Instrukcja wprowadzania programu 3m Questempo 34

3M Questempo 34 to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych instrukcji wprowadzania programu, jaka kiedykolwiek powstała. Jest to unikalne narzędzie stworzone przez 3M, w celu wspierania przedsiębiorstw w realizacji ich celów biznesowych. Instrukcja Questempo 34 opiera się na podejściu opartym na procesie, które umożliwia użytkownikom zarządzanie swoimi projektami, zadaniami i zasobami w sposób skuteczny i wydajny. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby rozpocząć wprowadzanie i korzystanie z Questempo 34, w tym wymagania wstępne, wskazówki dotyczące tworzenia projektów i usprawnień, a także informacje o narzędziach i funkcjach systemu. Instrukcja 3M Questempo 34 pomaga firmom osiągnąć lepsze wyniki poprzez efektywne wykorzystanie ich zasobów, co przynosi wymierne korzyści w dłuższej perspektywie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wprowadzania programu 3m Questempo 34

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Wprowadzenie do programu SharePoint

Wersja subskrypcyjna programu SharePoint Server SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016 SharePoint Server 2013 Enterprise Program SharePoint na platformie Microsoft 365 Office dla firm Office 365 Small Business Microsoft 365 Admin SharePoint Foundation 2013 Program SharePoint na platformie Microsoft 365 Small Business Więcej... Mniej

Po zalogowaniu się do usługi Microsoft 365 lub firmowej witryny programu SharePoint Server Twojej organizacji kliknij pozycję SharePoint lub Witryny na pasku nawigacyjnym Uruchamianie aplikacji lub na górnym pasku. Dzięki nim możesz rozpocząć pracę z programem SharePoint.

Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Możesz również kliknąć pozycję SharePoint na pasku nagłówka.

SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2013

Co zawiera witryna programu SharePoint?

Organizacje używają programu SharePoint do tworzenia witryn internetowych. W usłudze Microsoft 365 możesz utworzyć witrynę ze strony startowej programu SharePoint. Witrynę zespołu programu SharePoint możesz również uzyskać, gdy tworzysz grupę usługi Microsoft 365 w aplikacji Outlook Online lub w usłudze Microsoft 365. Jeśli jesteś w programie SharePoint Server, możesz utworzyć witrynę zespołu lub wiele innych typów witryn. Te witryny mogą służyć jako bezpieczne miejsce do przechowywania, organizowania i udostępniania informacji oraz uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego urządzenia. Potrzebujesz jedynie przeglądarki internetowej, takiej jak Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pobierz aplikację mobilną SharePoint, aby pozostawać w kontakcie za pomocą swoich urządzeń przenośnych.

10 czynności, które już teraz możesz wykonać w programie SharePoint

Sposób wykonania

Możesz przeciągnąć pliki z komputera do biblioteki dokumentów.

W usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365 kliknij pozycję Przekaż na pasku poleceń. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge, możesz przekazywać pliki i foldery. net/pl-pl/media/595089dd-b3b0-4a28-86a7-80a3acda03b7. png" alt="Przekazywanie programu SharePoint" loading="lazy"/>

W programie SharePoint Server 2013 kliknij pozycję Nowy dokument i przejdź do pliku. W zależności od tego, jak jest skonfigurowany program SharePoint, może być konieczne kliknięcie najpierw pozycji Przekaż istniejący plik.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przekazywanie plików do biblioteki.

Otwieranie dokumentu w bibliotece dokumentów

Kliknij dokument, nad którym chcesz pracować, aby otworzyć go w aplikacjach Microsoft 365 dla Internetu. Jeśli aplikacja jest zainstalowana na komputerze i chcesz z niej skorzystać, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie <nazwa aplikacji>. Informacje o bibliotekach dokumentów znajdziesz w artykule Co to jest biblioteka dokumentów.

Równoczesna praca nad tym samym dokumentem z innymi osobami

W bibliotece dokumentów kliknij, aby otworzyć dokument, nad którym chcesz pracować. Zostanie on otwarty w Microsoft 365 dla Internetu. Informacja o liczbie osób, które edytują obecnie ten dokument, jest wyświetlana u góry z prawej strony dokumentu. net/pl-pl/media/d3814e11-e3c1-4564-bea5-c450e4112644. png" alt="Rozwijane okno dialogowe pokazujące, kto edytuje dokument" loading="lazy"/>

Zobacz Współpraca nad dokumentami i współtworzenie.

Udostępnianie dokumentów

Zaznacz dokument, który chcesz udostępnić, kliknij wielokropek (), aby otworzyć menu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

SharePoint Online

SharePoint Server 2016/2013

Zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Microsoft 365 lub Klip wideo: Udostępnianie dokumentów w programie SharePoint Server.

Udostępnianie witryn

Jeśli masz uprawnienia właściciela witryny, kliknij pozycję SharePoint lub Witryny, wybierz witrynę, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij pozycję Udostępnij .

Tworzenie witryny zespołu

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft 365, możesz utworzyć witrynę na stronie startowej programu SharePoint, co spowoduje automatyczne utworzenie grupy usługi Microsoft 365. Jeśli utworzysz grupę usługi Microsoft 365 w programie Outlook lub w widoku Kontakty, w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365 automatycznie pojawi się witryna zespołu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia witryn zespołów, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

Jeśli masz uprawnienia właściciela witryny w programie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013, kliknij pozycję Witryny, a następnie kliknij pozycję + nowa witryna lub + nowy. net/pl-pl/media/8352c670-cd1d-4bb2-8728-d2ccec09cd5e. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przycisk nowej witryny na stronie Witryny" loading="lazy"/>Dodawanie listy lub biblioteki do witryny zespołu

Aby dodać listę lub bibliotekę do usługi Program SharePoint na platformie Microsoft 365, kliknij pozycję + Nowy w witrynie, a następnie wybierz z listy pozycję Lista lub Biblioteka. net/pl-pl/media/c85c1aed-6c33-4e2d-b822-2d8e46595054. png" alt="Kliknięta pozycja Nowy link z wyróżnioną pozycją Lista" loading="lazy"/>

Aby dodać listę lub bibliotekę dla wersji SharePoint Server programu SharePoint, kliknij pozycję Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację. net/pl-pl/media/d0c7a1fa-e742-481f-b6c5-12f5e87f257c. png" alt="Dodawanie aplikacji (listy, biblioteki)" loading="lazy"/>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint lub Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

Zachowywanie wcześniejszych wersji dokumentu podczas jego modyfikowania

W usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365 kliknij dokument w bibliotece prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Historia wersji (konieczne może być przewinięcie menu). net/pl-pl/media/50ed5655-15fb-466d-855b-df75861b2f58. png" alt="Kliknięcie prawym przyciskiem myszy menu biblioteki dokumentów z wyróżnioną pozycją Historia wersji" loading="lazy"/>

W przypadku wersji SharePoint Server kliknij wielokropek (... ) obok pliku, a następnie ponownie kliknij wielokropek (... ) w oknie dialogowym, aby przejść do menu, lub zaznacz dokument i kliknij pozycję Historia wersji na karcie Pliki. net/pl-pl/media/5095d90f-ccbf-4c60-aa71-926edcb6e26a. png" alt="Karta Plik z wyróżnioną pozycją Historia wersji" loading="lazy"/>

Wstążka programu SharePoint Server i karta Pliki

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Wyszukiwanie

Wpisz słowo kluczowe wyszukiwania w polu Wyszukaj, a następnie kliknij ikonę Wyszukaj . net/pl-pl/media/d88cbd26-f96e-4827-b25a-c019b860dced. png" alt="Pole Wyszukiwanie w witrynie" loading="lazy"/>

SharePoint Server 2016 i 2013

Zobacz Co nowego w wyszukiwaniu w usłudze SharePoint Online.

Udostępnianie informacji w całej organizacji

W usłudze Microsoft 365, Program SharePoint na platformie Microsoft 365 lub programie SharePoint Server 2016 kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie kliknij kafelek Yammer lub Kanał aktualności, wpisz treść wiadomości i kliknij przycisk Opublikuj.

W programie SharePoint Server 2013 kliknij pozycję Yammer lub Kanał aktualności na pasku nagłówka. png" alt="Górny pasek menu programu SharePoint 2013" loading="lazy"/>

Czynność

Przesyłanie plików do biblioteki dokumentów programu SharePoint w celu zapewnienia ich dostępności z dowolnego miejsca

Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów między bibliotekami

Pliki można kopiować i przenosić na kilka sposobów w poszczególnych wersjach programu SharePoint. W usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365 można używać polecenia Kopiuj do lub Przenieś do w celu kopiowania lub przenoszenia plików między bibliotekami. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Przenoszenie lub kopiowanie folderu, pliku lub linku w bibliotece dokumentów. net/pl-pl/media/41824df6-2f92-4b94-b033-8fdc68e37d4e. png" alt="Przycisk Kopiuj do w menu głównym" loading="lazy"/>

Przyciski Przenieś do i Kopiuj do w usłudze Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Wyświetlenie biblioteki programu SharePoint w widoku Eksploratora może ułatwić szybkie wykonywanie operacji na plikach. Istnieją dwa podstawowe sposoby aktywowania tego widoku — zsynchronizowanie folderów lub otwarcie biblioteki w Eksploratorze. Różnica między tymi metodami polega na tym, że zsynchronizowane foldery pozostają dostępne i mogą być używane później z dowolnej aplikacji, a otwarcie biblioteki w Eksploratorze jest jednorazową operacją.

Zsynchronizowanie biblioteki powoduje utworzenie jej lokalnej kopii na komputerze. Jeśli zsynchronizujesz dwie biblioteki, możesz kopiować i przenosić pliki oraz foldery, tworzyć foldery, a także usuwać pliki i foldery pojedynczo lub zbiorczo. Zsynchronizowana biblioteka jest automatycznie synchronizowana z biblioteką programu SharePoint. Aby zsynchronizować biblioteki z usługą Program SharePoint na platformie Microsoft 365, zobacz Synchronizowanie plików na komputerze z biblioteką dokumentów. W przypadku programów SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013 zobacz Konfigurowanie na komputerze synchronizowania lokalnych plików programu SharePoint Server.

Innym sposobem używania Eksploratora Windows do obsługi plików jest otwarcie biblioteki w Eksploratorze. Umożliwia to kopiowanie, przenoszenie i edytowanie plików oraz folderów (jak w przypadku zsynchronizowania folderów), a także pozwala wykonywać wszystkie czynności, które są dostępne na pulpicie. Pliki są automatycznie aktualizowane w bibliotece programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwieranie biblioteki w Eksploratorze plików.

Chcesz zachować kontrolę nad dostępem do swoich danych?

Działanie programu SharePoint jest oparte na uprawnieniach. Gdy lepiej poznasz ich działanie, dowiesz się, jak kontrolować dostęp do Twoich danych w witrynach. Obejrzyj Klip wideo: omówienie uprawnień w programie SharePoint.

Gdy zrozumiesz, jak działają uprawnienia, zobacz, jak to robić, w artykule Edytowanie uprawnień do listy lub biblioteki programu SharePoint i zarządzanie nimi.

Początek strony

Chcesz wykroczyć poza podstawy?

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi szkoleniami dla początkujących i zaawansowanych:

  • Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint
  • Tworzenie listy w programie SharePointUdostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Microsoft 365Edytowanie uprawnień do listy lub biblioteki programu SharePoint i zarządzanie nimiKonfigurowanie na komputerze synchronizowania lokalnych plików programu SharePoint ServerDostosowywanie nawigacji witryny zespołuSynchronizowanie plików za pomocą usługi OneDrive w systemie Windows

WYSZUKIWARKA INSTRUKCJI OBSŁUGI

PROGRAM CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Instrukcje sterowania radiowego Space

Oprogramowanie do sterowania radiowego Space

Dodatkowe instrukcje Instalatora

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?

Instrukcja wprowadzania programu 3m Questempo 34

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wprowadzania programu 3m Questempo 34

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wprowadzania programu 3m Questempo 34