Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k to najnowsza innowacja firmy Frigidaire, która pomaga lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia w uzyskaniu najlepszych wyników w ich pracy. Podręcznik wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, w tym wskaźniki, które pomagają zidentyfikować problem i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ponadto obejmuje wskazówki dotyczące leczenia, porady dotyczące zarządzania zdrowiem pacjenta oraz zalecenia dotyczące postępowania w nagłych sytuacjach. Podręcznik jest dostępny w postaci drukowanej i elektronicznej i może być stosowany w wielu placówkach służby zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k

Pracownicy służby zdrowia w lipcu otrzymają wyczekiwane podwyżki. Najniższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia zwiększy się od 1097 zł do 2009 zł. Jeśli projekt nowelizacji ustawy zacznie obowiązywać, to najniższa pensja wyniesie 3680, 64 zł, a najwyższa - 8210, 67 zł brutto. Sprawdź, ile wyniosą podwyżki w służbie zdrowia, jakie będą tam zarobki od 1 lipca 2022 r.

Podwyżki pracowników służby zdrowia za drugie półrocze 2022 r. mają kosztować ponad 7 mln zł. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia na. Twitterze. Procedowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 lipca 2022 r. i być realizacją uzgodnień z Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Podwyżki dla pracowników służby zdrowia. Zarobki medyków pójdą w górę od lipca 2022r.

Najwięcej otrzymać mają lekarze - 8210, 67 zł brutto, natomiast najmniej - pracownicy działalności podstawowej oraz inni niż wykonujący zawód medyczny, gdzie wymaga się wykształcenia niższego niż średnie – 3680, 64 zł brutto.

Tyle wniosą podwyżki w ochronie zdrowia. Znamy konkretne stawki

Podwyżki najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wówczas wynosić:

 • dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł),
 • dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł),
 • dla ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem - 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł)
 • dla mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją - 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł)
 • dla opiekunów medycznych, techników medycznych ze średnim wykształceniem - 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Trwają konsultacje ws. podwyżek dla medyków

Propozycje podwyżek zostały zawarte w skierowanym do konsultacji publicznych 1 kwietnia 2022 r. projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jak będą wyglądać nowe zasady wynagradzania w ochronie zdrowia?

Ponadto załącznik do projektu nowelizacji postuluje nowy podział na grupy zawodowe, którego podstawą miałyby być kwalifikacje wymagane do pracy na konkretnym stanowisku. Nowe miałyby być również wysokości współczynników pracy. Zostały one wypracowane i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu z listopada 2021 r.

Projekt proponuje również powiązanie zasad wynagradzania pracowników niebędących pracownikami działalności podstawowej. Zasady te miałyby uzależniać ich zarobki od średniego wzrostu wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, np. w przychodni czy szpitalu.

Wśród propozycji znajduje się również przepis, który miałby zobowiązać podmiot leczniczy-pracodawcę do zawierania w umowie o pracę każdego pracownika objętego ustawą informacji, w której grupie zawodowej się znajduje.

Materiały promocyjne partnera

Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy od 17 proc. do 41 proc. ; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

PAP: We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Proszę przedstawić, jakie zmiany przygotowano dla zatrudnionych m. in. w szpitalach i przychodniach.

P. B. : Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w nowelizacji są realizacją ustaleń zawartych w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. To niezwykle istotne, że w tej sprawie porozumiały się trzy strony: strona społeczna, pracodawcy i rząd. Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować będzie znacznym wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Jedną z istotnych postulowanych zmian, która znalazła się w projekcie jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia o ponad 41 proc., czyli o kwotę 1550 zł.

Podobnie nowelizacja ustawy traktuje ratowników medycznych ze średnim wykształceniem.

Reasumując projekt zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc.

PAP: Czy propozycje MZ są satysfakcjonujące dla większości pracowników? Jakie macie państwo sygnały z konsultacji społecznych? Pojawiała się np. opinia, że projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku.

P. : Myślę, że same kwoty podwyżek są najbardziej wymowne i mówią więcej niż niejedno słowo.

Dla przykładu, gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wynosiły:

- dla grupy lekarzy specjalistów (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;

- dla grupy lekarzy ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;

- dla grupy obejmującej ratowników medycznych, pielęgniarki ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;

- dla grupy opiekunów medycznych: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;

- dla grupy obejmującej sanitariuszy i salowe: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Pamiętajmy, że przywołane kwoty generują określone skutki finansowe dla budżetu państwa. W naszym dialogu z partnerami społecznymi wyraźnie określaliśmy, że warunki brzegowe określa pula dostępnych środków na sfinansowanie podwyżek w tym roku, ale i skutków tegorocznych podwyżek w kolejnych latach. Porozumienie było możliwe, bo każda ze stron wykazała się maksymalną odpowiedzialnością.

PAP: MZ informowało, że podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. Jakie są dane, ile średnio - w ujęciu kwotowym i procentowym – pensje pochłaniają nakładów na zdrowie?

P. : Widełki dotyczące udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach poszczególnych placówek medycznych oscylują w granicach 40 - 65 proc. Trudno mówić o globalnej kwocie przy tak dużym zróżnicowaniu procentowym.

PAP: Jak pan skomentuje opinie, że projekt zamiast spłaszczać, zwiększa różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowym? Skąd taki, a nie inny, podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. : Podział na grupy określony w załączniku do ustawy jest pochodną ustaleń przyjętych w ramach dialogu z partnerami społecznymi i zawartymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

PAP: A jak pan odniesie się do głosów, że projekt zmian przepisów w żaden sposób nie określa, kto będzie finansował podwyżki w placówkach niemających kontraktów z NFZ. I do zarzutu, że ciężar wprowadzanych zmian zostanie w całości lub części przerzucony na podmioty lecznicze. : Przeznaczamy na podwyżki, jako państwo, dodatkowo ponad 7 mld zł. Dlatego zarzut, że ciężar ich wprowadzania zostanie przerzucony na podmioty lecznicze jest nietrafiony i niezrozumiały.

PAP: Jakie prace z obszaru dialogu społecznego, za który pan odpowiada w resorcie, trwają jeszcze w MZ?

P. : Finalizujemy prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, ustawy o medycynie laboratoryjnej i ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą nadzoruje bezpośrednio minister Adam Niedzielski.

Cały czas intensywnie pracuje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie omawiamy wszystkie zgłaszane przez partnerów społecznych zagadnienia i problemy oraz przedstawiamy nasze działania legislacyjne i organizacyjne.

Dlaczego pielęgniarka, która zaraziła się Covidem w pracy, ma obcięty zasiłek chorobowy? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Pani jest pielęgniarką w szpitalu, zachorowała na Covid i początkowo przebywała w domu na izolacji, a następnie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia – trafiła na kilka dni do szpitalu. Pracodawca chce wypłacić 100% chorobowego za izolację, a za pobyt w szpitalu 80% wynagrodzenia. Czy tak może być?

Przepisy dotyczące pandemii napisano tak, by pracownicy służby zdrowia, którzy zachorują albo będą musieli iść na kwarantannę po kontakcie z koronawirusem, nie tracili na tym: powinni dostawać zasiłek 100-procentowy, a nie 80-procentowy. Jednak w przepisach mówiących o tym, na czym polega niezdolność do pracy w służbie zdrowia wywołana koronawirusem, nie ma mowy o pobycie w szpitalu. Stąd cały problem.

Wydaje się jednak, że mim tego pielegniarka, która zaraziła się koronawirusem w pracy i była z tego powodu leczona w szpitalu, powinna dostać 100-proc. zasiłek.

Przeczytajmy te przepisy po kolei. Są to:

 • ustawa „covidowa” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020. 1842 ze zm. ),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. 870 ze zm. ), dalej jako „ustawa zasiłkowa”.

Zgodnie z art. 4g ustawy covidowej w czasie pandemii pracownik służby zdrowia poddany kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem dostaje 100 proc. zasiłku chorobowego.

Jak wyjaśnia ZUS oznacza to, że ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym oraz:

 • odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie
 • albo

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie
 • ma od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

  Kwestię niezdolności do pracy regulują natomiast przepisy ustawy zasiłkowej. Zgodnie z art. 6 tej ustawy zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Z kolei ust. 2 pkt 1a stanowi, że na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy m. in. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Podkreślić przy tym należy, że ustawa zasiłkowa nie wymienia tu hospitalizacji, jako sytuacji, którą podobnie jak pozostałe wskazane wyżej przypadki, traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z tytułu choroby.

  Pozostaje zatem pytanie, czy przebywanie w szpitalu (hospitalizacja) z powodu COVID-19, będące konsekwencją wykonywania obowiązków w podmiocie leczniczym w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie, również jest traktowane jak niezdolność do pracy z tytułu choroby, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy zasiłkowej w zw. z art. 4g ustawy covidowej i za który to czas również przysługuje 100% zasiłku chorobowego.

  Wydaje się, że intencją ustawodawcy było przyznanie personelowi zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, wykonującemu obowiązki związane z COVID-19, świadczenia w wysokości 100% z uwagi na większe narażenie na zachorowanie. Zatem posługując się regułą wnioskowania a minori ad maius, skoro zasiłek w wysokości 100% przysługuje za okres niezdolności do pracy w czasie kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (bo na równi z niezdolnością do pracy traktuje się taki czas zgodnie z art. 2 pkt 1a ustawy zasiłkowej) to tym bardziej wydaje się zasadne przyznanie zasiłku w wysokości 100% osobie odbywającej hospitalizację w związku z chorobą COVID-19, będącą wynikiem pracy w podmiocie leczniczym.

  Jak wskazuje w swoich wyjaśnieniach ZUS, jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracownik, który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczerpał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

  Dodatkowe informacje:

 • https://www. pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zasilek-chorobowy-na-preferencyjnych-zasadach-dla-niektorych-ubezpieczonych/2714110
 • https://www. pl/o-zus/aktualnosci/inne/-/publisher/aktualnosc/4/zus-bedzie-pozyskiwac-dane-o-kwarantannie-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-chorobowych/3631029
 • Wydział Przyjęć Interesantów

  2021-01-05 15:05:20

  Agnieszka Jędrzejczyk

  Data: 2021-05-26 16:14:02

  Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

  Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Frigidaire Gallery Dgef3031k