Instrukcja drukowania Ge Jgrc16gel

Instrukcja drukowania GE JGRC16GEL jest świetnym narzędziem dla użytkowników drukarek GE. Umożliwia łatwe i szybkie drukowanie zakładek, które są niezbędne do wykonywania wielu prac biurowych. Instrukcja drukowania GE JGRC16GEL jest dołączona do drukarki i zawiera wszystkie niezbędne kroki do wykonania zadania. Zawiera także informacje o wszelkich opcjach drukowania i obsłudze urządzenia. Instrukcja drukowania zawiera także szczegółowe informacje na temat czasu drukowania, jakości drukowania i innych istotnych opcji. Instrukcja drukowania GE JGRC16GEL jest łatwa w użyciu i może pomóc wszystkim użytkownikom drukarek GE w drukowaniu zakładek szybko i łatwo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja drukowania Ge Jgrc16gel

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz produkt, aby przejść bezpośrednio do instrukcji obsługi tego produktu. Czy nie możesz znaleźć produktu? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. plsą obecnie 49 instrukcje. Najbardziej popularne są:

 • GE X400
 • GE A1250
 • GE X500

Ostatnio dodane instrukcje marki zostały dodane dnia 2021-04-07 i dotyczą modelu GE Power Pro X500.

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy używana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, możesz to sprawdzić w jej instrukcji obsługi, skonsultować się z producentem lub wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Drukuj.

  W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny. Jeśli pozycja Druk dwustronny jest dostępna, drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego.

Uwagi: 

  Jeśli drukujesz na urządzeniu, które jest równocześnie kopiarką i drukarką, a kopiarka obsługuje kopiowanie dwustronne, to prawdopodobnie to urządzenie obsługuje również automatyczne drukowanie dwustronne.

  Jeśli zainstalowano więcej niż jedną drukarkę, możliwe, że jedna drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, a inna nie.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, masz dwie inne opcje. Możesz skorzystać z opcji ręcznego drukowania dwustronnego albo drukować strony parzyste i nieparzyste oddzielnie.

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, możesz wydrukować wszystkie strony, które mają być na jednej stronie arkusza papieru, a następnie zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie ich do drukarki.

W programie Word wykonaj następujące czynności:

Kliknij przycisk Drukuj.

W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny, a następnie kliknij pozycję Ręczny druk dwustronny.

Podczas drukowania w programie Word zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie kartek do drukarki.

Uwaga:  Podczas ręcznego drukowania dwustronnego możesz przeprowadzić test, aby ustalić właściwy sposób ponownego załadowania kartek do drukarki.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Poniższa procedura umożliwia również drukowanie na obu stronach:

W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij pozycję Drukuj tylko strony nieparzyste.

Kliknij przycisk Drukuj u góry galerii.

Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos arkuszy, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. W dolnej części galerii kliknij pozycję Drukuj tylko strony parzyste.

Uwaga: Aby upewnić się, że wszystkie strony są drukowane w odpowiedniej kolejności, podczas drukowania stron parzystych lub nieparzystych kliknij pozycję Plik, Opcje, Zaawansowane, a następnie w obszarze Drukowanie, kliknij pozycję Drukuj z przodu arkusza przy drukowaniu dwustronnym lub Drukuj z tyłu arkusza przy drukowaniu dwustronnym.

Początek strony

Ważne: Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnego

Aby dowiedzieć się, czy określona drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, można skorzystać z następujących metod:

Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki lub skonsultuj się z producentem drukarki.

W programie Microsoft Office Word kliknij przycisk Microsoft Office , kliknij pozycję Drukuj , kliknij pozycję Właściwości , a następnie kliknij karty w oknie dialogowym Właściwości dokumentu i przejrzyj opcje. Opcje dostępne w oknie dialogowym Właściwości dokumentu różnią się w zależności od opcji i konfiguracji drukarki. Jeśli na dowolnej karcie zobaczysz opcje drukowania na obu stronach arkusza papieru, drukowania dwustronnego lub drukowania obustronnego, drukarka prawdopodobnie obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby utworzyć kopie dwustronne.

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieru

Drukowanie za pomocą opcji ręcznego drukowania dwustronnego

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, możesz zaznaczyć pole wyboru Ręczny dupleks w oknie dialogowym Drukowanie. Program Microsoft Office Word wydrukuje wszystkie strony, które mają być na jednej stronie arkusza papieru, a następnie zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu arkuszy i ponowne załadowanie ich do drukarki.

Drukowanie stron parzystych i nieparzystych

Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

W lewym dolnym rogu okna dialogowego Drukowanie na liście Drukuj zaznacz pozycję Strony nieparzyste.

Kliknij przycisk OK.

Po wydrukowaniu stron nieparzystych odwróć stos arkuszy, a następnie z listy Drukuj wybierz pozycję Strony parzyste.

Uwaga: W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

Ten artykuł zawiera informacje o różnych sposobach drukowania stron sieci Web i dokumentów PDF z przeglądarki Microsoft Edge.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem, przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w programie Microsoft Edge.

Drukowanie strony sieci Web przy użyciu okna dialogowego Drukowanie systemowe

 1. W programie Microsoft Edge otwórz dokument witryny internetowej lub aplikacji sieci Web, który chcesz wydrukować.

 2. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P w systemie Windows lub Command+P w systemie macOS.

  Wybierz pozycję Drukuj przy użyciu okna dialogowego systemowego.

  Porada:Aby bezpośrednio otworzyć okno dialogowe Drukowanie systemowe, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P na urządzeniach z systemem Windows lub klawisze Opcja+Command+P na urządzeniach z systemem macOS.

  Wybierz odpowiednie opcje drukowania, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Opcje drukowania w programie Access dostępne w starszej wersji programu Microsoft Edge

Aby uzyskać dostęp do opcji drukowania dostępnych w starszym oknie dialogowym Drukowanie w programie Microsoft Edge, takim jak źródło papieru, multimedia i jakość wydruku, wykonaj następujące czynności:

Otwieranie systemowego okna dialogowego Drukowanie zgodnie z opisem w powyższej sekcji.

Na liście Wybierz drukarkę wybierz drukarkę.

Wybierz pozycję Preferencje.

Na kartach Układ i Papier/Jakość wybierz opcje. Dostępne opcje zależą od wybranej drukarki.

Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie bez bałaganu

Opcja drukowania niebędąca bałaganem usuwa z drukowanej strony internetowej otaczające materiały, takie jak reklamy i nawigacja po witrynie. Pracujemy nad wydaniem opcji drukowania bez zaśmiecania miejsca, która będzie dostępna bezpośrednio w oknie dialogowym drukowania. W międzyczasie możesz użyć czytnika immersyjnego jako obejścia problemu z drukowaniem bez bałaganu. Zwróć uwagę, że czytnik immersyjny może nie być dostępny we wszystkich witrynach internetowych.

Otwórz witrynę sieci Web, którą chcesz wydrukować.

Na pasku adresu wybierz ikonę czytnika immersyjnego lub naciśnij klawisz F9 (na urządzeniach z systemem Windows), aby wprowadzić czytnik immersyjny. net/pl-pl/media/c62bcb60-268d-f695-81bc-273269e45990. png" alt="Wybieranie czytnika immersyjnego" loading="lazy"/>

U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P w systemie Windows lub Command+P w systemie macOS. 

Porada:Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce na stronie i wybrać polecenie Drukuj w menu kontekstowym.

Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie części strony sieci Web

Aby wydrukować tylko część witryny sieci Web, wykonaj następujące czynności:

Kliknij fragment tekstu lub obrazów i przeciągnij wskaźnik myszy, aby zaznaczyć część witryny sieci Web, którą chcesz wydrukować.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie wybierz polecenie Drukuj w menu kontekstowym. 

Dodawanie daty do nagłówka strony

Aby wydrukować bieżącą datę w nagłówku, wykonaj następujące czynności:

Otwórz witrynę internetową lub dokument PDF, który chcesz wydrukować.

U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P na urządzeniach z systemem Windows lub klawisze Command+P na urządzeniach z systemem macOS. 

Porada:Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce na stronie i wybrać polecenie Drukuj w menu kontekstowym.

Wybierz pozycję Więcej ustawień > nagłówków i stopek. Ta opcja powoduje dodanie bieżącej daty do nagłówka dokumentu. net/pl-pl/media/696bd395-50fb-f976-ed54-ad1aaae563f6. png" alt="Wybieranie nagłówków i stopek" loading="lazy"/>

Drukowanie numerów stron w stopce strony

Aby wydrukować numery stron wyświetlane w stopce, wykonaj następujące czynności:

Wybierz pozycję Więcej ustawień > nagłówków i stopek.  Ta opcja powoduje dodanie numeru strony do stopki na każdej stronie. png" alt="Wybieranie nagłówków i stopek" loading="lazy"/>

Usuwanie lub dołączanie tła strony sieci Web podczas drukowania

Podczas drukowania strony sieci Web można dołączyć grafikę tła.

Otwórz dokument witryny sieci Web lub aplikacji sieci Web, który chcesz wydrukować.

Wybierz pozycję Więcej ustawień > tła, aby uwzględnić tło strony sieci Web w wydruku, lub pozostaw niezaznaczone, aby zignorować tło. net/pl-pl/media/9327f09b-8165-1b91-7e4d-f1f34ecae3b7. png" alt="Wybieranie grafik tła" loading="lazy"/>

Porada:Jeśli podgląd lub dane wyjściowe wydruku wyglądają inaczej niż strona sieci Web, która jest drukowana, należy dołączyć grafikę tła.

Dlaczego orientacja danych wyjściowych różni się od tego, co widzę w podglądzie wydruku?

Jeśli drukarka drukuje w orientacji poziomej po wybraniu orientacji pionowej w podglądzie wydruku, ustawienia drukarki mogą mieć wpływ na wydruk. Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 10, wykonaj następujące czynności:

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wprowadź "Kontrolka", a następnie naciśnij przycisk OK.

W obszarze Sprzęt i dźwiękwybierz pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz polecenie Właściwości drukarki.

Na karcie Układ w obszarze Orientacjazmień ustawienie orientacji na Pionowa. net/pl-pl/media/3e0a7aa0-551c-e81e-5d30-c1eba5e24d9d. png" alt="Wybieranie orientacji pionowej" loading="lazy"/>

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz inne problemy z drukowaniem z przeglądarki Microsoft Edge, możesz przesłać nam bezpośrednią opinię, wybierając pozycję Wyślij opinię w górnym rogu przeglądarki.

Podczas zgłaszania problemu podaj następujące szczegóły:

  Opis błędu

  Witryna internetowa lub dokument, który próbujesz wydrukować

  Czynności, które miały miejsce przed tym problemem

  Drukarka, z których korzystasz

Dzięki większej liczby informacji możemy szybciej rozwiązać twoje problemy.

Instrukcja drukowania Ge Jgrc16gel

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja drukowania Ge Jgrc16gel

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja drukowania Ge Jgrc16gel