Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi

Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi to oficjalny przewodnik dotyczący użytkowania projektora Epson Brightlink 455wi. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji i użytkowania projektora, w tym opisy funkcji, wskazówki dotyczące instalacji oraz informacje o aktualizacjach oprogramowania. Podręcznik zawiera również informacje na temat konserwacji, naprawy i czyszczenia projektora. Korzystanie z tego podręcznika umożliwia użytkownikom korzystanie z projektora Epson Brightlink 455wi w sposób bezpieczny, a także zapewnia wydajne wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi

Darmowe pobieranie PDF Przewodnik Instalacyjny dla Epson BrightLink 455Wi Interactive Projector Projektory

Popularność:

2079 wyświetleniaPrzelicz strony:60 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:2. 95 Mb

Zobacz poniższy poradnik dla Epson BrightLink 455Wi. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Epson BrightLink 455Wi, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Epson BrightLink 455Wi. Upewnij się, że opisujesz trudności z Epson BrightLink 455Wi tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Epson BrightLink 455Wi

Marka:
Epson
Produkt:
Projektory wideo
Model/nazwa:
BrightLink 455Wi
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Epson BrightLink 455Wi

Zobacz poniższy poradnik dla Epson BrightLink 595Wi. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Epson BrightLink 595Wi, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Epson BrightLink 595Wi. Upewnij się, że opisujesz trudności z Epson BrightLink 595Wi tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Epson BrightLink 595Wi

Strona: 1

: Érintőegység Konzoltelepítési útmutató: Przewodnik instalacji wspornika Urządzenia dotykowego: Dotyková jednotka Inštalačná príručka pre konzoluAz alábbiakban az Érintőegység kijelzőn kívüli, konzol segítségével történő telepítésének leírása található. Amikor az Érintőegységet telepíti, tekintse meg „•• Azérintőegység telepítése" című részt a kivetítőhöz mellékelt „Telepítési útmutató", amely ezt az útmutatót kiegészíti.Az Érintőegység érintési érzékenysége csökkenhet, ha a kijelzőn kívül telepíti. Ezért azt javasoljuk, hogy az Érintőegységet lehetőleg a kijelzőn telepítse. A••konzolra nincs szükség, ha az egységet a kijelzőre telepíti.Poniżej opisano sposób instalacji Urządzenia dotykowego na zewnątrz ekranu, z użyciem wspornika. Podczas instalacji Urządzenia dotykowego sprawdź część„Instalacja urządzenia dotykowego”w„Przewodnik instalacji”dostarczonej z projektorem dodatkowo, oprócz niniejszej instrukcji.Czułość dotyku Urządzenia dotykowego może ulec pogorszeniu w przypadku montażu poza ekranem. Dlatego, o ile to możliwe, zalecany jest montażUrządzenia dotykowego, na ekranie. Podczas montażu urządzenia na ekranie wspornik nie jest wymagany.Nasledujúci odsek popisuje spôsob inštalácie dotykovej jednotky mimo premietacej plochy pomocou konzoly. Pri inštalácii dotykovej jednotky postupujtepodľa odseku„Inštalácia dotykovej jednotky“ v dokumente„Inštalačná príručka“, ktorý je k projektoru dodaný ako príloha k tejto príručke.Citlivosť dotykovej jednotky na dotyk môže byť znížená, ak ju nainštalujete mimo premietacej plochy. Preto dotykovú jednotku odporúčame podľa možnostinamontovať na premietaciu plochu. Konzola nie je potrebná pri montáži jednotky na premietaciu plochu.A telepítés helyének ellenőrzése / Sprawdzanie miejsca instalacji / Kontrola miesta inštalácieAz Érintőegység telepítése előtt mérje le a fal és a vetítővászon közötti távolságot ((•• a) a bal oldalon). Ha a vászonkörül keret van, a keret vastagságát is számítsa bele a távolságba. Az Érintőegységet nem telepítheti a konzolsegítségével, ha az ( a) több mint 60 mm.Ellenőrizze, hogy a keret felső részén lévő kiálló rész nem haladja-e meg a 3 mm-t, ha keret van a vászon körül(( b) a bal oldalon). Az Érintőegység nem fog megfelelően működni, ha a keret felső részén lévő kiálló rész 3 mm-nél vastagabb.Az Érintőegység telepítési helyén győződjön meg arról, hogy a vetítővászon párhuzamos a fallal.Przed instalacją Urządzenia dotykowego, należy zmierzyć odległość pomiędzy ścianą, a powierzchnią ekranu(( a) po lewej stronie). Jeżeli dokoła ekranu jest ramka, należy uwzględnić grubość ramki. Nie można zainstalowaćUrządzenia dotykowego z użyciem wspornika, jeżeli ( a) jest większe niż 60 mm.Jeżeli wokół ekranu jest ramka ((•• b) po lewej stronie), należy sprawdzić, czy występ górnej części ramki nie jestgrubszy niż 3 mm. Urządzenie dotykowe nie będzie działać prawidłowo, jeżeli grubość występu górnej częściramki przekracza 3 mm.Należy upewnić się, że w miejscu instalacji Urządzenia dotykowego powierzchnia ekranu jest równoległa dościany.Pred inštaláciou dotykovej jednotky zmerajte vzdialenosť od steny po povrch premietacej plochy ((•• a) na ľavejstrane). Ak je okolo premietacej plochy rám, pripočítajte hrúbku rámu. Dotykovú jednotku nemôžete namontovaťpomocou konzoly, ak ( a) je viac ako 60 mm.Skontrolujte, či horná časť rámu neprečnieva o viac ako 3 mm, ak je okolo premietacej plochy rám ((•• b) na ľavejstrane). Dotyková jednotka nebude fungovať správne, ak horná časť rámu prečnieva o viac ako 3 mm.Uistite sa, že povrch premietacej plochy je rovnobežný so stenou, na ktorú inštalujete dotykovú jednotku.Hátlemez x1Płyta tylna x1Zadná doska x1Oldalsó konzolok x2Wsporniki boczne x2Bočné konzoly x2M3 x 8 mm-es imbuszcsavarok x2Śruby z łbem sześciokątnymM3 x 8 mm x2Skrutky s vnútorným šesťhranomM4 x 10 mm-es imbuszcsavarok x4M4 x 10 mm x4A konzol és az Érintőegység falra szereléséhez 4 db M4 csavar szükséges (nem tartozék).Do zamontowania wspornika i Urządzenia dotykowego na ścianie, potrzebne są 4 śruby M4 (niedostarczone).Na namontovanie konzoly a dotykovej jednotky na stenu budete potrebovať 4 skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).A telepítés lépései / Procedura instalacji / Postup pri inštalácii1Vetítse a Telepítési minta a vászonra, majd rögzítse az Érintőegységet a falhoz négy darab, a kereskedelemben kapható M4 csavarral.Lásd a„Telepítési útmutató" a Telepítési minta vetítését illetően. :A telepítési minta középső vonala. Igazítsa egy vonalba az érintőegység középső vonalával (). :Az Érintőegység alsó szélét 25–100 mm-rel a vászon felső széle fölé illessze.* Az Érintőegység nem fog megfelelően működni, ha a távolság meghaladja a 100 mm-t.Wyświetl Wzorzec instalacji na ekranie i zamontuj Urządzenie dotykowe na ścianie, dostępnymi w handlu śrubami M4. Sprawdź„Przewodnik instalacji”, aby uzyskać informacje o tym, jak wyświetlić Wzorzec instalacji. :Wyśrodkuj wzorzec instalacyjny. Wyrównaj w odniesieniu do linii środkowej urządzenia dotykowego (). :Ustaw dolną krawędź Urządzenia dotykowego 25 do 100 mm nad górną krawędzią ekranu.* Urządzenie dotykowe nie będzie działać prawidłowo, jeżeli odległość przekracza 100 mm.Na premietaciu plochu premietnite vzor inštalácie a potom dotykovú jednotku namontujte na stenu pomocou štyroch bežnedostupných skrutiek M4. Spôsob premietania vzor inštalácie nájdete v„Inštalačná príručka“. :Os obrazca inštalácie. Túto os zlícujte s osou dotykovej jednotky (). :Dolnú hranu dotykovej jednotky vyrovnajte 25 až 100 mm nad hornou hranou premietacej plochy.* Dotyková jednotka nebude fungovať správne, ak je vzdialenosť väčšia ako 100 mm.Az Érintőegység hátulján erős mágnes található. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujja az Érintőegységés a hátlemez közé.Z tyłu Urządzenia dotykowego znajduje się silny magnes. Należy uważać, aby pomiędzy Urządzeniemdotykowym, a nie został przyciśnięty palec.Na zadnej strane dotykovej jednotky je silný magnet. Dávajte pozor, aby ste sa vám prsty nezachytilimedzi dotykovú jednotku a zadnú dosku.Rögzítse az oldalsó konzolokat a hátlemez mindkét oldalára. Illessze be az M4csavarokat a mérési pontnál ( a), amelyet „A telepítés helyének ellenőrzése" résznekmegfelelően lemért.Vegye figyelembe, hogy az oldalsó konzolok felszerelési iránya az ( a) hosszátólfüggően eltérő. Rögzítse a csavarokat mindkét oldalon ugyanazon a helyen, hogy azÉrintőegységet egyenesen tartsák.Wsporniki boczne należy zamocować na obu bokach płyty tylnej. Włóż śruby M4 wodległości ( a) zmierzonej w czynności„Sprawdzenie miejsca montażu”.Należy zwrócić uwagę, że kierunek montażu wsporników bocznych, zależy od długości( a). Śruby należy wkręcić w tej samej pozycji z obu stron, aby przytrzymywaly prostoUrządzenie dotykowe.Na obidve strany zadnej dosky upevnite bočné konzoly. Skrutky M4 vložte v odstupochnameraných ( a) podľa odseku„Kontrola miesta inštalácie“.Smer montáže bočných konzol sa líši v závislosti od dĺžky miery ( a). Skrutky utiahnitev rovnakej polohe na obidvoch bokoch, aby dotyková jednotka bola upevnená priamo.A csomag tartalma / Zawartość zestawu / Obsah balenia23HUPLSKVigyázat / Przestroga / VarovanieRögzítse a hátlemezt az Érintőegység hátuljára.Zamocuj płytę tylną z tyłu Urządzenia dotykowego.Zadnú dosku upevnite na zadnú stranu dotykovej jednotky. :Střední osa instalačního vzoru. Zarovnejte se střední ryskou dotykové jednotky ().Vaara / Forsiktig / Försiktighet / VýstrahaKiinnitä takalevy Kosketuslaitteen taakse.Fest bakplaten på baksiden av berøringsenheten.Fäst den bakre plattan på baksidan av Pekenheten.Na zadní stranu dotykové jednotky připevněte zadní desku.Copyright©2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.Printed in China XX. XX. -XX(XXX)

Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Podręcznik Epson Brightlink 455wi