Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3

Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3 to kompaktowy ultrabook zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają wygodnego i wydajnego laptopa. Wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Core i7-8565U, 8 GB RAM i 256 GB dysk SSD, ultrabook jest wystarczająco szybki i wydajny, aby obsłużyć wszystkie najnowsze aplikacje. Ekran jest wyposażony w technologię IPS panelu o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 x 1080, dzięki czemu użytkownicy mogą doświadczyć żywych kolorów i jasności. Ultrabook jest wyposażony w porty USB 3.0 i USB-C, a także czytnik kart microSD, wyjście HDMI i gniazdo słuchawkowe. Urządzenie ma baterię o pojemności 38 Wh, która zapewnia godzinę działania na pełnym ekranie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Longer1989 30 Apr 2010 23:58 2107 0

Lock | New topic

 • #1Level 24  

  #1

  Podręcznik użytkownika monitora ASUS VK222H po polsku

  Attachments:

  • ASUS VK222H. PDFDownload(2. 29 MB) Punkty: 2 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Monitors Service Monitors Instructions ASUS VK222H Podręcznik użytkownika [PL]

„3. Zasady kapłaństwa”, Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2020).

„3. Zasady kapłaństwa”, Podręcznik ogólny.

3. 0

Wstęp

Kapłaństwo to upoważnienie i moc Boga. Istniało od zawsze i będzie istnieć zawsze, bez końca (zob. Ks. Almy 13:7–8; Doktryna i Przymierza 84:17–18). Poprzez kapłaństwo Ojciec Niebieski wykonuje Swoje dzieło, „by przynieść nieśmiertelność i życie wieczne człowiekowi” (Ks. Mojżesza 1:39). Bóg daje upoważnienie i moc Swoim synom i córkom na ziemi, aby pomagali w wykonywaniu tego dzieła (zob. rozdział 1. ).

3. 1

Przywrócenie kapłaństwa

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to jedyna organizacja na ziemi, posiadająca upoważnienie kapłańskie. Prorok Józef Smith otrzymał Kapłaństwo Aarona i związane z nim klucze od Jana Chrzciciela (zob. Doktryna i Przymierza 13:1). Otrzymał Kapłaństwo Melchizedeka i związane z nim klucze od Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana (zob. Doktryna i Przymierza 27:12–13).

W świątyni Kirtland Mojżesz, Elias i Eliasz ukazali się Józefowi Smithowi i przekazali mu dalsze upoważnienie konieczne do wykonywania dzieła Boga w dniach ostatnich (zob. Doktryna i Przymierza 110:11–16).

 • Mojżesz przekazał klucze zgromadzenia Izraela (zob. Przewodnik po pismach świętych, hasło „Izrael”).

 • Elias przekazał dyspensację ewangelii Abrahama. Obejmuje to przywrócenie przymierza Abrahamowego (zob. Ks. Abrahama 2:9–11; Przewodnik po pismach świętych, hasło „Przymierze Abrahamowe”).

  Eliasz przekazał klucze mocy pieczętowania (zob. Przewodnik po pismach świętych, hasło „Pieczętować, zapieczętowanie”). Klucze te zapewniają upoważnienie umożliwiające dokonywanie na ziemi obrzędów, które są wiążące w życiu, które nastanie (zob. Doktryna i Przymierza 128:9–10).

W naszych czasach każdy członek Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów dzierży wszystkie te klucze kapłańskie. Jedynie Prezydent Kościoła, który jest najstarszym stażem Apostołem, ma upoważnienie, aby używać wszystkich tych kluczy. Przywódcy ci powołują i dają upoważnienie innym członkom Kościoła, aby używali Bożego upoważnienia i mocy kapłańskiej do asystowania w dziele zbawienia i wywyższenia.

Aby uzyskać informacje na temat kluczy kapłańskich, zobacz 3. 4. 1.

3. 2

Błogosławieństwa kapłaństwa

Poprzez przymierza i obrzędy kapłańskie Bóg udostępnia wspaniałe błogosławieństwa wszystkim Swoim dzieciom. Do tych błogosławieństw należą:

Chrzest i członkostwo w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Dar Ducha Świętego.

Przyjmowanie sakramentu.

Upoważnienie i moc dane do służby w powołaniach kościelnych i wykonywania powierzonych zadań.

Otrzymanie błogosławieństwa patriarchalnego oraz innych błogosławieństw kapłańskich: uzdrowienia, pocieszenia i przewodnictwa.

Bycie obdarowanym mocą Boga w świątyni.

Bycie zapieczętowanym na wieczność do członków rodziny.

Obietnica życia wiecznego.

Dzieci Boga mogą otrzymać te błogosławieństwa kapłaństwa i doświadczyć wielkiej radości, gdy będą żyć według ewangelii Jezusa Chrystusa.

3. 3

Kapłaństwo Melchizedeka i Kapłaństwo Aarona

Kapłaństwo w Kościele składa się z dwóch części: Kapłaństwa Melchizedeka i Kapłaństwa Aarona (zob. Doktryna i Przymierza 107:1).

3. 3. 1

Kapłaństwo Melchizedeka

Kapłaństwo Melchizedeka to „[Święte Kapłaństwo] według Porządku Syna Bożego” (Doktryna i Przymierza 107:3). To moc, dzięki której synowie i córki Boga mogą stać się Mu podobni (zob. Doktryna i Przymierza 84:19–21; 132:19–20).

„Kapłaństwo Melchizedeka dzierży prawo do prezydium”. Ma „moc oraz upoważnienie do sprawowania wszystkich urzędów kościelnych we wszystkich wiekach świata oraz do zarządzania sprawami duchowymi” (Doktryna i Przymierza 107:8). Dzięki temu upoważnieniu przywódcy Kościoła kierują i zarządzają całą duchową pracą Kościoła (zob. Doktryna i Przymierza 107:18). „Wszelkie inne upoważnienia lub urzędy w Kościele stanowią dodatki do tego kapłaństwa” (Doktryna i Przymierza 107:5).

Prezydent Kościoła jest przewodniczącym wyższym kapłanem nad Kapłaństwem Melchizedeka (zob. Doktryna i Przymierza 107:65–67). Prezydent palika jest przewodniczącym wyższym kapłanem w paliku (zob. Doktryna i Przymierza 107:8, 10; zob. także rozdział 5. w tym podręczniku). Biskup jest przewodniczącym wyższym kapłanem w okręgu (zob. Doktryna i Przymierza 107:17; zob. także rozdział 7.

Aby uzyskać informacje na temat urzędów i obowiązków związanych z Kapłaństwem Melchizedeka, zobacz 8. 1.

3. 2

Kapłaństwo Aarona

Kapłaństwo Aarona jest „dodatkiem do […] Kapłaństwa Melchizedeka” (Doktryna i Przymierza 107:14). Dzierży klucze:

Posługi aniołów.

Ewangelii pokuty.

Udzielania obrzędów zewnętrznych, w tym chrztu dla odpuszczenia grzechów.

(Zob. Doktryna i Przymierza 13:1; 84:26–27; 107:20).

Biskup jest prezydentem Kapłaństwa Aarona w okręgu (zob. Doktryna i Przymierza 107:15).

Aby uzyskać informacje na temat urzędów i obowiązków związanych z Kapłaństwem Aarona, zobacz 10. 1. 3.

3. 4

Upoważnienie kapłańskie

Upoważnienie kapłańskie to upoważnienie do reprezentowania Boga i działania w Jego imieniu. W Kościele całe upoważnienie kapłańskie jest stosowane pod kierownictwem osób, które dzierżą klucze kapłańskie.

Godni mężczyźni, będący członkami Kościoła, otrzymują upoważnienie kapłańskie poprzez nadanie kapłaństwa i ustanowienie na urzędy kapłańskie. Wszyscy członkowie Kościoła mogą stosować delegowane im upoważnienie, które otrzymują w chwili wyświęcenia lub otrzymania zadania do asystowania w wykonywaniu dzieła Boga. Członkowie odpowiadają przed Bogiem i osobami, które On wyznaczył do przewodniczenia, za to, jak korzystają z Jego upoważnienia (zob. 3. 4).

3. 1

Klucze kapłańskie

Klucze kapłańskie to upoważnienie do kierowania korzystaniem z kapłaństwa na rzecz dzieci Boga. Korzystanie z całego upoważnienia kapłańskiego w Kościele jest kierowane przez osoby, które dzierżą klucze kapłańskie (zob. Doktryna i Przymierza 65:2).

3. 1

Osoby, które dzierżą klucze kapłańskie

Jezus Chrystus dzierży wszystkie klucze kapłaństwa. Pod Jego kierownictwem klucze kapłańskie są udzielane mężczyznom do wykonywania konkretnych powołań w celu wykonywania dzieła Boga, jak to jest wyjaśnione poniżej.

Pan nadał każdemu ze Swoich Apostołów wszystkie klucze przynależące do królestwa Boga na ziemi. Najstarszy stażem Apostoł, Prezydent Kościoła, jest jedyną osobą na ziemi upoważnioną, aby używać wszystkich tych kluczy kapłańskich (zob. Doktryna i Przymierza 81:1–2; 107:64–67, 91–92; 132:7).

Pod kierownictwem Prezydenta Kościoła przywódcy kapłańscy otrzymują klucze, aby mogli przewodniczyć w zakresie swoich obowiązków. Do tych przywódców należą:

Prezydenci palików i dystryktów.

Biskupi i prezydenci gmin.

Prezydenci kworów Kapłaństwa Aarona i Kapłaństwa Melchizedeka.

Prezydenci świątyń.

Prezydenci misji oraz prezydenci centrów szkolenia misjonarzy.

Prezydenci miejsc historycznych Kościoła.

Ci przywódcy otrzymują klucze kapłańskie, kiedy są wyświęcani do swoich powołań.

Klucze kapłańskie nie są przekazywane innym osobom, w tym doradcom lokalnych przywódców kapłańskich czy prezydentom organizacji kościelnych. Ci przywódcy otrzymują upoważnienie delegowane im podczas wyświęcania oraz kiedy otrzymują wyznaczone zadania pod kierownictwem osób, które dzierżą klucze kapłańskie. Prezydenci organizacji Kościoła przewodniczą pod kierownictwem osób, które dzierżą klucze kapłaństwa (zob. 4. 2.

3. 2

Porządek w dziele Pana

Klucze kapłańskie zapewniają, że dzieło zbawienia i wywyższenia jest wykonywane w sposób uporządkowany (zob. Doktryna i Przymierza 42:11; 132:8). Osoby, które dzierżą klucze kapłańskie kierują dziełem Pana w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynią to w miłości i prawości. To upoważnienie do przewodniczenia jest w mocy jedynie podczas wykonywania konkretnych obowiązków w ramach powołania danego przywódcy. Po odwołaniu z powołania przywódcy kapłańscy nie dzierżą już związanych z nim kluczy.

Wszystkie osoby, które służą w Kościele, są wyświęcane lub otrzymują zadania pod kierownictwem osoby, która dzierży klucze kapłańskie. Kiedy członkowie zostają wyświęceni lub otrzymują zadanie, mają upoważnienie od Boga, aby służyć w Jego dziele.

3. 2

Nadanie kapłaństwa i ustanowienie na urząd

Pod kierownictwem osób, które dzierżą klucze kapłańskie, Kapłaństwo Aarona i Kapłaństwo Melchizedeka jest nadawane godnym mężczyznom, którzy są członkami Kościoła (zob. Doktryna i Przymierza 84:14–17). Po nadaniu odpowiedniego kapłaństwa osoba jest ustanawiana na urząd w danym kapłaństwie, taki jak diakon czy starszy. Osoba dzierżąca kapłaństwo korzysta z kapłaństwa według praw i obowiązków danego urzędu (zob. Doktryna i Przymierza 107:99).

Każdy mężczyzna w Kościele Jezusa Chrystusa powinien dążyć do tego, aby być godnym otrzymania Kapłaństwa Melchizedeka i korzystania z niego w celu służenia bliźnim. Kiedy mężczyzna otrzymuje to kapłaństwo, zawiera przymierze, że będzie wiernie wypełniał swoje obowiązki kapłańskie. Otrzymuje także od Boga przysięgę, czyli obietnicę wiecznych błogosławieństw (zob. Doktryna i Przymierza 84:33–34; zob. także Przewodnik po pismach świętych, hasło „Przysięga i przymierze kapłańskie”).

Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania kapłaństwa i ustanawiania na urząd, zobacz: 8. 1, 10. 6, 18. 1038. 5.

3. 3

Delegowanie upoważnienia kapłańskiego do służby w Kościele

Upoważnienie kapłańskie do służby w Kościele jest delegowane członkom następująco:

Poprzez wyświęcenie do powołania kościelnego

Poprzez wyznaczenie zadania przez przewodniczących przywódców Kościoła.

3. 1

Wyświęcenie

Kiedy mężczyźni lub kobiety są wyświęcani pod kierownictwem osób, które dzierżą klucze kapłańskie, udzielone zostaje im upoważnienie od Boga do działania w danym powołaniu. Po odwołaniu z powołania dana osoba nie posiada dłużej związanego z nim upoważnienia.

Niektóre powołania są powiązane z urzędami i kworami kapłaństwa. Na przykład, mężczyzna, który dzierży Kapłaństwo Melchizedeka, może zostać powołany na prezydenta kworum starszych. Podczas wyświęcenia dokonanego przez prezydenta palika zostają mu przekazane klucze kapłańskie, upoważnienie i obowiązek kierowania pracą kworum starszych (zob. ).

Wiele innych powołań nie jest powiązanych z urzędami i kworami kapłańskimi. Jednak wszyscy członkowie Kościoła, którzy są wyświęcani do służby, otrzymują boskie upoważnienie i obowiązek, aby działać w swoim powołaniu. Na przykład:

Kobieta, która jest powoływana i wyświęcana przez biskupa jako prezydent Stowarzyszenia Pomocy w okręgu, otrzymuje upoważnienie, aby kierować pracą Stowarzyszenia Pomocy w okręgu.

Osoba (mężczyzna lub kobieta), która jest powołana i wyświęcona przez członka rady biskupiej na nauczyciela w Organizacji Podstawowej, otrzymuje upoważnienie do nauczania dzieci w Organizacji Podstawowej w okręgu.

Wszystkie osoby, które są powołane i wyświęcone, służą pod kierownictwem osób, które im przewodniczą (zob. 3. 2).

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświęcania członków do powołań kościelnych, zobacz 18. 11.

3. 2

Wyznaczenie zadania

Przewodniczący przywódcy Kościoła mogą delegować upoważnienie przez wyznaczenie zadania. Kiedy mężczyźni i kobiety otrzymują te wyznaczone zadania, dostają od Boga upoważnienie do działania. Na przykład:

Pierwsze Prezydium lub Kworum Dwunastu Apostołów deleguje upoważnienie Siedemdziesiątym, których zadaniem jest zarządzanie poszczególnymi obszarami i przewodniczenie na konferencjach palików.

Prezydenci misji delegują upoważnienie misjonarzom i misjonarkom, którzy otrzymują zadanie, aby przewodzić innym misjonarzom i ich szkolić.

Upoważnienie jest delegowane członkom Kościoła, aby mogli służyć jako posługujący bracia i posługujące siostry. Ma to miejsce wtedy, gdy pod kierunkiem biskupa otrzymują zadanie od prezydenta kworum starszych lub prezydent Stowarzyszenia Pomocy.

Upoważnienie, które jest delegowane poprzez wyznaczenie zadania, jest ograniczone jedynie do konkretnych obowiązków i czasu trwania danego zadania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyznaczania zadania poprzez delegowanie upoważnienia, zobacz 4. 5.

3. 4

Prawe korzystanie z upoważnienia kapłańskiego

Przywódcy i członkowie Kościoła korzystają z nadanego lub delegowanego im upoważnienia kapłańskiego, aby błogosławić życie bliźnich.

Z tego upoważnienia można korzystać jedynie w prawości (zob. Doktryna i Przymierza 121:36). Można je stosować poprzez perswazję, wytrwałość, delikatność, łagodność, miłość i dobroć (zob. Doktryna i Przymierza 121:41–42). Przywódcy naradzają się z innymi osobami w duchu jedności i zabiegają o poznanie woli Pana poprzez objawienie (zob. Doktryna i Przymierza 41:2). Aby uzyskać informacje na temat naradzania się z innymi osobami, zobacz 4.

Osoby, które stosują upoważnienie kapłańskie, nie narzucają swojej woli innym. Nie korzystają z niego do realizowania samolubnych celów. Jeśli jakaś osoba korzysta z tego upoważnienia w nieprawy sposób, „niebiosa wycofują się [i] zasmucony jest Duch Pana” (Doktryna i Przymierza 121:37).

Niektóre powołania kościelne obejmują obowiązek przewodniczenia. Aby uzyskać informacje na temat przewodniczenia w Kościele, zobacz 4. 4.

3. 5

Moc kapłańska

Moc kapłańska to moc, dzięki której Bóg błogosławi Swoje dzieci. Boża moc kapłańska spływa na wszystkich członków Kościoła — kobiety i mężczyzn — kiedy dotrzymują przymierzy, które z Nim zawarli. Członkowie zawierają te przymierza, kiedy przyjmują obrzędy kapłańskie. (Zob. Doktryna i Przymierza 84:19–20).

Błogosławieństwa mocy kapłańskiej, które mogą otrzymać członkowie, to:

Przewodnictwo w ich życiu.

Natchnienie, aby wiedzieć, jak służyć członkom rodziny i bliźnim.

Siła do wytrwania i pokonywania wyzwań.

Dary ducha do rozwijania swoich umiejętności.

Objawienie, aby dowiedzieć się, jak wypełniać dzieło, do którego wykonania jest się ustanowionym, wyświęconym lub wyznaczonym poprzez zadanie.

Pomoc i siła, aby stawać się bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa i Ojca Niebieskiego.

3. 5. 1

Przymierza

Przymierze to uroczysta obietnica między Bogiem a Jego dziećmi. Bóg ustala warunki przymierza, a Jego dzieci zgadzają się je wypełniać. Bóg obiecuje błogosławić Swoje dzieci, gdy wypełniają zawarte przymierza.

Członkowie zawierają przymierza z Bogiem, kiedy przyjmują obrzędy zbawienia i wywyższenia (zob. 18. 1). Wszyscy, którzy wytrwają do końca, dotrzymując swoich przymierzy, otrzymają życie wieczne (zob. II Ks. Nefiego 31:17–20; Doktryna i Przymierza 14:7). Wytrwanie do końca obejmuje wykazywanie się wiarą w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz codzienną pokutę.

Rodzice, przywódcy Kościoła i inne osoby pomagają poszczególnym osobom przygotować się do zawarcia przymierzy, co następuje w trakcie przyjmowania obrzędów ewangelii. Upewniają się, że dana osoba rozumie przymierza, które ma zamiar zawrzeć. Po zawarciu przymierza, pomagają jej go dotrzymywać. (Zob. Ks. Mosjasza 18:8–11, 23–26).

3. 2

Obrzędy

Obrzęd to święty akt dokonany dzięki upoważnieniu kapłaństwa. Obrzędy zawsze były częścią ewangelii Jezusa Chrystusa. Pierwsze obrzędy na ziemi były dokonane w czasach Adama i Ewy (zob. I Ks. Mojżeszowa 1:28; Ks. Mojżesza 6:64–65).

W wielu obrzędach osoby zawierają przymierza z Bogiem. Na przykład podczas chrztu, sakramentu, obdarowania i w trakcie obrzędu zapieczętowania małżeństwa. W czasie takich obrzędów, jak błogosławieństwo patriarchalne czy błogosławienie chorych, osoby nie zawierają przymierzy, ale otrzymują przewodnictwo i siłę, aby dotrzymywać przymierzy.

Obrzędy mają symboliczne znaczenie, które kieruje ludzi ku Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi. W obrzędach zawierających przymierza symbolika pozwala osobom pojąć obietnice, które składają, i błogosławieństwa, które otrzymają dzięki swej wierności.

Każdy obrzęd umożliwia im otrzymanie bogactwa duchowych błogosławieństw. Pan objawił: „W […] obrzędach [kapłaństwa] ukazana jest moc boskości” (Doktryna i Przymierza 84:20). Obrzędy zbawienia i wywyższenia są niezbędne do życia wiecznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 

Osoby żyjące osobiście otrzymują własne obrzędy zbawienia i wywyższenia. Gdy jest to możliwe, udają się do świątyni, aby wykonywać te obrzędy w zastępstwie za osoby, które zmarły. Aby uzyskać więcej informacji na temat dokonywania obrzędów za osoby zmarłe, zobacz rozdział 28.

3. 6

Kapłaństwo i dom

Wszyscy członkowie Kościoła, którzy dotrzymują swoich przymierzy — kobiety, mężczyźni i dzieci — są błogosławieni Bożą mocą kapłańską w swych domach dla wzmocnienia ich samych oraz ich rodzin (zob. 3. 5). Moc ta pomoże członkom w wykonywaniu Bożego dzieła zbawienia i wywyższenia w życiu osobistym i w ich rodzinach (zob. 2.

Mężczyźni, którzy dzierżą Kapłaństwo Melchizedeka, mogą udzielać członkom rodziny błogosławieństw kapłańskich, aby zapewnić wskazówki, uzdrowienie i pocieszenie. W razie potrzeby członkowie Kościoła mogą także poprosić o te błogosławieństwa dalszych krewnych, posługujących braci lub lokalnych przywódców Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat błogosławieństw kapłańskich, zobacz 18. 1318. 14.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przewodniczenia w rodzinie, zobacz 2. 3.

 • Publikacje zawodowe

  Zbiór zadań organizacja transportu część 2

  Kwalifikacja SPL. 04

 • Zbiór zadań obsługa magazynów. Część 2

  Kwalifikacja SPL. 01

  Liceum i technikum

  Новый Как раз

  1134/1/2022

  Zeszyt ćwiczeń

  Informatyka

  974/1/2022/z1

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych cz. 3

  Kwalifikacja ELM. 03

  Zbiór zadań z budownictwa

  Już wkrótce w sklepie

  Zbiór zadań praktycznych. Systemy operacyjne. Część 2

  Kwalifikacja INF. 02

  Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Część 4

  Zbiór zadań. Realizacja usług w recepcji

  Sieci komputerowe. Część 3

  Systemy operacyjne. Część 2

  Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów. pl/upload/2022/05/montaz-elementow-mech-elm03. jpg" data-src="/upload/2022/05/montaz-elementow-mech-elm03. jpg" alt=""/>

  Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych. pl/upload/2022/05/zbior-zadan-organizacja-transportu-czesc-1. jpg" data-src="/upload/2022/05/zbior-zadan-organizacja-transportu-czesc-1. jpg" alt=""/>

  Zbiór zadań Organizacja transportu. pl/upload/2022/05/procesy-tech-zc-cz-1. jpg" data-src="/upload/2022/05/procesy-tech-zc-cz-1. jpg" alt=""/>

  Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń, część 1

  Kwalifikacja HGT. 02

  Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń, część 2

  Urządzenia techniki komputerowej. pl/upload/2022/04/bhp_163802. jpg" data-src="/upload/2022/04/bhp_163802. jpg" alt=""/>

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Część 2

  Kwalifikacja MOT. 06

  Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 2

  Kwalifikacja HGT. 07

  Wykonywanie przekazu reklamowego cz. 2

  Kwalifikacja PGF. pl/upload/2021/10/stylizacja-fryzur. jpg" data-src="/upload/2021/10/stylizacja-fryzur. jpg" alt=""/>

  Stylizacja fryzur

  Kwalifikacja FRK. 03

  Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu. Część 1

  Kwalifikacja FRK. 04 / AU. 61

  Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

  Kwalifikacja BUD. 01

  Realizacja usług w recepcji. Część 1

  Kwalifikacja HGT. pl/upload/2021/10/jezyk-angielski-zawodowy-dla-technika-zywienia-uslug-gastronomicznych-technika-uslug-kelnerskich. png" data-src="/upload/2021/10/jezyk-angielski-zawodowy-dla-technika-zywienia-uslug-gastronomicznych-technika-uslug-kelnerskich. png" alt=""/>

  Język angielski zawodowy dla technika żywienia i usług gastronomicznych i technika usług kelnerskich

  Zasady żywienia. 12

  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

  Kwalifikacja ELM. 03 / EE. pl/upload/2021/10/montaz-uruchamianie-konserwacja-urzadzen-systemow-mechatronicznych-cz2. jpg" data-src="/upload/2021/10/montaz-uruchamianie-konserwacja-urzadzen-systemow-mechatronicznych-cz2. pl/upload/2021/10/jezyk-angielski-technik-mechanik-technik-pojazdow. jpg" data-src="/upload/2021/10/jezyk-angielski-technik-mechanik-technik-pojazdow. jpg" alt=""/>

  Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 1

  Kwalifikacja MOT. 06.

  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 05. pl/upload/2021/10/obsluga-diagnozowanie-oraz-naprawa-pojazdow-samochodowych-cz2. jpg" data-src="/upload/2021/10/obsluga-diagnozowanie-oraz-naprawa-pojazdow-samochodowych-cz2. pl/upload/2021/10/przygotowanie-imprez-i-uslug-turystycznych-czesc1. png" data-src="/upload/2021/10/przygotowanie-imprez-i-uslug-turystycznych-czesc1. png" alt=""/>

  Przygotowanie imprez i usług turystycznych. pl/upload/2021/10/realizacja-uslug-w-recepcji-czesc2. png" data-src="/upload/2021/10/realizacja-uslug-w-recepcji-czesc2. png" alt=""/>

  Realizacja usług w recepcji. pl/upload/2021/10/wyposazenie-zasady-bezpieczenstwa-w-gastronomii. png" data-src="/upload/2021/10/wyposazenie-zasady-bezpieczenstwa-w-gastronomii. png" alt=""/>

  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

  Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1

  Kwalifikacja INF. 04. pl/upload/2021/10/projektowanie-programowanie-testowanie-aplikacji-czesc-2. jpg" data-src="/upload/2021/10/projektowanie-programowanie-testowanie-aplikacji-czesc-2. jpg" alt=""/>

  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. pl/upload/2021/10/jezyk-angielski-zawodowy-dla-technika-ekonomisty-technika-rachunkowosci. jpg" data-src="/upload/2021/10/jezyk-angielski-zawodowy-dla-technika-ekonomisty-technika-rachunkowosci. jpg" alt=""/>

  Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

  Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

  Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 1

  Szkoła podstawowa

  Repetytorium ósmoklasisty do języka polskiego

  Arkusze ósmoklasisty do języka polskiego

  Fizyka

  Zbiór zadań klasa 3

  Chemia

  Jutro pójdę w świat

  Podręcznik do języka polskiego klasa 4.

  nr dopuszczenia: 868/1/2017

  Zeszyt ćwiczeń, klasa 4

  Podręcznik do języka polskiego klasa 5

  nr dopuszczenia: 868/2/2018

  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 1

  Kwalifikacja BUD. 11 / BD. 04

  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 2

  Podręcznik do języka polskiego klasa 6.

  nr dopuszczenia: 868/3/2019

  Historia

  Podręcznik do klasy 4.

  Zeszyt ćwiczeń klasa 4

  Geografia

  Podręcznik Klasa 8

  nr. dopuszczenia: 890/4/2018

  Atlas Klasa 7-8

  Podręcznik do klasy 5

  nr dopuszczenia: 882/2/2018

  Przyroda

  Zeszyt ćwiczeń Klasa 4

  Zeszyt ćwiczeń Klasa 7

  Kalejdoskop ucznia

  Ortografia Klasy 2-3

  Podręcznik do klasy 6

  nr dopuszczenia: 882/3/2019

  Przyroda Atlas

  Szkoła podstawowa Klasa 4

  Kalejdoskop ucznia

  Informatyka Klasa 2

  Czytanie Klasa 2

  Aktion Deutsch

  Podręcznik Język niemiecki Klasa 8

  nr. dopuszczenia: 799/2/2017

  Podręcznik do klasy 7.

  nr dopuszczenia: 882/4/2017

  Zeszyt ćwiczeń klasa 7

  AHA Neu

  Język niemiecki Podręcznik Szkoła Podstawowa Klasa 8

  nr. dopuszczenia: 798/2/2017

  Matematyka wokół nas

  Podręcznik do szkoły podstawowej Klasa 8

  nr. dopuszczenia: 787/5/2018

  Zeszyt ćwiczeń Klasa 8

  Podręcznik do szkoły podstawowej Klasa 5

  nr. dopuszczenia: 787/2/2018

  Zeszyt ćwiczeń do Szkoły podstawowej 5. 1

  nr dopuszczenia: 787/2/2018

  Mit Links

  Zeszyt ćwiczeń cz. 1 Szkoła podstawowa Klasa 7

  Podręcznik Szkoła podstawowa Klasa 7

  nr. dopuszczenia: 787/4/2020/z1

  Historia zakres podstawowy

  Podręcznik klasa 8

  nr dopuszczenia: 882/5/2018

  nr. dopuszczenia: 787/1/2020/z1

  Mit links Język niemiecki Zeszyt ćwiczeń

  Echo Język rosyjski Podręcznik Szkoła Podstawowa

  nr dopuszczenia: 805/2/2018

  Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik reklamy

  Kwalifikacja PDF. 07

  Organizacja transportu. Część 2

  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2

  Kwalifikacja EKA. 05

  Repetytorium i testy. Technik ekonomista

  Kwalifikacja EKA. 04

  Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. 03

  Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. pl/upload/2020/07/HTG. 12-2-211x300. jpg" data-src="/upload/2020/07/HTG. jpg" alt=""/>

  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 12-211x300. jpg" alt=""/>

  Organizacji żywienia i usług gastronomicznych. pl/upload/2020/07/geografia-turystyczna-czesc-2. jpg" data-src="/upload/2020/07/geografia-turystyczna-czesc-2. jpg" alt="Geografia turystyczna. Część 2"/>

  Geografia turystyczna. pl/upload/2020/07/geografia-turystyczna-czesc-1. jpg" data-src="/upload/2020/07/geografia-turystyczna-czesc-1. Część 1"/>

  Geografia turystyczna. pl/upload/2020/07/upload_temp_hhXxPs-211x300. jpg" data-src="/upload/2020/07/upload_temp_hhXxPs-211x300. jpg" alt=""/>

  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

  Kwalifikacja BUD. 14

  Fizyka zakres podstawowy

  Podręcznik klasa 2

  Fizyka zakres rozszerzony

  Chemia zakres podstawowy

  Chemia zakres rozszerzony

  Przeszłość i dziś

  Podręcznik klasa 2 część 2. 1.

  Historia zakres rozszerzony

  Oblicza epok

  Podręcznik cz. 2. 1

  Effekt

  Podręcznik cz. 2

  937/2/2019 – NPP, 1011/2/2019- SPP

  Zeszyt ćwiczeń cz. 2

  Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

  Kwalifikacja EE. 22

  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  Kwalifikacja BUD. 12

  Montaż konstrukcji budowlanych

  Kwalifikacja BUD. 08

  Obsługa magazynów. Część 1

  Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

  Kwalifikacja HGT. pl/upload/2020/07/1611B5_okladka_R-211x300. jpg" data-src="/upload/2020/07/1611B5_okladka_R-211x300. Technik budownictwa.

  BD. 29/BUD. 01/BUD. 08/BUD. pl/upload/2019/07/Plastyka_6_flipbook_1. png" data-src="/upload/2019/07/Plastyka_6_flipbook_1. png" alt=""/>

  Plastyka

  Podręcznik klasa 7

  Klucz do muzyki

  Podręcznik klasa 6

  nr dopuszczenia: 858/3/2019

  Geografia. Atlas. Klasy 5-6

  Biologia. pl/upload/2019/07/ciekawa_chemia_kl8_flipbook. png" data-src="/upload/2019/07/ciekawa_chemia_kl8_flipbook. png" alt=""/>

  Ciekawa chemia

  Podręcznik do chemi klasa 8

  nr dopuszczenia: 820/2/2018

  Podręcznik, klasa 8

  nr dopuszczenia: 807/5/2018

  Egzamin ósmoklasisty - matematyka

  Repetytorium i Arkusze egzaminacyjne

  Podręcznik do matematyki klasa 8

  nr dopuszczenia: 787/5/2018

  Matematyka

  nr dopuszczenia: 832/5/2018

  Wiedza o społeczeństwie

  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie klasa 8

  nr dopuszczenia: 924/2018

  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa klasa 8

  nr dopuszczenia: 923/2018

  Świat fizyki

  Podręcznik do fizyki klasa 8

  nr dopuszczenia 821/2/2018

  Biologia

  Podręcznik do biologii klasa 8

  nr dopuszczenia: 862/4/2018

  Świat chemii

  Podręcznik do chemii klasa 8

  nr dopuszczenia 834/2/2018

  Podręcznik do matematyki klasa 5

  nr dopuszczenia: 832/2/2018

  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. pl/upload/2019/07/zaw31. png" data-src="/upload/2019/07/zaw31. pl/upload/2019/07/plas_kl5_flipbook. png" data-src="/upload/2019/07/plas_kl5_flipbook. png" alt=""/>

  Podręcznik klasa 5

  nr dopuszczenia 779/2/2018

  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. pl/upload/2019/07/1613I3_flipbook_1. png" data-src="/upload/2019/07/1613I3_flipbook_1. pl/upload/2019/07/1613I4_flipbook. png" data-src="/upload/2019/07/1613I4_flipbook. Część 3

  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. pl/upload/2019/07/161241_flipbook. png" data-src="/upload/2019/07/161241_flipbook. pl/upload/2019/07/wykonywanie-i-kontrolowanie-robot-konstrukcyjno-budowlanych. jpg" data-src="/upload/2019/07/wykonywanie-i-kontrolowanie-robot-konstrukcyjno-budowlanych. jpg" alt=""/>

  Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

  Kwalifikacja BUD. 08 / BD. 29

  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 02 / MG. 12

  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Część 1

  Kwalifikacja AU. 34

  nr dopuszczenia: 858/2/2018

  Podręcznik do geografii klasa 5

  nr dopuszczenia: 890/1/2018

  Podręcznik, klasa 5

  nr dopuszczenia: 807/2/2018

  Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty

  Prowadzenie produkcji roślinnej. Część 1

  Kwalifikacja R. 3. pl/upload/2019/07/zaw74. png" data-src="/upload/2019/07/zaw74. pl/upload/2019/07/zaw73. png" data-src="/upload/2019/07/zaw73. png" alt=""/>

  Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 2

  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

  Kwalifikacja R. 3 (RL. 03)

  Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

  Montaż maszyn i urządzeń

  Kwalifikacja M. 17 ( MG. 17)

  Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

  Kwalifikacja M. 44 ( MG. 44)

  Nadzorowanie przebiegu produkcji

  Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

  Kwalifikacja M. 42

  Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

  Pracownia obsługi turystycznej. Część 1

  Kwalifikacja T. 13 (TG. 14)

  Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. pl/upload/2019/07/zaw56. png" data-src="/upload/2019/07/zaw56. png" alt=""/>

  Pracownia fryzjerska

  Kwalifikacja A. 19 (AU. 21)

  Podstawy kosmetologii w praktyce. Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych

  Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Część 1

  Kwalifikacja BD. 21

  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

  Kwalifikacja BD. 30

  Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1

  Kwalifikacja AU. 33

  Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. 31

  Podstawy logistyki

  Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

  Podstawy transportu

  Kwalifikacja AU. 32

  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. 02 / EE. 03

  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1

  Kwalifikacja ELE. 05

  Podstawy elektroniki. Część 1

  Podstawy elektroniki. pl/upload/2019/07/zaw18. png" data-src="/upload/2019/07/zaw18. png" alt=""/>

  Podstawy elektrotechniki w praktyce

  Pracownia instalacji elektrycznych

  Kwalifikacja E. 8

  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  Kwalifikacja EE. 26

  Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

  kwalifikacja HGT. pl/upload/2019/07/sporzadzanie-potraw-i-napojow-cz2. jpg" data-src="/upload/2019/07/sporzadzanie-potraw-i-napojow-cz2. pl/upload/2019/07/zaw8. png" data-src="/upload/2019/07/zaw8. png" alt=""/>

  Zbiór zadań z gastronomii

  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady żywienia

  Kwalifikacja TG. 16

  Nowi Tropiciele

  Podręcznik klasa 2 cz. 1

  nr dopuszczenia MEN: 815/2/2018

  Podręcznik klasa 2 cz. 2

  Podręcznik klasa 2 cz. 3

  Podręcznik klasa 2 cz. 4

  nr dopuszczenia MEN: 815/4/2018

  Podręcznik klasa 2 cz. 5

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. 1

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. 2

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. 3

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. 4

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. 5

  Karty matematyczne klasa 2 cz. 1

  Karty matematyczne klasa 2 cz. 2

  Karty matematyczne klasa 2 cz. 3

  Karty matematyczne klasa 2 cz. 4

  Karty matematyczne klasa 2 cz. 5

  Szkolni Przyjaciele

  Podręcznik klasa 2 cz. 1

  nr dopuszczenia MEN: 813/3/2018

  Podręcznik klasa 2 cz. pl/upload/2019/07/szkolni-podr2-3. png" data-src="/upload/2019/07/szkolni-podr2-3. 3

  nr dopuszczenia MEN: 813/4/2018

  Matematyka, podręcznik klasa 2 cz. 2

  Matematyka. Karty ćwiczeń klasa 2 cz. pl/upload/2019/07/szkolni-mat-karty-2-2. png" data-src="/upload/2019/07/szkolni-mat-karty-2-2. pl/upload/2019/07/szkolni-karty-2-1. png" data-src="/upload/2019/07/szkolni-karty-2-1. png" alt=""/>

  Karty ćwiczeń klasa 2 cz. pl/upload/2019/07/szkolni-karty-2-2. png" data-src="/upload/2019/07/szkolni-karty-2-2. pl/upload/2019/07/szkolni-karty-2-3. png" data-src="/upload/2019/07/szkolni-karty-2-3. 3

  Wychowanie przedszkolne

  Plac zabaw

  Karty pracy. Sześciolatek

  Karty pracy. Pięciolatek

  Punkt. Zeszyt ćwiczeń kl. 4

  Podręcznik do biologii klasa 5

  nr dopuszczenia: 862/1/2018

  Podręcznik, klasa 6

  807/3/2019

  Nr aprobaty: 832/3/2019

  Podręcznik do matematyki klasa 6.

  nr dopuszczenia 787/3/2019

  Podręcznik do geografii klasa 6.

  nr dopuszczenia: 890/2/2019

  Podręcznik cz. 1. 1

  nr dopuszczenia MEN: 952/1/2019

  nr dopuszczenia MEN: 952/2/2019

  Podręcznik cz. 1

  951/1/2019

  nr dopuszczenia MEN: 951/2/2019

  Nauka o języku

  Język polski

  Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia

  Podręcznik do języka polskiego klasa 4

  nr dopuszczenia: 861/2/2017

  nr dopuszczenia: 861/1/2017

  Słowa z uśmiechem

  nr dopuszczenia: 861/4/2018

  nr dopuszczenia: 861/3/2018

  Podręcznik do języka polskiego klasa 6

  Nr aprobaty: 861/5/2019

  Bliżej słowa

  Podręcznik do języka polskiego klasa 7.

  nr dopuszczenia 861/7/2017

  Zeszyt ćwiczeń, klasa 7

  Świat w słowach i obrazach

  Podręcznik do języka polskiego klasa 7

  nr dopuszczenia: 868/4/2017

  Gramatyka i stylistyka

  Podręcznik do języka polskiego, klasa 7

  nr dopuszczenia: 865/6/2017

  Podręcznik do języka polskiego klasa 8

  nr dopuszczenia: 865/7/2018

  nr dopuszczenia 861/8/2018

  Myśli i słowa

  nr dopuszczenia 895/1/2017

  Podręcznik do biologii klasa 6

  nr dopuszczenia: 862/2/2019

  nr dopuszczenia 895/2/2018

  Poznajemy lektury

  Vademecum dla klas 4-6

  Czytanie ze zrozumieniem

  Klasa 6

  Klasa 5

  Klasa 4

  Podręcznik klasa 3 część 1

  nr dopuszczenia MEN: 813/5/2019

  Podręcznik klasa 3 część 2

  Podręcznik klasa 3 część 3

  nr dopuszczenia MEN: 813/6/2019

  Podręcznik klasa 3 część 4

  Karty ćwiczeń klasa 3 część 1

  Karty ćwiczeń klasa 3 część 2

  Karty ćwiczeń klasa 3 część 3

  Karty ćwiczeń klasa 3 część 4

  Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. 09

  Karty matematyczne część 1

  Karty matematyczne część 2

  Karty ćwiczeń część 1

  Karty ćwiczeń część 2

  Karty ćwiczeń część 3

  Karty matematyczne część 3

  Podręcznik część 1

  Podręcznik część 2

  Podręcznik część 3

  Podręcznik część 4

  Podręcznik Klasa 3 część 5

  Karty matematyczne część 4

  Karty matematyczne cz. 5

  Karty ćwiczeń część 4

  Karty ćwiczeń cz. pl/upload/2019/03/nowi_tropiciele_poradnik_nauczyciela_1_flipbook. png" data-src="/upload/2019/03/nowi_tropiciele_poradnik_nauczyciela_1_flipbook. png" alt=""/>

  Poradnik nauczyciela cz. 1

  Pisanie klasa 3

  Czytanie klasa 3

  Liczenie klasa 3

  Informatyka klasa 3

  937/1/2018 – NPP, 1011/1/2019- SPP

  Zeszyt ćwiczeń cz. 1

  992/2019

  Podręcznik klasa 1

  1024/1/2019

  1015/1/2019

  Podręcznik klasa 1

  999/1/2019

  975/1/2019

  Zbiór zadań - zakres podstawowy

  Zbiór zadań klasa 1

  982/1/2019

  987/1/2019

  974/1/2019

  Kak paз

  966/1/2019 – NPP, 1017/1/2019 – SPP

  Podręcznik klasa 1 cz. 1

  nr dopuszczenia 813/1/2017

  Podręcznik klasa 1 cz. 2

  Podręcznik klasa 1 cz. 3

  nr dopuszczenia 813/2/2017

  Podręcznik klasa 1 cz. 4

  Karty ćwiczeń klasa 1 cz. 1

  Karty ćwiczeń klasa 1 cz. 2

  Matematyka, podręcznik klasa 1 cz. 1

  Matematyka, podręcznik klasa 1 cz. 2

  Matematyka. Karty ćwiczeń klasa 1 cz. 1

  Czytanie klasa 1

  Pisanie klasa 1

  Liczenie klasa 1

  Lektury klasy 1-3 cz. 1

  Podręcznik, klasa 1 część 1

  nr dopuszczenia 815/1/2017

  Podręcznik, klasa 1 część 2

  Karty ćwiczeń klasa 1 część 1

  Karty ćwiczeń klasa 1 część 2

  Karty matematyczne, klasa 1 część 1

  Karty matematyczne, klasa 1 część 2

  Podręcznik do matematyki klasa 4.

  nr dopuszczenia 787/1/2017

  Zeszyt ćwiczeń, klasa 4 cz. 1

  nr dopuszczenia 832/1/2017

  Zeszyt ćwiczeń, klasa 4 cz. pl/upload/2017/10/matemat_wkn_7_nowe. png" data-src="/upload/2017/10/matemat_wkn_7_nowe. png" alt=""/>

  Podręcznik do matematyki klasa 7.

  nr dopuszczenia 787/4/2017

  nr dopuszczenia: 832/4/2017

  Zeszyt ćwiczeń, klasa 7 cz. pl/upload/2016/11/flip_przyroda. png" data-src="/upload/2016/11/flip_przyroda. png" alt=""/>

  Podręcznik Klasa 4

  Podręcznik do biologii klasa 7.

  nr dopuszczenia: 862/3/2017

  Podręcznik, klasa 4

  nr dopuszczenia 807/1/2017

  Podręcznik, klasa 7

  Podręcznik klasa 4

  nr dopuszczenia 779/1/2017

  nr dopuszczenia: 852/1/2017

  nr dopuszczenia: 858/4/2017

  Grammatik

  Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

  Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

  Kwalifikacja B. 18 (BD. pl/upload/2019/07/zaw46. png" data-src="/upload/2019/07/zaw46. png" alt=""/>

  Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

  Wykonywanie tynków

  Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

  Sporządzanie kosztorysów

  Kwalifikacja B. pl/upload/2019/07/zaw50. png" data-src="/upload/2019/07/zaw50. png" alt=""/>

  Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze

  Podręcznik do klas 4-6 NPP

  nr dopuszczenia: 850/1/2017

  Technika na co dzień

  Podręcznik do klas 4-6 npp

  nr dopuszczenia: 850/2/2017

  Paczka Puszatka. Sześciolatek

  Karty cz. pl/upload/2017/04/Trop6-przew1-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop6-przew1-v2. jpg" alt=""/>

  Tropiciele. Sześciolatek

  Przewodnik metodyczny cz. pl/upload/2017/04/Trop6-karty1-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop6-karty1-v2. pl/upload/2017/04/Trop6-piszelicze-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop6-piszelicze-v2. jpg" alt=""/>

  Piszę i liczę

  Karty cz. pl/upload/2017/04/Trop5-przew1-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop5-przew1-v2. pl/upload/2017/04/Trop5-karty-cz1-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop5-karty-cz1-v2. jpg" alt=""/>

  Karty pracy cz. pl/upload/2017/04/Trop5-wielkaksiega-v2. jpg" data-src="/upload/2017/04/Trop5-wielkaksiega-v2. jpg" alt=""/>

  Wielka Księga Tropicieli

  Podręcznik do fizyki klasa 7.

  nr dopuszczenia 821/1/2017

  Podręcznik do języka niemieckiego kl. 7

  nr dopuszczenia: 799/1/2017

  aha! Neu

  Podręcznik do języka niemieckiego klasa 7.

  nr dopuszczenia: 798/1/2017

  Podręcznik do geografii klasa 7.

  Podręcznik do chemii klasa 7.

  nr dopuszczenia 834/1/2017

  Podręcznik do chemi klasa 7

  nr dopuszczenia: 820/1/2017

  Grammatik. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

  Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

  kwalifikacja Z. 13. 1

  nr dop. 50/2015

  Ergonomiczne warunki pracy

  kwalifikacja Z. 2

  nr dop. 25/2015

  Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego

  kwalifikacja Z. 3

  nr dop. 39/2015

  Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe

  kwalifikacja Z. 4

  nr dop. 42/2015

  Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  kwalifikacja Z. 5

  nr dop. 10/2015

  Pracownia mechatroniki samochodowej.

  kwalifikacja M. 12

  Pracownia diagnostyki samochodowej. 18

  Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

  kwalifikacja M. 12. pl/upload/2016/11/161019_okladka_ME_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161019_okladka_ME_x. jpg" alt=""/>

  Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

  kwalifikacja M. 19. pl/upload/2016/11/161020_okladka_ME_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161020_okladka_ME_x. jpg" alt=""/>

  Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

  kwalifikacja M. pl/upload/2016/11/161021_okladka_ME_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161021_okladka_ME_x. jpg" alt=""/>

  Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

  kwalifikacja M. pl/upload/2016/11/161022_okladka_ME_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161022_okladka_ME_x. jpg" alt=""/>

  Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

  kwalifikacja M. pl/upload/2016/11/161014_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161014_okladka. jpg" alt=""/>

  Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

  kwalifikacja M. 20. 23/2015

  Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

  kwalifikacja M. 24/2015

  Wykonywanie połączeń materiałów

  kwalifikacja M. 32/2015

  Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  kwalifikacja M. 29/2015

  kwalifikacja M. 44. 34/2015

  Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

  BHP w branży mechanicznej

  BHP w branży samochodowej

  Pracownia hotelarska.

  kwalifikacja T. pl/upload/2016/11/161224_okladka_PRAC_poprawka-x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161224_okladka_PRAC_poprawka-x. jpg" alt=""/>

  Pracownia obsługi turystycznej. 14

  Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych. Część 3

  kwalifikacje T. 13 i T. 14

  nr dop. 18/2015

  Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. pl/upload/2016/11/165706_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/165706_okladka. jpg" alt=""/>

  Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2

  nr dop. 28/2015

  Pracownia kosmetyczna twarzy.

  kwalifikacja A. 61

  Pracownia kosmetyczna ciała. 62

  BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej.

  Fryzjerstwo. Tom III. Działalność usługowa we fryzjerstwie

  kwalifikacja A. 19

  nr dop. 17/2015

  Stylizacja. Organizacja salonu fryzjerskiego

  kwalifikacja A. 23

  nr dop. 16/2015

  Pracownia budowlana

  Kwalifikacja B. pl/upload/2016/11/zaw43. png" data-src="/upload/2016/11/zaw43. png" alt=""/>

  Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej

  Pracownia organizacji robót budowlanych

  Kwalifikacja B. pl/upload/2016/11/161123_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161123_okladka. jpg" alt=""/>

  Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych

  kwalifikacja B. 5. 54/2015

  Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych

  kwalifikacja B. 55/2015

  Wykonywanie robót malarskich

  kwalifikacja B. 6. pl/upload/2016/11/161127_okladka_BUD_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161127_okladka_BUD_x. jpg" alt=""/>

  Wykonywanie robót tapeciarskich

  kwalifikacja B. pl/upload/2016/11/161102_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161102_okladka. pl/upload/2016/11/161157_okladka_BUD_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161157_okladka_BUD_x. jpg" alt=""/>

  Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

  Pracownia sprzedaży. pl/upload/2016/11/165020_Pracownia_A. 22. jpg" data-src="/upload/2016/11/165020_Pracownia_A. jpg" alt=""/>

  Pracownia rachunkowości firmy handlowej. 22

  Pracownia gospodarki materiałowej. pl/upload/2016/11/160976_okladka_PRAC_poprawka-x. jpg" data-src="/upload/2016/11/160976_okladka_PRAC_poprawka-x. jpg" alt=""/>

  Pracownia transportu. pl/upload/2019/07/zaw25. png" data-src="/upload/2019/07/zaw25. png" alt=""/>

  Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

  Kwalifikacja A. pl/upload/2016/11/160972_okladka_PRAC_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/160972_okladka_PRAC_x. jpg" alt=""/>

  Pracownia techniki biurowej

  kwalifikacja A. 35

  Pracownia rachunkowości. Dokumenty

  Kwalifikacja A. 36

  Repetytorium i testy egzaminacyjne

  Kwalifikacja EE. 08/INF. 02

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

  kwalifikacja A. 32. 45/2015

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

  kwalifikacja A. 49/2015

  Rozliczanie wynagrodzeń

  kwalifikacja A. 65. 37/2015

  Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

  kwalifikacja A. 36/2015

  Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  kwalifikacja A. 35/2015

  Język angielski zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

  Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

  Pracownia produkcji cukierniczej. pl/upload/2016/11/159210_Pracownia_T. jpg" data-src="/upload/2016/11/159210_Pracownia_T. jpg" alt=""/>

  Pracownia gastronomiczna

  kwalifikacja T. 6

  Pracownia obsługi klientów. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. 15

  Magazynowanie surowców piekarskich

  kwalifikacja T. pl/upload/2016/11/159227_okladka-x. jpg" data-src="/upload/2016/11/159227_okladka-x. jpg" alt=""/>

  Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

  kwalifikacja T. pl/upload/2016/11/159228_okladka-x. jpg" data-src="/upload/2016/11/159228_okladka-x. jpg" alt=""/>

  Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

  kwalifikacja T. pl/upload/2016/11/159229_okladka_GA_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/159229_okladka_GA_x. jpg" alt=""/>

  Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

  kwalifikacja T. pl/upload/2016/11/165716_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/165716_okladka. jpg" alt=""/>

  Usługi kelnerskie

  kwalifikacja T. 10. 30/2015

  Organizowanie usług kelnerskich. Zeszyt ćwiczeń

  kwalifikacja T. 10

  BHP w branży gastronomicznej

  Organizacja produkcji gastronomicznej

  kwalifikacja T. 4/2015

  Usługi gastronomiczne

  kwalifikacja T. 33/2015

  Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń

  Gastronomia. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. 15/2015

  Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

  kwalifikacja E. 7

  Pracownia urządzeń techniki komputerowej

  kwalifikacja E. pl/upload/2016/11/161311_Pracownia_E. jpg" data-src="/upload/2016/11/161311_Pracownia_E. jpg" alt=""/>

  Pracownia sieci komputerowych

  kwalifikacja E. 13

  Pracownia aplikacji internetowych.

  kwalifikacja E. 14. pl/upload/2016/11/161345_okladka_EL_x. jpg" data-src="/upload/2016/11/161345_okladka_EL_x. jpg" alt=""/>

  BHP w branży elektrycznej

  Prowadzenie działalności gospodarczej

  w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

  Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

  kwalifikacja E. pl/upload/2016/11/161338_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161338_okladka. jpg" alt=""/>

  Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych

  kwalifikacja E. pl/upload/2016/11/161339_okladka_ELx. jpg" data-src="/upload/2016/11/161339_okladka_ELx. jpg" alt=""/>

  Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

  kwalifikacja E. pl/upload/2016/11/161343_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161343_okladka. jpg" alt=""/>

  Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

  Kwalifikacja E. pl/upload/2016/11/161305_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161305_okladka. jpg" alt=""/>

  Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  kwalifikacja E. 7. pl/upload/2016/11/161306_okladka. jpg" data-src="/upload/2016/11/161306_okladka. jpg" alt=""/>

  Montaż instalacji elektrycznych

  kwalifikacja E. 8. 40/2015

  Konserwacja instalacji elektrycznych

  kwalifikacja E. 41/2015

  Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  kwalifikacja E. 24. 47/2015

  Eksploatacja instalacji elektrycznych

  kwalifikacja E. 46/2015

  Fokus

  nr aprobaty: 695/2/2015

  nr aprobaty: 695/1/2014/2014

  Motive – Deutsch Neu

  Podręcznik cz. 1

  nr aprobaty: 683/1/2014/2015

  alles klar Neu. Zakres podstawowy

  nr aprobaty: 679/1, 2/2014/2015

  Repetytoria maturalne ZDASZ. TO - język polski

  Zakres podstawowy

  Zakres rozszerzony

  NOWE Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

  Podręcznik. 2

  nr aprobaty: 463/2/2012/2014

  Podręcznik. 1

  nr aprobaty: 703/1/2014

  Nowe lustra świata

  Podręcznik. Część 1

  nr aprobaty: 704/1/2014/2014

  nr aprobaty: 704/2/2015

  Nowyj Dialog

  nr aprobaty: 684/1/2014/2014

  Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

  Podręcznik

  nr aprobaty: 644/1/2013/2015

  Historia. Po prostu

  nr aprobaty: 558/2012

  Wiedza o społeczeństwie. Po prostu

  nr aprobaty: 531/2012/2014

  EDB. Po prostu

  nr aprobaty: 500/2012/2015

  Informatyka. Po prostu

  nr aprobaty: 516/2012/2014

  Geografia. Po prostu

  nr aprobaty: 511/2012/2014

  Biologia. Po prostu

  nr aprobaty: 532/2012/2014

  Z fizyką w przyszłość

  nr aprobaty: 548/1/2012/2015

  Fizyka to nie katastrofa

  nr aprobaty: 649/2013/2014

  nr aprobaty: 394/2011/2015

  Repetytoria maturalne - chemia

  Z chemią w przyszłość

  nr aprobaty 534/1/2012/2015

  Chemia. Po prostu

  nr aprobaty: 523/2012/2015

  Matematyka poznać zrozumieć

  Podręcznik klasa 1 zakres podstawowy i rozszerzony

  nr aprobaty: 582/1/2012/2014

  nr aprobaty: 795/1/2017

  Echo

  nr aprobaty: 805/1/2017

  Klasy 4-6

  496/2, 3/2012/2015

  Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa

  496/1/2012/2015

  Matematyka z pomysłem

  Podręcznik. Klasa 5

  687/3/2015

  687/4/2016

  Tropiciele

  Materiał edukacyjny. Klasa 1. cz. 1

  Karty ćwiczeń. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Matematyka_KL1_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Matematyka_KL1_1. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Podrecznik_KL2_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Podrecznik_KL2_1. jpg" alt=""/>

  Materiał edukacyjny Klasa 2. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Karty_KL2_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Karty_KL2_1. Klasa 2. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Matematyka_KL2_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Matematyka_KL2_1. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Podrecznik_KL3_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Podrecznik_KL3_1. jpg" alt=""/>

  Materiał edukacyjny. Klasa 3. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_karty_KL3_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_karty_KL3_1. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Przyroda_KL3_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_Przyroda_KL3_1. jpg" alt=""/>

  Przyroda. Karty ćwiczeń. pl/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_matematyka_KL3_1. jpg" data-src="/upload/2016/11/flipbook_sp1-3_Tropiciele_matematyka_KL3_1. 1

  Ćwiczenia z pomysłem

  Kl. Cz. 1

  Kl. 2 cz. 1

  Egzamin ósmoklasisty - język polski

  Repetytorium i Arkusze egzaminacyjne

  Podręcznik Szkoła Podstawowa Klasa 8

  nr. dopuszczenia: 865/7/2018

Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny Asus P2 Ah3