Podręcznik pomocy online Cal Amp 882 Gprs Gen

Cal Amp 882 Gprs Gen jest podręcznikiem pomocy online, który został stworzony, aby pomóc użytkownikom w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia. Podręcznik oferuje szczegółowe wyjaśnienia dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia, w tym przegląd interfejsu użytkownika, opis funkcji, instrukcje dotyczące utrzymywania i dostrajania urządzenia. Podręcznik zawiera także wyczerpujące informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania oprogramowania, które jest dostępne na stronie internetowej producenta. Podręcznik jest dostępny za darmo i jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z produktu Cal Amp 882 Gprs Gen.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy online Cal Amp 882 Gprs Gen

Szkoła podstawowaInformatyka

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Szkoła podstawowa

 • Biologia 1063
 • Chemia 496 Edukacja dla bezpieczeństwa 126 Etyka 117 Fizyka 607 Geografia 1287 Historia 865 Informatyka Usuń filtr1302 Język obcy nowożytny 269 Język polski 2145 Matematyka 1206 Muzyka 445 Plastyka 316 Przyroda 707 Technika 93 Wiedza o społeczeństwie 422 Wychowanie fizyczne 147

Katalog

  Materiały ZPE 205 Katalog zasobów dodatkowych 824 Lekcja:Enter - scenariusze lekcji 64 Zasoby portalu Scholaris. pl 215 Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 2 PODSTAWA PROGRAMOWA

  I.

  Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.(21)

  II.

  Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.(93)

  III.

  Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.(61)

  IV.

  Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.(16)

  V.

  Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.(29)

  2)

  testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;(11)

  a)

  tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem,(15)

  b)

  tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane,(22)

  c)

  korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste formuły i dobiera wykresy do danych i celów obliczeń,(5)

  d)

  tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów;(17)

  4)

  gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze).(13)

  1)

  projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;(12)projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;(6)tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,(8)tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony,rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane w postaci różnego typu wykresów, porządkuje i filtruje dane,(14)tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza,(10)

  e)

  tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML;(4)zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;

  5)

  wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

  3)

  przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;(3)określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w zakresie informatyki.

Aplikacje dostępne w

Generator testów i sprawdzianów Nowej Ery

Wypadek drogowy u większości z nas wywołuje strach i szok. Jednak niektórzy ludzie w takich sytuacjach muszą zachować zimną krew i pomóc poszkodowanym – są to ratownicy medyczni. To oni pędzą karetką na miejsce zdarzenia. Twoim obowiązkiem w takiej sytuacji jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym!

Już wiesz

 • jak zachować się podczas pożaru;

 • jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

Nauczysz się

 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

 • identyfikować i zabezpieczać urazy ciała;

 • wymieniać numery telefonów alarmowych do odpowiednich służb.

iFd1IZBAo5_d5e147

Może się zdarzyć, że będziesz świadkiem lub ofiarą wypadku. Każdy w takiej sytuacji powinien umieć odpowiednio się zachować. Warto wiedzieć, jak rozpoznać uraz, by móc udzielić właściwej pierwszej pomocypierwszej pomocy. Pomagając poszkodowanemu przed przyjazdem karetki, zwiększamy jego szanse na szybkie wyzdrowienie bez powikłań.

Rp6MUs09yH7Wg1

Pęknięcie kości to złamanie. Uwaga! Jeśli kość przebija skórę, mówimy o złamaniu otwartym

R185YSFFKW9rN1

Podczas kontaktu skóry z czymś gorącym, np. Podobnie do oparzeń wyglądają odmrożenia, ale powstają w wyniku narażenia skóry na bardzo niską temperaturę

RlKKvHnGsvY7G1

Silne uderzenie w miękkie części ciała może doprowadzić do stłuczenia. Charakterystycznymi objawami są ból, obrzęk i podskórny krwiak

Rob6lf2xmNtps1

Gdy dojdzie do przerwania ciągłości skóry, mamy do czynienia z raną. rozcięcie palca kartką papieru), inne wymagają wizyty u chirurga

RG78LX5x64Dch1

Gdy połączenie między kośćmi zostanie zerwane, mówimy o zwichnięciu. Uwaga! Gdy staw zostanie tylko nadwyrężony podczas nieprawidłowego ruchu, mówimy o skręceniu

R12meHogTyYsx1

Niektóre owady, np. Użądlenie niektórych owadów, jak szerszeni, może być groźne dla zdrowia

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Uraz

Pomoc

Uwagi

złamanie

Złamaną kończynę należy unieruchomić i natychmiast udać się do szpitala. Jeśli występuje duży obrzęk, można schłodzić bolesne miejsce.

Przy złamaniach otwartych nigdy nie próbuj chować wystającej kości pod skórę. Polej jedynie ranę czystą wodą i natychmiast zadzwoń po karetkę.

oparzenie

Oparzoną skórę należy przemyć zimną, ale nie lodowatą wodą, a następnie założyć wilgotny opatrunek z gazy i delikatnie nałożyć bandaż. W przypadku oparzeń chemicznych należy natychmiast włożyć oparzoną skórę pod strumień bieżącej wody – nawet na kilkanaście minut.

Jeśli oparzysz się na przykład środkiem do czyszczenia, polej oparzenie rozcieńczonym octem lub sokiem cytrynowym.

stłuczenie

Należy przyłożyć kompres chłodzący (np. owinięty w ręcznik skruszony lód lub woreczek z mrożonką).

Jeśli przy upadku mocno uderzysz się w głowę i pojawią się kłopoty z utrzymaniem równowagi, udaj się do lekarza.

rana

Niewielkie rany należy przemyć wodą, zranione miejsce zdezynfekowaćzdezynfekować i nakleić na nie plaster. Większe rany wymagają zszycia przez chirurga.

Rany o dużej powierzchni (np. otarcia) przemywaj wyłącznie czystą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia, następnie nałóż opatrunek kupiony w aptece.

zwichnięcie

Zwichnięty staw i sąsiadujące kości należy unieruchomić i schłodzić, a następnie należy pojechać do szpitala – tam lekarz nastawi staw i założy fachowy opatrunek.

Mało bolesne skręcenia, przy których występuje niewielka opuchlizna, nie wymagają wizyty w szpitalu.

użądlenie

Miejsce użądlenia należy posmarować maścią łagodzącą. W przypadku pszczół konieczne jest również szybkie usunięcie żądła, które utknie w skórze. Następnie należy umyć miejsce użądlenia wodą z mydłem i przyłożyć zimny okład.

Jeśli po użądleniu występują duszności, mdłości lub gwałtowne bicie serca, jak najszybciej zadzwoń po karetkę. Użądlenie w okolicy szyi z powodu powstałej opuchlizny może utrudnić oddychanie. W takiej sytuacji jak najszybciej zacznij ssać lód lub pić zimne napoje, a następnie udaj się do lekarza. Idź do niego również w wypadku użądleń wielokrotnych.

ukąszenie

Ukąszenia żmii zdarzają się rzadko i nie są śmiertelne, mogą być jednak groźne dla dzieci i osób starszych. Miejsce ukąszenia (dwa ślady po zębach jadowych) należy obmyć wodą z mydłem i schłodzić. Osoba ukąszona powinna zachować spokój. Ukąszoną kończynę należy unieruchomić i poruszać się powoli, by jad wolniej rozprzestrzeniał się po organizmie. Konieczna jest wizyta w szpitalu lub wezwanie karetki.

Uwaga – widywane w filmach wysysanie jadu z rany nie ma najmniejszego sensu i nie należy tego robić. Większość węży w Polsce nie jest jadowita. Jednak każdy z nich może boleśnie ukąsić – nie należy ich więc niepokoić.

Korzystając z różnych źródeł informacji (np. Internetu), dowiedz się, co to są „cztery złote minuty”. Następnie uzasadnij, dlaczego nie należy zwlekać z udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej.

iFd1IZBAo5_d5e191

W przypadku, gdy zauważysz osobę poszkodowaną, ważne jest wezwanie pomocy. Jednak istnieją podstawowe zabiegi, które każdy powinien umieć wykonać. Może się bowiem zdarzyć, że ty i osoba poszkodowana znajdziecie się w miejscu, do którego trudno dotrzeć (np. w środku lasu), i przez jakiś czas będziecie mogli liczyć tylko na siebie.

Sposób unieruchamiania zwichniętych lub złamanych palców

R10WBK9WH0nC91

W przypadku zwichnięcia na przykład palca należy unieruchomić staw. Pamiętaj, że krew musi płynąć swobodnie, dlatego nie zaciskaj zbyt mocno bandaża eleastycznego

R16GJ3eISptYV1

Następnie wykonujemy pętlę dookoła kciuka

R1CkkNeqOJErm1

Powstaje pierwszy splot, tzw. kłos, który skutecznie unieruchamia palec

R1cbLSpaRgG2M1

Teraz wykonujemy kolejny, identyczny splot, tzw. kłosowanie

RRsLTaYVoqoFk1

Po nim następuje jeszcze trzecie kłosowanie

RlRPBHF9XDP0i1

Po umocowaniu końcówki bandaża powstaje opatrunek kłosowy

Przy opatrywaniu złamania kości bardzo ważne jest unieruchomienie dwóch sąsiadujących stawów. Złamana kość powinna być bowiem nieruchoma – dzięki temu poszkodowany odczuwa mniejszy ból

R12kAArQCqAxo1

Podczas bandażowania złamanej kończyny można zastosować opatrunek zwany kłosowym. Rozpoczyna się go od obwiązania nadgarstka

RzmKL6AhhwNqJ1

Następnie przeciąga się bandaż skośnie od nadgarstka do łokcia. Takie wiązanie przeprowadza się kilkukrotnie (4–5 razy)

R1QmXH7Uaw5hM1

Opatrunek kończy się obwiązaniem przedramienia tuż pod łokciem

W przypadku złamania kości lub zwichnięcia stawów ręki konieczne może być unieruchomienie kończyny za pomocą chusty trójkątnej. Zastosowanie tej metody sprawia, że ręka jest zabezpieczona przez dalszymi urazami i nie porusza się nawet podczas chodzenia

RYO4fswrYSlkm1

Najpierw zginamy rękę pod kątem prostym. Drugi powinien sięgnąć do łokcia, a trzecim należy objąć przedramię i dociągnąć do barku

R1RJnmyfZQXyq1

Należy związać ze sobą rogi na barku od strony zdrowej kończyny. Trzeci róg należy podwinąć pod łokieć

R1ZsewiEOqonm1

Aby zapobiec ruchom ręki, można przywiązać ją do tułowia za pomocą bandaży lub dwóch zwiniętych chust trójkątnych

RTQuh3kZrcy911

W przypadku krwotoku z nosa pochyl głowę do przodu (nigdy do tyłu! ). Na kark przyłoż mokry ręcznik

RyShe38mLSLTS1

Jeśli użądli cię owad, żądło wyjmij pęsetą. Nie wolno wyciągać żądła palcami, gdyż można uwolnić jad zgromadzony w zbiorniczku żądła

R19xkBbx2A3by1

W przypadku oparzenia skieruj na piekące miejsce strumień chłodnej wody i utrzymuj go przez 15–20 minut. Pamiętaj, że odmrożonego miejsca nie wolno polewać ciepłą wodą

Spróbuj teraz samodzielnie założyć chustę trójkątną koledze lub koleżance z ławki (możesz do tego celu użyć chustki na szyję).

Ciekawostka

Już starożytni Egipcjanie stosowali opatrunki, np. smarowali rany miodem zawierającym wiele cennych substancji leczniczych. Znali również bandaże. Z kolei jednym z tradycyjnych opatrunków stosowanych na ziemiach polskich był chleb zagnieciony z pajęczyną. Masa taka doskonale tamowała krwawienie, a dzięki zawartym w pajęczynie naturalnym antybiotykom przyspieszała gojenie.

Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy zawiadom odpowiednie służby! Koniecznie zapamiętaj numery telefonów alarmowych:
112 – ogólny numer alarmowy z telefonów komórkowych,
992 – pogotowie gazowe,
997 – policja,
998 – straż pożarna,
999 – pogotowie ratunkowe.
Gdy wzywasz pomoc, podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz. Opowiedz, co się stało i gdzie miało miejsce zdarzenie. Opisz urazy poszkodowanego i jego stan.

Ważne!

Pamiętaj, że tylko zagrożenie życia lub ciężkie urazy wymagają przyjazdu karetki. Nigdy nie dzwoń po karetkę bez powodu lub przy mało znaczących przypadkach.

iFd1IZBAo5_d5e271
 • W razie wypadku ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 • Wiele z urazów możesz samodzielnie rozpoznać i założyć odpowiedni opatrunek przed wizytą w szpitalu.

 • Numery alarmowe należy znać na pamięć.

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Wyjaśnij, jakie mogą być konsekwencje nieudzielenia pierwszej pomocy rannemu – np. jeśli miejsce oparzenia nie zostanie schłodzone lub rana nie zostanie przemyta i zdezynfekowana.

Zobacz także

Niebezpieczne miejscaNiebezpieczne miejsca

Ostrzożnie z prądem! Ostrzożnie z prądem!

iFd1IZBAo5_d5e334
dezynfekcja

dezynfekcja

niszczenie drobnoustrojów; na przykład skaleczenie można zdezynfekować wodą utlenioną

pierwsza pomoc

pierwsza pomoc

działania mające na celu udzielenie pomocy osobie poszkodowanej do czasu przybycia specjalnych służb

iFd1IZBAo5_d5e392

Ćwiczenie 1

RXhibNVmIymLR1
zadanie interaktywne

Jak należy postąpić w przypadku oparzenia skóry wybielaczem z chlorem?

 • Należy schłodzić oparzenie.
 • Należy posmarować oparzone miejsce białkiem jaja.Należy oparzone miejsce umyć dokładnie mydłem.Należy nakleić plaster.Nie ma potrzeby nic robić.Należy dokładnie obmyć oparzone miejsce wodą oraz octem lub sokiem z cytryny.

Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3. 0.

Ćwiczenie 2

R1T7LF6D9Saqp1
zadanie interaktywne

Jak udzielić pierwszej pomocy przy podanych urazach?

oparzenie wrzątkiem, niewielkie rany, stłuczenie, ukąszenie żmii

schłodzić zimną wodą 
zdezynfekować i nakleić plasterochłodzić miejsce urazu i poruszać się powoliprzyłożyć kompres z octem

Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RNmGFRWT0WKvF1
zadanie interaktywne

Połącz numer telefonu z nazwą właściwej instytucji alarmowej

policja, pogotowie ratunkowe, ogólny numer alarmowy, pogotowie gazowe, straż pożarna997998999992112

Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1A7V3HPRfm541
zadanie interaktywne

Które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe?

PrawdaFałszŻmije są bardzo agresywne, mogą ukąsić bez powodu.□ Osoby uczulone na jad owadów powinny szczególnie uważać na ugryzienia w szyję.Pajęczyna zawiera naturalne antybiotyki.Jałowy oznacza młodego byczka, a jałówka młodą krowę.Gdy złamana kość przebije skórę, mamy do czynienia ze złamaniem otwartym.

Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

Podręcznik pomocy online Cal Amp 882 Gprs Gen

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy online Cal Amp 882 Gprs Gen

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy online Cal Amp 882 Gprs Gen