Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1

Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1 to przydatne narzędzie dla użytkowników produktu. Zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby skonfigurować i korzystać z pralki. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, prania i konserwacji. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z pralki. Dzięki podręcznikowi administratora Frigidaire Ffwc4222qs1 możesz mieć pewność, że pralka będzie działać prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1

System Linux umożliwia uzyskanie pełnej kontroli nad komputerem, pozwala bowiem na łatwy dostęp do jego ważnych elementów. Konfiguracja większości składników systemu jest zapisana w plikach tekstowych, które można bez trudu odczytać. Uzyskana w ten sposób wiedza przydaje się nie tylko programistom i administratorom, ale i użytkownikom, którzy chcą dobrze zrozumieć działanie swojego komputera, a także dowiedzieć się, jak pracują wewnętrzne mechanizmy systemu, jak funkcjonuje sieć i jakie zadania realizuje jądro systemu.

To trzecie wydanie bestsellerowego podręcznika dla administratorów systemów Linux. Zostało zaktualizowane i uzupełnione materiałem dotyczącym menedżera LVM, wirtualizacji i kontenerów. Znajdziesz tu informacje o sposobie pracy poszczególnych elementów systemu Linux i o sekwencji jego rozruchu. W książce omówiono też jądro i przybliżono kluczowe procesy przestrzeni użytkowników, w tym wywołania systemowe, operacje wejścia-wyjścia i utrzymywanie systemów plików. Nie zabrakło także dokładnych instrukcji dotyczących narzędzi używanych przez administratorów i programistów, praktycznych przykładów i ćwiczeń opatrzonych szczegółowymi objaśnieniami. W efekcie lektury zrozumiesz, w jaki sposób działa Twój komputer, i poznasz tajniki zaawansowanej konfiguracji systemu Linux!

Dzięki książce dowiesz się:

 • jak przebiega proces uruchamiania Linuksa i jak działa demon systemd
 • w jaki sposób jądro systemu zarządza urządzeniami, sterownikami urządzeń i procesami
 • jak działają sieci, interfejsy, zapory sieciowe i serwery
 • jak korzystać z narzędzi do projektowania
 • jak tworzyć efektywne skrypty powłoki
 • czym jest menedżer LVM, system rejestrowania demona journald i jak działa protokół IPv6
 • na czym polega wirtualizacja z uwzględnieniem kontenerów i grup kontrolnych cgroup

Nigdy więcej walki z własnym komputerem!

O autorze książki

Brian Ward — przygodę z systemem Linux rozpoczął w 1993 roku na komputerze z procesorem 386. Posiada tytuł doktora informatyki, uzyskany na Uniwersytecie Chicagowskim. Jest autorem książek poświęconych Linuksowi. Aktualnie mieszka w San Francisco i pracuje jako konsultant oraz trener.

Podręcznik administratora programu Visual Studio | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 8 min

Dotyczy:Visual Studio Visual Studio dla komputerów Mac Visual Studio Code

W środowiskach przedsiębiorstwa administratorzy systemu zazwyczaj wdrażają i aktualizują oprogramowanie na komputerach użytkowników końcowych. Produkt Visual Studio dobrze integruje się w tych typach środowisk, zapewniając administratorom systemu możliwość zarządzania i kontrolowania, kiedy i w jaki sposób oprogramowanie visual Studio jest wdrażane i aktualizowane. Program Visual Studio można uzyskać z Internetu, z udziału sieciowego lub z pamięci podręcznej produktu. Można go wdrażać i aktualizować ręcznie, programowo lub za pomocą oprogramowania do zarządzania systemami. Program Visual Studio umożliwia tworzenie i konserwowanie lokalizacji pozyskiwania, wstępne konfigurowanie domyślnych ustawień instalacji, wdrażanie kluczy produktów podczas procesu instalacji oraz zarządzanie aktualizacjami produktów po pomyślnym wdrożeniu. Ten przewodnik administratora zawiera szybkie linki do wskazówek opartych na scenariuszach dotyczących wdrażania w przedsiębiorstwie.

Badania i planowanie przed rozpoczęciem

Należy zaplanować sposób wdrażania programu Visual Studio w całej organizacji. Poniżej wymieniono niektóre kluczowe kwestie do przemyślenia i najlepiej jest, jeśli twój plan i decyzje zostaną podjęte przed oryginalną instalacją na maszynie klienckiej.

 • Upewnij się, że każdy komputer docelowy spełnia minimalne wymagania instalacji. Należy pamiętać, że program Visual Studio nie obsługuje rozwiązań wirtualizacji aplikacji, takich jak Microsoft App-V lub MSIX dla systemu Windows lub technologii wirtualizacji aplikacji innych firm.
 • Upewnij się, że każdy komputer docelowy spełnia minimalne wymagania instalacji.
 • Wyjaśnienie potrzeb dotyczących zabezpieczeń i zgodności. Czy musisz upewnić się, że twoja organizacja zawsze korzysta z najnowszego i najbezpieczniejszego oprogramowania?
 • Jeśli firma musi dłużej pozostać w funkcji, ale nadal chce otrzymywać regularne aktualizacje zabezpieczeń obsługi, należy zaplanować korzystanie z planu bazowego obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów odniesienia zabezpieczeń, zobacz sekcję Opcje pomocy technicznej dla klientów enterprise i Professional na stronie cyklu życia produktu i obsługi programu Visual Studio.

  Jeśli firma musi dłużej korzystać z funkcji, ale nadal chce otrzymywać regularne aktualizacje zabezpieczeń obsługi, należy zaplanować korzystanie z długoterminowego kanału obsługi (LTSC). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Opcje pomocy technicznej dla klientów enterprise i Professional na stronie cyklu życia produktu i obsługi programu Visual Studio.

 • Decydowanie o sposobie instalowania i inicjowania produktu

 • Jak program Visual Studio jest pierwotnie zainstalowany na maszynie? Akcja instalowania programu Visual Studio wymaga uprawnień administracyjnych na maszynie. Czy użytkownicy mają możliwość samodzielnego instalowania produktu, czy administrator IT musi go ułatwić w ramach procesu z podwyższonym poziomem uprawnień?

 • W jaki sposób licencjonowanie i rozpowszechnianie subskrypcji uprawnień w organizacji? Czy instalacja wymaga kluczy produktów?

 • Jakie ustawienia zasad grupy należy skonfigurować na maszynach klienckich? Czy można użyć szablonów administracyjnych (ADMX) do konfigurowania zasad w całej organizacji?

 • Jakich obciążeń i składników potrzebuje Twoja firma?

 • Zdecyduj o modelu aktualizacji.

 • Skąd powinny uzyskiwać aktualizacje produktów na komputerach klienckich? Często zależy to od tego, czy klienci mają dostęp do Internetu, czy nie. Czy powinni otrzymywać aktualizacje z zarządzanego i utrzymywanego przez dział IT układu sieciowego w całej firmie, czy też powinny uzyskiwać aktualizacje z Internetu?
 • Kto może zaktualizować maszyny klienckie? Obecnie akcja aktualizowania programu Visual Studio wymaga uprawnień administracyjnych na maszynie. Czy użytkownicy mogą aktualizować swoje maszyny, czy administrator musi wywołać go centralnie lub programowo za pośrednictwem procesu kontekstu systemu?
 • Kiedy należy przeprowadzić aktualizacje? Czy należy pozostawić dyskrecję użytkownika, aby zdecydować, kiedy należy ją zaktualizować, czy istnieją zasady organizacyjne, które zarządzają osiami czasu aktualizacji?
 • Postępuj zgodnie z punktami odniesienia zabezpieczeń systemu Windows. Microsoft jest przeznaczona do zapewniania klientom bezpiecznych systemów operacyjnych, takich jak Windows 10 i Windows Server, oraz zabezpieczanie aplikacji, takich jak Microsoft Edge. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa swoich produktów, Microsoft umożliwia również dokładną kontrolę nad środowiskami, zapewniając różne możliwości konfiguracji.
 • Instalowanie programu Visual Studio

  Poniższe zasoby pomogą Ci przeprowadzić początkową instalację programu Visual Studio w typowych scenariuszach dla przedsiębiorstw.

 • Zapoznaj się z dokumentacją Instalowanie programu Visual Studio, aby uzyskać ogólne omówienie opcji instalacji dostępnych dla użytkowników końcowych. Wybierz obciążenia i składniki, które mają być dostępne do zainstalowania na maszynach klienckich. com/pl-pl/visualstudio/install/create-a-network-installation-of-visual-studio#download-the-visual-studio-bootstrapper-to-create-the-network-layout" data-linktype="absolute-path">Uzyskaj prawidłowy program inicjując program Visual Studio, aby zainstalować produkt. Dostępne są różne narzędzia inicjerów do wyboru. Niektóre programy inicjujące instalują bardzo określoną wersję produktu, podczas gdy inne programy inicjujące kanał punktu odniesienia obsługi. com/pl-pl/visualstudio/install/use-command-line-parameters-to-install-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Użyj parametrów wiersza polecenia, aby zainstalować program Visual Studio. Użyj różnych parametrów, aby programowo kontrolować lub dostosowywać instalację programu Visual Studio. Możesz utworzyć skrypt instalacji, który automatyzuje proces instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady parametrów wiersza polecenia. com/pl-pl/visualstudio/install/create-a-network-installation-of-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Utwórz układ (instalacja sieciowa) programu Visual Studio. Układ to pamięć podręczna plików programu Visual Studio w folderze w sieci, której można użyć zarówno do początkowej instalacji, jak i wszystkich aktualizacji produktów. Układ może być używany, jeśli maszyny klienckie mają ograniczoną łączność z Internetem. Możesz użyć pliku odpowiedzi, który umożliwia ustawienie wartości domyślnych podczas instalowania produktu na komputerach klienckich przy użyciu układu jako źródła. Po utworzeniu układu należy zachować go regularnie. com/pl-pl/visualstudio/install/install-certificates-for-visual-studio-offline" data-linktype="absolute-path">Zainstaluj wymagane certyfikaty na potrzeby instalacji w trybie offline. Zainstaluj niezbędne certyfikaty, jeśli komputer kliencki jest całkowicie odłączony od Internetu. com/pl-pl/visualstudio/install/set-defaults-for-enterprise-deployments" data-linktype="absolute-path">Skonfiguruj zasady, które zarządzają zachowaniem całej maszyny w programie Visual Studio. Skonfiguruj i wdróż zasady, takie jak zgoda na korzystanie z Aktualizacje administratora i usuwanie składników pomocy technicznej w całej organizacji. com/pl-pl/visualstudio/install/administrative-templates? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Szablony administracyjne programu Visual Studio (ADMX) wyświetla listę wszystkich zasad programu Visual Studio, które są dostępne dla administratorów do skonfigurowania. com/pl-pl/visualstudio/install/automatically-apply-product-keys-when-deploying-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Automatyczne stosowanie kluczy produktów lub subskrypcji podczas wdrażania programu Visual Studio. Możesz programowo zastosować subskrypcję lub klucz produktu w ramach skryptu używanego do automatyzacji wdrażania programu Visual Studio, aby użytkownicy nie musieli aktywować oprogramowania oddzielnie. Ten klucz można ustawić podczas instalacji programu Visual Studio lub po zakończeniu instalacji. com/pl-pl/visualstudio/install/install-and-use-visual-studio-behind-a-firewall-or-proxy-server? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Zainstaluj program Visual Studio i usługi platformy Azure za zaporą lub serwerem proxy. Jeśli Twoja organizacja używa środków zabezpieczeń, takich jak zapora lub serwer proxy, istnieją adresy URL domeny, które można dodać do listy dozwolonych oraz portów i protokołów, które można otworzyć, aby zapewnić najlepsze środowisko podczas instalowania i używania programu Visual Studio i usług platformy Azure.

  Aktualizowanie programu Visual Studio

  Poniższe zasoby pomogą Ci zapewnić aktualność i bezpieczeństwo programu Visual Studio. com/pl-pl/visualstudio/install/update-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Zapoznaj się z dokumentacją aktualizacji programu Visual Studio, aby uzyskać ogólne omówienie opcji aktualizacji dostępnych dla użytkowników końcowych oraz sposobu powiadamiania użytkowników końcowych o dostępności aktualizacji. com/pl-pl/visualstudio/install/update-visual-studio? view=vs-2022#configure-source-location-of-updates-1" data-linktype="relative-path">Upewnij się, że kanał obsługi długoterminowej (LTSC) został prawidłowo skonfigurowany, jeśli chcesz ściśle kontrolować, kiedy i skąd pochodzą aktualizacje. com/pl-pl/visualstudio/install/enabling-administrator-updates? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Włącz Aktualizacje administratora przy użyciu Microsoft endpoint Configuration Manager (SCCM i Intune). com/pl-pl/visualstudio/install/applying-administrator-updates? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Aktualizacje administratora programu Visual Studio są dostępne i wdrażane za pośrednictwem kolekcji oprogramowania programu Microsoft Endpoint Manager, która obejmuje wszystkie urządzenia zarządzane Intune i SCCM zarejestrowane w usłudze Windows Update dla firm. Jest to nasze zalecane podejście do tego, jak przedsiębiorstwa pozostają bezpieczne. Więcej informacji można znaleźć tutaj. com/pl-pl/visualstudio/install/create-a-network-installation-of-visual-studio? view=vs-2022#update-or-modify-your-layout" data-linktype="relative-path">Należy regularnie aktualizować układ (instalację sieciową), aby zachować aktualność i bezpieczeństwo przy użyciu najnowszych aktualizacji produktów. Układy mają być używane zarówno jako punkt instalacji dla nowych instalacji klienta programu Visual Studio, jak i źródła zaktualizowanych bitów produktu dla instalacji, które są już wdrożone na klienckich stacjach roboczych. Program Visual Studio publikuje aktualizacje zabezpieczeń we wtorek, drugi wtorek miesiąca i zdecydowanie zalecamy zaktualizowanie układów w miesięcznym odstępie czasu natychmiast po nim. com/pl-pl/visualstudio/install/use-command-line-parameters-to-install-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Użyj parametrów wiersza polecenia, aby zaktualizować program Visual Studio. Programowe aktualizowanie programu Visual Studio przy użyciu różnych parametrów. com/pl-pl/visualstudio/install/update-a-network-installation-of-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Aktualizowanie maszyn klienckich opartych na układzie sieciowym. Po zaktualizowaniu układu można zaktualizować instalacje klienta programu Visual Studio ze zaktualizowanego układu sieciowego. Ten scenariusz jest również przeznaczony do pracy z Aktualizacje administratora i dla klientów, którzy nie są połączeni z Internetem.

 • W przypadku komputerów, które nie są połączone z Internetem lub nie są dołączone do układu, można zaktualizować program Visual Studio przy użyciu minimalnego układu w trybie offline.

  Konfigurowanie programu Visual Studio

 • Konfigurowanie zasad mających wpływ na zachowanie programu Visual Studio Użyj szablonów administracyjnych programu Visual Studio (ADMX), aby łatwo skonfigurować zasady programu Visual Studio na komputerach klienckich w całej organizacji. Obejmuje to konfigurowanie zasad, które regulują zachowanie pozyskiwania, takie jak miejsce, w którym niektóre pakiety współużytkowane z innymi wersjami lub wystąpieniami są instalowane, gdzie i czy pakiety są buforowane, czy aktualizacje administratora powinny być włączone lub jak powinny być stosowane, które kanały aktualizacji są dostępne i jak są prezentowane klientowi, jeśli nieobsługiwane składniki powinny zostać usunięte podczas aktualizacji, oraz sposób wyświetlania lub nie są wyświetlane powiadomienia. Obejmuje to również konfigurowanie zasad, które zarządzają opiniami klientów, telemetrią i zachowaniem udziału na żywo. com/pl-pl/visualstudio/deployment/creating-bootstrapper-packages? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Tworzenie niestandardowych pakietów programu inicjjącego. Poznaj zaawansowane techniki tworzenia niestandardowych pakietów programu inicjacyjnego w celu dalszej kontroli konfiguracji instalacji przez tworzenie manifestów produktów i pakietów.

 • Importowanie lub eksportowanie konfiguracji instalacji do innych maszyn lub układów.
 • Zarządzanie, modyfikowanie lub naprawianie programu Visual Studio

 • Wykrywanie i weryfikowanie zainstalowanych wystąpień programu Visual Studio oraz zarządzanie nimi na komputerach klienckich. com/pl-pl/visualstudio/install/troubleshooting-installation-issues? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Uzyskaj porady dotyczące rozwiązywania problemów. Uzyskaj pomoc podczas instalowania lub aktualizowania programu Visual Studio i dowiedz się, jak zgłosić problem, jeśli zostanie zablokowany. Te porady obejmują instrukcje krok po kroku, które powinny rozwiązać większość problemów z instalacją online lub offline. com/pl-pl/visualstudio/install/repair-visual-studio? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Napraw program Visual Studio, aby rozwiązać problemy z aktualizacją. Czasami instalacja programu Visual Studio jest uszkodzona lub uszkodzona. Naprawa jest przydatna do rozwiązywania problemów z czasem instalacji we wszystkich operacjach instalacji, w tym aktualizacji.

  Pomoc techniczna lub rozwiązywanie problemów

  Czasami coś może pójść źle. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnianiem programu Visual Studio, aby uzyskać szczegółowe wskazówki.

  Oto kilka dodatkowych opcji pomocy technicznej:

 • Oferujemy opcję obsługi czatu instalacyjnego (tylko w języku angielskim) w przypadku problemów związanych z instalacją.
 • Zgłoś problemy z produktem za pośrednictwem narzędzia Zgłoś problem, które pojawia się zarówno w Instalator programu Visual Studio, jak i w środowisku IDE programu Visual Studio. Jeśli jesteś administratorem IT i nie masz zainstalowanego programu Visual Studio, możesz przesłać opinię it Administracja tutaj.
 • Zasugeruj funkcję, śledź problemy z produktami i znajdź odpowiedzi w programie Visual Studio Developer Community.
 • Zobacz też

 • Włączanie aktualizacji administratora
 • Stosowanie aktualizacji administratora
 • Instalowanie, aktualizowanie i zarządzanie programem Visual Studio za pomocą parametrów wiersza polecenia
 • Konfigurowanie zasad dla wdrożeń przedsiębiorstwa programu Visual Studio
 • Szablony administracyjne programu Visual Studio
 • Instalowanie certyfikatów wymaganych do instalacji programu Visual Studio w trybie offline
 • Cykl życia i obsługa produktu Visual Studio
 • Ustawienia automatycznego ładowania synchronicznego

Dodatkowe zasoby

Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administratora Frigidaire Ffwc4222qs1