Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0

Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0 to wysoce wydajny monitor procesów, który jest wyposażony w oprogramowanie i technologię do śledzenia i rejestrowania danych dotyczących procesów serwisowych, zarządzania zasobami i wsparcia zarządzania procesami. Oprogramowanie Cardio Avt 3 0 zapewnia wydajny monitorowanie i zarządzanie procesami, dzięki czemu można skutecznie zarządzać zasobami. Oprogramowanie Cardio Avt 3 0 jest również wyposażone w mechanizm bezpieczeństwa, który chroni system przed nieautoryzowanymi dostępami i atakami wirusów. Ponadto, oprogramowanie Cardio Avt 3 0 umożliwia monitorowanie i kontrolowanie czasu, który jest poświęcony na wykonywanie poszczególnych procesów i zadań.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Prezes Urzędu Dozoru Technicznego (Warszawa ul. Szczęśliwicka34).

Urząd będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługę oferowaną przez UDT.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w ART. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. b) RODO,
 3. 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Urząd obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. c) RODO,
 4. 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Urzędu – wskazane w Art. f) RODO.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest z celami ich przetwarzania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

UDT wyznacza również inspektora danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@udt. pl

Serwisy Urzędu Dozoru Technicznego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu - TDT Przejdź do treściWyszukiwarkaKontakt

Zobacz pełny rozmiar

Rurociągi technologiczne

Rurociąg technologiczny – system ciśnieniowy powstały przez połączenie ze sobą takich elementów jak: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający...

Przejdź do pełnej treści

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru). pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/duplikaty-badan-zbiornikow-lpg-cng-lng-h2/" title="">

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (ADR).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/pojazd-bateria-wagon-bateria/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, czyli substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe albo żrące:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-trujacych-lub-zracych/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, czyli substancji, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary (300 kPa), a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-cieklych-zapalnych/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowane w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego/" title="">

Hydroakumulatory w kolejach linowych i wyciągach narciarskich

Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory-w-kolejach-linowych-i-wyciagach-narciarskich/" title="">

Zgłoszenie urządzenia do badania

W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane w ewidencji TDT – zobacz zakładkę: Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie.W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które jest już zarejestrowane w ewidencji TDT... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zgloszenie-urzadzenia-do-badania/" title="">

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/wytwarzanie-naprawa-modernizacja/" title="">

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, pod warunkiem że:... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zmiana-eksploatujacego-na-podst-art-15a/" title="">

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zarejestruj-wyrejestruj-urzadzenie/" title="">

Kontenery BK1, BK2

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/kontenery-bk1-bk2/" title="">

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1. 2. 1 umowy ADR.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/ruchome-jednostki-do-wytwarzania-materialow-wybuchowych-memu/" title="">

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Miltiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/wieloelementowe-kontenery-do-gazu-megc/" title="">

Butle i wiązki butli

Butla jest to transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150 litrów.Wiązka butli – oznacza zestaw butli razem umocowanych, połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i przewożonych jako całość.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/butle-i-wiazki-butli/" title="">

Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych

Cysterna oznacza zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza kontener-cysternę, cysternę przenośną, cysternę odejmowalną lub cysternę stałą,... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/cysterny-do-przewozu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Zjeżdżalnie grawitacyjne

Pod dozorem TDT znajdują się wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych, czyli urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania w górę pojazdów z osobami lub bez nich za pomocą liny, po specjalnym torze bez utraty kontaktu z tym torem.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/zjezdzalnie-grawitacyjne/" title="">

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym w górę za pomocą ruchomej taśmy lub gąsienicy.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/przenosniki-do-przemieszczania-osob-ze-sprzetem-narciarskim-lub-turystycznym/" title="">

Wyciągi narciarskie

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania osób, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą (wyjątek stanowią ewolucje sportowe podczas zawodów dla narciarzy wodnych), za pomocą urządzeń holujących.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/wyciagi-narciarskie/" title="">

Koleje linowe

Osobowe koleje linowe to urządzenia transportu linowego (UTL) przeznaczone do transportu osób w pojazdach podtrzymywanych i przemieszczanych za pomocą jednej lub większej liczby lin.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/koleje-linowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (SUT), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/" title="">

Urządzenia transportu bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Zbiorniki agregatów gaśniczych

Zbiorniki ciśnieniowe, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0, 5 bara zamontowane na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych. pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-agregatow-gasniczych/" title="">

Zbiorniki magazynowe LNG

Dozorowi technicznemu TDT podlegają zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-magazynowe-lng/" title="">

Cysterny ciśnieniowe

Cysterny ciśnieniowe – zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/cysterny-cisnieniowe/" title="">

Zbiorniki montowane w pojazdach kolejowych, metra i tramwajów

Zbiorniki ciśnieniowe o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) większym niż 0, 5 bara:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza-pojazdow-kolejowych-metra-i-tramwajow/" title="">

Rurociągi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu dozorowi technicznemu podlegają m. in. rurociągi przesyłowe i technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/rurociagi/" title="">

Inne zbiorniki stałe

Zbiornik jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych.Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/inne-zbiorniki-stale/" title="">

Hydroakumulatory

Hydroakumulator jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem.Hydroakumulator podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory/" title="">

Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza jest to urządzenie służące do magazynowania gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (sprężonego powietrza).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza/" title="">

Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych

Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą – jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy (wody). Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0, 7 bara.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-w-instalacjach-wodnych-i-cieplnych/" title="">

Kotły parowe, wodne i cieczowe

Kotły parowe – urządzenia służące do wytwarzania pary z cieczy przy użyciu ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/kotly-parowe-wodne-i-cieczowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-odzyskiwania-par-paliwa/" title="">

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/" title="">

Urządzenia NO

Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, zwanych dalej „urządzeniami NO”, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-no/" title="">

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Ustawa o dozorze technicznym powierza TDT wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Urządzenia transportu linowego

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń transportu linowego (UTL), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/" title="">

 • Przeglądanie księgi wieczystej?Przeglądanie księgi wieczystej możliwe jedynie po podaniu jej numeru.
 • Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychSkładanie wniosków do Centralnej Informacji o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Na wniosek złożony tą drogą Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Weryfikacja autentyczności wydrukuWeryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. W treści autentycznego samodzielnie wydrukowanego dokumentu znajduje się informacja o procedurze weryfikacji. Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji. Dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAPZaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP, aby mieć dostęp do korespondencji i informacji w sprawie.
 • Pouczenie o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych(PDF, 0, 2 MB)Uwaga! Dokument otwiera się w nowym oknie
 • Wprowadzenie dla użytkownika(PDF, 0, 3 MB)Instrukcje Użytkownika(PDF, 3, 4 MB)Podstawy prawne(PDF, 0, 1 MB)
 • Kontakt z serwisem
 • Ważne informacje
 • Najczęściej zadawane pytania(PDF, 0, 7 MB)

  Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0

  Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych 3g Cardio Avt 3 0