Instrukcja bezpiecznego użytkowania Haier Hw50 1202d

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania pralki Haier HW50 1202D, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy upewnić się, że pralka jest wyłączona i wyłączona z prądu przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi lub naprawczymi. Pralkę należy używać zgodnie z instrukcją obsługi i innymi instrukcjami bezpieczeństwa, które zostały dołączone do pralki. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych lub innych części pralki. Pralka należy przechowywać i używać zgodnie z określonymi przez producenta warunkami, w celu uniknięcia uszkodzenia lub obrażeń. Wszystkie elementy pralki, takie jak drzwiczki, filtry, przewody i inne części powinny być regularnie czyste i czyste. Pralka powinna być wyłączona i odłączona od prądu podczas czyszczenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania Haier Hw50 1202d

Darmowa aplikacja na Twój telefon

Instrukcja obsługi maszyny powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny.

Wymagania dotyczące sporządzania oraz zawartości instrukcji dla danej maszyny określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 z późń. zm. ). Rozporządzenie to odnosi się do europejskich wymagań zawartych w dyrektywie 2006/42/WE.

Aby maszyna była wprowadzana do obrotu lub oddana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

Obowiązek sporządzenia instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu.

02. 08. 2013 Views

Share Embed Flag

instrukcja użytkownika piekarnika elektrycznego model... com

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • piekarnika
 • pieczenia
 • programator
 • czasu
 • regulator
 • elektrycznego
 • drzwi
 • ruszt
 • piekarniku
 • piekarnik
 • instrukcja
 • image. com

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem <strong>piekarnika</strong> prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

  • Page 2 and 3: OPIS ELEMENTÓW: f g a. Lampka sygn
  • Page 4 and 5: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Haier Hw50 1202d

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania Haier Hw50 1202d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania Haier Hw50 1202d