie płaski i nie posiada zagiętych lub pogniecionych rogów. Unikać skanowania dokumentów pisanych ołówkiem oraz wycinków z gazet, gdyż powodują one zabrudzenie szyby oraz wnętrza podajnika ADF. Jeśli takie skanowanie jest konieczne, zaleca się znaczne zwiększenie częstotliwości czyszczenia skanera (dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Rozdział III. Serwis i konserwacja niniejszego podręcznika). Papier z jednego wkładu skanowanego przez podajnik ADF może charakteryzować się taką samą lub różną gramaturą, przy czym wszystkie jednocześnie skanowane dokumenty muszą mieć tą samą długość. 22

26 Jeśli skanowane dokumenty spełniają któryś z poniższych warunków należy skanować je z szyby skanera: Papier o gramaturze niższej niż 50 g/m 2 (14 lb. ) lub cięższej niż 120 g/m 2 (32 lb. ) Papier ze spinaczami lub zszywkami Papier o zmiennej grubości, np. koperty Papier pognieciony, pozwijany, zgięty lub przedarty Papier o niestandardowym (tj. innym od prostokątnego) kształcie Kalka kreślarska Kalka kopiująca, papier wrażliwy na nacisk, papier samokopiujący Przedmioty inne niż papier, np. płótno lub folia metalowa. Uwaga NIE używać podajnika ADF do skanowania klisz fotograficznych lub oryginałów o szczególnej wartości; błąd podawania papieru może spowodować rozdarcie lub inne uszkodzenie takiego oryginału. NIE ładować do podajnika ADF papieru z niewyschniętym atramentem lub korektorem. W takim przypadku należy odczekać kilka minut do wyschnięcia atramentu lub korektora. Poluzowanie dokumentów (podajnik ADF) Przed załadowaniem dokumentów do podajnika ADF należy je poluzować w następujący sposób: 1. Przewietrzyć dokumenty, co zapobiega sklejaniu się arkuszy. Trzymając dokumenty nagłówkiem do dołu w obu dłoniach, delikatnie dociśnij je do płaskiej powierzchni w celu wyrównania krawędzi całego stosu. Dzięki tym zabiegom dokumenty będą podawane po jednym do podajnika ADF, co umożliwi uniknięcie błędów podawania papieru. 23

27 ŁADOWANIE DOKUMENTÓ W Szyba skanera 1. Powoli i delikatnie zamknij klapę skanera. Podajnik ADF 1. Załaduj dokument nagłówkiem do przodu i stroną zadrukowaną do dołu w kierunku środkowej części wejścia podajnika ADF, aż on dotknie dolnej krawędzi podajnika. Przy skanowaniu jednostronnym załaduj dokumenty tak, aby skanowany papier był skierowany skanowaną stroną w stronę skanera. Przy skanowaniu obustronnym załaduj dokumenty tak, aby skanowany papier był skierowany pierwszą stroną kartki w stronę skanera. 24

28 2. Dostosuj ustawienie prowadnicy szerokości papieru do wielkości używanego papieru. Prowadnica powinna dotykać lekko obu krawędzi bocznych dokumentów. Uwaga NIE ładować więcej niż 50 arkuszy papieru (70 g/m 2, 18 lb. ) do podajnika ADF. Papier skanowany za pośrednictwem podajnika ADF nie może być mniejszy niż 9 x 5, 08 cm (3, 55 x 2, szer. x dł. ). Upewnij się, że prowadnica szerokości papieru dostała dociśnięta do stosu arkuszy; w przeciwnym razie skanowane obrazy mogą zostać skrzywione. Dokumenty powinny zostać dokładnie załadowane w celu zapewnienia maksymalnej dokładności skanowania, ale nie powinny być one aż tak mocno wciśnięte, żeby proces ich podawania do skanera został utrudniony. Nie ładować dodatkowych arkuszy, gdy podajnik ADF wykonuje operacje podawania i skanowania dokumentów. ŁADOWANIE WIZYTÓ WEK 1. Pionowo załaduj wizytówki nagłówkiem do przodu i stroną zadrukowaną do dołu w kierunku środkowej części wejścia podajnika ADF, aż dotknie ona dolnej krawędzi podajnika. W przypadku skanowania jednostronnego wizytówki należy wkładać stroną zadrukowaną do dołu. W przypadku skanowania dwustronnego wizytówki można wkładać w dowolny sposób. 25

29 2. Dostosuj ustawienie prowadnicy szerokości papieru do szerokości wizytówek. Prowadnica powinna dotykać lekko obu krawędzi bocznych wizytówek. Uwaga Jednorazowo nie należy ładować więcej niż 10 wizytówek. SKANOWANIE DOKUMENTÓ W Dostępne są 3 metody obsługi skanera: 1. Pozyskiwanie obrazów za pośrednictwem interfejsu TWAIN w ramach dowolnego programu obsługującego ten standard łączności. Skanowanie za pomocą przycisków na panelu przednim skanera. Skanowanie za pomocą menu ekranowego Execute programu DocAction. Interfejs TWAIN oraz aplikacje DocAction są automatycznie instalowane na danym komputerze w trakcie instalacji sterownika drukarki. Przed rozpoczęciem skanowania należy sprawdzić następujące elementy: Zasilanie zarówno komputera, jak i skanera jest włączone. W zasobniku systemu Windows wyświetlana Uwaga jest ta ikona. Papier został poprawnie załadowany do podajnika ADF. Zamknij pokrywę podajnika ADF poprzez wciśnięcie jej z powrotem, aż do jej zablokowania. Otwarta pokrywa ADF uniemożliwia prawidłowe skanowanie. 26

30 Skanowanie za pośrednictwem interfejsu TWAIN TWAIN to bodaj najważniejszy program stanowiący wyposażenie niniejszego skanera, gdyż służy on jako interfejs pomiędzy sprzętem skanera a oprogramowaniem do edycji obrazów, które służy użytkownikowi do wyświetlania i edycji zeskanowanych obrazów. Program TWAIN umożliwia dostosowanie różnych ustawień, które określają jakość skanowanego obrazu. Poniższa sekcja opisuje sposób wykorzystania dołączonych aplikacji (NewSoft Presto! PageManager) oraz oprogramowania do rozpoznawania wizytówek (HotCard BizCard Finder) w celu skanowania za pośrednictwem interfejsu TWAIN. Gdy użytkownik wykazuje biegłość w zakresie funkcji skanowania, wtedy może on posłużyć się innym oprogramowaniem do skanowania lub edycji obrazów do wykonywania zadań skanowania, o ile takie oprogramowanie jest kompatybilne z interfejsem TWAIN. Wybór źródła skanowania: Jeśli posiadasz więcej niż jeden skaner lub inne urządzenie do przetwarzania obrazów zainstalowane na komputerze, wtedy musisz wybrać niniejszy skaner jako domyślne źródło dla skanowania dokumentów przed pozyskaniem programu TWAIN. Dla aplikacji NewSoft Presto! PageManager: W menu File (Plik) kliknij Select Source (Wybierz źródło). Dla aplikacji HotCard BizCard Finder: Na głównym pasku narzędzi kliknij kolejno Settings > Acquire Options > Flatbed/TWAIN Scan, a następnie Settings > Acquire Options > Select Flatbed/TWAIN Scanner. W wyskakującym oknie wybierz niniejszy skaner, a następnie kliknij przycisk OK w celu ustawienia tego skanera jako domyślnego źródła skanowania. Skanowanie w programie NewSoft Presto! PageManager: 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, aby uruchomić program Presto! PageManager. ) 2. W otwartym oknie TWAIN z listy Typ skanowania: wybierz Szyba lub ADF (awers) jeśli chcesz skanować jednostronnie lub ADF (obustronnie) jeśli chcesz skanować obustronnie. 27

31 4. Dostosuj ustawienia skanowania. W trybie ADF (obustronnie) można wykadrować osobno awers jak i rewers. Do wyboru służą przyciski Awers i Rewers pod oknem podglądu. Aby włączyć funkcję Połącz strony, należy wybrać w polu Typ skanowania opcję ADF (obustronnie), a w polu Rozmiar strony opcję Automatyczne rozmiar. Funkcja ta pozwala umieszczać awers i rewers przedmiotu w jednym obrazie. Po włączeniu funkcji scalania stron można wybrać opcję Poziome, aby łączyć awers i rewers poziomo w scalonym obrazie (rewers jest umieszczany po prawej stronie awersu) lub opcję Pionowe, która pozwala łączyć awers i rewers pionowo w scalonym obrazie (rewers jest umieszczany poniżej awersu). Załaduj jedną stronę dokumentu i kliknij przycisk Podgląd. W oknie podglądu wyświetlony zostanie zeskanowany obraz. Aby określić marginesy lub określić sekcje do ignorowania podczas skanowania, użyj myszki w celu kliknięcia i przeciągnięcia rogów lub boków granicy obszaru skanowania. Ponownie dostosuj ustawienia skanowania, jeśli obraz podglądu nie spełnia Twoich wymagań. Załaduj pozostałe strony dokumentu i kliknij przycisk Skanuj. Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Zamknij w celu zamknięcia okna TWAIN. Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone za pomocą aplikacji Presto! PageManager, umożliwiają edycję obrazu. Naciśnięcie przycisku Pomoc w oknie TWAIN spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji dotyczących konfiguracji przycisków. 28

32 Skanowanie w programie HotCard BizCard Finder: 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie wybierz kolejno Wszystkie Programy > Program do rozpoznawania wizytówek, a następnie kliknij Program do rozpoznawania wizytówek w celu uruchomienia programu do rozpoznawania wizytówek. Kliknij pusty obszar ekranu Aplikacje, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu przewinięcia go w prawo, aż do znalezienia pozycji Program do rozpoznawania wizytówek, a następnie kliknij pozycję Program do rozpoznawania wizytówek. W tym oprogramowaniu kliknij ikonę na głównym pasku zadań. Dostosuj ustawienia skanowania (Rozmiar papieru: Automatyczny; Rozdzielczość: 300 czyli odpowiednio Paper Size: Automatic Size, Resolution: 300). Załaduj jedną wizytówkę i kliknij przycisk Podgląd. W oknie podglądu zostanie wyświetlony zeskanowany obraz. Załaduj wszystkie wizytówki i kliknij przycisk Skanuj. Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w głównym oknie BizCard Finder, skąd można włączyć opcje rozpoznawania tekstu, które umożliwiają konwersję obrazów do edytowalnych formatów tekstowych. Skanowanie za pomocą przycisków na przednim panelu lub programu DocAction Wszystkie przyciski szybkiego dostępu skanera mogą zostać skonfigurowane w aplikacji DocAction. DocAction zapewnia dostęp do najczęściej używanych funkcji skanera. Jest to najbardziej przydatne, gdy często skanujesz dokumenty z takimi samymi ustawieniami i wysyłasz obrazy w te same miejsca. 29

33 Przyciski skanera zostaną opisane na przykładzie przycisków znajdujących się na przednim panelu skanera. Możesz osiągnąć takie same rezultaty korzystając z menu Wykonaj aplikacji DocAction. Konfiguracja przycisków Przed pierwszym skanowaniem za pomocą przycisków zaleca się ich wcześniejszą konfigurację i dopasowanie do twoich wymagań. Konfigurację przycisków DocAction można wyświetlić i zmienić na dwa sposoby: Wykonać dwuklik na ikonie w zasobniku systemu Windows. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie w zasobniku systemu Windows i wybrać z menu Konfiguracja przycisków. Z lewej strony okna Konfiguracja przycisków widoczne są ikony odpowiadające przyciskom szybkiego dostępu (zarówno tym z przedniego panelu skanera jak i tym z menu Wykonaj aplikacji DocAction). Kliknięcie na dowolnej ikonie z lewego panelu spowoduje wyświetlenie jego ustawień po prawej stronie okna. Możesz zmienić ustawienia w sposób najbardziej odpowiadający twoim potrzebom. Naciśnięcie przycisku Pomoc w oknie Konfiguracja przycisków spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji dotyczących konfiguracji przycisków. Skanowanie za pomocą przycisków szybkiego dostępu Skanowanie dokumentów i obrazów tym skanerem jest bardzo proste i zostało opisane w poniższych dwóch krokach: 1. Umieść dokumenty lub obrazy w skanerze. (Więcej na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w części Rozdział II. Skanowanie niniejszej instrukcji. ) Uwaga Przy skanowania przy użyciu przycisku OCR używaj wyłącznie dokumentów tekstowych. Nie skanuj obrazów przyciskiem OCR. Aby rozpocząć skanowanie wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij przycisk na przednim panelu skanera. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie w zasobniku systemu Windows, wybierz z menu opcję Wykonaj a następnie opcję odpowiadającą przyciskowi. Skaner zaczyna wykonywać akcję zadaną w oknie Konfiguracja przycisków. 30

34 ROZDZIAŁ III. SERWIS I KONSERWACJA Zakupiony skaner został zaprojektowany jako urządzenie niewymagające konserwacji. Mimo tego, regularne wykonywany serwis i konserwacja urządzenia umożliwia zapewnienie bezproblemowej pracy skanera. CZYSZCZENIE SKANERA Pył, kurz, tusz i toner ze skanowanego papieru może powodować zabrudzenie szyby skanera, co prowadzi do pogorszenia jakości skanowania a także do zacięć papieru w podajniku. Częstotliwość czyszczenia zależy od jakości i ilości skanowanego papieru. Zapoznaj się z poniższymi operacjami, aby wyczyścić obudowę, szybę i podajnik ADF skanera. Delikatnie oczyść każde opisane tu miejsce.. Nie trzyj za mocno. Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem czyszczenia skanera należy wyłączyć urządzenie, a także odłączyć kabel zasilający oraz kabel USB skanera, a następnie trzeba odczekać kilka minut na ostygnięcie szyby oraz / lub wewnętrznej części podajnika ADF do temperatury otoczenia. Po zakończeniu czyszczenia skanera należy przemyć dłonie wodą z mydłem. Materiały do czyszczenia Przygotuj następujące materiały do czyszczenia skanera: miękka, sucha, niestrzępiąca się ściereczka (lub bawełniany patyczek higieniczny) nieżrący środek do czyszczenia Alkohol izopropylowy (95%). NIE używać wody. Uwaga Do czyszczenia szyby skanera można również użyć środka do mycia szyb lub neutralnego środka czyszczącego służącego do mycia okien. NIE używać tych środków do czyszczenia rolki podajnika ADF lub modułu ochronnego. skanera. Użycie innych materiałów do czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia 31

35 Czyszczenie szyby skanera 1. Delikatnie przetrzyj poniższe miejsca ściereczką nasączoną środkiem czyszczącym. Bądź ostrożny, żeby NIE zarysować ich powierzchni. Czyszczenie pokrywy dokumentu i szyby skanera: pokrywa dokumentu szyba skanera Czyszczenie szyby naświetlania ADF: Uwaga Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na szybę skanera. Nadmiar płynu może spowodować zamglenie lub uszkodzenie skanera. Poczekaj do całkowitego wyschnięcia czyszczonych miejsc. 32

36 Czyszczenie podajnika ADF 1. Otwórz pokrywę ADF. pokrywę ADF 2. Delikatnie wytrzeć następujące obszary przy użyciu ściereczki zwilżonej środkiem czyszczącym. Uważaj, aby NIE porysować czyszczonych powierzchni. Czyszczenie rolki podajnika: Przetrzyj rolkę podajnika od jednego boku do drugiego, a następnie obróć czyszczony element. Powtarzaj czynność aż do wyczyszczenia całej powierzchni rolki. Czyszczenie modułu ochronnego: Przetrzyj moduł ochronny od góry do dołu (w kierunku wskazanym strzałką na poniższym rysunku). Uważaj, aby nie uszkodzić sprężyn chwytających na module. 33

37 Uwaga Nie należy aplikować środka czyszczącego bezpośrednio na szybę skanera, gdyż pozostałości płynu mogą spowodować zadymienie lub uszkodzenie skanera. Odczekaj na całkowite wyschnięcie wyczyszczonych obszarów. WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Zaleca się wymianę modułu pokrywy dokumentu co zeskanowanych stron. Wymiana modułu pokrywy 1. Wyjmij moduł podkładki, ściskając go z obu stron i wysuwając ze skanera. 34

38 3. Zainstaluj nowy moduł podkładki, wkładając wypustki modułu w odpowiednie gniazda w skanerze. 35

39 KALIBRACJA SKANERA W przypadku wystąpienia kolorów w białych obszarach lub dużej różnicy między kolorami zeskanowanego pliku a kolorami oryginału należy wykonać kalibrację skanera. Taka operacja umożliwia dostosowanie i wyrównanie odstępstw, które w miarę upływu czasu będą występować w elemencie optycznym z racji jego charakterystyki. Poniższa procedura określa sposób kalibracji skanera: 1. Arkusz kalibracyjny służy do kalibracji funkcji skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF). Uwaga Do kalibracji należy używać specjalnego arkusza kalibracyjnego dostarczonego ze skanerem. Istnieje również możliwość użycia dowolnej i pustej kartki białego papieru w formacie A4 (216 na 297 mm), przy czym wyniki kalibracji przeprowadzonej za pomocą takiego arkusza mogą nie być tak dobre, jak w przypadku użycia specjalnego arkusza kalibracyjnego. Kliknij Start > Wszystkie Programy > Model skanera > Kreator kalibracji. Kliknij pusty obszar ekranu Aplikacje, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu przewinięcia go w prawo, aż do znalezienia pozycji Model skanera, a następnie kliknij pozycję Kreator kalibracji. Kliknij Dalej w wyskakującym oknie kreatora kalibracji, a następnie kliknij opcję Skalibruj teraz... Naciśnij Start, aby rozpocząć proces kalibracji dla materiałów skanowanych z szyby skanera. Po zakończeniu procesu kliknij OK. Kliknij Skalibruj teraz... Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć proces kalibracji ADF. 36

40 6. Skaner pobierze arkusz kalibracyjny i przepuści go przez urządzenie, w ten sposób przeprowadzając kalibrację tego ostatniego. Po zakończeniu procesu kliknij OK, a następnie Anuluj. TRYB GOTOWOŚCI Aby ograniczać zużycie prądu, skaner przechodzi w tryb gotowości, gdy przez jakiś czas nie będzie używany. Można wyłączyć tryb gotowości lub określić czas bezczynności skanera, po którym automatycznie przejdzie on w tryb gotowości. W menu START wybierz Wszystkie Programy > Model skanera > Narzędzia skanera. Kliknij pusty obszar ekranu Aplikacje, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu przewinięcia go w prawo, aż do znalezienia pozycji Model skanera, a następnie kliknij pozycję Narzędzia skanera. W części Tryb gotowości okna Narzędzia skanera zaznacz sposób, w jaki lampa skanera ma się zachowywać: a. Aby wyłączyć tryb gotowości: Kliknij przycisk obok Wyłącz Tryb gotowości. Aby automatycznie przejść w tryb gotowości: Kliknij przycisk obok Przejdź w Tryb gotowości, gdy skaner pozostaje nieaktywny przez... min., a następnie, klikając strzałki w górę i w dół, ustaw domyślny czas, po którym skaner automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Aby przywrócić normalną pracę skanera, wystarczy nacisnąć którykolwiek przycisk na jego panelu. Informacja Gdy używasz Kabel Ethernet aby połączyć komputer ze skanerem, proszę wystartować Scanner Search Tool oraz kliknąć Szukaj aby rozbudzić skaner. Wybrać pożądany skaner do użytku, następnie proszę kliknąć przycisk Podłącz urządzenie aby dokonać podłączenia. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i wyjść. 37

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

1. 3. ) Oddział zamawiającego: ZGN w Dzielnicy Bielany

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10858838000000

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Grębałowska 23/25

1. ) Miejscowość: Warszawa

1. ) Kod pocztowy: 01-808

1. 4. ) Województwo: mazowieckie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgn-bielany. waw. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-bielany. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja, naprawa i wymiana elementów instalacji sanitarnych, mechanicznych oraz stała obsługa i regulacja instalacji kotłowni lokalnych w lokalach i budynkach wraz z przyległymi terenam(... )

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2. ) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054447

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006995/02/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 1 konserwacja, naprawa, usługi pogotowia instalacji wewnętrznych i terenowych wod-can., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bie (... )

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia. gov. pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia. pl/mp-client/search/ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta może być przekazana wyłącznie za pomocą Platformy e- Zamówienia.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia. pl/mp-client/search/ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia. pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-32e6e454-9bbd-11ed-94da-6ae0fe5e7159
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numerem referencyjny postępowania, tj 3/KT/2023/W
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zgn-bielany. pl. lub joanna. czarnecka@zgn-bielany. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) dalej jako „Rozporządzenie” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): W zakresie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm. ) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa (dalej: „ZGN w Dzielnicy Bielany m. Warszawy”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ZGN w Dzielnicy Bielany m. Warszawy informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa, NIP: 118176 5177, REGON:010858838 email: iod@zgn-bielany. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa; e-mail: iod@zgn-bielany.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZGN w Dzielnicy Bielany m. Warszawy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZGN w Dzielnicy Bielany m. Warszawy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZGN w Dzielnicy Bielany m. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych (... )

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: 3/KT/2023/W

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 3

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
 Przeglądy i usuwanie usterek instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w lokalach i budynkach mieszkalnych, będących w 100% własnością m. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.
 Przeglądy i usuwanie usterek instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w lokalach i budynkach użytkowych, będących w 100% własnością m.
 Konserwacja i naprawa klimatyzacji w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 – siedziba ZGN w Dzielnicy Bielany instalacji klimatyzacji.

4. ) Wartość części: 80000 PLN

4. ) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4. ) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób oceny ofert: 5. Ocena punktowa w kryterium „Stawka roboczogodziny do kosztorysowania brutto (łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk)” zostanie dokonana na podstawie stawki wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i będzie przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Stawka ta winna być wskazana w ofercie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji ” (różny zakres minimum i maksimum czasu w zależności od Części której dotyczy) zostanie dokonany na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji i będzie przeliczony według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Czas reakcji winien być wskazany w ofercie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100, 00.

7. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz w ustawie PZP i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Rodzaj kryterium: inne.

4. ) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny do kosztorysowania brutto (łącznie z narzutami koszty pośrednie i zysk)

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Nazwa kryterium: czas reakcji {8 godz. (min. ) do 4 dni (maks. )}

4. ) Waga: 40, 00

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
 Stała obsługa i regulacja instalacji lokalnej kotłowni gazowej o mocy 4, 6 MW i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu o mocy 400m3/h wraz z zainstalowanymi urządzeniami na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3.
 Stała obsługa i regulacja instalacji lokalnej i urządzeń kotłowni gazowej o mocy 168 KWh zlokalizowanej na terenie przy budynku Palisadowa 5D. ) Wartość części: 118300 PLN

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Nazwa kryterium: Czas reakcji {4 godz. ) do 2 dni (maks. ) Waga: 40

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3
 Przeglądy gazowe i usuwanie usterek instalacji w budynkach oraz lokalach mieszkalnych będących w 100% własnością m.
 Przeglądy gazowe i usuwanie usterek w budynkach oraz lokalach użytkowych będących w 100% własnością m. ) Wartość części: 54000 PLN

4. ) Nazwa kryterium: Czas reakcji {8 godz. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
i. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ii. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
iii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:
Część 1 – 50 000 zł
Część 2– 100 000 zł
Część 3 – 50 000 zł
iv. zdolności technicznej lub zawodowej:
Część 1
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w wykonał/wykonuje usługi zgodne z przedmiotem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Część 2
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w wykonał/wykonuje usługi konserwacji kotłowni gazowych o mocy od 4 MW w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 i. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie - Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usług były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik
nr 2 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439 i 454-455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 2
do SWZ. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:00

8. ) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8. ) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 09:15

8. ) Termin związania ofertą: do 2023-02-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji:
Część 1 i 3: od dnia podpisania umowy do 31. 2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.
Część 2: od dnia podpisania umowy do 31.

Całkowita cena (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia wynosi maksymalnie:

Część 1
• • netto (zł) • Vat – 8% • Vat – 23% • brutto (zł)
• Część 1 • 80 000, 00 • 9 400, 00 • 89 400, 00
• Lok. mieszk. • 60 000, 00 • 4 800, 00 • • 64 800, 00
• Lok. użytk. • 12 000, 00 • • 2 760, 00 • 14 760, 00
• Gręb. klim. • 8 000, 00 • • 1 840, 00 • 9 840, 00

W tym:
Oferujemy:

cena (stawka roboczogodziny brutto) ………………… zł. (należy podać)
czas reakcji {8 godz. )} …………………………. (należy podać)

Część 2

Oferujemy:
Stawka miesięczna usługi (za realizację przedmiotu zamówienia) …………… zł netto, …………8% VAT, ……. 23% VAT ………….. zł. brutto (należy podać)
Stawka roczna usługi (za realizację przedmiotu zamówienia) …………… zł netto, …………8% VAT, ……. brutto (należy podać)

czas reakcji {4 godz. )}…………………………. (należy podać)

Część 3

• • netto (zł) • EUR • Vat – 8% • Vat – 23% • brutto (zł)
• Część 3 • 54 000, 00 • 12 125, 02 • 5 520, 00 • 59 520, 00
• Lok. • 46 000, 00 • 10 328, 72 • 3 680, 00 • • 49 680, 00
• Lok. • 8 000, 00 • 1 796, 30 • • 1 840, 00 • 9 840, 00

W tym:
Oferujemy:

cena (stawka roboczogodziny brutto) ………………… zł. ) do 4 dni (maks)} …………………………. (należy podać)

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Instalacja Obsługa i konserwacja 3m Akt180le

Bezpośredni link do pobrania Instalacja Obsługa i konserwacja 3m Akt180le

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja Obsługa i konserwacja 3m Akt180le