Nowe funkcje Podręcznik Hitachi Cj 120va

Nowe funkcje Podręcznik Hitachi CJ 120VA zawierają szereg zaawansowanych funkcji, które umożliwiają precyzyjne wykonywanie wielu zadań. Urządzenie odpowiada wymaganiom narzędziowym wymaganym do wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych technik cięcia i spawania. Urządzenie posiada zaawansowany system sterowania, który zapewnia precyzyjne działanie, wyjątkową dokładność i wydajność. Umożliwia to wykonywanie precyzyjnych prac wykończeniowych, a także zapewnia szybsze i dokładniejsze wykonywanie zadań. Podręcznik CJ 120VA oferuje również wiele innych funkcji, takich jak szybkie uruchamianie i wyłączanie, przyciski szybkiego dostępu, szybkie przełączanie między trybami działania, przełączanie między poszczególnymi funkcjami i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Nowe funkcje Podręcznik Hitachi Cj 120va

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Zobacz poniższy poradnik dla Hitachi CJ 120VA. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Hitachi CJ 120VA, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hitachi CJ 120VA. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hitachi CJ 120VA tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Hitachi CJ 120VA

Strona: 1

41234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQEnglish Deutsch Ελληνικά PolskiLever HebelBlade BlattBlade holder SägeblatthalterRoller FührungsrolleDial SkalenscheibeChange knob WechselringSplinter guard SplitterschutzBase GrundplatteChip cover SchnipseldeckelBase bolt GrundplattenschraubeHexagonal bar wrench SechskantinnenschüsselGuide FührungAttachment hole AnbringungslochM5 bolt M5-SchraubeNail screw Nagel oder SchraubeGuide hole FührungslochScale SkalaSemi-circular part Halbkreisförmiger Teil-mark -MarkierungShutter VerschlussCleaner StaubsaugerDust collector StaubsammlerAdapter AdapterNose NaseRear hole Hinteres LochHook HakenNotch KerbeDźwigniaOstrzeUchwyt ostrzaWałekOznaczenia cyfrowePokrętło regulacyjneOsłona zabezpieczającaprzed odpryskamiPodstawaprzed odłamkamiŚruba podstawyKlucz sześciokątnyProwadnicaOtwór mocowaniaŚruba M5WkrętOtwór prowadnicyPodziałkaElement półokrągłyZnakPrzegrodaOdkurzaczOdpylaczElement łączącyKońcówka przedniaOtwór tylnyHakKarbΜοχλ ςΛεπίδαΣτήριγµα λεπίδαςΚύλινδροςΚαντράνΚουµπί αλλαγήςΠροφυλακτήρας σχίζαςΒάσηΚάλυµµα ρινισµάτωνΜπουλ νι βάσηςΕξάγωνο κλειδί ΆλενΟδηγ ςΤρύπα σύνδεσηςΜ5 Μπουλ νιΚαρφί ή βίδαΤρύπα οδηγ ςΚλίµακαΗµικυκλικ τµήµα-σηµάδι∆ιάφραγµαΚαθαριστήςΣυλλέκτης σκ νηςΠροσαρµογέαςΆκροΠίσω τρύπαΆγκιστροΕγκοπή

Strona: 2

23PolskiOGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAOSTRZEŻENIE!Należy przeczytać wszystkie instrukcjeNieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżejzaleceń może być przyczyną porażenia prądemelektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.Występujące w poniższych ostrzeżeniach wyrażenie“urządzenie elektryczne” oznacza urządzenia zasilane z siecielektrycznej (za pomocą przewodu) lub baterii(bezprzewodowo).INSTRUKCJE POWINNY BYĆ ZACHOWANE NAPRZYSZŁOŚĆ1) Miejsce pracya) Miejsce pracy powinno być uprzątnięte i czyste.W miejscach nieuporządkowanych i źle oświetlonychryzyko wypadku jest większe.b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych wprzypadku zagrożenia wybuchem, na przykład wobecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogąspowodować zapłon pyłu.c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdowaćsię w pobliżu pracującego urządzeniaelektrycznego.Odwrócenie uwagi użytkownika może spowodowaćutratę kontroli nad urządzeniem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka urządzenia elektrycznego musi byćodpowiednia do gniazdka.Nigdy nie należy w jakikolwiek sposób przerabiaćwtyczki.Nie używać jakichkolwiek elementów łączącychz urządzeniami wymagającymi uziemienia.Używanie tylko oryginalnych wtyczek pasujących dogniazdka ogranicza ryzyko porażenia prądemelektrycznym.b) Unikać kontaktu z przedmiotami uziemionymi,takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki i urządzeniachłodnicze.W przypadku dotykania uziemienia ryzyko porażeniaprądem elektrycznym jest większe.c) Nie narażać urządzeń elektrycznych na działaniedeszczu lub wilgoci.Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzykoporażenia prądem elektrycznym.d) Odpowiednio używać przewód zasilający. Nigdynie wykorzystywać przewodu do przenoszenialub ciągnięcia urządzenia lub też wyciąganiawtyczki z gniazdka.Utrzymywać przewód z dala od źródeł ciepła,oleju, ostrych krawędzi lub części ruchomych.Uszkodzenie lub nacięcie przewodu zwiększa ryzykoe) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym nawolnym powietrzu należy używać odpowiedniegoprzedłużacza.Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracyna wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.3) Bezpieczeństwo osobistea) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznymnależy zachowywać koncentrację i planowaćwykonywane zadania, kierując się zdrowymrozsądkiem.Urządzenia elektrycznego nie powinnyobsługiwać osoby zmęczone lub znajdujące siępod wpływem substancji odurzających, alkoholulub lekarstw.Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem możestać się przyczyną poważnych obrażeń.b) Używać wyposażenia ochronnego. Zawsze nosićokulary ochronne.Używanie wyposażenia ochronnego, takiego jakmaski przeciwpyłowe, buty przeciwpoślizgowe,odpowiednie nakrycie głowy i słuchawki ograniczaryzyko obrażeń ciała.c) Unikać nieprzewidzianego uruchomieniaurządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdkaupewnić się, że urządzenie jest wyłączone.Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłącznikulub podłączenie do sieci włączonego urządzeniamoże spowodować wypadek.d) Przed włączeniem urządzenia usunąć wszelkiegorodzaju klucze regulacyjne.Pozostawienie klucza w ruchomej części urządzeniamoże spowodować obrażenia.e) Nie trzymać urządzenia zbyt daleko od siebie.Zachować stabilną pozycję przez cały czas.Umożliwia to pełne panowanie nad urządzeniem,nawet w nieoczekiwanych sytuacjach.f) Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnych ubrań oraz biżuterii. Utrzymywać włosy,odzież i rękawice z dala od ruchomych częściurządzenia.Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćwciągnięte przez poruszające się części.g) Jeżeli urządzenie wyposażone jest w systemodprowadzania pyłu, powinien on być założony iwłaściwie używany.Użycie tego rodzaju urządzeń ograniczy zagrożeniazwiązane z gromadzeniem się pyłu.4) Obsługa i konserwacja urządzeniaa) Nie dociskać urządzenia zbyt mocno. Należyużywać tylko właściwego urządzenia,odpowiedniego dla wykonywanej pracy.Użycie odpowiedniego urządzenia spowoduje, żepraca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.b) Nie używać urządzenia elektrycznego, któregowyłącznik jest niesprawny.Urządzenie, które nie może zostać wyłączone zapomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostaćprzeznaczone do naprawy.c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, jakna przykład wymiana akcesoriów, urządzeniemusi zostać wyłączone z sieci. To samo dotyczyprzechowywania urządzenia nieużywanego.Umożliwi to zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianegouruchomienia urządzenia.

Strona: 3

24d) Urządzenia elektryczne powinny byćprzechowywane poza zasięgiem dzieci orazwszelkich osób nie znających zasadfunkcjonowania i obsługi tego typu urządzeń.Obsługa urządzeń elektrycznych przez osoby nieznające zasad ich funkcjonowania jest niebezpieczna.e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne.Kontrolować prawidłowość ustawienia częściruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie innekwestie, mogące spowodować nieprawidłowąpracę urządzenia.Uszkodzone urządzenie powinno zostaćnatychmiast przekazane do naprawy.Wiele wypadków spowodowane jest niewłaściwąkonserwacją urządzeń elektrycznych.f) Narzędzia tnące powinny być naostrzone i czyste.Odpowiednio naostrzone narzędzia nie będą sięwyginać i są łatwiejsze w używaniu.g) Urządzenie elektryczne, akcesoria, wiertła itd.powinny być używane zgodnie z niniejszymizaleceniami oraz w sposób odpowiadającywykonywanej pracy, przy uwzględnieniuwarunków panujących w otoczeniu.Wykorzystanie urządzenia elektrycznego do pracy,do której nie jest ono przeznaczone, grozi wypadkiem.5) Serwisa) Urządzenie powinno być serwisowane tylko przezosoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przyużyciu wyłącznie identycznych, oryginalnychczęści zamiennych.Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwapracy z urządzeniem.ŚRODKI OSTROŻNOŚCIDzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny znajdowaćsię w pobliżu urządzenia.Nieużywane urządzenie powinno być przechowywanew miejscu poza zasięgiem dzieci i osóbniepełnosprawnych.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY ZWYRZYNARKĄWyrzynarka wyposażona jest w silnik o dużej mocy. Jeżeliurządzenie pracuje ciągle z małą prędkością, obciążeniesilnika jest większe, co może spowodować jegouszkodzenie. Należy zawsze posługiwać się urządzeniemw ten sposób, aby ostrze nie mogło ulec zakleszczeniuw materiale. Należy zawsze odpowiednio dostosowaćprędkość pracy ostrza, aby zapewnić regularne cięcie.WYPOSAŻENIE STANDARDOWE(1) Ostrza (nr 41, nr 42, nr 123X)................. po jednymPatrz wskazówki dotyczące wykorzystania ostrzy wTabeli 1.(2) Klucz sześciokątny...................................................... 1(3) Osłona zabezpieczająca przed odpryskami............. 1(4) Odpylacz...................................................................... 1(5) Osłona zabezpieczająca przed odłamkami.................. 1(6) Przegroda..................................................................... 1Wyposażenie standardowe może ulec zmianie bezuprzedzenia.MOŻLlWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE... Sprzedawane oddzielnie(1) Różne rodzaje ostrzy(2) Prowadnica(3) Element dolny podstawy(4) Podstawa stołu roboczego (Model TR12-B)ZASTOSOWANIE䡬 Cięcie i wyrzynanie różnego rodzaju surowcówdrzewnych䡬 Cięcie płyt ze stali miękkiej, płyt aluminiowych i płytmiedzianych䡬 Cięcie żywic syntetycznych, takich jak żywica fenolowai chlorek winylu䡬 Cięcie cienkich i miękkich materiałów budowlanych䡬 Cięcie płyt ze stali nierdzewnej (ostrza nr 97).PRZED UŻYCIEM1. Żródło mocyUpewnij się, że żródło mocy jest zgodne z wymogamimocy zaznaczonymi przy nazwie produktu.2. PrzełącznikUpewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycjaOFF). Jeśli wtyczka jest włączona do prądu podczasDANE TECHNICZNENapięcie (w zależności od miejsca)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)Moc pobierana*110 – 127 V 660W220 – 240 V 740WMaks. głębokość cięciaDrewno 120 mmStal miękka 10 mmPrędkość obrotowa bez obciążenia 850 – 3000min–1Udar 26 mmMin. kąt cięcia 25 mmWaga (bez kabla) 2, 3 kg*Sprawdź nazwę produktu, jako że ulega ona zmianie w zależności od miejsca zakupu.

Strona: 4

25gdy przełącznik jest włączony (pozycja ON), narzędziezacznie działać natychmiast, co może spowodowaćpoważny wypadek.3. PrzedłużaczKiedy miejsce pracy znajduje się daleko od żródłaprądu, użyj przedłużacza o wystarczającym przekroju.Przedłużacz powinien być tak krótki jak tylko jest tomożliwe.4. Pył powstający podczas pracyPył powstający podczas pracy z urządzeniem może byćszkodliwy dla zdrowia użytkownika. Należy zastosowaćjeden z zalecanych poniżej środków ochronnych.a) Nosić maskę przeciwpyłowąb) Używać zewnętrznego urządzenia służącego doodprowadzania pyłuKorzystając z zewnętrznego systemu usuwania pyłu,należy połączyć złączkę z wężem zewnętrznegosystemu usuwania pyłu.5. Wymiana ostrza(1) Przesunąć dźwignię do góry aż do oporu. (Rys 1-I).(2) Wyjąć założone ostrze(3) Włożyć nowe ostrze tak, aby doszło do końca uchwytu.(Rys. 1-II)(4) Zamknąć dźwignię. (Rys. 1-III)UWAGA䡬 Przed wymianą ostrza należy WYŁĄCZYĆ urządzeniei wyjąć wtyczkę z gniazdka.䡬 Nie otwierać dźwigni, kiedy trzpień się porusza.WSKAZÓWKA:䡬 Należy upewnić się, że występy ostrza odpowiadajązaczepom uchwytu i są właściwie zamocowane. 2)䡬 Upewnić się, że ostrze znajduje się międzywyżłobieniami wałka. 3)6. Regulacja prędkości roboczej ostrzaWyrzynarka wyposażona jest w elektroniczny układsterujący, umożliwiający ciągłą regulację prędkości.Aby zmienić prędkość, należy przekręcić pokrętłopokazane na Rys. 4. Kiedy pokrętło ustawione jest wpołożeniu „1”, wyrzynarka pracuje z najmniejsząprędkością (850 min-1). Położenie „5” odpowiadaprędkości maksymalnej (3000 min-1). Aby zapewnićoptymalną pracę urządzenia, należy dostosowaćprędkość do obrabianego materiału.Przy niskiej prędkości (ustawienie pokrętła: 1 lub 2)nie należy ciąć drewna o grubości przekraczającej 10mm lub metalu o grubości ponad 1 mm.7. Regulacja ruchu wahadłowego(1) Wyrzynarka działa ruchem wahadłowym, co oznacza,że ostrze przesuwa się do przodu i do tyłu, ale takżew górę i w dół. W celu wyłączenia ruchu wahadłowegonależy zmienić ustawienie pokrętła pokazanego naRys. 5 do położenia „0” (ostrze będzie wówczasporuszać się tylko w górę i w dół). Intensywność ruchuwahadłowego może również być regulowana w 4krokach zakresie od „0” do „III”.(2) W przypadku materiałów o dużej twardości, takich jaknp. płyta stalowa, należy zmniejszyć intensywność ruchuwahadłowego. W przypadku materiałów miękkich, takichjak drewno, plastyk itd., należy zwiększyć intensywnośćruchu wahadłowego, aby zapewnić optymalnąwydajność pracy. W przypadku cięcia bardzoprecyzyjnego należy zmniejszyć intensywność ruchuwahadłowego.8. Cięcie płyt ze stali nierdzewnejWyrzynarka może służyć do cięcia płyt ze stalinierdzewnej pod warunkiem korzystania z ostrzy nr 97.Przed przystąpieniem do pracy należy dokładniezapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi wrozdziale „Cięcie płyt ze stali nierdzewnej”.9. Osłona zabezpieczająca przed odpryskamiPrzy cięciu materiałów drewnianych należy założyćosłonę zabezpieczającą, aby ograniczyć odpryskiwanieodłamków.Osłona powinna zostać włożona w szczelinę wpodstawie urządzenia i dociśnięta do końca. (patrzRys. 6)10. Osłona zabezpieczająca przed odłamkamiOsłona ta zabezpiecza przed odrywającymi sięodłamkami i zwiększa wydajność pracy odpylacza.Należy włożyć osłonę w miejsce pomiędzy podstawąa dźwignią, a następnie lekko docisnąć. 7)Aby zdjąć osłonę, należy przytrzymać obie stronypokrętła i lekko odchylić, aż będzie mogła zostaćwyjęta z urządzenia. 8)Podczas cięcia metalu osłona zabezpieczająca przedodłamkami może ulec uszkodzeniom (odpryskom).11. Element dolny podstawyUżycie dolnego elementu podstawy (wykonanego zestali nierdzewnej) umożliwia zmniejszenie ścieraniapodstawy aluminiowej, w szczególności w przypadkucięcia metali.Wykorzystanie elementu dolnego (wykonanego z żywicy)zapobiega zarysowaniu obrabianej powierzchni. Elementten powinien zostać przymocowany do dolnej częścipodstawy za pomocą 4 śrub.CIĘCIE䡬 W celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbytpoważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnićsię, że podczas piłowania obrabiany przedmiot jestodpowiednio przymocowany do płyty roboczej.1. Cięcie w linii prostejW przypadku cięcia w linii prostej należy najpierwnarysować linię cięcia na obrabianym materiale, anastępnie prowadzić ostrze po tej linii. Użycie specjalnejprowadnicy (sprzedawanej osobno) umożliwi bardzodokładne cięcie wzdłuż linii prostej.(1) Poluzować przymocowaną do podstawy śrubęsześciokątną. 9)(2) Przesunąć podstawę do końca w przód (Rys. 10) idokręcić śrubę.(3) Zamocować prowadnicę, przeprowadzając ją przezsłużący do mocowania otwór w podstawie i dokręcićśrubę M5. 11)(4) Ustawić ruch wahadłowy na „0”.UWAGA:Aby zapewnić dokładne cięcie z użyciem prowadnicy(Rys. 11), należy zawsze ustawić ruch wahadłowy na„0”.2. Cięcie linii krzywychW przypadku wycinania niewielkich kształtów łukowych,należy odpowiednio zmniejszyć prędkość pracyurządzenia. Jeżeli będzie ono prowadzone zbyt szybko,ostrze może się złamać.

Strona: 5

26Jeżeli prędkość jest zbyt niska, cięcie będzie wymagaćwięcej czasu ale zużycie ostrza będzie mniejsze. Należyustawić prędkość w zależności od własnych wymagań.2. Ustawienie ruchu wahadłowego na „0”䡬 W celu zapobieżenia zużyciu ostrza podczas cięcianależy używać płynu obróbkowego (na bazie oleju).WYBÓR OSTRZA䡬 AkcesoriaAby zapewnić maksymalną wydajność pracy urządzenia,niezwykle ważny jest wybór ostrza najlepiejodpowiadającego rodzajowi i grubości ciętego materiału.W zestawie jako akcesoria standardowe dostarczanesą trzy rodzaje ostrzy. Numer ostrza jest wygrawerowanyna każdym z nich w pobliżu końcówki służącej dozamontowania.Należy wybrać odpowiednie ostrze zgodnie zinformacjami podanymi w Tabeli 1.PRZYMOCOWANIE KLUCZASZEŚCIOKĄTNEGOKlucz sześciokątny może zostać przymocowany przypodstawie. (patrz Rys. 16)POŁĄCZENIE Z ODKURZACZEMUrządzenie może zostać połączone z odkurzaczem(sprzedawanym oddzielnie) przez odpylacz i łącznik(sprzedawany oddzielnie). Umożliwia to usunięciewiększości pyłu.(1) Wyjąć przymocowany do podstawy klucz sześciokątny.(2) Przesunąć podstawę do końca w przód. 9, 10)(3) Przymocować osłonę zabezpieczającą za pomocąprzegrody łączącej z pokrywą przekładni. 17)(4) Przymocować odpylacz za pomocą łącznika. 18)(5) Połączyć łącznik z końcówką odkurzacza. 18)(6) Włożyć odpylacz do tylnego otworu w podstawie ażdo momentu, kiedy hak zaczepi o karb. 19)(7) Wcisnąć hak, aby odczepić odpylacz.KONSERWACJA I INSPEKCJA1. Kontrola stanu ostrzaUżywanie ostrza stępionego lub uszkodzonegopowoduje zmniejszenie wydajności pracy urządzenia imoże doprowadzić do przeciążenia silnika. Ostrzepowinno zostać wymienione na nowe, kiedy tylkozostanie stwierdzone, że jest stępione.2. Sprawdzanie śrub mocującychRegularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby iupewnij się, że są mocno przykręcone. Jeśli któraś znich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanietego może spowodować poważne zagrożenie.3. Konserwacja silnikaWirnik silnika jest sercem narzędzia.Zadbaj, by wirnik nie został uszkodzony i nie zawilgotniałlub pokrył się olejem.4. Kontrola stanu szczotek węglowychW celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwaużytkownika i ochrony przed porażeniem prądemelektrycznym, kontrola i wymiana szczotek węglowych3. Wycinanie koła lub dużego łukuProwadnica może zostać wykorzystana także wprzypadku wycinania kształtów kołowych.Po przymocowaniu prowadnicy w sposób opisanypowyżej należy przeprowadzić śrubę lub gwóźdź przezotwór w prowadnicy oraz materiał, a następnie użyćgo jako osi środkowej promienia cięcia. 12)Przy cięciu kołowym ostrze musi być prowadzonemniej więcej pionowo w stosunku do dolnej powierzchnipodstawy.4. Cięcie materiałów z metalu(1) Ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji pomiędzy„3” i „4”.(2) Ustawić ruch wahadłowy na „0” lub „I”.(3) Należy zawsze użyć odpowiedniego płynu obróbkowego(oleju wrzecionowego, wody z mydłem itp. ) Jeżeli płynobróbkowy nie jest dostępny, należy nasmarować tylnąpowierzchnię obrabianego materiału.5. Wyrzynanie(1) W drewnieNależy prowadzić ostrze zgodnie ze słojami drewna iciąć aż do chwili, kiedy w środku elementu pojawi sięprześwit. 13)(2) W innych materiałachW przypadku wycinania otworu w materiale innym niżdrewno należy najpierw wywiercić otwór wiertarką luburządzeniem podobnego rodzaju, a następnie zacząćwycinanie od wykonanego otworu.6. Cięcie kątoweW przypadku cięcia kątowego podstawa urządzeniamoże zostać odchylona w obie strony o 45°. 14)(1) Posługując się dostarczonym kluczem sześciokątnym,poluzować śrubę mocującą podstawy i przesunąćpodstawę całkowicie do przodu. 9, 10)(2) Ustawić podziałkę (od 0 stopni do 45 stopni, w krokachco 15 stopni) elementu półokrągłego podstawy wgznaku [] na pokrywie przekładni. 15)(3) Ponownie dokręcić śrubę M5. 9)Cięcie kątowe nie może zostać wykonane, kiedyzamocowana jest osłona zabezpieczająca przedodłamkami lub odpylacz.CIĘCIE PŁYT ZE STALI NIERDZEWNEJW celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbytpoważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnić się,że podczas piłowania obrabiany przedmiot jest odpowiednioprzymocowany do płyty roboczej.W przypadku cięcia płyt ze stali nierdzewnej urządzeniepowinno być wyregulowane w następujący sposób:1. Regulacja prędkościOdczyt na podziałce służy jedynie w celu orientacji.Im większa prędkość, tym szybciej materiał jest cięty.Jednakże przy wyższej prędkości ostrze prędzej ulegazużyciu.Ostrze Grubość materiału Podziałka cyfrowaNr 97 1, 5 – 2, 5 mmPołożenie pośredniepomiędzy „2” a „3”

Strona: 6

27w tym urządzeniu mogą być przeprowadzaneWYŁĄCZNIE przez Autoryzowany Punkt SerwisowyHitachi.5. Wymiana przewodu zasilającegoJeżeli przewód zasilający urządzenia został uszkodzony,musi ono zostać przekazane do Autoryzowanego PunktuSerwisowego Hitachi w celu wymiany przewodu.6. Lista części zamiennychA: Nr częściB: Nr koduC: Ilość użytych częściD: UwagiNaprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi ElektrycznychHitachi może dokonywać tylko Autoryzowane CentrumObsługi Hitachi.Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczonaAutoryzowanemu Centrum Obsługi Hitachi, gdyzaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznychnależy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwadanego kraju.MODYFIKACJE:Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane imodyfikowane w celu wprowadzania najnowszychosiągnięć nauki i techniki䡬 Minimalny promień cięcia dla ostrzy o nr 1 (Długie), nr 1 (Super długie), nr 21, nr 22 i nr 41 wynosi 100 mm.䡬 Ostrza o numerach 1 (Długie), nr 1 (Super długie), 11, 12, 15, 16, 21, 22 i 97 są sprzedawane osobno.Tabela 1 Lista odpowiednich ostrzyOstrze NR 1Materiał doNR 1(Super NR 11NR 12,NR 15NR 16,NR 21 NR 22 NR 41 NR 97 123Xcięcia(Długie) długie)42 46Jakość materiału Grubość materiału (mm)DrewnoOgólne Poniżej Poniżej 10 ~ Poniżej 10 ~ 5 ~ 10 ~105 135 55 20 55 40 65Sklejka 5 ~ Poniżej 5 ~ 3 ~30 10 30 20Płyta żelaznaPłyta ze stali miękkiej 3 ~ Poniżej 2 ~ 1, 5 ~6 3 5 10Płyta ze stali nierdzewnej 1, 5 ~2, 5MetaleAluminium miedź, 3 ~ Poniżej Poniżejnieżelaznemosiądz 12 3 5Rama aluminiowaWysokość Wysokość Wysokośćdo do do25 25 30TworzywaŻywica fenolowa, 5 ~ Poniżej 5 ~ Poniżej 5 ~sztucznemelamina, żywice itd. 20 6 15 6 15Chlorek winylu, 5 ~ Poniżej 5 ~ Poniżej 5 ~ 3 ~ 5 ~żywica akrylowa itp. 30 10 20 5 30 20 15Polietylen piankowy, 10 ~ 3 ~ 5 ~ 3 ~ 10 ~ 3 ~ 5 ~styropian piankowy 55 25 25 25 55 40 25Masy włóknisKarton, 10 ~ 3 ~ 10 ~ 3 ~papier falisty 55 25 55 40Twarda płyta pilśniowa 3 ~ Poniżej 3 ~25 6 25Płyta pilśniowa PoniżejW związku z tym pewne części (a także numery kodówi konstrukcja) mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badańi rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwilibez uprzedzenia.Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracjiMierzone wartości było określone według EN60745 izadeklarowane zgodnie z ISO 4871.Zmierzony poziom dźwięku A: 96 dB (A)Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 85 dB (A)Niepewność KpA: 3 dB (A)Używaj ochraniacza uszu.Typowa wartość skuteczna przyśpieszenia wynosi:7, 0 m/s2

Marka:
Hitachi
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
CJ 120VA
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Polski, Czech, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski

Powiązane produkty Hitachi CJ 120VA

Jig Saw
Stichsäge
(TM)¤Á?
Wyrzynarka
Szúrófűrész
Přímočará pila
Dekupaj
? oÄÁËÍ

CJ 120V o CJ 120VA

CJ120V

CJ120VA

Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
???,??? Â? ÚÔ? ÂÎ?? Î? Î?? Î??? ÓÔ<? Â? Â? ˘? ¤~?? ~ Ô? ËÁ>Â~? Ú? Ó? Ë? Ú<? Ë.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu k? lavuzu iyice okuyun ve talimatlar? anlay? n.
B? Ë? aÚeÎë? o ÔpoäÚËÚe? a?? y? Ë? cÚpyÍáË? Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË Ôpe?? e äe? ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ Ë? cÚpy? e? Úo?.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
?? ËÁ>Â~? Â? Ú??? Ô?
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullan? m talimatlar?
?? cÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

1

2
2

II

3

I

1
III

4
5

4

6

7
8

7

8
9

9
1

9

10
A
0

11

12

D
E
C

B

13

F

14

15

16

A

H

G

17

18
M
N
J

19
Q

P
N

O
L
M

K

L

English
Lever

Deutsch

Polski

????????

Hebel

?????

Dźwignia

Blade

Blatt

??????

Ostrze

Blade holder

Sägeblatthalter

?????? u????????

Uchwyt ostrza

Roller

Führungsrolle

?????????

Wałek

Dial

Skalenscheibe

???????

Oznaczenia cyfrowe

Change knob

Wechselring

??? u?????????

Pokrętło regulacyjne

Splinter guard

Splitterschutz

???????????????????

Osłona zabezpieczająca
przed odpryskami

Base

Grundplatte

????

Podstawa

Chip cover

Schnipseldeckel

???? uu?????? u????

przed odłamkami

Base bolt

Grundplattenschraube

????????????

Śruba podstawy

Hexagonal bar wrench

Sechskantinnenschüssel

?????????????????

Klucz sześciokątny

Guide

Führung

?????

Prowadnica

Attachment hole

Anbringungsloch

?????????????

Otwór mocowania

D

M5 bolt

M5-Schraube

? 5???????

Śruba M5

E

Nail screw

Nagel oder Schraube

??????????

Wkręt

Guide hole

Führungsloch

??????????

Otwór prowadnicy

Scale

Skala

??? u???

Podziałka

Semi-circular part

Halbkreisförmiger Teil

? u???????? u? u?

Element półokrągły

-mark

Shutter

Verschluss

??????? u?

Przegroda

Cleaner

Staubsauger

??????????

Odkurzacz

Dust collector

Staubsammler

??????????????

Odpylacz

Adapter

Adapter

?????? u?????

Element łączący

Nose

Nase

????

Końcówka przednia

O

Rear hole

Hinteres Loch

?????????

Otwór tylny

P

Hook

Haken

????????

Hak

Notch

Kerbe

??????

Karb

-Markierung

-?? u???

Znak

Magyar

Türkçe

Čeština

PyccÍË?

Kar

Páka

Kol

P? äaÖ

Fűrészlap

List

B? çak

? oÎoÚ? o

Fűrészlap befogószerkezet

Držák listu

B? çak tutucu

? ep? aÚeÎë ÔoÎoÚ? a

Henger

Vodicí kladka

Silindir

PoÎËÍ

Számtárcsa

Kotouč se stupnicí

Kadran

? ËcÍ

Átkapcsoló gomb

Přepínací tlačítko

De? ißtirme dü? mesi

PyäÍa ÔepeÍÎ? äaÚeÎÓ

Forgácsvédő pajzs

Ochranný kryt proti
odštěpování

K? ym? k muhafazas?

ÂaçËÚ? oe
ÔpËcÔocoÄÎe? Ëe

Alapzat

Základní deska

Taban

Oc? oÇa? Ëe

Forgácsvédő fedél

Kryt proti třískám

Talaß/yonga kapa??

Kp?? Ía
cÚpy? ÍocÄop? ËÍa

Az alapzat csavarja

Šroub základní desky

Taban somunu

? oÎÚ oc? oÇa? ËÓ

Hatszögletű dugókulcs

Klíč na vnitřní šestihrany

Alyan anahtar?

Éaeä??? ÍÎ? ä Ç ÇË? e
? ecÚËÖpa?? oÖo cÚep?? Ó

Vezetőelem

Vedení

K? lavuz

HaÔpaÇÎÓ? çaÓ

Rögzítőfurat

Upevňovací otvor

Ólave deli? i

? cÚa? oÇoä? oe
oÚÇepcÚËe

M5 csavar

Šroub M5

M5 somun

? oÎÚ M5

Facsavar

Hřebík nebo šroub

Çivi vida

? ypyÔ

Vezetőfurat

Vodicí otvor

K? lavuz deli? i

HaÔpaÇÎÓ? çee
Skála

Stupnice

Ölçek

? ÍaÎa

Félkör alakú rész

Polokruhová část

Yar? dairesel bölüm

? oÎyÍpyÖÎaÓ? eÚaÎë

jel

Značka

ißareti

MeÚÍa

Závěr

Panjur

ÂaÚÇop

Porszívó

Odsavač prachu

Temizleyici

?? Îecoc

Porgyűjtő

Sběrač prachu

Toz toplay? c?

?? ÎeyÎoÇËÚeÎë

Adaptér

Adaptör

A? aÔÚep

Fej

Nos

Burun

HaÍo? eä? ËÍ

Hátsó furat

Zadní otvor

Arka delik

Âa?? ee oÚÇepcÚËe

Horog

Hák

Ask?

Kp? äoÍ

Záróretesz

Bevágás

Zářez

Çentik

? popeÁë

English

GENERAL SAFETY RULES
WARNING!
Read all instructions
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
The term "power tool" in all of the warnings listed below
refers to your mains operated (corded) power tool or battery
operated (cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1) Work area
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust of fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating
a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the risk
of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use safety equipment. Always wear eye protection.
Safety equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in
the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used.
Use of these devices can reduce dust related hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source before
making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tools operation.
If damaged, have the power tool repaired before
use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions and in the
manner intended for the particular type of power
tool, taking into account the working conditions
and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from
intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.
PRECAUTION
Keep children and infirm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of
children and infirm persons.
PRECAUTIONS ON USING JIG SAW
This Jig saw employs a high-power motor. If the machine
is used continuously at low speed, an extra load is applied
to the motor which can result in motor seizure. Always
operate the power tool so that the blade is not caught by
the material during operation. Always adjust the blade
speed to enable smooth cutting.

SPECIFICATIONS
Voltage (by areas)*
Power Input*

110 - 127 V
220 - 240 V

Max. Cutting Depth
No-Load Speed
Stroke
Min. Cutting Radius
Weight (without cord)

(110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)
660W
740W
Wood 120 mm
Mild Steel 10 mm
850 - 3000min-1
26 mm
25 mm
2. 3 kg

*Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

STANDARD ACCESSORIES
(1) Blades (No. 41, No. 42, No. 123X)................... 1 each
Refer to Table 1 for use of the blades.
(2) Hexagon bar wrench................................................. 1
(3) Splinter guard............................................................ 1
(4) Dust collecter............................................................. 1
(5) Chip cover.................................................................. 1
(6) Shutter........................................................................ 1
Standard accessories are subject to change without
notice.

OPTIONAL ACCESSORIES... Sold separately
(1) Various types of blades
(2) Guide
(3) Sub base
(4) Bench stand (Model TR12-B)
Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
3/8 Cutting various lumber and pocket cutting
3/8 Cutting mild steel plate, aluminum plate, and copper
plate
3/8 Cutting synthetic resins, such as phenol resin and vinyl
chloride
3/8 Cutting thin and soft construction materials
3/8 Cutting stainless steel plate (with No. 97 blade).

PRIOR TO OPPERATION
1. Power source
Ensure that the power source to be utilized conforms
to the power requirements specified on the product
nameplate.

2. Power switch
Ensure that the power switch is in the OFF position.
If the plug is connected to a receptacle while the power
switch is in the ON position, the power tool will start
operating immediately, which could cause a serious
accident.
3. Extension cord
When the work area is removed from the power
source, use an extension cord of sufficient thickness
and rated capacity. The extension cord should be kept
as short as practicable.
4. Dust produced in operation
The dust produced in normal operation may affect
the operator's health. Either of following way is
recommended.
a) Wear a dust mask
b) Use external dust collection equipment
When using the external dust collection equipment,
connect the adapter with the hose from external dust
collection equipment.
5. Changing blades
(1) Open the lever up to the stop. (Fig. 1-I)
(2) Remove fitted blade
(3) Insert new blade up to the stop in the blade holder.
(Fig. 1-II)
(4) Close the lever. 1-III)
CAUTION
3/8 Be sure to switch power OFF and disconnect the plug
from the receptacle when changing blades.
3/8 Do not open the lever when plunger is moving.
NOTE:
3/8 Confirm the protrusions of blade inserted to the blade
holder surely. 2)
3/8 Confirm the blade located between the groove of
roller. 3)
6. Adjusting the blade operating speed
This Jig Saw is equipped with the electric control

circuit which enables stepless speed control. To adjust
the speed, turn the dial shown in Fig. 4. When the dial
is set to "1", the jig saw operates at the minimum
speed (850min-1). When the dial set to "5", the jig saw
operates at the maximum speed (3000min-1). Adjust
the speed according to the material to be cut and
working efficiency.
At low speed (dial setting: 1 or 2) do not cut a wood
with a thickness of more than 10 mm or metal with a
thickness of more than 1 mm.
7. Adjusting the orbital operation
(1) This Jig Saw employs orbital operation which moves
the blade back and forth, as well as up and down. Set
the change knob shown in Fig. 5 to "0" to eliminate
the orbital operation (the blade moves only up and
down). The orbital operation can be selected in 4 steps
from "0" to "III".
(2) For the hard material, such as a steel plate, etc.,
decrease the orbital operation. For the soft material,
such as lumber, plastic, etc., increase the orbital
operation to increase work efficiency. To cut the
material accurately, decrease the orbital operation.
8. Cutting stainless steel plates
This Jig Saw can cut stainless steel plates by using
No. 97 blade. Carefully read "Concerning cutting of
stainless steel plates" for proper operation.
9. Splinter guard
Using the splinter guard when cutting wood materials
will reduce splintering of cut surfaces.
Insert the splinter guard in the space on the base, and
push it completely. (see Fig. 6)
10. Chip cover
Chip cover prevents chips from flying off and
improves the efficiency of dust collector.
Insert the chip cover between the base and lever, and
push with a slight pressure until it catches in place. 7)
When removing chip cover, hold both sides of knob
and slightly open until it can be removed from the Jig
Saw. 8)
There is a possibility that chip cover is frosted when
cutting the metal.
11. Sub base
Using the sub base (made from steel) will reduce
abrasion of aluminium base especially in cutting
metals.
Using the sub base (made from resin) will reduce
scratching of cut surface. Attach the sub base to the
bottom surface of base by attached 4 screws.

CUTTING
CAUTIONS
3/8 In order to prevent blade dislodging, damage or
excessive wear on the Plunger, please make sure to
have surface of the base plate attached to the work
piece while sawing.
1. Rectilinear cutting
When cutting on a straight line, first draw a marking
gauge line and advance the saw along that line. Using
the guide (sold separately) will make it possible to
cut accurately on a straight line.

(1) Loosen the base bolt hexagonal bar wrench attached
on base. 9)
(2) Move the base fully forward (Fig. 10), and tighten the
base bolt again.
(3) Attach the guide by passing it through the attachment
hole on the base and tighten the M5 bolt. 11)
(4) Set the orbital position to "0".
To ensure accurate cutting when using the Guide
(Fig. 11), always set the orbital position to "0".
2. Sawing curved lines
When sawing a small circular arc, reduce the feeding
speed of the machine. If the machine is fed too fast, it
could cause the blade to break. Cutting a circle or a circular arc
The guide also will be helpful for circular cutting.
After attaching the guide by same way noted as above,
drive the nail or screw into the material through the
hole on the guide, then use it for a axis when cutting. 12)
Circular cutting must be done with the blade
approximately vertical to the bottom surface of the
base. Cutting metallic materials
(1) Adjust the speed Dial between scales "3" and "4".
(2) Set the orbital position to "0" or "I".
(3) Always use an appropriate cutting fluid (spindle oil,
soapy water, etc. ). When a liquid cutting fluid is not
available, apply grease to the back surface of the
material to be cut. Pocket cutting
(1) In lumber
Aligning the blade direction with the grain of the
wood, cut step by step until a window hole is cut in
the center of the lumber. 13)
(2) In other materials
When cutting a window hole in materials other than
lumber, initially bore a hole with a drill or similar tool
from which to start cutting.
6. Angular cutting
The base can be swiveled to both sides by up to 45°
for angular cutting. 14)
(1) Loosen the base bolt by hexagonal bar wrench
attached on base and move the base fully forward. 9, 10)
(2) Align the scale (from 0 degrees to 45 degrees by 15degree increments) of the semi-circular part of the
base with the [] mark on the gear cover. 15)
(3) Tighten the M5 bolt again. 9)
Angular cutting can not be done when adopting chip
cover or dust collector.

CONCERNING CUTTING OF STAINLESS STEEL
PLATES
In order to prevent blade dislodging, damage or excessive
wear on the Plunger, please make sure to have surface
of the base plate attached to the work piece while sawing.
When cutting stainless steel plates, adjust the unit as
described below:
1. Adjust the speed
Thickness of material

No. 97

1. 5 - 2. 5 mm

Dial Scale
Middle groove position
between scales "2"
and "3"

NOTE
Dial scale reading is for reference only. The higher
the speed is, the quicker the material is cut. But the
service life of the blade will be reduced in this case.
When the speed is too low, cutting will take longer,
although the service life will be prolonged. Make
adjustments as desired. Set the orbital position to "0"
3/8 When cutting use cutting fluid (oil base cutting fluid)
to prolong the blade's service life.

SELECTION OF BLADES
3/8 Accessory blades
To ensure maximum operating efficiency and results,
it is very important to select the appropriate blade
best suited to the type and thickness of the material
to be cut. Three types of blades are provided as
standard accessories. The blade number is engraved
in the vicinity of the mounting portion of each blade.
Select appropriate blades by referring to Table 1.

HOUSING THE HEXAGONAL BAR WRENCH
It is possible to house the hexagonal bar wrench on the
base. 16)

CONNECTING WITH CLEANER
By connecting with cleaner (sold separately) through dust
collector and adopter (sold separately), most of dust can
be collected.
(1) Remove the hexagonal bar wrench from the base.
(2) Move the base fully forward. 9, 10)
(3) Attach the chip cover with the shutter put between
the chip cover and gear cover. 17)
(4) Connect the dust collector with adopter. 18)
(5) Connect the adapter with the nose of cleaner.
18)
(6) Insert dust collector into the rear hole of the base until
the hook catches in the notch. 19)
(7) Press the hook to remove the dust collector.

3. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very "heart" of the
Exercise due care to ensure the winding does not
become damaged and/or wet with oil or water. Inspecting the carbon brushes
For your continued safety and electrical shock
protection, carbon brush inspection and replacement
on this tool should ONLY be performed by a Hitachi
Authorized Service Center. Replacing supply cord
If the supply cord of Tool is damaged, the Tool must
be returned to Hitachi Authorized Service Center for
the cord to be replaced. Service parts list
A: Item No.
B: Code No.
C: No. Used
D: Remarks
Repair, modification and inspection of Hitachi Power
Tools must be carried out by an Hitachi Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful if presented with the
tool to the Hitachi Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.
MODIFICATIONS
Hitachi Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts (i. e. code numbers and/or
design) may be changed without prior notice.
Due to HITACHI's continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
Measured A-weighted sound power level: 96 dB (A).
Measured A-weighted sound pressure level: 85 dB (A).
Uncertainty KpA: 3 dB (A).
Wear ear protection.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the blade
Continued use of a dull or damaged blade will result
in reduced cutting efficiency and may cause
overloading of the motor. Replace the blade with a
new one as soon as excessive abrasion is noted. Inspecting the mounting screws:
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws
be loose, retighten them immediately. Failure to do
so could result in serious hazard.

The typical weighted root mean square acceleration
value: 7. 0 m/s2.

Table 1 List of appropriate blades
Blade No. 1 No. 1
No. 12,
No. 16,
(Super No. 11
No. 15
No. 21 No. 22 No. 41 No. 97 123X
(Long) Long)
42
46

Material
to be cut
Material quality
General lumber
Lumber
Plywood
Mild steel plate
Iron plate

Thickness of material (mm)
Below Below 10 ~ Below
10 ~
5~
105
135
55
20
40
5 ~ Below
3~
30
3 ~ Below
6
Stainless steel plate

Nonferrous
metal

Plastics

Pulp

Aluminium copper,
brass
Aluminium sash
Phenol resin, melamin,
resin, etc.
Vinyl chloride,
acryl resin, etc.
Foamed polyethylene,
foamed styrol
Card board,
corrugated paper
Hardboard
Fiberboard

12
3
Height
up to
25
5 ~ Below 5 ~ Below
15
5 ~ Below 5 ~ Below 5 ~
5
Below
65

2 ~ 1. 5 ~
1. 5 ~
2. 5
Height Height
up to up to
25

3/8 The minimum cutting radius of No. 1 (Long), No. 1 (Super Long), No. 21, No. 22 and No. 41 blades is
100 mm.
3/8 No. 11, No. 12, No. 15, No. 16, No. 97 blades are
sold separately.

10

Deutsch

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN
WARNUNG!
Lesen Sie sämtliche Hinweise durch
Wenn nicht sämtliche nachstehenden Anweisungen
befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder
ernsthaften Verletzungen kommen.
Der Begriff,, Elektrowerkzeug" bezieht sich in den
folgenden Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
1) Arbeitsbereich
a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.
Zugestellte und dunkle Bereiche ziehen Unfälle
förmlich an.
b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht - zum
Beispiel in der Nähe von leicht entflammbaren
Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es
zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube
oder Dämpfe entzünden können.
c) Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafür, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Nähe befinden.
Wenn Sie abgelenkt werden, können Sie die
Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a) Elektrowerkzeuge müssen mit passender
Stromversorgung betrieben werden.
Nehmen Sie niemals irgendwelche Änderungen
am Anschlussstecker vor.
Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit
Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.
Stecker im Originalzustand und passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kühlschränken.
Bei Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.
c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder
sonstiger Feuchtigkeit aus.
Wenn Flüssigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhöht sich das Stromschlagrisiko.
d) Verwenden Sie die Anschlussschnur nicht
missbräuchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals an der Anschlussschnur, ziehen Sie es
nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker
nicht an der Anschlussschnur aus der Steckdose.
Halten Sie die Anschlussschnur von Hitzequellen,
Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschädigte oder verdrehte Anschlussschnüre
erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein für den
Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.
Ein für den Außeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.
3) Persönliche Sicherheit
a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein,
wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie
müde sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können
bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu
schweren Verletzungen führen.
Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie
immer einen Augenschutz.
Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschsichere
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz
senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem
Einsatz.
Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Achten
Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus(Off-) Position befindet, ehe Sie den Stecker
einstecken.
Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger am Schalter und das Einstecken des Steckers
bei betätigtem Schalter zieht Unfälle regelrecht an.
Entfernen Sie sämtliche Einstellwerkzeuge
(Einstellschlüssel), ehe Sie das Elektrowerkzeug
einschalten.
Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
angebrachter Schlüssel kann zu Verletzungen führen.
Sorgen Sie für einen festen Stand. Achten Sie
jederzeit darauf, sicher zu stehen und das
Gleichgewicht zu bewahren.
Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser im Griff.
Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann
von beweglichen Teilen erfasst werden.
Wenn Anschlüsse für Staubabsaug- und sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafür, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.
Die Verwendung solcher Vorrichtungen kann
Staub-bezogene Gefahren mindern.

4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen
a) Überanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für
Ihren Einsatzzweck.
Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit
bei bestimmungsgemäßem Einsatz besser und
sicherer.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es
sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lässt.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem
Schalter betätigt werden kann, stellt eine Gefahr
dar und muss repariert werden.
c) Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie
Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.
d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind
gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prüfen
Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und
Leichtgängigkeit
beweglicher
Teile,
Beschädigungen von Teilen und auf jegliche
andere Zustände, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken können.

Deutsch
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten bleiben weniger häufig hängen
und sind einfacher zu beherrschen.
g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör,
Werkzeugspitzen
und
Ähnliches
in
Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und
auf die für das jeweilige Elektrowerkzeug
bestimmungsgemäße Weise - beachten Sie
dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und
die Art und Weise der auszuführenden Arbeiten.
Der bestimmungswidrige Einsatz von
Elektrowerkzeugen kann zu gefährlichen
Situationen führen.
a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte
Fachkräfte und unter Einsatz passender,
zugelassener Originalteile warten.

Dies sorgt dafür, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeinträchtigt wird.
VORSICHT
Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch außerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
BEDIENUNG DER STICHSÄGE
Diese Machine arbeitet mit einem starken Motor. Wenn
die Maschine längere Zeit b ei niedriger Geschwindigkeit
verwendet wird, wird der Motor stark belastet und kann
sich festfressen. Das Werkzeug immer so einsetzen, daß
das Sägeblatt beim Betrieb nicht im Werkstück festsitzt.
Immer die Geschwindigkeit so einstellen, daß gut gesägt
werden kann.

TECHNISCHE DATEN
Spannung (ja nach Gebiert)*
Leistungsaufnahme*

Max. Schneidtiefe
Leerlaufhubzahlen
Hubstrecke
Mindestschnittradius
Gewicht (ohne Kabel)

Holz 120 mm
Flußstahl 10 mm
2, 3 kg

*Vergessen Sie nicht, die Produktangaben auf dem Typenschild zu überprüfen, da sich diese je nach Verkaufsgebiet
ändern.

STANDARDZUBEHÖR

ANWENDUNGEN

(1) Sägeblätter (Nr. 41, 42, 123X).................................. 1
Für Anwendung der Sägeblätter siehe Tabelle 1.
(2) Innenscechskantchiüssel.......................................... 1
(3) Splitterschutz............................................................. 1
(4) Staubsauger............................................................... 1
(5) Schnipseldeckel......................................................... 1
(6) Verschluss.................................................................. 1
Das Standardzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geändert werden.

3/8 Schneiden verschiedener Nutzhölzer (auch
Aussparungen)
3/8 Schneiden von Flußstahlblechen, Aluminiumblechen
und Kupferblechen.
3/8 Schneiden von Kunstharzen wie Phenolharz und
Vinylchlorid
3/8 Schneiden von dünnen und weichen Baumaterialien
3/8 Schneiden von Blechen aus rostfreiem Stahl (mit
Sägeblatt Nr. 97)

SONDERZUBEHÖR... separat zu beziehen

VOR DER INBETRIEBNAHME

(1) Verschiedene Sägeblatt-Typen
(2) Führung
(3) Hilfsgrundplatte
(4) Bankstütze (Modell TR12-B)
Das
Sonderzubehör
kann
ohne
vorherige
Bekanntmachung jederzeit geändert werden.

1. Netzspannung
Prüfen, daß die zu verwendende Netzspannung der
Angabe auf dem Typenschild entspricht. Netzschalter
Prüfen, daß der Netzschalter auf,, AUS" steht. Wenn
der Stecker an das Netz angeschlossen wird, während
der Schalter auf,, EIN" steht, beginnt das Werkzeug
sofort zu laufen, was gefährlich ist. Verlängerungskabel
Wenn der Arbeitsbereich nicht in der Nähe des
Netzanschlusses liegt, ist ein Verlängerungskabel
ausreichenden Querschnitts und ausreichender
Nennleistung zu verwenden. Das Verlängerungskabel
sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Im Betrieb anfallender Staub
Im
Betrieb
anfallender
Staub
gesundheitsschädlich sein. Wir empfehlen Folgendes.
a) Tragen Sie eine Staubschutzmaske
b) Nutzen Sie eine externe Staubabsaugvorrichtung
Wenn Sie den externen Staubsammler verwenden,
verbinden Sie das Adapterstück mit dem Schlauch
des externen Staubsammlers. Auswechseln des Sägeblatts
(1) Den Hebel bis zum Anschlag öffnen. (Abb. 1-I)
(2) Das angebrachte Sägeblatt entfernen.
(3) Das neue Sägeblatt bis zum Anschlag in den
Sägeblatthalter einschieben. 1-II)
(4) Den Hebel schließen. 1-III)
ACHTUNG:
3/8 Vor dem Sägeblattwechsel den Hauptschalter
ausschalten (OFF) und den Stecker aus der Steckdose
ziehen.
3/8 Den Hebel nicht öffnen, während sich der Tauchkolben
bewegt.
HINWEIS:
3/8 Sicherstellen, dass das in den Sägeblatthalter
eingeschobene Sägeblatt richtig hervorsteht. 2)
3/8 Sicherstellen, dass das Sägeblatt in der Nut der Rolle
sitzt. Einstellen der Arbeitsgeschwindigkeit des Sägeblattes
Diese Stichsäge ist mit einem elektrischen Steuerkreis ausgerüstet, der stufenlose Geschwindigkeitsregelung ermöglicht. Um die Geschwindigkeit
einzustellen, die Skalenscheibe die auf Abb. 4 gezeigt
ist drehen. Wenn die Scheibe auf,, 1" eingestellt ist,
arbeitet die Stichsäge auf Mindestgeschwindigkeit
(850min-1). Wenn auf,, 5" eingestellt, arbeitet die
Stichsäge auf Hochstgeschwindigkeit (3000min-1). Die
Geschwindigkeit je nach Schnittmaterial und
Arbeitsleistung einstellen.
ACHTUNG
Bei kleiner Geschwindigkeit (Skalaeinstellung: 1 oder
2), kein Holzstück von einer Dicke über 10 mm oder
Stahl von einer Dicke über 1 mm schneiden. Einstellen des Umlaufbetriebs
(1) Diese Stichsäge verwendet Umlaufbetrieb, der das
Sägeblatt von vorn nach hinten und auch von oben
nach unten bewegt.
Den Wechselknopf der auf Abb. 5 gezeigt ist auf,, 0"
einstellen um den Umlaufbetrieb auf das Mindestmaß
herabzusetzen (das Sägeblatt bewegt sich nur von
oben nach unten). Der Umlaufbetrieb kann in 4 Stufen
von,, 0" bis,, III" gewählt werden.
(2) Für hartes Material, wie Stahlblech, usw., den
Umlaufbetrieb herabsetzen. Für weiches Material, wie
Bauholz, Kunstoff, usw, den Umlaufbetrieb, um die
Arbeitsleistung zu erhöhen, steigern. Um Material mit
Genauigkeit zu schneiden den Umlaufbetrieb
herabsetzen. Sägen von rostfreien Stahlblechen
Diese Stichsäge kann mit den Sägeblättern Nr. 97
rostfreies Stahlblech sägen. Für korrekte Bedienung
bitte den Abschnitt,, Betreffend Sägen von rostfreien
Stahlblechen" aufmerksam durchlisen. Splitterschutz
Die Verwendung des Splitterschutzes beim Schneiden
von Holzmaterialen reduziert das Splittern an der
Oberfläche. Den Splitterschutz in den Zwischenraum
an der Grundplatte einsetzen und bis zum Anschlag
einschieben. (siehe Abb. Schnipseldeckel
Der Schnipseldeckel verhütet, dass Späne wegfliegen,
und er verbessert die Wirksamkeit des
Staubsammlers.
Den Schnipseldeckel zwischen der Grundplatte und
dem Hebel einschieben und mit leichtem Druck
eindrücken, bis er einrastet. 7)
Zum Entfernen des Schnipseldeckels beide Seiten des
Knopfes halten und leicht öffnen, bis der
Schnipseldeckel von der Stichsäge entfernt werden
kann. 8)
HINWEIS
Es besteht die Möglichkeit, dass der Schnipseldeckel
beim Sägen von Metall mattiert wird. Hilfsgrundplatte
Verwendung der (aus Stahl hergestellten)
Hilfsgrundplatte verringert den Abrieb von
Aluminium, besonders beim Sägen von Metall.
Verwenden der (aus Kunstharz bestehenden
Hilfsgrundplatte verringert Verkratzen der
Schnittoberfläche. Bringen Sie die Hilfsgrundplatte
mit den vier mitgelieferten Schrauben an der
Unterseite der Grundplatte an.

SCHNEIDEN
3/8 Zur Verhütung von Loslösen oder Beschädigung des
Sägeblatts bzw. übermäßigen Verschleißes des
Tauchkolbens bitte sicherstellen, dass die Grundplatte
beim Sägen fest am Werkstück anliegt. Parallelschneiden
Beim Sägen einer geraden Linie zuerst eine
Führungslinie zeichnen und dann entlang dieser Linie
sägen.
Verwendung der Führung (separat verkauft) macht es
möglich genau geradlinig zu sägen.
(1) Die Grundplattenschraube mit dem mitgelieferten
Sechskantinnenschlüssel lösen. 9)
(2) Die Grundplatte voll nach vorne bewegen (Abb. 10)
und die Grundplattenschraube wieder anziehen.
(3) Die Führung durch das Führen durch das
Anbringungsloch und anziehen der M5-Schraube
anbringen. 11)
(4) Die Ringposition auf,, 0" stellen.
Um genaues Schneiden bei Verwendung der Führung
(Abb. 11) sicherzustellen, immer die Ringposition auf
,, 0" stellen. Sägen von krummen Linien
Beim Sägen eines kleinen Kreisbogens wird die
Schiebgeschwindigkeit der Maschine verringert.
Wenn die Maschine zu schnell geschoben wird, könnte
das zum zerbrechen des Sägeblatts führen. Schneiden eines Kreises oder eines Bogens
Die Führung ist auch bei Kreisschnitten hilfreich.
Nach Anbringen der Führung wie oben beschrieben,
einen Nagel oder eine Schraube durch das Loch in
der Führung in das Material treiben, und dann diesen

Punkt als Mittelpunkt für das Sägen benutzen.
12)
Kreisschneiden muss mit dem Sägeblatt etwa
senkrecht zur unteren Oberfläche der Grundplatte
durchgeführt werden. Schneiden von Metallen
(1) Die Drehzahleinstellung auf einen Wert zwischen,, 3"
und,, 4" einstellen.
(2) Die Ringposition auf,, 0" oder,, I" stellen.
(3) Immer eine angemessene Schneidflüssigkeit
(Spindelöl, Seifenwasser usw. ) verwenden. Wenn
keine Schneidflüssigkeit zur Verfügung steht, so
tragen Sie Schmierfett auf die Rückseite des zu
schneidenden Materials auf. Schneiden von Löchern
(1) In Schnittholz
Die Schnittrichtung wird der Faserrichtung des Holzes
angepasst. Es wird Schritt für Schritt geschnitten, bis
ein Fenster in der Mitte des Schnittholzes entstanden
ist. 13)
(2) In anderen Materialien
Beim Schneiden eines Fensters in anderen Materialien
als Holz wird zu Anfang ein Loch mit einer
Bohrmaschine oder einem ähnlichen Werkzeug
gebohrt, von dem aus das Schneiden beginnt. Schrägschnitte
Die Grundplatte kann für Winkelschnitte bis zu 45°
nach beiden Seiten geschwenkt werden. 14)
Sechskantinnenschlüssel lösen und die Grundplatte
voll nach vorne bewegen. 9, 10)
(2) Die Skala (von 0 bis 45 Grad in Schritten von 45 Grad)
des halbrunden Teils der Basis auf die Markierung
[] an der Getriebeabdeckung ausrichten. 15)
(3) Die M5-Schraube wieder anziehen. 9)
Winkelschnitte können nicht gemacht werden, wenn
der Schnipseldeckel oder der Staubsammler
angebracht ist.

BETREFFEND SÄGEN VON ROSTFREIN
STAHLBLECHEN
Zur Verhütung von Loslösen oder Beschädigung des
beim Sägen fest am Werkstück anliegt.

nimmt das Sägen längere Zeit in Anspruch, aber die
Lebnsdauer wird verlängert. Die Einstellung nach
Wunsch vornehmen. Die Orbitalstellung,, 0" wählen
3/8 Beim Sägen immer Sägeflüssigkeit verwenden
(Ölschneideflüssigkeit), um die Lebnsdauer des
Sägeblattes zu verlängern.

AUSWAHL DER SÄGEBLÄTTER
3/8 Standardzubehör
Für maximale Leistung ist es sehr wichtig, das
Sägeblatt auszuwählen, das sich bei den
Eigenschaften des zu schneidenden Materials am
besten eignet. Als Standardzubehör werden drei
Sägeblattypen geliefert. Die Nummer des Sägeblatts
ist in der Nähe der Halterung jedes Sägeblatts
eingraviert. Das geeignete Sägeblatt wird anhand der
Tabelle 1 bestimmt.

AUFBEWAHRUNG DES
SECHSKANTINNENSCHLÜSSELS
Der Sechskantinnenschlüssel kann an der Grundplatte
angebracht werden (siehe Abb. 16).

ANSCHLUSS AN EINEN STAUBSAUGER
Durch Anschluss an einen Staubsauger (separat verkauft)
über den Staubsammler und einen Adapter (separat
verkauft) kann der größte Teil des Staubs gesammelt
werden.
(1) Den Sechskantinnenschlüssel von der Grundplatte
entfernen.
(2) Die Grundplatte voll nach vorne bewegen. 9, 10)
(3) Den Schnipseldeckel mit dem Verschluss zwischen
dem Schnipseldeckel und der Getriebeabdeckung
anbringen. 17)
(4) Den Staubsammler mit dem Adapter anbringen.
(Abb. 18)
(5) Den Adapter mit der Nase des Staubsaugers
verbinden. 18)
(6) Den Staubsammler in das hintere Loch der
Grundplatte einschieben, bis der Haken in die Nut
einrastet. 19)
(7) Den Haken drücken, um den Staubsammler zu
entfernen.

WARTUNG UND INSPEKTION
Beim sägen von rostfreien Stahlblechen die Einheit wie
unten angegeben einstellen:
1. Geschwindigkeitseinstellung
Sägeblatt Dicke des Materials
Nr. 97

1, 5 bis 2, 5 mm

Drehscheibenskala
Mittelrillenstellung
zwischen den Werten,, 2"
und,, 3" auf der Skala

Die Drehreglerskalen-Anzeige dient nur als
Bezugswert. Je höher die Geschwindigkeit ist,
destoschneller wird das Material gesägt. Die
Lebensdauer des Sägeblattes aber wird in diesem Fall
verringert. Wenn die Geschwindigkeit zu giedrig ist,

1. Inspektion des Sägeblatts
Die Weiterverwendung eines stumpfen oder
beschädigten Sägeblatts führt zu verminderter Schnit
tleistung und kann eine Überbelastung des Motors
hervorrufen. Das Sägeblatt wird durch ein neues
ersetzt, wenn übermäßige Abnutzung festgestellt
wird. Inspektion der Befestigungsschrauben:
Alle Befestigungsschrauben werden regelmäßig
inspiziert und geprüft, ob sie gut angezogen sind.
Wenn sich eine der Schrauben lockert, muß sie sofort
wieder angezogen werden. Geschieht das nicht, kann
das zu erheblichen Gefahren führen. Wartung des Motors
Die Motorwicklung ist das,, Herz" des Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfältig darauf zu
achten, daß die Wicklung nicht beschädigt wird und/
oder mit Öl oder Wasser in Berührung kommt. Inspektion der Kohlebürsten
Zur Erhaltung Ihrer Sicherheit und des Schutzes gegen
elektrischen Schlag sollten Inspektion und
Auswechseln der Kohlebürsten NUR DURCH EIN
AUTORISIERTES HITACHI-WARTUNGSZENTRUM
5. Auswechseln des Netzkabels
Wenn das Netzkabel des Werkzeugs beschädigt wird,
muss das Werkzeug zum Auswechseln des Netzkabels
an ein von Hitachi autorisiertes Wartungszentrum
zurückgegeben werden. Liste der Wartungsteile
A: Punkt Nr.
B: Code Nr.
C: Verwendete Anzahl
D: Bemerkungen

Reparatur, Modifikation und Inspektion von HitachiElektrowerkzeugen müssen durch ein Autorisiertes
Hitachi-Wartungszentrum durchgeführt werden.
Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem
Autorisierten Hitachi-Wartungszentrum zusammen
mit dem Werkzeug für Reparatur oder Wartung
ausgehändigt wird.
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.
MODIFIKATIONEN
Hitachi-Elektrowerkzeuge werden fortwährend
verbessert und modifiziert, um die neuesten
technischen Fortschritte einzubauen.
Dementsprechend ist es möglich, daß einige Teile (z. B.
Codenummern bzw. Entwurf) ohne vorherige
Benachrichtigung geändert werden.

Tabelle 1 Liste der geeigneten Sägeblätter
Sägeblätter
Zu schneidendes Material

Nr. 1 Nr. 1
Nr. 12,
Nr. 16,
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 21 Nr. 22 Nr. 41 Nr. 97 123X
(Lang) (Extralang)
Materialqualität

Schnittholz

Einsenblech

Dicke des Materials (mm)
Unter Unter 10 ~ Unter
Allgemeines Schnittholz
5 ~ Unter
Furnierplaten
3 ~ Unter
Flßstahlblech
Rostfreies Stahlblech

Nichteisenmetalle

Kunststoffe

Aluminium, Kupfer,
Messing
Aluminiumschürze
Phenolharz,
Melaminharz, usw.
Vinylchlorid,
Acrylharz, usw.
Geschäumtes Polyäthylen,
Geschäumtes Styrol
Pappe, Wellpappe

Holzfasermaterial

Hartfaserplatte
Faserplatte

Hohe
bis zu
5 ~ Unter 5 ~ Unter
5 ~ Unter 5 ~ Unter 5 ~
Unter
2 ~ 1, 5 ~
1, 5 ~
2, 5
Hohe Hohe
bis zu bis zu
3/8 Der Mindest-Schnittradius von Sägeblatt Nr. 1 (Lang), Nr. 1 (Extralang), Nr. 21, Nr. 22 und Nr. 41 ist 100 mm.
3/8 Sägeblätter Nr. 11, Nr. 12, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 97 sind getrennt
kaufbar.

ANMERKUNG
Aufgrund des ständigen Forschungs-und Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Änderungen der hierin
gemachten technischen Angaben nicht ausgeschlossen.

Information über Betriebslärm und Vibration
Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745
bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871
ausgewiesen.
Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 96 dB (A)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 85 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)
Bei der Arbeit immer einen Ohrenschutz tragen.
Der typische gewogene quadratische Mittelwert für die
Beschleunigung ist 7, 0 m/s2.

16

??? ËÓ? Î?

°??????????? (TM)?? §??? (TM)
??? (TM)???!
???,??? Â fi? Â~?? ~ Ô? ËÁ>Â~
???????????????????????????????????????
????????,?????????????????????????????????,
????????? /????????????? u???? u?.
?
??? "????????
???????? "??
??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? u?
????? u????????????????????? (u???????? )????
????????????????????????????? u? u??????? (?????
??????? ).
?? §? o?????? (TM)?? (TM)??? °?? (TM)
1)?? ÚÔ~ ÂÚÁ?? >? ~
a)???? ËÚÂ>? Â? Ô?? ÚÔ ÂÚÁ?? >? ~ Î??? Úfi Î?? Î???
? ^???? ¤ÓÔ.
????????????????????????????????????????
???????????????????? u???.
b)? Ë? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â?? Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>?? Â
ÂÎÚËÎ?? Τ~??? fi???? ÚÂ~, fi? ^~ fi?? Ó Â>Ó???? ÚfiÓ??
Â??? ÂÎ?? ˘ÁÚ?,? ¤Ú?? <? ÎfiÓË.
????????????????????? u?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????.
c)? Ú?? <?? Â???????? Î??? Ô˘~?? Ú¢Ú?? Îfi? ÂÓÔ˘~
?? ÎÚ?? fi?? Ó? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â ¤Ó? Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.
???????????????????????,???????????????
?????????????????.
2)?? ÂÎ? Ú? Î<????? Â??
a)???? ~? ^Ó Ë? ÂÎ? Ú? Î? Ó ÂÚÁ?? Â>^Ó? Ú¤? Â? Ó? Â>Ó??
Î????? Ë?? Á???? ~? Ú>˙Â~.
? ËÓ? ÚÔ? Ô? Ô? <? Â? Â? Ô? ¤? Ô?? ~? Â Ô? Ô? ÔÓ? <? Ô? Â
? Úfi? Ô.
? Ë? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â?? ~? ÚÔ?? Ú? ÔÁ<~? Â ÁÂ? ^? ¤Ó?
Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>?.
?? u?????????? u?????????????????????
?????? u???????????????????????????????.
b)?? Ô?? ÁÂ? Â? Ë? ^???? Î< Â??? <? Â ÁÂ? ^? ¤ÓÂ~
Â???? ÓÂ? Â~ fi? ^~? ^? <ÓÂ~,? ÂÚ???? ÚÂ~,?? ÁÂ? Ú? Τ~
? ˘? ΢¤~ Î??,, ˘ÁÂ>?.
??????????? u??????????????????????????
??????? u????????????? u???.
c)? ËÓ ÂÎ? ¤? Â? Â?? Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>??? Ë, ÚÔ? < <
? Â? ˘Ó? <ÎÂ~ ˘ÁÚ?? >? ~.
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????.
d)? ËÓ?? ÎÂ>? Â?? Ó?? Ë?? Ô Î????? Ô.? Ë
? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? Ô? ¤? Ô Î????? Ô Á?? Ó?? Â??? ¤ÚÂ? Â,
Ó?? Ú?, <ÍÂ? Â < Ó?, Á?? Â? Â?? fi? ËÓ? Ú>˙?? Ô
Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.
? Ú?? <?? Â? Ô Î????? Ô?? ÎÚ???? fi? ÂÚ? fi? Ë??,????,
ÎÔ?? ÂÚ¤~ Á^Ó>Â~ Î?? Î? ÓÔ?? ÂÓ?? ¤ÚË.
?????????? uu???? u????? u??????????
????????????????????????????????.
e)??? Ó? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? Ô ÂÚÁ?? Â>Ô? Â ÂÍ^? ÂÚ? Îfi
?? ÚÔ,? ÚË??? Ô? Ô? <??  Î????? Ô? ÚÔ¤Î??? Ë~? Ô˘
? ÚÔÔÚ>˙Â??? Á??? Ú<? Ë? Â ÂÍ^? ÂÚ? Îfi?? ÚÔ.
??????????????????????????????????????
???? u??????????????????????????????.
3)? ÚÔ? ^?? Î<????? Â??
a)?? Â>?? Â? Â Â? Ô?? fi? Ë??, Ó?,? ¤? Â? Â? ˘? fi? Ô˘ Î? ÓÂ? Â
Î?? Ó?? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? ËÓ ÎÔ? Ó<? ÔÁ? Î< fi?? Ó
? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â ¤Ó? Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.
? Ë? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>? fi?? Ó Â>?? Â
ÎÔ˘Ú??? ¤ÓÔ? < ˘? fi? ËÓ Â? <ÚÂ?? Ó? ÚÎ^?? Î? Ó
Ô˘??? Ó, Ô? ÓÔ? ÓÂ???? Ô~ <?? Ú?? Î^Ó.
17

g)

??????? u?????????????????????????
??????????????????? u?????????????????
????????????????? u???? u.
? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â ÂÍÔ????? fi????? Â>? ~,??? ÔÚ?? Â
?? Ó? Ô? Â? ÚÔ???? ¢?? Î? Á˘???? Á?????????.
??????? u????????????? u?????????????,
??????????????????? u???,????????? uu?
?????????????????????????????
????? u?????????????????????????????????
u???????????????????????? u???? u??.
???? Ô? Â? ÁÂ? Â? ËÓ Î?????? Ô~ ¤Ó? ÚÍË? Â?? Ô˘ÚÁ>? ~.
??, Â,??? ÓÂ?? Â fi?? Ô??? Îfi?? Ë~ Â>Ó???? ËÓ Î? Â??? <
? ¤? Ë (off)? Ú? Ó? Ô? Ô? Â? <? Â? Â? Ô?? ~?? ËÓ? Ú>˙?.
? u?????????????????????????? u???
?????????????????????????????????????
????????????????????????? u? u??????????
??????????????????????????????? u????.
?????? ÚÂ>? Â? ˘? fiÓ Î? Â???? Ú˘??? ˙fi? ÂÓÔ˘
? ÓÔ>Á??? Ô~ <?????? Î? Â????? Ú? Ó? ¤? Â? Â? Â
? Â?? Ô˘ÚÁ>?? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.
????????????????????????? u?? u????
????? u???????????????????? u?????
????????? u????????? u??????????????
????????? u?????????????????????????
???? u???? u.
? ËÓ? ÂÓ?? ÓÂ?? Â.?????? ËÚÂ>? Â?? Ó? Ô? Â? Ô
Î????? Ë? Ô??? Ë?? Î??? ËÓ?? ÔÚÚÔ? >??? ~.
????????????? u?????????????????
???????????????????????????? u?
??? u?? u???????????????.
?? Â>?? Â Ó? ˘? ¤ÓÔ? Î????? Ë??.? Ë? ÔÚ?? Â?? Ú???
ÚÔ??? < ÎÔ?? <????.?? ÎÚ???? Â?????????? ~,??
ÚÔ????? ~ Î???? Á? Ó????? ~?? ÎÚ???? fi Î? ÓÔ?? ÂÓ?
? ¤ÚË.
?????????????,????? u? u???????? u?????
u????? u?????????????????????? u??? u???.
? Ó?? Ú¤? ÔÓ??? ÂÍ? Ú? <???? Á??? Ë?? Ó? Â? Ë
? ˘? ΢? Ó ÂÍ? Á^Á<~ Î??? ˘?? ÔÁ<~? ÎfiÓË~, Ó?
, Â,??? ÓÂ?? Â fi?? Â>Ó??? ˘Ó? Â? Â? ¤Ó? Î??
? ÚË??? Ô? Ô? Ô? Ó???? Â? Ô? ^?? fi? Úfi? Ô.
?????????????????????? u??????? u??????
??????????????????????????? u???????.

4)? Ú<? Ë Î??? ÚÔÓ? >?? Ë? ÂÎ? Ú? Î? Ó ÂÚÁ?? Â>^Ó
a)? ËÓ?? ÎÂ>? Â?? Ó?? Ë?? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.??
? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô? Ô˘ Â>Ó??
Î????? Ë? Ô Á??? Ô Â>? Ô~? Ë~ ÂÚÁ?? >? ~? Ô˘ ÂÎ? Â? Â>? Â.
??????????????????????????????????????
????????????????????? u? u?????????
???????? u??????????????????????.
b)? Ë? ÚË??? Ô? Ô? <? Â? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô? Ó Ô
??? Îfi?? Ë~? Â?? Ô˘ÚÁ>? ~? ÂÓ? ÓÔ>ÁÂ? Î??? ÂÓ Î? Â>ÓÂ?.
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????.
c) uÁ??? Â? Ô?? ~?? fi? ËÓ? Ú>˙?? Ú? Ó Î? ÓÂ? Â
Ô? Ô? Â?? <? Ô? Â Ú˘?? >? Â? ~,???? ÍÂ? Â ÂÍ? Ú? <???? <
?? Ô? ËÎÂ?? Â? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô.
???????????????? u????????????? u???????
???????????????????????????????????????
?????????.
d)?? Ô? ËÎÂ? Â? Â?? ÂÚÁ?? Â>?? Ô˘? ÂÓ? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â
?? ÎÚ???? fi?????? Î??? ËÓ?? <ÓÂ? Â???? Ô??? Ô˘
? ÂÓ Â>Ó?? ÂÍÔ? ÎÂ? ^? ¤Ó?? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô <
? Â? ˘? ¤~?? ~ Ô? ËÁ>Â~ Ó?? ÚË??? Ô? Ô? Ô? Ó? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi
ÂÚÁ?? Â>Ô.
??????????????????????????????????????????
u????????? u?????? u??.

??? ËÓ? Î?
e) (TM)˘Ó? ËÚÂ>? Â?? Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>?.?? Â? ¤Á? Â? Â? ËÓ
¢? ˘ÁÚ????? <? Ô˘~ <? Ô??? ÔÎ? Ú????? ^Ó
Î? ÓÔ?? ÂÓ^Ó? ÂÚ? Ó,? Ë? Ú??? Ë? ^Ó ÂÍ? Ú? Ë??? ^Ó
Î?? Ô? Ô??? <? Ô? Â??? Ë Î??????? Ë? Ô˘ ÂÓ? ¤? Â??? Ó?
Â? ËÚÂ?? Â?? Ë? Â?? Ô˘ÚÁ>?? Ô˘ Ë? ÂÎ? Ú? ÎÔ? ÂÚÁ?? Â>Ô˘.
(TM)Â? ÂÚ>?? ^? Ë,??, Ë~,? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô
? Ú¤? Â? Ó? Â??? ΢??? Â>? Ú? Ó? ÚË??? Ô? Ô? Ë? Â>.
?????????? u??????????????????????????
??????????????????????????????????.
f)???? ËÚÂ>? Â?? ÂÚÁ?? Â>? ÎÔ? <~ ÎÔ?? ÂÚ? Î?? Î??? Ú?.
?????????????????? u???????????????? u?
?????????????? u??????????????????????
???????????????????.
g)? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô,?? ÂÍ? Ú? <????,
?? ~??? Â~? ^Ó ÂÚÁ?? Â>^Ó Î??.,???? ^Ó?? Â? ˘? ¤~?? ~
Ô? ËÁ>Â~ Î??? Â? Úfi? Ô? Ô˘ Â>Ó?? Î????? Ë? Ô~ Á??? ÔÓ
? ˘ÁÎÂÎÚ?? ¤ÓÔ??? Ô Ë? ÂÎ? Ú? ÎÔ? ÂÚÁ?? Â>Ô˘,
???,? ÓÔÓ?? ~ ˘? fi,, Ë?? ~? ˘Ó? <ÎÂ~ ÂÚÁ?? >? ~ Î??? ËÓ
ÂÚÁ?? >?? Ô˘? ÚfiÎÂ???? Ó? ÂÎ? Â? Â?? Â>.
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
u????????? u???????????????????????????????.

????????????????????????????????
??????????????????????????????.
????? §? o?
?? ÎÚ???? fi???????? Î??? Ô˘~? Ó?? <ÚÔ˘~.
??? Ó? ÂÓ? ÚË??? Ô? Ô? Ô? Ó???,?? ÂÚÁ?? Â>?? Ú¤? Â? Ó?
? ˘?? ˙ÔÓ????? ÎÚ???? fi???????? Î??? Ô˘~? Ó?? <ÚÔ˘~.

????? §??????????????? (TM)????? (TM)??? (TM)
(TM)? °? (TM)
????? u????? u?????? u????????? u???????????
???????? u??.???? u????? u?????? u????????????????
???? u???????????,???????????????????
???????????? u????,??????? u???????????????????
??? u??? u???? u????.?????????????????????
????????????????????????????????? u??????????
?????????????????????????.?????????
?????? u??????????????????????????????
???????????????? u???????.

5) (TM)¤Ú,? ~
a)??? >ÓÂ? Â? Ô Ë? ÂÎ? Ú? Îfi ÂÚÁ?? Â>Ô Á??? ¤Ú,? ~? Â
Î????? Ë?? ÂÎ???? ¢? ¤Ó??? Ô?? Î?? Ó?
? ÚË??? Ô? Ô? Â>? Â? fiÓÔ ÁÓ<???? Ó????? Î?? Î?.

???????????????? (TM)????
???? (??????????? )*
??????????? *

220 - 240 V

???.??????????
???????????????????
?????? u?
????.???????????
????? (???????????? )

740W
???? 120 mm
??????????? 10 mm
*?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

KANONIKA EoAPTHMATA
(1)??????? (??. 41,??. 42,??. 123X)
............................................. 1????????? u??
??????????????? >Ó? Î? 1??????????????
???????.
(2)?????????????????................................................ 1
(3)???????????????????............................................ 1
(4)??????????????.................................................... 1
(5)???? uu?????? u????................................................ 1
(6)??????? u?................................................................. 1
???????????????? u??? u?????????????????????
?????????????.

T?????????????????? u?????????????????????????
?????????????.

?????? °? (TM)
3/8???????????????????????????????? u?
??????????
3/8?????????? u??????????????,???? u???????
??????,???????????????.
3/8?????????????????????,????????????????????,
?????????????????.
3/8????????????? u???????????? u??????????
3/8????????????????????????????? (u??? 97
?????? ).

O? POAIPETIKA EoAPTHMATA
(? ^? Ô? Ó??? ÍÂ? ^Ú???? )

?????? §?????? °??

(1)????????????????????
??????????????? >Ó? Î? 1????????????????????.
(2)?????
(3)??????
(4)?????? u??????? (??????? TR12-B)

1.? ËÁ< ÚÂ???? Ô~
????????????????????? u?????????????????
????? u????????????????? u???? u??? u????
??????????????? u???????????????????????????
????????????.
18

??? ËÓ? Î?
2.??? Îfi?? Ë~ ÚÂ???? Ô~
????????????????????????? u?????????????
??????? OFF.??????? u????????? u???????????
??????????? u??????????????????,??????????
?????????????????????? u????, u??????????
???????????????????? u????.
3.?????? Ô? ÚÔ¤Î??? Ë~
?????????????????????????? u??????????
????????? u????,????? u??????????????????
?????????? u??????????????????????????
u??????????? u????.???????????????????
????????????????????
???????????????
?????. (TM)ÎfiÓË? Ô˘?? Ú? ÁÂ??? Î???? Ë? Â?? Ô˘ÚÁ>?
???????????????????????????????????????
u?????????????????????????????????.???????
???????????????????????????????.
? )? ÔÚ?? Â?????? Î?? ÎfiÓË~
, )? ÚË??? Ô? Ô? <? Â? ˘? fiÓÔ? Ë? Ë?? Ó< Á??? ˘?? ÔÁ<
? ÎfiÓË~.
???????? u??????????? u??????????????????,
????????????????? u?????????????????
u????? u?????????????????.
5.???? Á<? Â? >? ^Ó
(1)?????????? u??? u???????? u??????????. (?? Î. 1I)
(2)?????????????????? u?????????
(3)???????????????????????? u?????????????
?????? u???????? (?? Î. 1-II)
(4)????????? u???. 1-III)
??? (TM)??? :
3/8???????????????????????????????????? u????
OFF?????????????????????? u???????????
??????????????????.
3/8????????????? u????????? u????? u???????????.
(TM)????? (TM)? :
3/8????????????????????????????????????????
u??????? u???????????? u???????????. 2)
3/8???????????????????????????????? u???????
????????????????????. 3)
6.?????? Ë? Ë~? Â?? Ô˘ÚÁ? Î<~????? Ë?? ~? Ë~? Â? >?? ~
????????????????????? u??? u??????????????
????? u???????????????????????????????????
??????????????????.???????? u???????????????,
?????????????????????????????????????? Î.
???????????????????? u?? u?????? "1",?????
??????????????? u?????????????? (850min-1).
????????????????????????? u?????? "5",?
????????????????? u?????????????? (3000min-1).
??? u?????????????????????? u??????????
??????????????????????????.
??? (TM)???
????? u??????????? (??? u?????????? : 1? 2) u??
????????? u?????????????????? 10 mm?
u?????? u?????????????????? 1 mm.
7.?????? Ë? Ë~???? Ó? ÚÔ?? Î<? Â?? Ô˘ÚÁ>? ~.
(1)????????????????????? u??? u???????????? u???
?????????????????????????????????????? u???,
??????????????????????.??? u????????? u??
???????????????????????? Î. 5??? "0"?????
?????????????????? u????????????? (???????
???????? u?????????? ).????????? u?????????????
u????????????????? 4?? u??????? "0"??? "III".
19

(2)??????????????,????????????????,???.,
???????????????????? u?????????????.??? u????
????,?????????,???????,???.,??????????
???????? u?????????????????????????????
?????????????????.???????????????? u?
????????,???????????????????? u?????????????.
8.? Ô? <???? ^Ó? ÓÔÍÂ>? ^? Ô˘?????? Ô?
????????? u???????????????????????????
????????????? u???????????. 97??????.
???????????????????? "??????? u????????
????????????????????????? "???????????????
??????????.
9.? ÚÔ? ˘?? Î? <Ú? ~?? >˙? ~
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? u????
???????????????.??????????????????????????
??????????????????,???????????. (??????? Î.
6)
10.??? ˘??? Ú? Ó????? ^Ó
?????? uu?????? u???????????????????? u?
????? u??????????????????????????????????
?????????????.
??????????? uu?????? u??????? u??????????
?????? u???,??????????? u????????????? u????
???????????????????. 7)
?????????????????? uu?????? u????,????????
????? u???????????????????????????????????
?? u?????? u?????????????????????????.
8)
(TM)????? (TM)? :
?????????????????????? uu?????? u???????????
???? u?????????????? u??????.
11.?? fi u?? Ë
???????????????? (????? u??????????? )??
??????????????? u????????????? u?????
???????????????????? u???????.
???????????????? (????? u??????????? )??
??????????????? u???????????????????.????????
?????????????????????????????????? u????
??????? u???? 4?????.

????
??? (TM)???
3/8??????????????????????????????? u??,???
?? u???????????????????????????? u????,
?????????????????????????????? u???????????
?????????????????????????????????????????
???????????? u?.
1.? ˘?? ÁÚ??? Ë ÎÔ? <
??????????????????? uu?,??????????????
?? u??? u?????????????? uu?????????????????
???????? u??????????????? uu??.
????? u???????????????? (????????????????? )
??????????????????????? u???????????
????????? uu?.
(1)??????????? u??????????????????? u?????????
?????????????????????????????????? u??????
????. 9)
(2)???????????????????????????????? u??? (?? Î.
10),???????????? u??????????????????.
(3)?????????????????????????????? u??????
????????????????????????????????? 5
u??????. 11)
(4)??? u???????????????????? "0".

??? ËÓ? Î?
(TM)????? (TM)? :
???????????????????????????????????????
?????????????? (?? Î. 11)???????????? u?????
???????????????? "0".
2.? Ú? fiÓ???? Î??? ˘? ^?? Ó ÁÚ???? Ó
???????????????? u????? u????????,
??????????????????????????????????
u????? u????.???? u????? u?????????????????
???????, u???????????????????????? u????
???????.
3.? Ô? < ÂÓfi~ Î? Î? Ô˘ < ΢Î?? ÎÔ?? fiÍÔ˘
?????? u??????????????????????? u?????
???????????.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????,?????????????
? u?????? u?????????? u???????????????
??????, u???????? u????????????????????????
????. 12)
(TM)????? (TM)? :
????????????????????????? u? u????????????
?????????????????????????????????????????.
4.? Ô? <? Â????? Î? Ó ˘?? Î? Ó
(1)??? u???????????????????????????? u???????
??? u???? "3"??? "4".
(2)??? u????????????????????? "0"???? "I".
(3)?????????????? u???????????????????????????
(?????????,?????????????. ).???????????
??????? u???????????,???????????????????
????????????????????????????????.
5.? Ô? < ÎÔ?? fi? Ë?? ~
(1)????????
??????? uu?????????????????????????? u???
????????????,??????? u? -?? u? u???????????
u?????????????????????????????. 13)
(2)???????????
???????? u????????????????????????????
????????,?????????????? u??????? u???????????
?????????? u???????????????????????
????????????? u?. °^Ó?? Î< ÎÔ? <
????? u?????????????? u???? 45???????????
????. 14)
(1)??????????? u?????????????? u??????????
????????????????? u????????????? u??????????
???????????????????? u??? (?? Î. 9, 10).
(2)??????? uu?????????? u??? (?? 0 u????????? 45
u???????? 15-u??????????? u??? )???? u?????????
? u? u???????????? u??? []?? u?????????? uu?
????????????. 15)
(3)?????????? 5u?????????? (?? Î. 9)
(4)??? u???????????????????? "0".
(TM)????? (TM)? :
??????????????? u???????????????
????? u?????????????? uu?????? u???????
?????????????.

(TM)????????????????? §§??
??? o????????? (TM)? §???
??? (TM)???
??????????????????????????????? u??,????? u???
????????????????????????? u????,????????
?????????????????????? u????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? u?.

????????????????????????????????????,??? u????
????????????????????????????????? :
1.?????? Ë? Ë~????? Ë?? ~
??????

???????????

1, 5 - 2, 5 mm

??? u??????????
???? u???????????????
??? u?????????? u???? "2"
??? "3"

(TM)????? (TM)?
??????? u????????? u???????????????????
?????????? u??.?? u??????????????????,???
??????????????????????. u???????????
??????????????????????????????????
?????????.??????????????????????? u???,?
??????????????? u?????????????,??????
???????????????????????.
???? u??????????????????? u??????????? u????
????? u?????.
2.? ˘?? >?? Â? ËÓ? ¤? Ë? ÚÔ?? Ú? ÔÁ<~?? Ô "0"
(TM)????? (TM)?
3/8???????????????? u???????????????? (???
????? u??????????? )???????????????????
??????????????????????.

??? §? °? §??????
3/8? Ó????? Î?? Τ~? Â? >? Â~
??????????????????? u???????????????????
????????????????????? u????,?????????
?? u?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????.???????????????
?????????????????????????? u???.????? u????
????????????????? u????????????? u? u?
???????????????????????.????????????
?????????????????????????????????? >Ó? Î? 1.

(TM)????? (TM)????? o? °????? §??????? §??
???????????????????????????????????????????
???????. 16)

(TM)???? (TM)???????????? (TM)??
??????????????? u????????????? (????????
????????? ) u?????????????????????????
?????? u???? (????????????????? ),???????????
???? u????????????????.
(1)????????????????????????????????????.
(2)?????????????????????????????? u???.
9, 10)
(3)?????????????? uu????????? u???? u???
??????? u???? u?????? u?????????? uu?
????? u????????????? uu?????????? (?? Î. 17).
(4)???????????????????????? u?????????? u????.
(?? Î. 18)
(5)???????????????? u???? u??????????
?????????. 18)
(6)????????????????????? u????????????????
???????? u???????????????????????????????
??????. 19)
(7)???????????????????????????????????
?????????????.

20

??? ËÓ? Î?

(TM)?????? (TM)????? §? °?? (TM)
1.???? Â? ÚË? Ë? Ë~? Â? >?? ~
????????????? u???? u?????????????
????????????? u??? u????????????????? u?????
???????????????????????????? u????.
??????????????????????? u? u???????????????
???????????????????????????. OE? Â? Ô~? ^Ó,??? Ó?? ÂÚ¤^? Ë~
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? u????.????
??????????????????????????????????????????
???????? u????.???????????????? u???????
?????????????? u???????????? u???? u. (TM)˘Ó? <ÚË? Ë? Ô˘? Ô? ¤Ú
????????????? u???????? u????????????????
??????????????????????.????? u????????????
????????????????????????????????????????
?? u????? /?????????? u?????????. OE? ÂÁ? Ô~??? Î? Ú, Ô˘Ó? Î??
????????????? u????????????????????
???????????????????????????? ¨?,????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? HITACHI.
5.? Ó?? Î??????? Ë? Ô˘ Î?? ^? >Ô˘?? ÚÔ? <~ ÚÂ???? Ô~.
????????????????????? u????????????????
??????? u??,???????????????????????????????
??????????? u????????????????????? Hitachi???
????????????????. §>???? ˘Ó? <ÚË? Ë~? ^Ó? ÂÚ? Ó
A:??.??????? u????
B:??.???????
C:??.???????? u?????????
D:????????????
??? (TM)???
?????????,??????????????????????????
??????????????????? Hitachi?????????????????
?????????????? u??? K?????????????? Hitachi.
?????????????????????????????? u???
???????????? u??? u??????????????
E?????????? u?????????????????? Hitachi???
??????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????
?????????,????????????????????????????? u??
?????????????????????????????
?????????????.
????????? (TM)?
??????????????????? Hitachi????????????
??????????????????????????????? u??????????
????????????????????????????????.
????????????,???? u???? u? u??? (???.???????
???? u????? /???????? u? ) u????????????????
???????????? u?????????????.
(TM)????? (TM)?
?????????????????? u?????????? uu??????????????
???????????? Hitachi??????????????????????????
?????????????? u?????????????????????
??????? u?????????????.

21

?? ËÚÔ? ÔÚ>Â~? Ô˘?? ÔÚÔ? Ó? ÔÓ ÂÎ? Â?? fi? ÂÓÔ? fiÚ˘, Ô Î??
? Ë? fiÓË? Ë
O??? u?? u??????????? u???? u??? EN60745???
?????????? u????? u??? ISO 4871.
???????????????????? u??????????????? A: 96 dB (A)
???????????????????? u??????????????? A: 85 dB (A)
?????????? KpA: 3 dB (A)
?????????????????????????.
??????????? u?????? u??????????????????????????? :
7, 0 m/s2

??? ËÓ? Î?
? >Ó? Î? ~ 1??????????????????????

????????
????

??????

?????
??????

??
?????????
u??????

????????

?????

????????. 1??. 1
??. 12,
??. 16,
(????????????. 11
??. 15
??. 21??. 22??. 41??. 97 123X
46
(?????? )
????? )
?????????????
?????????????? (mm)
???????? 10 ~????
10 ~
????????????
65
5 ~????
3~
??????????
20
????? u??????
3 ~????
2 ~ 1, 5 ~
????????
10
????????????????
1, 5 ~
????????
2, 5
???? u????,?????,
3 ~????
????
u????????
5
????
????????
??????????? u?????
u??????
u?????? u??????
30
???????????????,
5 ~???? 5 ~????
u??? u???,??????,???.
15
??????????????,
5 ~???? 5 ~???? 5 ~
5~
??????????????,???.
15
????????????????????,
5~
?????????????
25
??????,
3~
????????????
3~
???????????????
25
????
???????????????
3/8?????????????????????????. 1 (?????? ),??. 1 (??????????????? ),??. 21,??. 22?????. 41???????????? 100 mm.
3/8????. 11,??. 12,??. 15,??. 16,??. 97???????
??????????????????.

22

Polski

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać wszystkie instrukcje
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej
zaleceń może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
Występujące w poniższych ostrzeżeniach wyrażenie
"urządzenie elektryczne" oznacza urządzenia zasilane z sieci
elektrycznej (za pomocą przewodu) lub baterii
(bezprzewodowo).
INSTRUKCJE POWINNY BYĆ ZACHOWANE NA
PRZYSZŁOŚĆ
1) Miejsce pracy
a) Miejsce pracy powinno być uprzątnięte i czyste.
W miejscach nieuporządkowanych i źle oświetlonych
ryzyko wypadku jest większe.
b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych w
przypadku zagrożenia wybuchem, na przykład w
obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.
Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapłon pyłu.
c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdować
się w pobliżu pracującego urządzenia
elektrycznego.
Odwrócenie uwagi użytkownika może spowodować
utratę kontroli nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka urządzenia elektrycznego musi być
odpowiednia do gniazdka.
Nigdy nie należy w jakikolwiek sposób przerabiać
wtyczki.
Nie używać jakichkolwiek elementów łączących
z urządzeniami wymagającymi uziemienia.
Używanie tylko oryginalnych wtyczek pasujących do
gniazdka ogranicza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikać kontaktu z przedmiotami uziemionymi,
takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki i urządzenia
chłodnicze.
W przypadku dotykania uziemienia ryzyko porażenia
prądem elektrycznym jest większe.
c) Nie narażać urządzeń elektrycznych na działanie
deszczu lub wilgoci.
Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
d) Odpowiednio używać przewód zasilający. Nigdy
nie wykorzystywać przewodu do przenoszenia
lub ciągnięcia urządzenia lub też wyciągania
wtyczki z gniazdka.
Utrzymywać przewód z dala od źródeł ciepła,
oleju, ostrych krawędzi lub części ruchomych.
Uszkodzenie lub nacięcie przewodu zwiększa ryzyko
e) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym na
wolnym powietrzu należy używać odpowiedniego
przedłużacza.
Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy
na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.

23

3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym
należy zachowywać koncentrację i planować
wykonywane zadania, kierując się zdrowym
rozsądkiem.
Urządzenia elektrycznego nie powinny
obsługiwać osoby zmęczone lub znajdujące się
pod wpływem substancji odurzających, alkoholu
lub lekarstw.
Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może
stać się przyczyną poważnych obrażeń.
b) Używać wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić
okulary ochronne.
Używanie wyposażenia ochronnego, takiego jak
maski przeciwpyłowe, buty przeciwpoślizgowe,
odpowiednie nakrycie głowy i słuchawki ogranicza
ryzyko obrażeń ciała.
c) Unikać nieprzewidzianego uruchomienia
urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku
lub podłączenie do sieci włączonego urządzenia
może spowodować wypadek.
d) Przed włączeniem urządzenia usunąć wszelkiego
rodzaju klucze regulacyjne.
Pozostawienie klucza w ruchomej części urządzenia
może spowodować obrażenia.
e) Nie trzymać urządzenia zbyt daleko od siebie.
Zachować stabilną pozycję przez cały czas.
Umożliwia to pełne panowanie nad urządzeniem,
nawet w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić
luźnych ubrań oraz biżuterii. Utrzymywać włosy,
odzież i rękawice z dala od ruchomych części
urządzenia.
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
wciągnięte przez poruszające się części.
g) Jeżeli urządzenie wyposażone jest w system
odprowadzania pyłu, powinien on być założony i
właściwie używany.
Użycie tego rodzaju urządzeń ograniczy zagrożenia
związane z gromadzeniem się pyłu.
4) Obsługa i konserwacja urządzenia
a) Nie dociskać urządzenia zbyt mocno. Należy
używać tylko właściwego urządzenia,
odpowiedniego dla wykonywanej pracy.
Użycie odpowiedniego urządzenia spowoduje, że
praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.
b) Nie używać urządzenia elektrycznego, którego
wyłącznik jest niesprawny.
Urządzenie, które nie może zostać wyłączone za
pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać
przeznaczone do naprawy.
c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, jak
na przykład wymiana akcesoriów, urządzenie
musi zostać wyłączone z sieci. To samo dotyczy
przechowywania urządzenia nieużywanego.
Umożliwi to zmniejszenie ryzyka nieprzewidzianego
uruchomienia urządzenia.

Polski
d) Urządzenia
elektryczne
powinny
być
przechowywane poza zasięgiem dzieci oraz
wszelkich osób nie znających zasad
funkcjonowania i obsługi tego typu urządzeń.
Obsługa urządzeń elektrycznych przez osoby nie
znające zasad ich funkcjonowania jest niebezpieczna.
e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne.
Kontrolować prawidłowość ustawienia części
ruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie inne
kwestie, mogące spowodować nieprawidłową
pracę urządzenia.
Uszkodzone urządzenie powinno zostać
natychmiast przekazane do naprawy.
Wiele wypadków spowodowane jest niewłaściwą
konserwacją urządzeń elektrycznych.
f) Narzędzia tnące powinny być naostrzone i czyste.
Odpowiednio naostrzone narzędzia nie będą się
wyginać i są łatwiejsze w używaniu.
g) Urządzenie elektryczne, akcesoria, wiertła itd.
powinny być używane zgodnie z niniejszymi
zaleceniami oraz w sposób odpowiadający
wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu
warunków panujących w otoczeniu.
Wykorzystanie urządzenia elektrycznego do pracy,
do której nie jest ono przeznaczone, grozi wypadkiem.

5) Serwis
a) Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy
użyciu wyłącznie identycznych, oryginalnych
części zamiennych.
Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwa
pracy z urządzeniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny znajdować
się w pobliżu urządzenia.
Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane
w miejscu poza zasięgiem dzieci i osób
niepełnosprawnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY Z
WYRZYNARKĄ
Wyrzynarka wyposażona jest w silnik o dużej mocy. Jeżeli
urządzenie pracuje ciągle z małą prędkością, obciążenie
silnika jest większe, co może spowodować jego
uszkodzenie. Należy zawsze posługiwać się urządzeniem
w ten sposób, aby ostrze nie mogło ulec zakleszczeniu
w materiale. Należy zawsze odpowiednio dostosować
prędkość pracy ostrza, aby zapewnić regularne cięcie.

DANE TECHNICZNE
Napięcie (w zależności od miejsca)*
Moc pobierana*
220 - 240 V
Maks. głębokość cięcia
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Udar
Min. kąt cięcia
Waga (bez kabla)

Drewno 120 mm
Stal miękka 10 mm
*Sprawdź nazwę produktu, jako że ulega ona zmianie w zależności od miejsca zakupu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
(1) Ostrza (nr 41, nr 42, nr 123X)................. po jednym
Patrz wskazówki dotyczące wykorzystania ostrzy w
Tabeli 1.
(2) Klucz sześciokątny...................................................... 1
(3) Osłona zabezpieczająca przed odpryskami............. 1
(4) Odpylacz...................................................................... 1
(5) Osłona zabezpieczająca przed odłamkami.................. 1
(6) Przegroda..................................................................... 1
Wyposażenie standardowe może ulec zmianie bez
uprzedzenia.

ZASTOSOWANIE
3/8 Cięcie i wyrzynanie różnego rodzaju surowców
drzewnych
3/8 Cięcie płyt ze stali miękkiej, płyt aluminiowych i płyt
miedzianych
3/8 Cięcie żywic syntetycznych, takich jak żywica fenolowa
i chlorek winylu
3/8 Cięcie cienkich i miękkich materiałów budowlanych
3/8 Cięcie płyt ze stali nierdzewnej (ostrza nr 97).

MOŻLlWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
... Sprzedawane oddzielnie

PRZED UŻYCIEM

(1) Różne rodzaje ostrzy
(2) Prowadnica
(3) Element dolny podstawy
(4) Podstawa stołu roboczego (Model TR12-B)

1. Żródło mocy
Upewnij się, że żródło mocy jest zgodne z wymogami
mocy zaznaczonymi przy nazwie produktu. Przełącznik
Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycja
OFF). Jeśli wtyczka jest włączona do prądu podczas
24

gdy przełącznik jest włączony (pozycja ON), narzędzie
zacznie działać natychmiast, co może spowodować
poważny wypadek. Przedłużacz
Kiedy miejsce pracy znajduje się daleko od żródła
prądu, użyj przedłużacza o wystarczającym przekroju.
Przedłużacz powinien być tak krótki jak tylko jest to
możliwe. Pył powstający podczas pracy
Pył powstający podczas pracy z urządzeniem może być
szkodliwy dla zdrowia użytkownika. Należy zastosować
jeden z zalecanych poniżej środków ochronnych.
a) Nosić maskę przeciwpyłową
b) Używać zewnętrznego urządzenia służącego do
odprowadzania pyłu
Korzystając z zewnętrznego systemu usuwania pyłu,
należy połączyć złączkę z wężem zewnętrznego
systemu usuwania pyłu. Wymiana ostrza
(1) Przesunąć dźwignię do góry aż do oporu. (Rys 1-I).
(2) Wyjąć założone ostrze
(3) Włożyć nowe ostrze tak, aby doszło do końca uchwytu.
(Rys. 1-II)
(4) Zamknąć dźwignię. (Rys. 1-III)
UWAGA
3/8 Przed wymianą ostrza należy WYŁĄCZYĆ urządzenie
i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
3/8 Nie otwierać dźwigni, kiedy trzpień się porusza.
WSKAZÓWKA:
3/8 Należy upewnić się, że występy ostrza odpowiadają
zaczepom uchwytu i są właściwie zamocowane. 2)
3/8 Upewnić się, że ostrze znajduje się między
wyżłobieniami wałka. Regulacja prędkości roboczej ostrza
Wyrzynarka wyposażona jest w elektroniczny układ
sterujący, umożliwiający ciągłą regulację prędkości.
Aby zmienić prędkość, należy przekręcić pokrętło
pokazane na Rys. Kiedy pokrętło ustawione jest w
położeniu,, 1", wyrzynarka pracuje z najmniejszą
prędkością (850 min-1). Położenie,, 5" odpowiada
prędkości maksymalnej (3000 min-1). Aby zapewnić
optymalną pracę urządzenia, należy dostosować
prędkość do obrabianego materiału.
Przy niskiej prędkości (ustawienie pokrętła: 1 lub 2)
nie należy ciąć drewna o grubości przekraczającej 10
mm lub metalu o grubości ponad 1 mm. Regulacja ruchu wahadłowego
(1) Wyrzynarka działa ruchem wahadłowym, co oznacza,
że ostrze przesuwa się do przodu i do tyłu, ale także
w górę i w dół. W celu wyłączenia ruchu wahadłowego
należy zmienić ustawienie pokrętła pokazanego na
Rys. 5 do położenia,, 0" (ostrze będzie wówczas
poruszać się tylko w górę i w dół). Intensywność ruchu
wahadłowego może również być regulowana w 4
krokach zakresie od,, 0" do,, III".
(2) W przypadku materiałów o dużej twardości, takich jak
np. płyta stalowa, należy zmniejszyć intensywność ruchu
wahadłowego. W przypadku materiałów miękkich, takich
jak drewno, plastyk itd., należy zwiększyć intensywność
ruchu wahadłowego, aby zapewnić optymalną
wydajność pracy. W przypadku cięcia bardzo
precyzyjnego należy zmniejszyć intensywność ruchu
wahadłowego. Cięcie płyt ze stali nierdzewnej
Wyrzynarka może służyć do cięcia płyt ze stali
nierdzewnej pod warunkiem korzystania z ostrzy nr 97.
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie
zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w
rozdziale,, Cięcie płyt ze stali nierdzewnej". Osłona zabezpieczająca przed odpryskami
Przy cięciu materiałów drewnianych należy założyć
osłonę zabezpieczającą, aby ograniczyć odpryskiwanie
odłamków.
Osłona powinna zostać włożona w szczelinę w
podstawie urządzenia i dociśnięta do końca. (patrz
Rys. Osłona zabezpieczająca przed odłamkami
Osłona ta zabezpiecza przed odrywającymi się
odłamkami i zwiększa wydajność pracy odpylacza.
Należy włożyć osłonę w miejsce pomiędzy podstawą
a dźwignią, a następnie lekko docisnąć. 7)
Aby zdjąć osłonę, należy przytrzymać obie strony
pokrętła i lekko odchylić, aż będzie mogła zostać
wyjęta z urządzenia. 8)
Podczas cięcia metalu osłona zabezpieczająca przed
odłamkami może ulec uszkodzeniom (odpryskom). Element dolny podstawy
Użycie dolnego elementu podstawy (wykonanego ze
stali nierdzewnej) umożliwia zmniejszenie ścierania
podstawy aluminiowej, w szczególności w przypadku
cięcia metali.
Wykorzystanie elementu dolnego (wykonanego z żywicy)
zapobiega zarysowaniu obrabianej powierzchni. Element
ten powinien zostać przymocowany do dolnej części
podstawy za pomocą 4 śrub.

CIĘCIE
3/8 W celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbyt
poważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnić
się, że podczas piłowania obrabiany przedmiot jest
odpowiednio przymocowany do płyty roboczej. Cięcie w linii prostej
W przypadku cięcia w linii prostej należy najpierw
narysować linię cięcia na obrabianym materiale, a
następnie prowadzić ostrze po tej linii. Użycie specjalnej
prowadnicy (sprzedawanej osobno) umożliwi bardzo
dokładne cięcie wzdłuż linii prostej.
(1) Poluzować przymocowaną do podstawy śrubę
sześciokątną. 9)
(2) Przesunąć podstawę do końca w przód (Rys. 10) i
dokręcić śrubę.
(3) Zamocować prowadnicę, przeprowadzając ją przez
służący do mocowania otwór w podstawie i dokręcić
śrubę M5. 11)
(4) Ustawić ruch wahadłowy na,, 0".
UWAGA:
Aby zapewnić dokładne cięcie z użyciem prowadnicy
(Rys. 11), należy zawsze ustawić ruch wahadłowy na
,, 0". Cięcie linii krzywych
W przypadku wycinania niewielkich kształtów łukowych,
należy odpowiednio zmniejszyć prędkość pracy
urządzenia. Jeżeli będzie ono prowadzone zbyt szybko,
ostrze może się złamać. Wycinanie koła lub dużego łuku
Prowadnica może zostać wykorzystana także w
przypadku wycinania kształtów kołowych.
Po przymocowaniu prowadnicy w sposób opisany
powyżej należy przeprowadzić śrubę lub gwóźdź przez
otwór w prowadnicy oraz materiał, a następnie użyć
go jako osi środkowej promienia cięcia. 12)
Przy cięciu kołowym ostrze musi być prowadzone
mniej więcej pionowo w stosunku do dolnej powierzchni
podstawy. Cięcie materiałów z metalu
(1) Ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji pomiędzy
,, 3" i,, 4".
(2) Ustawić ruch wahadłowy na,, 0" lub,, I".
(3) Należy zawsze użyć odpowiedniego płynu obróbkowego
(oleju wrzecionowego, wody z mydłem itp. ) Jeżeli płyn
obróbkowy nie jest dostępny, należy nasmarować tylną
powierzchnię obrabianego materiału. Wyrzynanie
(1) W drewnie
Należy prowadzić ostrze zgodnie ze słojami drewna i
ciąć aż do chwili, kiedy w środku elementu pojawi się
prześwit. 13)
(2) W innych materiałach
W przypadku wycinania otworu w materiale innym niż
drewno należy najpierw wywiercić otwór wiertarką lub
urządzeniem podobnego rodzaju, a następnie zacząć
wycinanie od wykonanego otworu. Cięcie kątowe
W przypadku cięcia kątowego podstawa urządzenia
może zostać odchylona w obie strony o 45°. 14)
(1) Posługując się dostarczonym kluczem sześciokątnym,
poluzować śrubę mocującą podstawy i przesunąć
podstawę całkowicie do przodu. 9, 10)
(2) Ustawić podziałkę (od 0 stopni do 45 stopni, w krokach
co 15 stopni) elementu półokrągłego podstawy wg
znaku [] na pokrywie przekładni. 15)
(3) Ponownie dokręcić śrubę M5. 9)
Cięcie kątowe nie może zostać wykonane, kiedy
zamocowana jest osłona zabezpieczająca przed
odłamkami lub odpylacz.

Jeżeli prędkość jest zbyt niska, cięcie będzie wymagać
więcej czasu ale zużycie ostrza będzie mniejsze. Należy
ustawić prędkość w zależności od własnych wymagań. Ustawienie ruchu wahadłowego na,, 0"
3/8 W celu zapobieżenia zużyciu ostrza podczas cięcia
należy używać płynu obróbkowego (na bazie oleju).

WYBÓR OSTRZA
3/8 Akcesoria
Aby zapewnić maksymalną wydajność pracy urządzenia,
niezwykle ważny jest wybór ostrza najlepiej
odpowiadającego rodzajowi i grubości ciętego materiału.
W zestawie jako akcesoria standardowe dostarczane
są trzy rodzaje ostrzy. Numer ostrza jest wygrawerowany
na każdym z nich w pobliżu końcówki służącej do
zamontowania.
Należy wybrać odpowiednie ostrze zgodnie z
informacjami podanymi w Tabeli 1.

PRZYMOCOWANIE KLUCZA
SZEŚCIOKĄTNEGO
Klucz sześciokątny może zostać przymocowany przy
podstawie. (patrz Rys. 16)

POŁĄCZENIE Z ODKURZACZEM
Urządzenie może zostać połączone z odkurzaczem
(sprzedawanym oddzielnie) przez odpylacz i łącznik
(sprzedawany oddzielnie). Umożliwia to usunięcie
większości pyłu.
(1) Wyjąć przymocowany do podstawy klucz sześciokątny.
(2) Przesunąć podstawę do końca w przód. 9, 10)
(3) Przymocować osłonę zabezpieczającą za pomocą
przegrody łączącej z pokrywą przekładni. 17)
(4) Przymocować odpylacz za pomocą łącznika. 18)
(5) Połączyć łącznik z końcówką odkurzacza. 18)
(6) Włożyć odpylacz do tylnego otworu w podstawie aż
do momentu, kiedy hak zaczepi o karb. 19)
(7) Wcisnąć hak, aby odczepić odpylacz.

KONSERWACJA I INSPEKCJA
CIĘCIE PŁYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
W celu uniknięcia obluzowania, uszkodzenia lub zbyt
poważnego zużycia ostrza urządzenia, należy upewnić się,
że podczas piłowania obrabiany przedmiot jest odpowiednio
przymocowany do płyty roboczej.
W przypadku cięcia płyt ze stali nierdzewnej urządzenie
powinno być wyregulowane w następujący sposób:
1. Regulacja prędkości
Grubość materiału

Nr 97

1, 5 - 2, 5 mm

Podziałka cyfrowa
Położenie pośrednie
pomiędzy,, 2" a,, 3"

Odczyt na podziałce służy jedynie w celu orientacji.
Im większa prędkość, tym szybciej materiał jest cięty.
Jednakże przy wyższej prędkości ostrze prędzej ulega
zużyciu. Kontrola stanu ostrza
Używanie ostrza stępionego lub uszkodzonego
powoduje zmniejszenie wydajności pracy urządzenia i
może doprowadzić do przeciążenia silnika. Ostrze
powinno zostać wymienione na nowe, kiedy tylko
zostanie stwierdzone, że jest stępione. Sprawdzanie śrub mocujących
Regularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby i
upewnij się, że są mocno przykręcone. Jeśli któraś z
nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanie
tego może spowodować poważne zagrożenie. Konserwacja silnika
Wirnik silnika jest sercem narzędzia.
Zadbaj, by wirnik nie został uszkodzony i nie zawilgotniał
lub pokrył się olejem. Kontrola stanu szczotek węglowych
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
użytkownika i ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym, kontrola i wymiana szczotek węglowych
26

w tym urządzeniu mogą być przeprowadzane
WYŁĄCZNIE przez Autoryzowany Punkt Serwisowy
Hitachi. Wymiana przewodu zasilającego
Jeżeli przewód zasilający urządzenia został uszkodzony,
musi ono zostać przekazane do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego Hitachi w celu wymiany przewodu. Lista części zamiennych
A: Nr części
B: Nr kodu
C: Ilość użytych części
D: Uwagi
Naprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi Elektrycznych
Hitachi może dokonywać tylko Autoryzowane Centrum
Obsługi Hitachi.
Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczona
Autoryzowanemu Centrum Obsługi Hitachi, gdy
zaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.
Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznych
należy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwa
danego kraju.
MODYFIKACJE:
Narzędzia elektryczne Hitachi są ciągle ulepszane i
modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych
osiągnięć nauki i techniki

W związku z tym pewne części (a także numery kodów
i konstrukcja) mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badań
i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili
bez uprzedzenia.

Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji
Mierzone wartości było określone według EN60745 i
zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.
Zmierzony poziom dźwięku A: 96 dB (A)
Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 85 dB (A)
Niepewność KpA: 3 dB (A)
Używaj ochraniacza uszu.
Typowa wartość skuteczna przyśpieszenia wynosi:
7, 0 m/s2

Tabela 1 Lista odpowiednich ostrzy
Ostrze NR 1 NR 1
NR 12,
NR 16,
(Super NR 11
NR 15
NR 21 NR 22 NR 41 NR 97 123X
(Długie) długie)
Materiał do
cięcia
Jakość materiału
Ogólne
Drewno
Sklejka

Płyta ze stali miękkiej
Płyta żelazna

Grubość materiału (mm)
Poniżej Poniżej 10 ~ Poniżej
10 ~ 5 ~
5 ~ Poniżej
5 ~
3 ~
3 ~ Poniżej
Płyta ze stali nierdzewnej

Metale
nieżelazne

Tworzywa
sztuczne

Masy włóknis

Aluminium miedź,
mosiądz
Rama aluminiowa
Żywica fenolowa,
melamina, żywice itd.
Chlorek winylu,
żywica akrylowa itp.
Polietylen piankowy,
styropian piankowy
Karton,
papier falisty
Twarda płyta pilśniowa
Płyta pilśniowa

Wysokość
do
5 ~ Poniżej 5 ~ Poniżej
10 ~ 3 ~
Poniżej
40

Wysokość Wysokość
3/8 Minimalny promień cięcia dla ostrzy o nr 1 (Długie), nr 1 (Super długie), nr 21, nr 22 i nr 41 wynosi 100 mm.
3/8 Ostrza o numerach 1 (Długie), nr 1 (Super długie), 11, 12, 15, 16, 21, 22 i 97 są sprzedawane osobno.
27

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM!
Olvassa végig az utasításokat
Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és
súlyos sérülést okozhat.
Az alábbi figyelmeztetésekben szereplő "elektromos
szerszámgép" kifejezés az ön - hálózatról üzemeltetett
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) - elektromos
szerszámgépére vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
1) A munkahely
a) A munkahelyet tartsa tisztán, és megfelelően
világítsa meg.
A túlzsúfolt és sötét munkahelyek vonzzák a
baleseteket.
b) Az elektromos szerszámgépeket ne használja
robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por mellett.
Az elektromos szerszámgépek szikrákat
bocsáthatnak ki, melyek berobbanthatják a jelenlévő
port.
c) A szerszámgép működtetése közben tartsa távol
a gyermekeket és a körülállókat.
A figyelemelvonás a szerszámgép feletti kontroll
elvesztését okozhatja.
2) Érintésvédelem
a) Az elektromos szerszámgép dugaszának
illeszkednie kell a hálózati csatlakozóaljzatba.
Semmilyen körülmények között ne módosítsa a
dugaszt.
Ne használjon semmilyen átalakító dugaszt a
földelt elektromos szerszámgéppel.
A módosítás nélküli dugaszok és a megfelelő aljzatok
csökkentik az elektromos áramütés veszélyét.
b) Ügyeljen arra, hogy munka közben ne érintsen
meg földelt felületeket, pl. csővezetékeket,
fűtőtesteket,
tűzhelyeket
vagy
hűtőberendezéseket.
Ha a kezelő teste földelve van, az áramütés veszélye
megnő.
c) Az elektromos szerszámgépeket ne tegye ki eső
vagy nedvesség hatásának.
Az elektromos szerszámgépbe kerülő víz növeli az
áramütés veszélyét.
d) Ne rongálja meg az elektromos csatlakozókábelt.
A szerszámgépet ne hordozza a kábelnél fogva,
és a villásdugót soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a dugaszolóaljzatból.
Védje a kábelt a magas hőmérséklettől, olajtól és
az éles sarkoktól.
A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban kell munkát végeznie, mindig
csak az erre a célra alkalmas hosszabbító kábelt
használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.

3) A testi épség védelme
a) Mindig figyeljen oda a végzett munkára. Az
elektromos szerszámgéppel végzett munka teljes
figyelmet igényel.
Ne használja a készüléket, ha nem érzi
kipihentnek magát, ha kábítószer, alkohol vagy
gyógyszer hatása alatt áll.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést
okozhat.
b) Használjon védőfelszerelést. Mindig használjon
védőszemüveget.
A védőfelszerelések, pl. a pormaszk, a csúszásbiztos
biztonsági cipő, a védősisak és a füldugó használata
csökkenti a sérülésveszélyt.
c) Kerülje a gép véletlenszerű beindítását. Mielőtt a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba bedugja,
mindig győződjék meg róla, hogy a készülék ki
van kapcsolva.
Ne tartsa ujját az indító kapcsolón, ha hordozza a
készüléket, és ne csatlakoztasson bekapcsolt
készüléket az áramforrásra.
d) Mielőtt a gépet bekapcsolja, mindig ellenőrizze,
hogy kivette-e a készülékből a szerszámbeállítóilletve befogókulcsot.
A forgó alkatrészben maradt szerszámbeállító- vagy
befogókulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyújtsa ki a kezét túl nagy távolságra. Munka
közben mindig álljon stabilan, és őrizze meg az
egyensúlyát.
Így a váratlan helyzetekben sem veszti el a szerszám
feletti uralmát.
f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Munka közben
ne viseljen bő öltözéket vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől.
A bő öltözéket, ékszereket vagy a hosszú hajat a
mozgó alkatrészek elkaphatják.
g) Ha a készülék rendelkezik porelszívási, illetve gyűjtési lehetőséggel, ügyeljen rá, hogy azok
megfelelően legyenek csatlakoztatva és
használva.
A fenti eszközök használata csökkenti a por okozta
veszélyt.
4) Az elektromos szerszámgép használata és
karbantartása
a) Ne erőltesse a szerszámot. Mindig az
alkalmazásnak megfelelő szerszámot használjon.
megfelelő
szerszámgép
nominális
teljesítményszinten jobban és biztonságosabban
működik.
b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló azt
nem kapcsolja megfelelően be, illetve ki.
A kapcsolóval nem szabályozható szerszámgép
veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) Mindig húzza ki a dugaszoló aljzatból a csatlakozó
dugót, mielőtt a készüléken beállításokat végezne,
kicserélné a tartozékokat, vagy mielőtt eltárolná
a készüléket.
A fenti biztonsági óvintézkedések csökkentik a
készülék véletlenszerű bekapcsolásának veszélyét.

28

Magyar
d) A használaton kívüli szerszámokat tárolja
gyermekek által nem hozzáférhető helyen, és ne
engedje, hogy a készüléket az üzemetetéshez
nem értő személyek használják.
A gyakorlatlan használó kezében a szerszámgépek
különösen nagy veszélyt jelentenek.
e) A szerszámgépek karbantartása. Ellenőrizze a
mozgó alkatrészek illesztését, rögzítését, az
alkatrészek esetleges repedését és minden olyan
tulajdonságot, mely hatással lehet a
munkavégzésre.
Meghibásodás esetén használat előtt javítassa
meg a készüléket.
A nem megfelelő karbantartás sok balesetet okoz.
f) A vágószerszámokat mindig tartsa élesen és
tisztán.
A megfelelően karbantartott - éles vágóélűvágószerszámok kisebb eséllyel görbülnek el, és
könnyebben irányíthatók.
g) Használja a szerszámgépet és a fúrófejeket stb.
az utasításoknak és az adott szerszámgép
rendeltetésének megfelelően, mindig figyelembe
véve a munkakörülményeket és az elvégzendő
munka jellegét.

A szerszámgép rendeltetéstől eltérő használata
veszélyt okozhat.
5) Javítás
a) A szerszámot csak - eredeti cserealkatrészeket
használó - szakképzett személlyel javíttassa.
Így biztosítható a szerszámgép biztonságos
üzemeltetése.
ÓVINTÉZKEDÉS
A gyermekeket és a felügyeletre szoruló személyeket
tartsa távol az elektromos szerszámgéptől.
A használaton kívüli szerszámgépeket gyermekektől és
felügyeletre szoruló személyektől elzárva kell tartani.

A SZÚRÓFŰRÉSZ HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ez a szúrófűrész nagyteljesítményű motorral működik. Ha
a gépet folyamatosan alacsony fordulatszámon működteti,
plusz terhelés jut a motorra, aminek következtében az
beragadhat. A szerszámgép használata közben mindig
ügyelni kell arra, nehogy a fűrészlap beakadjon az anyagba.
A fűrészlap sebességét mindig úgy állítsa be, hogy
biztosított legyen a sima, egyenletes vágás.

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (terület szerint)*
Névleges
teljesítményfelvétel*

Maximális vágási mélység
Üresjárati fordulatszám
Vágási hossz
Minimális vágási sugár
Súly (tápkábel nélkül)

Fa 120 mm
Lágyacél 10 mm
850 - 3000 perc-1
* Ne felejtse el ellenőrizni a típustáblán feltüntetett adatokat, mivel ezek eladási területenként változnak!

STANDARD TARTOZÉKOK

ALKALMAZÁSOK

(1) Fűrészlapok (41, 42 és 123X sz. )
............................................... mindegyikből 1-1 darab
A fűrészlapok használatát illetően lásd az 1. táblázatot.
(2) Hatszögletű dugókulcs............................................... 1
(3) Forgácsvédő pajzs...................................................... 1
(4) Porgyűjtő...................................................................... 1
(5) Forgácsvédő fedél.................................................... 1
(6) Záróretesz.................................................................... 1
A standard tartozékok előzetes tájékoztatás nélkül
változhatnak.

3/8
3/8

TETSZÉS SZERINT VÁLASZTHATÓ
TARTOZÉKOK... Külön megrendelésre
(1) Különféle típusú fűrészlapok
(2) Vezetőelem
(3) Talp
(4) Munkapadra szerelhető állvány (TR12-B modell)
A tetszés szerint választható tartozékok előzetes bejelentés
nélkül bármikor változhatnak.
29

Különféle fűrészárú vágása és belső nyílás kivágása
Lágyacél, alumínium és rézlemezek vágása
Műgyanták, például fenolgyanta és vinilklorid vágása
Vékony és lágy építőanyagok vágása
Rozsdamentes acéllemezek vágása (a 97 sz.
fűrészlappal).

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TENNIVALÓK
1. Áramforrás
Ügyeljen rá, hogy a készülék adattábláján feltüntetett
feszültség értéke megegyezzen az alkalmazni
kívánt hálózati feszültséggel. Hálózati kapcsoló
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kapcsoló KI állásba legyen
kapcsolva. Ha a csatlakozódugót úgy csatlakoztatja a
dugaszolóaljzatba, hogy közben a hálózati kapcsoló BE
állásban van, a kéziszerszám azonnal működésbe lép,
ami súlyos balesetet idézhet elő. Hosszabbító vezeték
Ha a munkaterület az áramforrástól távol található,
akkor egy megfelelő keresztmetszetű és teljesítményű
hosszabbító vezetéket kell alkalmazni. Működés során keletkezett por
A normál működés során keletkezett por károsan
befolyásolhatja a kezelő egészségét. A következők
valamelyike javasolt.
a) Porálarc viselése
b) Külső porgyűjtő berendezés használata
A külső porgyűjtő felszerelés használata közben
csatlakoztassa az adaptert és a külső porgyűjtő alkatrész
csövét. A fűrészlapok cseréje
(1) Nyissa fel a kart ütközésig. (1-I. ábra).
(2) Vegye ki a gépbe szerelt fűrészlapot.
(3) Illesszen be egy új fűrészlapot, ütközésig betolva azt
a foglalatba. (1-II. ábra)
(4) Csukja le a kart. (1-III. ábra)
FIGYELMEZTETÉS
3/8 A fűrészlapok cseréjekor feltétlenül kapcsolja KI a
hálózati kapcsolót és húzza ki a gép dugaszát a hálózati
aljzatból.
3/8 A dugattyú mozgásakor a kart nem szabad felnyitni!
MEGJEGYZÉS:
3/8 Bizonyosodjon meg róla, hogy a fűrészlap kiálló részei
a foglalat megfelelő helyére kerültek-e. (2. ábra)
3/8 Bizonyosodjon meg róla, hogy a behelyezett fűrészlap
a henger hornyai között van-e. (3. ábra)
6. A fűrészlap működési sebességének beállítása
A szúrófűrész elektromos vezérlőáramkörrel rendelkezik,
amely lehetővé teszi a sebesség fokozatmentes
szabályozását. A sebesség beállításához a 4. ábrán
látható számtárcsát kell elforgatni. A számtárcsa,, 1"
állásában a szúrófűrész minimális sebességgel (850
perc -1) működik. A számtárcsa,, 5" állásában a
szúrófűrész maximális sebességgel (3000 perc-1)
működik. A sebességet a vágandó anyagtól és a kívánt
munkateljesítménytől függően kell beállítani.
Kis sebességgel (a számtárcsa 1. vagy 2. állásában)
nem szabad 10 mm-nél vastagabb fa-, illetve 1 mmnél vastagabb fém anyagot vágni. A körpályás üzemmód beállítása
(1) Ez a szúrófűrész képes körpályás üzemmódban
működni, amikor is a fűrészlap előre-hátra, illetve felés lefelé mozog. A körpályás üzemmód kiiktatásához
állítsa az 5. ábrán látható átkapcsoló gombot,, 0"
állásba (a fűrészlap ekkor csak fel- és lefelé mozog).
A körpályás üzemmód 4 fokozata választható ki,, 0"tól,, III"-ig.
(2) Kemény anyag, például acéllemez, stb. vágásakor a
körpályás üzemmód kisebb fokozatát kell használni.
Lágy anyaghoz, például fűrészáruhoz, műanyaghoz,
stb. a munkateljesítmény fokozása érdekében a
körpályás üzemmód nagyobb fokozatát kell alkalmazni.
A vágási pontosság növeléséhez a körpályás üzemmód
alacsonyabb fokozata jöhet számításba. A rozsdamentes acél lemez vágása
Ez a szúrófűrész fűrészgép a 97 sz. fűrészlapokkal
alkalmas rozsdamentes acél lemezek vágására. A
szabályos működés biztosítása érdekében figyelmesen
olvassa át a,, Rozsdamentes acél lemezek vágása"
című fejezetet.

9. A forgácsvédő pajzs
A forgácsvédő pajzs használata faanyagok vágásakor
csökkenti a vágott felületek szilánkokra hasadását.
Illessze a forgácsvédő pajzsot az alapzatban lévő helyére
és tolja be azt teljesen. (lásd a 6. ábrát)
10. A forgácsvédő fedél
A forgácsvédő fedél megakadályozza a forgács
kirepülését és javítja a porgyűjtő hatékonyságát.
Illessze a forgácsvédő fedelet az alapzat és a kar közé,
majd enyhe nyomást gyakorolva tolja be azt, amíg be
nem kattan a helyére. (7. ábra)
A forgácsvédő fedél eltávolításakor fogja meg a gomb
mindkét oldalát, kissé felnyitva a fedelet, hogy ki tudja
húzni azt a fűrészgépből. (8. ábra)
Fém vágásakor előfordulhat, hogy a forgácsvédő fedél
beragad. A talp
A talp (acél anyagú) használata csökkenti az alumínium
alapzat kopását, különösen fém vágásakor.
Műgyanta anyagú talp használata csökkenti a vágási
felület karcolódását. A talpat 4 csavarral kell az alapzat
alsó felületéhez erősíteni.

VÁGÁS
FIGYELMEZTETÉSEK
3/8 A fűrészlap elmozdulásának, sérülésének vagy a
dugattyú túlzott terhelésének megelőzése érdekében
kérjük, fűrészelés közben az alapzatot mindig illessze
a munkadarabhoz. Egyenes vonalakkal határolt alakzat vágása
Egyenes vonalban történő vágáskor először
vonómérővel fel kell rajzolni a vonalat és a fűrészt a
vonal mentén kell vezetni. Vezetőelem használata (külön
kapható) lehetővé teszi a pontos vágást egyenes vonal
mentén.
(1) Lazítsa meg az alapzat csavarját az alapzathoz erősített
hatszögletű dugókulccsal. (9. ábra)
(2) Tolja az alapzatot teljesen előre (10. ábra), majd húzza
meg ismét az alapzat csavarját.
(3) Erősítse fel a vezetőelemet, átvezetve azt az alapzaton
található rögzítőfuraton, majd húzza meg az M5 csavart.
(11. ábra)
(4) Állítsa a körpálya pozíciót,, 0"-ra.
A vezetőelem (11. ábra) használatakor a pontos vágás
biztosítása érdekében a körpálya pozíciót mindig állítsa
,, 0"-ra. Fűrészelés görbe vonal mentén
Kis körív kivágásakor csökkentse a gép megfelelő
előtolási sebességét. Ha a gép előtolása túl gyors, a
fűrészlap eltörhet. Kör vagy körív kivágása
A vezetőelem hasznosnak bizonyulhat kör formájú
alakzat kivágásához is.
Miután felerősítette a vezetőelemet a fentiek szerint,
üssön be egy szöget vagy hajtson be egy facsavart
az anyagba a vezetőelemen lévő lyukon keresztül,
minekután használja azt forgástengelyként a vágáskor.
(12. ábra)
Kör alakzat vágását úgy kell végezni, hogy a fűrészlap
hozzávetőlegesen merőleges legyen az alapzat alsó
felületére.
30

4. Fém anyag vágása
(1) A sebesség szabályozó számtárcsát állítsa,, 3" és,, 4"
közötti értékre.
(2) Állítsa a körpálya pozíciót,, 0"-ra vagy,, I"-re.
(3) Mindig használjon megfelelő hűtő-kenő folyadékot
(orsóolajt, szappanos vizet stb. Ha folyékony hűtőkenőanyag nem áll rendelkezésre, hordjon fel
kenőanyagot a vágandó anyag hátsó felületére. Belső nyílás kivágása
(1) Fűrészáruban
A fűrészlap haladási irányát a fa erezetéhez igazítva
végezze a vágást lépésről lépésre haladva, amíg be
nem fejezte a belső nyílás kivágását a faanyag közepén.
(13. ábra)
(2) Más anyagban
Amikor belső nyílás kivágását végzi fűrészárutól eltérő
más anyagban, először fúrjon egy lyukat fúróval vagy
hasonló szerszámmal, ahonnan a vágást elkezdheti. Szögben végzett vágás
Szögben végzett vágáshoz az alapzat elforgatható
mindkét irányba maximum 45 fokkal. (14. ábra)
hatszögletű dugókulccsal és tolja teljesen előre az
alapzatot. és 10. ábra)
(2) Állítsa vonalba az alapzat félkör alakú részének skáláját
(0-tól 45 fokig állítható 15 fokos növekményekben) a
hajtás fedelén található [] jellel. (15. ábra)
(3) Húzza meg ismét az M5 csavart. ábra)
Forgácsvédő fedél vagy porgyűjtő használatakor a
szögben végzett vágás nem lehetséges.

ROZSDAMENTES ACÉL LEMEZEK VÁGÁSA
FIGYELMEZTETÉS!
A fűrészlap elmozdulásának, sérülésének vagy a dugattyú
túlzott terhelésének megelőzése érdekében kérjük,
fűrészelés közben az alapzatot mindig illessze a
munkadarabhoz.
Rozsdamentes lemezacél vágásakor a készüléket az
alábbiak szerint kell beállítani:
1. Állítsa be a sebességet
Anyagvastagság

97 sz.

Számtárcsás skála
A,, 2" és a,, 3"
skálaosztások közti
középső rovátka helyzete

MEGJEGYZÉS
A számtárcsás skálán leolvasott érték csupán
referenciaként szolgál. Minél nagyobb a sebesség, annál
gyorsabban lehet vágni az anyagot. Ebben az esetben
azonban csökken a fűrészlap élettartama.
Kis sebesség mellett a vágás ugyan tovább tart, a
fűrészlap élettartama azonban meghosszabbodik. Igény
szerint állítsa be a sebességet. Állítsa a körpálya pozíciót,, 0"-ra
3/8 A fűrészlap élettartamának meghosszabbítása
érdekében vágáskor használjon hűtő-kenő folyadékot
(olaj bázisút).

31

A FŰRÉSZLAPOK KIVÁLASZTÁSA
3/8 Alaptartozékként szállított fűrészlapok
A maximális működési teljesítmény és a lehető legjobb
eredmények biztosítása érdekében nagyon fontos a
vágandó anyag típusához és vastagságához legjobban
igazodó fűrészlap kiválasztása. Alaptartozékként 3
különböző típusú fűrészlapot szállítunk a készülékkel.
A fűrészlap száma be van gravírozva az egyes
fűrészlapok befogása mellett.
Az 1. táblázat alapján válassza ki a megfelelő
fűrészlapokat.

A HATSZÖGLETŰ DUGÓKULCS HELYE
A hatszögletű dugókulcs elhelyezhető az alapzaton. (lásd
a 16. ábrát)

A GÉP ÖSSZEKAPCOSLÁSA PORSZÍVÓVAL
Ha a gépet összekapcsolják egy porszívóval (külön
rendelhető) a porgyűjtőn és az adapteren (szintén külön
rendelhető) keresztül, a por nagy része összegyűjthető.
(1) Vegye le a hatszögletű dugókulcsot az alapzatról.
(2) Tolja teljesen előre az alapzatot. ábra)
(3) Erősítse fel a forgácsvédő fedelet, a záróreteszt a
forgácsvédő fedél és a hajtás fedele közé tolva.
(17. ábra)
(4) Kösse össze a porgyűjtőt az adapterrel. (18. ábra)
(5) Kösse össze az adaptert a porszívó szívófejével.
(18. ábra)
(6) Illessze a porgyűjtőt az alapzat hátsó nyílásába, amíg
a horog be nem kattan a horonyba. (19. ábra)
(7) A porgyűjtő eltávolításához a horgot meg kell nyomni.

ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS
1. A fűrészlap ellenőrzése
Életlen vagy sérült fűrészlap további használata
csökkenti a vágás hatékonyságát és a motor
túlterhelését okozhatja. Cserélje ki a fűrészlapot egy
újra, amint észreveszi, hogy az túlzottan elkopott. A rögzítő csavarok ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizzen minden rögzítő csavart, és
ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek
szorítva. Minden meglazult csavart azonnal szorítson
meg. Ennek elhanyagolása súlyos veszélyeket hordoz
magában. A motor karbantartása
A motor tekercselése az elektromos szerszám,, szíve".
Gondosan ügyeljen rá, hogy a tekercselés ne sérüljön,
illetve ne kerüljön kapcsolatba olajjal vagy vízzel. A szénkefék ellenőrzése
A tartós biztonság és a megfelelő érintésvédelem
érdekében e szerszámgép szénkeféinek ellenőrzését
és cseréjét KIZÁRÓLAG a Hitachi Szerződéses Szerviz
Központ végezheti. A hálózati kábel cseréje
Ha a szerszámgép hálózati kábele megrongálódik, akkor
azt csere céljából vissza kell juttatni a Hitachi
Szerződéses Szerviz Központba. Szervizelési alkatrészlista
A: Alkatrész-szám
B: Kódszám
C: Használt darabszám
D: Megjegyzések

FIGYELEM
Hitachi kéziszerszámok javítását, módosítását és
ellenőrzését csak Hitachi Szakszervíz végezheti.
Javítás vagy egyéb karbantartás esetén hasznos ha ezt
a szervíz-alkatrész listát a szerszámmal együtt átadjuk a
Hitachi Szakszervíznek.
A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során
be kell tartani az egyes országokban érvényben lévő
biztonsági rendelkezéseket és szabványokat.
MÓDOSÍTÁSOK
A Hitachi kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken
mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki
fejlesztések eredményeit.
Éppen ezért egyes alkatrészek (azok kódszámai illetve
kiviteli módjai) előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk
A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően
kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek
közzétételre.
Mért A hangteljesítmény-szint: 96 dB (A)
Mért A hangnyomás-szint: 85 dB (A)
Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)
Viseljen hallásvédelmi eszközt.
A jellemző súlyozott gyorsulás négyzetes középértéke:
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja
következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak. táblázat A megfelelő fűrészlapok listája
Fűrészlap 1 sz. 1 sz.
12 és,
16 és,
(Szuper 11 sz.
15 sz.
21 sz. 22 sz. 41 sz. 97 sz. 123X
(Hosszú) hosszú)
42 sz.
46 sz.

Vágandó
anyag
Anyagminőség

Általános fűrészáru
Fűrészáru
Rétegelt lemez

alatt

Lágyacél lemez
Vaslemez

Nem
vasfémek

Műanyagok

Papírpép

alatt
Anyagvastagság (mm)
20

Rozsdamentes acél
lemez
Alumínium, vörösréz,
sárgaréz
Alumínium ablakszárny
Fenolgyanta, melamin,
gyanta, stb.
Vinilklorid, aklirgyanta,
stb.
Polietilén hab,
sztirolhab
Kartonpapír,
hullámpapír
Préselt lemez
Préselt rostlemez

55

Magasság
egfeljebb
Magasság Magasság
legfeljebb legfeljebb
3/8 Az 1 sz. (Hosszú), az 1 sz. (Szuper hosszú), valamint a 21, 22 és 41 sz. fűrészlapok minimális vágási sugara 100 mm.
3/8 Az 1 sz. (Szuper hosszú), valamint a 11, 12, 15, 16, 21, 22 és 97 sz. fűrészlapok külön megrendelésre
kaphatók.
32

Čeština

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
UPOZORNĚNÍ!
Prostudujte si všechny pokyny
Nedodržování všech níže uvedených pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo vážné
zranění.
Pojem "elektrické nářadí" ve všech níže uvedených
upozorněních se vztahuje na elektricky poháněné nářadí
připojené (pomocí přívodní šňůry) k elektrické síti nebo na
elektrické (bezšňůrové) nářadí poháněné akumulátorem.
DODRŽUJTE TYTO POKYNY
1) Pracovní prostor
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a zajistěte jeho
dobré osvětlení.
Neuspořádaný pracovní prostor a neosvětlené
plochy mohou být příčinou nehod.
b) Neprovozujte elektrické nářadí ve výbušných
prostředích, jako je například prostor s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
Při provozu elektrického nářadí vznikají jiskry, které
mohou vznítit prach nebo výpary.
c) Zajistěte, aby se při provozu elektrického nářadí
nezdržovaly v blízkosti děti nebo okolostojící
osoby.
Odvedení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat
používané zásuvce.
Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte zástrčku.
Nepoužívejte jakékoli rozvodné zástrčky s
uzemněným (ukostřeným) elektrickým nářadím.
Původní neupravené zástrčky a vhodné zásuvky
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými nebo
ukostřenými plochami, jako jsou např. trubky,
radiátory, sporáky a chladničky.
Vzniká zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, pokud je Vaše tělo uzemněné nebo
ukostřené.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokrým
podmínkám.
Voda, která vnikne do elektrického nářadí, zvyšuje
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Nezacházejte s přívodní šňůrou nevhodným
způsobem. Nikdy nepoužívejte přívodní šňůru pro
nošení, tahání nebo vypojování elektrického
nářadí.
Zajistěte, aby se přívodní šňůra nedostala do
kontaktu se zdroji tepla, olejem, ostrými hranami
nebo pohybujícími se částmi.
Poškozené nebo zauzlené přívodní šňůry zvyšují
e) Při práci s elektrickým nářadím ve vnějších
prostorách používejte prodlužovací šňůru
vhodnou pro venkovní použití.
Použití přívodní šňůry vhodné pro venkovní prostředí
snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

33

3) Bezpečnost osob
a) Bu te při práci vždy pozorní, sledujte prováděnou
práci a během práce s elektrickým nářadím
postupujte rozumně.
Nepoužívejte elektrické nářadí v případě únavy
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Pouhý okamžik nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může způsobit vážné zranění.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte
ochranu zraku.
Ochranné pomůcky, jako jsou protiprachová maka,
obuv s neklouzavou úpravou podrážky, ochranná
přilba nebo chrániče sluchu použité pro vhodné
podmínky sníží nebezpečí zranění.
c) Zajistěte, aby nedošlo k náhodnému spuštění
nářadí. Zabezpečte, aby vypínač byl před
zapojením do sítě v poloze vypnuto.
Nošení elektrického nářadí s prstem na vypínači a
připojování elektrického nářadí s vypínačem v poloze
zapnuto může způsobit nehody.
d) Před zapnutím elektrického nářadí vymontujte
všechny seřizovací klíče.
Klíč upevněný na otáčející se části elektrického nářadí
může způsobit zranění osob.
e) Zajistěte náležitou stabilitu při práci. Během práce
je třeba vždy zaujmout náležitý a stabilní postoj.
Tím se dosáhne lepšího ovládání elektrického nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Při práci používejte vhodný oděv. Nepoužívejte
volný oděv nebo šperky. Zajistěte, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do kontaktu
s pohybujícími se částmi nářadí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou
zachytit do pohybujících se částí.
g) Pokud se používají zařízení pro připojení odsávání
prachu a sběrných zařízení, zajistěte jejich
správné zapojení a použití.
Používejte tato zařízení pro snížení nebezpečí, která
vznikají v prašném prostředí.
4) Použití a ošetřovaní elektrického nářadí
a) Netlačte na elektrické nářadí. Pro Váš způsob
použití zvolte správné elektrické nářadí.
Správné elektrické nářadí provede práci lépe a
bezpečněji rychlostí, pro které bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud vypínač
není funkční.
Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat
vypínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.
c) Při provádění jakýchkoli nastavení, změně
příslušenství nebo uskladňování elektrického
nářadí odpojte vždy zástrčku ze zdroje energie.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
nebezpečí náhodného uvedení elektrického nářadí
do chodu.
d) Uložte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte, aby osoby, které nejsou
seznámeny s provozem elektrického nářadí a s
těmito pokyny, toto elektrické nářadí používaly.
Elektrické nářadí je v rukou nevyškoleného uživatele
nebezpečné.

Čeština
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte elektrické nářadí, zda je správně
seřízené nebo nedochází k váznutí chodu
pohybujících se částí, zda nejsou nějaké části
poškozené a zda nevznikly jakékoli jiné poruchy,
které mohou negativně ovlivnit provoz
elektrického nářadí.
V případě poškození si nechejte elektrické nářadí
před použitím opravit.
Velký počet nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou elektrického nářadí.
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.
Správným způsobem udržované řezné nástroje s
ostrými břity mají menší sklon k uváznutí a snadněji
se při práci ovládají.
g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástavce nástroje atd. ve shodě s těmito předpisy
a způsobem stanoveným pro jednotlivý typ
elektrického nářadí a přitom zohledněte pracovní
podmínky a druh prováděné práce.
Použití elektrického nářadí pro práce odlišné od
stanoveného účelu použití může způsobit
nebezpečné situace.

5) Servis
a) Nechejte si provádět servis Vašeho elektrického
nářadí kvalifikovanými opraváři a přitom
používejte jen originální náhradní díly.
Tím se zajistí zachování bezpečnosti elektrického
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Zajistěte, aby děti a nemocné osoby se nezdržovaly v
blízkosti.
Pokud se nářadí nepoužívá, je třeba je uskladnit mimo
dosah dětí a nemocných osob.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
PŘÍMOČARÉ PiLÝ
Tato přímočará pila používá vysokovýkonný motor. Používáli se toto nářadí trvale při malých otáčkách, je motor
mimořádně zatížen, což může způsobit zadření motoru.
Toto elektrické nářadí provozujte vždy tak, aby se list
během provozu nesevřel materiálem. Vždy nastavte rychlost
listu tak, aby se dosáhlo hladkého řezání.

PARAMETRY
Napětí (podle oblastí)*
Vstupní příkon*

110 - 127 V

660W

Dřevo 120 mm
Měkká ocel 10 mm
Maximální hloubka řezu
Rychlost bez zatížení
Zdvih
Minimální poloměr řezu
Váha (bez napájecího kabelu)

* Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITÍ

(1) Listy (č. 41, č. 42, č. 123X)......................... 1 každý
Použití listů je uvedeno v tabulce 1.
(2) Klíč na vnitřní šestihrany........................................... 1
(3) Ochranný kryt proti odštěpování................................. 1
(4) Sběrač prachu............................................................. 1
(5) Kryt proti třískám......................................................... 1
(6) Závěr............................................................................ 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez upozornění.

3/8 Řezání různých dřevěných prken a řezání otvorů
3/8 Řezání desek z měkké oceli, hliníku a mědi
3/8 Řezání syntetických pryskyřic, jako je např. fenolová
pryskyřice a vinylchlorid
3/8 Řezání tenkých a měkkých konstrukčních materiálů
3/8 Řezání desek z nerezavějící oceli (s listem č. 97)

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
... Prodává se zvláš

1. Zdroj napětí
Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky
specifikované na štítku výrobku. Spínač
Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je
zástrčka zasunuta v zásuvce elektrického proudu a
spínač je v poloze,, ON", nástroj začne okamž itě
pracovat, a to může způsobit vážný úraz. Prodlužovací kabel
Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje, použijte
prodlužovací kabel o správné tlouš ce a kapacitě. Je
třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.

(1) Různé typy listů
(2) Vedení
(3) Podkladová deska
(4) Stojan pracovního stolu (model TR12-B)
Doplňky podléhají změnám bez předchozího upozornění.

PŘED POUŽITÍM

34

4. Prašnost během provozu
Prach vznikající během běžného provozu může mít
nepříznivý vliv na zdraví obsluhy. Doporučuje se aplikovat
některé z následujících opatření.
a) Používejte ochrannou masku
b) Používejte vnější odsávací zařízení
Pokud používáte externí zařízení pro zachycování
prachu, připojte adaptér k hadici z externího zařízení
zachycování prachu. Výměna listů
(1) Otevřete páku směrem nahoru k zarážce. (Obr. 1-I)
(2) Vymontujte upevněný list.
(3) Vložte nový list směrem nahoru k zarážce. 1-II)
(4) Zavřete páku. 1-III)
UPOZORNĚNÍ
3/8 Ujistěte, že jste při výměně listů vypnuli přívod proudu
a odpojili zástrčku z elektrické zásuvky.
3/8 Neotvírejte páku, když se plunžr pohybuje.
POZNÁMKA:
3/8 Upevněte spolehlivým způsobem výstupky listu
vloženého do držáku listu. 2)
3/8 Upevněte list umístěný v drážce kladky. Seřízení provozní rychlosti listu
Tato přímočará pila je vybavena elektrickým řídicím
obvodem, který umožňuje plynulou regulaci rychlosti.
Pro nastavení rychlosti otočte kotouč se stupnicí
znázorněný na obr. Když je kotouč se stupnicí
nastaven do polohy,, 1", přímočará pila pracuje
minimální rychlostí (850 min-1). Když je kotouč se
stupnicí nastaven do polohy,, 5", přímočará pila pracuje
maximální rychlostí (3000 min-1). Nastavte rychlost podle
řezaného materiálu a podle pracovní výkonnosti.
Při malé rychlosti (nastavení kotouče se stupnicí: 1
nebo 2) neprovádějte řezání dřeva tlouš ky větší než
10 mm nebo kovu tlouš ky větší než 1 mm. Seřízení oběžného režimu řezání
(1) Tato přímočará pila má schopnost pracovat v oběžném
režimu řezání, při kterém se list pohybuje zpět a vpřed
a také nahoru a dolů. Nastavte přepínací tlačítko
znázorněné na obr. 5 do polohy,, 0" pro vyřazení
oběžného režimu z funkce (list se pohybuje pouze
nahoru a dolů). Lze nastavit 4 stupně oběžného režimu
řezání v rozsahu od,, 0" do,, III".
(2) Pro tvrdé materiály, jako jsou např. ocelové desky atd.,
snižte stupeň oběžného režimu řezání. Pro měkké
materiály, jako jsou dřevěná prkna, umělé hmoty atd.,
zvyšte stupeň oběžného režimu řezání pro zvýšení
pracovní výkonnosti. Pro přesné řezání materiálů, zvyšte
stupeň oběžného režimu řezání. Řezání desek z nerezavějící oceli
Tato přímočará pila může řezat desky z nerezavějící
oceli pomocí listu č. 97. Pro správný postup při řezání
si důkladně prostudujte oddíl,, Řezání desek z
nerezavějící oceli". Ochranný kryt proti odštěpování
Použitím ochranného krytu proti odštěpování při řezání
dřevěných materiálů sníží odštěpování řezané plochy.
Vložte ochranný kryt proti odštěpování do prostoru na
základní desce a zatlačte jej na doraz. (viz obr. Kryt proti třískám
Kryt proti třískám zabraňuje odlétávání třísek a zlepšuje
účinnost sběrače prachu.
35

Vložte kryti proti třískám mezi základní desku a páku
a zatlačte jej mírným tlakem, až zapadne do své polohy.
(Obr. 7)
Když demontujete kryt proti třískám, přidržte obě strany
držadla a mírně jej otevřete tak, aby jej bylo možné
vymontovat z lupénkové pily. 8)
Může dojít k tomu, že kryt proti třískám se při řezání
kovu zadře. Podkladová deska
Použitím podkladové desky (vyrobené z oceli) se sníží
otěr hliníkové základní desky zvláště při řezání
kovů. Použitím podkladové desky (vyrobené z pryskyřice)
se sníží poškrábání řezané plochy. Upevněte
podkladovou desku ke spodní ploše základní desky
pomocí 4 šroubů.

ŘEZÁNÍ
3/8 Aby se zabránilo posunutí, poškození nebo nadměrnému
opotřebení listu na plunžru, zajistěte, aby plocha základní
desky byla při řezání přiložena k řezanému materiálu. Přímočaré řezání
Při řezání v lineární směru nejdříve si nakreslete pomocí
stojánkového nádrhu čáru a pilu ve te podél této čáry.
Pomocí vedení (dodává se samostatně) je možné
provádět přesné řezání v přímce.
(1) Pomocí klíče na vnitřní šestihrany uvolněte šroub
základní desky upevněný na základní desce. 9)
(2) Přesuňte základní desku zcela dopředu (obr. 10) a
opět dotáhněte šroub základní desky.
(3) Upevněte vedení prostrčením přes upevňovací otvor
na základní desce a dotáhněte šroub M5. 11)
(4) Nastavte polohu pro oběžný režim řezání na,, 0".
Aby se zajistilo přesné řezání při použití vedení (obr.
11), vždy nastavte polohu pro oběžné řezání na,, 0". Řezání zakřivených linií
Když provádíte řezání malého kruhového oblouku,
zmenšete příslušnou rychlost posuvu nářadí. Pokud
má nářadí příliš rychlý posuv, může dojít k prasknutí
listu. Řezání kruhu nebo kruhového oblouku
Pro kruhové řezání je také vhodnou pomůckou vedení.
Po upevnění vedení způsobem uvedeným výše, zarazte
hřebík nebo zašroubujte šroub do materiálu přes otvor
na vedení, pak jej použijte jako osu při řezání. 12)
List musí být při kruhovém řezání přibližně kolmý ke
spodní ploše základní desky. Řezání kovových materiálů
(1) Nastavte kotouč se stupnicí pro nastavení rychlosti
mezi stupni,, 3" a,, 4".
(2) Nastavte polohu pro oběžný režim řezání na,, 0" nebo
,, I".
(3) Vždy použijte vhodnou řeznou kapalinu (vřetenový olej,
mýdlová voda atd. Pokud není řezná kapalina k
dispozici, naneste na zadní plochu materiálu určeného
k řezání tuk. Řezání děr
(1) V dřevěném prkně
Vyrovnejte směr listu se žilkováním dřeva a řezejte krok
za krokem, dokud se nevyřízne průchozí otvor uprostřed
prkna. 13)

(2) V jiných materiálech
Při řezání průchozího otvoru v materiálech jiných než
dřevěná prkna nejdříve vrtačkou nebo podobným
nářadím vyvrtejte otvor, od kterého se začne řezání. Šikmé řezání
Základní desku lze pro šikmé řezání natočit na obě
strany až o 45°. 14)
(1) LUvolněte šroub základní desky pomocí klíče na vnitřní
šestihrany upevněného na základní desce a posuňte
základní desku zcela dopředu. 9, 10)
(2) Vyrovnejte stupnici (od 0 stupňů do 45 stupňů s dílky
velikosti 15 stupňů) polokruhové části základní desky
se značkou [] na krytu ozubeného převodu. 15)
(3) Opět dotáhněte šroub M5. 9)
Šikmé řezání nelze provádět, když se používá kryt proti
třískám nebo sběrač prachu.

ŮEZÁNĺ DESEK Z NEREZAVĚJĺCĺ OCELI
Aby se zabránilo posunutí, poškození nebo nadměrnému
Při řezání desek z nerezavějící oceli nastavte nářadí tak,
jak je níže popsáno:
1. Seřízení rychlosti
List
Č. 97

Tlouš ka materiálu

Číselná stupnice

Poloha střední drážky
mezi stupni,, 2" a,, 3"

POZNÁMKA
Údaj na číselné stupnici je pouze orientační. Čím je
vyšší rychlost, tím rychleji se materiál řeže. V tomto
případě se však sníží životnost listu.
Pokud je rychlost příliš nízká, řezání bude trvat delší
dobu, ale životnost listu se prodlouží. Prove te
nastavení podle Vašich požadavků. Nastavte polohu pro oběžný režim řezání na,, 0"
3/8 Při řezání používejte řeznou kapalinu (řezná kapalina
na bázi oleje) pro prodloužení životnosti listu.

VOLBA LISTŮ
3/8 Doplňkové listy
Aby se zajistila maximální provozní účinnost a výsledky,
je velmi důležité zvolit patřičný list, který je nejlépe
vhodný pro typ a tlouš ku materiálu určeného k řezání.
Jako standardní výbava se dodávají tři typy listů. Číslo
listu je vyryto v blízkosti místa upevnění každého listu.
Zvolte vhodné listy podle tabulky 1.

ULOŽENÍ KLÍČE NA VNITŘNÍ ŠESTIHRANY
Klíč na vnitřní šestihrany je možné uložit na základní
desce. 16)

PŘIPOJENÍ ODSAVAČE PRACHU
Připojením odsavače prachu (dodávaný samostatně) přes
sběrač prachu a adaptér (dodávaný samostatně) lze zachytit
většinu vznikajícího prachu.
(1) Demontujte klíč na vnitřní šestihrany ze základní desky.
(2) Přesuňte základní desku zcela dopředu. 9, 10)
(3) Upevněte kryt proti třískám se závěrem vloženým mezi
kryt proti třískám a kryt ozubeného převodu. 17)
(4) Připojte sběrač prachu s adaptérem. 18)
(5) Spojte adaptér s nosem odsavače prachu. 18)
(6) Vložte sběrač prachu do zadního otvoru základní desky,
až hák zapadne do zářezu. 19)
(7) Demontáž sběrače prachu se provádí stisknutím háku.

ÚDRŽBA A KONTROLA
1. Kontrola nástroje
Používání tupého nebo poškozeného listu má za
následek snížení účinnosti řezání a může způsobit
přetížení motoru. Jakmile zjistíte nadměrné opotřebení
listu, vyměňte jej za nový. Kontrola šroubů:
Pravidelně zkontrolujte všechny šrouby a ujistěte se,
že jsou správně utažené. Pokud najdete některé šrouby
uvolněné, ihned je utáhněte. Neutažené šrouby mohou
vést k vážnému riziku. Údržba motoru
Vinutí motoru je srdce elektrického zařízení. Ujistěte se,
že vinutí není poškozené nebo vlhké vodou nebo olejem. Kontrola uhlíkových kartáčků
Za účelem Vaší trvalé bezpečnosti a ochrany proti
úrazu elektrickým proudem by mělo kontrolu uhlíkových
kartáčků a jejich výměnu na tomto nářadí provádět
POUZE Autorizované Servisní Středisko firmy Hitachi. Výměna přívodní kabelu
Pokud dojde k poškození přívodního kabelu nářadí, je
třeba nářadí zaslat do Autorizovaného Servisního
Střediska firmy Hitachi pro provedení výměny kabelu. Seznam servisních položek
A: Číslo položky
B: Kód položky
C: Číslo použití
D: Poznámky
POZOR:
Opravy, modifikace a kontroly zařízení Hitachi musí
provádět Autorizované servisní středisko Hitachi.
Tento seznam servisních položek bude užitečný,
předložíte-li jej s vaším zařízením Autorizovanému
servisnímu středisku Hitachi společně s požadavkem
na opravu nebo další servis.
Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být
dodržovány bezpečnostní předpisy a normy platné v
každé zemi, kde je výrobek používán.
MODIFIKACE:
Výrobky firmy Hitachi jsou neustále zdokonalovány a
modifikovány tak, aby se zavedly nejposlednější
výsledky výzkumu a vývoje.
Následně, některé díly (např. čísla kódů nebo návrh)
mohou být změněny bez předešlého oznámení.
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového
programu HITACHI mohou zde uvedené parametry podléhat
změnám bez předchozího upozornění.
36

Tabulka 1 Seznam vhodných listů
Řezaný
materiál

Č. 1 Č. 1
Č. 12,
Č. 16,
(Velmi Č. 11
Č. 15
Č. 21 Č. 22 Č. 41 Č. 97 123X
(Dlouhý) dlouhý)

Kvalita materiálu
Dřevěné
prkno

Ocelová
deska

Běžné prkno
Překližka

Pod
105

135

Deska z měkké oceli

Tlouš ka materiálu (mm)
3 ~ Pod
Deska z nerezavějící oceli
Hliník, mě, mosaz

Neželezný
kov

Hliníkový pás

Umělé
hmoty

Fenolová pryskyřice,
melamin, pryskyřice atd.
Vinylchlorid, akrylátová
pryskyřice atd.
Pěnový polyetylén,
polystyrén

Celulóza

Dřevovláknitá lisovaná
Lepenka, vlnitá lepenka

Dřevovláknitá deska

Výška

5 ~ Pod
Výška Výška
3/8 Minimální řezný poloměr listů č. 1 (Dlouhý), č. 1 (Velmi dlouhý), č. 21, č. 22 a č. 41 činí 100 mm.
3/8 Listy č. 11, č. 12, č. 15, č. 16, č. 97 se prodávají samostatně.

Informace o hluku a vibracích
Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány
ve shodě s ISO 4871.
Změřená vážená hladina akustického výkonu A: 96 dB (A)
Změřená vážená hladina akustického tlaku A: 85 dB (A)
Neurčitost KpA: 3 dB (A)
Použijte ochranu sluchu.
Typická vážená střední hodnota zrychlení nepřesahuje
37

Türkçe
GENEL GÜVENLIK KURALLARI
DÓKKAT!
Bütün talimatlar? okuyun
Aßa?? da belirtilen talimatlar? n tümünün uygulamamas?, elektrik
çarpmas?, yang? n ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Aßa?? daki uyar? larda belirtilen "Elektrikli alet" terimi, ißletilen
(kablolu) veya (kablosuz) ana elektrik aletlerini kapsar.
BU TALÓMATLARI SAKLAYINIZ
1) Çal? ßma ortam?
a) Çal? ßma ortam? temiz ve iyi? ß? kland? r? lm? ß
olmal? d? r.
Da?? n? k ve karanl? k ortamlar kazan? n davetçisidir.
b) Yan? c? s? v? lar? n, gazlar? n veya tozlar? n bulundu? u
patlay? c? ortamlarda elektrikli aletlerle
çal? ßmay? n? z.
Elektrikli aletler k? v? lc? m s? çratabilir ve de gaz tozlar? n?
ateßleyebilir.
c) Elektrikli alet kullan? rken çocuklardan ve
seyircilerden uzak tutun.
Dikkat da?? t? c? ßeyler kontrolü kaybetmenize yol
açabilir.
2) Elektrik güvenli? i
a) Elektrikli aletin fißi prize uygun olmal? d? r.
Fißi hiçbir ßekilde de? ißtirmeye çal? ßmay? n.
Elektrikli aletin topraklanm? ß fißinde herhangi bir
adaptör kullanmay? n.
De? ißtirilmemiß fißler ve onlarla uygun prizler elektrik
çarpma riskini azalt? r.
b) Boru, radyatör, ocak/f? r? n ve buzdolab? gibi
topraklam? ß yüzeylerle vücut temas? ndan sak? n? n.
Vücüdünüzün toprakla temasa geçmesi elektrik
çarpma riskini art? r? r.
c) Elektrikli aletleri ya? mur ve? slak ortamlara maruz
b? rakmay? n.
Elektrikli aletin içersine su girmesi elektrik çarpma
riskini art? r? r.
d) Güç kablosuna zarar vermeyin. Elektrikli aleti
taß? mak, çekmek veya prizden ç? karmak için
kabloyu kullanmay? n.
Kabloyu kesici veya hareketli parçalardan, s? cak
yüzeylerden ve ya? dan uzak tutun.
Hasar görmüß veya dolaßm? ß kablolar elektrik çarpma
e) Elektrikli aleti aç? k alanlarda kullan? rken, aç? k alana
özel uzatma kablosu kullan? n.
Aç? k alana özel kablolar elektrik çarpma riskini azalt? r.
3) Kißisel güvenlik
a) Daima tetikte olun, elektrikli aleti kullan? rken ne
yapt??? n? z? n fark? nda ve duyarl? olun.
Elektrikli aleti alkol, ilaç veya uyußturucu etkisi
alt? ndayken veya yorgunken çal? ßt? rmay? n.
Elektrikli aleti kullan? rken gösterilecek bir saniyelik
dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara yol açabilir.
b) Koruyucu ekipman kullan? n. Daima koruyucu
gözlük tak? n.
Toz maskesi, kaymayan emniyet ayakkab? s?, sert
baßl? k veya ißitme koruyucusu gibi koßullara uygun
olan ve yaralanma riskini azalt? c? koruyucu ekipmanlar
kullan? n.

c) Aletin istem d? ß? çal? ßmas? na karß? n önlem al? n.
Prize takmadan önce ßalter dü? mesinin kapal?
konumda oldu? undan emin olun.
Elektrikli aleti parma?? n? z ßalter üzerinde oldu? u halde
taß? mak veya prize takmak kazan? n davetçisidir.
d) Elektrikli aleti çal? ßt? rmadan önce ayar
anahtarlar? n? ç? kart? n.
Elektrikli aletin dönen k? sm? na tak? l? kalm? ß olan bir
anahtar, yaralanmalara yol açabilir.
e) Fazla uzanmay? n. Ayaklar? n? z? n konumuna ve
dengenize her zaman dikkat edin.
Böylece beklenmedik bir durumla karß? laßt??? n? zda,
elektrikli aleti daha iyi kontrol alt? nda tutman? z? sa? lar.
f) Uygun çal? ßma giysisi giyin. Bol giysiler ve
tak? lardan kaç? n? n. Saç? n? z?, giysilerinizi ve
eldiveninizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol giysiler, tak? lar veya uzun saç oynayan parçalara
tak? labilir.
g) Toz toplama ba? lant? s? için gerekli teçhizat ve
ba? lant? araçlar? sa? lanm? ßsa, bunlar? n ba? l?
oldu? undan ve do? ru ßekilde kullan? ld??? ndan
emin olun.
Bu teçhizatlar? n kullan? lmas? tozun yarataca??
tehlikeleri azaltacakt? r.
4) Elektrikli aletin kullan? m? ve bak? m?
a) Elektrikli aleti zorlamay? n. Yapaca?? n? z iße uygun
do? ru aleti kullan? n.
Do? ru elektrikli aletinin kullan? lmas? ißinizi hem
kolaylaßt? raca?? gibi hem de tasarlanm? ß süratte daha
güvenli bir ßekilde yapman? z? sa? lar.
b) E? er elektrikli aletin ßalter dü? mesi aç? l? p
kapanm? yorsa, aleti kullanmay? n.
Íalter dü? mesinden kumanda edilemeyen elektrikli
aletler tehlike yarat? r ve tamir edilmeleri gerekir.
c) Aksesuar de? ißimlerinde, ayarlamalar s? ras? nda
veya elektrikli aleti saklamadan önce elektrik
ba? lant? s? n? kesin.
Bu gibi önleyici emniyet tedbirleri elektrikli aletin istem
d? ß? çal? ßma riskini azalt? r.
d) Kullan? lmayan elektrikli aletleri çocuklar? n
ulaßamayaca?? yerlerde tutun. Aleti kullanmas? n?
bilmeyen ve bu talimatlara aß? na olmayan kißilere
kulland? rmay? n.
Elektrikli aletler deneyimsiz ve e? itilmemiß kißilerin
eline tehlikeli olur.
e) Elektrikli aletin bak? m? n? yap? n. Hareketli parçalar? n
yap? ßmamas? n?, k? r? k olmamas? n?, düzenli
hizalanmas? n? veya aletin ißletimini etkileyecek
herhangi bir durumun olmad??? n? kontrol edin.
Ço? u kazaya yetersiz bak? ml? elektrikli aletleri neden
olur.
f) Aletlerinizi keskin ve temiz tutun.
Düzenli bak? m? yap? lm? ß keskin uçlu tak? mlar? n
yap? ßma ihtimali azd? r ve de kontrol edilmeleri daha
kolaylaß? r.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlar? ve uçlar? vs. bu
talimatlar do? rultusunda ve o elektrikli aletin
amaçlanan kullan? m? için, çal? ßma koßullar? n? ve
de yap? lacak ißi göz önüne alarak kullan? n.
Elektrikli aletin amaçlanan kullan? m? d? ß? nda
kullan? lmas? tehlikeli bir durum yaratabilir.

38

a) Elektrikli aleti vas? fl? bir kißi taraf? ndan sadece
özdeß yedek parçalar kullanarak tamir edilmesini
sa? lay? n.
Böylece elektrikli aletin güvenli kullan? m?
sa? lanacakt? r.
ÖNLEM
Çocuklar? ve di? er yeterli güce sahip olmayan kißileri
uzak tutun.
Kullan? lmad??? zamanlarda aleti çocuk ve yeterli güce
sahip olmayan kißilerin ulaßamayaca?? bir yerde saklay? n.

DEKUPAJIN KULLANIMIYLA ÓLGÓLÓ ÖNLEMLER
Bu dekupaj? n güçlü bir motoru vard? r. Alet sürekli olarak
düßük h? zda kullan? l? rsa motora, motorda tutuklu? a neden
olabilecek ilave yük uygulanm? ß olur. Elektrikli aleti daima
çal? ßma s? ras? nda b? ça?? n malzemeye yakalanmayaca??
ßekilde çal? ßt? rn. Daima b? çak h? z? n? düzgün kesim elde
edecek ßekilde ayarlay? n.

TEKNÓK ÖZELLÓKLER
Voltaj (bölgelere göre)*
Güç girißi*

Maks. Kesme Derinli? i
Yüksüz h? z
Darbe
Min. Kesme Yar? çap?
A?? rl? k (kordonsuz)

Ahßap 120 mm
Yumußak Çelik 10 mm
850 - 3000 dak -1
* Bu de? er bölgeden bölgeye de? ißiklik gösterdi? i için ürünün üzerindeki plakay? kontrol etmeyi unutmay? n.

STANDART AKSESUARLAR

ALETÓ KULLANMADAN ÖNCE

(1) B? çaklar (No. 123X)
.................................................. her birinden 1'er adet
B? çaklar? n kullan? m? için Tablo 1'e bak? n.
(2) Alyan anahtar?............................................................. 1
(3) K? ym? k muhafazas?...................................................... 1
(4) Toz toplay? c?................................................................ 1
(5) Talaß/yonga kapa??..................................................... 1
(6) Panjur........................................................................... 1
Standart aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan
de? ißiklik yap? labilir. Güç kayna??
Kullan? lan güç kayna?? n? n, ürünün üzerinde bulunan
plakada belirtilen güç gerekliliklerine uygun oldu? undan
2. Açma/ Kapama anahtar?
Açma/ kapama anahtar? n? n OFF konumunda oldu? undan
emin olun. Açma/ kapama anahtar? ON konumundayken
aletin fißi prize tak? l? rsa, alet derhal çal? ßmaya baßlar
ve ciddi kazalar meydana gelebilir. Uzatma kablosu
Çal? ßma alan? güç kayna?? ndan uzakta oldu? unda, yeterli
kal? nl? kta ve belirtilen gücü kald? rabilen bir uzatma
kablosu kullan? n. Uzatma kablosu olabildi? ince k? sa
tutulmal? d? r. Óßletim s? ras? nda ç? kacak tozlar
Normal ißletim sonucu olußan tozlar kullan? c? n? n sa? l??? n?
olumsuz yönde etkileyebilir. Aßa?? dakilerden birisinin
kullan? m? önerilir:

ÓSTE? E BA? LI AKSESUARLAR... Ayr? ca sat? l? r
(1) Çeßitli b? çak türleri
(2) K? lavuz
(3) Ókinci taban
(4) Tezgah sehpas? (Model TR12-B)
Óste? e ba? l? aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan
UYGULAMALAR
3/8 Çeßitli ahßaplar? kesme ve cep açma
3/8 Yumußak çelik plaka, alüminyum plaka ve bak? r plaka
kesme
3/8 Fenol reçine ve vinil klorür gibi sentetik reçineleri kesme
3/8 Ónce ve yumußak inßaat malzemelerini kesme
3/8 Paslanmaz çelik plaka kesme (No. 97 b? çak ile).

39

a) Yüz toz maskesi kullan? n
b) Harici bir toz toplama donat? m? kullan? n
Harici toz toplama donat? m? n? kullan? rken adaptörü harici
toz toplama donat? m? ndan ç? kan hortumla birleßtirin. B? çak de? ißtirme
(1) Kolu durma noktas? na kadar aç? n. (Íekil 1-I)
(2) Tak? l? b? ça?? ç? kar? n.
(3) B? çak deli? ine durma noktas? na kadar yeni b? ça?? tak? n.
(Íekil 1-II)
(4) Kolu kapat? n. (Íekil 1-III)
DÓKKAT
3/8 B? çak de? ißtirirken aleti KAPADI? INIZDAN ve fißini
ç? kard??? n? zdan emin olun.
3/8 Ótici hareket halindeyken kolu açmay? n.

NOT:
3/8 B? ça?? n ç? k? nt? lar? n? n b? çak tutucusuna s? k? ca
tak? ld??? ndan emin olun. (Íekil 2)
3/8 B? ça?? n silindirin olu? una girdi? inden emin olun.
(Íekil 3)
6. B? çak çal? ßma h? z? n? ayarlama
Bu Dekupaj, h? z kontrolüne izin veren bir elektrik devresi
kumandas? yla donat? lm? ßt? r. H? z? ayarlamak için Íekil
4'te gösterilen kadran? çevirin. Kadran "1" ayar? ndayken
dekupaj minimum h? zda çal? ß? r (850 dak -1). Kadran "5"
ayar? ndayken, dekupaj maksimum h? zda çal? ß? r (3000
dak -1). H? z? kesilecek malzeme ve çal? ßma verimlili? ine
göre ayarlay? n.
Düßük h? zlarda (kadran ayar? : 1 veya 2) kal? nl??? 10
mm'den fazla olan ahßap veya kal? nl??? 1 mm'den fazla
olan metal kesmeyin. Yörüngesel çal? ßmay? ayarlama
(1) Bu dekupajda b? ça?? yukar? aßa?? yönün yan? s? ra ileri
geri de hareket ettiren yörüngesel çal? ßma
kullan? lmaktad? r. Yörüngesel çal? ßmay? durdurmak için
Íekil 5'te gösterilen de? ißtirme dü? mesini "0" a ayarlay? n
(b? çak sadece aßa?? yukar? hareket eder. Yörüngesel
çal? ßma için "0" dan "III" e 4 farkl? ad? m seçilebilir.
(2) Çelik plaka vs. gibi sert malzemeler için yörüngesel
çal? ßmay? azalt? n. Ahßap, plastik vs. gibi yumußak
malzemeler için ißin verimlili? ini art? rmak amac? yla
yörüngesel çal? ßmay? art? r? n. Malzemeyi daha hassas
bir ßekilde kesmek için yörüngesel çal? ßmay? azalt? n. Paslanmaz çelik plaka kesme
Bu Dekupaj No. 97 b? çak kullan? larak paslanmaz çelik
plakalar? kesebilir. Düzgün çal? ßma için "Paslanmaz
çelik plakalar? n kesilmesi" bölümünü dikkatle okuyun. K? ym? k muhafazas?
Ahßap malzeme keserken k? ym? k muhafazas? n? n
kullan? lmas? kesilen yüzeylerde k? ym? klanmay?
azaltacakt? r.
K? ym? k muhafazas? n? tabandaki boßlu? a sokun ve
tamamen itin. (bkz. Íekil 6)
10. Talaß/yonga kapa??
Talaß/yonga kapa??, yongalar? n uçmas? n? önler ve toz
toplay? c? n? n verimlili? ini art? r? r.
Talaß/yonga kapa?? n? taban ile kol aras? nda sokun ve
yerine oturana kadar hafif bir bask? yla itin. (Íekil 7)
Talaß/yonga kapa?? n? ç? kar? rken dü? menin iki taraf? n?
tutun ve Dekupajdan ç? kar? labilene kadar hafifçe aç? n.
(Íekil 8)
Metal keserken talaß/yonga kapa?? n? n bu? ulanmas?
olas? l??? vard? r. Ókinci taban
Ókinci taban? n (çelik) kullan? lmas?, özellikle metal
keserken alüminyum taban? n y? pranmas? n? azaltacakt? r.
Ókinci taban? n (reçine) kullan? lmas? kesilen yüzeyin
çizilmesini azaltacakt? r. Ókinci taban?, taban? n alt? na ekli
4 viday? kullanarak tak? n.

KESME
3/8 B? ça?? n yerinden ç? kmas? n?, Óticiye hasar gelmesini veya
aß? r? aß? nmas? n? önlemek için, kesme ißlemi s? ras? nda
taban plakas? n? n yüzeyinin çal? ßt??? n? z parçaya
sabitlendi? inden emin olun. Düz kesme
Düz bir çizgi üzerinde kesim yaparken önce bir ißaret
ölçüm çizgisi çizin ve dekupaj? o çizgi üzerinde ilerletin.
K? lavuzun (ayr? ca sat? l? r) kullan? lmas? düz bir çizgi
üzerinde hassas kesim yap? lmas? n? mümkün k? lacakt? r.
(1) Tabana tak? l? olan taban somununu alyan anahtar? yla
gevßetin. (Íekil 9)
(2) Taban? tamamen ileriye itin (Íekil 10) ve taban
somununu tekrar s? k? ßt? r? n.
(3) Tabandaki ilave deli? inden geçirerek k? lavuzu tak? n ve
M5 somunu s? k? ßt? r? n. (Íekil 11)
(4) Orbital konumunu "0"a getirin.
K? lavuzu kullan? rken (Íekil 11), kesme ißlemini hassas
bir ßekilde yapabilmek için daima orbital konumunu "0"
olarak ayarlay? n. Kavisli çizgi kesme
Küçük dairesel bir yay keserken aletin besleme h? z? n?
düßürün. Alete çok h? zl? besleme yap? lmas? b? ça?? n
k? r? lmas? na neden olabilir. Daire veya dairesel yay kesme
K? lavuz dairesel kesme için de iße yarar.
K? lavuzu yukar? da belirtilen ßekilde takt? ktan sonra çivi
veya viday? k? lavuzun üzerindeki delikten malzemeye
sokun ve daha sonra keserken eksen olarak kullan? n.
(Íekil 12)
Dairesel kesmenin, b? çak taban? n alt yüzeyine yaklaß? k
dik tutularak yap? lmas? gerekir. Metal malzeme kesme
(1) H? z Kadran? n? "3" ile "4" aras? nda ayarlay? n.
(2) Orbital konumunu "0" veya "I" olarak ayarlay? n.
(3) Daima uygun bir kesme s? v? s? (mil ya??, sabunlu su
vs. ) kullan? n. S? v? bir kesme ya?? n? n olmad??? durumlarda,
kesilecek malzemenin arka yüzeyine gres uygulay? n. Cep açma
(1) Ahßapta
B? çak yönünü odunun yönüyle ayarlayarak, ahßab? n
merkezinde bir pencere deli? i aç? lanan kadar ad? m
ad? m kesin. (Íekil 13)
(2) Di? er malzemelerde
Ahßap d? ß? ndaki malzemelerde pencere açarken önce
kesmeyi baßlatmak için matkap veya benzer bir aletle
delik aç? n. Aç? sal kesme
Taban aç? sal kesme için iki yöne de 45° e? ilebilir.
(Íekil 14)
(1) Taban somununu tabandaki alyan anahtar? n? kullanarak
gevßetin ve taban? tamamen ileriye hareket ettirin.
(Íekil 9, 10)
(2) Taban? n yar? dairesel k? sm? n? n ölçe? ini (15 derecelik
art? ßlarla 0 derece ile 45 derece aras? nda) dißli kapa?? n? n
[] ißaretiyle hizalay? n. (Íekil 15)
(3) M5 somunu tekrar s? k? ßt? r? n. (Íekil 9)
(4) Orbital konumunu "0" olarak ayarlay? n.
Talafl/yonga kapa?? veya toz toplay? c? tak? l? yken aç? l?
kesme yap? lamaz.

PASLANMAZ ÇELÓK PLAKALARI KESME
B? ça?? n yerinden ç? kmas? n?, Óticiye hasar gelmesini veya
aß? r? aß? nmas? n? önlemek için, kesme ißlemi s? ras? nda taban
plakas? n? n yüzeyinin çal? ßt??? n? z parçaya sabitlendi? inden
Paslanmaz çelik plaka keserken aleti aßa?? daki gibi
ayarlay? n:
1. H? z ayar?
B? çak

Malzemenin kal? nl???

Kadran ölçe? i
"2" ve "3" aras? nda
orta konum

NOT
Kadran ölçe? i okumas? sadece referans içindir. H? z ne
kadar yüksek olursa, malzeme o kadar çabuk kesilecek
ama bu durumda b? ça?? n ömrü k? salacakt? r.
H? z düßük oldu? unda kesme daha uzun sürecek ama
b? ça?? n ömrü de daha uzun olacakt? r. Óstendi? i gibi ayar
yap? n. Yörüngesel konumu "0" olarak ayarlay? n
3/8 B? ça?? n ömrünü uzatmak için kesme s? ras? nda kesme
s? v? s? (ya? tabanl? kesme s? v? s? ) kullan? n.

BIÇAK SEÇÓMÓ
3/8 Aksesuar b? çaklar
Maksimum çal? ßma verimlili? i ve en iyi sonucu almak
için kesilecek malzemenin türüne ve kal? nl??? na uygun
b? ça?? n seçilmesi önemlidir. Standart aksesuar olarak
üç tip b? çak sa? lanm? ßt? r. B? çak numaras?, b? ça?? n montaj
yerinin yak? n? na kaz? lm? ßt? r. Uygun b? ça?? Tablo 1'i
kullanarak seçin.

ALYAN ANAHTARIN MUHAFAZASI
Alyan anahtar? n taban? n üzerinde muhafaza edilmesi
mümkündür. Íekil 16)

TEMÓZLEYÓCÓYLE BA? LANTI
Toz toplay? c? ve adaptör (ayr? ca sat? l? r) arac? l??? yla
temizleyiciyle ba? lant? yap? larak tozun ço? u toplanabilir.
(1) Alyan anahtar? n? tabandan ç? kar? n.
(2) Taban? tamamen ileriye hareket ettirin. (Íekil 9, 10)
(3) Panjur talaß/yonga kapa?? ve dißli kapa?? n? n aras? na
gelecek ßekilde talaß/yonga kapa?? n? tak? n. (Íekil 17)
(4) Toz toplay? c? y? adaptöre ba? lay? n. (Íekil 18)
(5) Adaptörü temizleyicinin burnuna ba? lay? n. (Íekil 18)
(6) Ask? çenti? e geçene kadar toz toplay? c? y? taban? n arka
deli? ine sokun. (Íekil 19)
(7) Toz toplay? c? y? ç? karmak için ask? y? bast? r? n. Motorun incelenmesi
Motor biriminin sarg? lar?, bu a?? r iß aletinin "kalbidir".
Sarg? n? n hasar görmedi? inden ve/veya ya? ya da su
ile? slanmad??? ndan emin olun. Kömürlerin incelenmesi
Güvenli? iniz ve elektrik çarpmas? na karß? koruma için
bu alette kömürlerin incelenmesi ve de? ißtirilmesi sadece
Hitachi Yetkili Servis Merkezi taraf? ndan yap? lmal? d? r. Elektrik kablosunun de? ißtirilmesi
Aletin elektrik kablosu hasar görmüßse, kablonun
de? ißtirilmesi için alet Hitachi Yetkili Servis Merkezine
götürülmelidir. Servis parçalar? listesi
A: Parça no.
B: Kod no.
C: Kullan? lan say?
D: Aç? klamalar
Hitachi Güç Tak? mlar? n? n onar? m?, modifikasyonu ve
gözden geçirilmesi Hitachi yetkili Servis Merkezi
taraf? ndan yap? lmal? d? r.
Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bak? m
amac? yla baßvuruldu? unda Parça Listesinin tak? m ile
birlikte verilmesi faydal? olacakt? r.
Güç tak? mlar? n? n çal? ßt? r? lmas? ve bak? mlar? n? n yap? lmas?
esnas? nda her ülke için belirtilen güvenlik düzenlemelerine
ve standartlar? na uyulmas? gerekmektedir.
DE? ÍÓKLÓKLER
Hitachi A?? r Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere
uygun olarak sürekli de? ißtirilmekte ve gelißtirilmektedir.
Dola? s? yla, baz? k? s? mlarda (örne? in kod numaralar? ve/
veya tasar? m gibi) önceden bildirimde bulunulmadan
de? ißiklik yap? labilir.
HITACHI'nin süregelen araßt? rma ve gelißtirme program? na
ba? l? olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden
bildirimde bulunulmadan de? ißiklik yap? labilir.

Havadan yay? lan gürültü ve titreßimle ilgili bilgiler
Ölçülen de? erlerin EN60745 ve ISO 4871'e uygun oldu? u
tespit edilmißtir.
Ölçülmüß A-a?? rl? kl? ses gücü seviyesi: 96 dB (A)
Ölçülmüß A-a?? rl? kl? ses bas? nç seviyesi: 85 dB (A)
Belirsiz KpA: 3dB (A)
Kulak koruyucusu kullan? n.
Tipik a?? rl? kl? ortalama karekök ivme de? eri: 7, 0 m/s2

BAKIM VE ÓNCELEME
1. B? ça?? n incelenmesi
Körleßmiß veya hasar görmüß bir b? ça?? n kullan? lmas?
kesme verimlili? ini düßürecek ve motorun aß? r?
yüklenmesine neden olacakt? r. Aß? r? y? pranma fark edilir
fark edilmez b? ça?? yenisiyle de? ißtirin. Montaj vidalar? n? n incelenmesi:
Tüm montaj vidalar? n? düzenli olarak inceleyin ve sa? lam
ßekilde s? k? l? oldu? undan emin olun. Gevßeyen vidalar?
derhal s? k? n. Gevßemiß vidalar ciddi tehlikelere yol
açabilir.

41

Tablo 1 Uygun b? çaklar? n listesi

Kesilecek
malzeme

Ahßap

Demir
plaka

içermeyen
metaller

Plastikler

Karton

B? çak No. 1
(Süper No. 11
(Uzun)
Uzun)
Malzeme kalitesi
Malzemenin kal? nl??? (mm)
105'nin135'nin 10 ~ 20'nin
10 ~ 5 ~ 10 ~
Genel ahßap
alt?
5 ~ 10'nin
Kontrplak
3 ~ 3'nin
Yumußak çelik plaka
Paslanmaz çelik plaka
Alüminyum, bak? r,
5'nin
pirinç
Yükseklik
Yükseklik Yükseklik
en fazla
en fazla en fazla
Íerit Alüminyum
Fenol reçine, melamin,
5 ~ 6'nin 5 ~ 6'nin
reçine, vs.
Vinil klorür, akril reçine
5 ~ 10'nin 5 ~
vs.
Köpük polietilen, köpük
3 ~ 10 ~ 3 ~
stirol
Karton, oluklu mukavva
3 ~ 6'nin
Sert elyaf levhas?
6'nin
Elyaf levhas?
alt?

3/8 No. 1 (Uzun), No. 1 (Süper Uzun), No. 22 ve No. 41 b? çaklar? n minimum kesme yar? çap? 100 mm'dir. 97 b? çaklar ayr? ca
sat? l? r.

42

PyccÍË?
O? ô? E? PAB?? A? O TEXH? KE? EÂO? ACHOCT?
? PE??? PEÜ? EH? E!
? poäÚËÚe pyÍoÇo? cÚÇo Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË
HeÇ? ÔoÎ? e? Ëe Çcex ÔpËÇe? e??? x? Ë? e ÔoÎo? e? Ë?
? a?? oÖo pyÍoÇo? cÚÇa? o? eÚ ÔpËÇecÚË Í Ôopa? e? Ë?
íÎeÍÚpËäecÍË? ÚoÍo?, Ôo? apy Ë/ËÎË Í cepëeÁ? o? ÚpaÇ? e.
Tep? Ë? &quot; íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú &quot; Ç Ío? ÚeÍcÚe Çcex
ÔpËÇe? e??? x? Ë? e? ep Ôpe? ocÚopo?? ocÚË oÚ? ocËÚcÓ Í
íÍcÔÎyaÚËpye? o? y Ba? Ë íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úy c ÔËÚa? Ëe?
oÚ ceÚeÇo? poÁeÚÍË (c ceÚeÇ???? ypo? ) ËÎË
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úy c ÔËÚa? Ëe? oÚ aÍÍy? yÎÓÚop? o?
ÄaÚapeË (ÄecÔpoÇo?? o? y).
COXPAH? TE? AHHOE P? KOBO? CTBO
1) PaÄoäee? ecÚo
a)? o?? ep? ËÇa? Úe äËcÚoÚy Ë xopo? ee ocÇeçe? Ëe
? a paÄoäe?? ecÚe.
? ecÔopÓ? oÍ Ë ÔÎoxoe ocÇeçe? Ëe? a paÄoäËx
? ecÚax ÔpËÇo? ËÚ Í? ecäacÚ??? cÎyäaÓ?.
b) He ËcÔoÎëÁy? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú? Ço
ÇÁp? ÇooÔac?? x oÍpy? a? çËx ycÎoÇËÓx,
? aÔpË? ep, Ç? eÔocpe? cÚÇe?? o? ÄÎËÁocÚË oÚ
oÖ? eoÔac?? x? Ë? ÍocÚe?, Öop? äËx ÖaÁoÇ ËÎË
ÎeÖÍoÇocÔÎa? e? Ó? çe? cÓ Ô? ÎË.
? ÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú? Ôopo?? a? Ú ËcÍp?, ÍoÚop? e
? oÖyÚ ÇocÔÎa? e? ËÚë Ô? Îë ËÎË ËcÔape? ËÓ.
c)? ep? ËÚe? eÚe? Ë? aÄÎ?? aÚeÎe?? a ÄeÁoÔac? o?
paccÚoÓ? ËË Ço Çpe? Ó íÍcÔÎyaÚaáËË
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa.
OÚÇÎeäe? Ëe Ç? Ë? a? ËÓ? o? eÚ cÚaÚë? ÎÓ Bac
ÔpËäË? o? ÔoÚepË yÔpaÇÎe? ËÓ.
2)? ÎeÍÚpoÄeÁoÔac? ocÚë
a)? ÚeÔceÎë?? e ÇËÎÍË íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ
? oÎ??? cooÚÇeÚcÚÇoÇaÚë ceÚeÇo? poÁeÚÍe.
HËÍoÖ? a? e? o? Ë? ËáËpy? Úe? ÚeÔceÎë? y?
ÇËÎÍy? ËÍoË? oÄpaÁo?.
He ËcÔoÎëÁy? Úe? ËÍaÍËe a? aÔÚep?? e
Ôepexo?? ËÍË c ÁaÁe? Îe???? Ë (Áa? Í? yÚ?? Ë? a
Áe? Î? ) íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa? Ë.
He? o? Ë? ËáËpoÇa??? e? ÚeÔceÎë?? e ÇËÎÍË Ë
cooÚÇeÚcÚÇy? çËe Ë? ceÚeÇ? e poÁeÚÍË y? e? ë? aÚ
oÔac? ocÚë Ôopa? e? ËÓ íÎeÍÚpËäecÍË? ÚoÍo?.
b) He ÔpËÍaca? Úecë ÚeÎo? Í ÁaÁe? Îe????
ÔoÇepx? ocÚÓ?,? aÔpË? ep, Í ÚpyÄoÔpoÇo? a?,
pa? ËaÚopa?,
Íyxo????
ÔÎËÚa?
Ë
xoÎo? ËÎë? ËÍa?.
EcÎË Ba? e ÚeÎo coÔpËÍoc? eÚcÓ c ÁaÁe? Îe???? Ë
ÔoÇepx? ocÚÓ? Ë, ÇoÁpacÚeÚ oÔac? ocÚë Ôopa? e? ËÓ
íÎeÍÚpËäecÍË? ÚoÍo?.
c) He Ôo? ÇepÖa? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú?
ÇoÁ? e? cÚÇË?? o?? Ó ËÎË ÇÎaÖË.
? pË ÔoÔa? a? ËË Ço?? Ç íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú
ÇoÁpacÚeÚ oÔac? ocÚë Ôopa? e? ËÓ íÎeÍÚpËäecÍË?
ÚoÍo?.
d)? paÇËÎë? o oÄpaça? Úecë co?? ypo?. HËÍoÖ? a
? e Ôepe? ocËÚe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú, ÇÁÓÇ? Ëcë
Áa?? yp,? e ÚÓ? ËÚe Áa?? yp, Ë? e? epÖa? Úe Áa
?? yp
c
áeÎë?
oÚcoe? Ë? e? ËÓ
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa oÚ ceÚeÇo? poÁeÚÍË.
PacÔoÎaÖa? Úe?? yp Ôo? aÎë? e oÚ ËcÚoä? ËÍoÇ
ÚeÔÎa,? e? ÚeÔpo? yÍÚoÇ, Ôpe?? eÚoÇ c ocÚp?? Ë
Ípo? Ía? Ë Ë? ÇË? yçËxcÓ? eÚaÎe?.

43

? oÇpe?? e??? e ËÎË ÁaÔyÚa??? e?? yp?
yÇeÎËäËÇa? Ú
oÔac? ocÚë
Ôopa? e? ËÓ
e)? pË íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa Ç? e
Ôo? eçe? Ë?, ËcÔoÎëÁy? Úe y? ÎË? ËÚeÎë???
?? yp, Ôpe?? aÁ? aäe????? ÎÓ ËcÔoÎëÁoÇa? ËÓ
Ç? e Ôo? eçe? ËÓ.
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe?? ypa, Ôpe?? aÁ? aäe?? oÖo? ÎÓ
paÄoÚ? Ç? e Ôo? eçe? Ë?, y? e? ë? ËÚ oÔac? ocÚë
Ôopa? e? ËÓ íÎeÍÚpËäecÍË? ÚoÍo?.
3)? Ëä? aÓ ÄeÁoÔac? ocÚë
a)? y? ëÚe ÖoÚoÇ? Í? eo? Ë? a???? cËÚyaáËÓ?,
Ç? Ë? aÚeÎë? o cÎe? ËÚe Áa cÇoË? Ë? e? cÚÇËÓ? Ë
Ë pyÍoÇo? cÚÇy? Úecë Á? paÇ?? c?? cÎo? ÔpË
íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa.
He ËcÔoÎëÁy? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú, ÍoÖ? a B?
ycÚaÎË ËÎË? axo? ËÚecë Ôo? ÇÎËÓ? Ëe?
? apÍoÚËÍoÇ, aÎÍoÖoÎÓ ËÎË ÎeÍapcÚÇe??? x
ÔpeÔapaÚoÇ.
MÖ? oÇe?? aÓ ÔoÚepÓ Ç? Ë? a? ËÓ Ço Çpe? Ó
íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ? o? eÚ
ÔpËÇecÚË Í cepëeÁ? o? ÚpaÇ? e.
b)? cÔoÎëÁy? Úe ÁaçËÚ? oe c? apÓ? e? Ëe. BceÖ? a
? a? eÇa? Úe cpe? cÚÇo ÁaçËÚ? ÖÎaÁ.
c? apÓ? e? Ëe,
? aÔpË? ep,
ÔpoÚËÇoÔ? ÎeÇo? pecÔËpaÚop, ÁaçËÚ? aÓ oÄyÇë c
? ecÍoÎëÁÍo? Ôo? o? Ço?, ÁaçËÚ???? Îe? -ÍacÍa
ËÎË cpe? cÚÇa ÁaçËÚ? opÖa? oÇ cÎyxa,
ËcÔoÎëÁye?? e? ÎÓ cooÚÇeÚcÚÇy? çËx ycÎoÇË?,
y? e? ë? aÚ ÚpaÇ??.
c)? ÁÄeÖa? Úe? eÔpe?? a? epe?? oÖo ÇÍÎ? äe? ËÓ
? ÇËÖaÚeÎÓ.? Äe? ËÚecë Ç Úo?, äÚo Ç? ÍÎ? äaÚeÎë
? axo? ËÚcÓ Ç ÔoÎo? e? ËË Ç? ÍÎ? äe? ËÓ Ôepe?
Ôo? coe? Ë? e? Ëe? Í ceÚeÇo? poÁeÚÍe.
? epe? ocÍa íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ, ÍoÖ? a B?
? ep? ËÚe ÔaÎeá? a Ç? ÍÎ? äaÚeÎe, ËÎË
Ôo? coe? Ë? e? Ëe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ Í ceÚeÇo?
poÁeÚÍe, ÍoÖ? a Ç? ÍÎ? äaÚeÎë Äy? eÚ? axo? ËÚëcÓ Ç
ÔoÎo? e? ËË ÇÍÎ? äe? ËÓ, ÔpËÇo? ËÚ Í? ecäacÚ???
cÎyäaÓ?.
d) C? Ë? ËÚe Çce peÖyÎËpoÇoä?? e ËÎË Öaeä?? e
ÍÎ? äË
Ôepe?
ÇÍÎ? äe? Ëe?
Éaeä??? ËÎË peÖyÎËpoÇoä??? ÍÎ? ä, ocÚaÇÎe????
ÔpËÍpeÔÎe???? Í Çpaça? çe? cÓ? eÚaÎË
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa? o? eÚ ÔpËÇecÚË Í
ÔoÎyäe? Ë? ÎËä? o? ÚpaÇ??.
e) He ÚepÓ? Úe ycÚo? äËÇocÚë. Bce Çpe? Ó Ë? e? Úe
? a? e?? y? ÚoäÍy oÔop? Ë coxpa? Ó? Úe
paÇ? oÇecËe.
? Úo
Ôo? o? eÚ
Îyä? e
yÔpaÇÎÓÚë
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úo? Ç? eÔpe? ÇË? e??? x
cËÚyaáËÓx.
f) O? eÇa? Úecë? a? Îe? açË? oÄpaÁo?. He
? a? eÇa? Úe ÔpocÚop? y? o? e?? y ËÎË
? ÇeÎËp?? e ËÁ? eÎËÓ.? ep? ËÚe ÇoÎoc?,
o? e?? y Ë ÔepäaÚÍË ÍaÍ? o?? o? aÎë? e oÚ
? ÇË? yçËxcÓ äacÚe?.
? pocÚop? aÓ o? e?? a,? ÇeÎËp?? e ËÁ? eÎËÓ ËÎË
? ÎË??? e ÇoÎoc?? oÖyÚ ÔoÔacÚë Ç? ÇË? yçËecÓ
äacÚË.

g) EcÎË Ôpe? yc? oÚpe?? ycÚpo? cÚÇa? ÎÓ
ÔpËcoe? Ë? e? ËÓ ÔpËcÔocoÄÎe? Ë?? ÎÓ oÚÇo? a
Ë cÄopa Ô? ÎË, yÄe? ËÚecë Ç Úo?, äÚo o? Ë
ÔpËcoe? Ë? e?? Ë ËcÔoÎëÁy? ÚcÓ? a? Îe? açË?
oÄpaÁo?.
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe? a??? x ycÚpo? cÚÇ? o? eÚ
y? e? ë? ËÚë oÔac? ocÚË, cÇÓÁa??? e c Ô? Îë?.
4)? ÍcÔÎyaÚaáËÓ
oÄcÎy? ËÇa? Ëe
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ
a) He ÔepeÖpy? a? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú.
? cÔoÎëÁy? Úe? a? Îe? açË?? ÎÓ Ba? eÖo
ÔpË? e? e? ËÓ íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú.
Ha? Îe? açË? íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú Äy? eÚ
Ç? ÔoÎ? ÓÚë paÄoÚy Îyä? e Ë? a? e?? ee Ç Úo?
pe? Ë? e paÄoÚ?,? a ÍoÚop?? o? paccäËÚa?.
b) He ËcÔoÎëÁy? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú c
? eËcÔpaÇ??? Ç? ÍÎ? äaÚeÎe?, ecÎË c eÖo
Ôo? oçë?? eÎëÁÓ Äy? eÚ ÇÍÎ? äËÚë Ë
Ç? ÍÎ? äËÚë íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú.
Ka???? íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú, ÍoÚop??? eÎëÁÓ
yÔpaÇÎÓÚë c Ôo? oçë? Ç? ÍÎ? äaÚeÎÓ, Äy? eÚ
Ôpe? cÚaÇÎÓÚë oÔac? ocÚë Ë eÖo Äy? eÚ? eoÄxo? Ë? o
oÚpe? o? ÚËpoÇaÚë.
c) OÚcoe? Ë? ËÚe? ÚeÔceÎë? y? ÇËÎÍy

ËcÚoä? ËÍa
ÔËÚa? ËÓ
Ôepe?
? aäaÎo?
Ç? ÔoÎ? e? ËÓ ÍaÍo? -ÎËÄo ËÁ peÖyÎËpoÇoÍ,
Ôepe? c? e? o? ÔpË? a? Îe?? ocÚe? ËÎË
xpa? e? Ëe? íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ.
TaÍËe Ôpo? ËÎaÍÚËäecÍËe? ep? ÄeÁoÔac? ocÚË
y? e? ë? aÚ oÔac? ocÚë? eÔpe?? a? epe?? oÖo
ÇÍÎ? äe? ËÓ? ÇËÖaÚeÎÓ íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa.
d) Xpa? ËÚe
? eËcÔoÎëÁye?? e
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú? Ç? e? ocÚyÔ? o?? ÎÓ
? eÚe?? ecÚe, Ë? e paÁpe? a? Úe Î?? Ó?,? e
Á? a? çË?
ÍaÍ
oÄpaçaÚëcÓ
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úo? ËÎË? e ËÁyäËÇ? Ë?
? a?? oe
pyÍoÇo? cÚÇo,
paÄoÚaÚë
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úo?.
? ÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú? Ôpe? cÚaÇÎÓ? Ú oÔac? ocÚë Ç
pyÍax? eÔo? ÖoÚoÇÎe??? x ÔoÎëÁoÇaÚeÎe?.
e) Co? ep? ËÚe
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú?
Ç
ËcÔpaÇ? ocÚË.? poÇepëÚe,? eÚ ÎË? ecooc? ocÚË
ËÎË
Áae? a? ËÓ
? ÇË? yçËxcÓ
äacÚe?,
ÔoÇpe?? e? ËÓ? eÚaÎe? ËÎË ÍaÍoÖo-ÎËÄo? pyÖoÖo
oÄcÚoÓÚeÎëcÚÇa, ÍoÚopoe? o? eÚ ÔoÇÎËÓÚë? a
? y? ÍáËo? ËpoÇa? Ëe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ.

TEXH? óECK? E

? pË? aÎËäËË ÔoÇpe?? e? ËÓ, oÚpe? o? ÚËpy? Úe
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú Ôepe? eÖo íÍcÔÎyaÚaáËe?.
? oÎë? oe ÍoÎËäecÚÇo? ecäacÚ?? x cÎyäaeÇ
cÇÓÁa? o
ÔÎoxË?
oÄcÎy? ËÇa? Ëe?
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? ÚoÇ.
f) Co? ep? ËÚe pe? yçËe Ë? cÚpy? e? Ú? ocÚpo
ÁaÚoäe???? Ë Ë äËcÚ?? Ë.
Co? ep? açËecÓ Ç ËcÔpaÇ? ocÚË? a? Îe? açË?
oÄpaÁo? pe? yçËe Ë? cÚpy? e? Ú? c ocÚp?? Ë
pe? yçË? Ë Ípo? Ía? Ë Äy? yÚ? e? ë? e Áae? aÚë, Ë
Äy? yÚ ÎeÖäe Ç yÔpaÇÎe? ËË.
g)? cÔoÎëÁy? Úe
íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú,
ÔpË? a? Îe?? ocÚË,? aca? ÍË Ë Ú. Ô., Ç
cooÚÇeÚcÚÇËË c? a???? pyÍoÇo? cÚÇo? Ë
oÔpe? eÎe???? ÚËÔo? íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa
? ÎÓ Ç? ÔoÎ? e? ËÓ paÄoÚ? Ôo eÖo ÔpÓ? o? y
? aÁ? aäe? Ë?, ÔpË? Ë? aÓ Ço Ç? Ë? a? Ëe ycÎoÇËÓ
Ë oÄée? Ç? ÔoÎ? Óe? o? paÄoÚ?.
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa? ÎÓ
Ç? ÔoÎ? e? ËÓ paÄoÚ? e Ôo ÔpÓ? o? y? aÁ? aäe? Ë?
? o? eÚ ÔpËÇecÚË Í oÔac? o? cËÚyaáËË.
5) OÄcÎy? ËÇa? Ëe
a) OÄcÎy? ËÇa? Ëe Ba? eÖo íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa
? oÎ?? o Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ ÍÇaÎË? ËáËpoÇa????
Ôpe? cÚaÇËÚeÎe? pe? o? Ú? o? cÎy? Ä? c
ËcÔoÎëÁoÇa? Ëe? ÚoÎëÍo Ë? e? ÚËä?? x ÁaÔac?? x
äacÚe?.
? Úo oÄecÔeäËÚ coxpa?? ocÚë Ë ÄeÁoÔac? ocÚë
MEPA? PE? OCTOPOÜHOCT?
? ep? ËÚe Ôo? aÎë? e oÚ? eÚe? Ë cÎaÄ? x Î?? e?.
EcÎË Ë? cÚpy? e? Ú?? e ËcÔoÎëÁy? ÚcÓ, Ëx cÎe? yeÚ
xpa? ËÚë Ç? e? ocÚyÔ? o?? ÎÓ? eÚe? Ë cÎaÄ? x Î?? e?
? ecÚe.

MEP?? PE? OCTOPOÜHOCT?? P?
? KC??? ATA???? O? Â? KA
? a???? ÎoÄÁËÍ oc? açe?? oç???? ÇËÖaÚeÎe?. B cÎyäae
íÍcÔÎyaÚaáËË? a? Ë?? ÔpË? ËÁÍo? cÍopocÚË Ç Úeäe? Ëe
Ôpo? oÎ? ËÚeÎë? oÖo Çpe? e? Ë,? ÇËÖaÚeÎë Äy? eÚ
ËcÔ? Ú? ÇaÚë? oÔoÎ? ËÚeÎë? y?? aÖpyÁÍy, äÚo? o? eÚ
ÔpËÇecÚË Í ÁaÍÎË? ËÇa? Ë?? ÇËÖaÚeÎÓ. BceÖ? a
íÍcÔÎyaÚËpy? Úe íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú ÚaÍË? oÄpaÁo?,
äÚoÄ? ÔoÎoÚ? o? e ÁacÚpÓÎo Ç? aÚepËaÎe Ço Çpe? Ó
paÄoÚ?. BceÖ? a peÖyÎËpy? Úe cÍopocÚë? ÇË? e? ËÓ
ÔoÎoÚ? a ÔËÎ?? ÎÓ oÄecÔeäe? ËÓ ÔÎaÇ? oÖo peÁa? ËÓ.

XAPAKTEP? CT? K?

HaÔpÓ? e? Ëe (Ôo peÖËo? a? )*
? oÚpeÄÎÓe? aÓ? oç? ocÚë*

110 - 127 B
220 - 240 B

MaÍc. ÖÎyÄË? a peÁa? ËÓ
óËcÎo oÄopoÚoÇ xoÎocÚoÖo xo? a
? ÎË? a xo? a
MË?. pa? Ëyc peÁa? ËÓ
Bec (ÄeÁ?? ypa)

(110 B, 115 B, 120 B, 127 B, 220 B, 230 B, 240 B)
660BÚ
740BÚ
? epeÇo 120??
HËÁÍoyÖÎepo? ËcÚaÓ cÚaÎë 10??
850 - 3000? Ë? -1
26??
25??
2, 3 ÍÖ

*? poÇepëÚe ÔacÔopÚ? y? ÚaÄÎËäÍy? a ËÁ? eÎËË, ÚaÍ ÍaÍ o? a? e? ÓeÚcÓ Ç ÁaÇËcË? ocÚË oÚ peÖËo? a
44

CTAH? APTH? E

AKCECC? AP?

(1)? oÎoÚ? a (? 41,? 42,? 123X)........... 1 Ía?? oe
óÚo ÍacaeÚcÓ ËcÔoÎëÁoÇa? ËÓ ÔoÎoÚe?, oÄpaÚËÚecë
Í TaÄÎËáe 1.
(2) Éaeä??? ÍÎ? ä Ç ÇË? e? ecÚËÖpa?? oÖo cÚep?? Ó.... 1
(3) ÂaçËÚ? oe ÔpËcÔocoÄÎe? Ëe...................................... 1
(4)?? ÎeyÎoÇËÚeÎë......................................................... 1
(5) Kp?? Ía cÚpy? ÍocÄop? ËÍa...................................... 1
(6) ÂaÚÇop........................................................................ 1
HaÄop cÚa?? apÚ?? x aÍceccyapoÇ? o? eÚ Ä? Úë ÄeÁ
Ôpe? yÔpe?? e? ËÓ ËÁ? e???.

? O? O? H? TE? úH? E AKCECC? AP?
... Ôpo? a? ÚcÓ oÚ? eÎë? o
(1)? oÎoÚ? a paÁÎËä?? x ÚËÔoÇ
(2) HaÔpaÇÎÓ? çaÓ
(3) C? e?? oe oc? oÇa? Ëe
(4) BepcÚaÍ (Mo? eÎë TR12-B)
HaÄop? oÔoÎ? ËÚeÎë?? x aÍceccyapoÇ? o? eÚ Ä? Úë ÄeÁ
Ôpe? yÔpe?? e? ËÓ ËÁ? e???.

O?? ACTú

? P? MEHEH? ü

3/8 PeÁa? Ëe paÁÎËä?? x ÔËÎo? aÚepËaÎoÇ Ë Ç? ÔËÎËÇa? Ëe
ÔpopeÁe?
3/8 PeÁa? Ëe ÎËcÚoÇo?? ËÁÍoyÖÎepo? ËcÚo? cÚaÎË,
ÎËcÚoÇoÖo aÎ?? Ë? ËÓ Ë ÎËcÚoÇo?? e? Ë
3/8 PeÁa? Ëe cË? ÚeÚËäecÍËx ÔÎacÚ? acc, ÚaÍËx ÍaÍ
? e? oÎë?? e ÔÎacÚ? acc? Ë ÇË? ËÎxÎopË?
3/8 PeÁa? Ëe Úo? ÍËx Ë? ÓÖÍËx Ío? cÚpyÍáËo??? x
? aÚepËaÎoÇ
3/8 PeÁa? Ëe ÎËcÚoÇo?? ep? aÇe? çe? cÚaÎË (ÔpË Ôo? oçË
ÔoÎoÚ? a? 97).

? O? ÉOTOBKA

K

? KC??? ATA???

1.? cÚoä? ËÍ íÎeÍÚpoÔËÚa? ËÓ
? pocÎe? ËÚe Áa Úe?, äÚoÄ? ËcÔoÎëÁye??? ËcÚoä? ËÍ
íÎeÍÚpoÔËÚa? ËÓ cooÚÇeÚcÚÇoÇaÎ ÚpeÄoÇa? ËÓ? Í
ËcÚoä? ËÍy íÎeÍÚpoÔËÚa? ËÓ, yÍaÁa????? a ÚËÔoÇo?
ÚaÄÎËäÍe ËÁ? eÎËÓ.
2.? epeÍÎ? äaÚeÎë ''BÍÎ. / B? ÍÎ. ''
? Äe? ËÚecë Ç Úo?, äÚo ÔepeÍÎ? äaÚeÎë? axo? ËÚcÓ Ç
ÔoÎo? e? ËË ''B? ÍÎ. ''. EcÎË Ç? ÇcÚaÇÎÓeÚe? ÚeÔceÎë
Ç poÁeÚÍy, a ÔepeÍÎ? äaÚeÎë? axo? ËÚcÓ Ç ÔoÎo? e? ËË
''BÍÎ. '', Ë? cÚpy? e? Ú? e? e? Îe?? o ÁapaÄoÚaeÚ, äÚo
? o? eÚ cÚaÚë ÔpËäË? o? cepë? Á? o? ÚpaÇ??.
3.?? ÎË? ËÚeÎë
KoÖ? a paÄoäaÓ ÔÎoça? Ía y? aÎe? a oÚ ËcÚoä? ËÍa
íÎeÍÚpoÔËÚa? ËÓ, ÔoÎëÁy? Úecë y? ÎË? ËÚeÎe?.
?? ÎË? ËÚeÎë? oÎ? e? Ë? eÚë ÚpeÄye? y? ÔÎoça? ë
ÔoÔepeä? oÖo ceäe? ËÓ Ë oÄecÔeäËÇaÚë paÄoÚy
Ë? cÚpy? e? Úa Áa? a?? o?? oç? ocÚË. PaÁ? aÚ? Ça? Úe
y? ÎË? ËÚeÎë ÚoÎëÍo? a peaÎë? o? eoÄxo? Ë? y?? ÎÓ
? a?? oÖo Ío? ÍpeÚ? oÖo ÔpË? e? e? ËÓ? ÎË? y.
4.?? Îë, oÄpaÁy? çaÓcÓ Ço Çpe? Ó paÄoÚ?
?? Îë, oÄpaÁy? çaÓcÓ Ço Çpe? Ó oÄ? ä? o? paÄoÚ?,
? o? eÚ ÔoÇÎËÓÚë? a Á? opoÇëe oÔepaÚopa.
PeÍo? e?? yeÚcÓ o? Ë? ËÁ cÎe? y? çËx cÔocoÄoÇ.

45

a)? cÔoÎëÁoÇa? Ëe? acÍË ÔpoÚËÇ Ô? ÎË
b)? cÔoÎëÁoÇa? Ëe Ç? e?? eÖo oÄopy? oÇa? ËÓ? ÎÓ
cÄopa Ô? ÎË
? pË ËcÔoÎëÁoÇa? ËË Ç? e?? eÖo oÄopy? oÇa? ËÓ? ÎÓ
cÄopa Ô? ÎË, coe? Ë? ËÚe Ôepexo?? ËÍ c pyÍaÇo? oÚ
Ç? e?? eÖo oÄopy? oÇa? ËÓ? ÎÓ cÄopa Ô? ÎË. Âa? e? a ÔoÎoÚe?
(1) OÚÍpo? Úe p? äaÖ? o yÔopa. (pËc. 1-I)
(2) C? Ë? ËÚe ycÚa? oÇÎe?? oe ÔoÎoÚ? o
(3) BcÚaÇëÚe? oÇoe ÔoÎoÚ? o? o yÔopa Ç? ep? aÚeÎë
ÔoÎoÚ? a. 1-II)
(4) ÂaÍpo? Úe p? äaÖ. 1-III)
OCTOPOÜHO
3/8 OÄÓÁaÚeÎë? o yÄe? ËÚecë Ç Úo?, äÚo Ç? ÍÎ? äaÚeÎë
ÔËÚa? ËÓ? axo? ËÚcÓ Ç ÔoÎo? e? ËË OFF (B? K? ) Ë
oÚcoe? Ë? ËÚe ÇËÎÍy oÚ ceÚeÇo? poÁeÚÍË ÔpË Áa? e? e
ÔoÎoÚe?.
3/8 He oÚÍp? Ça? Úe p? äaÖ, ÍoÖ? a? ÇË? eÚcÓ ÔÎy?? ep.
? P? MEóAH? E:
3/8? Äe? ËÚecë, äÚo Ç? cÚyÔ? ÔoÎoÚ? a,? a? e?? o
ÇcÚaÇÎe?? Ç? ep? aÚeÎë ÔoÎoÚ? a. 2)
3/8? o? ÚÇep? ËÚe, äÚo ÔoÎoÚ? o Ôo? eçe? o? e?? y
cÚopo? a? Ë Ía? aÇÍË poÎËÍa. PeÖyÎËpoÇa? Ëe cÍopocÚË? ÇË? e? ËÓ ÔoÎoÚ? a
? a???? ÎoÄÁËÍ oÄopy? oÇa? íÎeÍÚpËäecÍo? cxe? o?
peÖyÎËpoÇa? ËÓ cÍopocÚË, ÍoÚopaÓ oÄecÔeäËÇaeÚ
ÔÎaÇ? oe peÖyÎËpoÇa? Ëe cÍopocÚË.? ÎÓ ÚoÖo äÚoÄ?
ycÚa? oÇËÚë cÍopocÚë, ÔoÇep? ËÚe? ËcÍ ÍaÍ ÔoÍaÁa? o
? a pËc. 4.? pË ycÚa? oÇÍe? ËcÍa Ç ÔoÎo? e? Ëe &quot; 1 &quot;,
ÎoÄÁËÍ Äy? eÚ? y? ÍáËo? ËpoÇaÚë c? Ë? Ë? aÎë? o?
cÍopocÚë? (850? Ë? -1).? pË ycÚa? oÇÍe? ËcÍa Ç
ÔoÎo? e? Ëe &quot; 5 &quot;, ÎoÄÁËÍ Äy? eÚ? y? ÍáËo? ËpoÇaÚë c
? aÍcË? aÎë? o? cÍopocÚë? (3000? Ë? -1). OÚpeÖyÎËpy? Úe
cÍopocÚë Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c? aÚepËaÎo?, peÁa? Ëe
ÍoÚopoÖo Äy? eÚ Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ, Ë í?? eÍÚËÇ? ocÚë?
peÁa? ËÓ.
He Ç? ÔoÎ? Ó? Úe peÁa? Ëe? epeÇa ÚoÎçË? o? ÄoÎee,
äe? 10?? ËÎË? eÚaÎÎa ÚoÎçË? o? ÄoÎee, äe? 1??
c? ËÁÍo? cÍopocÚë? (ycÚa? oÇÍa? ËcÍa Ç ÔoÎo? e? Ëe:
1 ËÎË 2). PeÖyÎËpoÇa? Ëe? y? ÍáËË opÄËÚaÎë? oÖo? ÇË? e? ËÓ
(1)? a???? ÎoÄÁËÍ oc? açe?? y? ÍáËe? opÄËÚaÎë? oÖo
? ÇË? e? ËÓ, ÍoÚopaÓ Ôepe? eçaeÚ ÔoÎoÚ? o? aÁa? Ë
ÇÔepe?, a ÚaÍ? e ÇÇepx Ë Ç? ËÁ.? cÚa? oÇËÚe pyäÍy
ÔepeÍÎ? äaÚeÎÓ ÍaÍ ÔoÍaÁa? o? a pËc. 5 Ç ÔoÎo? e? Ëe
&quot; 0 &quot;? ÎÓ Ç? ÍÎ? äe? ËÓ? y? ÍáËË opÄËÚaÎë? oÖo? ÇË? e? ËÓ
(ÔoÎoÚ? o Äy? eÚ Ôepe? eçaÚëcÓ ÚoÎëÍo ÇÇepx Ë Ç? ËÁ).
îy? ÍáËÓ opÄËÚaÎë? oÖo? ÇË? e? ËÓ? o? eÚ Ä? Úë
ÔepeÍÎ? äe? a Ç o?? o ËÁ 4 ÔoÎo? e? Ë? oÚ &quot; 0 &quot;? o &quot; III &quot;.
(2)? ÎÓ peÁa? ËÓ ÚÇep?? x? aÚepËaÎoÇ, ÚaÍËx ÍaÍ
ÎËcÚoÇaÓ cÚaÎë Ë Ú. Ô., y? e? ë? ËÚe? e? cÚÇËe? y? ÍáËË
opÄËÚaÎë? oÖo? ÇË? e? ËÓ.? ÎÓ peÁa? ËÓ? ÓÖÍËx
? aÚepËaÎoÇ, ÚaÍËx ÍaÍ ÔËÎo? aÚepËaÎ?, ÔÎacÚ? acc?
Ë Ú. Ô., yÇeÎËäëÚe? e? cÚÇËe? y? ÍáËË opÄËÚaÎë? oÖo
? ÇË? e? ËÓ? ÎÓ yÎyä? e? ËÓ í?? eÍÚËÇ? ocÚË peÁa? ËÓ.
? ÎÓ Ç? ÔoÎ? e? ËÓ Úoä? oÖo peÁa? ËÓ? aÚepËaÎa
y? e? ë? ËÚe? e? cÚÇËe? y? ÍáËË opÄËÚaÎë? oÖo
? ÇË? e? ËÓ. PeÁa? Ëe ÎËcÚoÇo?? ep? aÇe? çe? cÚaÎË
? a???? ÎoÄÁËÍo?? o?? o peÁaÚë ÎËcÚoÇy?
? ep? aÇe? çy? cÚaÎë ÔpË Ôo? oçË ÔoÎoÚ? a? 97.
B? Ë? aÚeÎë? o ÔpoäÚËÚe paÁ? eÎ &quot; OÚ? ocËÚeÎë? o
peÁa? ËÓ ÎËcÚoÇo?? ep? aÇe? çe? cÚaÎË &quot;? ÎÓ
? a? Îe? açeÖo Ç? ÔoÎ? e? ËÓ? y? ÍáËË peÁa? ËÓ. ÂaçËÚ? oe ÔpËcÔocoÄÎe? Ëe
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe ÁaçËÚ? oÖo ÔpËcÔocoÄÎe? ËÓ ÔpË
peÁa? ËË? peÇec?? x? aÚepËaÎoÇ y? e? ë? ËÚ
pacÍaÎ? Ça? Ëe ÔoÇepx? ocÚe? peÁa? ËÓ.
BcÚaÇëÚe ÁaçËÚ? oe ÔpËcÔocoÄÎe? Ëe Ç ÁaÁop Ç
oc? oÇa? ËË Ë? a?? ËÚe? a ÔpËcÔocoÄÎe? Ëe? o ÔoÎ? o?
ycÚa? oÇÍË. (c?. pËc. Kp?? Ía cÚpy? ÍocÄop? ËÍa
Kp?? Ía cÚpy? ÍocÄop? ËÍa Ôpe? oÚÇpaçaeÚ Ç? ÎeÚ
cÚpy? eÍ Ë ÔoÇ?? aeÚ í?? eÍÚËÇ? ocÚë Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎÓ.
BcÚaÇëÚe Íp?? Íy cÚpy? ÍocÄop? ËÍa? e?? y
oc? oÇa? Ëe? Ë p? äaÖo? Ë? a? Ë? a? Úe? a? ee c
? eÄoÎë? Ë? ycËÎËe?? o Úex Ôop, ÔoÍa o? a? e
ÁaçeÎÍ? eÚcÓ? a cÇoe?? ecÚe. 7)
? pË c? ÓÚËË Íp?? ÍË cÚpy? ÍocÄop? ËÍa,? ep? ËÚe oÄe
cÚopo?? pyäÍË, Ë Ôo? e?? oÖy oÚÍp? Ça? Úe Íp?? Íy? o
Úex Ôop, ÔoÍa? e c? o? eÚe c? ÓÚë ee c ÎoÄÁËÍa.
(pËc. 8)
? P? MEóAH? E:
CyçecÚÇyeÚ ÇepoÓÚ? ocÚë ÚoÖo, äÚo Íp?? Ía
cÚpy? ÍocÄop? ËÍa cÚa? oÇËÚcÓ? aÚoÇo? ÔpË peÁa? ËË
? eÚaÎÎa. C? e?? oe oc? oÇa? Ëe
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe c? e?? oÖo oc? oÇa? ËÓ (c? eÎa?? oÖo ËÁ
cÚaÎË) y? e? ë? ËÚ aÄpaÁËÇ??? ËÁ? oc aÎ?? Ë? ËeÇoÖo
oc? oÇa? ËÓ ocoÄe?? o ÔpË peÁa? ËË? eÚaÎÎoÇ.
? cÔoÎëÁoÇa? Ëe c? e?? oÖo oc? oÇa? ËÓ (c? eÎa?? oÖo ËÁ
ÔoÎË? epoÇ) y? e? ë? ËÚ áapaÔa? Ëe ÔoÇepx? ocÚË
peÁa? ËÓ.? pËÍpeÔËÚe c? e?? oe oc? oÇa? Ëe Í? Ë?? e?
ÔoÇepx? ocÚË
oc? oÇa? ËÓ
ÔpË
Ôo? oçË
ÔpËÍpeÔÎe??? x ÇË? ÚoÇ.

PEÂAH? E
3/8? ÎÓ ÚoÖo, äÚoÄ? Ôpe? oÚÇpaÚËÚë c? eçe? Ëe ÔoÎoÚ? a,
ÔoÇpe?? e? Ëe ËÎË äpeÁ? ep??? ËÁ? oc ÔÎy?? epa,
yÄe? ËÚecë, Ôo? aÎy? cÚa, Ç Úo?, äÚo ÔoÇepx? ocÚë
oÔop? o? ÔÎËÚ? yÔËpaeÚcÓ Ç oÄpaÄaÚ? Çae? oe
ËÁ? eÎËe Ço Çpe? Ó peÁa? ËÓ.
1.? pÓ? oÎË? e?? oe peÁa? Ëe
? pË peÁa? ËË Ôo ÔpÓ? o? ÎË? ËË, c? aäaÎa? aäepÚËÚe
ÎË? Ë? paÁ? eÚÍË ÔpË Ôo? oçË pe? c? yca Ë? ÇËÖa? Úe
ÎoÄÁËÍ ÇÔepe? Ç? oÎë íÚo? ÎË? ËË.? cÔoÎëÁoÇa? Ëe
? aÔpaÇÎÓ? çe? (ÔocÚaÇÎÓeÚcÓ oÚ? eÎë? o)? acÚ
ÇoÁ? o?? ocÚë Ç? ÔoÎ? ËÚë peÁa? Ëe Úoä? o Ôo ÔpÓ? o?
ÎË? ËË.
(1) OcÎaÄëÚe ÄoÎÚ oc? oÇa? ËÓ Öaeä??? ÍÎ? äo? Ç ÇË? e
? ecÚËÖpa?? oÖo cÚep?? Ó, ÔpËÍpeÔÎe????? a
oc? oÇa? ËË. 9)
(2)? epe? ÇË? ëÚe oc? oÇa? Ëe ÇÔepe?? o yÔopa (pËc. 10)
Ë ÁaÚÓ? ËÚe ÄoÎÚ oc? oÇa? ËÓ eçe paÁ.
(3)? pËÍpeÔËÚe? aÔpaÇÎÓ? çy?, ÔpoÔycÚËÇ ee äepeÁ
ycÚa? oÇoä? oe oÚÇepcÚËe? a oc? oÇa? ËË, Ë ÁaÚÓ? ËÚe
ÄoÎÚ M5. 11)
(4)? cÚa? oÇËÚe opÄËÚaÎë? oe? ÇË? e? Ëe Ç ÔoÎo? e? Ëe &quot; 0 &quot;.
? P? MEóAH? E:
? ÎÓ oÄecÔeäe? ËÓ Úoä? ocÚË peÁa? ËÓ ÔpË ËcÔoÎëÁoÇa? ËË
? aÔpaÇÎÓ? çe? (pËc. 11), ÇceÖ? a ycÚa? aÇÎËÇa? Úe
opÄËÚaÎë? oe? ÇË? e? Ëe Ç ÔoÎo? e? Ëe &quot; 0 &quot;. B? ÔËÎËÇa? Ëe Ôo ÍpËÇ?? ÎË? ËÓ?
? pË Ç? ÔËÎËÇa? ËË Ôo? aÎo?? yÖe oÍpy?? ocÚË,
y? e? ë? ËÚe cÍopocÚë Ôo? aäË? ÇËÖaÚeÎÓ. EcÎË
Ôepe? eçaÚë? a? Ë? y cÎË? Ío? Ä? cÚpo,? o? eÚ
cÎyäËÚëcÓ ÔoÎo? Ía ÔoÎoÚ? a. PeÁa? Ëe Ôo oÍpy?? ocÚË ËÎË Ôo? yÖe oÍpy?? ocÚË
HaÔpaÇÎÓ? çaÓ ÚaÍ? e Äy? eÚ ÔoÎeÁ? a? ÎÓ peÁa? ËÓ
Ôo oÍpy?? ocÚË.? ocÎe ÔpËÍpeÔÎe? ËÓ? aÔpaÇÎÓ? çe?,
cÎe? yÓ oÔËca?? o? Ç?? e Ôpoáe? ype, ÁaÇË? ÚËÚe? ypyÔ
ËÎË ÇË? Ú Ç? aÚepËaÎ äepeÁ oÚÇepcÚËe? a
? aÔpaÇÎÓ? çe?, ÁaÚe? ËcÔoÎëÁy? Úe eÖo Ç ÍaäecÚÇe
ocË ÔpË peÁa? ËË. 12)
? P? MEóAH? E:
PeÁa? Ëe Ôo oÍpy?? ocÚË? oÎ?? o Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ
ÔoÎoÚ? o?, ycÚa? oÇÎe???? ÔoäÚË ÇepÚËÍaÎë? o Ôo
oÚ? o? e? Ë? Í? Ë?? e? ÔoÇepx? ocÚË oc? oÇa? ËÓ. PeÁa? Ëe? aÚepËaÎoÇ c? eÚaÎÎËäecÍË? Ë
cÇo? cÚÇa? Ë
(1) OÚpeÖyÎËpy? Úe cÍopocÚë? ËcÍa? e?? y? eÚÍa? Ë
? ÍaÎ? &quot; 3 &quot; Ë &quot; 4 &quot;.
(2)? cÚa? oÇËÚe opÄËÚaÎë? oe? ÇË? e? Ëe Ç ÔoÎo? e? Ëe
&quot; 0 &quot; ËÎË &quot; I &quot;.
(3) BceÖ? a ËcÔoÎëÁy? Úe cooÚÇeÚcÚÇy? çy? c? aÁoä? ooxÎa?? a? çy?? Ë? ÍocÚë (ÇepeÚe?? oe? acÎo,
?? Îë? y? Ço? y Ë Ú. Ô. ) EcÎË? eÎëÁÓ ÔpË? e? ËÚë ÔoÚoÍ
c? aÁoä? o-oxÎa?? a? çe?? Ë? ÍocÚË,? a? ecËÚe c? aÁÍy
? a Áa???? ÔoÇepx? ocÚë? aÚepËaÎa, peÁa? Ëe
ÍoÚopoÖo Äy? eÚ Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ. B? ÔËÎËÇa? Ëe ÔpopeÁe?
(1) B ÔËÎo? aÚepËaÎax
OpËe? ÚËpy? Úe
? aÔpaÇÎe? Ëe
ÔoÎoÚ? a
Ôo
? aÔpaÇÎe? Ë? ÇoÎoÍo?? epeÇa, Ç? ÔoÎ? Ó? Úe
Ç? ÔËÎËÇa? Ëe? aÖ Áa? aÖo?? o Úex Ôop, ÔoÍa
cÍÇoÁ? oe oÚÇepcÚËe? e Äy? eÚ Ç? ÔËÎe? o Ç áe? Úpe
ÔËÎo? aÚepËaÎa. 13)
(2) B? pyÖËx? aÚepËaÎax
? pË Ç? ÔËÎËÇa? ËË cÍÇoÁ? oÖo oÚÇepcÚËÓ Ç
? aÚepËaÎax, oÚÎËä?? x oÚ ÔËÎo? aÚepËaÎoÇ, Ôpe?? e
ÇceÖo, ÔpocÇepÎËÚe oÚÇepcÚËe ÔpË Ôo? oçË? peÎË
ËÎË a? aÎoÖËä? oÖo Ë? cÚpy? e? Úa, oÚ ÍoÚopoÖo Äy? eÚe
? aäË? aÚë Ç? ÔËÎËÇa? Ëe. B? ÔËÎËÇa? Ëe ÍocoÖo ÔpopeÁa
Oc? oÇa? Ëe? o? eÚ Ä? Úë ÔoÇep? yÚo Ç oÄe cÚopo??
? e ÄoÎee äe?? a 45°? ÎÓ Ç? ÔËÎËÇa? ËÓ ÍocoÖo
ÔpopeÁa. 14)
oc? oÇa? ËË. 9, 10)
(2) CoÇ? ecÚËÚe? ÍaÎy (oÚ 0 Öpa? ycoÇ? o 45 Öpa? ycoÇ
ÔyÚe? 15-Öpa? yc?? x ÔpËpaçe? Ë? ) ÔoÎyÍpyÖÎo?
? eÚaÎË oc? oÇa? ËÓ c? eÚÍo? []? a Íp?? Íe
Ë? cÚpy? e? Úa. 15)
(3) ÂaÚÓ? ËÚe ÄoÎÚ M5 eçe paÁ. 9)
(4)? cÚa? oÇËÚe opÄËÚaÎë? oe? ÇË? e? Ëe Ç ÔoÎo? e? Ëe &quot; 0 &quot;.
? P? MEóAH? E:
PeÁa? Ëe Ôo? yÖÎo?? e? o? eÚ Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ Ç cÎyäae
ÔpË? e? e? ËÓ Íp?? ÍË cÚpy? ÍocÄop? ËÍa ËÎË
Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎÓ.

OTHOC? TE? úHO PEÂAH? ü?? CTOBOâ
HEPÜABE? ôEâ CTA??
OCTOPOÜHO
? ÎÓ ÚoÖo, äÚoÄ? Ôpe? oÚÇpaÚËÚë c? eçe? Ëe ÔoÎoÚ? a,
yÄe? ËÚecë, Ôo? aÎy? cÚa, Ç Úo?, äÚo ÔoÇepx? ocÚë oÔop? o?
ÔÎËÚ? yÔËpaeÚcÓ Ç oÄpaÄaÚ? Çae? oe ËÁ? eÎËe Ço Çpe? Ó
peÁa? ËÓ.

PyccÍË?
? pË peÁa? ËË ÎËcÚoÇo?? ep? aÇe? çe?
oÚpeÖyÎËpy? Úe ycÚpo? cÚÇo ÍaÍ oÔËca? o? Ë? e:
1. OÚpeÖyÎËpy? Úe cÍopocÚë
? oÎoÚ? o ToÎçË? a? aÚepËaÎa
? 97

1, 5 - 2, 5??

cÚaÎË,

? ÍaÎa? ËcÍa
Cpe?? ee ÔoÎo? e? Ëe
Ía? aÇÍË? e?? y? eÎe? Ëe?
? ÍaÎ? &quot; 2 &quot; Ë &quot; 3 &quot;

? P? MEóAH? E
? cÚa? oÇÍa? ÍaÎ?? ËcÍa ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÚoÎëÍo? ÎÓ
? aäaÎa oÚcäeÚa. óe? ÄoÎë? e Äy? eÚ cÍopocÚë, Úe?
Ä? cÚpee Äy? eÚ Ç? ÔoÎ? e? o peÁa? Ëe? aÚepËaÎa. Ho
Ç íÚo? cÎyäae y? e? ë? ËÚcÓ cpoÍ cÎy? Ä? ÔoÎoÚ? a.
? pË cÎË? Ío?? ËÁÍo? cÍopocÚË peÁa? ËÓ, Ôpoáecc
peÁa? ËÓ Áa?? eÚ ÄoÎë? e Çpe? e? Ë, xoÚÓ ÔpË íÚo?
cpoÍ cÎy? Ä? ÔoÎoÚ? a yÇeÎËäËÚcÓ. B? ÔoÎ? ËÚe
peÖyÎËpoÇa? Ëe Ëcxo? Ó ËÁ? eoÄxo? Ë? ocÚË.
2.? cÚa? oÇËÚe opÄËÚaÎë? oe? ÇË? e? Ëe Ç ÔoÎo? e? Ëe
&quot; 0 &quot;
? P? MEóAH? E
3/8? pË peÁa? ËË ËcÔoÎëÁy? Úe c? aÁoä? o-oxÎa?? a? çy?
? Ë? ÍocÚë (c? aÁoä? o-oxÎa?? a? çy?? Ë? ÍocÚë? a
oc? oÇe c? aÁoä? oÖo Ío? Ôo? e? Úa)? ÎÓ yÇeÎËäe? ËÓ
cpoÍa cÎy? Ä? ÔoÎoÚ? a.

B?? OP? O? OTEH
3/8? oÔoÎ? ËÚeÎë?? e ÔoÎoÚ? a
B áeÎÓx oÄecÔeäe? ËÓ? aÍcË? aÎë? o? í?? eÍÚËÇ? ocÚË
ÔpË íÍcÔÎyaÚaáËË Ë ÔoÎyäe? ËÓ? aËÎyä? Ëx
peÁyÎëÚaÚoÇ, oäe? ë Ça?? o Ç? ÄpaÚë Ôo? xo? Óçee
ÔoÎoÚ? o, ÍoÚopoe ÄoÎë? e ÇceÖo cooÚÇeÚcÚÇyeÚ ÚËÔy
Ë ÚoÎçË? e? aÚepËaÎa, peÁa? Ëe ÍoÚopoÖo Äy? eÚ
Ç? ÔoÎ? ÓÚëcÓ.
B
ÍaäecÚÇe
cÚa?? apÚ?? x
ÔpË? a? Îe?? ocÚe? Ôpe? yc? aÚpËÇa? ÚcÓ ÚpË ÚËÔa
ÔoÎoÚe?. Ho? ep ÔoÎoÚ? a Ç? ÖpaÇËpoÇa? oÍoÎo
ycÚa? oÇoä? o? äacÚË Ía?? oÖo ÔoÎoÚ? a.? ÎÓ Ç? Äopa
cooÚÇeÚcÚÇy? çËx ÔoÎoÚe? oÄpaÚËÚecë Í TaÄÎËáe 1.

PAÂMEôEH? E ÉAEóHOÉO K?? óA B B?? E
? ECT? ÉPAHHOÉO CTEPÜHü
Éaeä??? ÍÎ? ä Ç ÇË? e? ecÚËÖpa?? oÖo cÚep?? Ó? o? eÚ
Ä? Úë paÁ? eçe?? a oc? oÇa? ËË. 16)

? O? COE?? HEH? E K??? ECOC?
? yÚe? Ôo? coe? Ë? e? ËÓ Í Ô? Îecocy (ÔocÚaÇÎÓeÚcÓ
oÚ? eÎë? o) äepeÁ Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎë Ë a? aÔÚep (ÔocÚaÇÎÓeÚcÓ
oÚ? eÎë? o)? o?? o coÄpaÚë oc? oÇ? oe ÍoÎËäecÚÇo Ô? ÎË.
(1) C? Ë? ËÚe Öaeä??? ÍÎ? ä Ç ÇË? e? ecÚËÖpa?? oÖo
cÚep?? Ó c oc? oÇa? ËÓ.
(2)? epe? ÇË? ëÚe oc? oÇa? Ëe ÇÔepe?? o yÔopa. 9, 10)
(3)? pËÍpeÔËÚe Íp?? Íy cÚpy? ÍocÄop? ËÍa, ÍoÖ? a ÁaÚÇop
Äy? eÚ ycÚa? oÇÎe? Ç ÔoÎo? e? Ëe? e?? y Íp?? Ío?
cÚpy? ÍocÄop? ËÍa Ë Íp?? Ío? Ë? cÚpy? e? Úa. 17)
(4)? o? coe? Ë? ËÚe Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎë Í a? aÔÚepy. 18)
(5)? o? coe? Ë? ËÚe a? aÔÚep Í? aÍo? eä? ËÍy Ô? Îecoca. 18)
(6) BcÚaÇÎÓ? Úe Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎë Ç Áa?? ee oÚÇepcÚËe
oc? oÇa? ËÓ? o Úex Ôop, ÔoÍa Íp? äoÍ? e
Áa? ËÍcËpyeÚcÓ Ç ÔpopeÁË. 19)
(7)? ÎÓ c? ÓÚËÓ Ô? ÎeyÎoÇËÚeÎÓ? a?? ËÚe? a Íp? äoÍ.
47

TEXH? óECKOE
? POBEPKA

O? C?? Ü? BAH? E

?

1. Oc? oÚp ÔoÎoÚ? a
? ÎËÚeÎë? oe
ËcÔoÎëÁoÇa? Ëe
ÚyÔoÖo
ÔoÇpe?? e?? oÖo ÔoÎoÚ? a? o? eÚ ÔpËÇecÚË Í
c? Ë? e? Ë? í?? eÍÚËÇ? ocÚË peÁa? ËÓ Ë cÚaÚë ÔpËäË? o?
ÔepeÖpyÁÍË? ÇËÖaÚeÎÓ. Âa? e? ËÚe ÔoÎoÚ? o? oÇ??
ÔoÎoÚ? o?, ÍaÍ ÚoÎëÍo Áa? eÚËÚe ÔpËÁ? aÍË
äpeÁ? ep? oÖo aÄpaÁËÇ? oÖo ËÁ? oca.
2.? poÇepÍa ycÚa? oÇÎe??? x ÇË? ÚoÇ:
PeÖyÎÓp? o ÔpoÇepÓ? Úe Çce ycÚa? oÇÎe??? e? a
Ë? cÚpy? e? Úe ÇË? Ú?, cÎe? ËÚe Áa Úe?, äÚoÄ? o? Ë
Ä? ÎË ÍaÍ cÎe? yeÚ ÁaÚÓ? yÚ?. He? e? Îe?? o ÁaÚÓ? ËÚe
ÇË? Ú,
ÍoÚop??
oÍa? eÚcÓ
ocÎaÄÎe????.
HeÇ? ÔoÎ? e? Ëe íÚoÖo ÔpaÇËÎa ÖpoÁËÚ cepë? Á? o?
oÔac? ocÚë?. Tex? ËäecÍoe oÄcÎy? ËÇa? Ëe? ÇËÖaÚeÎÓ
OÄ? oÚÍa? ÇËÖaÚeÎÓ - ''cep? áe'' íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa.
? poÓÇÎÓ? Úe? oÎ?? oe Ç? Ë? a? Ëe, cÎe? Ó Áa Úe?, äÚoÄ?
oÄ? oÚÍa? e Ä? Îa ÔoÇpe?? e? a Ë/ ËÎË ÁaÎËÚa? acÎo?
ËÎË Ço? o?. Oc? oÚp yÖoÎë?? x çeÚoÍ
C áeÎë? oÄecÔeäe? ËÓ Ba? e? ÔocÚoÓ?? o?
ÄeÁoÔac? ocÚË Ë Ôpe? oÚÇpaçe? ËÓ Ôopa? e? ËÓ
íÎeÍÚpËäecÍË? ÚoÍo?, oc? oÚp Ë Áa? e? y yÖoÎë? o?
çeÚÍË? a? a?? o? íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úe? oÎ???
Ç? ÔoÎ? ÓÚë TO? úKO cÔeáËaÎËcÚ? aÇÚopËÁoÇa?? oÖo
cepÇËc? oÖo áe? Úpa Hitachi. Âa? e? a ceÚeÇoÖo?? ypa
B cÎyäae ecÎË Äy? eÚ ÔoÇpe?? e? ceÚeÇo??? yp
? a?? oÖo íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Úa, íÎeÍÚpoË? cÚpy? e? Ú
? eoÄxo? Ë? o ÇoÁÇpaÚËÚë Ç aÇÚopËÁoÇa????
cepÇËc??? áe? Úp Hitachi? ÎÓ Áa? e???? ypa.
6.? opÓ? oÍ ÁaÔËce? Ôo ÚexoÄcÎy? ËÇa? Ë?
A: Ôy? ÍÚ?
B: Ío??
C: ÍoÎËäecÚÇo ÔpË? e? e? Ë?
D: Áa? eäa? ËÓ
? PE? OCTEPEÜEH? E
Pe? o? Ú,? o? Ë? ËÍaáË? Ë oc? oÚp? exa? ËÁËpoÇa?? oÖo
Ë? cÚpy? e? Úa? Ëp?? Hitachi cÎe? yeÚ ÔpoÇo? ËÚë Ç
aÇÚopËÁoÇa?? o? cepÇËc? o? áe? Úpe Hitachi.
? ÚoÚ Ôepeäe? ë ÁaÔac?? x äacÚe? ÔpËÖo? ËÚcÓ ÔpË
Ôpe? cÚaÇÎe? ËË eÖo Ç? ecÚe c Ë? cÚpy? e? Úo? Ç
aÇÚopËÁoÇa???? cepÇËc??? áe? Úp Hitachi c ÁaÔpoco?
? a pe? o? Ú ËÎË Ôpoäee oÄcÎy? ËÇa? Ëe.
? pË paÄoÚe Ë oÄcÎy? ËÇa? ËË? exa? ËÁËpoÇa??? x
Ë? cÚpy? e? ÚoÇ? y?? o coÄÎ?? aÚë ÔpaÇËÎa Ë cÚa?? apÚ?
ÄeÁoÔac? ocÚË,? e? cÚÇy? çËe Ç Ía?? o?? a?? o? cÚpa? e.
ÂAMEóAH? E
îËp? a HITACHI? eÔpep? Ç? o paÄoÚaeÚ? a?
ycoÇep? e? cÚÇoÇa? Ëe? cÇoËx ËÁ? eÎË?, ÔoíÚo? y??
coxpa? Óe? Áa coÄo? ÔpaÇo? a Ç? ece? Ëe ËÁ? e? e? Ë?
Ç Úex? ËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË, yÔo? Ó? yÚ? e Ç? a?? o?
Ë? cÚpyÍáËË Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË, ÄeÁ Ôpe? yÔpe?? e? ËÓ
oÄ íÚo?.
? P? MEóAH? E
Ha oc? oÇa? ËË ÔocÚoÓ??? x ÔpoÖpa?? ËccÎe? oÇa? ËÓ Ë
paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓ? Ú Áa coÄo? ÔpaÇo? a
ËÁ? e? e? Ëe yÍaÁa??? x Á? ecë Úex? ËäecÍËx? a??? x ÄeÁ
Ôpe? ÇapËÚeÎë? oÖo yÇe? o? Îe? ËÓ.

PyccÍË?

TaÄÎËáa 1? epeäe? ë cooÚÇeÚcÚÇy? çËx ÔoÎoÚe?
MaÚepËaÎ
? ÎÓ
peÁa? ËÓ

? ËÎo? aÚepËaÎ?

? ËcÚoÇaÓ cÚaÎë

? ÇeÚ?? e
? eÚaÎÎ?

? ÎacÚ? acc?

? eÎÎ? ÎoÁa

? oÎoÚ? o? 1? 1
? 12,
(CÇepx-? 11
? 15
(? ÎË?? oe)
? ÎË???? )
KaäecÚÇo
? aÚepËaÎa
ToÎçË? a
OÄçËe ÔËÎo? aÚepËaÎ? Me? ë? e Me? ë? e 10 ~ Me? ë? e
5 ~ Me? ë? e
îa? epa
10
? ËcÚoÇaÓ
3 ~
? ËÁÍoyÖÎepo? ËcÚaÓ cÚaÎë
6
? ËcÚoÇaÓ
? ep? aÇe? çaÓ cÚaÎë
AÎ?? Ë? Ë?? e? ë,
ÎaÚy? ë
Ç? coÚo?
? o
AÎ?? Ë? ËeÇaÓ Îe? Úa
îe? oÎë?? e ÔÎacÚ? acc?,
5 ~
? eÎa? Ë?, ÔoÎË? ep? Ë Ú.
BË? ËÎxÎopË?, aÍpËÎë?? e
5 ~ Me? ë? e 5 ~
ÔÎacÚ? acc? Ë Ú.
20
? opËcÚ?? ÔoÎËíÚËÎe?,
ÔopËcÚ?? cÚËpoÎ
To? ÍË? ÍapÚo?,
Öo? pËpoÇa?? aÓ Äy? aÖa
TÇep??? ÍapÚo?
îËÄpoÇ?? ÍapÚo?

? 16,
? 21? 22? 41? 97 123X
46
? aÚepËaÎa (?? )
Me? ë? e
Me? ë? e 5 ~ Me? ë? e
Me? ë? e 5 ~
Ç? coÚo? Ç? coÚo?
? o
? o
25

? P? MEóAH? E
3/8 MË? Ë? aÎë??? pa? Ëyc peÁa? ËÓ ÔoÎoÚ? a? Ë? 1 (? ÎË???? ),? 1 (CÇepx? ÎË???? ),? 21,? 22 Ë? 41 cocÚaÇÎÓeÚ 100??.
3/8 OÚ? eÎë? o ÔocÚaÇÎÓ? ÚcÓ ÔoÎoÚ? a? 1 (? ÎË?? oe),? 1 (CÇepx? ÎË???? ),? 11,? 12,? 15,? 16,? 21,? 22 Ë? 97.
??? op? aáËÓ, Íaca? çaÓcÓ coÁ? aÇae? oÖo? y? a Ë
ÇËÄpaáËË
? Á? epÓe?? e ÇeÎËäË?? Ä? ÎË oÔpe? eÎe?? Ç cooÚÇeÚcÚÇËË
c EN60745 Ë ÁaÓÇÎe?? Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c ISO 4871.
? Á? epe???? cpe?? eÇÁÇe? e???? ypoÇe? ë ÁÇyÍoÇo?
? oç? ocÚË: 96?? (A)
? Á? epe???? cpe?? eÇÁÇe? e???? ypoÇe? ë ÁÇyÍoÇoÖo
? aÇÎe? ËÓ: 85?? (A)
? oÖpe?? ocÚë KpA: 3?? (A)
Ha? eÇa? Úe? ay?? ËÍË.
TËÔËä? oe Á? aäe? Ëe ÇËÄpaáËË: 7, 0? /c2

48

49

57

62

61

60

58

56

59

507

506

505

504

503

502

501

49

50

18

67

66

64

63

51

72

71

70

69

68

38
21

73

52

43

54

53

2 1
2 2
11
13
14
16
17
21 1
21 2
21 3
22
23
24 1
24 2
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
321-585
321-588
321-589
314-887
305-490
301-563
-------
994-273
960-356
321-587
311-741
302-488
981-373
980-063
960-266
984-750
953-327
321-577
608-DDW
360-593U
360-593E
360-593F
999-041
955-203
340-545C
340-545E
608-DDM
321-609
321-608
321-582
321-584
321-572
321-570
321-569
940-917
940-079
963-351
305-742
321-565
321-564
963-349
NTN K6 × 9 × 8T2

110V-120V
230V-240V
608DDC2PS2L

608DDW
110V-120V &quot; 20, 25 &quot;
230V
240V

M4 × 10

D4 × 16
D8. 8

M3. 5

D4 × 30
D4 × 20

110V

41
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
501
502
503
504
505
506
305-738
321-563
957-540
305-739
305-740
321-562
949-217
673-489
949-423
305-752
321-566
305-755
321-578
982-454
959-155
321-583
321-592
958-523
305-592
321-574
321-580
321-581
321-579
321-568
941-625
321-571
873-095
321-567
315-500
321-576
321-573
321-757
949-665
944-458
321-590
321-586
321-591
317-262
M5 × 14
4MM
No. 41
No. 123X
No. 42

M4 × 8

&quot; 64, 66 &quot;
P-16

D6

D3. 97

M5 × 10
M5 × 12

M4 × 12

50

75

74

76

3 1
3 2
21
24 3
27 1
27 2
938-307
321-596
321-597
321-594
305-499
955-509
301-653
321-610
321-595
321-599
321-598
C
110V
M3. 5 × 6
D4 × 20
D8. 8
M4 × 10
1 110V-120V &quot; 23, 28 &quot;
240V
608DDC2PS2L
1 NTN K6 × 9 × 8T2
74
75
76
507
963-249
321-575
M4 × 12
M4
M5 × 12
D3. 97
M4 × 8
D5 × 19. 8
D6
1 &quot; 67, 69 &quot;
P-16
No. 42
51

Magyar

GARANCIA BIZONYLAT

GUARANTEE CERTIFICATE
Model No.
Serial No.
Date of Purchase
Customer Name and Address
Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Típusszám
Sorozatszám
A vásárlás dátuma
A Vásárló neve és címe
A Kereskedő neve és címe
(Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének
és címének pecsétjét)

ZÁRUČNÍ LIST

GARANTIESCHEIN
Modell-Nr.
Serien-Nr.
Kaufdaturn
Name und Anschrift des Kunden
Name und Anschrift des Händlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des
Handlers abstempeln)

Model č.
Série č.
Datum nákupu
Jméno a adresa zákazníka
Jméno a adresa prodejce
(Prosíme o razítko se jménem a adresou
prodejce)

Türkçe

????????

GARANTÓ SERTÓFÓKASI

?? (TM)??????????? °°?? (TM)? (TM)
5

??.????????
???????.
? u??? u??????????
???? u???????????????????
???? u????????????? u?????????
(????????? u???????? u????????
???????? )

Polski

ÉAPAHT? âH? â CEPT? î? KAT

GWARANCJA
Model
Numer seryjny
Data zakupu
Nazwa klienta i adres
Nazwa dealera i adres
(Pieczęć punktu sprzedaży)

Mo? eÎë?
CepË?????
? aÚa ÔoÍyÔÍË
HaÁÇa? Ëe Ë a? pec ÁaÍaÁäËÍa
HaÁÇa? Ëe Ë a? pec? ËÎepa
(? o? aÎy? cÚa, Ç? ecËÚe? aÁÇa? Ëe Ë a? pec
? ËÎepa)

?

Seri No.
Sat? n Alma Tarihi
Müßteri Ad? ve Adresi
Bayi Ad? ve Adresi
(Lütfen bayi ad? n? ve adresini kaße olarak
bas? n)

1
4

?

54

55

Only for EU countries
Do not dispose of electric tools together with
household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/EC
on waste electrical and electronic equipment and
its implementation in accordance with national
law, electric tools that have reached the end of
their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling
facility.
Deutsch
Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll!
Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung
in nationales Recht müssen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederververtung zugeführt
E?? Ëv? Î?
Mfivo Á???? ~?? ÚÂ~? Ë~ EE
MËv? Â??? Â?? Ë? ÂÎ? Ú? Î? ÂÚÁ?? Â>??? ov Î?? o
o? Î?? Î? v?? oÚÚ????? ^v!
(TM)??? ^v?? Â? Ëv ÂuÚ^??? Î< o? ËÁ>? 2002/96/EK? ÂÚ>
Ë? ÂÎ? Ú? Î? v Î?? Ë? ÂÎ? Úov? Î? v? u? ÎÂu? v Î??? Ëv
Âv? ^??? ^? <? Ë~?? o Â? v? Îfi? >Î?? o,?? Ë? ÂÎ? Ú? Î?
ÂÚÁ?? Â>?? Ú¤? Â? v?? u?? ¤Áov??? ÍÂ? ^Ú???? Î?? v?
Â???? Ú¤? ov??? Á??? v? Î? Î? ^? Ë? Â? Úfi? o???? Îfi? Úo~
? o? ÂÚ?,??? ov.
Polski
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa
krajowego, zużyte elektronarzędzia należy
posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla
środowiska.

Magyar
Csak EU-országok számára
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való
átültetése szerint az elhasznált elektromos
kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Čeština
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního
odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování.
Türkçe
Sadece AB ülkeleri için
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmay? n? z!
Kullan? lm? ß elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski
cihazlar hakk? ndaki 2002/96/EC Avrupa yönergelerine
göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallar? na göre
uyarlanarak, ayr? olarak toplanmal? ve çevre ßartlar? na
uygun bir ßekilde tekrar de? erlendirmeye
gönderilmelidir.
PyccÍË?
ToÎëÍo? ÎÓ cÚpa? EC
He Ç? ÍË?? Ça? Úe íÎeÍÚpoÔpËÄop? Ç? ecÚe c
oÄo? ä???? ycopo?!
B cooÚÇeÚcÚÇËË c eÇpoÔe? cÍo?? ËpeÍÚËÇo? 2002/
96/EG oÄ yÚËÎËÁaáËË cÚap? x íÎeÍÚpËäecÍËx Ë
íÎeÍÚpo??? x ÔpËÄopoÇ Ë Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c
? ecÚ??? Ë ÁaÍo? a? Ë íÎeÍÚpoÔpËÄop?, Ä? ÇçËe Ç
íÍcÔÎyaÚaáËË,? oÎ??? yÚËÎËÁoÇ? ÇaÚëcÓ
oÚ? eÎë? o ÄeÁoÔac???? ÎÓ oÍpy? a? çe? cpe??
cÔocoÄo?.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards or standardized
documents EN60745, EN55014 and EN61000-3 in
accordance with Council Directives 73/23/EEC, 89/336/
EEC and 98/37/EC.

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék
megfelel az EN60745, EN55014, és EN 61000-3
szabványoknak illetve szabványosított dokumentumoknak,
az Európa Tanács 73/23/EEC, 89/336/EEC, és 98/37/EC
Tanácsi Direktíváival összhangban.

This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.

Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre
vonatkozik.

ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE

Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt den Standards oder standardisierten
Dokumenten EN60745, EN55014 und EN61000-3 in
Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats
73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/CE entspricht.

Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek
odpovídá normám EN60745, EN55014 a EN61000-3 v
souladu se směrnicemi 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.
Toto prohlášení pratí pro výrobek označený značkou CE.

Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung
tragen.
Türkçe

????????
EK??????????????????

AB UYGUNLUK BEYANI

??????? u? u?????????????????????????
?????????????? u???? u??? u????????????
?????????????? EN60745, EN55014??? EN61000-3
???? u????? u???????????????? u??????? 73/23/
EOK, 89/336/EOK??? 98/37/EK.

Bu ürünün, 73/23/EEC, 89/336/EEC ve 98/37/EC say? l?
Konsey Direktiflerine uygun olarak, EN60745, EN55014 ve
EN61000-3 say? l? standartlara ve standartlaßt? r? lm? ß belgelere
uygun oldu? unu, tamamen kendi sorumlulu? umuz alt? nda
beyan ederiz.

????????????????????????? u????? u??? CE.

Bu beyan, üzerinde CE ißareti bulunan ürünler için
geçerlidir.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC

? EK? APA?? ü COOTBETCTB? ü EC

Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt
ten pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową
formą dokumentów EN60745, EN55014 i EN61000-3 w
zgodzie z Zasadami Rady 73/23/EEC 89/336/ EEC i 98/
37/EC.

M? c ÔoÎ? o? oÚÇeÚcÚÇe?? ocÚë? ÁaÓÇÎÓe?, äÚo? a?? oe
ËÁ? eÎËe
cooÚÇeÚcÚÇyeÚ
cÚa?? apÚa?
cÚa?? apÚËÁoÇa????? oÍy? e? Úa? EN60745, EN55014 Ë
EN61000-3 coÖÎac? o? ËpeÍÚËÇa? CoÇeÚa 73/23/EEC, 89/
336/EEC Ë 98/37/EC.

To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z
oznaczeniami CE.

? a?? aÓ? eÍÎapaáËÓ oÚ? ocËÚcÓ Í ËÁ? eÎËÓ?,? a ÍoÚop? x
Ë? eeÚcÓ? apÍËpoÇÍa CE.

Representative office in Europe

Hitachi Power Tools Europe GmbH

29. 12. 2005

Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head office in Japan

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

K. Kato
Board Director

512
Code No. C99118292 C
Printed in Japan

Nowe funkcje Podręcznik Hitachi Cj 120va

Bezpośredni link do pobrania Nowe funkcje Podręcznik Hitachi Cj 120va

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Nowe funkcje Podręcznik Hitachi Cj 120va