Podręcznik użytkownika Linie Emerson Northwind Designer Cf755nw04

Emerson Northwind Designer CF755NW04 to zaawansowany, profesjonalny podręcznik użytkownika, który jest dostępny w różnych językach. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania systemu sterowania Northwind, w tym wyjaśnienia parametrów konfiguracji i konfigurowanie systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące monitorowania i sterowania systemem Northwind, w tym wyjaśnienia działania i wyjaśnienia opcji sterowania. Podręcznik użytkownika zawiera również informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, aktualizacji i naprawy systemu Northwind. Ponadto, podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i procedur zarządzania, które są niezbędne do bezpiecznego i skutecznego użytkowania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Linie Emerson Northwind Designer Cf755nw04

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Instrukcja obsługi

15/09/2011
(01)
Pobierz
(11. 83MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

1

2

3 Advance Design Podręcznik użytkownika

4 Dokument ten zawiera jedynie zwięzły opis funkcji programu, dlatego też powinien być stosowany wyłącznie w charakterze przewodnika po programie. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych funkcji programu, prosimy skorzystać z pomocy online lub pomocy technicznej. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w podręczniku a informacjami dostępnymi w programie, informacje znajdujące się w programie należy traktować priorytetowo. Zawartość tego podręcznika nie może być zmieniana bez zgody autora. Jakakolwiek reprodukcja, dystrybucja, częściowa, całościowa, elektroniczna lub mechaniczna zawartości tego podręcznika jest całkowicie zabroniona bez uprzedniej zgody firmy GRAITEC. GRAITEC, Bièvres. Wszelkie prawa zastrzeżone. Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 są znakami firmowymi lub znakami zastrzeżonymi przez firmę Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki należą do ich prawowitych właścicieli.

5 SPIS TREŚCI WITAMY... 1 WPROWADZENIE... 2 INFORMACJE O PODRĘCZNIKU... 3 KONTAKT Z GRAITEC... 3 ROZDZIAŁ 1 INSTALACJA ADVANCE DESIGN... 5 WYMAGANIA OGÓLNE... 6 INSTALACJA... 6 INSTALACJA DLA POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA... 6 ODINSTALOWANIE... 9 URUCHAMIANIE ADVANCE DESIGN... 9 ZARZĄDZANIE PLIKAMI ORAZ FOLDERAMI ADVANCE DESIGN... 9 ROZDZIAŁ 2 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM... 11 OKNO STARTOWE... 12 USTAWIENIA LOKALNE... 12 USTAWIENIA PROJEKTU... 13 IMPORT/EKSPORT... 16 ZAPISYWANIE PROJEKTU... 17 SYNCHRONIZACJA... 18 ROZDZIAŁ 3 ŚRODOWISKO ADVANCE DESIGN... 19 OPIS OKNA GŁÓWNEGO... 20 MENU... 23 PASEK MENU... 23 MENU KONTEKSTOWE... 25 PASKI NARZĘDZI... 26 WYŚWIETLANIE KOMPONENTÓW INTERFEJSU... 33 PILOT... 33 OKNO WŁAŚCIWOŚCI... 34 PASEK STATUSU... 35 LINIA KOMEND... 36 ZARZĄDZANIE WIDOKAMI... 37 ZOOM... 37 RODZAJE WIDOKÓW... 38 USTAWIENIA WYŚWIETLANIA... 42 Style wyświetlania... 42 Zaawansowane opcje CAD... 45 i

6 Opcje renderingu... 48 KONFIGURACJA OBSZARU ROBOCZEGO UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH... 49 PŁASZCZYZNA ROBOCZA... 51 ROZDZIAŁ 4 TRYBY PRACY TRYB MODEL KOMPONENTY TRYBU MODEL... 56 ORGANIZACJA ELEMENTÓW MODELU W PILOCIE... 57 ZASADY RYSOWANIA... 58 Metody rysownia... 59 RYSOWANIE ELEMENTÓW MODELU OPISOWEGO... 63 Elementy konstrukcji... 63 Elementy liniowe... 63 Elementy powierzchniowe... 64 Konstrukcje złożone... 65 Elementy obliczeniowe... 68 Podpory... 68 Ściany wiatrowe... 70 Masy... 73 Elementy geometryczne... 73 Punkty... 73 Linie... 74 Elementy pomocnicze... 76 Linie współrzędnych... 76 Linie wymiarowe... 76 Siatki... 77 KONFIGURACJA MATERIAŁÓW ORAZ PRZEKROJÓW... 78 Materiały... 78 Przekroje poprzeczne... 80 Wybór elementów... 84 Przesuwanie elementów... 89 Kopiowanie elementów... 92 Przekształcanie elementów... 97 Rozciąganie... 97 Ucinanie... 97 Przycinanie lub wydłużanie... 98 Dzielenie... 99 Tworzenie otworów w płycie Podział ścian wiatrowych Tworzenie zaokrąglenia Zamiana linii na elementy konstrukcyjne Wyciągnięcie punktów oraz linii Renumeracja elementów TWORZENIE OBCIĄŻEŃ Tworzenie rodziny przypadków Wiatr (EN) Śnieg (EN) Sejsmika (EN) Tworzenie przypadków obciążeń ii

7 Ciężar własny Obciążenie statyczne Obciążenie sejsmiczne Tworzenie obciążeń Generowanie obciążeń Rodzaje obciążenia DEFINICJA HIPOTEZ DLA ANALIZ Tworzenie rodzajów analiz Analiza modalna Analiza wyboczeniowa Nieliniowa analiza statyczna Tworzenie obwiedni Tworzenie kombinacji Tworzenie kombinacji użytkownika Wczytywanie predefiniowanych kombinacji DEFINICJA REGUŁ ZAPIS WIDOKÓW CAD TWORZENIE ANIMACJI SPRAWDŹ MODEL MES TWORZENIE MODELU ANALITYCZNEGO TRYB ANALIZA ETAP HIPOTEZ Siatkowanie Opcje siatki Wyświetlanie siatki Dostosowanie siatki Definicja warunków brzegowych Blokady stopni swobody Połączenia stopni swobody Połączenia sprężyste Warunki symetrii Obliczenia ETAP POST-PROCESSINGU Konfiguracja wyświetlania wyników MES Rodzaje wyników MES Przemieszczenia Siły wewnętrzne Naprężenia Formy własne Torsory Wybór przypadków obciążeń dla post-processingu Tryby prezentacji wyników Graficzny post-processing wyników na modelu analitycznym Wykresy wyników Wykresy naprężeń dla elementów liniowych Metody post-processingu Widoki post-processingu Animacja Raporty obliczeń TRYB DOKUMENT iii

8 ROZDZIAŁ 5 ADVANCE DESIGN EXPERTS WYMIAROWANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH DEFINICJA KOMBINACJI WYMIARUJĄCYCH DLA ELEMENTÓW BETONOWYCH HIPOTEZY WYMIAROWANIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH Hipotezy globalne Hipotezy lokalne OBLICZENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA WYNIKÓW DLA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH RODZAJE WYNIKÓW DLA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH POST-PROCESSING WYNIKÓW WYMIAROWANIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH OBLICZENIA SŁUPÓW WYMIAROWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH DEFINICJA KOMBINACJI WYMIARUJĄCYCH DLA ELEMENTÓW STALOWYCH HIPOTEZY WYMIAROWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH Hipotezy globalne Hipotezy lokalne BAZA PROFILI OBLICZENIA ELEMENTÓW STALOWYCH KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA WYNIKÓW DLA ELEMENTÓW STALOWYCH RODZAJE WYNIKÓW DLA ELEMENTÓW STALOWYCH POST-PROCESSING WYNIKÓW WYMIAROWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYNIKI DLA PROFILU OPTYMALIZACJA PROFILI DEFINICJA SZABLONÓW PROJEKTOWYCH INDEKS iv

9 Witamy Advance Design to program przeznaczony do analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanych. Począwszy od modelowania przez obliczenia, post-processing wyników i optymalizację konstrukcji, Advance Design oferuje kompletne środowisko dla analizy statycznej i dynamicznej w 2D oraz 3D korzystając przy tym z metody elementów skończonych. W tym rozdziale: Wprowadzenie Informacje o podręczniku Kontakt z Graitec

10 Wprowadzenie Advance Design jest kompletnym rozwiązaniem dla analiz konstrukcji za pomocą metody elementów skończonych. Program oferuje szeroki zakres funkcji przeznaczonych do zaawansowanego modelowania CAD, siatkowania, obliczeń, wymiarowania oraz analizy wyników. Advance Design posiada narzędzia do modelowania konstrukcji 2D oraz 3D, tworzenia obciążeń, generowania siatki elementów skończonych, obliczeń MES, post-processingu wyników, wymiarowania, weryfikacji oraz optymalizacji konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych w oparciu o dostępne normy. Program umożliwia również generowanie dowolnych raportów i not obliczeniowych. Interfejs Advance Design jest intuicyjny, przez co program jest łatwy w nauce i obsłudze. Studium projektu w środowisku Advance Design zostało zaprojektowane w oparciu o trzy ściśle powiązane ze sobą tryby pracy: Tryb Model: tworzenie elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, płyt, ścian itp. ), tworzenie obciążeń (skupionych, liniowych, powierzchniowych), organizowanie elementów w systemy i podsystemy oraz definicja założeń projektowych. Tryb Analiza: przygotowanie siatki ES modelu, uruchomienie obliczeń oraz uzyskanie wyników. Tryb Dokument: generowanie oraz przeglądanie raportów wyników, zapisywanie oraz organizowanie widoków modelu oraz post-processingu. 2

11 Informacje o podręczniku Celem tego podręcznika jest umożliwienie użytkownikom zapoznania się z programem Advance Design. Z podręcznika dowiesz się jak zainstalować, uruchomić oraz korzystać z możliwości programu. W podręczniku znajdziesz: Informacje o środowisku programu; Opis wszystkich funkcji programu; Przegląd informacji na temat tworzenia projektów w Advance Design; Klika przykładów, które pomogą zrozumieć proces pracy w Advance Design. Kontakt z Graitec W menu Pomoc wybierz: "Pomoc techniczna": po zapisaniu bieżącego modelu, polecenie to wysyła zarchiwizowany model do działu pomocy technicznej za pomocą domyślnego programu pocztowego; "Graitec advantages": (tylko, jeżeli połączenie internetowe jest dostępne) link do serwisu "GRAITEC Advantage", przeznaczonego dla użytkowników posiadających aktywną subskrypcję, w którym znajdują się aktualizacje, dokumentacja oraz inne informacje o pomocy technicznej. "O programie": wyświetla okno informacji o programie, w którym można znaleźć odnośniki do stron GRAITEC. 3

12

13 Rozdział 1 Instalacja Advance Design Ten rozdział zawiera informacje na temat ogólnych wymagań oraz procesu instalacji Advance Design dla pojedynczego użytkownika. Rozdział zawiera również informacje o metodach uruchamiania programu oraz sposobie zarządzania plikami projektów Advance Design. W tym rozdziale: Instalacja Odinstalowanie Uruchamianie Advance Design Zarządzanie plikami oraz folderami Advance Design

14 Wymagania ogólne Aby prawidłowo zainstalować programy Advance powinny być spełnione określone wymagania. Więcej informacji znajdziesz w pliku Przewodnik instalacji znajdującym się na GRAITEC Advantage lub na stronie internetowej Instalacja Zanim zainstalujesz Advance Design: Przed instalacją w systemach Windows XP lub Vista upewnij się, że posiadasz prawa administratora w systemie; Jeżeli wykonujesz aktualizację z poprzedniej wersji korzystającej z klucza USB, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony do komputera; Zamknij wszystkie aktywne aplikacje. Instalacja dla pojedynczego użytkownika 1. Włóż płytę DVD Advance do napędu DVD. 2. Program instalacyjny jest uruchamiany automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu. Uwaga: Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie, może to wynikać z tego, że funkcja Auto odtwarzania na danym komputerze została wyłączona. W tym przypadku, uruchom program instalacyjny przy pomocy polecania Uruchom: Na pasku zadań Windows kliknij na. W polu Wyszukaj program i pliki, wpisz SetupAdvance. exe. Po znalezieniu pliku, kliknij na niego dwukrotnie, aby go uruchomić. 3. Wybierz język instalacji i kliknij Instaluj produkty. 6

15 4. W kolejnym oknie, zaznacz GRAITEC Advance Design i kliknij Dalej. Uwaga: Advance Steel oraz Advance Concrete zostaną zainstalowane automatycznie podczas instalacji Advance Design. 5. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Wybierz Akceptuję, aby zatwierdzić warunki licencji, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować instalację. 7

16 6. W kolejnym kroku, wybierz język interfejsu oraz ścieżkę instalacji. Aby wybrać język interfejsu, kliknij Dostosuj. W kolejnym oknie, wybierz język dla interfejsu oraz ustawienia lokalne dla każdej z instalowanych aplikacji - aby zatwierdzić wybór kliknij <OK>. Aby zmienić folder instalacji, kliknij na. W kolejnym oknie, podaj ścieżkę lub wybierz inny folder, w którym chcesz zainstalować Advance aby zatwierdzić wybór kliknij <OK>. Uwaga: Jeżeli poprzednie wersje programów Advance są już zainstalowane, wybierz inny folder instalacji. 7. Kliknij Instaluj, aby rozpocząć instalację. Rozpocznie się instalacja. 8. Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ. Jeżeli chcesz zainstalować pozostałe programy pakietu Advance, których nie wybrałeś podczas tej instalacji, uruchom ponownie instalator i wybierz opcję Zarządzaj produktami. 8

17 Odinstalowanie 1. W menu Start, wybierz Ustawienia > Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie na Dodaj/Usuń programy. Wybierz Advance Design i kliknij Odinstaluj. 4. Kliknij Tak, aby potwierdzić odinstalowanie programu. Uruchamianie Advance Design Advance Design może zostać uruchomiony na kilka sposobów: W menu Start, wybierz Wszystkie programy. Wybierz Graitec i kliknij na Advance Design; Kliknij dwukrotnie na ikonę Advance Design na pulpicie; Kliknij dwukrotnie na pliku projektu Advance Design z rozszerzeniem. fto. Zarządzanie plikami oraz folderami Advance Design Przy każdym uruchomieniu, Advance Design tworzy plik *. fto oraz powiązany z nim folder zawierający trzy podfoldery o nazwach: "data", "document" oraz "result". Po zapisaniu projektu nie powinno się usuwać żadnego z tych trzech folderów, ponieważ zawierają one wszystkie dane i ustawienia projektu. 9

18

19 Rozdział 2 Zarządzanie projektem Zawartość tego rozdziału odnosi się do konfiguracji i zarządzania W tym rozdziale: projektami Advance Design. Dowiesz się utworzyć i zapisać nowy projekt oraz jak zdefiniować ogólne parametry projektu. Okno startowe Ustawienia lokalne Ustawienia projektu Import/Eksport Zapisywanie projektu Synchronizacja

20 Okno startowe Podczas uruchamiania Advance Design pojawia się okno startowe, w którym można skonfigurować nowy projekt lub otworzyć projekty już istniejące. Okno startowe podsiada trzy zakładki. Nowy: umożliwia tworzenie i konfigurację nowego projektu. Istniejący: przeglądanie lokalizacji, w której znajdują się pliki projektów. Poprzedni: wyświetla listę ostatnio tworzonych i modyfikowanych projektów. Aby skonfigurować właściwości projektu w zakładce Nowy okna startowego kliknij Konfiguracja. Zostanie otwarte okno "Ustawienia lokalne". Ustawienia lokalne Użytkownik może skonfigurować następujące ustawienia lokalne: Lokalizacja: wybierz język, w jakim będzie prezentowany interfejs oraz raporty obliczeń; Normy: w poszczególnych polach z rozwijalnych list można wybrać normy dla kombinacji, obciążeń sejsmicznych i klimatycznych, konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych, które będą użyte w projektach Advance Design. Ustawienia te zostaną zastosowane do wszystkich nowych projektów. Uwaga: Okno "Ustawienia lokalne" można wyświetlić w dowolnym czasie pracy z projektem: menu Plik > Konfiguracja. Uwaga: Aby zmienić ustawienia lokalne należy zamknąć aktualne projekty (użyj polecenia Plik > Zamknij), następnie należy otworzyć okno "Ustawienia lokalne". Aktualnie wybrane normy są również wyświetlane na pasku statusu: 12

21 Ustawienia projektu Dla każdego nowego pliku projektu Advance Design, wyświetlane jest okno ustawień projektu, w którym można wprowadzić informacje o projekcie oraz wybrać ogólne założenia projektowe. 1. W oknie "Ustawienia projektu" można wprowadzić informacje, które zostaną wyświetlone w notach obliczeniowych: "Nazwa", "Etap", "Adres, Miasto", "Nr" (numer projektu), Faza", "Data". Porada: Jeśli nie chcesz, aby okno "Ustawienia projektu" było wyświetlane podczas tworzenia nowych projektów zaznacz opcję Nie wyświetlaj. Okno to może być wywołane w dowolnym czasie za pomocą opcji z menu: Plik > Ustawienia projektu lub klikając prawym przyciskiem myszy na "Model" w Pilocie i wybierając "Ustawienia projektu" z menu kontekstowego. Aby wyświetlić poniższe okno, kliknij na "Lista uczestników projektu": Lista uczestników projektu: wybierz kategorię, aby edytować jej szczegóły w polach po prawej stronie (firma, adres, telefon, faks, ). Logo: można wstawić plik BMP zawierający logo firmy: Przez wskazanie ścieżki do lokalizacji pliku na dysku; Klikając na przycisk można wskazać plik obrazu. Jeżeli opcja Pokaż na stronie tytułowej jest zaznaczona, wprowadzone informacje zostaną wyświetlone na stronie tytułowej raportu. Kliknij OK, aby zastosować ustawienia i zamknąć to okno. 13

22 2. Kliknij "Dalej", aby wyświetlić kolejne okno zawierające ogólne założenia dla projektowanej konstrukcji. Obszar roboczy Wybierz rodzaj obszaru roboczego: 2D jeśli obciążenia występują w płaszczyźnie konstrukcji; ruszt jeśli obciążenia są przyłożone prostopadle do konstrukcji; 3D jeśli projektowana konstrukcja jest trójwymiarowa a obciążenia mogą występować na dowolnych kierunkach. "Konstrukcja sztywna przy zginaniu": wybierz tę opcję, jeżeli model konstrukcji posiada sztywność zginania. Dla konstrukcji złożonych z elementów, które nie przenoszą zginania (elementy kratowe, membranowe) opcja ta musi pozostać odznaczona. Z rozwijalnej listy można wybrać domyślny widok przestrzeni roboczej (tylko dla obszaru 3D). Charakterystyki "Temperatura otoczenia": definicja temperatury otoczenia (w stopniach Celsjusza) dla elementów konstrukcji. "Domyślny materiał": korzystając z jednej z następujących metod, wybierz domyślny materiał dla modelu konstrukcji: Z rozwijalnej listy wybierz typ materiału; Kliknij aby otworzyć okno "Materiały" i wybrać materiał z listy; lub kliknij na "Biblioteki>>, aby wybrać inny materiał z Biblioteki (więcej szczegółów na stronie 78). 14

23 Domyślny przekrój poprzeczny: korzystając z jednej z następujących metod, wybierz domyślny przekrój: Jednostki Wybierz przekrój z rozwijalnej listy; Kliknij aby otworzyć okno "Biblioteka przekrojów" i wybrać przekrój z dostępnych bibliotek (więcej szczegółów na stronie 81); Kliknij aby otworzyć okno "Przekroje złożone" i zdefiniować przekrój złożony (więcej szczegółów na stronie 83); Kliknij aby otworzyć okno "Zdefiniowane" i zdefiniować przekrój (więcej szczegółów na stronie 80). Aby otworzyć okno "Definicja jednostek roboczych", w którym można zdefiniować rodzaj oraz dokładność jednostek kliknij "Zmień": Można również: Klikając "Zapisz", zdefiniować styl uwzględniający ustawioną konfigurację jednostek roboczych; Klikając "Zmień nazwę" zmienić nazwę istniejącego stylu; Klikając "Usuń", usunąć wybrany styl. Porada: Domyślne ustawienia założeń projektowych można zmienić w dowolnej chwili pracy z projektem z poziomu okna "Hipotezy Konstrukcja": menu: Hipotezy > Konstrukcja. 15

24 Import/Eksport Advance Design umożliwia import oraz eksport plików z / do innych programów. Import plików do Advance Design Menu: Wybierz Plik > Import. Dostępne są następujące opcje: Pliki wymiany danych (*. gtc) "Graitec Exchange Files" Pliki konstrukcji IFC (*. ifc) Pliki Advance Steel (*. sdnf) Pliki PSS (*. pss) Pliki CIS2 (*. cis2) Pliki DXF (*. dxf) Pliki Advance Concrete (*. sta, *. st2, *. gtc) Pliki Advance Steel (*. sdnf, *. gtc) Pliki bibliotek (*. adb), zawierające zbiór elementów modelu Advance Design Pliki *. xml zawierające drzewo systemów Pliki *. xml zawierające dane ustawień post-processingu Pliki *. txt zawierające współrzędne punktów Eksport plików z Advance Design Menu: wybierz Plik > Eksport. ifc) Pliki SDNF (*. sdnf) Pliki VRLM (*. wrl) model 3D do otwarcia w przeglądarce Cortona VRML Viewer Pliki CIS2 (*. cis2) Pliki PSS (*. pss) Pliki DXF (*. dxf) Pliki Effel Experts (*. ef2) Pliki Advance Concrete (*. sta) Pliki Advance Steel (*. sdnf) Pliki Arcelor Cellular Beam (*. clb) Pliki bibliotek (*. xml zawierające dane ustawień post-processingu 16

25 Zapisywanie projektu Zapisanie projektu pod nową nazwą: Menu: Plik > Zapisz jako. Wprowadź nazwę dla nowego pliku i wskaż miejsce, w którym chcesz go zapisać na dysku. Zapisanie projektu: Menu: Plik > Zapisz (lub użyj skrótu <Ctrl + S>); Aby skonfigurować parametry zapisu plików. fto: przejdź do menu Opcje > Program. Pojawi się okno dialogowe "Opcje programu". W zakładce "Ogólne" można zdefiniować kilka ustawień programu: Lokalizację folderu, w którym zapisywane będą pliki. Dostępne są dwie opcje: 1. Użyj ustawień platformy OMD; 2. Lokalizacja plików projektów: kliknij aby wskazać folder, w którym chcesz zapisywać projekty. Częstotliwość automatycznego zapisu: wpisz czas w minutach, co jaki będzie wykonywany auto zapis. 17

26 Synchronizacja Synchronizacja umożliwia dwukierunkową wymianę danych pomiędzy modelami utworzonymi w programach GRAITEC oraz innymi kompatybilnymi aplikacjami. Dzięki funkcji synchronizacji, istnieje możliwość integracji zmian wykonanych przez różnych użytkowników w tym samym modelu. Zmiany mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone. Proces ten może być powtarzany wielokrotnie w zależności od potrzeb. Synchronizować można różne wersje tego samego modelu utworzonego w Advance Design lub w innych kompatybilnych programach. Moduł synchronizacji danych między programami wykorzystuje pliki w formacie GTC. Aby synchronizować model w pierwszej kolejności należy wyeksportować go do formatu GTC. Synchronizacja pliku 1. Menu: wybierz Plik > Synchronizacja. W oknie "Synchronizacja" kliknij Wczytaj. Wybierz plik GTC i kliknij Otwórz. Okno "Synchronizacja" wyświetla wszystkie elementy modelu, które zostały dodane, usunięte lub zmienione. Aby zastosować wybrane działania dla każdego z elementów w tabeli synchronizacji, kliknij Zastosuj. Aby wygenerować raport zawierający szczegóły synchronizacji, kliknij Raport. Aby wczytać plik GTC do synchronizacji, kliknij Wczytaj. Aby zaktualizować zawartość tabeli w odniesieniu do zastosowanych działań, kliknij Odśwież. Aby wybrać i wyświetlić opcje filtrowania zawartości tabeli, kliknij Filtr. Aby wybrać i wyświetlić atrybuty elementów tabeli, kliknij Atrybuty. 18

27 Rozdział 3 Środowisko Advance Design Advance Design jest programem w pełni kompatybilnym ze środowiskiem systemu Windows. Z tego rozdziału dowiesz się jak korzystając ze skrótów Windows, dostosować przestrzeń roboczą oraz kontrolować funkcje programu. W tym rozdziale: Opis okna głównego Menu Paski narzędzi Wyświetlanie komponentów interfejsu Zarządzanie widokami Konfiguracja obszaru roboczego

28 Opis okna głównego Pilot Pasek menu Paski narzędzi Obszar graficzny Kursor Symbol układu współrzędnych Linia komend Pasek statusu Okno właściwości 20

29 Pasek menu Dostęp do poleceń programu można uzyskać rozwijając poszczególne opcje na pasku menu. Opcje na pasku menu zostały uporządkowane od lewej do prawej zgodnie z kolejnymi krokami pracy. Paski narzędzi Paski narzędzi można dowolnie wyświetlać, ukrywać lub przesuwać w obszarze okna programu. Niektóre paski narzędzi są aktywne tylko podczas poszczególnych etapów pracy np. pasek narzędzi Modelowanie w trybie Model, paski Analiza hipotezy oraz Analiza wyniki MES w trybie Analiza. Obszar graficzny Przedstawia obszar wyświetlania i projektowania wraz z jego menu kontekstowym. Może on być podzielony na 4 jednoczesne rzutnie. Symbol układu współrzędnych Wskazuje kierunki globalnego układu współrzędnych. Każda oś ma swój specyficzny kolor: czerwony dla osi X, zielony dla osi Y oraz niebieski dla osi Y. Pilot Główne centrum kontroli Advance Design pilot ułatwia dostęp do poleceń programu, zawiera drzewiastą strukturę projektu oraz umożliwia dostęp do trzech trybów pracy: Model, Analiza i Dokument. Okno właściwości W tym oknie można wyświetlić oraz zmienić właściwości obiektów (obiektami mogą być: elementy konstrukcyjne, elementy obliczeń lub elementy geometryczne). Właściwości są uporządkowane i wyświetlane w formie drzewiastej struktury. Linia komend Linia komend zawiera informacje o statusie wykonywanych poleceń, wspomaga proces rysowania oraz zawiera informacje o błędach. Linii komend można również użyć do rysowania / przekształcania obiektów (wprowadzanie parametrów w obszarze linii komend). Linia komend zawiera trzy zakładki: "Informacja" - wyświetla status bieżących operacji; "Błędy" - wyświetla ostrzeżenia oraz informacje o błędach; "Edycja" - pozwala na interakcję pomiędzy użytkownikiem a programem. Pasek statusu Wyświetla szczegółowe informacje o przyciskach, jeżeli kursor zostanie umieszony ponad nimi. Zawiera przyciski, za pomocą, których można skonfigurować parametry takie jak: tryby lokalizacji, zawartość podpowiedzi, układ współrzędnych oraz jednostki. Wyświetla również normy wybrane dla bieżącego projektu. 21

30 Kursor W obszarze graficznym, element w kształcie ręki przedstawia domyślny wskaźnik myszki. W zależności od bieżącej operacji, wskaźnik myszki przybiera różne kształty: Podczas używania rolki myszki Zoom +/- Używając rolki myszki można zbliżyć lub oddalić widok na obszar, w którym znajduję się wskaźnik kursora. Przybliż / oddal Zoom wybrane Zoom okno* Przybliż wybrane Oddal wybrane Zoom * Podczas gdy aktywne jest narzędzie zoom okno: aby zbliżyć przeciągnij kursor od prawej do lewej, aby oddalić przeciągnij kursor od lewej do prawej. Podczas tej operacji, zauważysz, że kursor zmienia swój kształt. Przesuwanie Translacja (przesuwanie)* Przesuwanie w poziomie Przesuwanie w pionie Obrót swobodny Obrót* Obrót wokół osi Z Obrót wokół osi X Obrót wokół osi Y * Aby przełączyć się pomiędzy różnymi trybami przesuwania lub obrotu naciśnij klawisz Tab, podczas gdy jedno z tych poleceń jest aktywne. Rysuj Utnij Edycja obiektów Podziel Przytnij lub wydłuż Przesuń Przesunięcie końca obiektu Przesunięcie całego obiektu 22

31 Menu Pasek menu Polecenia Advance Design można wywołać z paska menu. Menu może zostać wyświetlone przez: Kliknięcie na menu i rozwiniecie go. Naciśnięcie klawisza Alt z jednoczesnym wpisaniem jednej z podkreślonych liter w nazwie menu. Na przykład naciskając <Alt + P> można rozwinąć menu Plik. Za pomocą klawiszy strzałek można przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami menu. Aby zatwierdzić wybór danej opcji należy nacisnąć Enter. Dla poleceń menu z podkreślonymi literami: najpierw wejdź do listy menu, następnie naciśnij podkreśloną literę, w ten sposób wywołasz dane polecenie. Na przykład naciskając <Alt + P> można rozwinąć menu Plik, następnie wybierając <O> wywołasz polecenie Otwórz. Jeżeli polecenia menu są nieaktywne oznacza to, że są one niedostępne w danej chwili lub na danym etapie pracy. Jeżeli po poleceniu w menu występuje strzałka to znaczy, że występują tam podrzędne polecenia, których listę można wyświetlić zatrzymując na chwilę kursor nad nazwą polecenia. Menu Plik Zawiera polecenia związane z zarządzaniem plikami (otwieranie, zamykanie, zapisywanie itp. ) oraz konfiguracją projektu. Menu Edycja Za pomocą poleceń edycji można kontrolować wykonywane polecenia (cofnij / wykonaj ponownie) oraz operacje na obiektach (zmierz; wybierz; konfiguruj parametry). 23

32 Menu Widok Umożliwia dostęp do poleceń, przez które można wybrać komponenty interfejsu, zdefiniować płaszczyznę roboczą, użyć poleceń zoom oraz skonfigurować styl wyświetlania. Menu Utwórz Zawiera polecenia tworzenia elementów oraz obciążeń. Menu Zmiana Zawiera polecenia, które umożliwiają przekształcanie oraz zmianę elementów modelu. Menu Hipotezy Z tego menu, można uzyskać dostęp do poleceń, które umożliwiają konfigurację parametrów modelu opisowego i analitycznego (konstrukcja, obciążenia, kombinacje, obwiednie, rodzaje analiz, założenia projektowe dla wymiarowania elementów stalowych, żelbetowych i drewnianych). 24

33 Menu Analiza W trybie Analiza, ta grupa poleceń umożliwia przeprowadzenie weryfikacji i obliczeń modelu oraz zawiera polecenia konfiguracji wyświetlania wyników. Menu Dokument Zawiera polecenia tworzenia raportów i not obliczeniowych (umożliwia dostęp do Generatora raportów). Menu Opcje Zawiera polecenia odnoszące się do ogólnej konfiguracji programu, ustawień siatkowania oraz jednostek. Menu Narzędzia Umożliwia dostęp do dodatkowych narzędzi takich jak zliczanie elementów konstrukcji oraz konfiguracja obliczeń etapowych. Menu Pomoc Umożliwia dostęp do poleceń pomocy. Menu kontekstowe Umożliwia szybki dostęp do różnych poleceń, które dostępne są również na pasku menu. Menu kontekstowe wyświetlane jest przez kliknięcie prawym przyciskiem w różnych obszarach środowiska programu. Na przykład: Kliknięcie prawym przyciskiem poza obszarem rysowania: menu kontekstowe wyświetla listę komponentów interfejsu; Kliknięcie prawym przyciskiem w obszarze rysowania: menu kontekstowe wyświetla menu poleceń specyficzne dla każdego z etapów projektowania (generowanie elementów, obliczenia) oraz ogólne polecenia dla pracy z obiektami modelu (wybór, zoom itp. ). Dla każdej operacji wykonywanej w obszarze rysowania, menu kontekstowe zawiera polecenia, które umożliwiają łatwiejszą pracę z programem. Na przykład: Polecenie "Zakończ" powoduje anulowanie aktualnie wybranego polecenia (działa w ten sam sposób jak klawisz Esc); Kliknięcie prawym przyciskiem na obiekt: menu kontekstowe wyświetla listę poleceń związanych z modyfikacją oraz tworzeniem danego obiektu (przesuń, kopiuj, utnij, itp. Kliknięcie prawym przyciskiem w Pilocie: menu kontekstowe wyświetla listę specyficznych poleceń dla aktualnego trybu pracy. Każdy z trybów pracy w Pilocie posiada swoje specyficzne menu. 25

34 Paski narzędzi Dostęp do pasków narzędzi Advance Design: Menu: wybierz Widok > Paski narzędzi i zaznacz pasek narzędzi, który chcesz wyświetlić. Z menu kontekstowego: kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysowania i wybierz pasek narzędzi, który chcesz wyświetlić. Każdy pasek narzędzi zawiera przyciski związane ze specyficzną grupą poleceń. Przyciski z czarnym trójkątem w prawym dolnym rogu są rozwijalne. Aby wyświetlić podrzędne przyciski, naciśnij i przytrzymaj dany przycisk. Paski narzędzi Advance Design można wyświetlić, jako "pływające" (umieszczone w dowolnym miejscu obszaru rysowania) lub "zadokowane" (zaczepione do dowolnej krawędzi obszaru rysowania), dzięki czemu można dowolnie dostosować ich układ w oknie programu. Dwukrotne kliknięcie na górną krawędź swobodnie umieszczonego paska narzędzi powoduję jego zadokowanie, natomiast dwukrotne kliknięcie na boczną krawędź paska zadokowanego powoduje jego odblokowanie. Opis pasków narzędzi Advance Design. Standard Nowy Otwórz Zapisz Podgląd wydruku Drukuj Cofnij Wykonaj ponownie Pokaż/Ukryj pilota Modelowanie Zapisz widok Zastąp wybrany widok modelu bieżącym widokiem Kopiuj właściwości (uzgodnij właściwości pomiędzy elementami źródłowym i docelowym) Utwórz punkt Utwórz linię Utwórz łuk z 3 punktów Utwórz okrąg przez wskazanie jego środka i promienia 26

35 Utwórz element liniowy Utwórz łańcuch elementów liniowych Utwórz pionowy element liniowy przez 1 punkt Utwórz poziomy element liniowy przez 2 punkty Utwórz element powierzchniowy Utwórz pionowy element powierzchniowy przez 2 punkty Utwórz poziomy element powierzchniowy Utwórz sztywną podporę punktową Utwórz sprężystą podporę punktową Utwórz podporę punktową R/S (rozciąganie/ściskanie) Utwórz sztywną podporę liniową Utwórz sprężystą podporę liniową Utwórz podporę liniową R/S (rozciąganie/ściskanie) Utwórz sztywną podporę powierzchniową Utwórz sprężystą podporę powierzchniową Utwórz podporę powierzchniową R/S (rozciąganie/ściskanie) Utwórz ścianę wiatrową Utwórz obciążenie skupione Utwórz obciążenie liniowe Utwórz obciążenie powierzchniowe Rozwijalna lista zawierająca wszystkie statyczne przypadki obciążeń Sprawdź model MES Analizy-hipotezy Zapisz widok Zastąp wybrany widok modelu bieżącym widokiem Kopiuj właściwości (uzgodnij właściwości pomiędzy elementami źródłowym i docelowym) Utwórz punkt Utwórz linię Utwórz łuk z 3 punktów Utwórz okrąg przez wskazanie jego środka i promienia Utwórz blokadę węzłów Utwórz połączenie stopni swobody Utwórz połączenie sprężyste Uruchom i wyświetl siatkę Weryfikuj Wyświetl okno dialogowe "Sekwencja obliczeń" 27

36 Filtry i wybór Tryb wyboru Wybór wg kryteriów Odwróć wybór Wyizoluj Wyświetl wybrane elementy w trybie szkicu Wyświetl wszystko Ukryj wybrane Zoom i widoki Widok z przodu (Alt + 1) Widok z góry (Alt + 3) Widok (-1, -1, -1) (Alt +4) Wyświetl lub ukryj płaszczyznę roboczą (F7) Zoom +/- Zoom okno Zoom wszystko Translacja (przesuwanie) Obrót wokół modelu Powróć do poprzedniego widoku Ustawienia widoku Zdefiniowane widoki Widok ortogonalny lub perspektywiczny Bez podziału: 1 widok Podział pionowy: 2 widoki Podział poziomy: 2 widoki Podział: widoki Podział: widoki Podział: 4 widoki Widok z przodu (Alt + 1) Widok z prawej (Alt + 2) Widok z góry (Alt + 3) Widok (-1, -1, -1) (Alt + 4) Widok (1, -1, 1) (Alt + 5) Widok (-1, -1, 1) (Alt + 6) Widok (-1, 1, 1) (Alt + 7) Widok w płaszczyźnie roboczej Ustawienia widoku 28

37 Płaszczyzna robocza Wyświetl lub ukryj płaszczyznę roboczą (F7) Kartezjańska/biegunowa płaszczyzna robocza Definiuj płaszczyznę roboczą przez rzut na aktywny widok Definiuj płaszczyznę roboczą przez 3 punkty Definiuj płaszczyznę roboczą: punkt + normalna Wyśrodkuj płaszczyznę roboczą na modelu Przesuń płaszczyznę roboczą wzdłuż normalnej Tryby lokalizacji Włącz / wyłącz tryby lokalizacji Koniec Symetria Przecięcie Centrum Bliski Prostopadły Równoległy Tryb przedłużenia Tryb śledzenia Tryb orto Tryb względny Zmiana Kopiuj Przesuń Symetria Wyciągnij element Symetria względem płaszczyzny (lustro) Symetria względem osi Obrót o kąt Podziel Utnij Przytnij lub wydłuż Utwórz zaokrąglenie Utwórz otwór Usuń otwór Dopuszczalna zmiana geometrii Zamień linie na elementy liniowe Zamień linie na elementy powierzchniowe Podgląd siatki 29

38 Rendering Osie Osie z przekrojami Profile Kontur liniowy Powierzchnie cieniowane Prezentacja liniowa z cieniowaniem Wyświetl w trybie szkicu Animacja Dodaj kamerę Wyświetl / Ukryj kamery Uruchom animację Utwórz plik. avi Animacja Analiza-wyniki MES Zapisz widok Aktualizuj widok Wybierz typ wyników Dostępne wyniki dla elementów liniowych i powierzchniowych Lista dostępnych analiz Lista szczegółowa wybranej analizy Utwórz post-processing Ustawienia wyników Konfiguracja mapy kolorów Kontur dynamiczny Animacja Wykresy wyników Utwórz nowy raport Wyświetl model MES (F10) 30

39 Analiza-wyniki dla żelbetu Zapisz widok Aktualizuj widok Wybierz typ wyników Dostępne wyniki dla elementów liniowych i powierzchniowych Utwórz post-processing Ustawienia wyników Konfiguracja mapy kolorów Kontur dynamiczny Animacja Wykresy wyników Wyświetl model MES (F10) Zbrojenie dynamiczne Dodaj rozwiązanie zbrojenia Zmień rozwiązanie zbrojenia Menadżer rozwiązań zbrojenia Usuń rozwiązania zbrojenia Analiza-wyniki dla stali Zapisz widok Aktualizuj widok Wybierz typ wyników Dostępne wyniki dla elementów liniowych Utwórz post-processing Ustawienia wyników Wyniki dla profilu Wyniki optymalizacji Wyświetl pasek narzędzi Połączenia Konfiguracja mapy kolorów Kontur dynamiczny Wykresy wyników Wyświetl model MES (F10) Eksport do Arcelor Cellular Beam 31

40 Połączenia Utwórz blachę podstawy Utwórz połączenie nakładkowe Utwórz sztywne połączenie belka-belka Utwórz standardowe, sztywne połączenie belka-słup Utwórz dowolne, sztywne połączenie belka-słup Utwórz sztywne połączenie słupa pod ciągłą belką Utwórz połączenia kołnierzowe rur Utwórz spawane połączenie rur - 1 pręt dołączony Utwórz spawane połączenie rur - 2 pręty dołączone Utwórz połączenie rur z blachą węzłową - 1 pręt dołączony Utwórz połączenie rur z blachą węzłową -2 pręty dołączone Utwórz połączenie rur z blachą węzłową - 3 pręty dołączone Utwórz połączenie przegubowe belka-belka z kątownikami Utwórz połączenie przegubowe belka-słup z kątownikami Utwórz połączenie kątowe z blachą węzłową - 1 pręt dołączony Utwórz połączenie kątowe z blachą węzłową -2 pręty dołączone Utwórz połączenie kątowe z blachą węzłową - 3 pręty dołączone Eksport do MELODY Attaches Link do Vision (przez moduł MELODY Attaches) Grupy połączeń Systemy połączeń 32

41 Wyświetlanie komponentów interfejsu Pilot Dostęp do poleceń Menu: Widok > Komponenty > Pilot; Kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysowania i z wyświetlonej listy wybierz "Pilot"; Pasek narzędzi Standard: kliknij aby wyświetlić / ukryć Pilota. Porada: Klikając dwukrotnie na górną krawędź Pilota możesz zadokować lub odblokować jego położenie. Cecha ta jest również dostępna dla pozostałych komponentów interfejsu: Linii komend oraz okna Właściwości. Korzystanie z Pilota Aby przechodzić pomiędzy trzema trybami pracy należy kliknąć na powiązany z danym trybem przycisk. Zawartość pilota zmienia się zgodnie z aktualnym trybem pracy. Klikając na przycisk umieszczony obok dowolnego obiektu można rozwinąć (+) lub zwinąć (-) listę obiektów podrzędnych. Aby wyświetlić lub ukryć elementy modelu opisowego, kliknij na nie dwukrotnie. Kliknięcie prawym przyciskiem na elementy drzewa w pilocie powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z którego można wybrać różne polecenia specyficzne dla poszczególnych trybów pracy: Model, Analiza lub Dokument. Uwaga: Zauważ, że przyciski Pilota są prezentowane w różnych kolorach: Przycisk w kolorze niebieskim oznacza, że dany tryb jest aktywny i aktualny; Przycisk w kolorze szarym oznacza, że dany tryb jest nieaktywny; Przycisk w kolorze czerwonym oznacza, że zawartość danego trybu jest nieaktualna (należy ponownie przeliczyć model lub zaktualizować dokumenty). 33

42 Okno właściwości Dostęp do poleceń Menu: Widok > Komponenty > Właściwości; Kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysowania i z wyświetlonej listy wybierz "Właściwości". Korzystanie z okna Właściwości Tryb wyświetlania okna Właściwości można skonfigurować za pomocą przycisku "Autoukrywanie", który znajduje się w górnej części okna: Gdy przycisk jest w tej pozycji okno Właściwości będzie stale wyświetlane (autoukrywanie okna właściwości jest wyłączone); Gdy przycisk jest w tej pozycji okno Właściwości będzie wyświetlane tylko, gdy zaznaczony zostanie element modelu (autoukrywanie okna właściwości jest włączone). Lista rozwijalna zawierająca kryteria wyboru dla filtrowania właściwości wyświetlanych w oknie właściwości: "Właściwości MES": wyświetlane są tylko właściwości elementów liniowych / powierzchniowych związane z analizą MES (materiał, przekrój poprzeczny, grubość, siatkowanie, zachowanie) "Właściwości żelbetu": wyświetlane są tylko właściwości betonowych elementów liniowych / powierzchniowych związane z wymiarowaniem konstrukcji żelbetowych; "Właściwości stali": wyświetlane są tylko właściwości stalowych elementów liniowych związane z wymiarowaniem konstrukcji stalowych; "Wszystkie właściwości": wyświetlane są wszystkie dostępne właściwości wybranego elementu; "Dostosuj": umożliwia zdefiniowanie filtru użytkownika dla wyświetlanych właściwości. Kliknij na aby otworzyć okno dialogowe, w którym można wybrać kategorie atrybutów do wyświetlenia w oknie Właściwości: W tym obszarze wyświetlany jest opis aktualnie wybranej komórki okna właściwości. Korzystając z menu kontekstowego w tym obszarze można wyświetlić / ukryć ten obszar lub zwinąć / rozwinąć zawartość okna Właściwości. Okno Właściwości zawiera dane wybranego elementu (nazwę, ID, parametry). Jeżeli wybranych zostanie wiele elementów tego samego typu w oknie Właściwości wyświetlone zostaną tylko ich wspólne właściwości. 34

43 Pasek statusu Dostęp do poleceń Menu: Widok > Komponenty > Pasek statusu; Kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysowania i z wyświetlonej listy wybierz "Pasek statusu". Korzystanie z Paska statusu W lewej części paska statusu wyświetlane są informacje o obiektach oraz poleceniach: Umieszczając kursor nad dowolnym przyciskiem paska narzędzi na pasku statusu wyświetlany jest opis wybranego polecenia; Pasek statusu wyświetla informacje o aktualnie wykonywanych operacjach (uruchamianie siatkowania, obliczenia itp. ) oraz bieżącym statusie programu. W prawej części paska znajdują się następujące przyciski konfiguracyjne: Wybór trybu lokalizacji Włączenie / wyłączenie lokalizacji względem obiektów: kliknij lewym lub prawym przyciskiem na przycisk i z menu kontekstowego wybierz jedną z opcji: włącz / wyłącz; Wybór trybu lokalizacji: aby otworzyć okno "Tryby lokalizacji" kliknij dwukrotnie na przycisk na pasku statusu lub kliknij na nim prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz opcję "Właściwości". Konfiguracja podpowiedzi Podpowiedzi dla obiektów prezentują informacje dynamicznie wyświetlane podczas umieszczenia kursora nad elementem; Aby wyświetlić podpowiedzi dla obiektów: kliknij lewym lub prawym przyciskiem na przycisk na pasku statusu i z menu kontekstowego wybierz jedną z opcji: włącz / wyłącz; Aby dodać / usunąć informacje wyświetlane w podpowiedziach: kliknij dwukrotnie na przycisk podpowiedzi lub wybierz opcję "Właściwości" z menu kontekstowego przycisku podpowiedzi i z listy wybierz odpowiednie atrybuty: 35

44 Wybór bieżącego układu współrzędnych Aby uaktywnić tą opcję płaszczyzna robocza musi być ukryta (wyłączona): w Pilocie kliknij dwukrotnie na "Płaszczyzna robocza". Kliknij dwukrotnie na przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można wybrać istniejące układy współrzędnych lub utworzyć nowe: Linia komend Dostęp do poleceń Normy wybrane dla bieżącego projektu. Bieżące jednostki robocze (długość, siła, moment, ciężar oraz kąt). Klikając dwukrotnie na dowolny z tych przycisków możesz otworzyć okno definicji jednostek roboczych. Menu: Widok > Komponenty > Linia komend; Kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysowania i z wyświetlonej listy wybierz "Linia komend"; Kliknij dwukrotnie na górną część linii komend, aby zadokować lub uwolnić ten komponent. Przy użyciu linii komend Linia komend spełnia trzy podstawowe funkcje związane z trzema zakładkami jakie w niej się znajdują: "Informacja": wyświetla listę wykonanych poleceń: "Błędy": wyświetla błędy i ostrzeżenia: "Edycja": pozwala na interakcję pomiędzy użytkownikiem a programem. Za pomocą tej funkcji można rysować, przesuwać, kopiować itp. obiekty przez wpisanie parametrów polecenia w obszarze linii komend: 36

45 Zarządzanie widokami Zoom Dostęp do poleceń Menu: Widok > Zoom, funkcje zoom dostępne na rozwijalnej liście poleceń; Z menu kontekstowego zaznaczonych obiektów (wybierając z menu kontekstowego polecenie "Zoom wybrane" można przybliżyć widok na wybrane obiekty); Pasek narzędzi Zoom i widoki; Przewijając rolką w dół i w górę można zbliżać i oddalać obszar względem aktualnej pozycji kursora. Kliknij pojedynczo na rolkę myszki aby włączyć polecenie przesuwania lub kliknij na rolkę dwukrotnie aby wywołać polecenie "Zoom wszystko"; Z klawiatury: aby korzystać z poleceń zoom, można również użyć skrótów klawiaturowych: (<Alt+W> dla "Zoom okno"; <Alt+A> dla "Zoom wszystko", itp. Skrót do każdego z poleceń zoom jest wyświetlony w menu (obok nazwy polecenia) lub w podpowiedziach wyświetlanych przy przyciskach na paskach narzędzi. Przy użyciu paska narzędzi Zoom i widoki Każde z narzędzi zoom może być używane na wiele różnych sposobów; dla niektórych funkcji narzędzi zoom kursor myszy zmienia swój kształt zgodnie z poniższymi ilustracjami: Zoom +/- (Ctrl + / Ctrl -) Zoom okno (Alt + W) Aby zbliżyć przeciągnij kursor od prawej do lewej, aby oddalić przeciągnij kursor od lewej do prawej. Przeciągnij oknem zaznaczenia od lewej do prawej, aby zbliżyć na wybrane obiekty. Przeciągnij oknem zaznaczenia od prawej do lewej, aby oddalić na wybrane obiekty. Zoom wszystko (Alt + A) Translacja (Przesuwanie)* (Alt + P) Wyświetl wszystkie obiekty z obszaru rysunku. Przesuwanie widoku w kierunkach poziomym i pionowym. Przesuń widok poziomo. Przesuń widok w pionie. Obrót wokół modelu* (Alt + R) Obrót swobodny. Obrót wokół osi Z. Obrót wokół osi X. Obrót wokół osi Y. Powróć do poprzedniego widoku (Alt + U) Ustawienia widoku Wyświetl poprzedni widok obszaru roboczego. Przy użyciu poleceń ustawień widoku, model można pokazać z różnymi głębokościami, można go również obrócić o dowolny kąt wprowadzony przez użytkownika. Polecenia zakresu widoku umożliwiają segmentową prezentację modelu zgodnie z wybraną płaszczyzną. * Aby przełączyć się pomiędzy różnymi trybami przesuwania i obrotu, wybierz odpowiednią ikonę z paska narzędzi Zoom i widoki, a następnie naciśnij klawisz Tab. Podczas tych operacji zauważysz, że kursor zmienia swój kształt. 37

46 Rodzaje widoków Model może być wyświetlany pod różnymi kątami, z różnych perspektyw, w jednym lub w wielu oknach w tym samym czasie. Każde okno może zawierać inny widok tego samego modelu. Okno zawierające specyficzny widok obszaru roboczego jest nazywane rzutnią. Jak działają rzutnie: Aby utworzyć wiele rzutni: Użyj przycisków z paska narzędzi Zdefiniowane widoki: Naciśnij <Ctrl + Spacja>; Aby uaktywnić rzutnię kliknij wewnątrz jej obszaru; Efekt interaktywnych działań (takich jak rysowanie, wybór, przesuwnie elementów itp. ) może być przedstawiany jednoczenie na wielu rzutniach; Element można zacząć rysować na jednej rzutni i kontynuować na innej; Można skonfigurować różne rodzaje prezentacji dla każdej rzutni, na przykład; można wybrać różne style renderingu, ukryć płaszczyznę roboczą na jednej rzutni a wyświetlić ją na innej itp. Przykład pracy na wielu rzutniach: 38

47 Zdefiniowane widoki Używając zestawu zdefiniowanych widoków można zmienić widok płaszczyzny roboczej. Dostęp do poleceń Menu: Widok > Zdefiniowane widoki; Pasek narzędzi Zdefiniowane widoki: kliknij przycisk odpowiadający widokowi jaki chcesz ustawić; Z klawiatury: za pomocą klawiszy strzałek, podczas gdy polecenie zoom jest aktywne; Klikając na symbol układu współrzędnych, który znajduje się w lewym, dolnym rogu obszaru rysowania. Pasek narzędzi Zdefiniowane widoki 1. Widok ortogonalny lub perspektywiczny: umożliwia przełączenie widoku pomiędzy widokiem ortogonalnym i perspektywicznym. Widok ortogonalny Widok perspektywiczny 39

48 2. Podział widoku: Przy pomocy tych przycisków można włączyć wyświetlanie modelu na pojedynczej rzutni lub podzielić ekran na klika różnych rzutni (poziomo, pionowo, na dwie, trzy lub cztery) zgodnie z ilustracją przedstawioną na poszczególnych przyciskach. Przykład widoku z podziałem na cztery rzutnie: 3. Widoki 2D i 3D: Klikając na te przyciski można obrócić widok pod różnymi kątami. Można wybrać widok z lewej, z prawej, z góry, z dołu itp.. Przykłady: Widok z prawej 40

49 Widok 3D (-1, -1, -1) Widok w płaszczyźnie roboczej: Kliknij ten przycisk aby wyświetlić płaski widok w płaszczyźnie roboczej. Ustawienia widoku: Kliknij ten przycisk aby otworzyć okno "Ustawień widoku", które pozwala wyświetlić model z różnymi głębokościami oraz pod różnymi kątami. Korzystanie z ustawień widoku Uwaga: Polecenia "Widok z przodu", "Widok z góry", "Widok (-1, -1, -1)" oraz "Ustawienia widoku" są dostępne również na pasku narzędzi Zoom i widoki. Symbol układu współrzędnych Główną funkcją symbol układu współrzędnych jest informowanie o położeniu modelu w globalnym układzie współrzędnych. Podczas obracania układ współrzędnych zmienia swoją orientację zgodnie ze zmianą położenia modelu. Widoki 3D Jeżeli najedziesz kursorem na jeden z symboli osi układu współrzędnych, wyświetlona zostanie podpowiedź o kierunku możliwego obrotu aktualnego widoku: Klikając na strzałki osi globalnego układu współrzędnych można zmienić aktualny rodzaj widoku. Symbol globalnego układu współrzędnych zostanie zmieniony zgodnie z poniższą ilustracją: Widoki płaskie 41

50 Ustawienia wyświetlania Style wyświetlania Dostęp do poleceń Menu: Widok > Ustawienia wyświetlania... ; Klawiatura: naciśnij <Alt + X>. Zmiana stylu wyświetlania Opcje ogólne Obiekty modelu można wyświetlić osiowo, osiowo z przekrojami lub bryłowo z kształtem profili; Kliknij na "Opcje renderingu" aby otworzyć okno "Rendering" (patrz strona 48). Kolory Można tu wybrać sposób wyświetlania koloru obiektów według kilku kategorii znajdujących się na rozwijalnej liście np. wg rodziny elementu, wg systemu, wg materiału, wg przekroju itp. Zaznaczając opcję "Legenda kolorów" w lewym dolnym rogu obszaru rysowania, można wyświetlić legendę dla wybranej kategorii prezentacji. "Podświetl element przy najechaniu myszką": użyj tej opcji aby uzyskać lepszą wizualizację obiektów. Jeżeli opcja jest włączona, obiekty znajdujące się bezpośrednio pod kursorem myszki są automatycznie podświetlane; "Pokaż lokalne osie wybranych el. ": wyświetla lokalne osie zaznaczonego elementu. Za pomocą dwóch poziomych suwaków można ustawić "Rozmiar symbolu" oraz "Rozmiar tekstu" dla obiektów opisowych wyświetlanych w obszarze roboczym w zakresie od minimalnej do maksymalnej wartości. "Stała skala obciążenia": wybierz tę opcje aby obciążenia wyświetlać zawsze w stałym, niezmiennym rozmiarze. 42

51 Opcje specjalne Wybierz typ obiektu z lewego panelu, aby skonfigurować jego dostępność oraz opcje wyświetlania: Zaznacz pole "Widok", aby obiekty danego typu były wyświetlane w obszarze rysunku. Zaznacz pole "Wybierz" aby można było wybierać obiekty danego typu. Z rozwijalnej listy "Symbol" dla każdego typu obiektu, można wybrać specyficzny symbol, który będzie wyświetlany na obiekcie niezależnie czy element jest zaznaczony czy też nie. Jako symbole można przypisać np. : Osie lokalne dla elementów liniowych Siatkowanie dla elementów powierzchniowych Oznaczenie: kliknij "+" a w nowo otwartym oknie dialogowym możesz wybrać różne rodzaje opisów, które można wyświetlić na elementach modelu: Aby wyświetlić wybrany w tym oknie opis zastosuj ustawienia dla elementów liniowych. Możesz wybrać oznaczenie z listy "Dostępne atrybuty" lub możesz wpisać dowolny tekst w polu "Tekst oznaczenia". Korzystając z pól wyrównania "Pionowe" i "Poziome" możesz również zdefiniować pozycję tekstu oznaczenia; Klikając na kolorowy prostokąt wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym możesz wybrać kolor dla tekstu oznaczenia. Tylko dla obciążeń: za pomocą suwaka "Skala obciążenia" możesz zdefiniować skalę dla każdego typu obciążenia. 43

52 Tworzenie stylu wyświetlania Korzystając z opcji znajdujących się w górnej części okna "Ustawienia wyświetlania" możesz utworzyć własny styl wyświetlania zawierający dowolną konfigurację parametrów wyświetlania. Po zdefiniowaniu konfiguracji wyświetlania przy pomocy opcji wyświetlania, kliknij przycisk "Nowy" znajdujący się w górnej części okna. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę nowego stylu i kliknij "OK" aby zakończyć; Aby użyć poprzednio zapisanego stylu, wybierz go z rozwijalnej listy. Aby zmienić nazwę stylu, wybierz i kliknij "Zmień nazwę". Wpisz nową nazwę w wyświetlonym oknie dialogowym: Aby usunąć istniejący styl: wybierz styl z listy i kliknij "Usuń". Porada: Aby powrócić do domyślnych ustawień wyświetlania kliknij "Wartości domyślne" 44

53 Zaawansowane opcje CAD Dostęp do poleceń Menu: Widok > Ustawienia wyświetlania aby otworzyć okno "Ustawienia wyświetlania" a następnie kliknij "Opcje zaawansowane"; Naciśnij <Alt + C>. Konfiguracja Ogólna Widoki Aby wybrać kolor tła dla obszaru roboczego: kliknij na kolorowy prostokąt. Wyświetlona zostanie paleta kolorów Windows. Wybierz kolor (lub utwórz własny), a następnie kliknij "OK" aby zatwierdzić zmiany. Aby użyć efektu gradient dla koloru tła zaznacz opcję "Gradient". "Wyświetl mini-konsole w widoku": wybierz tę opcję aby, wyświetlić aktualne współrzędne w obszarze roboczym podczas modelowania obiektów: "Oczekiwana liczba klatek": odnosi się do liczby klatek na sekundę wyświetlanych podczas manipulacji modelem. Możesz wybrać liczbę z przedziału od 0 do 64 klatek na sekundę dla szybkości wyświetlania modelu. CAD "Czułość (w pikselach)": czułość dla lokalizacji względem obiektu oraz wyboru odnosi się od odległości pomiędzy kursorem myszki a obiektem od której obiekt może być wybrany lub operacja lokalizacji względem obiektu jest możliwa. Im wprowadzona wartość będzie większa tym odległość czułości zostanie zwiększona. "Min. odległość pomiędzy 2 punktami": dwa punkty są traktowane jako odrębne jeżeli dzieląca je odległość jest większa od wprowadzonej wartości. "Prezentacja uproszczona": zaznacz tą opcję, aby uzyskać uproszony rendering konstrukcji (tylko osie). Zastosowanie tej opcji powoduje, że rendering modelu zajmuje znacznie mniej przestrzeni w pamięci, dzięki czemu możesz uzyskać lepszą wydajność przy obliczeniach bardzo złożonych modeli. 45

54 Kamery W tym miejscu możesz skonfigurować parametry kamery: "Jednakowy tryb kamery w różnych widokach": ustawia wspólny tryb wizualizacji na wielu rzutniach; "Wyświetl orbitę podczas obrotu": jeżeli opcja jest zaznaczona orbita będzie wyświetlana podczas obrotu. Zaznaczenie tej opcji daje łatwiejszy dostęp do innych funkcji podczas obrotu: Aby swobodnie obracać model, kliknij wewnątrz orbity. Kliknij na uchwyty orbity (zaznaczone kształtem trójkąta), aby obrócić model w płaszczyźnie prostopadłej do widoku. Kliknij poza orbitą, aby obrócić model w płaszczyźnie równoległej do widoku. Przejścia dynamiczne: Definicja liczby klatek dla predefiniowanych przejść dynamicznych (na przykład: korzystając z predefiniowanych widoków); Definicja wartości dla zoom a na rolce myszki; Wartości marginesów podczas re-kadrowania (poziome lub pionowe); Konfiguracja granic płaszczyzn tnących (zmiana wartości odległości przed oraz za płaszczyzną widoku); Wybór wartości kąta dla widoku perspektywicznego w obszarze roboczym (od 0 do 120). 46

55 Podświetlenie Intensywność "Jasność": konfiguracja jasności obiektów; "Dyfuzja": definicja stopnia przeźroczystości podświetlenia obiektów (od nieprzeźroczystego do przeźroczystego); "Odblask": zmiana stopnia odbicia światła na obiektach; Definicja pozycji źródła światła (względem obserwatora w układzie współrzędnych) przez długość i szerokość geograficzną. Zapis widoków W tej zakładce możesz skonfigurować parametry plików graficznych, w których zapisywane są widoki projektu. Możesz zdefiniować: Format pliku (. jpg,. bmp,. wmf lub. png); Opcje rozdzielczości: z rozwijalnej listy wybierz jedną z opcji aby zastosować wybraną rozdzielczość (rosnąca, malejąca, bez zmian). Suwak znajdujący się poniżej rozwijalnej listy pozwala na zdefiniowanie wskaźnika zwiększenia / zmniejszenia aktualnej rozdzielczości (podanej poniżej suwaka); Opcje jakości (tylko dla plików jpeg): korzystając z suwaka możesz zmienić jakość obrazu. 47

56 Opcje renderingu Dostęp do poleceń Otwórz okno "Ustawienia wyświetlania" jak pokazano na stronie 42. W tym oknie: kliknij na "Opcje rendering" aby otworzyć okno "Rendering". Polecenia związane z renderingiem możesz wywołać z paska narzędzi Rendering: Korzystanie z poleceń renderingu: 1. Z okna dialogowego: "Rodzaj renderingu": wybierz jedną z opcji renderingu: Podgląd wybranego stylu renderingu dostępny jest po prawej stronie. "Tryb szkicu": wyświetla model konstrukcji w trybie szkicu. Wybór opcji "Światła / Cienie" pozwala na dopasowanie za pomocą suwaków poziomu natężenia oraz przeźroczystości wyświetlania obiektów. Z paska narzędzi Rendering można wywołać następujące polecenia renderingu: Profile Osie Osie z przekrojami Kontur liniowy Powierzchnie cieniowane Prezentacja liniowa z cieniowaniem Wyświetl w trybie szkicu Uwaga: Aby uzyskać różne efekty prezentacji, możesz łączyć ze sobą różne tryby renderingu. 48

57 Konfiguracja obszaru roboczego Układy współrzędnych Opis Układ współrzędnych jest systemem przestrzennie zorientowanych osi z początkiem oraz orientacją zdefiniowaną przez podane parametry. Prezentacja układu współrzędnych składa się trzech osi. Każda z osi posiada inny kolor: czerwony dla osi X, zielony dla osi Y oraz niebieski dla osi Y. Istnieją trzy rodzaje układów współrzędnych: Globalny Globalny układ współrzędnych: główny układ odniesienia Lokalny Układ współrzędnych płaszczyzny roboczej: lokalny układ odniesienia związany z płaszczyzną roboczą. Każdy element konstrukcji również posiada lokalny układ współrzędnych definiowany przez orientację jego osi. Zdefiniowany przez użytkownika Układ współrzędnych użytkownika: dowolne układy współrzędnych o początku oraz orientacji definiowanej przez użytkownika. Tworzenie układu współrzędnych użytkownika 1. Wywołanie polecenia tworzenia układu współrzędnych: Menu: Utwórz > Układ współrzędnych; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na system i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Układ współrzędnych; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Układ współrzędnych. Wybierz początek układu współrzędnych: Kliknij na wybrany punkt w obszarze roboczym: W linii komend wprowadź współrzędne (oddzielone spacjami), a następnie naciśnij Enter. Wybierz utworzony układ współrzędnych i przejdź do okna Właściwości: W polu "Identyfikator": wyświetl / zmień numer ID; W polu "Nazwa": wprowadź nazwę dla układu współrzędnych użytkownika. 49

58 Wybierz bieżący układ współrzędnych 1. Ukryj płaszczyznę roboczą (naciśnij klawisz F7 lub kliknij dwukrotnie na Płaszczyźnie roboczej w Pilocie); 2. Na pasku statusu: kliknij dwukrotnie na przycisk układ współrzędnych. Otwarte zostanie okno "Układ współrzędnych": 3. Wybierz układ współrzędnych z listy (układ użytkownika lub układ globalny) i kliknij "OK; 4. Aby utworzyć nowy układ współrzędnych użytkownika, kliknij "Utwórz"; ostatnio utworzony układ współrzędnych użytkownika zostanie ustawiony jako domyślny. Zmiana osi lokalnych elementów Zaznacz element konstrukcji i wybierz jedną z następujących metod: Z menu kontekstowego elementu: wybierz polecenie "Zmień osie lokalne". Zauważ, że w linii komend wyświetlona zostanie informacja: aby zmienić osie lokalne obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszki: Orientację osi x oraz z zmienić można korzystając z polecenia "Zmień osie lokalne". Menu: Zmiana > Osie lokalne. Osie lokalne wybranego element zostaną automatycznie zmienione. Menu: Zmiana > Osie lokalne wg kierunku. To polecenie jest przydatne w celu prostej definicji orientacji osi lokalnych dla kilku wybranych elementów powierzchniowych. Kliknij na dwa punkty w obszarze rysunku, aby wskazać pożądany kierunek dla orientacji osi lokalnych. Orientacja osi lokalnych elementów powierzchniowych definiowania poleceniem "Osie lokalne wg kierunku". 50

59 Płaszczyzna robocza Opis Płaszczyzna robocza reprezentuje obszar przeznaczony do rysowania. Płaszczyzna robocza jest powiązana z siatką (przecinające się linie systemowe używane są w celu ułatwienia procesu rysowania). Istnieją dwa rodzaje płaszczyzn roboczych: Kartezjańska Biegunowa Wyświetl / Ukryj płaszczyznę roboczą Menu: Widok > Płaszczyzna > Wyświetl; Polecenia związane z płaszczyzną roboczą można wywołać również z paska narzędzi Płaszczyzna robocza; W obszarze rysowania: kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Płaszczyzna robocza Wł. /Wył. ; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na ikonę Płaszczyzny roboczej znajdującą się tuż pod systemem "Konstrukcja" w Pilocie i z menu kontekstowego wybierz Ukryj lub Wyświetl, lub też kliknij dwukrotnie na ikonę Płaszczyzna robocza. Konfiguracja Definicja parametrów Wybierz płaszczyznę roboczą: a. Pilot: kliknij na ikonę Płaszczyzny roboczej znajdującą się pod systemem "Konstrukcja"; b. Graficznie: możesz wybrać płaszczyznę roboczą jak pokazano poniżej: Umieść wskaźnik kursora na osi płaszczyzny roboczej i kliknij na nią. Płaszczyzna jest teraz wybrana. 51

60 W oknie Właściwości skonfiguruj parametry płaszczyzny roboczej jak poniżej: Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj płaszczyzny roboczej (kartezjańska lub biegunowa). Skonfiguruj podział główny oraz podrzędny dla jednostek płaszczyzny roboczej (wg osi X i Y dla układu kartezjańskiego lub promienia i kąta dla układu biegunowego). W tym przykładzie, wymiar jednostki = 3 metry i każda jednostka jest podzielona na 10 podpodziałów: 3 metry Płaszczyznę roboczą można również wybrać z paska narzędzi Płaszczyzna robocza: kliknij na przełączyć między płaszczyzną kartezjańską i biegunową. aby Definicja płaszczyzny roboczej Pozycja płaszczyzny roboczej (względna do globalnego układu współrzędnych) może być zdefiniowana za pomocą poleceń z paska narzędzi Płaszczyzna robocza W linii komend wyświetlane są kolejne kroki dla poszczególnych poleceń definicji płaszczyzny roboczej. Definiuj płaszczyznę roboczą przez rzut na aktywny widok Polecenie to definiuje płaszczyznę roboczą przez pozycję modelu w bieżącym widoku. Wymagany jest widok 2D obszaru roboczego. Kliknij aby płaszczyzna robocza została zrzutowana na model. Na przykład: Przed użyciem polecenia. Kliknij aby zrzutować płaszczyznę na model. Definiuj płaszczyznę roboczą przez 3 punkty Kliknij na; Za pomocą kursora w obszarze rysowania wskaż punkt początkowy płaszczyzny roboczej; Przesuń kursor myszki, aby wybrać oś X i kliknij aby zdefiniować jej pozycję; Przesuń kursor myszki, aby wybrać oś Y i kliknij aby zdefiniować jej pozycję. 52

61 Zdefiniuj płaszczyznę roboczą przez 1 punkt + normalną (definiowaną przez wektor) Kliknij na; Przesuń kursor myszki, aby wybrać punkt początkowy płaszczyzny roboczej i kliknij aby wskazać jego pozycję; Wybierz i kliknij na punkt początkowy wektora; Wybierz i kliknij na punkt końcowy wektora. Dopasowanie płaszczyzny roboczej do modelu Użyj polecenia "Wyśrodkuj płaszczyznę roboczą w modelu": rozmiaru modelu. Na przykład: a. Model wykracza poza granice płaszczyzny roboczej: aby dopasować rozmiar płaszczyzny roboczej do b. Użyj polecenia "Wyśrodkuj płaszczyznę roboczą w modelu", aby rozszerzyć zakres płaszczyzny roboczej: Przesuń płaszczyznę roboczą wzdłuż normalnej Kliknij na; W linii komend wprowadź wartość, aby zdefiniować poziom płaszczyzny roboczej na osi Z; Naciśnij Enter. 53

62

63 Rozdział 4 Tryby pracy Proces projektowania w Advance Design składa się z trzech trybów, z których każdy prezentowany jest w Pilocie przez odpowiadający mu przycisk: Model, Analiza oraz Dokument. Każdy tryb zawiera specyficzne polecenia właściwe dla operacji wykonywanych na danym etapie: W trybie Model można rysować elementy modelu, zmieniać je, wprowadzać obciążenia i definiować założenia dla analiz; Polecenia specyficzne dla trybu Analiza uwzględniają siatkowanie konstrukcji na elementy skończone, obliczenia modelu (metodą elementów skończonych oraz wymiarowanie elementów stalowych, żelbetowych i drewnianych) oraz postprocessing (przetwarzanie) wyników; W trybie Dokument można uzyskać dostęp do not i raportów obliczeniowych oraz widoków graficznych zapisanych w trackie pracy. W chwili gdy zasadnicze procesy projektowania i analizy modelu zostały zakończone, można przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami (klikając na przyciski znajdujące się w Pilocie) aby wykonać ewentualne poprawki lub zmiany. W tym rozdziale: Tryb Model Tryb Analiza Tryb Dokument

64 Tryb Model Komponenty trybu Model Tryb Model oferuje drzewiastą strukturę prezentacji składników modelu opisowego: "Model" zawiera wszystkie elementy modelu pogrupowane w trzech kategoriach: konstrukcja, obciążenia oraz hipotezy. Każda z tych grup zawiera specyficzne obiekty, które posiadają własne menu kontekstowe. W systemie "Konstrukcja" znajdują się wszystkie elementy konstrukcyjne modelu. Aby zorganizować elementy konstrukcji w podsystemy z menu kontekstowego wybierz Ustawienia systemu > Utwórz podsystem. "Obciążenia" zawierają elementy obciążeń wygenerowane na elementach konstrukcji. Obciążenia są zorganizowane w rodziny oraz przypadki obciążeń. W grupie "Hipotezy" można skonfigurować hipotezy dla konstrukcji i obliczeń oraz zdefiniować różne rodzaje analiz (statyczną, dynamiczną). W grupie "Obwiednie": można utworzyć oraz wyświetlić obwiednie przypadków obciążeń według ich typu, rodzaju elementu lub według innych zdefiniowanych kryteriów. "Kombinacje": zawierają kombinacje przypadków obciążeń, które zostały zdefiniowane, wygenerowane lub wczytane z istniejącej bazy danych. "Zapisane widoki" zawierają widoki CAD zapisane podczas procesu modelowania. 56

65 Organizacja elementów modelu w Pilocie Kliknij prawym przyciskiem na "Konstrukcję" w Pilocie i wybierz "Ustawienia systemu". Kliknij na polecenie "Utwórz podsystem", aby utworzyć system podrzędny. Możesz dowolnie zorganizować elementy modelu w wiele podrzędnych systemów, aby uzyskać drzewiastą strukturę systemów modelu. Aby utworzyć nowy podsystem możesz również nacisnąć klawisz F6 podczas gdy zaznaczony jest system. Aby przenieść elementy modelu do podsystemu w Pilocie: Użyj metody "drag-and-drop" (przeciągnij i upuść): wybierz elementy i przeciągnij je do systemu, w którym chcesz je umieścić; Użyj poleceń z menu kontekstowego "Wytnij" i "Wklej" (w Pilocie). Porada: Przed narysowaniem elementu konstrukcji, wybierz system, w którym chcesz aby znalazł się nowy element. Wszystkie elementy, które tworzysz są umieszczane w systemie, który jest aktualnie wybrany w Pilocie. Za pomocą polecenia "Eksport drzewa projektu" możesz zapisać układ systemów, które stworzyłeś. W oknie "Zapisz jako" wskaż ścieżkę oraz nazwę dla pliku XML, który zawierał będzie drzewiastą strukturę systemów. Za pomocą polecenia "Import drzewa projektu" możesz importować do bieżącego projektu poprzednio zapisany układ drzewa systemów. Możesz ukryć lub wyświetlić systemy korzystając z poleceń znajdujących się w ich menu kontekstowym: W Pilocie kliknij prawym przyciskiem na system i wybierz "Ukryj": wszystkie elementy wybranego systemu staną się niewidoczne w obszarze rysunku. Aby wyświetlić ponownie elementy systemu: kliknij prawym przyciskiem na system i wybierz "Wyświetl". Aby w obszarze graficznym wyświetlić wyłącznie elementy danego systemu i ukryć wszystkie pozostałe: w Pilocie zaznacz system, kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję "Wyizoluj". Aby wyświetlić wszystkie elementy konstrukcji (bez względu czy system jest wyizolowany lub kilka systemów jest ukrytych): w Pilocie kliknij prawym przyciskiem na dowolny system i z menu kontekstowego wybierz "Wyświetl wszystko". Porada: Kod koloru systemów pozwala na ich łatwiejszą identyfikację: Kolor niebieski stosowany jest dla ostatnio użytego systemu, w którym utworzono / zmodyfikowano elementy; Kolor czerwony stosowany jest dla systemu, do którego należą aktualnie wybrane elementy. 57

66 Zasady rysowania Dostęp do poleceń 1. Z menu kontekstowego systemów w Pilocie: kliknij "Utwórz obiekt" aby wyświetlić listę poleceń, z których można wybrać rodzaj elementu jaki chcesz utworzyć; 2. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysowania i z menu kontekstowego wybierz "Utwórz obiekt": 3. W menu kliknij na "Utwórz" i wybierz obiekt jaki chcesz narysować: 4. Na pasku narzędzi Modelowanie: wybierz obiekt, który chcesz utworzyć wybierając odpowiadający mu przycisk: 58

67 Metody rysownia 1. Wybierz typ obiektu, który chcesz utworzyć zgodnie z poniższym opisem; 2. W Pilocie wybierz system / podsystem, w którym chcesz umieścić obiekt; 3. Skonfiguruj parametry obiektu w oknie Właściwości (rodzaj, materiał, orientację, parametry projektowe dla elementów betonowych / stalowych / drewnianych itp. ); Uwaga: Parametry utworzonego elementu mogą być dowolnie zmieniane już po jego utworzeniu: wybierz element i dostosuj jego parametry w oknie Właściwości. Narysuj obiekt w obszarze graficznym (umieszczając kursor w obszarze roboczym lub wprowadzając współrzędne w linii komend). Zauważ, że współrzędne pozycji wskaźnika kursora są wyświetlone w górnymlewym rogu obszaru rysowania. Rysowanie elementów z wykorzystaniem ustawień kondygnacji Funkcja ta jest powiązana z parametrami kondygnacji każdego z systemów "Modelu" w Pilocie (parametry kondygnacji mogą być skonfigurowane w oknie Właściwości systemu). Aby narysować elementy liniowe i powierzchniowe z wykorzystaniem parametrów kondygnacji należy użyć elementów typu poziomego lub pionowego. Aby użyć elementów poziomych i pionowych, na pasku narzędzi Modelowanie rozwiń listę przycisków związanych z elementami liniowymi i powierzchniowymi: Elementy liniowe Ogólne Pionowe Poziome Elementy powierzchniowe Ogólne Pionowe Poziome Wybierz odpowiadający system i skonfiguruj jego właściwości jak następuje: 1. Zaznacz opcję kondygnacji, która kontroluje pozycję elementów względem osi Z. Podaj dolne i górne współrzędne kondygnacji; dzięki temu korzystając z elementów pionowych i poziomych, obiekty będą tworzone dokładnie pomiędzy wprowadzonymi współrzędnymi. Uwaga: Jeżeli ustawienia kondygnacji nie zostały skonfigurowane lub zostały wyłączone, elementy pionowe i poziome zachowują się jak elementy ogólne. 59

68 Rysowanie elementów przy pomocy linii komend Kiedy wybierasz polecenie, aby utworzyć element w linii komend uaktywnia się zakładka "Edycja". Element może zostać utworzony przez wprowadzenie jego parametrów w linii komend: W widoku 2D: aby zdefiniować pozycję obiektu względem osi X Z, wprowadź jego współrzędne: Dla pierwszego punktu: wprowadź wartości współrzędnych osi X, Z; naciśnij Enter. W podanym punkcie płaszczyzny roboczej pojawi się pierwszy punkt obiektu. Dla drugiego punktu: wprowadź wartości współrzędnych i naciśnij Enter. W widoku 3D: najpierw ukryj płaszczyznę roboczą (naciśnij klawisz F7). Kontynuuj w ten sam sposób jak w widoku 2D z wyjątkiem współrzędnych, których teraz będzie 3: dla osi X, Y oraz Z. Uwaga 1 Aby zdefiniować współrzędne obiektu uwzględniając jako odniesienie pozycję kursora w obszarze rysowania, (lokalizacja względna) przed wartościami współrzędnych. Uwaga 2 Z menu kontekstowego w obszarze rysowania wybierz opcję "Długość elementu". Opcja ta umożliwia narysowanie elementu uwzględniając jako odniesienie długość innego obiektu. 60

69 Rysowanie obiektów z wykorzystaniem punktów lokalizacji Opis Punkty lokalizacji umożliwiają szybkie i proste rysowanie obiektów. Punkty te wyświetlane są w ściśle określonych miejscach na obiektach takich jak punkty przecięć, punkty środkowe, punkty końcowe itp. Punkty lokalizacji umożliwiają łatwiejsze rysowanie obiektów we właściwej pozycji, przez co prowadzą do bardziej precyzyjnego tworzenia modelu. Dostęp do poleceń Pasek narzędzi Tryby lokalizacji: Na pasku statusu kliknij dwukrotnie na aby otworzyć okno dialogowe "Tryby lokalizacji"; Kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysunku i z menu kontekstowego wybierz "Tryby lokalizacji"; Podczas tworzenia lub edycji obiektów można otworzyć okno trybów lokalizacji przez naciśnięcie klawiszy <Alt + S>; Włączenie / wyłączenie lokalizacji względem obiektów: 1. Na pasku narzędzi Tryby lokalizacji kliknij na; 2. Na pasku statusu: kliknij na lub kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Włącz" / "Wyłącz"; 3. W oknie "Trybów lokalizacji", zaznacz / odznacz opcję "Aktywny". 61

70 Korzystanie z punktów lokalizacji Upewnij się, że tryb lokalizacji jest włączony; W oknie "Tryby lokalizacji lub z paska narzędzi wybierz punkty lokalizacji, które chcesz uaktywnić; Wybierz element do narysowania (na przykład element liniowy); Umieść kursor nad obiektem w obszarze rysunkowym; oś obiektu zostanie podświetlona a dostępne punkty lokalizacji pojawią się jako specyficzne symbole. Każdy z punktów lokalizacji definiuje określony punkt we współrzędnych obiektu: Punkt lokalizacji Opis Przykład Koniec Symetria Punkt lokalizacji na końcach obiektu Punkt lokalizacji symetrii segmentu Przecięcie Punkt lokalizacji na przecięciu dwóch obiektów Centrum Punkt lokalizacji środka elementu powierzchniowego Bliski Punkt lokalizacji najbliższy do kursora myszki Prostopadły Punkt lokalizacji prostopadły do obiektu Równoległy Lokalizacja równolegle do obiektu Uwaga: Dla punktów prostopadły i równoległy należy najpierw narysować co najmniej jeden obiekt, do którego możesz przyciągnąć podczas rysowania inny obiekt. Możesz łączyć różne tryby lokalizacji. Na przykład, łącząc tryb lokalizacji równoległy i symetria można narysować obiekt równoległy do innego i zdefiniować jego długość jako połowa długości obiektu odniesienia: Można użyć różnych rodzajów trybów lokalizacji: Tryb przedłużenia (F12) Tryb śledzenia (F11) Tryb orto (F8) Tryb względny Umożliwia przyciągnięcie do punktu przecięcia z wirtualnym przedłużeniem elementu (wymaga włączonej opcji "Przecięcie" w trybach lokalizacji) Umożliwia śledzenie lokalizacji każdego punktu pomiędzy końcami Lokalizacja względem kierunków ortogonalnych (pozwala na lokalizację względem prostych linii poziomych lub pionowych) Ustawia tryb lokalizacji względnej (bez ograniczeń dla pozycji lokalizacji) 62

71 Rysowanie elementów modelu opisowego Istnieją trzy główne kategorie elementów jakie możesz utworzyć: elementy konstrukcyjne, elementy obliczeń oraz elementy geometryczne. Parametry każdego obiektu można zdefiniować w oknie Właściwości: Jeżeli wybierzesz narzędzie rysowania, przed utworzeniem elementu; Po narysowaniu elementu przez wybranie go. Elementy konstrukcji Elementy liniowe Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Konstrukcja > Element liniowy > Prosty / Łańcuch; Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij; Pilot: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Element liniowy; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Element liniowy; Konfiguracja Właściwości dostępne dla elementów liniowych odnoszą się do charakterystyk elementu skończonego (materiał, przekrój, orientacja, zwolnienia, siatkowanie) oraz właściwości projektowych związanych z wybranym rodzajem materiału (beton patrz strona 182 lub stal patrz strona 182). Wyświetlone właściwości można filtrować korzystając z rozwijalnej listy znajdującej się w górnej części okna Właściwości (patrz strona 34). Wyświetlanie i konfiguracja informacji ogólnych: numer ID, nazwa, rodzaj (pręt, belka, belka krótka, belka zmienna, cięgno, pręt ściskany lub kabel), ID systemu, ID GTC, komentarz dla elementu. Umieść kursor w tej komórce, aby wyświetlić przycisk; kliknij na niego, aby wyświetlić okno "Materiały", w którym możesz wybrać materiał oraz skonfigurować jego właściwości. Przekrój: wprowadź nazwę przekroju lub kliknij na aby otworzyć okno "Biblioteki przekrojów"; kliknij na aby otworzyć okno "Zdefiniowane", w którym można skonfigurować parametry przekroju lub kliknij na aby zdefiniować przekrój złożony. Mimośród: aby zdefiniować offset dla elementu rozwiń listę i wybierz jeden z predefiniowanych offsetów lub wprowadź własne parametry. Definiowanie i dostosowywanie wstawek na końcach stalowych elementów liniowych. Wstawki można umieścić na dole lub u góry elementu, na jednym lub na obu końcach elementu. Wartość dla kąta orientacji elementu liniowego oraz numer ID punktu, do którego definiowana orientacja powinna się odnosić. Można zablokować / odblokować przesuw oraz obrót na końcach elementu względem lokalnych osi x, y oraz z. Ustawienia te są kluczowe dla etapu obliczeń. Można również zdefiniować zwolnienia sprężyste. Definicja naprężenia wstępnego wzdłuż lokalnych osi elementu. Siatkowanie elementów liniowych jest definiowane za pomocą globalnych ustawień siatki (patrz strona 133). Korzystając z dostępnych opcji można również zdefiniować lokalne parametry siatkowania dla każdego elementu liniowego: "Automatyczny": jeżeli opcja jest aktywna, tworzone są węzły wspólne w punktach przecięcia z sąsiadującymi elementami. Jeżeli opcja jest nieaktywna, siatkowanie elementu jest rozwiązywane indywidualnie bez tworzenia węzłów wspólnych z krzyżującymi elementami. Korzystając z pola "Parametry" można wymusić parametry siatkowania elementu liniowego (liczba ES, rozmiar ES, rozkład ES oraz rozmiar podrzędny). Odnosi się do ID systemu, z którego element liniowy dziedziczy charakterystykę zachowania sejsmicznego (patrz strona 112). Uaktywnienie opcji "Element przenoszący obciążenia" powoduje zdefiniowanie elementu liniowego jako elementu przenoszącego obciążenie od wiatru oraz śniegu. Uaktywnienie opcji "Konstrukcja kratowa lub rusztowanie" powoduje, że siły zostają przyłożone bezpośrednio do elementów kratowych a nie na ścianach wiatrowych. 63

72 Elementy powierzchniowe Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Konstrukcja > Element powierzchniowy; Na pasku narzędzi Modelowanie: naciśnij; Pilot: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Element powierzchniowy; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Element powierzchniowy; Konfiguracja Właściwości dostępne dla elementów powierzchniowych odnoszą się do charakterystyk elementu skończonego (materiał, grubość, siatkowanie itp. ) oraz właściwości projektowych betonu (patrz strona 182). Wyświetlanie i konfiguracja ogólnych informacji o wybranym elemencie powierzchniowym: numer ID, nazwa, rodzaj (membrana, płyta, powłoka, płaski stan odkształcenia), ID systemu, ID GTC, komentarz dla elementu. Klikając na można otworzyć okno "Materiały", w którym można wybrać materiał dla elementu powierzchniowego. Definicja pozycji elementu powierzchniowego względem jego osi z. Konfiguracja grubości elementu powierzchniowego oraz jej zmiany na lokalnych kierunkach x oraz y. Siatkowanie elementów powierzchniowych jest definiowane za pomocą globalnych ustawień siatki (patrz strona 133). Korzystając z dostępnych opcji można również zdefiniować lokalne parametry siatkowania dla każdego elementu powierzchniowego: "Automatyczny": jeżeli opcja jest aktywna, tworzone są węzły wspólne w punktach przecięcia z sąsiadującymi elementami. Jeżeli opcja jest nieaktywna siatkowanie elementu jest rozwiązywane indywidualnie bez tworzenia węzłów wspólnych z krzyżującymi elementami. "Rodzaj": odnosi się do rodzaju siatki rozważanego elementu uwzględniając globalne parametry siatki. Z rozwijalnej listy wybierz jedną z następujących opcji: 1. "Całkowita": wykonuje całkowite siatkowanie elementu korzystając z globalnego algorytmu siatkowania. "Triangulacja": tworzy trójkątną siatkę ES korzystając z globalnego algorytmu siatkowania. "Brak": element nie będzie siatkowany; węzły zostaną utworzone wyłącznie na wierzchołkach. "Gęstość": opcje definicji gęstości siatki ES: 1. Globalne: gęstość siatki ES jest definiowana w oparciu o globalne parametry siatkowania (patrz strona 133). "Uproszczona": definicja siatkowania względem osi X oraz Y za pomocą pól dostępnych w sekcji "Definicja uproszczona". "Szczegółowa": definicja siatkowania dla każdej z krawędzi elementu powierzchniowego za pomocą pól dostępnych w sekcji "Definicja szczegółowa": (liczba ES, rozmiar ES, rozkład ES, rozmiar podrzędny). Odnosi się do ID systemu, z którego element powierzchniowy dziedziczy charakterystykę zachowania sejsmicznego (patrz strona 112). Uaktywnienie tej opcji powoduje zdefiniowanie elementu powierzchniowego jako elementu przenoszącego obciążenie od wiatru oraz śniegu. Porada: Korzystając z polecenia "Podgląd siatki" można wyświetlić zdefiniowaną siatkę dla każdego elementu powierzchniowego: Wybierz element powierzchniowy, dla którego chcesz uzyskać podgląd siatki. NA pasku narzędzi Zmiana: kliknij na. Siatka wyświetlona na wybranym elemencie uwzględnia zarówno globalne jak i lokalne parametry siatki. 64

73 Konstrukcje złożone Sklepienia Korzystając z "Generatora sklepienia" można utworzyć ciągłe, łukowe sklepienie składające się elementów liniowych lub powierzchniowych. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Konstrukcja > Sklepienia > Sklepienie liniowe / powierzchniowe. Otwarte zostanie okno dialogowe. Konfiguracja Sklepienie prętowe Zdefiniuj wymiary sklepienia: R (promień), A (rozpiętość) oraz F (strzałkę); zobacz na ilustrację po prawej stronie zawierającą objaśnienia. Te trzy wymiary są wyznaczane z formuły uwzględniającej relacje pomiędzy poszczególnymi wymiarami (A 2R, F R, F = R (1 - sin α)). Istnieje możliwość zablokowania wartości określonych w polach A oraz F poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok tych parametrów. Zablokowane wartości nie będą zmieniane, natomiast pozostałe zostaną wyznaczone korzystając z relacji pomiędzy zablokowanym parametrem a wartością parametru R; Wybierz punkt początkowy dla sklepienia: wprowadź współrzędne X oraz Z lub kliknij na aby wskazać je graficznie na ekranie; Określ liczbę elementów liniowych wzdłuż sklepienia; Wybierz materiał oraz rodzaj przekroju dla elementów sklepienia. Sklepienie powierzchniowe Skonfiguruj te same parametry jak dla sklepienia prętowego (rozmiary sklepienia, pozycję oraz liczbę elementów); Wprowadź liczbę elementów wzdłuż głębokości oraz określ całkowitą głębokość sklepienia; Określ grubość oraz materiał dla elementów powierzchniowych. 65

74 Ramy portalowe i kratownice Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Konstrukcja > Ramy portalowe i kratownice. To polecenie otwiera okno dialogowe zawierające biblioteki różnych rodzajów ram portalowych oraz kratownic. Konfiguracja Rozwiń lub zwiń listę bibliotek, aby wybrać jedną z ram portalowych. Kliknij na jedną z pozycji listy, aby wyświetlić podgląd wybranego rodzaju konstrukcji: Biblioteka ram portalowych Biblioteka kratownic Po wybraniu właściwego modelu kliknij "OK". Zostanie otwarte nowe okno dialogowe, w którym możesz skonfigurować parametry wybranej konstrukcji. Istnieją dwa różne okna dialogowe dla ram portalowych oraz kratownic. Generator ram portalowych 66

75 Zdefiniuj punkt początkowy ramy portalowej w osiach X Y Z: wprowadź wartości lub kliknij na aby wskazać punkt graficznie; Wybierz materiał dla konstrukcji: kliknij na aby wyświetlić okno "Materiały" lub wybierz rodzaj materiału z rozwijalnej listy; Zdefiniuj wymiary kratownicy w dostępnych polach za pomocą właściwych parametrów (długość przęsła, liczba płatwi na pasie górnym, nachylenie pasa górnego, wysokość najniższego słupka); Zdefiniuj geometrię dla pasów, krzyżulców oraz słupków; Określ liczbę ram portalowych jaką chcesz uzyskać oraz wysokość słupów. Kratownice To okno dialogowe zawiera podobne opcje jak okno "Generatora ram portalowych": 67

76 Elementy obliczeniowe Podpory Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Konstrukcja > Podpora (... ); Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij na; Pilot: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Podpora (... ); Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Konstrukcja > Podpora (); Możesz automatycznie wygenerować podpory dla wybranych elementów (liniowych lub powierzchniowych) wybierając z ich menu kontekstowego opcję "Podpora / wybór"; Za pomocą polecenia dostępnego w menu Zmiana > CAD > Zamień podporę na > Sztywną \ Sprężystą \ R/S istnieje również możliwość przekonwertowania wybranych podpór na inny rodzaj. Opis Dostępne są trzy rodzaje podpór: punktowe, liniowe oraz powierzchniowe. Każdy rodzaj podpory może być podporą: sztywną, sprężystą lub typu rozciąganie / ściskanie (R/S). Punktowe Liniowe Powierzchniowe Sztywne Sprężyste R / S Sztywne Sprężyste R / S Sztywne Sprężyste R / S Podpory sztywne Podpory z zablokowanym przesuwem i obrotem (nieprzesuwne), tylko z zablokowanym przesuwem (przegubowe) lub częściowo zablokowanymi stopniami swobody przesuwu/obrotu (inne). Podpory sprężyste Podpory definiowane przez sztywność. Ten typ podpory może być opisany: W globalnym układzie współrzędnych (trzy sztywności przesuwu oraz trzy sztywności obrotu związane z globalnymi osiami X, Y, Z); W lokalnym układzie współrzędnych (jedna sztywność przesuwu zależna od kierunku podpory). Podpory R/S Podpory zachowujące się jak zwyczajne, sprężyste podpory w analizie liniowej a w analizie nieliniowej, pracujące tylko na rozciąganie lub tylko na ściskanie. 68

77 Konfiguracja Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Pozwala na wprowadzenie obserwacji dotyczących elementu. Dla sztywnych podpór można zdefiniować rodzaj więzów jako "Sztywne" lub "Przegubowe". Wybierz układ współrzędnych, do którego odnoszą się parametry podpory (globalny lub lokalny). Wprowadź numer ID zdefiniowanego układu współrzędnych użytkownika, do którego chcesz odnieść definicję parametrów zależnych od układu współrzędnych. Dla podpór typu R/S możesz wybrać sposób pracy podpory: "Rozciąganie" lub "Ściskanie". Konfiguracja sztywności związanej ze stopniami swobody obrotu i przesuwu na osi X, Y oraz Z. Konfiguracja tłumienia sejsmicznego ze stopniami swobody obrotu i przesuwu na osi X, Y oraz Z. Warunki symetrii Dla sztywnych podpór punktowych możesz skonfigurować warunki symetrii dla stopni swobody obrotu i przesuwu w trzech osiach korzystając do tego z polecenia "Warunki symetrii" " dostępnego w menu Utwórz: Najpierw wybierz sztywną(e) podporę(y) punktową(e): Z menu Utwórz wybierz polecenie "Warunki symetrii"; W oknie "Warunki symetrii" wybierz opcję nawiązującą do współrzędnych płaszczyzny, dla której chcesz zdefiniować symetrię. 69

78 Ściany wiatrowe Funkcją elementu typu ściana wiatrowa jest rozkład obciążeń na podpierające elementy poprzez tzw. rozkład kopertowy z możliwością definicji dowolnego kąta nachylenia linii rozkładu (algorytm "failure line") lub poprzez rozkład jednokierunkowy w zdefiniowanym przez użytkownika kierunku. Element ten nie sumuje się do sztywności konstrukcji (nie wpływa na nią). W przypadku konstrukcji stalowych, ściany wiatrowe mogą służyć do rozkładu obciążeń na elementy liniowe bez potrzeby przygotowywania modelu elementów powierzchniowych (takich jak warstwy dachów, ścian, okładzin itp. ), które zastąpić można równoważnym obciążeniem powierzchniowym. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Ściana wiatrowa; Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij na; Pilot: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Ściana wiatrowa; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Ściana wiatrowa; Tworzenie ściany wiatrowej na wybranych elementach: wybierz dwa współpłaszczyznowe, nieprzecinające się elementy liniowe, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz: "Ściana wiatrowa / wybór". Konfiguracja Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Wybierz kierunek rozkładu obciążeń na ścianie wiatrowej: X, Y, XY lub inny, który może być zdefiniowany w oknie "Kierunek rozkładu" (patrz strona 71). Aby otworzyć okno kliknij na w polu "Definicja". Skonfiguruj opcje obciążenia i nagromadzenia śniegu: Włącz / wyłącz automatyczne generowanie obciążeń śniegiem; Włącz / wyłącz nagromadzenie śniegu; W polu "Definicja", kliknij aby wyświetlić okno dialogowe "Nagromadzenie śniegu", gdzie można skonfigurować parametry nagromadzenia (patrz strona 72). Konfiguracja opcji obciążeń wiatrem: Włącz / wyłącz automatyczne generowanie obciążeń wiatrem; Wybierz rodzaj ściany wiatrowej (np. budynek, okap, attyka, odseparowany dach 1- spadowy, odseparowany dach 2-spadowy, tablice wolnostojące, konstrukcje kratownicowe lub rusztowanie, dach pionowo pochyły (wiata)); Zdefiniuj procentową wartość przepuszczalności ściany wiatrowej. Wartość ta jest uwzględniana przez automatyczny generator obciążeń klimatycznych; Dla EC 1, można zdefiniować zewnętrzne i wewnętrzne współczynniki ciśnienia (Cpe oraz Cpi). Określ statusu ekspozycji na wiatru dla każdego z kierunków (X+, X-, Y+, Y-); Określ współczynniki ciśnienia (Ce, CiS, CiD) dla każdego kierunku wiatru (X+, X-, Y+, Y-). 70

79 Konfiguracja kierunku rozkładu obciążeń ściany wiatrowej Uwaga Kierunek rozkładu obciążeń jest definiowany w osiach lokalnych ściany wiatrowej. Aby wyświetlić osie lokalne wybierz element a wyświetlone zostaną trzy osie, każda o innym kolorze: czerwona oś X, zielona oś Y oraz niebieska oś Z (opis opcji wyświetlania osi - patrz strona 43). Podczas rysowania elementu jego osie lokalne są zdefiniowane przez kierunek rysowania. W dowolnym czasie możesz zmienić osie lokalne elementu przez wybranie opcji "Zmień osie lokalne" z menu kontekstowego (zaznaczonego elementu) lub za pomocą polecenia "Osie lokalne" z menu Zmiana. Porada: Aby graficznie wyświetlić kierunek rozkładu obciążeń ściany wiatrowej należy włączyć tryb prezentacji "Osie": na pasku narzędzi Rendering kliknij na. W oknie Właściwości ściany wiatrowej przejdź do kategorii "Rozkład obciążeń", aby zdefiniować kierunek rozkładu obciążenia zgodnie z kierunkiem elementów podpierających: Można wybrać kierunek rozkładu uwzględniając osie lokalne ściany wiatrowej: x, y lub xy. W poniższym przykładzie, aby przenieść obciążenia wyłączenie na słupy budynku należy określić kierunek rozkładu na lokalną oś y. Kierunek rozkładu można dostosować przez wybranie opcji "Inne" z rozwijalnej listy dostępnej w polu "Kierunek rozkładu". W tym przypadku pole "Rozkład" zostanie uaktywnione. Kliknij na przycisk "Definicja", aby otworzyć okno dialogowe "Kierunek rozkładu": Wprowadź wartości współczynników dla każdego boku ściany wiatrowej. 71

80 Jeżeli utworzyłeś rodzinę przypadku obciążenia klimatycznego (śnieg / wiatr) i wybrałeś automatyczne generowanie obciążeń klimatycznych (patrz strona 114), każda konfiguracja ściany wiatrowej dla oddziaływań klimatycznych jest automatycznie rozpoznawana i uwzględniana. Podział ścian wiatrowych przez elementy podpierające W przypadku automatycznego generowania obciążeń klimatycznych, ściany wiatrowe są automatycznie dzielone w miejscach przecięć z podpierającymi elementami. Aby wyłączyć podział ścian wiatrowych: odznacz opcję "Element przenoszący obc. " w oknie właściwości rozważanych elementów. Podział ścian wiatrowych można uaktywnić podczas procesu modelowania konstrukcji, wykorzystując do tego polecenie "Podziel ściany wiatrowe" z menu Zmiana. Konfiguracja ustawień nagromadzenia śniegu Istnieje możliwość konfiguracji opcji obciążenia śniegiem za pośrednictwem okna Właściwości ściany wiatrowej: Włącz / wyłącz obciążenie śniegiem na ścianie wiatrowej: Jeżeli obciążenie śniegiem jest włączone, użytkownik może również uaktywnić opcję nagromadzenia śniegu. W oknie Właściwości ściany wiatrowej, w polu "Definicja" kliknij aby wyświetlić okno "Nagromadzenie śniegu", w którym istnieje możliwość konfiguracji opcji nagromadzenie śniegu: Klikając na jedną z dwóch ilustracji możesz wybrać rodzaj nagromadzenia śniegu (opcja dostępna tylko dla normy NV2009). Skonfiguruj parcie dla normalnych / ekstremalnych obciążeń. Dyskretyzacja obciążeń śniegiem: określ liczbę podziałek uwzględnionych w obliczeniach obciążenia śniegiem lub zdefiniuj szerokość pojedynczej podziałki. 72

81 Masy Masa reprezentuje obiekty, które można przyłożyć do elementów konstrukcji w celu ich uwzględniania w obliczeniach. Elementy masy mogą zostać użyte w celu zdefiniowania hipotez dla analizy modalnej. Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Definicja wartości masy oraz bezwładności masy względem osi X, Y oraz Z. Elementy geometryczne Punkty Punkty reprezentują elementy geometryczne, które są używane jako obiekty pomocnicze w procesach modelowania konstrukcji (np. punkty lokalizacji, punkty orientacji dla elementów liniowych itp. ) oraz szczegółowej definicji siatki ES dla elementów konstrukcji. Punkt może być użyty w celu określenia wielkości siatki. Aby użyć punktu jako elementu wpływającego na siatkę ES, we właściwościach punktu uaktywnij opcję "Siatka", a następnie określ gęstość siatki wokół wybranego punktu. Wartość mniejsza od 1 powoduje zagęszczenie siatki wokół punktu. Wartość większa od 1 powoduję rozrzedzenie gęstości siatki wokół punktu. 73

82 Linie Możesz narysować różne rodzaje linii: Linia prosta lub polilinia Łuk kołowy (definiowany polilinią) Okrąg (definiowany polilinią) Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Linia może być wykorzystana do określenia parametrów siatki. Uaktywnij funkcję siatki i wybierz liczbę, rozmiar lub rozkład i zmienność siatki wzdłuż linii / każdego z segmentów polilinii. a. Aby utworzyć linię lub polilinię: wywołaj narzędzie rysowania linii i kliknij w obszarze rysowania, aby utworzyć linię lub polilinię (naciśnij Enter aby zakończyć czynność rysowania); b. Aby utworzyć łuk kołowy: Wywołaj narzędzie rysowania łuku. W linii komend zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Wskaż środek łuku". Kliknij na płaszczyźnie roboczej aby wskazać środek okręgu lub wprowadź w linii komend jego współrzędne (naciśnij Enter aby zastosować); W linii komend zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Wskaż pierwszy punkt". Kliknij na płaszczyźnie roboczej lub wprowadź w linii komend pierwszy punkt łuku (naciśnij Enter aby zastosować); W linii komend zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Wskaż drugi punkt". Kliknij na płaszczyźnie roboczej lub wprowadź w linii komend drugi punkt łuku (naciśnij Enter aby zastosować); W linii komend zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie liczby segmentów: wpisz liczbę segmentów i naciśnij Enter. Łuk kołowy zostanie utworzony. c. Aby otworzyć okrąg: Wywołaj narzędzie rysowania okręgu. W linii komend zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Wskaż środka okręgu". Kliknij w obszarze graficznym, aby zdefiniować okrąg lub w linii komend wprowadź jego współrzędne (naciśnij Enter aby zatwierdzić); W linii komend zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Wprowadź promień (m)". Wprowadź wartość dla promienia (w metrach) i naciśnij Enter; W linii komend zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie liczby segmentów okręgu: wpisz liczbę segmentów i naciśnij Enter. Okrąg zostanie utworzony. 74

83 Poza funkcjami związanymi z siatką ES, punkty oraz linie można wykorzystać jako: Punkty Odniesienie dla orientacji elementów liniowych: Linie Jako linie pomocnicze dla funkcji wyciągania, przycinania, wydłużania, podziału lub zamiany: Aby utworzyć otwory w elementach powierzchniowych: Jako pomocnicze elementy lokalizacji: 75

84 Elementy pomocnicze Linie współrzędnych Menu: Edycja > Współrzędne i wybierz: "Długość" (lub naciśnij Ctrl + D) Tym narzędziem możesz zmierzyć odległość pomiędzy różnymi punktami w obszarze rysowania. Wartość odległości pomiędzy wybranymi punktami jest wyświetlana jak poniżej: "Kąt" (lub naciśnij Ctrl + G) Tym narzędziem możesz zmierzyć kąt pomiędzy dwoma elementami. Umieść kursor na końcach elementów, których wzajemny kąt chcesz zmierzyć. Wartość kąta jest wyświetlana jak poniżej: Linie wymiarowe Dostęp do poleceń Menu: Utwórz obiekt > Linia wymiarowa; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Linia wymiarowa; Pilot: kliknij prawym przyciskiem i wybierz Utwórz obiekt > Linia wymiarowa; Konfiguracja Linie wymiarowe są używane do pomiaru długości. Są one zapisywane w obszarze rysowania i zachowują się jak każdy inny obiekt (mogą być wybierane, przesuwane, usuwane oraz można zmieniać ich rozmiar). Po wywołaniu narzędzia rysowania z okna Właściwości wybierz typ linii wymiarowej: Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj wymiaru (liniowy, poziomy, pionowy, kątowy, normalny lub wymiar poziomu). Wprowadź tekst, który będzie wyświetlany na długości linii wymiarowej. Korzystając z opcji dostępnych na rozwijalnej liście zdefiniuj wyrównanie tekstu linii wymiarowej. Włącz / wyłącz wyświetlanie strzałek na linii wymiarowej. Po tym jak wybrałeś pożądany typ, narysuj linię wymiarową dla elementu, który chcesz zmierzyć. Liniowy Poziomy / Pionowy Normalny Kątowy Wymiar poziomu Mierzy poziome lub pionowych odcinki. Orientacja zmierzonego odcinka zależy od kierunku podanego dla położenia linii wymiarowej (trzecie kliknięcie). Mierzy długości tylko na kierunkach poziomych / pionowych. Po kliknięciu na drugi punkt odsuń linię od elementu i kliknij w miejscu gdzie chcesz umieścić linię wymiarową. Określa odległość pomiędzy dwoma punktami wzdłuż długości elementu. Określa kąt utworzony pomiędzy trzema punktami wskazanymi w obszarze graficznym. Określa współrzędne na osi Z dla wskazanego punktu w obszarze graficznym. 76

85 Siatki Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Siatka. Tworzenie siatki budowli 1. Wywołanie polecenia siatki. Mając aktywne polecenie rysowania siatki kliknij w obszarze roboczym, aby zdefiniować punkt początkowy siatki budowli. Przesuń kursor i kliknij, aby zdefiniować oś X siatki. Przesuń kursor i kliknij, aby zdefiniować oś Y siatki. Możesz zdefiniować parametry siatki w jej oknie Właściwości: Wybierając jedną z opcji dostępnych w rozwijalnej liście możesz wyświetlić tylko oś X, tylko oś Y lub obie osie. Możesz zdefiniować następujące parametry dla osi X raz Y: Definicja: możesz zdefiniować liczbę pól siatki oraz ich długość poprzez wpisanie wartości rozdzielonych spacjami (np. : 3*3. 00 2*5. 00 3*6. 00 oznacza trzy pola po 3 metry, 2 pola po 5 metrów oraz 3 pola po 6 metrów). Offset siatki: możesz wprowadzić wartość dla offsetu siatki. Pozycja tekstu: korzystając z opcji dostępnych w rozwijalnej liście możesz zdefiniować obecność tekstu na końcach linii siatki. Rodzaj tekstu: z rozwijalnej listy możesz wybrać rodzaj tekstu. Offset tekstu: wpisując wartość odstępu w bieżących jednostkach długości możesz zdefiniować pozycję tekstu w relacji do siatki. Praca z siatkami budowli Narzędzie siatki ułatwia pozycjonowanie elementów w modelu. Możesz zdefiniować siatkę zgodnie z osiami konstrukcji i korzystać z niej w celu łatwiejszego wstawiania elementów konstrukcji wykorzystując w tym celu przyciąganie do punktów przecięcia osi siatki (przy aktywnym odpowiednim trybie lokalizacji). 77

86 Konfiguracja materiałów oraz przekrojów Materiały Dostęp do poleceń Menu: Wybierz menu Edycja > Użyte materiały, aby otworzyć okno dialogowe "Materiały"; Wybierz menu Hipotezy > Konstrukcja, aby otworzyć okno dialogowe "Hipotezy - konstrukcja". Z tego miejsca, klikając można otworzyć okno "Materiały". Użyj tego polecenia, aby zdefiniować domyślny materiał dla projektu. Domyślny materiał zostanie przypisany do każdego nowego elementu; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Model" i z menu kontekstowego wybierz "Użyte materiały"; Z okna Właściwości elementów liniowych oraz powierzchniowych: umieść kursor w polu kod materiału i kliknij aby otworzyć okno "Materiały". Uwaga: Jeżeli chcesz skonfigurować / zmienić cechy materiałów, wywołaj polecenie "Użyte materiały" z menu Edycja lub z menu kontekstowego Pilota jak opisano powyżej. Wszystkie inne polecenia wywołują okno, z którego można wyłącznie wybrać materiał bez możliwości dostępu do opcji konfiguracyjnych. Konfiguracja Aby wybrać materiał z listy: Umieść kursor na początku każdego z wierszy; kiedy pojawi się czarna strzałka: kliknij aby zaznaczyć cały wiersz. Kliknij <OK>. Porada: Niektóre okna dialogowe zawierają dodatkowe opcje, które można rozwinąć klikając na ">>". 78

87 Aby utworzyć nowy materiał: kliknij "Dodaj". Pojawi się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę dla nowego materiału. Wybierz nowy materiał i skonfiguruj jego właściwości. Aby usunąć materiał z wyświetlonej listy: zaznacz go i kliknij "Usuń". Aby wyczyścić listę z nieużywanych materiałów: kliknij "Wyczyść". Aby skonfigurować rodzaj materiału: wybierz go z listy i kliknij na jeden z trzech przycisków umieszczonych w dolnej części okna aby rozwinąć następujące okna dialogowe: Kliknij "Biblioteki" aby wyświetlić zakładkę zawierającą biblioteki materiałów: Aby otworzyć plik biblioteki (. mdb) zawierający różne rodzaje materiałów: kliknij; Aby utworzyć bibliotekę materiałów: kliknij; Możesz wybrać materiał według rodziny (beton, stal lub drewno) oraz według normy; Wybierz rodzaj materiału i kliknij "Importuj", aby dodać go do listy materiałów w projekcie; Aby wprowadzić rodzaj materiału do biblioteki wybierz rodzaj materiału z wyświetlonej listy i kliknij "Eksportuj"; Aby usunąć materiały zdefiniowane przez użytkownika: wybierz materiał z biblioteki użytkownika i kliknij "Usuń". Kliknij "Właściwości mechaniczne", aby powiększyć okno o zakładkę zawierającą właściwości mechaniczne wybranego materiału: Kliknij "Właściwości", aby wyświetlić nową zakładkę, w której można zdefiniować właściwości wybranego materiału: 79

88 Przekroje poprzeczne Dostęp do poleceń Menu: Edycja > Użyte przekroje, aby otworzyć okno dialogowe "Opis zdefiniowanych geometrii". Użyj tego polecenia, aby dodać i skonfigurować różne przekroje w modelu. Pilot: aby wyświetlić okno "Opis zdefiniowanych geometrii", kliknij prawym przyciskiem na "Model" i z menu kontekstowego wybierz opcję "Użyte przekroje". Okno Właściwości elementów liniowych: w kategorii "Przekrój poprzeczny": umieść kursor w polach "Koniec": Kliknij aby otworzyć okno "Biblioteka przekrojów", z którego możesz wybrać pojedynczy przekrój; Kliknij aby otworzyć okno "Zdefiniowane" gdzie możesz skonfigurować parametry przekroju wybranych elementów liniowych; Kliknij aby zdefiniować przekrój złożony. Uwaga: Jeżeli chcesz skonfigurować / zmienić rodzaj przekroju lub jego właściwości dla wszystkich elementów liniowych w modelu, wywołaj polecenie "Użyte przekroje" z menu Edycja lub z menu kontekstowego w Pilocie jak pokazano powyżej. Wszystkie pozostałe polecenia wyświetlane są w oknie "Opis zdefiniowanych geometrii" (biblioteki, zdefiniowane parametry). Konfiguracja Aby zapiać obraz wybranego przekroju jako plik graficzny: kliknij. Plik obrazu jest zapisywany w folderze "document" powiązanym z bieżącym projektem; Aby usunąć typ przekroju z wyświetlonej listy: zaznacz go i kliknij "Usuń"; Aby wyczyścić listę z nieużywanych typ przekroju: kliknij "Wyczyść". Porada: Niektóre okna dialogowe zawierają zaawansowane opcje, które można otworzyć klikając na ">>". Aby wyświetlić szczegółowe cechy wybranego przekroju kliknij na przycisk "Właściwości" znajdujący się w dolnej części okna dialogowego: Kliknij "Dodaj>>" lub "Zmień>>" aby rozwinąć okno z trzema zakładkami wyświetlonymi na dole okna: "Zdefiniowane", "Biblioteki" oraz "Użytkownik". 80

89 Zdefiniowane W zakładce "Zdefiniowane" znajdują się parametry przekroju: kategoria materiału oraz rodzaj przekroju (kształt oraz rozmiary). Możesz wybrać dostępne rodzaje z rozwijalnej listy i wprowadzić wartości dla rodzaju geometrii przekroju. Podgląd przekroju jest dostępny w panelu z prawej strony. Aby zmienić parametry przekroju: z listy wyświetlonej w oknie "Opis zdefiniowanych geometrii" wybierz rodzaj przekroju, który chcesz zmienić; kliknij przycisk "Zmień>>" w górnej części okna, w zakładce "Zdefiniowane" zmień parametry przekroju, a następnie kliknij przycisk "Zmień" znajdujący się w zakładce "Zdefiniowane"; Aby utworzyć nowy przekrój i dodać go do bieżącej listy: kliknij przycisk "Dodaj >>" znajdujący się oknie głównym, zdefiniuj parametry przekroju w zakładce "Zdefiniowane", a następnie kliknij przycisk "Dodaj" znajdujący się w zakładce "Zdefiniowane"; Biblioteki Zakładka "Biblioteki" pozwala na wybór już zdefiniowanych przekrojów z różnych katalogów. Aby zaimportować przekrój z biblioteki: kliknij "+" aby rozwinąć zawartość biblioteki, wybierz rodzinę przekroju, a następnie z tabeli, która zawiera wszystkie przekroje dostępne w wybranej rodzinie wybierz pożądany przekrój; Aby zastąpić istniejący typ przekroju innym: kliknij przycisk "Zmień >>" znajdujący się w oknie głównym, z zakładki "Biblioteki" wybierz rodzaj profilu, a następnie kliknij przycisk "Importuj" znajdujący się w zakładce "Biblioteki"; Aby dodać typ przekroju z biblioteki: kliknij przycisk "Dodaj >>" znajdujący się w oknie głównym, z zakładki "Biblioteki" wybierz przekrój, a następnie kliknij przycisk "Importuj" znajdujący się obszarze zakładki "Biblioteki"; Aby trygonometrycznie obrócić przekrój o 90 stopni, wybierz opcję Symetria; Aby zaimportować bibliotekę profili Graitec; kliknij Profile Graitec; Klikając "Dołącz" lub "Odłącz" można dodać lub usunąć biblioteki przekrojów poprzecznych. 81

90 Użytkownik W tej zakładce można zdefiniować nowe rodzaje przekrojów. Użytkownik może wprowadzić wszystkie parametry przekroju lub uruchomić moduł Kalkulatora przekrojów, który umożliwia wyznaczenie wszystkich charakterystyk dowolnego rodzaju przekroju. Kliknij + aby rozwinąć zawartość biblioteki, wybierz rodzinę przekroju a następnie wybierz właściwy przekrój poprzeczny. Kliknij aby włączyć tryb zmiany; kiedy ikona zmieni się na - oznacza to, że można wprowadzić zmiany w parametrach przekroju znajdujących się w tabeli poniżej; Klikając "Dodaj" można dodać kolejne wiersze do tabeli przekrojów; wprowadź odpowiednie wartości parametrów w kolejnych polach tabeli; Aby zastąpić przekrój wybrany z bieżącej listy przekrojem użytkownika: kliknij przycisk "Zmień>>" znajdujący się w oknie głównym, z tabeli w zakładce "Użytkownik" wybierz przekrój i kliknij przycisk "Importuj" znajdujący się w obszarze zakładki "Użytkownik"; Aby zaimportować przekrój użytkownika z biblioteki przekrojów użytkownika do listy przekrojów modelu: Kliknij przycisk "Dodaj >>" znajdujący się w oknie głównym; W zakładce "Użytkownik" wybierz wiersz zawierający przekrój użytkownika; Kliknij przycisk "Importuj" znajdujący się w obszarze zakładki "Użytkownik". Aby wyeksportować przekrój z modelu do biblioteki przekrojów użytkownika (w przypadku gdy model zawiera inne przekroje użytkownika): Z listy przekrojów modelu wybierz przekrój użytkownika; Kliknij przycisk "Eksportuj" znajdujący się w obszarze zakładki "Użytkownik". Aby usunąć przekrój użytkownika: zaznacz wiersz zawierający przekrój, których chcesz usunąć i kliknij przycisk "Usuń" znajdujący się w obszarze zakładki "Użytkownik"; Wybierz wiersz z przekrojem użytkownika i kliknij na przycisk "Oblicz" aby uruchomić Kalkulator przekrojów, który pomaga utworzyć i obliczyć przekroje użytkownika. Po obliczeniu przekroju w module Kalkulatora przekrojów uruchom polecenie eksportu, aby automatycznie przenieść nowy przekrój do biblioteki przekrojów Advance Design. Uwaga: Biblioteka przekrojów użytkownika dostępna jest także w zakładce "Biblioteki". 82

91 Przekroje złożone Korzystając z tej zakładki w oknie "Opis zdefiniowanych geometrii" możesz skonfigurować przekroje złożone, które składają się z profilu głównego oraz kilku profili dołączonych. Z rozwijalnej listy "Rodzaj" wybierz typ przekroju złożonego. Każdy typ przekroju posiada kod, który jest wyświetlony w nazwie przekroju złożonego. Na liście przekroju złożonego kliknij na profil podstawowy, aby zdefiniować jego przekrój. Aby wybrać przekrój z biblioteki: otwórz okno Biblioteki przekrojów klikając. Aby rozwinąć lub zwinąć listę biblioteki przekrojów: użyj przycisków + oraz - z pola Przekrój. Istnieje również możliwość zdefiniowania przekroju przez bezpośrednie wprowadzenie jego właściwości: otwórz okno Zdefiniowane klikając. Aby trygonometrycznie obrócić przekrój o 90 stopni: wybierz opcję Symetria. Aby odbić przekrój względem osi z: wybierz opcję Lustro. Aby zdefiniować przekrój profilu dołączonego: kliknij w na jego nazwę w drzewie Przekroje złożone. Dla profilu dołączonego dostępne są te same opcje jak dla profilu podstawowego oraz można zdefiniować odległość od profilu podstawowego na osiach y oraz z. Aby dodać nowy profil dołączony: kliknij, a następnie zdefiniuj jego właściwości w ten sam sposób jak dla profilu podstawowego. Aby usunąć profile dołączone: na liście profili wybierz profil dołączony i kliknij. Jeżeli przekrój zawiera tylko jeden profil dołączony wtedy nie można go usunąć. Aby ponownie zainicjalizować parametry przekroju złożonego: kliknij. Polecenie to umożliwia wybór różnych przekrojów dla profilu podstawowego i dołączonego. Aby wyeksportować przekrój do pliku. xml: kliknij. Aby zaimportować przekrój z pliku. 83

92 Praca z obiektami Wybór elementów Dostęp do poleceń W menu Edycja: Wybierz opcję "Wybór wg kryteriów" aby otworzyć okno "Wybór elementów"; Wybierz opcję "Wybierz wszystko" aby wszystkie obiekty z obszaru rysowania zostały wybrane lub wybierz "Odznacz wszystko" aby wyczyścić wybór; Wybierz polecenie "Odwróć wybór" aby zaznaczyć niewybrane elementy a odznaczyć aktualnie wybrane elementy. Pasek narzędzi Filtry i wybór: Polecenia wyboru Wybór obiektów według różnych kryteriów, które można wybrać z rozwijalnej listy. Otwiera okno "Wybór elementów" Odwraca bieżący wybór (niewybrane elementy zostają wybrane i odwrotnie). Wyświetla tylko wybrane elementy i ukrywa pozostałe. Polecenia filtrowania Wyświetla wybrane elementy z efektem cieniowania w trybie szkicu. Wyświetla wszystkie obiekty, anuluje wszystkie efekty filtrowania. Ukrywa wybrane elementy. Z menu kontekstowego w obszarze rysowania: Jeżeli aktualnie żadne elementy nie są wybrane, wybierz opcję "Wybierz " aby otworzyć okno "Wybór elementów"; Jeżeli aktualnie jakieś elementy są wybrane możesz je odznaczyć za pomocą polecenia "Anuluj wybór". Z klawiatury: naciśnij klawisze <Alt + S> aby otworzyć okno "Wybór elementów". Metody wyboru 1. Z Pilota: kliknij na elementy umieszczone w systemach, aby wybrać odpowiadające im elementy w obszarze rysowania. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, aby wybrać wiele elementów jednocześnie: 84

93 2. Wybór obiektów w obszarze rysowania: Umieść kursor na obiektem i kliknij na nim. Obiekt jest wybrany. Jednocześnie możesz wybrać wiele obiektów w obszarze rysowania: Kliknij na każdym z obiektów, które chcesz wybrać (Advance Design umożliwia wybór addytywny); Przeciągnij okno zaznaczenia nad elementami, które chcesz wybrać: Aby odznaczyć kilka obiektów: kliknij na obiekty, które chcesz odznaczyć; pozostałe obiekty pozostaną wybrane. Aby wybrać obiekty z głębi modelu: Porada: Wywołaj okno "Ustawienia wyświetlania" (naciskając klawisze <Alt + X>) i uaktywnij opcje "Podświetl elementy przy najechaniu myszką". Obiekty znajdujące się znajdujące się pod kursorem myszki zostaną dzięki temu podświetlone, dzięki czemu będzie łatwiej je wybrać. Kliknij na element, aby go wybrać. Naciskając Tab możesz przełączyć pomiędzy obiektami znajdującymi się pod kursorem; następnie kliknij, aby wybrać podświetlony obiekt. Porada: Możesz również korzystać z podpowiedzi wyświetlanych na obiektach (aby uaktywnić podpowiedzi patrz strona 35): gdy kursor znajduje się nad wieloma krzyżującymi lub pokrywającymi się elementami możesz nacisnąć Tab aby wyświetlić podpowiedzi na kolejnych elementach znajdujących się pod kursorem. Kiedy podpowiedź właściwego obiektu zostanie wyświetlona kliknij, aby wybrać dany obiekt. 85

94 3. Wybór obiektów za pomocą okna "Wybór elementów": Otwórz okno "Wybór elementów" jak opisano na stronie 84. Wybór według kryteriów może być użyty, aby wybrać elementy modelu. Przełączając się pomiędzy zakładkami możesz wybrać metodę wyboru. Wspólny panel okna "Wybór elementów" zawiera następujące opcje: Zaznacz opcję "Zastosuj do aktualnie wybranych" aby zastosować filtr wyboru tylko dla aktualnie wybranych elementów w obszarze rysowania. Odznacza wybrane pozycje we wszystkich zakładkach. Tryb wyboru może być przydatny podczas gdy będziesz chciał zastosować złożone kryteria wyboru: Suma: pozwala na wybór według kryteriów korzystając z operatora "lub" (wybór wszystkich elementów typu x lub materiału x lub przekroju x); Iloczyn: pozwala na wybór według kryteriów korzystając z operatora "i" (wybór wszystkich elementów typu x i materiału x i przekroju x). Rodzaj Kliknij na rodzinę elementów, którą chcesz wybrać; kliknij "OK" a wszystkie obiekty należące do określonego typu zostaną wybrane. Wprowadź ID lub nazwę obiektu, który chcesz wybrać (ID obiektu oraz jego nazwa są wyświetlane w oknie Właściwości). Możesz wybrać pozycje należące do dowolnego systemu. Możesz wybrać elementy rozróżniając je według GTC ID* (dla wyboru wielokrotnego oddziel kolejne numery ID spacją). Użyj tych przycisków aby wybrać / odznaczyć wszystkie pozycje na bieżącej zakładce. * Wybór według GTC ID jest dostępny tylko gdy elementy zostały zaimportowane / wyeksportowane z formatu GTC. Materiały Możesz wybrać elementy według rodzaju ich materiału. Lista zawiera wszystkie materiały użyte w projekcie. 86

95 Przekrój Możesz wybrać elementy według ich przekroju. Lista zawiera wszystkie przekroje użyte w projekcie. Grubość Aby wybrać elementy według ich grubości: wprowadź zakres grubości elementów jakie chcesz wybrać. Współrzędne Możesz wybrać elementy modelu według ich współrzędnych: w poszczególnych polach wprowadź wartości współrzędnych X Y Z. Wszystkie elementy wewnątrz zdefiniowanego obszaru zostaną wybrane. Wybierz układ współrzędnych, w którym chcesz zdefiniować wybór. 87

96 Nazwa Możesz wybrać elementy modelu wg ich nazw: Advance Design nazywa każdy element, który tworzysz uwzględniając jego typ (punkt, linia, element liniowy, powierzchniowy itp. Jednakże możesz nazwać element jak tylko chcesz. Uwaga: Aby zmienić nazwę systemu lub elementu: w Pilocie, wybierz go i naciśnij F2; w oknie Właściwości w polu "Nazwa" wprowadź własną nazwę. Grupy połączeń Możesz wybrać połączenia w oparciu o grupy połączeń. Szablony projektowe Możesz wybrać elementy w oparciu o przypisany szablon projektowy. 88

97 Przesuwanie elementów 1. Przesuń elementy korzystając z punktów uchwytów oraz punktów rozciągania Punkty uchwytów Wybierz obiekt i umieść kursor nad niebieskim kwadratem; zauważysz, że pojawi się niebieski trójkąt. Jest to tak zwany punkt uchwytu obiektu. Możesz użyć punktów uchwytów, aby przesunąć obiekt w inne miejsce w obszarze roboczym. Kliknij na punkt uchwytu, aby przesunąć obiekt: przeciągając go za kursorem po obszarze roboczym; wprowadzając współrzędne w linii komend. Punkty rozciągania Wybierz obiekt i umieść kursor nad czerwonym kwadratem wyświetlonym na jego końcach. Pojawi się czerwony trójkąt. Jest to tak zwany punkt rozciągania obiektu. Możesz użyć punktów rozciągania, aby przesunąć koniec obiektu. Kliknij punkt rozciągnięcia i przesuń koniec obiektu: przeciągając go za kursorem po obszarze roboczym; wprowadzając współrzędne w linii komend. Uwaga: Istnieje możliwość, aby zamienić punkty rozciągania na punkty uchwytu przez wyłączenie funkcji "Dopuszczalna zamiana geometrii": Z menu: Zmiana > CAD > Dopuszczalna zmiana geometrii; Z paska narzędzi Zmiana:. Porada: Podczas tworzenia lub modyfikacji obiektów, możesz łatwo wywołać okno dialogowe "Tryby lokalizacji" przez naciśnięcie klawiszy Alt + S. 89

98 2. Za pomocą polecenia "Przesuń" Dostęp do poleceń Aby otworzyć okno dialogowe "Przesuń": Menu: Zmiana > CAD > Przesuń; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij; W obszarze rysowania: kliknij prawym przyciskiem na wybranym elemencie i wybierz "Przesuń"; Naciśnij klawisz Home. Przesuwanie elementów przez translację / obrót 1. Wybierz element, który chcesz przesunąć; 2. Wywołaj okno dialogowe "Przesuń" jak opisano powyżej: a. Aby przesunąć obiekt przez translację (przesunięcie): Wybierz jeden z trybów translacji, ilustrowanych przez dwa przyciski; Zdefiniuj wektor translacji: wprowadź wartości współrzędnych lub kliknij zdefiniować wektor; aby graficznie Dla trybu translacji b. Aby przesunąć obiekt przez obrót: wprowadź wartość dla odległości przesunięcia. Wybierz oś obrotu: wprowadź wartości współrzędnych lub kliknij aby graficznie zdefiniować oś (pierwsze kliknięcie wskazuje początek osi, drugie kliknięcie wskazuje kierunek osi); Wybierz kąt obrotu (wprowadź wartości w stopniach); Wybierając opcję "Zmień orientację przekroju" można zmienić osie lokalne zgodnie z wprowadzonym kątem obrotu. Uwaga: Elementy można przesunąć tylko przez translację; tylko przez obrót lub w obu trybach. Możesz przesunąć wybrany obiekt do dowolnego systemu: z rozwijalnej listy wybierz system docelowy dla przesuwanego elementu; 4. Aby zobaczyć efekt wprowadzonych parametrów przesunięcia, kliknij "Podgląd"; 5. Aby zatwierdzić naciśnij "Przesuń". 90

99 3. Przesunięcie elementów przez symetrię Dostęp do poleceń Aby otworzyć okno dialogowe "Symetria": Menu: Zmiana> CAD > Symetria; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Przesunięcie elementów przez symetrię 1. Wywołaj okno dialogowe "Symetria" jak opisano powyżej: a. Aby przesunąć obiekt przez symetrię względem płaszczyzny: Kliknij na przycisk symetrii względem płaszczyzny; Aby zdefiniować odniesienie dla płaszczyzny symetrii: kliknij zdefiniować go jako oś symetrii; Z rozwijalnej listy wybierz typ współrzędnych dla płaszczyzny. a następnie kliknij na element, aby b. Aby przesunąć obiekt przez symetrię względem osi: Kliknij na przycisk symetrii względem osi; Zdefiniuj współrzędne odniesienia: wprowadź parametry osi lub kliknij na kursor na płaszczyźnie roboczej i kliknij, aby zdefiniować współrzędne osi. Aby zobaczyć efekt wprowadzonych parametrów przesunięcia, kliknij "Podgląd"; 4. Aby zatwierdzić symetrię, kliknij "Zastosuj". a następnie umieść 91

100 Kopiowanie elementów 1. Kopiowanie elementów korzystając z punktów uchwytów oraz punktów rozciągania Punkty uchwytów Aby skopiować elementy w obszarze rysowania możesz użyć punktów uchwytów. Wybierz obiekt, kliknij na jego punkt uchwytu i naciśnij klawisz Ctrl; przytrzymaj klawisz i kliknij w obszarze rysowania, aby określić pozycję skopiowanych obiektów. Punkty rozciągania Aby skopiować elementy korzystając z ich zakończeń możesz użyć punktów rozciągania. Wybierz obiekt, kliknij na jego punkt rozciągnięcia i naciśnij klawisz Ctrl; przytrzymaj klawisz i kliknij w obszarze rysowania, aby określić pozycję skopiowanych obiektów. Kopiowanie elementów poleceniem "Kopiuj" Dostęp do poleceń Aby otworzyć okno dialogowe "Kopiowanie wielokrotne": Menu: Zmiana > CAD > Kopiuj; Pasek narzędzi Zmiana: naciśnij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem na wybranym elemencie i wybierz "Kopiuj"; Naciśnij klawisz Insert. 92

101 Kopiowanie elementów przez translację / obrót 1. Wybierz element, który chcesz skopiować; 2. Wywołaj okno dialogowe "Kopiowanie wielokrotne" jak opisano powyżej: a. Aby skopiować obiekty przez translację (przesunięcie): Wybierz jeden z trybów translacji, ilustrowanych przez trzy przyciski; Zdefiniuj wektor translacji: wprowadź wartości współrzędnych lub kliknij zdefiniować wektor; aby graficznie Dla trybu translacji b. Aby skopiować obiekty przez obrót: wprowadź wartość dla odległości przesunięcia. Wybierz tryb obrotu ilustrowany przez dwa przyciski; Wybierz oś obrotu: wprowadź wartości współrzędnych lub kliknij aby graficznie zdefiniować oś (pierwsze kliknięcie wskazuje początek osi, drugie kliknięcie wskazuje kierunek osi); Wybierz kąt obrotu (wprowadź wartości w stopniach); Wybierając opcję "Zmień orientację przekroju" można zmienić osie lokalne zgodnie z wprowadzonym kątem obrotu. Aby wyświetlić dodatkowe opcje kliknij "Zaawansowane>>": "Przypadek obciążenia": podczas gdy kopiujesz obciążenia możesz wymusić wartość przyrostu identyfikatora obciążenia (ID) dla przypadku obciążenia, do którego skopiowane zostanie wybrane obciążenie. Tworzenie nowych systemów: możesz utworzyć nowe systemy dla kopiowanych elementów; "System docelowy": jeżeli kopiowane elementy chcesz umieścić w jednym z istniejących systemów, zaznacz tą opcję i z rozwijalnej listy wybierz system docelowy. W tym przypadku wymagane jest aby struktura systemów była już wcześniej utworzona. Wprowadź liczbę kopii dla wybranego elementu; 5. Aby zobaczyć efekt wprowadzonych parametrów kopiowania, kliknij "Podgląd"; 6. Aby zatwierdzić kopiowanie, kliknij Kopiuj. 93

102 3. Kopiowanie elementów przez symetrię Dostęp do poleceń Otwórz okno dialogowe "Symetria": Menu: Zmiana> CAD > Symetria; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij; Aby użyć narzędzia symetrii: na pasku narzędzi Zmiana kliknij i przytrzymaj aby wyświetlić dwa przyciski przypisane do funkcji symetrii (symetria płaszczyznowa i osiowa). Kopiowanie elementów za pomocą okna dialogowego "Symetria" 1. Wybierz element do skopiowania; 2. Otwórz okno dialogowe "Symetria" jak opisano powyżej: a. Aby skopiować obiekt przez symetrię względem płaszczyzny: Kliknij przycisk symetrii względem płaszczyzny; Aby zdefiniować odniesienie dla płaszczyzny symetrii: kliknij a następnie kliknij na element aby zdefiniować go jako oś symetrii; Z rozwijalnej listy wybierz typ współrzędnych dla płaszczyzny. b. Aby skopiować obiekt przez symetrię względem osi: Kliknij przycisk symetrii względem osi; Zdefiniuj współrzędne odniesienia: wprowadź parametry osi lub kliknij na a następnie umieść kursor na płaszczyźnie roboczej i kliknij, aby zdefiniować współrzędne osi; Z rozwijalnej listy wybierz typ współrzędnych dla płaszczyzny. Aby zobaczyć efekt wprowadzonych parametrów kopiowania, kliknij "Podgląd"; 4. Aby zatwierdzić kopiowanie, kliknij "Zastosuj". Kopiowanie elementów przy użyciu narzędzi symetrii 1. Z paska narzędzi Zmiana wybierz narzędzie symetrii (płaszczyznowej lub osiowej) jak opisano powyżej; 1. Umieść kursor w obszarze rysunkowym na obiekcie definiującym oś symetrii; zauważ, że dostępny jest podgląd symetrii; 2. Podczas gdy kursor jest umieszczony ponad obiektem, naciskając klawisz Tab możesz przełączać pomiędzy narzędziami symetrii płaszczyznowej lub osiowej. Kliknij, aby utworzyć kopię przez symetrię. 94

103 4. Kopiowanie elementów poleceniem "Obrót" Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Obrót; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Kopiowanie elementów przez obrót Użyj tego polecenia, aby wykonać kopię przez obrót wybranych elementów wokół zdefiniowanej osi. Operacja ta składa się z dwóch etapów: 1. Wywołaj polecenie "Obrót" jak opisano powyżej i zwróć uwagę na komunikat wyświetlony w linii komend. Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych trybów operacji, wyświetlonych w linii komend: a. Naciśnij Enter jeżeli aktualna oś obrotu jest poprawna (możesz zobaczyć oś obrotu na płaszczyźnie roboczej jak pokazano na powyższej ilustracji). Od teraz, postępuj jak następuje: 1. Linia komend wyświetla: "Obrót > Pierwszy punkt >". Kliknij w obszarze rysowania, aby zdefiniować pierwszy punkt pozycji obiektu (lub wprowadź współrzędne pierwszego punktu w linii komend). Linia komend wyświetla: "Obrót > Zdefiniuj kąt [ENTER dla drugiego punktu A dla kąta]". Naciśnij Enter jeżeli aktualny kąt jest poprawny lub naciśnij klawisz A, aby zdefiniować nowy kąt obrotu (który wartość możesz wprowadzić w linii komend). Kliknij w obszarze rysowania, aby zdefiniować drugi punkt kopiowanego obiektu. 95

104 b. Naciśnij P aby zdefiniować oś obrotu (przez 2 punkty) i kontynuuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w linii komend. Po zdefiniowaniu nowej osi obrotu, wykonać należy te same kroki jak poprzednio: 1. Kliknij w obszarze rysunkowym, aby zdefiniować pierwszy punkt osi obrotu: 2. Kliknij, aby wskazać drugi punkt osi obrotu. Kliknij w obszarze rysowania, aby zdefiniować pierwszy punkt obiektu: w linii komend wyświetlony zostanie komunikat, aby wybrać kąt obrotu (naciśnij Enter jeżeli bieżący kąt jest poprawny, lub naciśnij A aby wprowadzić nowy kąt obrotu). Przesuń kursor i zauważ, że obiekt obraca się wokół wybranej osi obrotu. Naciśnij O aby wybrać element liniowy jako oś obrotu. Zauważysz, że w linii komend wyświetlony zostanie komunikat "Wybierz obiekt". Dlatego musisz wybrać element liniowy z obszaru graficznego, aby zdefiniować go jako oś obrotu: 1. Wybierz element liniowy aby zdefiniować oś obrotu. Zauważ, że oś obrotu jest automatycznie umieszczana na wybranym elemencie. Kliknij w obszarze rysowania, aby zdefiniować pierwszy punkt obiektu. W linii komend wyświetlony zostanie komunikat, aby wybrać kąt obrotu (naciśnij Enter jeżeli bieżący kąt jest poprawny lub naciśnij A aby wprowadzić nowy kąt obrotu). 96

105 Przekształcanie elementów Rozciąganie Korzystając z punktów rozciągania możesz zmodyfikować kształt i rozmiar elementów: Wybierz obiekt i kliknij na jeden z jego punktów rozciągnięcia. Przytrzymaj naciśnięty punkt rozciągnięcia i przesuń go, aby zmienić kształt elementu jak na powyższej ilustracji. Ucinanie Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Utnij; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Ucinanie elementów Użyj obiektów pomocniczych typu linia lub polilinia, aby zdefiniować granicę cięcia jak na poniższej ilustracji: Narysuj linie na elementach, które chcesz przyciąć, a następnie wybierz tą linię. Wywołaj polecenie "Utnij" jak opisano powyżej i kliknij na obiekt po stronie, którą chcesz uciąć. Uwaga: Zwróć uwagę na komunikaty wyświetlane w linii komend w trakcie wykonywania operacji ucinania. 97

106 Przycinanie lub wydłużanie Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Przytnij lub wydłuż; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Przycinanie / wydłużanie elementów Możesz użyć tego polecenia aby przyciąć / wydłużyć obiekty, które posiadają co najmniej jeden wspólny, rzeczywisty lub wirtualny, punkt (punkt przecięcia, punkt styczności itp. Dla operacji przycinania oraz wydłużania musi być zdefiniowany element odniesienia. Przytnij Wybierz element stanowiący odniesienie dla zamierzonej operacji; następnie wywołaj polecenie "Przytnij / wydłuż" jak opisano powyżej. Umieść kursor powyżej elementu, który chcesz przyciąć. Wydłuż Kliknij po tej stronie obiektu, którą chcesz zachować, zostanie wykonane dopasowanie do elementu odniesienia. Wybierz element, który ma posłużyć jako odniesienie dla operacji wydłużenia. Obiekt, który chcesz wydłużyć musi mieć punkt przecięcia z elementem odniesienia na ich osiach współrzędnych. Wywołaj polecenie "Przytnij / wydłuż" jak opisano powyżej. Umieść kursor powyżej elementu, który chcesz rozszerzyć. Kliknij na obiekt, który chcesz wydłużyć; spowoduje to zmianę rozmiaru wydłużenie do punktu wspólnego z elementem odniesienia. Uwaga: Zwróć uwagę na komunikaty wyświetlane w linii komend podczas operacji przycinania / wydłużania. 98

107 Dzielenie Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Podziel; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Dzielenie elementów Polecenia tego można użyć, aby podzielić element na segmenty przy pomocy elementów odniesienia. Osie obiektów odniesienia muszą posiadać wspólne punkty przecięcia z osiami obiektu, który chcesz podzielić. Istnieje kilka różnych metod, których można użyć do podzielenia elementu: Podział elementu powierzchniowego przy użyciu elementów liniowych Wybierz element odniesienia dla operacji podziału (w tym przypadku polilinie). Wywołaj polecenie "Podziel element" jak opisano powyżej, umieść kursor nad elementem, który chcesz podzielić. Podział elementów liniowych przy użyciu linii komend Kliknij na obiekt, który chcesz podzielić (element powierzchniowy). Otrzymasz trzy elementy powierzchniowe. Wybierz element, który chcesz podzielić (w tym przypadku element liniowy). Wywołaj polecenie "Podziel" jak opisano powyżej i zwróć uwagę na komunikat wyświetlony w linii komend. "Wybierz obiekt(y) do podziału lub wprowadź wartość liczbową". W linii komend wprowadź wartość odpowiadającą liczbie segmentów, które chcesz uzyskać z dzielonego elementu, na przykład: 2, następnie naciśnij Enter. Element liniowy zostanie podzielony na dwa segmenty jak na powyższej ilustracji. Uwaga: Zwróć uwagę na komunikaty wyświetlane w linii komend podczas operacji dzielenia. 99

108 Tworzenie otworów w płycie Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Utwórz otwór; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Tworzenie otworu Polecenie to generuje otwory w elementach powierzchniowych. Zdefiniuj polilinię jako obiekt bazowy dla kształtu otworu. Uwaga: Aby utworzyć polilinię na elemencie powierzchniowym upewnij się, że płaszczyzna robocza jest zrzutowana na element powierzchniowy. Postępuj jak następuje: Wybierz polilinię utworzoną na elemencie powierzchniowym. Wywołaj polecenie "Utwórz otwór". Otwór zostanie utworzony. Jeżeli chcesz cofnąć polecenie tworzenia otworu użyj polecenia "Usuń otwór": Menu: Zmiana > CAD > Usuń otwór; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Wywołaj polecenie "Usuń otwór" i umieść kursor na elemencie powierzchniowym. Kliknij jedną z krawędzi otworu, aby go usunąć. Podział ścian wiatrowych Możesz podzielić ściany wiatrowe wykorzystując do tego elementy liniowe jako obiekty odniesienia. W tym celu elementy liniowe powinny mieć aktywną opcję "Element przenoszący obc. ". W innym przypadku, ściany wiatrowe, które elementy przecinają nie zostaną podzielone. Przykład: Utwórz ścianę wiatrową na trzech elementach liniowych Aby podzielić ścianę wiatrową na przecięciu z elementami liniowymi z menu Zmiana wybierz polecenie "Podziel ściany wiatrowe". Ściany wiatrowe zostaną podzielone jak na ilustracji obok: 100

109 Tworzenie zaokrąglenia Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > CAD > Utwórz zaokrąglenie; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Tworzenie zaokrąglenia Polecenie to może być użyte, aby utworzyć zaokrąglenie pomiędzy elementami liniowymi lub na elementach powierzchniowych: Zaokrąglenie pomiędzy 2 elementami liniowymi Zaokrąglenie na elemencie powierzchniowym 1. Wybierz elementy liniowe i wywołaj polecenie "Utwórz zaokrąglenie" jak pokazano powyżej. W linii komend wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie wartości promienia zaokrąglenia (w metrach): wpisz wartość i naciśnij Enter; pojawi się kolejny komunikat z pytaniem o liczbę segmentów dla zaokrąglenia powtórz procedurę. Wybierz element powierzchniowy i wywołaj polecenie "Utwórz zaokrąglenie" W linii komend zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o zakończenie obiektu, na którym chcesz utworzyć zaokrąglenie. W kolejnych krokach: wprowadź w linii komend wartości dla promienia zaokrąglenia i liczby segmentów. Naciśnij Enter aby zakończyć tworzenie zaokrąglenia. W tym przykładzie, promień zaokrąglania ma 3 metry i zaokrąglenie składa się z 3 segmentów. W tym przykładzie, promień zaokrąglania ma 6 metrów i zaokrąglenie składa się z 6 segmentów. 101

110 Zamiana linii na elementy konstrukcyjne Zamiana linii Polecenia tego możesz użyć, aby utworzyć elementy konstrukcje zaczynając od linii lub polilinii: Możesz utworzyć elementy liniowe zaczynając od linii lub polilinii tworzących otwarte kształty; każda linia lub segment polilinii zostanie zamieniony na element liniowy: 1. Wybierz linię lub polilinię; 2. Wywołaj polecenie: Menu: Zmiana > CAD > Zamień linie na > Elementy liniowe; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Wybrane linie zostaną zamienione na elementy liniowe: Możesz utworzyć elementy powierzchniowe zaczynając od polilinii tworzącej kształt zamknięty; każdy segment polilinii zostanie zamieniony na krawędź elementu powierzchniowego: 1. Wybierz polilinię o zamkniętym kształcie; 2. Wywołaj polecenie: Menu: Zmiana > CAD > Zamień linie na > Elementy powierzchniowe; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij. Wybrana polilinia zostanie zamieniona na element powierzchniowy: 102

111 Wyciągnięcie punktów oraz linii Przy pomocy polecenia "Wyciągnij element" istnieje możliwość utworzenia elementów liniowych oraz powierzchniowych rozpoczynając od punktów lub linii. Wybierz elementy, które chcesz wyciągnąć (punkt lub linię). Istnieje możliwość jednoczesnego wyciągnięcia kilku punktów oraz / lub linii; 2. Wywołaj polecenie "Wyciągnij element": Menu: Zmiana > CAD > Wyciągnij; Pasek narzędzi Zmiana: kliknij aby otworzyć okno dialogowe "Wyciągnij". W oknie dialogowym "Wyciągnij" wykonaj następujące ustawienia, aby utworzyć elementy konstrukcyjne: Tworzenie wyciągnięcia przez przesunięcie: Wybierz jeden z trybów translacji, ilustrowanych przez trzy przyciski; Zdefiniuj wektor translacji: wprowadź współrzędne dla osi X, Y oraz Z lub kliknij aby graficznie wskazać punkt początkowy. Tworzenie wyciągnięcie przez obrót: Wybierz tryb obrotu ilustrowany przez dwa przyciski; Zdefiniuj początek osi obrotu oraz jej kierunek: wprowadź współrzędne lub kliknij aby graficznie wskazać właściwe punkty; Wprowadź wartość dla kąta obrotu. Wprowadź liczbę elementów, które chcesz uzyskać. Skonfiguruj charakterystykę elementów liniowych: Z rozwijalnej listy wybierz typ elementów liniowych; Kliknij aby otworzyć okno "Materiały" i wybrać typ materiału; Wybierz właściwy rodzaj przekroju. Skonfiguruj charakterystykę elementów powierzchniowych: Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj elementu powierzchniowego; Kliknij aby otworzyć okno "Materiały" i wybrać typ materiału; Wprowadź wartość dla grubości elementów. Odznacz tą opcję jeżeli chcesz usunąć punkt / linie bazowe po wykonaniu wyciągnięcia. Aby zobaczyć efekt wybranych parametrów wyciągnięcia, kliknij "Podgląd"; Aby zatwierdzić wyciągnięcie, kliknij "Zastosuj". 103

112 Przykład Wyciągnięcie przez przesunięcie Wyciągnięcie przez obrót Renumeracja elementów Dostęp do poleceń Menu: Zmiana > Renumeracja. Korzystanie z funkcji renumeracji Polecenie to pozwala wyeliminować nieciągłości w numeracji elementów modelu, które mogły powstać w fazie tworzenia elementów. Program numeruje elementy konstrukcyjne zgodnie z kolejnością ich tworzenia od 1 do N. Jeżeli podczas modelowania niektóre elementy zostaną usunięte, a w ich miejsce utworzone zostaną inne, ich numeracja nie będzie ciągła. W celu łatwiejszego post-processingu (przetwarzania) wyników dla elementów konstrukcji zaleca się aby numeracja elementów konstrukcji była spójna i ciągła. Funkcja renumeracji może być zastosowana dla wybranych elementów lub dla całej konstrukcji jeżeli żaden element nie jest zaznaczony. Uruchom polecenie renumeracji, aby otworzyć następujące okno dialogowe: Z dostępnej listy wybierz rodzaj elementów do renumeracji. Korzystając z tych przycisków możesz zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępne rodzaje elementów. Wybierz rodzaj orientacji (kierunku), aby ponumerować elementy zgodnie z ich pozycją w przestrzeni. Przykładowo, dla orientacji X, Y, Z, elementy są sortowane (w kierunku malejącym lub rosnącym: patrz pola x>0, y>0, z>0) najpierw zgodnie z osią X, następnie zgodnie z osią Y a na końcu zgodnie z osią Z. Możesz określić numer początkowy, od którego program rozpocznie numerację elementów konstrukcji. 104

113 Tworzenie obciążeń Istnieje kilka różnych metod jakie mogą posłużyć do utworzenia obciążeń dla konstrukcji. Aby utworzyć obciążenia możesz użyć zestawu narzędzi dostępnych w menu głównym oraz na pasku Modelowanie. Obciążenia (skupione, liniowe, powierzchniowe lub wymuszone przemieszczenia) mogą być wspólnie grupowane w przypadki obciążeń, które odzwierciedlają różne scenariusze obciążeń i mogą być obliczone indywidualnie lub łącznie. Przypadki obciążeń o wspólnych cechach są organizowane w rodziny przypadków. Każda rodzina przypadków może zawierać kilka przypadków obciążeń, a każdy przypadek może zawierać kilka obciążeń. Istnieje 9 rodzajów rodzin przypadków; każda z nich zawiera pewne rodzaje przypadków obciążenia. Dla każdego przypadku obciążenia istnieją określone rodzaje obciążeń, które można w nim utworzyć patrz poniższa tabela: RODZINA PRZYPADKU PRZYPADEK OBCIĄŻENIA OBCIĄŻENIA Obciążenia stałe Obciążenia zmienne Śnieg Wiatr Obciążenia stałe (G) Statyczne (Q) Statyczne (N) Statyczne (V) Ciężar własny, skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Sejsmiczne Sejsmiczne (E) - Temperatura Termiczne (TEMP) Skupione, liniowe, powierzchniowe Obciążenia wyjątkowe Statyczne (A) Skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Dynamiczne tymczasowe Dynamiczne tymczasowe (CT) Skupione, liniowe, powierzchniowe Inne Statyczne (C) Skupione, liniowe, powierzchniowe, wymuszone przemieszczenia Przed utworzeniem obciążeń i oddziaływań na elementach konstrukcji (patrz strona 113), należy utworzyć właściwą rodzinę przypadku oraz przypadek obciążenia. Rodzina przypadku Wczytaj plik ustawień Przypadek obciążenia 105

114 Tworzenie rodziny przypadków Dostęp do poleceń Pilot: kliknij prawym przyciskiem na pozycję "Obciążenia" i z menu kontekstowego wybierz opcję "Utwórz rodzinę przypadku" lub "Utwórz wiele rodzin przypadków"; Na pasku narzędzi Modelowanie: z rozwijalnej listy przypadku obciążenia wybierz "Nowy" aby otworzyć okno "Utwórz rodzinę przypadku obciążenia". Utwórz rodzinę przypadku obciążenia Utwórz kilka rodzin przypadków Polecenie to otwiera okno "Utwórz rodzinę przypadku obciążenia [Funkcja]", z którego jednorazowo możesz utworzyć tylko jedną rodzinę przypadku. Przy tworzeniu rodziny przypadków, automatycznie generowany jest również odpowiadający jej przypadek obciążenia. Polecenie to otwiera okno "Tworzenie rodzin przypadków obciążeń", w którym możesz wybrać ilość przypadków obciążenia jakie chcesz utworzyć dla każdej z rodzin przypadku: W polu "Liczba przypadków" wprowadź liczbę przypadków obciążenia dla każdej z rodzin. Kliknij "Utwórz" aby wygenerować rodziny przypadków oraz ich przypadki obciążeń. Rodziny przypadków oraz ich przypadki obciążeń są wyświetlane w Pilocie, w systemie "Obciążenia": Klikając prawym przyciskiem na nazwę rodziny przypadków z menu kontekstowego możesz usunąć, zmienić nazwę lub ukryć wybraną rodzinę. Aby wyświetlić / ukryć rodzinę przypadku lub jeden z jej składników: kliknij dwukrotnie na jej nazwę w Pilocie. 106

115 Właściwości rodziny przypadków Parametry każdej rodziny przypadków mogą być zdefiniowane w oknie Właściwości. Dla większości rodzin przypadków, okno Właściwości zawiera informację o nazwie rodziny, numerze ID oraz kolorze prezentacji. W przypadku rodzin przypadków klimatycznych oraz sejsmicznych, parametry te są powiązane z bieżącymi normami (patrz strona 12 jak wybrać normy dla projektu). Wiatr (EN) Konfiguracja charakterystyki ciśnienia dynamicznego. Konfiguracja wartości zwiększenia prędkości wiatru oraz warunki topograficzne. Konfiguracja efektu dynamicznego. Włącz / wyłącz składniki automatycznego generowania obciążeń wiatrem. Śnieg (EN) Włącz / wyłącz nagromadzanie śniegu oraz wyjątkowo obfite opady śniegu. Konfiguracja parametrów obciążenia śniegiem. 107

116 Sejsmika (EN) Wybierz rodzaj spektrum: kliknij w tym polu, aby rozwinąć listę, z której możesz wybrać jeden z dostępnych rodzajów spektrum. Wybierz "Wymuszone" aby zdefiniować własne spektrum. Zdefiniuj klasę gruntu, poziome przyspieszenie drgań gruntu, itp. Kliknij aby wywołać okno dialogowe "Edytor funkcji", w którym możesz zdefiniować parametry spektrum (spektrum wymuszone) jak pokazano poniżej; Z rozwijalnej listy możesz wybrać metodę superpozycji (CQC lub SRSS); Możesz wybrać czy uwzględniać tryb resztkowy czy nie. Edytor funkcji dla spektrum sejsmicznego: Nazwa: wyświetla nazwę spektrum. Wprowadź nazwę dla nowego spektrum, które chcesz utworzyć; Kliknij aby otworzyć plik w formacie. txt zawierający spektrum lub kliknij aby zapisać nowo zdefiniowane spektrum; Rodzaj: z rozwijalnej listy wybierz rodzaj spektrum wg przemieszczeń, prędkości lub przyspieszenia. 108

117 Spektrum można zdefiniować: Ręcznie, wprowadzając wartości dla osi x oraz y wybranego spektrum w podanej tabeli (naciśnij Enter po wprowadzeniu danych, przyciskiem Tab możesz dodać nowe wiersze); Przez wykres liniowy pomiędzy odciętymi x1 oraz x2 korzystając z pierwszej opcji w polu "Definicja funkcji"; Przez funkcję pomiędzy odciętymi x1 oraz x2 korzystając z drugiej opcji w polu "Definicja funkcji"; Klikając dwukrotnie na obraz spektrum otwarte zostanie okno "Wykresy", w którym możesz skonfigurować wykres oraz wyświetlić wyniki jak pokazano na stronie 109; Odcięta: z rozwijalnej listy możesz wybrać rodzaj danych jakie mają być wyświetlone na odciętej spektrum (okres lub częstotliwość); Definicja funkcji: Wykres liniowy jest definiowany przez 2 punkty: (x1, y1) i (x2, y2). "dx" odpowiada interwałowi pomiędzy dwoma kolejnymi punktami na wykresie. Kliknij "Definiuj" aby zatwierdzić wprowadzone dane. Dla definicji funkcji f(x) wprowadź nazwę funkcji zawierającą jej zmienną w nawiasach [np. : sin(x)]. Upewnij się, aby określić zmienną w podanym polu. "Zmienna x" i "Zmienna y": wartości x oraz y już zdefiniowane w tabeli są modyfikowane przez formuły x' = ax + b oraz odpowiednio y' = ay + b. Kliknij "Zastosuj" aby zatwierdzić wprowadzone dane. Kliknij "Drukuj" aby wywołać opcje drukowania obrazu spektrum. Kliknij "Obraz" aby zapisać obraz spektrum. Wykresy sejsmiki: W tym oknie możesz wykonać edycję właściwości wykresu spektrum, zmienić dane wejściowe oraz wyświetlić wyniki w różny sposób, korzystając do tego celu z dostępnego paska narzędzi oraz menu kontekstowego (więcej szczegółów patrz strony): 109

118 Konfiguracja: Edycja punktów: Wybór wykresów: Wyświetl legendę: Wyświetl punkty: Wyświetl ekstrema: Wyświetl wartości zerowe: Wyświetl obwiednię: Zoom okno: Zoom po odciętej: Zoom wszystko: Linijka: Wyświetl wypadkowe: Lista wyników: Drukuj: Zapisz wykres: Otwiera okno "Konfiguracja", w którym można ustawić parametry wykresu Otwiera okno, które wyświetla wartości punktów na X oraz Y Otwiera okno, które pozwala na wybór wykresów Wyświetla legendę wykresu Wyświetla punkty przecięcia Wyświetla ekstrema Wyświetla wartości zerowe Wyświetla wykres obwiedni Powiększa wybrany obszar Powiększa tylko po współrzędnych odciętej Wyświetla cały obraz wykresu Używane do wyświetlenia pozycji na odciętej powiązanej wartości wskazanego punktu na wykresie Wyświetla wartości na wykresie Wyświetla listę wyników w tabeli Otwiera okno drukowania Zapisuje obraz wykresu jako plik BMP w folderze "document" bieżącego projektu, w domyślnie utworzonym folderze "Wykresy". Wykres ten może być później automatycznie wstawiony do raportu obliczeń. Tworzenie przypadków obciążeń Przypadek obciążenia zawiera jedno lub kilka obciążeń przyłożonych do elementów konstrukcji. Podczas tworzenia rodziny przypadków, przypadek obciążenia jest tworzony automatycznie. Jednakże, jeżeli chcesz dodać inne przypadki do istniejącej rodziny przypadków, postępuj następująco: W pilocie: kliknij prawym przyciskiem na istniejącą rodzinę i z menu kontekstowego wybierz opcję "Utwórz przypadek". Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać rodzaj przypadku obciążenia: Kliknij "OK" aby utworzyć w przypadek obciążenia. Możesz wyświetlić i skonfigurować właściwości każdego przypadku obciążenia w oknie Właściwości. W każdej rodzinie przypadków możesz utworzyć specyficzne dla niej przypadki obciążenia (patrz strona 105). 110

119 RODZAJE PRZYPADKÓW OBCIĄŻEŃ Ciężar własny Advance Design może automatycznie generować przypadek obciążenia zawierający ciężar własny. Dla przypadku obciążenia stałego dostępne są następujące opcje: Wyświetla nazwę, numer ID oraz kod przypadku obciążenia. Wybierz z rozwijalnej listy: "Wszystko" aby uwzględnić wszystkie elementy konstrukcji w celu automatycznego wygenerowania ciężaru własnego; "Lista" aby wybrać systemy modelu zawierające elementy, dla których ciężar własny zostanie automatycznie wygenerowany. W tym przypadku, pole "Lista" umożliwia wprowadzenie numerów ID systemów. Zawiera domyślne wartości odnośnie intensywności ciężaru własnego na osiach X, Y oraz Z. Jeżeli jest to wymagane, możesz zmodyfikować te wartości. Obciążenie statyczne Odnosi się do obciążeń statycznych (uwzględniając w tym przypadki obciążenia zmiennego, śniegiem oraz wiatrem): Wyświetla nazwę, numer ID oraz kod przypadku obciążenia. 111

120 Obciążenie sejsmiczne Wyświetla nazwę, numer ID oraz kod przypadku obciążenia. Z rozwijalnej listy wybierz kierunek obciążenia sejsmicznego (poziomy na X, Y lub pionowy na Z). Z rozwijalnej listy wybierz znak dla wyników sejsmiki (bez znaku; znak trybu dominującego, znak innego trybu). Możesz zdefiniować współczynniki zachowania sejsmicznego jako "wymuszone" (wtedy możesz wprowadzić wartości w kolejnych polach dla współczynnika "q") lub "obliczone". Możesz uzyskać automatyczne obliczenia średniego współczynnika zachowania sejsmicznego. W tym celu możesz wymusić dla każdego z systemów konstrukcji współczynnik dla obliczeń "średniego q". W tym przypadku niezbędne jest zaktualizowanie właściwości systemu o współczynniki zachowania dla każdego z kierunków sejsmicznych: Wprowadź współczynnik zachowania sejsmicznego dla każdego z kierunków. 112

121 Tworzenie obciążeń Istnieją 4 rodzaje obciążeń: 1. Obciążenia skupione; 2. Obciążenia liniowe; 3. Obciążenia powierzchniowe; 4. Wymuszone przemieszczenia. Dostęp do poleceń Pilot: kliknij prawym przyciskiem na przypadek obciążenia i z menu kontekstowego wybierz opcję "Utwórz obciążenie". Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać rodzaj obciążenia: Menu: Utwórz > Obciążenia. Wybierz rodzaj obciążenia: skupione, liniowe lub powierzchniowe Wybierz "Obciążenie / wybór" aby automatycznie utworzyć obciążenie na wybranych elementach: Aby automatycznie wygenerować ciężar własny, wybierz "Obciążenie stałe"; Kliknij "Obciążenie klimatyczne", aby uruchomić automatyczne generowanie obciążeń klimatycznych (wcześniej musi być utworzony przypadek obciążenia klimatycznego oraz musi być zdefiniowana ściana wiatrowa). Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij na przyciski powiązane z poleceniami tworzenia obciążeń. Możesz również z listy wybrać przypadek obciążenia dla obciążenia, które chcesz utworzyć: Z menu kontekstowego obiektu: wybierz obiekt, do którego chcesz przyłożyć obciążenie, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Obciążenie na wybranych elementach". 113

122 Generowanie obciążeń Ręcznie Wywołaj polecenie tworzenia obciążenia jak opisano powyżej. Zwróć uwagę, że kształt kursora został zmieniony. Utwórz obciążenie W obszarze rysowania: utwórz obciążenie na elementach modelu (korzystając z punktów lokalizacji, współrzędnych płaszczyzny roboczej itp. ); Możesz również utworzyć obciążenie przez wprowadzenie jego współrzędnych w linii komend; 2. Umieść obciążenie w przypadku obciążenia. Istnieją 3 metody jakimi można się posłużyć: Na pasku narzędzi Modelowanie: z rozwijalnej listy wybierz przypadek obciążenia; Pilot: z dostępnej listy wybierz jeden przypadek obciążenia; Okno Właściwości obciążenia: Wprowadź ID przypadku obciążenia, w którym chcesz umieścić tworzone obciążenie. Skonfiguruj parametry obciążenia (intensywność, układ współrzędnych itp. ) w oknie Właściwości. Automatycznie W zależności od rodzaju obciążenia jakie chcesz utworzyć, istnieje kilka metod, których można użyć, aby automatycznie wygenerować obciążenie na konstrukcji: 1. Utwórz obciążenie na wybranych elementach: Wybierz element, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Obciążenie / wybór". Automatycznie wygenerowane obciążenie będzie odnosić się do wybranego rodzaju elementu (obciążenie liniowe dla elementu liniowego, powierzchniowe dla elementu powierzchniowego itp. Po wywołaniu polecenia wyświetlone zostanie okno Właściwości, w którym można wprowadzić parametry obciążenia. Automatycznie wygeneruj ciężar własny dla całej konstrukcji (lub jej części): Menu: Utwórz > Obciążenia > Ciężar własny. Użyj generatora obciążeń klimatycznych. Dla rodzin obciążeń wiatrem oraz śniegiem: możesz wybrać aby automatycznie wygenerować obciążania (za pomocą menu kontekstowego w Pilocie lub z menu głównego Utwórz > Obciążenia > Obciążenia klimatyczne). Uwaga: przed użyciem generatora obciążeń klimatycznych 3D wymagane jest utworzenie i zdefiniowanie właściwości ścian wiatrowych. Automatycznie wygeneruj obciążenie od parcia hydrostatycznego i gruntu. Wybierz jeden lub kilka elementów powierzchniowych. Menu: wybierz Utwórz > Obciążenia > Parcie. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe: Przyciski opcji w polu "Oś pionowa" pozwalają wybrać globalną oś pionową modelu. Określ górny oraz dolny poziom lustra wody. Korzystając z przycisków opcji w polu "Parcie" wybierz pomiędzy parciem wewnętrznym a zewnętrznym. Z rozwijalnej listy możesz wybrać lub utworzyć nowy przypadek obciążenia dla generowanego parcia. Po zdefiniowaniu parametrów parcia, kliknij "OK" aby utworzyć obciążenia na wybranym elemencie. 114

123 Rodzaje obciążenia Obciążenie skupione Wyświetla nazwę obciążenia, ID, GTC ID. W tym miejscu możesz sprawdzić identyfikator przypadku obciążenia, w którym znajduje się obciążenie; zmieniając ID można przenieść obciążenie do innego przypadku. Możesz również wprowadzić komentarz. Wybierz układ współrzędnych, do którego odnoszą się parametry obciążenia (układ globalny/użytkownika lub lokalny). Wprowadź wartości liczbowe intensywności sił na kierunkach osi X, Y oraz Z. Wprowadź wartość liczbową intensywności momentu wokół osi X, Y oraz Z. Obciążenie liniowe i powierzchniowe Wyświetla nazwę obciążenia, ID, GTC ID. Wybierz układ współrzędnych, do którego odnoszą się parametry obciążenia (układ globalny/użytkownika, lokalny lub zrzutowany). Wprowadź wartości liczbowe intensywności momentów wokół osi X, Y oraz Z. W tym miejscu możesz wprowadzić współczynniki zmienności intensywności obciążenia. Wymuszone przemieszczenia Wyświetla nazwę obciążenia, ID, GTC ID. Wybierz układ współrzędnych, do którego odnoszą się parametry przemieszczenia (układ globalny/użytkownika lub lokalny). Wprowadź wartości liczbowe przemieszczeń na kierunkach osi X, Y oraz Z. Wprowadź wartości liczbowe obrotu na kierunkach osi X, Y oraz Z. 115

124 Definicja hipotez dla analiz Tworzenie rodzajów analiz Dostęp do poleceń Menu Hipotezy: wybierz rodzaj analizy jaką chcesz utworzyć: analiza modalna, analiza wyboczeniowa lub statyka nieliniowa; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Hipotezy" i z menu kontekstowego wybierz rodzaj analizy. Konfiguracja analiz Rodzaje analiz, które utworzysz są wyświetlane w Pilocie w systemie "Hipotezy": Skonfiguruj właściwości przypadków analiz jak pokazano poniżej: Analiza modalna Wyświetla nazwę, numer ID oraz kod przypadku analizy. Wprowadź liczbę form do obliczeń oraz zakres częstości form. Skonfiguruj charakterystykę masy: Zdefiniuj obliczaną masę wybierając z rozwijalnej listy odpowiednią kategorię (masa skupiona, masa skupiona oraz ciężar własny lub masy pochodzące z kombinacji); Jeżeli wybierzesz definicję masy przez kombinacje: wybierz pole "Kombinacje" i kliknij aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz skonfigurować kombinacje (patrz strona 117); Wprowadź procent masy na X, Y oraz Z. Zdefiniuj wartość tolerancji oraz maksymalną liczbę iteracji. Możesz zdefiniować obliczenia tłumienia sejsmicznego jako automatyczne lub ręczne. Gdy automatyczne obliczenie jest wyłączone, w następnym polu kliknij aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić wartości tłumienia dla wymaganych form (patrz strona 117). 116

125 Okno dialogowe kombinacji mas: 1. Z listy wybierz przypadek obciążenia; 2. W polu "Wsp. ": wprowadź wartość współczynnika dla wybranego przypadku obciążenia; 3. Kliknij "Dodaj" aby umieścić wybrany przypadek obciążenia na liście kombinacji; 4. Kliknij "OK" aby zamknąć okno. Okno dialogowe tłumienia sejsmicznego: Możesz wprowadzić wartość tłumienia dla każdej formy. Kliknij "Zmień" aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić wartości tłumienia dla wszystkich lub wybranych form. 117

126 Analiza wyboczeniowa Wyświetla nazwę, numer ID, kod przypadku analizy oraz ID jej odniesienia (przypadku branego pod uwagę). Aby wybrać przypadek obciążenia dla analizy wyboczeniowej: umieść kursor w polu "Odniesienie" i kliknij. Wpisz liczbę form do wyznaczenia oraz zakres współczynnika form. Nieliniowa analiza statyczna Wyświetla nazwę, numer ID oraz kod przypadku analizy. Wybierz pole "Odniesienie" i kliknij aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz skonfigurować parametry nieliniowej analizy statycznej (patrz strona 119). Możesz włączyć / wyłączyć obliczenia dużych przemieszczeń. 118

127 Konfiguracja parametrów obliczeń dla nieliniowej analizy statycznej: Otwórz okno dialogowe "Opcje analizy nieliniowej" jak opisano powyżej: Kliknij "Dodaj / Usuń analizy" aby wyświetlić okno dialogowe, w którym z dostępnych przypadków obciążeń oraz analiz możesz wybrać te, które zostaną uwzględnione w obliczeniach: Wybrane analizy są wyświetlane w oknie dialogowym "Opcje analizy nieliniowej". Możesz skonfigurować parametry analizy jak pokazano poniżej: Aby skonfigurować kilka analiz jednocześnie, użyj rozwijalnej listy dostępnej w dolnej części okna dialogowego. Do tego niezbędne jest wybranie analizy, które chcesz zmienić (naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl dla wielokrotnego wyboru). Wtedy, możesz z listy wybrać parametr, który chcesz zmienić, a następnie możesz wprowadzić jego nową wartość. Kiedy zakończysz, kliknij "Zastosuj do wybranych pozycji" aby zatwierdzić zmiany. 119

128 Tworzenie obwiedni Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Utwórz obwiednię; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Obwiednie" i z menu kontekstowego wybierz "Utwórz rodzinę obwiedni". Rodzina obwiedni jest umieszczona pod systemem "Obwiednie": Konfiguracja Pilot: kliknij prawym przyciskiem na rodzinę obwiedni i z menu kontekstowego wybierz "Właściwości". Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe: Z rozwijalnej listy dostępnej w górnej części okna wybierz rodzaj wyników do skonfigurowania (przemieszczenia, siły lub naprężenia). Obwiednia może zawierać tylko jeden rodzaj wyników. 120

129 Z panelu po lewej wybierz rodzinę elementów. Dostępne wyniki korespondują z rodziną wybranego elementu: Przemieszczenia: węzły, podpory, elementy liniowe i powierzchniowe; Siły: podpory, elementy linowe i powierzchniowe; Naprężenia: elementy liniowe i powierzchniowe. Zależnie od wybranego rodzaju wyników oraz rodziny elementów, wybierz współrzędne wyników oraz rodzaj obwiedni (max. /min., max. współistniejące lub min. współistniejące). Kliknij "Przypadek" aby otworzyć okno, w którym możesz wybrać przypadki obciążeń uwzględnione w obwiedni: Wyświetlona lista zawiera nie tylko przypadki obciążeń ale także istniejące kombinacje oraz obwiednie. Tak więc, możesz utworzyć obwiednie dla obwiedni lub obwiednie kombinacji; Wybierz przypadki obciążeń, które chcesz umieścić w obwiedni i kliknij "OK"; Z rozwijalnej listy "Typ" możesz wybrać przypadki obciążeń według ich rodzaju; Możesz wybrać przypadki obciążeń wprowadzając ich ID lub kod w polu "Kod lub ID"; naciśnij Enter aby zatwierdzić wprowadzone dane, następnie kliknij "OK" aby zamknąć okno. Po konfiguracji, kliknij "Zastosuj" aby utworzyć obwiednię. Obwiednie są wyświetlone w Pilocie: Aby usunąć wszystkie obwiednie, wybierz "Usuń wszystkie rodziny" z menu kontekstowego w Pilocie. 121

130 Tworzenie kombinacji Podczas tworzenia kombinacji obciążeń, należy rozważyć następujące warunki: Jeżeli obliczenia elementów skończonych są liniowe, przemieszczenia oraz siły wewnętrzne są proporcjonalne do obciążeń to w takim przypadku wyniki są kombinowane bezpośrednio; Jeżeli obliczenia elementów skończonych są nieliniowe, wtedy obciążenia są kombinowane przed obliczeniami. Istnieje możliwość utworzenia kombinacji użytkownika lub wczytania predefiniowanych kombinacji. Kombinacje stosowane do wymiarowania stali i żelbetu są dostępne w oddzielnych zakładkach ("Żelbet" patrz strona 178, "Stal" patrz strona 178). Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Definiuj kombinacje; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Kombinacje" i z menu kontekstowego wybierz "Właściwości". Otwarte zostanie następujące okno dialogowe: Tworzenie kombinacji użytkownika Kliknij "Dodaj" aby dodać nową linię w tabeli kombinacji: Każda linia zawiera jedną kombinację. Każda kombinacja posiada swój własny numer ID znajdujący się w pierwszej komórce linii. Aby utworzyć kombinację przypadków obciążeń, wprowadź w linii kombinacji współczynniki oraz numery ID odpowiednich przypadków obciążeń (już istniejących). 122

131 Wczytywanie predefiniowanych kombinacji Okno dialogowe "Kombinacje": kliknij "Wczytaj", otwarte zostanie okno "Otwórz", w którym możesz wskazać ścieżkę do pliku kombinacji (*. cbn): Pliki kombinacji odpowiadają różnym normom. Wybierz jeden z dostępnych plików kombinacji i kliknij "Otwórz". Kombinacje zostaną wygenerowane automatycznie: przypadki obciążeń odpowiadające wybranemu plikowi normy są automatycznie rozpoznawane i kombinowane z podanymi współczynnikami. Wszystkie możliwe kombinacje są generowane i wyświetlane w oknie "Kombinacje": Wybierz kombinacje, aby w polu dostępnym na dole tabeli, wyświetlić jej nazwę, kod oraz numer ID; Możesz usunąć wybraną kombinację przez kliknięcie "Usuń". Porada: Jeżeli chcesz wyświetlić zawartość pliku kombinacji przed jego wczytaniem, kliknij "Podgląd" aby wyświetlić okno dialogowe "Otwórz". Z dostępnej listy wybierz plik, kliknij Otwórz. Wyświetlony zostanie podgląd zawartości pliku kombinacji. Liczba kombinacji jest zawsze wyświetlana w Pilocie: Jeżeli chcesz usunąć wszystkie utworzone kombinacje, kliknij prawym przyciskiem na "Kombinacje" i z menu kontekstowego wybierz "Usuń wszystko". 123

132 Definicja reguł Korzystając z tej funkcji można zdefiniować reguły, które pozwalają na filtrowanie wyników według kilku kryteriów oraz umożliwiają porównanie otrzymanych wyników z założonymi wartościami granicznymi. Przeznaczeniem tej funkcji jest uzyskanie raportu z obliczeń modelu zawierającego wyniki wyfiltrowane według zdefiniowanych reguł. Generator raportów (więcej szczegółów na stronie 164) zawiera zdefiniowaną tabelę dla reguł. Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Definicja reguł. Tworzenie reguł Reguły są definiowane i przechowywane w oknie "Menedżera reguł": Aby dodać nową regułę: kliknij. Zostanie utworzona nowa linia w tabeli Menedżera reguł. Aby zdefiniować regułę: "Nazwa": wprowadź nazwę reguły; "Filtr": umieść kursor w polu "Filtr" i kliknij aby wyświetlić okno "Filtr". Możesz zdefiniować elementy, dla których chcesz utworzyć regułę: 124

133 "Wyniki": umieść kursor w polu "Wyniki" i kliknij aby wyświetlić okno "Wyniki". Możesz wybrać rodzaj oraz wartość wyników, które chcesz uwzględnić: "Wartość dopuszczalna": wprowadź dopuszczalną wartość dla wybranych wyników (wyrażoną w bieżących jednostkach). Po wykonaniu obliczeń, wyniki elementów powiązanych ze określonymi filtrami zostaną porównane ze zdefiniowanymi wartościami dopuszczalnymi. Aby usunąć regułę: wybierz odpowiadającą jej linię i kliknij. Eksport reguł: reguły zdefiniowane w projekcie Advance Design mogą być wyeksportowane do formatu XML, a następnie użyte w innych projektach: Kliknij. W oknie dialogowym "Zapisz jako": wybierz ścieżkę oraz podaj nazwę dla pliku XML, a następnie kliknij "Zapisz". Import reguł: Kliknij. W oknie dialogowym "Otwórz": wybierz plik XML zawierający wcześniej zapisane reguły i kliknij "Otwórz". Wstawianie raportu reguł w raportach Generator raportów Advance Design zawiera tabelę reguł, która może być dodana do zwartości raportu. Tabele z regułami wyników są dostępne po wykonaniu obliczeń konstrukcji: Otwórz okno dialogowe "Generator raportów" (więcej szczegółów na stronie 164); W zakładce "Tabela" wybierz grupę "Tabela reguł" i dodaj ją do zawartości raportu. Aby utworzyć raport kliknij przycisk "Utwórz". 125

134 Zapis widoków CAD Zapisany widok zapamiętuje elementy, które aktualnie są wyświetlone w obszarze graficznym (widoczność elementów), ustawienia renderingu oraz wyświetlania (kolory, przeźroczystość, itp. ), zbliżenie oraz punkt obserwacji. Zapisane widoki pozwalają szybko wyświetlić różne widoki modelu (uwzględniając filtrowanie wyświetlania, różne kąty patrzenia oraz ustawienia renderingu). Dostęp do poleceń Jeżeli zdefiniujesz właściwy sposób wyświetlania modelu możesz go zachować jako widok korzystając z następujących poleceń: Menu: Edycja > Zapisz widok; Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Zapisz widok". Konfiguracja 1. Zapis widoku modelu CAD Wywołaj polecenie "Zapisz widok" jak opisano powyżej; w ten sposób możesz zapisać dowolną ilość widoków. Wszystkie zapisane widoki są przechowywane w Pilocie. Wybierając z menu kontekstowego opcję "Utwórz grupę" możesz utworzyć podrzędny system w grupie "Zapisane widoki" aby tam przechowywać zapisane widoki CAD. Wybierz zapisane widoki i przeciąg oraz upuść je do wybranego przez siebie systemu. Korzystanie z widoków CAD Za pomocą poleceń dostępnych w menu kontekstowym Pilota w dowolnej chwili można wyświetlać oraz zarządzać zapisanymi widokami: Wyświetla zapisany widok w obszarze graficznym; Aktualizuje zapisany widok z ustawieniami wyświetlania bieżącego widoku (rendering, widoczność) zachowując kierunek oraz pozycję widoku. Można również dwukrotnie kliknąć na widok w Pilocie, aby go zaktualizować; Zastępuje wybrany widok CAD widokiem bieżącym. Możesz również kliknąć Blokuje widok i nie zezwala na zmiany; Umożliwia polecenia wyświetlenia oraz aktualizacji dla zapisanych widoków; Usuwa wybrany widok CAD; Umożliwia edycję nazwy wybranego widoku CAD. na pasku narzędzi Modelowanie; W trybie Dokument wszystkie zapisane widoki będą widoczne jako pliki JPG. Pliki te są zapisywane w folderze "document" właściwym dla danego projektu. Kliknij ten przycisk, aby wybrać katalog zawierający zapisane obrazy. Kliknij nazwę obrazu, aby otworzyć plik obrazu w domyślnej przeglądarce obrazów. 126

135 Tworzenie animacji Korzystając z poleceń Advance Design, można utworzyć animację widoku obszaru roboczego i zapisać ją jako plik AVI. Polecenia te są dostępne zarówno podczas modelowania konstrukcji jak i w trybie analizy. Dostęp do poleceń Funkcje animacji są dostępne na pasku narzędzi Animacja. Aby wyświetlić pasek narzędzi Animacja: Menu: Widok > Paski narzędzi > Animacja; Kliknij prawym przyciskiem poza obszarem rysunku i z menu kontekstowego wybierz pasek narzędzi "Animacja". Tworzenie animacji Kliknij aby utworzyć kamerę z widokiem na bieżący widok obszaru roboczego (zmieniając bieżący widok za pomocą poleceń z pasków narzędzi "Zdefiniowane widoki" oraz "Zoom i widoki" możesz utworzyć kilka kamer); Klikając można ukryć lub wyświetlić kamery; Kliknij aby otworzyć okno dialogowe Opcje animacji: Opcje ogólne Można utworzyć automatyczne przejścia pomiędzy kamerami. Zaznacz opcję "Animacja cykliczna", aby wznowić animację gdy dojdzie ona do ostatniej klatki. Wprowadź wartości dla liczby klatek oraz liczby klatek na sekundę dla animacji. W dowolnym czasie można przywrócić wartości na domyślne. 127

136 AVI Definiowanie parametrów filmu (nazwa, rozmiar, opcje wygładzania) Wybierz odtwarzacz filmów: kliknij aby odszukać i wskazać program jaki chcesz użyć do odtworzenia pliku animacji. Deformacja (post-processing): odnosi się do opcji animacji na etapie post-processingu (patrz strona 163). Kliknij aby uruchomić animację. Aby zatrzymać: naciśnij Esc; Kliknij aby utworzyć plik AVI; po kilku sekundach, wyświetlone zostanie okno "Kompresja wideo": z dostępnej listy można wybrać i skonfigurować rodzaj kompresji wideo dla pliku AVI (w razie potrzeby): Poczekaj chwilę na utworzenie pliku. avi; kiedy proces ten się zakończy uruchomiony zostanie wybrany odtwarzacz filmów. Można znaleźć zapisany plik. avi w folderze "document" odpowiadającym plikowi. fto, dla którego został utworzony. 128

137 Sprawdź model MES Przed rozpoczęciem analizy, można wykonać operacje sprawdzenia poprawności modelu (czy zawiera wszystkie elementy niezbędne dla przeprowadzenia obliczeń). Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Sprawdź; Na pasku narzędzi Modelowanie: kliknij; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Model" i z menu kontekstowego wybierz "Sprawdzenie"; Istnieją trzy możliwe komunikaty jakie mogą zostać wyświetlone w wyniku sprawdzenia: 1. "Nie znaleziono błędów": model jest gotowy do analizy. "Nie znaleziono żadnych błędów ale należy zapoznać się z listą ostrzeżeń. Sprawdź listę ostrzeżeń w linii komend (na dole ekranu)". W tym przypadku sprawdź linię komend, aby zapoznać się z treścią komunikatów ostrzeżeń. Na przykład: Klikając dwukrotnie na komunikat ostrzeżenia wyświetlony w linii komend, element do którego odnosi się komunikat zostanie zaznaczony (podświetlony). "Model nie może być obliczony ponieważ zawiera błędy. Sprawdź listę błędów w linii komend (na dole ekranu)": model jest niepoprawny dla procesu analizy. W tym przypadku sprawdź linię komend, aby zapoznać się z treścią komunikatów błędów. Na przykład: Klikając dwukrotnie na komunikat błędu wyświetlony w linii komend, element do którego odnosi się komunikat zostanie zaznaczony (podświetlony). Przed rozpoczęciem analizy modelu użyj polecenia "Elementy do obliczeń", aby sprawdzić liczbę elementów modelu oraz ilość dostępnej pamięci. Informacja ta jest istotna z uwagi na szybkość obliczeń. Dostęp do poleceń Menu: Narzędzia > Elementy do obliczeń. Wyświetlane jest następujące okno: 129

138 Dostępna pamięć: odnosi się do ilości dostępnej pamięci RAM. Maksymalna dostępna pamięć: odnosi się do całkowitej ilości pamięci RAM. Jeżeli podczas pracy, działanie programu zostanie zatrzymane i pojawi się komunikat informujący o braku wystraczającej ilości pamięci, należy: a. wybrać Menu: Opcje > Program; b. przejść do zakładki "Pamięć": Można wybrać, aby program tworzył wybieralne lub niewybieralne węzły (w przypadku dużych i złożonych modeli, wybieralne węzły wymagają większej ilości pamięci); Można zaznaczyć opcję "Usuń model z pamięci przy przejściu do analizy", aby przed przejściem do obliczeń program usunął z pamięci model opisowy. Pozwala to przydzielić więcej pamięci dla procesu obliczeń co z kolei poprawi wydajność i szybkość pracy solvera. przejść do zakładki "Wyniki": Opcje w tej zakładce umożliwiają użytkownikowi kontrolę procesu zapisu wyników. W celu optymalizacji szybkości obliczeń oraz dla zmniejszenia rozmiaru projektu na dysku, można wybrać wyniki jakie użytkownik chce otrzymać i zapisać. Domyślnie, zaznaczone są wszystkie opcje co oznacza, że wszystkie elementy oraz rodzaje wyników zostaną wykonane oraz zapisane z modelem analitycznym. Jeżeli jakieś wyniki nie są potrzebne, można je odznaczyć co przyczyni się do szybszego obliczenia konstrukcji oraz zmniejszenia rozmiaru projektu na dysku. "Rodziny elementów": zaznacz te elementy, dla których chcesz uzyskać wyniki; "Rodziny wyników": wybierz rodzaje wyników, które chcesz uzyskać; "Zapisz wyniki form własnych": zaznacz tą opcję, aby zapisać wyniki dla wszystkich trybów oraz ich kombinacji kwadratowych; jeżeli odznaczone - program zapisuje tylko kombinacje kwadratowe. 130

139 Tworzenie modelu analitycznego Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Utwórz model analityczny; Pilot: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i menu kontekstowego wybierz "Utwórz model analityczny". Opcje modelu analitycznego Wywołaj jedno z powyższych poleceń, aby wyświetlić okno dialogowe "Sekwencja obliczeń": To polecenie prowadzi do trybu Analizy, uruchamiając automatycznie kilka czynności: 1. Zaznacz "Sprawdź" - jeżeli chcesz sprawdzić model MES oraz utworzyć model analityczny; 2. Zaznacz "Utwórz siatkę" - jeżeli chcesz wykonać siatkowanie modelu konstrukcji; 3. Zaznacz "Weryfikuj" - aby uruchomić i przeprowadzić weryfikacje zasiatkowanego modelu; 4. Zaznacz "Obliczenia MES" - aby uruchomić obliczenia metodą elementów skończonych; 6. Zaznacz "Obliczenia żelbetu" - aby uruchomić obliczenia wymiarujące dla elementów żelbetowych (jeżeli założenia, normy oraz kombinacje dla tych elementów zostały zdefiniowane) - patrz strona 184; 7. Zaznacz "Obliczenia stali" - aby uruchomić obliczenia wymiarujące dla elementów stalowych (jeżeli założenia, normy oraz kombinacje dla tych elementów zostały zdefiniowane) - patrz strona 194; 8. Zaznacz "Aktualizuj widoki post-processingu" - jeżeli chcesz, aby program automatycznie wykonał wszystkie poprzednie kroki oraz zaktualizował widoki post-processingu (w przypadku gdy model był już wcześniej obliczany i tworzone były widoki post-processingu); 9. Zaznacz "Aktualizuj aktywny raport obliczeń" - jeżeli chcesz, aby program automatycznie wykonał wszystkie poprzednie kroki oraz zaktualizował ostatnio tworzony raport obliczeń (w przypadku gdy model był już wcześniej obliczany i tworzony był raport obliczeń). Uwaga: Wybrana czynność jest wykonywana z poprzednią czynnością (za wyjątkiem opcji obliczeń stali i żelbetu). Na przykład, jeżeli wybierzesz "Obliczenia MES" Advance Design automatycznie wykona sprawdzenie modelu, siatkowanie oraz weryfikację zasiatkowanego modelu. 131

140 Tryb Analiza Ten tryb pracy umożliwia wykonywanie poleceń i operacji, które nie są dostępne w trybie modelowania. Jednocześnie, niektóre z poleceń dostępnych przy modelowaniu są niedostępne w tym trybie (nie można tworzyć lub zmieniać elementów konstrukcji w tym trybie pracy). Dostępne polecenia odnoszą się do konfiguracji modelu analitycznego, siatkowania konstrukcji, obliczeń oraz postprocessingu wyników. Istnieją dwa główne kroki w trybie Analizy, z których każdy posiada pasek narzędzi z dedykowanymi poleceniami: 1. Hipotezy Na tym etapie można: Skonfigurować oraz utworzyć siatkę (patrz strona 133); Utworzyć elementy modelu analitycznego (patrz strona 137); Uruchomić obliczenia modelu (patrz strona 141). Post-processing Na tym etapie można: Skonfigurować wyświetlanie wyników (patrz strona 144); Wyświetlić wyniki obliczeń dla całej konstrukcji lub dla wybranych elementów w różny sposób (wykresy, raporty obliczeń, itp. - patrz strona 148); Wyświetlić wyniki wymiarowania elementów żelbetowych (zbrojenie, wyboczenie itp. - patrz strona 185); Wyświetlić wyniki wymiarowania elementów stalowych (optymalizacja kształtowników, stabilność itp. - patrz strona 195). Etap hipotez Zauważ, że zawartość Pilota jest inna po utworzeniu modelu analitycznego: Elementy Pilota odnoszą się teraz do modelu analitycznego i posiadają także specyficzne dla tego trybu menu kontekstowe. W ten sposób, można wybrać do obliczania lub nie, istniejące przypadki analiz: dla każdego rodzaju analizy wyszczególnionej w Pilocie można wybrać z menu kontekstowego opcję "Nie obliczaj" przez co wybrany rodzaj analizy zostanie zignorowany podczas procesu obliczeń. Odznaczając tą opcję w menu kontekstowym można ponownie przywrócić wybrany rodzaj analizy do procesu obliczeń. 132

141 W tym samym czasie, dostępne będą polecenia specyficzne dla etapu pre-processingu. Zauważ, że pasek narzędzi Analiza-hipotezy jest aktywny: Siatkowanie Zapisuje widoki modelu analitycznego Zastąp widok CAD analizy Kopiuj właściwości Tworzy punkty, które można użyć do konfiguracji siatki Tworzy linie oraz polilinie, których można użyć do dostosowania siatki Tworzy blokadę stopni swobody* (po siatkowaniu) Tworzy połączenie stopni swobody Tworzy sprężyste połączenie pomiędzy węzłami Uruchamia i wyświetla siatkowanie Weryfikuj (weryfikuje modelu po siatkowaniu) Wyświetl okno dialogowe "Sekwencji obliczeń" * "SS" = stopień swobody Siatkowanie jest zasadniczą operacją dla obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych. Wykonuje ona podział elementów konstrukcyjnych na elementy skończone w celu uzyskania wyników obliczeń. W Advance Design, siatkowanie modelu konstrukcji może być wykonane po utworzeniu modelu analitycznego. Podpory punktowe, masy oraz przemieszczenia po wykonaniu siatkowania tworzą węzły. Atrybuty siatkowania mogą być definiowane lokalnie dla każdego elementu liniowego lub powierzchniowego w ich oknach Właściwości. Obciążenia, które są przyłożone do elementów konstrukcyjnych (liniowych i powierzchniowych) mają zawsze taką samą siatkę jak elementy, do których są przyłożone. Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Siatka; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: kliknij; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Analizy" i z menu kontekstowego wybierz "Siatka"; Po wybraniu tego polecenia, zostanie wykonane siatkowanie konstrukcji. W linii komend wyświetlane są szczegóły procesu siatkowania oraz informacja o ukończeniu tego procesu. Sprawdź informacje znajdujące się w linii komend, aby zapoznać się ze szczegółami. 133

142 Opcje siatki Można określić rodzaj oraz następujące parametry siatki: Globalnie dla całej konstrukcji Menu: aby wyświetlić okno dialogowe "Opcje siatki" wybierz Opcje > Siatka. W tym miejscu można skonfigurować domyślne parametry siatki: Siatka: z rozwijalnej listy wybierz algorytm siatkowania; "Delaunay" (algorytm siatkowania CM2); "Grid" (algorytm siatkowania Graitec Effel); Rodzaj elementu: Dla każdego rodzaju siatkowania (Delaunay i Grid) można zdefiniować kształt siatki elementów skończonych (dla elementów powierzchniowych): "Trójkąty i czworokąty (T3-Q4)": dzieli elementy powierzchniowe na równoległościenne i trójkątne elementy skończone z węzłami w każdym wierzchołku; "Tylko czworokąty": tworzy czworokątne elementy skończone typu Q4: równoległościenne elementy skończone z węzłami w każdym wierzchołku (tylko dla siatki Delaunay); "Tylko trójkąty": tworzy trójkątne elementy skończone typu T3: trójkątne elementy skończone z węzłami w każdym wierzchołku; "Węzeł pośredni": zaznacz tę opcję, aby utworzyć węzeł pośredni dla każdej jednostki siatki. "Dodaj węzły w punktach obciążenia": Ta opcja jest domyślnie zaznaczona co oznacza, że siatka uwzględnia obciążenia przyłożone do elementów konstrukcyjnych. Jeżeli opcja jest odznaczona, obciążenie nie ma wpływu na siatkowanie elementów. "Domyślny rozmiar elementu": wprowadź wartość domyślnego rozmiaru jednostki siatki (w metrach). "Tolerancja siatki": wartość podana w tym polu definiuje minimalną odległość, powyżej której dwa węzły są traktowane jako odrębne. "Resetuj siatkę": kliknij ten przycisk, aby zresetować siatkowanie elementów konstrukcji do wartości domyślnych. "Ustaw domyślne": kliknij ten przycisk jeżeli chcesz użyć tych samych ustawień dla wszystkich tworzonych projektów Advance Design. Lokalnie dla każdego elementu konstrukcji W oknie Właściwości każdego elementu powierzchniowego i liniowego można zdefiniować specyficzne parametry siatki: rodzaj i właściwości siatki lub wyłączenie elementu z siatkowania (patrz strony 63 oraz 63). Uwaga: Jeżeli na etapie analizy zmienione zostały lokalne lub globalne opcje siatkowania, należy ponownie uruchomić siatkowanie, aby zastosować wprowadzone zmiany. 134

143 Wyświetlanie siatki Po operacji siatkowania, siatka wyświetlana jest na modelu analitycznym. Na przykład: Przed siatkowaniem Po siatkowaniu Wyświetlanie siatki można skonfigurować w następujący sposób: Kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysowania i z menu kontekstowego wybierz "Wyświetl siatkę": Aby wyświetlić węzły: Kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysowania i z menu kontekstowego wybierz "Wyświetl węzły": Aby wyświetlić numery ID węzłów i siatek: kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysunku i z menu kontekstowego: "Wyświetl oznaczenia". Numery węzłów Numery siatek Wyświetl model MES: kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysunku i z menu kontekstowego wybierz "Wyświetl model MES" lub kliknij na przycisk na pasku narzędzi Analiza-hipotezy. z paska narzędzi Analiza- Podczas tego etapu można zapisać widoki modelu analitycznego: kliknij przycisk hipotezy i zapisany widok jest wyświetlony w Pilocie w systemie "Zapisane widoki". 135

144 Dostosowanie siatki Po utworzeniu siatki globalnej istnieje możliwość lokalnego dostosowania siatki za pomocą elementów geometrycznych (punktów oraz linii). Punkty Można utworzyć punkty na elementach modelu, aby zmienić siatkowanie w wybranych miejscach na powierzchniowych lub liniowych elementach konstrukcyjnych. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz> Geometria > Punkt; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Punkt. Na przykład: utwórz punkt na elemencie powierzchniowym i wprowadź wartość dla rozmiaru siatki w oknie Właściwości (na przykład: 0. 3). Uruchom siatkowanie aby zobaczyć zmiany w siatce: Układ siatki przed utworzeniem punktu Układ siatki po utworzeniu punktu Linie Również linie mogą być stosowane do zmiany siatki w elementach powierzchniowych. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Geometria > Linia; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: naciśnij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Linia. Na przykład: utwórz linię na elemencie powierzchniowym i skonfiguruj parametry siatki w oknie Właściwości linii (liczba jednostek siatki wzdłuż linii, rozmiar, gęstość, rozkład). Po siatkowaniu, zauważ, że linia zmieniła konfigurację siatki: Układ siatki przed utworzeniem linii Układ siatki po wstawieniu linii 136

145 Definicja warunków brzegowych Po ukończeniu siatkowania konstrukcji, kiedy węzły są już utworzone, istnieje możliwości zdefiniowania warunków brzegowych konstrukcji za pomocą specjalnych narzędzi (blokad i połączeń węzłów oraz połączeń sprężystych). Blokady stopni swobody Blokady stopni swobody są stosowane do blokowania przesuwu oraz obrotu wybranych węzłów w wybranych kierunkach. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Utwórz blokadę stopni swobody; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Utwórz blokadę stopni swobody; Utwórz blokadę stopni swobody Aby utworzyć blokadę stopni swobody, użyj jednej z następujących metod: Wprowadzenie graficzne: wywołaj polecenie "Utwórz blokadę stopni swobody i wybierz węzły, które chcesz zablokować; Za pomocą linii komend: wywołaj polecenie "Utwórz blokadę stopni swobody" i w linii komend wprowadź ID węzła, który chcesz zablokować (zwróć uwagę na komunikaty linii komend); Zaznacz węzły, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Utwórz blokadę stopni swobody". Blokady stopni swobody są wyświetlane w Pilocie: Konfiguracja Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. W tym miejscu można zdefiniować stopnie swobody przesuwu oraz obrotu, które mają być zablokowane. Wyświetla numer ID zablokowanego węzła. Wprowadzając w tym miejscu numer ID, można zablokować również inne węzły. 137

146 Połączenia stopni swobody Pomiędzy węzłami utworzonej siatki można zdefiniować połączenia stopni swobody. Połączenie stopni swobody jest sztywnym połączeniem pomiędzy węzłem zdefiniowanym jako główny oraz innymi węzłami zdefiniowanymi jako podrzędne. Węzły podrzędne dziedziczą przemieszczenia węzła głównego. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Utwórz połączenie stopni swobody; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Utwórz połączenie stopni swobody. Utwórz połączenie stopni swobody Porada: W celu łatwiejszej identyfikacji poszczególnych węzłów wyświetl ID węzłów modelu: kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysunku i wybierz Wyświetl oznaczenia > Numery węzłów. Istnieje kilka metod tworzenia połączeń stopni swobody: a. Wywołaj polecenie "Utwórz połączenie stopni swobody" jedną z następujących metod: Wprowadzenie graficzne: w obszarze rysowania, najpierw wybierz węzeł, który ma być zdefiniowany jako główny; następnie wybierz węzły, które mają być zdefiniowane jako podrzędne. Naciśnij Enter, aby zakończyć (zwróć uwagę na informacje wyświetlane w linii komend). Połączenia pomiędzy węzłem głównym a podrzędnymi zostaną wyświetlone w modelu; Za pomocą linii komend: połączenia stopni swobody można tworzyć wprowadzając w linii poleceń numery ID węzłów głównego i podrzędnych. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić każde wprowadzenie: b. Wybierz węzły, które chcesz zdefiniować jako podrzędne, kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Utwórz połączenie stopni swobody". Zwróć uwagę na informacje wyświetlone w linii komend: możesz wybrać węzeł, który chcesz zdefiniować jako główny lub wprowadź jego numer ID w linii komend. Połączenia stopni swobody są wyświetlane w Pilocie: Konfiguracja Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. W tym miejscu można zdefiniować stopnie swobody węzłów podrzędnych w relacji do węzła głównego. Wyświetla numery ID węzłów głównego i podrzędnych. Wprowadzając odpowiednie ID można dodać, usunąć węzły podrzędne lub zmienić węzeł główny. 138

147 Połączenia sprężyste Na etapie analizy istnieje możliwość zdefiniowania sprężystych połączeń pomiędzy węzłami. Połączenia sprężyste są podobne do podpór sprężystych z tą różnicą, że podpory sprężyste odzwierciedlają połączenie pomiędzy węzłem a podłożem, zaś połączenia sprężyste są połączeniami pomiędzy dwoma węzłami. Dostęp do poleceń Menu: Utwórz > Utwórz połączenie sprężyste; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: naciśnij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz Utwórz obiekt > Utwórz połączenie sprężyste. Utwórz połączenie sprężyste Porada: W celu łatwiejszej identyfikacji poszczególnych węzłów wyświetl ID węzłów modelu: kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysunku i wybierz Wyświetl oznaczenia > Numery węzłów. Wywołaj polecenie "Utwórz połączenie sprężyste" jedną z następujących metod: Wprowadzenie graficzne: w obszarze rysowania, kliknij na dwa węzły które chcesz połączyć. Połączenie sprężyste zostanie wyświetlone w modelu: Za pomocą linii komend: można utworzyć połączenia sprężyste wprowadzając w linii komend numery ID dwóch węzłów. Postępuj zgodnie poleceniami wyświetlanymi w linii komend. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić każde wprowadzenie: Konfiguracja Wyświetla informację o numerze ID elementu, nazwę, ID systemu, ID GTC. Sztywności związanej ze stopniami swobody obrotu i przesuwu na osi X, Y oraz Z. Numery ID połączonych węzłów. Można tu wprowadzić numery ID węzłów, które chcesz połączyć. 139

148 Warunki symetrii Polecenie warunki symetrii automatycznie tworzy blokady węzłów we właściwej płaszczyźnie symetrii dla wybranych węzłów (lub podpór na etapie modelowania). Konfiguracja Wybierz węzły odpowiadające jednej z płaszczyzn symetrii; Wywołaj polecenie: z menu głównego wybierz Utwórz > Warunki symetrii; Wybierz opcję odpowiadającą symetrii płaszczyznowej; Blokady węzłów są automatycznie tworzone na wybranych elementach. Parametry blokad można wyświetlić w oknie Właściwości. 140

149 Obliczenia Po utworzeniu modelu analitycznego, gdy konstrukcja została zasiatkowana można uruchomić obliczenia MES. Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Oblicz; Pasek narzędzi Analiza-hipotezy: kliknij; Pilot: kliknij prawym przyciskiem na "Analizy" i z menu kontekstowego wybierz "Oblicz". Polecenia te umożliwiają dostęp do okna Sekwencja obliczeń, w którym można wybrać opcje obliczeń: Wybierz "Obliczenia MES", aby uruchomić obliczenia modelu metodą elementów skończonych. Można również wybrać wykonanie obliczeń wymiarujących dla elementów żelbetowych (patrz strona 184) oraz / lub dla elementów stalowych (patrz strona 184) zaraz po obliczeniach MES. Podczas procesu obliczeń w linii komend można zobaczyć jakie operacje w danej chwili są wykonywane przez program. Gdy obliczenia zostaną ukończone w linii komend wyświetlona zostanie informacja: Po ukończeniu procesu obliczeń w linii komend można wyświetlić informacje na temat wyników każdego przypadku analizy / obciążenia. W pilocie: w systemie "Analizy" klikając prawym przyciskiem na jedną z pozycji z menu kontekstowego wybierz "Raport". Następujące rodzaje danych wyświetlane zostaną w linii komend: 141

150 Konfiguracja obliczeń Tworzenie obliczeń sekwencyjnych W Advance Design, za pomocą funkcji sekwencji obliczeń można kontrolować obliczenia modelu. Funkcja ta umożliwia tworzenie etapów obliczeń zawierających tylko wybrane analizy. Można skonfigurować obliczenia tak, aby były zatrzymywane po każdym etapie lub tak, aby ponownie wykonywane były obliczenia już obliczonych etapów. Za pomocą tej funkcji po każdej iteracji procesu obliczeń można zmienić parametry poszczególnych analiz. Aby wywołać to polecenie z menu głównego wybierz Narzędzia > Obliczenia etapowe. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe: Utwórz etap obliczeń klikając "Dodaj". Wszystkie utworzone etapy są wyświetlone w panelu po lewej stronie; Dodaj / usuń przypadki obciążeń do wybranego etapu obliczeń. Panel środkowy zawiera wszystkie dostępne przypadki obciążeń (jeszcze nie przypisane do żadnego etapu obliczeń): Za pomocą rozwijalnej listy dostępnej poniżej, można wyświetlić dostępne przypadki obciążeń wg rodzaju; Mając zaznaczony jeden etap (w lewym panelu): wybierz przypadki obciążenia z panelu środkowego i przenieś je do panelu po prawej (zawierającego analizy uwzględnione w obliczeniach aktualnie wybranego etapu). Aby dodać lub usunąć elementy z danego panelu kliknij na "<<" / ">>"; Zaznacz opcję Włącz obliczenia etapowe", aby włączyć zdefiniowane etapy obliczeń; Zaznacz opcję "Wstrzymaj obl. po każdym etapie", aby zatrzymać obliczenia po każdym etapie, dzięki czemu można zmienić opcje obliczeń pomiędzy etapami. Konfiguracja obliczeń przypadków obciążeń Dla każdego przypadku analizy znajdującego się w Pilocie z menu kontekstowego można wybrać "Nie obliczaj" przez co wybrana analiza zostanie pominięta w procesie obliczeń; Odznaczając tą opcję w menu kontekstowym można ponownie przywrócić wybrany rodzaj analizy do procesu obliczeń. 142

151 Etap post-processingu Po zakończeniu obliczeń tryb pracy jest automatycznie przełączany do trybu post-processingu i włączany jest pasek narzędzi Analiza-wyniki MES. Podczas post-processingu wyników, wybierając kilka elementów modelu tylko wyniki dla tych elementów zostaną graficznie przetworzone. W przypadku gdy żaden element nie jest zaznaczony, wyniki są wyświetlane dla wszystkich widocznych elementów konstrukcji. Można wybrać z wielu różnych rodzajów post-processingu wyników: prezentacja graficzna, animacja, wykresy, noty obliczeniowe. Aby wyświetlić wyniki, należy wykonać następujące czynności: Wybierz rodzaj wyników jaki chcesz wyświetlić (przemieszczenia, siły lub naprężenia); Wybierz rodzaj elementu dla jakiego chcesz wyświetlić wyniki; Wybierz układ współrzędnych, w którym wyniki mają być wyrażone; Wybierz przypadek (lub przypadki) obciążenia, dla których chcesz sprawdzić wyniki; Dostosuj ustawienia wyświetlania wyników; Kliknij na pasku narzędzi Analiza-wyniki MES. Konfiguracja wyników może być wykonana przy pomocy polecenia Analiza > Ustawienia wyników. Jednakże, aby zaoszczędzić sporo czasu, wiele ustawień wyników można skonfigurować za pomocą opcji dostępnych na pasku Analiza-wyniki MES. Pasek narzędzi Analiza-wyniki MES posiada następujące opcje: Zapisz widok Aktualizuj widok Wybierz rodzaj wyników do wyświetlenia Wybierz układ współrzędnych dla wyników elementów liniowych oraz powierzchniowych Wybierz przypadku obciążenia lub kombinacji Wybierz etapu procesu do wyświetlenia Uruchom post-processing Otwórz okno dialogowe "Wyniki" Otwórz okno dialogowe "Tablica kolorów", w którym użytkownik może dostosować skalę kolorów dla wyników Otwórz okno dialogowe "Filtr", w którym użytkownik może zdefiniować dynamiczny kontur dla wartości prezentowanych w postaci izo-regionów Uruchom animację post-processingu Wyświetl wykresy wyników na wybranych elementach Wyświetl / ukryj model MES (model opisowy) 143

152 Konfiguracja wyświetlania wyników MES Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Ustawienia wyników; Pasek narzędzi Analiza-wyniki MES: kliknij; W obszarze rysowania: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Ustawienia wyników"; Naciśnij <Alt + Z>. Konfiguracja W zakładce "MES" okna dialogowego "Wyniki" można wykonać następujące ustawienia: Wybierz rodzaj wyniku dla post-processingu. Wybierz elementy, dla których chcesz wyświetlić wyniki obliczeń. Wybierz współrzędne, w których wyrażone zostaną wyniki. Wybierz tryb wyświetlania wyników (wartości, kolory, wykresy, itd. Definicja skali przemieszczeń wyświetlanych w obszarze graficznym oraz skala wykresów. Kliknij "Przypadek / Kombinacje" aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz wybrać przypadki obciążeń (lub kombinacje) dla postprocessingu wyników (patrz strona 147). Wybierz opcję "Złożenie wyników analiz" aby jednocześnie wyświetlić wyniki dla wszystkich wybranych przypadków obciążeń. Kliknij "Odznacz wszystko" aby wyczyścić wcześniej wybrane opcje dla wyników poszczególnych elementów. Wybierz "Obwiednie" aby wyświetlić wyniki wybranych przypadków obciążeń w formie obwiedni; możesz również wybrać aby wyświetlić obwiednie Min., Max. lub Max() bezwzględne. 144

153 Rodzaje wyników MES W trybie post-processingu dostępne są następujące wyniki MES: przemieszczenia, siły wewnętrzne, naprężenia, formy własne oraz torsory. Przemieszczenia Wyniki przemieszczeń można wyświetlić na węzłach oraz elementach liniowych i powierzchniowych. Dla każdego elementu można wybrać, aby wyświetlić wyniki w osiach lokalnych lub w układzie współrzędnych użytkownika. Dla węzłów i podpór: możliwe wyniki dla przemieszczeń (D) oraz obrotów (R) (tylko w globalnym układzie współrzędnych i w układzie współrzędnych użytkownika); Dla elementów liniowych i powierzchniowych: możliwe wyniki dla przemieszczeń w osiach lokalnych, układzie współrzędnych globalnym lub użytkownika. Przykład wyników przemieszczeń dla elementów liniowych: Siły wewnętrzne Wyniki sił wewnętrznych wyznaczanych metodą elementów skończonych są dostępne dla podpór oraz elementów liniowych i powierzchniowych. Wyniki sił wewnętrznych odnoszą się do: F: sił podłużnych oraz poprzecznych względem osi lokalnych; M: momentów zginających i skręcających względem osi lokalnych lub układu współrzędnych użytkownika. Dla elementów powierzchniowych, siły jak i momenty można wyświetlić w osiach głównych. Długość symboli jest w ten sposób proporcjonalna do min F oraz max F. Min F oraz max F są zdefiniowane w głównym układzie współrzędnych każdego elementu. Przykład wykresu z wynikami sił wewnętrznych na elemencie liniowym: 145

154 Naprężenia W Advance Design można uzyskać naprężenia normalne oraz styczne na elementach liniowych i powierzchniowych; dostępne są maksymalne oraz minimalne wartości naprężeń. Można również sprawdzić parcie gruntu wyświetlając naprężenia na podporach powierzchniowych. Można uzyskać następujące rodzaje naprężeń: Naprężenia normalne elementów liniowych lub/oraz powierzchniowych; Naprężenia styczne; Naprężenie Von Misses a; Naprężenia podpór powierzchniowych odpowiadające naprężeniom podłoża. Przykład wyników naprężeń dla elementów liniowych: Formy własne Dla analizy modalnej można wyświetlić formy własne na elementach liniowych i powierzchniowych. Wyniki form własnych są dostępne wyłącznie w trybie prezentacji "odkształcony". Torsory Torsory umożliwiają wizualizację w formie wykresów, następujących wyników dla elementów powierzchniowych typu "ściana" (elementy powierzchniowe równoległe do globalnej osi Z): N (siła osiowa); M (moment w płaszczyźnie elementu); T (siła ścinająca w płaszczyźnie elementu). Wartości torsorów dla wybranego przypadku obciążenia są uzyskiwane przez numeryczną integrację wykresów sił wewnętrznych obliczonych metodą elementów skończonych. 146

155 Wybór przypadków obciążeń dla post-processingu Dostęp do poleceń Okno dialogowe "Wyniki", kliknij "Przypadek / Kombinacje" aby wyświetlić okno "Analizy i kombinacje"; Naciśnij <Alt + Q>. Konfiguracja Wybierz analizę / kombinację, dla której chcesz wyświetlić wyniki; Dla niektórych przypadków analiz w kolumnie "Szczegóły" dostępne są dodatkowe opcje (rozwijalne listy w każdej komórce); Z rozwijalnej listy wybierz ogólny rodzaj analizy, a następnie z kolejnej listy wybierz szczegółową analizę; Możesz wybrać przypadki analiz wprowadzając ich kod lub numer ID w polu znajdującym się w prawym, dolnym rogu okna dialogowego; Kliknij przycisk "Wszystko", aby wybrać wszystkie przypadki analiz lub "Żadna", aby odznaczyć wszystkie; Możesz zdefiniować style wyboru wg przypadków analiz korzystając z przycisków znajdujących się w górnej części okna: kliknij "Nowy" i wprowadź nazwę dla utworzonego stylu; Możesz również wczytać istniejący styl wybierając go z rozwijalnej listy lub zmienić nazwę /usunąć styl klikając na odpowiednie przyciski. 147

156 Tryby prezentacji wyników Graficzny post-processing wyników na modelu analitycznym W graficznym post-processingu istnieje możliwość wyświetlenia wyników dla całej lub części konstrukcji w formie odkształconej, izo-obszarów, kolorów lub wartości. Przykład graficznego post-processingu w Advance Design: W lewym, górnym rogu obszaru roboczego znajduje się informacja o: bieżącym rodzaju wyników; przypadku analizy, współrzędnych wyników, użytym układzie współrzędnych; Legenda mapy kolorów jest wyświetlana automatycznie w obszarze graficznym (każdy kolor odzwierciedla zakres wartości). Legendę mapy kolorów można chwycić i przeciągnąć w dowolne miejsce obszaru roboczego. 148

157 Konfiguracja Aby skonfigurować post-processing wyników, wywołaj okno dialogowe "Wyniki" i w zakładce "Opcje" użyj następujących opcji: Wyświetl Ta sekcja zawiera opcje związane z elementami, które można wyświetlić razem z post-processingiem wyników: prezentacja wyników na konstrukcji odkształconej, elementy modelu MES, węzły, siatka, numery siatki, numery węzłów, itp. ; "Użyj kolorów powiązanych z analizą": umożliwia wyświetlenie wyników według koloru przypadku obciążenia zamiast wyświetlania w tradycyjnej skali kolorów. Oznacza to, że równocześnie można wyświetlić wyniki kilku przypadków obciążenia i rozróżnić je według ich koloru. Wartości na wykresach Ekstrema: oferuje możliwość wyświetlenia wartości ekstremalnych otrzymanych z obliczeń elementów. W przypadku gdy wybierzesz jednoczesne wyświetlanie wartości wszystkich wyników, wartości ekstremalne są łatwo rozpoznawalne gdyż są prezentowane w ramkach; Wyświetl wartości na wykresach: wyświetla wartości wyników na wykresach lub na konstrukcji odkształconej; Kolor tekstu wartości: domyślnie, wartości są wyświetlane z kolorem odpowiadającym prezentowanemu wynikowi. Jeżeli chcesz zmienić kolor dla wartości kliknij na prostokąt po prawej, który otwiera okno pozwalające wybrać dowolny kolor; Kolor tła: ta opcja odnosi się do koloru tła tekstu. Domyślnie, tło jest przeźroczyste. Aby przypisać kolor należy zaznaczyć tą opcję i kliknąć na prostokąt po prawej, który prowadzi do okna wyboru koloru dla tła tekstu; Wyświetl wewnątrz: ustawia pozycję wyświetlanych wartości wewnątrz wykresu. Suwak "Rozmiar czcionki" pozwala zmienić rozmiar wyświetlanej czcionki wartości wyników. Wyniki Wyświetl izolinie: zaznacz tą opcję, aby wyświetlić wyniki z uwzględnieniem izolinii o różnych kolorach; Wygładź wyniki na el. pow. : zaznacz tą opcję, aby wyświetlić graficznie wygładzone wyniki co oznacza, że regiony izo-wartości będą zdefiniowane uwzględniając średnie wartości każdego węzła; Wyświetl wartości w śr. ciężkości el. : zaznaczając tą opcję można wyświetlić wartości tylko w środku ciężkości oczek siatki (zamiast wartości maksymalnych w jednostce siatki). Układ współrzędnych Można wyświetlić wyniki w kilku układach współrzędnych (globalnym, lokalnym lub zdefiniowanym przez użytkownika). 149

158 Tryby graficznego post-processingu a. Odkształcony Widok odkształcony prezentuje odkształcenia konstrukcji w relacji do rozkładu obciążeń. Aby wyświetlić wybrany rodzaj wyników na konstrukcji w formie odkształconej należy w oknie "Wyniki" wybrać rodzaj wyników i w zakładce "Opcje" zaznaczyć opcję "Wyświetl wyniki na konstrukcji odkształconej". Dla wyników przemieszczeń elementów liniowych i powierzchniowych istnieje możliwość uzyskania kształtu odkształconego w globalnym układzie współrzędnych za pomocą trybu wyświetlania "Odkształcony". Prezentacja odkształcona jest uzyskiwana przez interpolację wyników (przemieszczeń oraz obrotów) na węzłach. Jest ona przybliżoną i nie dokładną prezentacją odkształconej konstrukcji. Wykresy Wyniki wyświetlane jako wykresy są dostępne tylko dla elementów liniowych. Można wybrać, aby wyświetlić wyniki jako wykresy z okna "Wyniki" zakładka "MES", wybierając Wykresy z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania". Wektory Dla podpór wyniki można wyświetlić wyniki w formie wektorów: wywołaj okno dialogowe "Wyniki"- zakładka "MES" i z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania" wybierz "Wektory": 150

159 d. Wartości Wyniki w formie wartości można wyświetlić dla wszystkich obiektów modelu. W oknie "Wyniki": Z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania" w zakładce "MES" wybierz "Wartości"; Dla wyników prezentowanych w formie wykresów można skorzystać z opcji "Wyświetl wartości na wykresach", która znajduje się w zakładce "Opcje". e. Osie główne Tylko dla elementów powierzchniowych, można wybrać aby wyświetlić wyniki według osi głównych, wybierając w oknie "Wyniki" - zakładka "MES" tryb wyświetlania "Osie główne": f. Kolory Aby skonfigurować post-processing wyników przez zakres kolorów (dla wszystkich elementów modelu za wyjątkiem podpór): w oknie dialogowym "Wyniki" - zakładka "MES" z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania" wybierz "Kolory": Wszystkie wyniki są wyświetlone w specyficznym kolorze. Skala kolorów zawiera maksymalnie 16 kolorów. Skala jest zdefiniowana przez graniczną wartość max., która odpowiada maksymalnej wyświetlanej wartości oraz graniczną wartość min. Kolory są rozłożone (stosując funkcje liniowe i nieliniowe) pomiędzy wartościami minimalną i maksymalną wyświetlonych wyników. Skala kolorów wyświetlana jest w lewym, dolnym narożniku obszaru roboczego. 151

160 Aby skonfigurować kolory stosowane do wyświetlania wyników, wywołaj okno "Tabela kolorów", klikając na przycisk z paska narzędzi Analiza-wyniki MES: Można wybrać liczbę kolorów stosowanych do wyświetlania wyników przez wprowadzenie wartości (maksymalna dopuszczalna wartość: 16). Zaznacz opcję "Strefy", aby wyświetlić wyniki z podziałem na strefy (eliminuje efekt zanikania). Z rozwijalnej listy wybierz styl wyświetlania kolorów. Użyj tych przycisków aby wybrać liniowy lub nieliniowy rozkład kolorów reprezentujących wartości wyników. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można wprowadzać wartości dla minimalnych oraz maksymalnych granic wyświetlanych wartości. Kliknij te przycisku aby zwiększyć / zmniejszyć zakres kolorów dla wyświetlanych wyników. Za pomocą tego suwaka można dopasować rozmiar tabeli skali koloru wyświetlanej w obszarze roboczym. Wybierz tą opcję aby włączyć i wyświetlić legendę kolorów w obszarze graficznym. Kliknij przycisk z paska narzędzi Analiza-wyniki MES aby otworzyć okno dialogowe "Filtruj", w którym można wybrać granice wyświetlania regionów izo-wartości: Kolory można filtrować przez wyniki, które są większe lub mniejsze od podanej wartości. Można również użyć suwaka, aby dynamicznie filtrować wyświetlane wartości (widok graficzny jest aktualizowany na bieżąco). 152

161 g. Izo-linie Aby wyświetlić izo-linie wyników (tylko na elementach powierzchniowych): w oknie dialogowym "Wyniki" - zakładka "MES" z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania wybierz "Izo-linie". Korzystając z następujących poleceń, izo-linie można wyświetlić razem z innymi wynikami: W oknie "Wyniki" - zakładka "Opcje" wybierz opcję "Wyświetl izolinie"; Kliknij prawym przyciskiem w obszarze rysowania i z menu kontekstowego wybierz "Wyświetl izolinie": h. Izo-obszary Aby wyświetlić wyniki w formie izo-obszarów (tylko dla elementów powierzchniowych): w oknie dialogowym "Wyniki" - zakładka "MES" z rozwijalnej listy "Tryb wyświetlania wybierz "Izo-obszary". Wykresy wyników Wykresy wyników prezentują w inny sposób wynik post-processingu. Umożliwiają one wyświetlenie w formie krzywych różnych rodzajów wyników dla konstrukcji (przemieszczeń, sił wewnętrznych, naprężeń, ugięć). Za pomocą tej funkcji można również uzyskać wartości dla poszczególnych punktów, wykresy obwiedni lub wypadkowe. Aby wyświetlić wykresy: Dla elementów liniowych: wybierz jeden lub kilka ciągłych elementów liniowych i wywołaj polecenie "Wykresy wyników"; Dla elementów powierzchniowych: należy zdefiniować przekroje, w których można sprawdzić poszczególne wyniki. Wybierz linię przekroju i wywołaj polecenie "Wykresy wyników". Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Wykresy wyników; Analiza - wyniki MES: kliknij; Obszar rysunku: wybierz element(y), kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz "Wykresy wyników". 153

162 Konfiguracja Domyślne okno, które otwiera się po wywołaniu polecenia wykresów wyników dla wybranych elementów zawiera dwa predefiniowane wykresy prezentujące parę najistotniejszych wyników (Fz oraz My dla elementów liniowych oraz Mxx oraz Myy dla przekrojów elementów powierzchniowych): Zawartość aktywnego okna, które jest zaznaczone niebieskim prostokątem można modyfikować. Aby uaktywnić okno, kliknij na nie. Korzystając z dostępnych na górze rozwijalnych list, można zmienić rodzaj oraz współrzędne wyników; Kliknij aby zastosować zmiany i wyświetlić nowe wykresy w aktywnym oknie; Kliknij aby wygładzić wyniki dla elementów powierzchniowych (wartości średnie w węzłach są także obliczane). Korzystając z okna konfiguracji wykresów, które można wywołać klikając na można uzyskać dowolne wykresy: 1. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj wyników (przemieszczenia, siły lub naprężenia); 2. Wybierz element dla post-processingu wyników; 3. Wybierz współrzędne wyników dla wybranego elementu (można wybrać wiele współrzędnych); 4. Wybierz typ osi odciętych: a. "Długość": pozwala na oglądanie wykresu na długości elementu; b. "Analiza": wyświetla linie wpływu na elemencie z przypadkami obciążeń na osi odciętej; 154

163 5. Kliknij przycisk "Przypadek / Kombinacje" aby otworzyć okno dialogowe "Analizy i kombinacje", w którym można wybrać przypadki obciążenia lub kombinacje, dla których chcesz wyświetlić wyniki; 6. Wyświetl wyniki wygładzone na elementach powierzchniowych przez wybranie odpowiedniej opcji; 7. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawień kliknij przycisk "OK"; pojawi się nowe okno, zawierające wykresy wyników dla wybranych elementów. Wyświetlonych zostanie tyle okien wykresów ile rodzajów wyników zaznaczono do wyświetlenia. Kliknij dwukrotnie na wykres aby otworzyć okno konfiguracji wykresu; umożliwiające użytkownikowi zobaczenie szczegółowych wyników oraz skonfigurowanie sposobu ich wyświetlania: Polecenie konfiguracji wykresu można wywołać za pomocą przycisków w górnej części okna, lub za pomocą opcji menu kontekstowego obszaru wykresu: Kliknij na aby wyświetlić okno "Edycja punktów", które zawiera punkty wykresu wraz z poszczególnymi wynikami. Tabela ta może zostać wydrukowana lub otwarta w Microsoft Excel; Kliknij, aby wyświetlić okno, w którym można wybrać analizy uwzględniane w wykresach wyników: 155

164 Kliknij Kliknij Kliknij Kliknij aby wyświetlić legendę wykresu; aby wyświetlić punkty wykresu i ich wartości; aby wyświetlić tylko punkty z ekstremalnymi wartościami; do wyświetlić punkty z wartościami zerowymi; Kliknij aby wyświetlić wykres obwiedni wybranych przypadków obciążeń lub kombinacji; Można powiększyć lub pomniejszyć wykres za pomocą następujących poleceń: Kliknij Kliknij Kliknij aby zbliżyć na wybraną cześć wykresu; aby powiększyć tylko na obszarze osi odciętych; aby powiększyć wszystko; Aby wyświetlić wyniki dla określonych współrzędnych: kliknij aby włączyć linijkę, a następnie kliknij obszar wykresu, aby wskazać lokalizację, w której chcesz wyświetlić wyniki; pojawi się następujące okno zawierające wartości wyników dla każdego przypadku analizy: Kliknij aby wyświetlić wypadkowe dla każdego przypadku analizy; na przykład: 156

165 Kliknij Excel. aby wyświetlić wartości wyników w tabeli, która może być wydrukowana lub otwarta w Microsoft Klikając można zapisać obraz wykresu; obraz zostanie zapisany jako plik BMP, w podfolderze "Wykresy" folderu "document" bieżącego projektu. Kliknij aby uzyskać dostęp do okna dialogowego konfiguracji wykresu. Zmiany wprowadzone na poszczególnych zakładkach tego okna są widoczne w panelu podglądu po prawej stronie. Aby zatwierdzić zmiany bez zamykania okna, kliknij przycisk "Zastosuj"; aby zastosować ustawienia i zamknąć okno, kliknij "OK" lub naciśnij Enter. Wykres Wybierz typ wykresu (matematyczny lub naukowy); Skonfiguruj wymiary marginesów wykresu dla każdej strony; Wybierz kolor tła wykresu: Kliknij przycisk "Kolor" aby otworzyć okno konfiguracji kolorów; Można włączyć wyświetlanie legendy i skonfigurować parametry jej czcionki (kliknij "Czcionka" aby otworzyć okno dialogowe "Czcionka"); Konfigurację wykresu można zapisać jako styl; można tworzyć i korzystać z wielu różnych stylów. W razie potrzeby, jednym kliknięciem można wybrać i wczytać jeden z dostępnych stylów. Użyj przycisków z obszaru "Styl" aby edytować styl wykresu. 157

166 Tytuł Można nadać tytuł wykresu, skonfigurować jego orientację oraz właściwości czcionki. Osie Konfiguracja osi X i Y: można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie osi, skonfigurować ich styl linii, grubość i kolor; Każdej osi można nadać nazwę oraz skonfigurować jej czcionkę (klikając "Czcionka"); Można wybrać, aby wyświetlać lub nie wyświetlać jednostki osi oraz wartości ekstremalne (kliknij "Czcionka" aby skonfigurować jej parametry). 158

167 Skala Można skonfigurować rodzaj skali dla każdej osi (z rozwijalnej listy "Osie" wybierz rodzaj osi): skala logarytmiczna; rodzaj linii, kolor oraz parametry czcionki wartości skali; Można włączyć wyświetlanie podziału skali oraz zdefiniować gęstość podpodziału. Siatka Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii siatki dla współrzędnych osi X oraz Y; Konfiguracja rodzaju linii, grubości oraz koloru dla siatki; Można skonfigurować styl linii zerowej; Można określić liczbę linii siatki pomiędzy dwoma osiami odniesienia. 159

168 Wykresy W tym miejscu można wybrać wyświetlanie wartości zerowych, ekstremów, symboli punktowych, zmienić parametry czcionki (klikając na "Czcionka") oraz dostosować rozmiar symbolu (za pomocą dostępnego suwaka). Aby wydrukować obraz wykresu, kliknij okno: aby skonfigurować parametry wydruku; pojawi się następujące Można określić skalę drukowania (wybierz opcję "Użyj predefiniowanej skali"). 160

169 Wykresy naprężeń dla elementów liniowych Ta funkcja umożliwia analizę rozkładu naprężeń w danym przekroju poprzecznym. W tym celu należy wybrać element liniowy oraz wybrać polecenie otwierające okno wykresów naprężeń. Dostęp do poleceń Menu: Analiza> Naprężenia w przekrój; Obszar rysunku: z menu kontekstowego zaznaczonego elementu wybierz "Naprężenia w przekroju". Wyświetlanie naprężeń w przekroju Po wywołaniu polecenia "Naprężenia w przekroju" wyświetlone zostaje okno zawierające szczegółowe wyniki naprężeń dla przekroju elementu liniowego: Wybierz rodzaj naprężeń jakie chcesz wyświetlić (na lokalnych osiach x, y oraz z); Kliknij "Przypadek / Kombinacje" aby wyświetlić okno dialogowe "Analizy oraz kombinacje", w którym można zdefiniować listę analiz dla post-processingu; Z rozwijanej listy "Wybrane analizy": wybierz bieżący przypadek analizy dla post-processingu wyników naprężeń; Następnie należy określić miejsce na długości elementu, w którym chcesz wyświetlić rozkład naprężeń. Istnieje możliwość przesuwania suwaka znajdującego się w dolnej części okna lub podania wartości w odpowiednim polu. W obu przypadkach, wyświetlane wartości naprężeń są aktualizowane w czasie rzeczywistym; Wykres naprężeń można zapisać jako plik obrazu przez kliknięcie przycisku. Plik obrazu jest zapisywany w folderze "document" odpowiadającemu bieżącemu projektowi Advance Design. 161

170 Metody post-processingu Widoki post-processingu Zapis widoku post-processingu nie jest zwyczajnym zapisaniem widoku jako obrazu modelu w danej chwili, ale jest zapisem całego scenariusza wraz z kontekstem, który pozwala odtworzyć post-processing uwzględniając ustawienia wyników, punkt obserwacji, aktualny wybór itp. Widoki post-processingu można tworzyć i aktualizować w dowolnym czasie; widoki te w formie plików obrazów JPG są zapisywane na dysku w lokalizacji projektu. Dostęp do poleceń Menu: Edycja > Zapisz widok; Analiza - wyniki MES: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Zapisz widok". Konfiguracja W trybie Pilot - Analiza można odnaleźć system o nazwie "Post-processing", w którym przechowywane są wszystkie widoki post-processingu; Z tego systemu możesz utworzyć podsystemy, w których zorganizować można zapisane widoki postprocessingu. System "Post-processingu" oraz jego podsystemy posiadają specyficzne menu kontekstowe, z którego można wybrać następujące opcje: Aktualizacja wszystkich widoków post-processingu z wybranego systemu. Tworzy podsystem dla zapisanych widoków post-processingu. Można eksportować strukturę drzewa podsystemów jako plik. xml. Można również wczytać poprzednio zapisaną grupę post-processingów, które można zaktualizować dla bieżącego projektu. Włącz to polecenie lub dwukrotnie kliknij na widok aby aktywować wybrany post-processing. Użyj polecenia "Zablokuj" aby zablokować wyświetlanie i aktualizację widoku post-processingu. Polecenie "Odblokuj" odblokowuje wyświetlanie oraz aktualizację zablokowanych widoków. Usuń post- processingu lub zmień jego nazwę. Nazwy widoków post-processingu domyślnie zawierają: numer ID widoku; nazwę rodzaju wyniku (przemieszczenia, siły, naprężenia); współrzędne wyników oraz numer ID przypadku obciążenia. Status widoków post-processingu jest prezentowany w pilocie: zielony symbol oznacza, że widok postprocessingu jest aktualny, symbol czerwony oznacza, że dany widok wymaga aktualizacji: Wszystkie pliki obrazów powiązane z zapisanymi post-processingami można znaleźć w folderze "document" bieżącego projektu. 162

171 Animacja Na etapie post-processingu można uzyskać animowany widok wyników na konstrukcji odkształconej. Polecenie animacji w tym etapie ma wpływ na graficzny post-processing wyników, które były wyświetlone choć jeden raz. Można również utworzyć pliki AVI rozpoczynając od animacji post-processingu modelu oraz skonfigurować parametry animacji za pomocą dostępnych opcji. Dostęp do poleceń Analiza - wyniki MES: kliknij; Pasek narzędzi Animacja: kliknij; Aby zatrzymać animację: naciśnij Esc. Konfiguracja Pasek narzędzi Animacja: kliknij. W oknie dialogowym "Opcje animacji": przejdź do zakładki "Deformacja (post-processing)" aby skonfigurować animację post-processingu jak następuje: "Interpolacja sinusem(t)": definiuje prędkość ruchu poprzez interpolację sinusoidalną. "Dynamiczna mapa kolorów": wyświetla wyniki podczas animacji jako dynamiczne spektrum kolorów. "Animacja ciągła": animacja konstrukcji od stanu początkowego do stanu maksymalnych przemieszczeń i z powrotem. "Tryb drgań": animacja konstrukcji naprzemiennie między dodatnimi oraz ujemnymi wartościami. Aby utworzyć plik wideo (. avi) animacji post-processingu modelu: kliknij Szczegółowe ustawienia animacji zostały opisane na stronach 127 oraz 127. na pasku narzędzi Animacja. 163

172 Raporty obliczeń W Advance Design możesz wygenerować kompletne raporty obliczeniowe zawierające dane oraz wyniki w różnej formie (tabele, teksty, obrazy, graficzny post-processing itp. Raporty mogą być generowane w różnych formatach (DOC, RTF, TXT, PDF) i mogą być edytowane za pomocą właściwych dla nich aplikacji. Wszystkie dokumenty można znaleźć w folderze "document" bieżącego projektu. W Advance Design wszystkie dokumenty projektu można przeglądać, otwierać i edytować w trybie Dokument, który znajduje się w pilocie (patrz strona 175). Dostęp do poleceń Menu: Dokument > Utwórz nowy raport; Pilot: przejdź do trybu Dokument, kliknij prawym przyciskiem w obszarze pilota i z menu kontekstowego wybierz opcję "Nowy raport". Konfiguracja Polecenie "Utwórz nowy raport" otwiera generatora raportów, który składa się z okien dialogowych, w których możesz skonfigurować zawartość oraz styl raportu: Generator raportów składa się z dwóch paneli: panel prawy zawiera dane, które możesz dodać do swojego raportu (posegregowane w zakładkach dostępnych w górnej części okna). W panelu lewym widzisz aktualną zawartość swojego raportu. Kliknij aby dodać wybrane pozycje z panelu po prawej (lub kliknij dwukrotnie na pozycje, które chcesz dodać). Kliknij aby usunąć wybrane pozycje z panelu po lewej co oznaczać będzie, że nie pojawią się w zawartości raportu. Aby wyczyścić całą zawartość z panelu po lewej: kliknij. Możesz przesuwać wybrane pozycje z lewego panelu (i przez to zdefiniować właściwą strukturę dokumentu) za pomocą przycisków znajdujących się w lewej górnej części okna (). Na pasku znajdującym się w dolnej części okna możesz zobaczyć zawartość nagłówka wybranej tabeli. Klikając na przycisk "Zapisz" znajdujący się w dolnej części okna możesz zapisać zawartość raportu jako szablon. Klikając na przycisk "Wczytaj" możesz wczytać istniejący szablon raportu: w otwartym oknie "Otwórz" znajdź i wskaż szablon raportu, który chcesz wczytać. Klikając na "Właściwości tabeli" możesz wywołać opcje ustawień (jeżeli są dostępne) dla wybranych pozycji raportu. Klikając "Utwórz tabelę" możesz utworzyć własną tabelę (patrz strona 173). Klikając "Utwórz" możesz utworzyć raport (patrz strona 174). 164

173 Możesz skonfigurować raport tak, aby wyświetlane w nim były wyniki tylko dla wybranych przypadków obciążeń: kliknij "Przypadek / Kombinacja" aby wyświetlić okno dialogowe, w którym możesz wybrać przypadki, które chcesz uwzględnić w raporcie: Możesz wybrać dostępne przypadki obciążeń dla każdego rodzaju wyników dokonując wyboru za pomocą dostępnych zakładek ("Przemieszczenia", "Siły" lub "Naprężenia"). Wyboru przypadków obciążeń możesz dokonać za pomocą różnych metod: Zaznacz przypadki obciążeń w dostępnej tabeli; W polu "Kod lub identyfikator" możesz wprowadzić kod przypadku obciążenia, który chcesz wybrać; Z rozwijalnej listy "Typ" możesz wybrać kategorię przypadku, który chcesz wybrać. Wszystkie przypadki obciążeń odpowiadające wybranemu rodzajowi zostaną wybrane ("Kombinacja"; "Obwiednie"; "Wyboczenie"; "Modalna"; "Sejsmiczna"; "Statyczna"; "Wszystkie rodzaje"); Klikając "Wszystko" możesz wybrać wszystkie przypadki obciążeń z listy, klikając "Żaden" możesz odznaczyć wszystkie przypadki. Każda pozycja dodana do lewego panelu okna "Generatora raportów" posiada własne menu kontekstowe: Daje dostęp do ustawień danej pozycji o ile są one dostępne. Wybrana pozycja nie będzie generowana w raporcie. Ten sam efekt można uzyskać przez dwukrotne kliknięcie na pozycję, którą chcesz wykluczyć z raportu. Rozwiń tą listę poleceń, aby wybrać czy zapisać lub wczytać szablon raportu. Przez dostęp do tej listy poleceń możesz przesuwać pozycję raportu. Możesz zmienić nazwy pozycji raportu. Możesz wybrać z tego miejsca, aby uruchomić proces generowania raportu. 165

174 A. Dane dostępne dla raportów Każda zakładka znajdująca się w górnej części okna "Generator raportów" zawiera różny typ danych, o różnej zawartości: Dokument Zawiera elementy struktury dokumentu, które można dodać do raportu obliczeń: strona tytułowa, spis treści, rozdziały, tekst, obrazy, podział sekcji, podział strony: Aby dokonać niezbędnych ustawień wywołaj właściwości "Dokumentu" z lewego panelu: Każdy raport posiada domyślną nazwę; możesz zmienić nazwę dokumentu jaką wybrałeś przy pomocy tego pola. Dostosuj marginesy dokumentu (wprowadzając ich wymiar w poszczególnych polach) oraz z dostępnej listy wybierz rozmiar papieru. Wybierz szablon dokumentu przez wprowadzenie jego ścieżki lub klikając aby przeglądać w celu wskazania pliku szablonu. Wybierz lokalizację aplikacji, w której chcesz przeglądać generowane raporty. Wybierz format dokumentu (RTF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PDF). 166

175 Możesz dodać stronę tytułową do raportu obliczeń. Stronę tytułową możesz edytować korzystając z okna konfiguracji, otwieranego za pomocą opcji "Właściwości tabeli" z menu kontekstowego: Wprowadź opis dla dokumentu, numer ID, który zostanie wyświetlony na stronie tytułowej raportu; Istnieje możliwość wstawienia obrazu do bloku tytułowego strony tytułowej: wskaż ścieżkę do pliku obrazu lub kliknij aby przeglądać w celu wskazania pliku obrazu. Istnieje możliwość dodania linii rewizji do bloku tytułowego strony tytułowej: w polu "Indeks", kliknij aby dodać linie (oznaczone jako 0, A, B, C, itp. ) lub kliknij aby usunąć linie rewizji; Wypełnij pola "Zmiana", "Autor" oraz "Sprawdzający"; pola te są powiązane z bieżącym numerem rewizji. W celu wypełnienia danych w każdej rewizji, z rozwijalnej listy "Indeks" wybierz ID rewizji, w której chcesz wprowadzić opis poszczególnych pól; Korzystając z dostępnej opcji możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie daty oraz godziny w bloku tytułowym strony tytułowej. Możesz dodać spis treści oraz rozdziały do swojego dokumentu. Dostęp do właściwości rozdziału: W polu "Opis" możesz wprowadzić nazwę dla każdego rozdziału; Możesz wstawić podział strony przed wybranym rozdziałem. Możesz wstawić dowolny tekst do swojego raportu. Aby edytować tekst, wejdź do jego właściwości: Możesz dodać krótki opis tekstu, który chcesz wstawić do dokumentu. Możesz wybrać plik źródłowy dla tekstu: wybierz opcję "Plik" i w tym przypadku wskaż lokalizację pliku, lub wybierz opcję "Klawiatura" aby w polu "Wprowadź tekst" wpisać własny tekst. 167

176 W raportach obliczeń możesz również wstawiać dowolne obrazy. Wejdź do właściwości obrazu i skonfiguruj jego właściwości jak poniżej: Wprowadź nazwę dla obrazu, który chcesz wstawić. Wskaż ścieżkę do pliku obrazu. Możesz dostosować pionową i poziomą skale obrazu. Możesz dostosować rozmiar obrazu (szerokość i wysokość) oraz jego orientację na stronie. Tabela Możesz wstawić podziały sekcji lub podziały stron pomiędzy pozycjami dokumentu; aby zdefiniować pozycję podziałów użyj przycisków przesuwania znajdujących się górnej części okna "Generatora raportów" lub w menu kontekstowym poszczególnych pozycji. Ta zakładka zawiera tabele dostępne dla bieżącego projektu, które mogą być dodane do raportu. Tabele są zorganizowane według rodzaju danych jakie zawierają (tabele danych geometrycznych, tabele danych obciążeń, tabele wyników). Każda kategoria tabel posiada podgrupy, których strukturę można rozwinąć (klikając znak "+"): Uwaga: Tabele wyświetlone w generatorze raportów twojego projektu odpowiadają dostępnym danym oraz wynikom bieżącego modelu. Dlatego też pamiętaj, że nie wszystkie kategorie tabel są zawsze wylistowane ale tylko te, które odnoszą się do istniejących danych i wyników. 168

177 Dla kilku kategorii tabel możesz wywołać właściwości tabel, w których możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia (przycisk lub polecenie w menu kontekstowym "Właściwości tabeli"): Dla tabel zawierających dane o elementach konstrukcji (opis oraz wyniki) dostępne jest następujące okno dialogowe: Wyświetl / zmień nazwę tabeli. W celu wyraźniejszej prezentacji możesz alternatywnie wyróżnić rzędy tabel. Wyświetl tabele w dwóch kolumnach na stronę. Wybierz tą opcję, aby wyświetlić konwencje stosowaną w tabeli. Tylko dla tabeli wyników: Wybierz część elementu, dla której chcesz wyświetlić wyniki. Wybierz układ współrzędnych, w którym wyniki zostaną wyrażone (w układzie globalnym, lokalnym lub układzie użytkownika). Wybierz tą opcję, aby wyświetlić dane tylko dla przypadków obciążeń wybranych w poniższej tabeli (domyślnie wybrane są wszystkie przypadki). W celu łatwiejszego wyboru przypadków obciążeń, użyj pól wyboru znajdujących się w dolnej części okna (lista "Rodzaj analizy" oraz pole "Kod"). Wybierz tą opcję, aby wyświetlić dane tylko dla elementów znajdujących w systemach wybranych na poniższej liście. Kliknij "Opcje zaawansowane" aby wyświetlić / ukryć panel dodatkowych opcji. Dla tabel zawierających wyniki analizy sejsmicznej (analiza modalna oraz wyniki sejsmiczne wg formy) dostępne jest następujące okno dialogowe: Wybierz przypadki analiz, dla których chcesz wyświetlić wyniki. Wybierz układ współrzędnych w jakim wyrażone zostaną wyniki. Wyświetla symbol konwencji. 169

178 Post-processing * W zakładce "Post-processing" generatora raportów można znaleźć wszystkie widoki post-processingu utworzone w fazie post-processingu. Wykres* W zakładce "Wykresy" generatora raportów można znaleźć wszystkie zapisane wykresy wyników. Tylko wykresy, które zostały zapisane z poziomu okna wykresów są dostępne w oknie dialogowym "Generator raportów" (więcej szczegółów odnośnie zapisu wykresów znajdziesz na stronie 155). Widoki* W zakładce "Widoki" generatora raportów można znaleźć oraz wstawić do raportu wszystkie widoki zapisane w trybach modelowania lub analizy. * Zakładki "Post-processing", "Wykres" oraz "Widoki" zawierają pliki obrazów, które można wstawić do raportu. 170

179 B. Szablony raportów W Advance Design dostępnych jest kilka szablonów raportów. W celu łatwiejszego generowania najczęściej wykorzystywanych not obliczeniowych, korzystając z "Generatora raportów" możesz wczytać szablon dokumentu. Dostęp do poleceń Z menu Dokument, wybierz jeden z dostępnych szablonów raportów: "Raport hipotez"; "Raport standardowy"; "Zestawienie materiałów"; "Zestawienie obciążeń" lub "Zbiorczy raport obwiedni". Wywołanie szablonów raportów z okna "Generatora raportów": Kliknij "Wczytaj"; Wybierz polecenie "Szablon raportu" z menu kontekstowego w lewym panelu. Dla każdego szablonu, lewy panel generatora raportów posiada specyficzną, predefiniowaną zawartość: Raport hipotez Zawiera skrócony opis geometrii modelu oraz ogólne informacje o obciążeniach: Raport standardowy Raport standardowy oferuje najczęściej wybierane rodzaje wyników, jakie dostępne są po przeprowadzeniu obliczeń, uwzględniając reakcje podpór, siły wewnętrzne oraz minimalne i maksymalne naprężenia w elementach liniowych. 171

180 Zestawienie materiałów Zawiera tabelę danych z ilościowym zestawieniem elementów modelu konstrukcji: Zestawienie obciążeń Ten szablon dotyczy reakcji podpór: Zbiorczy raport obwiedni Zawiera tabelę danych wyników obwiedni (wyświetlone według wyniku oraz według rodzaju elementu): 172

181 C. Tworzenie własnych tabel Advance Design za pomocą narzędzi dostępnych w oknie "Generator raportów" umożliwia tworzenie tabel użytkownika, zarówno rozpoczynając od pustego dokumentu jak również przez edycję istniejących tabel: Rozpoczęcie od pustego dokumentu: kliknij "Utwórz tabelę" aby wywołać okno konfiguracji tabeli użytkownika; Wybierz jedną z istniejących tabel w panelu po prawej stronie okna "Generatora raportów" a następnie kliknij "Utwórz tabelę". Zawartość wybranej tabeli może być zmieniona oraz skonfigurowana w późniejszym czasie. Tabele utworzone przez użytkownika znajdują się w kategorii "Tabela użytkownika". Użyj tych przycisków aby utworzyć / usunąć tabele użytkownika. Klikając na przycisk "Utwórz tabelę" otwarte zostanie nowe okno dialogowe umożliwiające szczegółową definicję nowej tabeli. W pierwszej kolejności w górnym polu należy wprowadzić nazwę tabeli, następnie należy wybrać rodzaj elementu, do którego będzie odnosiła się zawartość tabeli. Opcje definicji tabeli dostępne w oknie "Utwórz tabelę" są zorganizowane w dwóch zakładkach: Zakładka "Opis tabeli" umożliwia wybranie rodzaju danych dla nowej tabeli. Panel po lewej stornie zawiera wszystkie dostępne opcje dla wybranego rodzaju elementu. Panel po prawej stronie odnosi się do bieżącej zawartości tabeli. Każda z pozycji w tym panelu odpowiada kolumnie w tworzonej tabeli użytkownika. Użyj przycisków znajdujących się pomiędzy dwoma panelami, aby przenieść wybrane pozycje do tabeli. Użyj przycisków strzałek znajdujących się po prawej stronie, aby ustawić kolejność elementów w tabeli. W polu znajdującym się w dolnej części zakładki możesz wyświetlić zawartość wiersza nagłówka tabeli. Zakładka "Opcje" zawiera opcje definicji grupowania, sortowania oraz filtrowania zawartości tabeli użytkownika. Kiedy zakończysz definiowanie swojej tabeli użytkownika, możesz dodać ją do zawartości bieżącego raportu w oknie "Generatora raportów". 173

182 D. Tworzenie i wyświetlanie raportu Po wybraniu i skonfigurowaniu zawartości raportu (lub wczytaniu szablonu raportu), aby wygenerować raport należy kliknąć na przycisk "Utwórz" znajdujący się w oknie "Generatora raportów": Kliknij "Utwórz"; Wybierz polecenie "Utwórz" z menu kontekstowego w lewym panelu. Podczas procesu generowania dokumentu, w panelu po lewej stronie wyświetlane są szczegóły tego procesu. Klikając przycisk "Wyświetl szczegóły" można w dowolnej chwili wyświetlić szczegóły procesu tworzenia dokumentu. Kiedy proces tworzenia dokumentu zostanie ukończony, uruchomiona zostanie aplikacja, w której otwarty zostanie raport. Korzystając z aplikacji wybranej do wyświetlania raportów możesz przeglądać, edytować oraz drukować swoje raporty. Wszystkie raporty przechowywane są w folderze "document" bieżącego projektu. Każdy raport można otworzyć z poziomu trybu "Dokument" w Pilocie (patrz strona 175). Przykładowy raport: 174

183 Tryb Dokument Aby przejść do trybu Dokument, kliknij przycisk w Pilocie. W trybie Dokument, użytkownik ma dostęp do wszystkich dokumentów utworzonych podczas modelowania oraz postprocessingu: widoki modelu, widoki post-processingu, raporty obliczeń itp. Pliki wylistowane w trybie Dokument w Pilocie są przechowywane w folderze "document" bieżącego projektu. Każda pozycja wyświetlona na liście w trybie Dokument jest łączem do powiązanego pliku. Korzystając z poleceń menu kontekstowego każdego pliku możesz otwierać, edytować (w przypadku raportów) lub usuwać poszczególne pliki. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o każdym dokumencie: nazwa, rozmiar, typ, data ostatniej zmiany. Tryb Dokument posiada własne menu kontekstowe, dające dostęp do poleceń związanych z wyświetlaniem i zarządzaniem znajdującymi się tam plikami: Korzystając z listy poleceń w grupie "Wyświetl" możesz zdefiniować styl wyświetlania plików w Pilocie; Korzystając z listy poleceń dostępnych w grupie "Uporządkuj ikony" możesz posortować pliki znajdujące się w Pilocie według kilku dostępnych kryteriów; Korzystając z polecenia "Aktualizuj" możesz odświeżyć listę plików wyświetlanych w Pilocie; Polecenie "Nowy raport" pozwala na szybki dostęp do okna "Generator raportów" (patrz strona 164). 175

184

185 Rozdział 5 Advance Design Experts Advance Design integruje w sobie specjalne moduły umożliwiające wymiarowanie konstrukcji żelbetowych oraz stalowych. Definicja założeń projektowych, obliczenia oraz post-processing wyników są wykonywane w tym samym środowisku co obliczenia elementów skończonych. Do obliczeń wymiarujących wymagane jest: Zdefiniowanie ogólnych oraz lokalnych założeń wymiarowania Zdefiniowanie normowych kombinacji właściwych dla rozpatrywanego materiału (beton / stal) Uruchomienie obliczeń elementów skończonych oraz wybranych obliczeń wymiarujących W tym rozdziale: Wymiarowanie elementów żelbetowych Wymiarowanie elementów stalowych Definicja szablonów projektowych

186 Wymiarowanie elementów żelbetowych Advance Design posiada wyspecjalizowane funkcje wymiarujące umożliwiające analizę oraz optymalizację elementów żelbetowych. Advance Design został opracowany jako kompletny program obliczeniowy integrujący w jednym środowisku wszystkie funkcje projektowe (modelowanie, obliczenia elementów skończonych, wymiarowanie elementów żelbetowych itp. Moduł wymiarujący dla konstrukcji żelbetowych określany jest jako "Expert Żelbet" (uwzględnia definicję hipotez oraz obliczenia wymiarujące). Moduł Expert żelbet umożliwia: Wyznaczenie zbrojenia betonowych elementów liniowych (dla belek, belek krótkich, belek zmiennych) oraz betonowych elementów powierzchniowych (membran, płyt, powłok oraz powierzchni w płaskim stanie odkształcenia); Obliczenie długości wyboczeniowych słupów; Sprawdzenie słupów krzywymi interakcji. Aby przeprowadzić wymiarowanie elementów betonowych spełnione muszą być następujące warunki: Zdefiniowane kombinacje wymiarujące dla elementów betonowych; Zdefiniowane globalne / lokalne hipotezy wymiarowania elementów betonowych; Wykonane obliczenia modelu metodą elementów skończonych. Definicja kombinacji wymiarujących dla elementów betonowych Expert żelbet moduł wymiarujący programu, wykonuje obliczenia elementów betonowych w stanach granicznych użytkowania (SGU) oraz w stanach granicznych nośności (SGN oraz SW). Kombinacje przypadków obciążeń uwzględnione w wymiarowaniu elementów żelbetowych są definiowane przy pomocy narzędzi dostępnych w oknie "Kombinacje" (więcej szczegółów na stronie 122). Okno kombinacje zawiera 4 zakładki (Kombinacje, Beton, Stal oraz Drewno) odpowiadające kombinacjom MES oraz kombinacjom dla wymiarowania elementów stalowych, betonowych oraz drewnianych. Zatem, kombinacje, które zostały zdefiniowane (ręczenie lub wygenerowane przez wczytanie pliku kombinacji normowych) w zakładce "Kombinacje" są automatycznie rozpoznawane i wczytywane do zakładki "Beton" w oknie dialogowym "Kombinacje". Później możesz zdefiniować dla każdej kombinacji stan graniczny oraz czasu trwania obciążenia. Możesz zdefiniować parametry każdej kombinacji dla elementów betonowych. Kliknij "Zmień listę" aby wywołać okno dialogowe pozwalające na dodanie / usunięcie kombinacji dla wymiarowania elementów betonowych. Korzystając z dostępnych kryteriów możesz filtrować wyświetlone kombinacje. 178

187 Hipotezy wymiarowania elementów żelbetowych Jak już wcześniej wspomniano w tym podręczniku, niezbędne jest szczegółowe zdefiniowanie wszystkich założeń projektowych przed przystąpieniem do wymiarowania elementów betonowych. Założenia te są definiowanie na dwóch poziomach: hipotezy globalne w oknie hipotez wymiarowania elementów żelbetowych oraz hipotezy lokalne w oknach Właściwości poszczególnych elementów. Hipotezy globalne uwzględniają metody obliczeń elementów, weryfikacji słupów, metody wyznaczenia zbrojenia oraz parametry wyboczenia. Hipotezy lokalne uwzględniają takie parametry jak otulenie, zarysowanie, klasa betonu itp. Koncepcja "szablonów projektowych" umożliwia łatwiejsze przypisywanie właściwości projektowych do grup elementów wchodzących w skład bardziej złożonej konstrukcji. Dzięki czemu istnieje możliwość wykonania konfiguracji parametrów projektowych i przypisania ich jednym kliknięciem do kilku elementów jednocześnie. Proces tworzenia i korzystania z szablonów projektowych został opisany w dalszej części podręcznika (patrz strona 201). Hipotezy globalne Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Wymiarowanie żelbetu > Hipotezy obliczeniowe; Polecenie to otwiera okno dialogowe "Hipotezy obliczeniowe", w którym możesz zdefiniować hipotezy dla wymiarowania elementów żelbetowych (zbrojenie, wyboczenie, sekwencję obliczeń, parametry normowe, metodę obliczeń słupów). Norma Wybór metody obliczeń powierzchni zbrojenia dla elementów powierzchniowych. Określ rodzaj sił jakie powinny być uwzględnione przy wyznaczeniu zbrojenia oraz układ współrzędnych w jakim te siły zostaną wyrażone. Określ metodę obliczeń zginania (w celu określenia zbrojenia przy ściskaniu). 179

188 Obliczenia słupów Uaktywnia obliczenia słupów. Kiedy aktywna, metoda obliczenia słupów jest automatycznie determinowana przez program. Ręczny wybór metody obliczeń słupów. Parametry obliczeń dla metody iteracyjnej oraz dla sprawdzenia zginania ukośnego: Zwiększenie stopnia zbrojenia dla iteracyjnych obliczeń zbrojenia. Możliwość zwiększenia obliczonego zbrojenia. Na przykład, zwiększenie przekroju poprzecznego otrzymanego w prostym ściskaniu w celu uwzględniania możliwości wystąpienia ściskania mimośrodowego. parametry dx oraz dy odpowiadają za rozmiar siatki elementu wzdłuż osi x oraz y przekroju przy wyznaczaniu krzywych interakcji. Zbrojenie W tej zakładce można wybrać średnice zbrojenia, które będą dobierane przez program w trakcie obliczeń. 180

189 Wyboczenie Definicja rodzaju konstrukcji z uwagi na obliczenie długości wyboczeniowych przez współczynniki Ka Kb. Dla płaszczyzn xy oraz xz możesz określić czy konstrukcja ma węzły sztywne czy przesuwne. Jeżeli opcja ta jest odznaczona, konstrukcja nie ma narzuconej globalnej sztywności stąd długości elementów są wyznaczane w oparciu o lokalne parametry każdego elementu. Sekwencja obliczeń Opcje w tej zakładce umożliwiają konfigurację sekwencji poleceń wykonywanych przez program przy wymiarowaniu elementów żelbetowych: "Sprawdzenie": polecenie sprawdza czy nie ma błędów w definicji elementów betonowych; "Obliczenie": polecenie wykonuje obliczenia elementów betonowych "Sprawdzenie słupów krzywymi interakcji". po wykonaniu obliczeń słupów, polecenie wykonuje weryfikacje pionowych elementów liniowych, sprawdzając czy składowe działających sił znajdują się w obszarze interakcji. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony program wyświetli listę błędów zawierającą informację o słupach, w których składowa siły znajduje się poza obszarem interakcji. 181

190 Hipotezy lokalne Właściwości projektowe żelbetowych elementów powierzchniowych Aby uwzględnić element przy obliczeniach wymiarujących, opcja "Do obliczeń" musi być aktywna. Możesz przypisać szablon projektowy, który będzie definiował właściwości projektowe elementu (patrz strona 201). Z rozwijalnej listy wybierz jeden z dostępnych szablonów. Definicja odległości pomiędzy środkiem ciężkości zbrojenia a skrajnymi włóknami (dolnymi lub górnymi) wzdłuż lokalnych osi x oraz y. Ustawienia związane z wyznaczeniem zarysowania Definicja położenia zbrojenia względem lokalnych osi x oraz y elementu powierzchniowego: w odpowiednich polach wprowadź właściwy kąt dla każdego zbrojenia. Właściwości projektowe żelbetowych elementów liniowych Aby uwzględnić element przy obliczeniach wymiarujących, opcja "Do obliczeń" musi być aktywna. Możesz przypisać szablon projektowy, który będzie definiował właściwości projektowe element (patrz strona 201). Definicja odległości pomiędzy środkiem ciężkości zbrojenia a skrajnymi włóknami (dolnymi lub górnymi) wzdłuż lokalnych osi y oraz z. Ustawienia związane z wyznaczeniem zarysowania Włącz / wyłącz obliczenia belek przez zginanie proste (przydatne jeżeli w belce występuje zginanie złożone a siła normalna (podłużna) nie jest uwzględniana). Opcje obliczeń słupów: Włącz / wyłącz obliczenia wybranego słupa; Definicja długości wyboczeniowych: kliknij w polu "Długości wyboczeniowe", następnie kliknij aby wywołać okno dialogowe konfiguracji parametrów wyboczenia (więcej szczegółów na stronie 183). W dostępnych polach możesz również ręcznie wprowadzić długości wyboczeniowe wzdłuż lokalnych osi y oraz z; Aby zdefiniować podłużne zbrojenie słupów: w polu "Zbrojenie", kliknij na aby wywołać okno dialogowe, w którym możesz zmienić parametry zbrojenia (patrz strona 183). 182

191 Definicja długości wyboczeniowych W tym oknie dialogowym możesz zdefiniować założenia odnośnie wyznaczenia długości wyboczeniowych element liniowego. Z rozwijalnej listy możesz wybrać metodę wyznaczenia długości wyboczeniowych w płaszczyznach xy oraz xz element (automatycznie, wymuszona, współczynnik). W trybie "automatycznym" długości wyboczeniowe są definiowane po wybraniu metody obliczeń w oknie hipotez obliczeniowych dla elementów żelbetowych (patrz strona 181). W trybie "wymuszonym", użytkownik może wprowadzić współczynniki obliczeniowe w polach po prawej stronie. Określ czy element jest podatny na wyboczenie. Po obliczeniach elementów żelbetowych (patrz strona 184), wyznaczone długości wyboczeniowe są wyświetlane w tych polach. Dla obu płaszczyzn elementu, można określić czy konstrukcja posiada sztywne czy przesuwne węzły. Definicja zbrojenia podłużnego Podczas obliczeń elementów żelbetowych, program automatycznie wyznacza właściwe zbrojenie każdego słupa. Zbrojenie to jest wyświetlane w oknie "Zmiana prętów zbrojenia podłużnego" (patrz poniżej). W tym samym oknie dialogowym użytkownik może zdefiniować przekrój poprzeczny rozpoczynając od już znanego zbrojenia wyznaczonego w oparciu o krzywe interakcji. Możesz wywołać to polecenie klikając przycisk elementu liniowego. znajdujący się w polu "Zbrojenie" w oknie Właściwości Wybierz opcję "Wartości wymuszone" aby moduł wymiarujący wprowadzone wartości pozostawił niezmienione. Z rozwijalnych list możesz wybrać średnice zbrojenia głównego oraz dodatkowego. Wprowadź liczbę prętów zbrojenia głównego wzdłuż krawędzi "a" oraz "b"(patrz ilustracja po lewej). Przywróć wartości obliczone przez program. Uruchomia moduł Kalkulatora przekrojów (opcja dostępna tylko dla przekrojów użytkownika). Wyświetla krzywe interakcji otrzymane podczas obliczeń wymiarujących (patrz strona 187). Uwaga: Po zdefiniowaniu parametrów wymiarowania dla słupów należy uaktywnić weryfikację słupów w globalnych hipotezach wymiarowania. Wybierz z menu głównego: Hipotezy > Wymiarowanie żelbetu > Hipotezy obliczeniowe i zakładce "Sekwencja obliczeń" wybierz opcję "Sprawdzenie słupów z krzywymi interakcji" (więcej szczegółów na stronie 181). 183

192 Obliczenia elementów żelbetowych Expert Żelbet wykonuje wymiarowanie liniowych i powierzchniowych elementów żelbetowych w stanach granicznych użytkowania (SGU) oraz stanach granicznych nośności (SGN oraz SW). Wymiarowanie jest wykonywane po ukończeniu obliczeń elementów skończonych według kombinacji zdefiniowanych przez użytkownika. Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Obliczenia żelbetu. Uruchom obliczenia dla żelbetu Pasek status wyświetla postęp procesu obliczeń wymiarujących. Klikając przycisk "Anuluj" znajdujący się na pasku statusu można zatrzymać obliczenia. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w linii komend wyświetlony zostanie komunikat "Obliczenia żelbetu zakończone". Wyświetlony zostanie pasek "Analiza-wyniki dla żelbetu", który zawiera polecenia post-processingu wyników otrzymanych z wymiarowania. Jeżeli podczas obliczeń wystąpią błędy, zostaną one automatycznie wyświetlone w linii komend na końcu sekwencji obliczeń. Jeżeli zmienisz lokalne lub globalne hipotezy obliczeniowe dla wymiarowania elementów żelbetowych, musisz ponownie uruchomić obliczenia, aby uzyskać poprawne wyniki w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Uwaga: Jeżeli zmienisz model opisowy, należy również ponowić obliczenia elementów skończonych przed uruchomieniem obliczeń wymiarowania elementów żelbetowych. W zakładce "Sekwencja obliczeń" hipotez dla żelbetu możesz zdefiniować sekwencję obliczeń (patrz strona 181). Konfiguracja wyświetlania wyników dla elementów żelbetowych Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Ustawienia wyników; Pasek narzędzi Analiza-Wyniki dla żelbetu: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Ustawienia wyników"; Naciśnij <Alt + Z>. Konfiguracja W zakładce "Beton" okna "Wyniki" można wykonać następujące ustawienia: Wybierz rodzaj wyniku dla post-processingu. Wybierz współrzędne w których wyrażone są wyniki. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj wyników (wartości, kolory, wykresy, itp. 184

193 Rodzaje wyników dla elementów żelbetowych Dostępne rodzaje wyników dla elementów żelbetowych: powierzchnia zbrojenia, długości wyboczeniowe oraz wskaźniki zbrojenia. Podczas etapu post-processingu istnieje możliwość wyświetlenia tylko jednego rodzaju wyników na raz. Dostęp do poleceń Pasek narzędzi Analiza-wyniki dla żelbetu: dostęp do rozwijalnej listy wyników: W oknie "Wyniki": w zakładce "Beton" przejdź do rozwijalnej listy wyników (patrz strona 184). Wyniki dostępne z wymiarowania elementów żelbetowych Powierzchnia zbrojenia Wyniki dla elementów liniowych: Ay: powierzchnia podłużnego, górnego i dolnego zbrojenia wzdłuż osi y Az: powierzchnia podłużnego, górnego i dolnego zbrojenia wzdłuż osi z Amin: powierzchnia zbrojenia minimalnego Aty: powierzchnia zbrojenia poprzecznego wzdłuż osi y Atz: powierzchnia zbrojenia poprzecznego wzdłuż osi z Al: powierzchnia zbrojenia podłużnego Atmin: powierzchnia minimalnego zbrojenia poprzecznego Wyniki dla elementów powierzchniowych: Axi: powierzchnia dolnego zbrojenia wzdłuż osi x Ayi: powierzchnia dolnego zbrojenia wzdłuż osi y Axs: powierzchnia górnego zbrojenia wzdłuż osi x Ays: powierzchnia górnego zbrojenia wzdłuż osi y At: powierzchnia zbrojenia poprzecznego Długości wyboczeniowe Długości wyboczeniowe słupów są wyznaczane za pomocą metody Ka-Kb. Istnieje możliwość zdefiniowania metody obliczeń długości wyboczeniowych za pośrednictwem okna hipotez obliczeniowych dla żelbetu (patrz strona 181) lub w oknie Właściwości elementów liniowych (patrz strona 181). Lfy: długość wyboczeniowa wzdłuż lokalnej osi y Lfy/Dł. elementu: stosunek długości wyboczeniowej wzdłuż lokalnej osi y do długości elementu Lfz: długość wyboczeniowa wzdłuż lokalnej osi y Lfz/Dł. elementu: stosunek długości wyboczeniowej wzdłuż lokalnej osi z do długości elementu Wsk. smukłości Lfy: współczynnik smukłości odpowiadający wyboczeniu wzdłuż lokalnej osi y Wsk. smukłości Lfz: współczynnik smukłości odpowiadający wyboczeniu wzdłuż lokalnej osi z Smukłość max. : maksymalny współczynnik smukłości Wskaźniki zbrojenia Wyniki dla elementów liniowych: RV: Wskaźnik zbrojenia teoretycznego na jednostkę objętości RL: Wskaźnik zbrojenia teoretycznego na jednostkę długości Wyniki dla elementów powierzchniowych: RV: Wskaźnik zbrojenia teoretycznego na jednostkę objętości RS: Wskaźnik zbrojenia teoretycznego na jednostkę powierzchni 185

194 Post-processing wyników wymiarowania elementów żelbetowych Jeżeli obliczenia wymiarujące dla elementów żelbetowych zostały już wykonane, otrzymane z nich wyniki są gotowe do post-processingu (przetwarzania). Po wykonaniu obliczeń pasek narzędzi Analiza-wyniki dla żelbetu jest wyświetlany automatycznie. Ten pasek narzędzi umożliwia łatwy dostęp do wyników dla elementów żelbetowych: Zapisz widok post-processingu Aktualizuj widok Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj wyników, jaki chcesz wyświetlić Wybierz jeden z dostępnych wyników dla elementów liniowych / powierzchniowych Wyświetl wyniki w obszarze graficznym Otwórz okno dialogowe "Wyniki" Otwórz okno dialogowe "Mapa kolorów", w którym możesz skonfigurować skalę kolorów dla wyników (patrz strona 152) Otwórz okno dialogowe "Filtr", w którym można zdefiniować dynamiczny kontur dla regionów izo-wartości (patrz strona 152) Uruchom animację (patrz strona 163) Wyświetl wykresy wyników dla wybranych elementów (patrz strona 153) Ukryj / wyświetl model MES (model opisowy) Przykład graficznego post-processingu wyników dla elementów żelbetowych: Jeżeli jakieś elementy konstrukcji zostały zaznaczone, wyniki zostaną wyświetlone tylko dla wybranych elementów. Jeżeli żaden element nie jest zaznaczony, wyniki zostaną wyświetlone dla całej konstrukcji. Elementy uwzględnione w bieżącym post-processingu są wymienione w lewym górnym rogu obszaru graficznego. Legenda mapy kolorów wyników wyświetlana jest w dolnej części obszaru roboczego (patrz strona 152). Aby wyłączyć wyświetlanie wyników w obszarze roboczym: naciśnij i przytrzymaj klawisz Esc. Istnieje również możliwość wyświetlenia wyników z wymiarowania elementów żelbetowych za pomocą raportów obliczeniowych (patrz strona 164). Do tego celu, generator raportów posiada duży zestaw tabel wyników dla elementów żelbetowych. 186

195 Obliczenia słupów Wymiarowanie słupów za pomocą modułu Expert żelbet uwzględnia: Wymiarowanie zbrojenia dla każdego słupa (automatycznie lub w sposób wymuszony przez użytkownika); Sprawdzenie zginania złożonego słupów z krzywymi interakcji (sprawdzenie czy siła wypadkowa znajduje się wewnątrz obszaru interakcji). Advance Design umożliwia otrzymanie krzywych interakcji dla słupów. Są one obliczane z uwzględnieniem zbrojenia słupów, które również wyznaczane jest automatycznie przez moduł wymiarujący lub wymuszone przez użytkownika. Również, sprawdzenie zginania złożonego słupów z krzywymi interakcji umożliwia użytkownikowi określenie czy siła wypadkowa nie znajduje się poza obszarem interakcji. Po zmodyfikowaniu parametrów zbrojenia dowolnego słupa i / lub hipotez obliczeniowych dla słupów uruchom ponownie obliczenia dla żelbetu. Użytkownik może prowadzić obliczenia w sposób iteracyjny, aż do uzyskania pożądanego zbrojenia dla każdego z słupów. Sprawdzenie słupów krzywymi interakcji Obliczenia słupów składają się z dwóch kroków: obliczeń zbrojenia (za wyjątkiem przypadku gdy zbrojenie jest narzucone przez użytkownika), następnie wykonywane jest sprawdzenie krzywymi interakcji uwzględniając dobrane zbrojenia. Po wykonaniu obliczeń, istnieje możliwość, aby wyświetlić krzywe interakcji dla każdego słupa za pomocą okna Właściwości. Istnieją dwie metody uruchomienia weryfikacji krzywymi interakcji: Interaktywnie dla każdego słupa: użytkownik wywołuje krzywe interakcji dla każdego słupa, aby sprawdzić czy siła wypadkowa znajduje się wewnątrz obszaru interakcji. Wybierz pożądane słupy (pionowe elementy liniowe); 2. W oknie Właściwości elementu: przejdź do Design Expert > Obliczenia słupów > Zbrojenie; 3. Kliknij aby otworzyć okno "Zmiana zbrojenia podłużnego"; 4. W tym oknie: kliknij na "Wykres" aby otworzyć okno "Krzywe interakcji". 187

196 W oknie dialogowym "Krzywe interakcji": Istnieje możliwość wyświetlenia dostępnych krzywych interakcji dla siły osiowej (Fx) oraz momentów zginających (My/Mz); Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji wyświetlania kliknij dwukrotnie na wykres; wyświetlone zostanie osobne okno zawierające dodatkowe polecenia wyświetlania / edycji wykresu (patrz "Wykresy wyników" na stronie 153): Automatycznie: W oknie "Hipotezy obliczeniowe" odpowiadającym wymiarowaniu elementów żelbetowych, włącz opcję "Sprawdzenie słupów z krzywymi interakcji", która uwzględniona zostanie w sekwencji obliczeń wymiarujących (patrz strona 181). Opcja ta powoduje sprawdzenie krzywych interakcji słupów oraz podaje informację zwrotną zawierającą ID słupów, dla których wypadkowa znajduje się poza obszarem interakcji (jeżeli takie słupy występują). Istnieje również możliwość wygenerowania raportu obliczeń zawierającego wyniki sprawdzenia zginania złożonego. Tabela zawierająca te wyniki znajduje się w grupie "Wyniki dla żelbetu" pod zakładką "Tabela" w generatorze raportów (aby dowiedzieć się więcej o raportach obliczeniowych patrz strona 164). 188

197 Wymiarowanie elementów stalowych Advance Design posiada wyspecjalizowane funkcje wymiarujące umożliwiające analizę oraz optymalizację elementów stalowych. Advance Design został opracowany jako kompletny program obliczeniowy integrujący w jednym środowisku wszystkie funkcje projektowe (modelowanie, obliczenia elementów skończonych, wymiarowanie elementów stalowych itp. Moduł wymiarujący dla konstrukcji stalowych określany jest jako "Expert Stal" (definicja hipotez, wymiarowanie, optymalizacja profili itp. Moduł Expert stal umożliwia: Analizę ugięć; Sprawdzenie wytrzymałości przekroju oraz stateczności elementów w odniesieniu do wyboczenia oraz zwichrzenia; Optymalizację profili stalowych. Aby przeprowadzić wymiarowanie elementów stalowych spełnione muszą być następujące warunki: Zdefiniowane kombinacje wymiarujące dla elementów stalowych. Zdefiniowane globalne / lokalne hipotezy wymiarowania elementów stalowych; Wykonane obliczenia modelu metodą elementów skończonych. Definicja kombinacji wymiarujących dla elementów stalowych Kombinacje przypadków obciążeń uwzględnione w wymiarowaniu elementów stalowych są definiowane przy pomocy narzędzi dostępnych w oknie "Kombinacje" (więcej szczegółów na stronie 122). Kombinacje zdefiniowane jako kombinacje wymiarujące (przez wprowadzenie ręczne lub przez wczytanie pliku kombinacji normowych) są automatycznie rozpoznawane i wczytywane w zakładce "Stal" okna dialogowego "Kombinacje". W tym miejscu możesz skonfigurować kombinacje uwzględniane dla obliczeń ugięć, profili oraz połączeń elementów stalowych. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj sprawdzenia dla elementów stalowych (ugięcia oraz profile) aby wyświetlić wszystkie uwzględnione kombinacje. Definicja parametrów każdej kombinacji charakterystycznych dla wybranego typu sprawdzenia (ugięcia oraz profile). Kliknij "Zmień listę" aby wywołać okno dialogowe pozwalające na dodanie / usunięcie kombinacji dla wymiarowania elementów stalowych. Możesz filtrować wyświetlone kombinacje korzystając z kryteriów dostępnych w rozwijalnej liście. 189

198 Hipotezy wymiarowania elementów stalowych Hipotezy obliczeniowe dla stali dotyczą w szczególności: Weryfikacji ugięć; Obliczeń wyboczenia oraz zwichrzenia; Kryteriów optymalizacji konstrukcji. Hipotezy te mogą być zdefiniowane globalne (w oknie hipotez obliczeniowych dla stali) lub lokalnie w oknie Właściwości poszczególnych elementów. Hipotezy globalne Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Wymiarowanie stali > Hipotezy obliczeniowe; To polecenie otwiera okno dialogowe "Hipotezy obliczeniowe", w którym możesz zdefiniować hipotezy obliczeniowe dla stali (sprawdzenie, optymalizacja, dobór profili, wyboczenie, sekwencja obliczeń). Sprawdzenie Wybierz rodzaj obliczeń dla profili, uwzględniając rodzaj uwzględnionych sił (Fx tylko dla rozciągania ściskania; Fx, Fy, oraz Mz dla zginania złożonego; Fx, Fy, Fz, My oraz Mz dla zginania ukośnego). Określ rodzaj weryfikacji do wykonania podczas obliczeń profili (wytrzymałość przekroju, stateczność elementu). Optymalizacja Funkcja wytężenia jest określana dla każdego elementu. Program proponuje adekwatny przekrój dla elementów konstrukcji przeszukując w tym celu bazę dostępnych profili. Ustawienia optymalizacji umożliwiają zdefiniowanie kryteriów uwzględnianych w procedurze doboru nowych przekrojów. Wybierz tryb optymalizacji (wg elementów, przekrojów, szablonów projektowych lub nazwy). Optymalizacja elementów stalowych jest funkcją wybranego typu (patrz strona 200). Definicja granicznych wartości wytężenia uwzględnianych podczas optymalizacji przekrojów. Optymalizacja jest procesem iteracyjnym. Każda iteracja odpowiada zmianie przekroju w celu uzyskania wytężenia z zakresu podanego przez użytkownika. W przypadku niepowodzenia, proces zostanie zatrzymany po wykonaniu określonej liczby iteracji. 190

199 Dobór przekrojów Wybierz kryteria doboru profili stosowane do określenia najbardziej wytężonego przekroju: Kryterium ugięcia: najbardziej wytężonym elementem będzie ten, którego wskaźnik 1/L będzie najwyższy. Kryterium wytężenia: najbardziej wytężonym elementem będzie ten, którego wskaźnik wytężenia będzie najwyższy. Kryterium obwiedni: najbardziej wytężonym elementem będzie ten, którego wskaźnik 1/L lub wytężenie (z uwagi na wytrzymałość lub stateczność) będzie najwyższy. Wyboczenie Wybierz metodę wyznaczenia długości wyboczeniowych. Możesz zdefiniować rodzaj konstrukcji (w węzłami przesuwnymi lub sztywnymi) dla płaszczyzn xy oraz xz elementów. Sekwencja obliczeń Opcje w tej zakładce umożliwiają konfigurację sekwencji poleceń wykonywanych przez program przy wymiarowaniu elementów stalowych: "Sprawdzenie": polecenie sprawdza czy nie ma błędów w definicji elementów stalowych; "Obliczenie wyboczenia": polecenie umożliwia obliczenia wyboczenia w oparciu o ustawienia wykonane w zakładce "Wyboczenie" tego okna dialogowego; "Sprawdzenie ugięć": powoduje automatyczną weryfikację ugięć; "Obliczenie profili": powoduje obliczenia profili w oparciu o ustawienia wykonane w zakładce "Sprawdzenie" tego okna dialogowego; "Optymalizacja sekwencyjna": przy pomocy tego polecenia możesz zdefiniować iteracyjne obliczenia elementów stalowych, łączące wszystkie operacje wybrane powyżej w kolejnych iteracjach. Proces powtarza obliczenia do czasu uzyskania możliwe optymalnych profili w odniesieniu do zakresu wskaźnika wytężenia zdefiniowanego w oknie "Optymalizacja" tego okna dialogowego. Proces iteracji zostaje zatrzymany również jeżeli program nie dobierze optymalnych profili dla niektórych elementów lub gdy osiągnie maksymalną liczbę iteracji podaną przez użytkownika (w zakładce "Optymalizacja"). 191

200 Hipotezy lokalne Aby uwzględnić element przy obliczeniach wymiarujących, opcja "Do obliczeń" musi być aktywna. Jeżeli odznaczona, element nie jest obliczany przez moduł wymiarujący. Z rozwijalnej listy wybierz jeden z dostępnych szablonów.. Opcje weryfikacji ugięć: Włącz / wyłącz weryfikację ugięć elementu; Definicja dopuszczalnego ugięcia (1 oraz 2) według formuły: długość elementu / wprowadzona wartość; Z rozwijalnej listy możesz wybrać rodzaj ugięcia do sprawdzenia (ugięcie na końcu, ugięcie w przęśle, obwiednia). Metody sprawdzenia wyboczenia: Włącz / Wyłącz sprawdzenie wyboczenia elementu. Definicja długości wyboczeniowych: kliknij w polu "Długości wyboczeniowe", następnie kliknij aby wywołać okno dialogowe konfiguracji parametrów wyboczenia (więcej szczegółów na stronie 192). W dostępnych polach możesz również ręcznie wprowadzić długości wyboczeniowe wzdłuż lokalnych osi y oraz z; Opcje weryfikacji zwichrzenia: Włącz / Wyłącz sprawdzenie zwichrzenia elementu. Definicja długości zwichrzeniowych kliknij w polu "Długości zwichrzeniowe", następnie kliknij aby wywołać okno dialogowe konfiguracji parametrów wyboczenia (więcej szczegółów na stronie 193). W polach poniżej, możesz również zdefiniować długości zwichrzeniowe dla górnej oraz dolnej półki elementu. Definicja długości wyboczeniowych Określ czy element jest podatny na wyboczenie. Z rozwijalnej listy możesz wybrać tryb obliczeń współczynników momentu oraz długości wyboczeniowych dla płaszczyzn xy oraz xz elementu. Tryb "Automatycznie" oznacza, że obliczenia wyboczenia zostaną wykonane według ustawień wykonanych w hipotezach obliczeniowych dla stali (patrz strona 191). Po obliczeniach elementów stalowych (patrz strona 194), wyznaczone długości wyboczeniowe są wyświetlane w tych polach. Dla płaszczyzn xy oraz xz, określ czy końce elementów są sztywne czy przesuwne. 192

201 Definicja długości zwichrzeniowych Aby zdefiniować długości zwichrzeniowe dla każdej półki (górnej oraz dolnej), wybierz odpowiadającą jej zakładkę. Wybierz czy element jest lub nie jest podatny na zwichrzenie. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj więzów (zamocowania) dla końców element (bez blokady, więzy przegubowe, więzy sztywne). Z rozwijalnej listy wybierz metodę obliczeń długości zwichrzeniowych dla każdej półki (automatycznie, wartość wymuszona, względem super-elementu, względem elementu). Baza profili Dostęp do poleceń Menu: Hipotezy > Wymiarowanie stali > Baza profili. Konfiguracja bazy profili To polecenie otwiera okno dialogowe "Baza profili", w którym możesz wybrać i skonfigurować profile dla każdej z rodzin przekrojów. Podczas procesu optymalizacji elementów stalowych, program będzie dobierał profile ze zdefiniowanej bazy. Domyślnie, wszystkie profile są wybrane i dostępne przy optymalizacji. Wybrane przekroje są uwzględniane w optymalizacji elementów stalowych. W poszczególnych komórkach możesz wyświetlić / zmienić charakterystyki przekrojów. Rozwiń / zwiń rodzinę przekrojów. Profile dostępne dla wybranej rodziny są wyświetlane w tabeli po prawej. Korzystając z przycisków " Wszystko" lub "Żaden" możesz zaznaczyć / odznaczyć wszystkie przekroje. Klikając przycisk "Zmień" możesz zmodyfikować parametry wybranego przekroju. 193

202 Obliczenia elementów stalowych Moduł Expert stal wykonuje sprawdzenie oraz optymalizację konstrukcji stalowych w oparciu o wybraną normę. Moduł Expert stal umożliwia weryfikację ugięć, wytrzymałości przekroju, stateczności elementu w odniesieniu do efektów drugiego rzędu (wyboczenie oraz zwichrzenie) oraz wykonuje optymalizację profili. Moduł Expert stal wykonuje obliczenia konstrukcji uwzględniając kombinacje normowe (według wybranej normy), po obliczeniach modelu metodą elementów skończonych. Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Obliczenia stali. Uruchom obliczenia dla stali Pasek statusu wyświetla postęp procesu obliczeń wymiarujących. Klikając przycisk "Anuluj" znajdujący się na pasku status można zatrzymać obliczenia. Kiedy obliczenia zostaną zakończone w linii komend wyświetlony zostanie komunikat "Obliczenia dla stali zakończone". Wyświetlony zostanie pasek "Analiza-wyniki dla stali", który zawiera polecenia post-processingu wyników otrzymanych z wymiarowania. Jeżeli zmienisz lokalne lub globalne hipotezy obliczeniowe dla wymiarowania elementów stalowych, musisz ponownie uruchomić obliczenia, aby uzyskać poprawne wyniki w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Uwaga: Jeżeli zmienisz model opisowy, należy również ponowić obliczenia elementów skończonych przed uruchomieniem obliczeń wymiarowania elementów stalowych. W oknie "Sekwencja obliczeń" hipotez dla stali możesz zdefiniować sekwencję obliczeń (patrz strona 191). Konfiguracja wyświetlania wyników dla elementów stalowych Dostęp do poleceń Menu: Analiza > Ustawienia wyników; Pasek narzędzi Analiza-wyniki dla stali: kliknij; Obszar rysunku: kliknij prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz "Ustawienia wyników"; Naciśnij <Alt + Z>. Konfiguracja W zakładce "Stal" okna "Wyniki" można wykonać następujące ustawienia: Wybierz rodzaj wyniku dla postprocessingu. Z rozwijalnej listy wybierz sposób wyświetlania wyników (wartości lub kolory). 194

203 Rodzaje wyników dla elementów stalowych Dostępne rodzaje wyników dla elementów stalowych: ugięcia, długości wyboczeniowe, długości zwchirzeniowe, stateczność, wytrzymałość oraz odporność ogniowa. Dostęp do poleceń Pasek narzędzi Analiza-wyniki dla stali: dostęp do rozwijalnej listy wyników: W oknie "Wyniki": w zakładce "Stal" przejdź do rozwijalnej listy dostępnych wyników (patrz strona 194). Wyniki dostępne z wymiarowania elementów stalowych Ugięcia Ugięcie max: odpowiada maksymalnemu ugięciu otrzymanemu ze wszystkich przypadków obciążenia. Jest wyrażane jako L/n. Odchylenie od dopuszczalnego ugięcia (% ugięcia dopuszczalnego): odpowiada procentowemu stosunkowi ugięcia maksymalnego do ugięcia dopuszczalnego. Wartość jest wyrażana w procentach. Długości wyboczenia Długości wyboczenia elementów stalowych wyznaczane są metodą określoną w oknie hipotez obliczeniowych (Ka-Kb lub ρa ρb) (patrz strona 191). Istnieje możliwość zdefiniowania obliczeń długości wyboczenia we właściwościach elementu liniowego (patrz strona 192). Dostępne wyniki długości wyboczenia dla elementów liniowych: Lfy: wyboczenie w lokalnej płaszczyźnie x, y Lfy/Dł. elementu: stosunek długości wyboczenia wzdłuż lokalnej osi y do długości elementu Lfz: wyboczenie w lokalnej płaszczyźnie x, z Lfz/Dł. elementu: stosunek długości wyboczenia wzdłuż lokalnej osi z do długości elementu Wsk. : maksymalny współczynnik smukłości Długości zwichrzenia Obliczenia długości zwichrzenia mogą zostać skonfigurowane w oknie Właściwości elementów liniowych. Dostępne wyniki związane ze zwichrzeniem elementów liniowych: Ldi: długość zwichrzenia pasa dolnego Ldi/Dł. elementu: stosunek długości zwichrzenia pasa dolnego do długości elementu Lds: długość zwichrzenia pasa górnego Lds/Dł. elementu: stosunek długości zwichrzenia pasa górnego do długości elementu Wsk. smukłości Ldi: wskaźnik smukłości odpowiadający długości zwichrzenia pasa dolnego Wsk. smukłości Lds: wskaźnik smukłości odpowiadający długości zwichrzenia pasa górnego Smukłość max. : maksymalny współczynnik smukłości 195

204 Stateczność elementów Współczynniki zwiększające (interakcji) k1, k1y, k1z, kfy, kfz oraz kd Wykorzystanie nośności: w procentach Naprężenia: wartości naprężeń Wytrzymałość przekrojów Wyniki wytrzymałości przekroju są dostępne w oknie wyników dla profili wybranego elementu stalowego (patrz strona 198). Wyniki związane z wytrzymałością przekroju odnoszą się do: Tylko ściskania-rozciągania Naprężeń ścinających wzdłuż lokalnej osi y Naprężeń ścinających wzdłuż lokalnej osi z Zginania ukośnego Post-processing wyników wymiarowania elementów stalowych Po wykonaniu obliczeń dla elementów stalowych, otrzymane wyniki są gotowe do post-processingu (przetwarzania). Po wykonaniu obliczeń pasek narzędzi Analiza-wyniki dla stali jest wyświetlany automatycznie. Ten pasek narzędzi umożliwia łatwy dostęp do wyników do wyników dla elementów stalowych: Zapisz widok post-processingu Aktualizuj widok Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj wyników, jaki chcesz wyświetlić Wybierz jeden z dostępnych wyników dla elementów liniowych Utwórz post-processing Otwórz okno dialogowe "Wyniki" Otwórz okno wyników dla wybranego profilu (patrz strona 198) Wyświetl listę przekrojów proponowanych do optymalizacji Wyświetl pasek narzędzi Połączenia Otwórz okno dialogowe "Mapa kolorów", w którym użytkownik może skonfigurować skalę kolorów dla wyników (patrz strona 152) Otwiera okno dialogowe "Filtr", w którym można zdefiniować dynamiczny kontur dla regionów izo-wartości (patrz strona 152) Wyświetl wykresy wyników dla wybranych elementów (patrz strona 153) Ukryj / wyświetl model MES (model opisowy) Eksportuj do Arcelor Cellular Beam 196

205 Przykład graficznego post-processingu wyników dla elementów stalowych: Jeżeli jakieś elementy konstrukcji zostały zaznaczone, wyniki zostaną wyświetlone tylko dla wybranych elementów. Jeżeli żaden element nie jest zaznaczony, wyniki zostaną wyświetlone dla całej konstrukcji; Elementy uwzględnione w bieżącym post-processingu są wymienione w lewym górnym rogu obszaru graficznego; Legenda mapy kolorów wyników wyświetlana jest w dolnej części obszaru roboczego (patrz strona 152); Aby wyłączyć wyświetlanie wyników w obszarze roboczym: naciśnij i przytrzymaj klawisz Esc; Istnieje również możliwość wyświetlenia wyników z wymiarowania elementów stalowych za pomocą raportów obliczeniowych (patrz strona 164). Do tego celu, generator raportów posiada duży zestaw tabel wyników dla elementów stalowych. 197

206 Wyniki dla profilu Polecenie wyników dla profilu umożliwia użytkownikowi wyświetlenie wszystkich dostępnych wyników dla wybranego elementu w oddzielnym oknie. Istnieje również możliwość wygenerowania raportu zawierającego wszystkie wyniki uwzględnione w oknie wyników dla profilu. Uwaga: Wyniki dostępne w oknie "Wyniki dla profilu" są powiązane z opcjami ustawionymi w oknie hipotez obliczeniowych (patrz strona 190). Wyświetlenie wyników dla profilu 1. Wybierz element (jednorazowo możesz wybrać tylko jeden element); 2. Wywołaj polecenie wyników dla profilu: na pasku narzędzi Analiza - wyniki dla stali, kliknij. Wyświetlone zostanie okno dialogowe "Wyniki dla profilu". W kolejnych zakładkach znajdują się poszczególne wyniki dla wybranego elementu: Zakładka "Przekrój": zawiera charakterystykę przekroju oraz właściwości stali, która została przypisana danemu elementowi: Zakładka "Ugięcia": informacje o ugięciach: Numer najbardziej niekorzystnego przypadku; Wyniki sprawdzenia ugięcia; Stosunek maksymalnego ugięcia do ugięcia dopuszczalnego. Jeżeli wskaźnik jest większy od 100% oznacza to, że ugięcie jest większe od dopuszczalnego. W takim wypadku, stosowne wartości zostaną wyświetlone na czerwono. 198

207 Zakładka "Wytrzymałość przekroju": wyświetla dostępne wyniki wytrzymałości przekroju wybranego elementu dla każdego niekorzystnego przypadku, dla obliczeń wybranych w oknie hipotez obliczeniowych elementów stalowych. Numer najbardziej niekorzystnego przypadku; Warunek sprawdzenia; Wyniki wytężenia wyrażone w procentach. Przypadki z wytężeniem przekraczającym 100% są wyświetlone na czerwono. Zakładka "Stateczność elementu": wyświetla wyniki otrzymane ze sprawdzenia stateczności elementu. Kliknij "Nota obliczeniowa" aby utworzyć dokument noty obliczeniowej. Porada: Nota obliczeniowa generowana z okna wyników dla profilu jest zapisywana w folderze "document" bieżącego projektu. Noty generowane z tego okna możesz otwierać w trybie Dokument w Pilocie. 199

208 Optymalizacja profili Po ukończeniu obliczeń dla elementów stalowych, moduł Expert stal wykonuje optymalizację elementów stalowych zgodnie z ustawieniami wykonanymi w oknie hipotez obliczeniowych (patrz strona 190). Moduł Expert stal dokonuje porównania wskaźników wytężenia elementów stalowych z podanymi przez użytkownika kryteriami, a następnie proponuje przekrój, który będzie odpowiadał przyjętym wymaganiom. Użytkownik może globalnie lub częściowo zaakceptować proponowane profile; wtedy należy ponownie wykonać pełne obliczenia (wraz z obliczeniami wymiarującymi dla stali). Procedura ta może być powtarzana do czasu, aż wskaźnik wytężenia wszystkich profili będzie mieścił się w określonym przez użytkownika przedziale. W "Bazie profilów" użytkownik może zdefiniować listę przekrojów, z której moduł Expert stal będzie dobierał odpowiednie przekroje w trakcie procesu optymalizacji (patrz strona 193). Dostęp do poleceń Pasek narzędzi Analiza-wyniki dla stali: kliknij. Optymalizacja profili 1. Po wykonaniu obliczeń wymiarujących dla elementów stalowych należy wywołać polecenie "Sugerowane profile"; 2. Wyświetlone zostaje okno "Sugerowane profile": Wybierz tryb optymalizacji: Wg elementów: jeżeli element jest niedowymiarowany lub przewymiarowany, moduł expert stal proponuje możliwie optymalny profil. Profile są wylistowane według ID elementów; Wg przekrojów: wybrana operacja jest stosowana do wszystkich elementów z tym samym przekrojem. Elementy o zmiennej bezwładności są ignorowane; Wg szablonu: wybrana operacja jest stosowana do wszystkich elementów o tym samym szablonie projektowym (patrz strona 201); Wg nazwy: wybrana operacja jest stosowana do wszystkich elementów o tej samej nazwie. Tabela sugerowanych profili zawiera następujące pozycje: Listę przekrojów stalowych występujących w modelu wyfiltrowaną według wybranego kryterium optymalizacyjnego (wg elementu, wg przekroju, wg nazwy); Obliczone wskaźniki wytężenia dla każdego przekroju występującego w modelu (przekroje o wskaźniku wytężenia wyższym / niższym od określonego są wyświetlane na czerwono / niebiesko) Sugerowane profile dla każdego przekroju oraz ich wskaźnik wytężenia; Zaakceptowane rozwiązanie. Aby zaakceptować proponowany profil: Kliknij "Zaakceptuj wszystko" aby zaakceptować proponowane profile. W takim przypadku, kolumna zaakceptowane rozwiązanie zostanie wypełniona zaakceptowanymi profilami; Aby zaakceptować wybrane profile: kliknij poszczególne komórki w kolumnie "Zaakceptowane rozwiązanie aby wybrać pierwsze z proponowanych rozwiązań lub z rozwijalnej listy wybierz inny proponowany profil. Aby odrzucić proponowane rozwiązania: kliknij "Odrzuć wszystko". Kliknij "OK" aby zastosować wybrane działania i zamknąć okno. 200

209 Definicja szablonów projektowych Szablony projektowe umożliwiają definicję jednorodnych parametrów projektowych (dla elementów stalowych oraz betonowych), które mogą być przypisane do wybranych elementów. Celem stosowania szablonów projektowych jest usprawnienie przypisywania parametrów projektowych dla jednorodnych grup elementów, co w dalszej kolejności umożliwia szybszą weryfikację spójności modelu. Korzystanie z szablonów projektowych składa się z dwóch etapów: Definicji szablonów projektowych; Przypisania szablonów projektowych do wybranych elementów konstrukcji. Definicja szablonów projektowych 1. Wywołaj polecenie: z menu głównego wybierz Hipotezy > Szablony projektowe Wyświetlone zostanie okno "Opis szablonów projektowych". W polu "Nazwa": wpisz nazwę dla szablonu, który chcesz utworzyć. Z rozwijalnej listy wybierz rodzinę materiału. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj elementu (liniowy lub powierzchniowy). Aby utworzyć szablon, kliknij. Po prawej stronie okna, zdefiniuj właściwości projektowe danego szablonu. Aby usunąć szablon projektowy: wybierz go z listy po lewej stronie okna i kliknij. Materiał szablonów projektowych jest przedstawiany symbolicznie przez ikonę znajdującą się obok nazwy szablonu ( dla betonu, dla stali). Przypisywanie szablonów Jeżeli szablony projektowe zostaną zdefiniowane, użytkownik może je przypisać do elementów liniowych lub powierzchniowych, które będą uwzględniane w obliczeniach wymiarujących za pomocą modułów Expert. Okno Właściwości elementu liniowego oraz powierzchniowego zawiera pole listy "Szablon projektowy", w którym użytkownik może dokonać wyboru spośród utworzonych szablonów. Po przypisaniu szablonu projektowego, właściwości projektowe danego elementu będą pochodzić bezpośrednio z właściwości szablonu. Dzięki temu, istnieje możliwość wyboru kilku elementów tego samego typu i o tym samym materiale i zdefiniowanie ich wspólnych właściwości projektowych za pomocą kilku kliknięć, wybierając w oknie ich Właściwości wspólny szablon projektowy. 201

Sprzęt i okablowanie sterownika EMERSON CC200

Funkcje CC200

 • Obsługiwane typy obudów o niskiej, średniej i podwójnej temperaturze.
 • Wbudowany sterownik zaworu krokowego.
 • Sterowanie EEPR na podstawie ciśnienia lub temperatury.
  • Nowe, zgłoszone do opatentowania, zarządzanie nastawą SST pływającego parownika automatycznie dostosowuje SST parownika do optymalnej nastawy dla powietrza wylotowego.
 • Wyświetlacz obudowy z ekranem dotykowym.
 • Przekaźniki typu C umożliwiają bezpośrednią kontrolę obciążenia obudowy i uproszczone okablowanie.
 • Uproszczone okablowanie i połączenia skracają czas pracy i konfiguracji.
 • Łączność Bluetooth® dla łatwego sprawdzania statusu i obsługi kontrolera.
Specyfikacje głównego sterownika CC200
NameDescription
Zasilanie24VDC 71(Uziemienie) – 72(+) – 73(-)
MontowanieSzyna DIN
wymiary7 3/16″x 4 5/16″x 3″ (szer. x wys. x gł. )
 

Port szeregowy

Master/Slave, obciążenie 1/8, do 115. 2 K bodów, izolowane; ogólne 150-omowe zakończenie z przełącznikiem. Złącze 3-zaciskowe z wbudowanym 100-omowym zaciskiem RS485 „C” i izolowanym uziemieniem RS485, aby umożliwić bezpośrednie połączenie uziemienia. Port RS485 B Gnd jest odizolowany od portu RS485 A Gnd oraz wszystkich innych obwodów i uziemień.
ETH1 ETH2Wzmacniacz BACnet TCP/IP (Ethernet 10/100) Wzmacniacz BACnet TCP/IP (Ethernet 10/100)
temperatura robocza14 ° F 122 ° F (-10 ° C do 50 ° C)
Wilgotność względna20-85% wilgotności względnej; bez kondensacji
Okablowanie i specyfikacje zasilania
Specyfikacje zasilacza
Moc podstawowa120VAC
Moc wtórna24VDC
Wymagania dotyczące zasilania CC20024VDC 60W
Wymagany zasilaczZasilacz CC200

24VDC 60W Emerson P/N 810-3182

Zaciski zasilania2 (-V) i 3 (+V)
Zaciski zasilania CC20072(+) –73(-) – 71(Ziemia)
Specyfikacja drutu16AWG
Maksymalna długość przewodu 24VDC20 "
MontowanieMontaż na szynie DIN
Wymiary zasilacza2. 06” x 3. 54” x 2. 14” (szer. )

Krok 1: Zamontuj zasilacz i główny sterownik CC200 na szynie DIN.
Krok 2: Podłącz zasilanie pomocnicze z zasilacza do głównego sterownika CC200.
a. Specyfikacja referencyjna i rysunek terminali.
b. To jest wrażliwa na polaryzację.
Krok 3: Podłącz zasilanie pierwotne do zasilacza. Zapoznaj się ze specyfikacją i rysunkiem terminali.

Okablowanie wyjściowe głównego kontrolera CC200

Uwagi: Silniki wentylatorów powyżej 5 amps należy użyć alternatywnej metody okablowania z urządzeniem pilotowym między CC200 a silnikiem

Krok 1: Sprawdź, czy zasilanie jest WYŁĄCZONE na głównym sterowniku CC200.
Krok 2: Zapoznaj się z poniższym rysunkiem specyfikacji, aby uzyskać informacje o prawidłowych zaciskach końcowych i sposobie okablowania:

Dla silników wentylatorów powyżej 5A

Specyfikacja wyjścia głównego kontrolera CC200
Relay Specifications
 

Wózki CC200 Label

 

AMP/VAC

LOADS CONPOPIÓŁLLED 

TERMINALS

 

Wentylator/CT

Przekaźnik typu C z wbudowanym przekładnikiem prądowym:

NO: Rezystancyjne 5A, 240Vac lub mniej;

5FLA, 30LRA, 240Vac

lub mniej;

Pilotażowy B300 NC: Rezystancyjny 5A, 240Vac lub mniej;

5FLA, 30LRA, 240Vac

lub mniej;

Obowiązek pilotażowy C300

 

Wentylatory parownika

 

4(C) – 5(NO) – 6(NC)

RozmrażaćPrzekaźnik typu C.

NO: Rezystancyjne 12A, 240Vac lub mniej;

10FLA, 60LRA, 240Vac

lub mniej;

Pilotażowy B300 NC: Rezystancyjne 12A, 240Vac lub mniej;

5FLA, 30LRA, 240Vac

lub mniej;

Obowiązek pilotażowy C300

Grzejniki rozmrażania7(C) – 8(NIE) – 9(NC)
LekkiOświetlenie obudowy10(C) – 11(NIE) – 12(NC)
LodówkaLLSV13(C) – 14(NIE) – 15(NC)
 

Przekaźnik AUX

Wyjście alarmowe, alarm drzwiowy, satelita do sterowania E2E, kopia zapasowa dla innych RO 

16(C) – 17(NIE) – 18(NC)

 

AO1 (AO)

 

4-20mA lub 0-10VDC

Satelita do sterowania E2E, future Light Dimming, future Anti- pot 

39(+) – 40(-)

AO2 (AO)4-20mA lub 0-10VDCFuture Light Dimming41(+) – 42(-)

Specyfikacja wejścia głównego kontrolera CC200

Input Specifications
Wózki CC200 LabelDescriptionTERMINALS & COLOR
DATPowietrze wylotowe46 - 47 Green
TERMZakończenie odszraniania48 - 49 Orange
SZCZURPowrotne powietrze50 - 51 Purple
ZWIJANIECofnij się52 - 53
 

NACISK

Przetwornik ciśnienia 100 funtów

Polarity sensiedziećive

43(0v) – 44(Syg) –

45(+5V)

Czarny – Biały – Czerwony

Def. CT AmpsRozmrażać Amps (tylko odszranianie elektryczne)54(+) – 55(-)
Aux Inputs AI & DI
AI1 AI2Konfigurowalne funkcje: CT wentylatora zewnętrznego, temperatura wlotu cewki, temperatura produktu, temperatura ssania obwodu56(+) – 57(-)

58(+) – 59(-)

DI1 DI2 DI3 DI4Przełącznik drzwi, przełącznik serwisowy, przełącznik podwójnej temperatury, przełącznik czasu odszraniania, zamknięcie wycieku, satelita 1 dla E2E, satelita 2 dla E2E31(DI1) – 32(C)

33(DI2) – 34(C)

35(DI3) – 36(C)

37(DI4) – 38(C)

Wire Specifications for extenzg Input and Valves
 

Analogowe czujniki temperatury lub wejścia cyfrowe

Kabel ogólny 92454A #22/2 ekranowany

Emerson P/N 135-0600

If manufacturer harness należy przedłużyć, połączyć przewody za pomocą koszulki termokurczliwej i lutować.

 

Przetwornik ciśnienia

Belden 28326AS #18/4 Ekranowany

Emerson P/N 135-2832

If manufacturer harness należy przedłużyć, połączyć przewody za pomocą koszulki termokurczliwej i lutować.

Okablowanie wejściowe CC200

Krok 1: Upewnij się, że zasilanie głównego sterownika CC200 jest WYŁĄCZONE.
Krok 2: Określ, jakie czujniki będą potrzebne i okablowanie zgodnie z powyższą specyfikacją.

a. Jeśli czujnik wymaga przedłużenia, Emerson obsługuje tylko termokurczliwe i lutowane.

Krok 3: Określ, ile cewek znajduje się w obudowach. W przypadku obudów z wieloma wężownicami CC200 obsługuje jeden czujnik na wężownicę dla powietrza wylotowego, powietrza powrotnego, zakończenia odszraniania i wylotu wężownicy. Przetworniki ciśnienia dla obudów wielocewkowych mogą być instalowane jeden na cewkę lub jeden dla całej obudowy (do wyboru parametr). W przypadku wielu cewek czujniki na cewce nr 1 kończą się na sterowniku głównym CC200. Cewki drugiego i trzeciego czujnika wymagają modułu rozszerzającego na cewkę, a czujnik każdej cewki kończy się na każdym z modułów rozszerzających. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1. jpg" alt="okablowanie 1" width="1091" height="734" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 1748w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1-300x202. jpg 300w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1-1024x689. jpg 1024w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1-768x517. jpg 768w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1-1536x1033. jpg 1536w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/wiring-1-1568x1055. jpg 1568w" sizes="(max-width: 1091px) 100vw, 1091px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg" srcset="https://manuals. jpg 1568w"/>

Okablowanie i specyfikacja zaworu krokowego CC200
Stepper Valve (Sporlan CDS Only)
 

Zawór krokowy

 

Dwubiegunowy

W2
76 (biały) – 77 (czarny)
W1
78 (czerwony) – 79 (zielony)
 

Zawór krokowy – moduł rozszerzający

 

Dwubiegunowy

W2
33 (biały) – 34 (czarny)
W1
35 (czerwony) – 36 (zielony)

Krok 1: Upewnij się, że zasilanie głównego sterownika CC200 jest WYŁĄCZONE.
Krok 2: System sterowania CC200 Case (sterownik główny + moduły rozszerzające) obsługuje sterowanie elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV) za pomocą zaworów modulacji szerokości impulsu (PWM) LUB zaworów krokowych, ale NIE obu.
Pierwszy przypadek w serii CC200 (obudowa „a”) obsługuje sterowanie zaworem krokowym z elektroniczną regulacją ciśnienia parownika (EEPR).

 • PWM EEV 1 lub Stepper EEV 1 zawsze znajduje się na głównym sterowniku CC200
 • PWM EEV 2 lub Stepper EEV 2 zawsze znajduje się na module rozszerzającym 1
 • PWM EEV 3 lub Stepper EEV 3 zawsze znajduje się na module rozszerzającym 2
  Lokalizacja EPENG
 • Gdy używany jest PWM EEV, EEPR zawsze znajduje się na CC200 Main
  Zaciski krokowe sterownika
 • Kiedy używany jest Stepper EEV, EEPR znajduje się na ostatnim rozszerzeniu

Moduł zaciski krokowe

a. Powyższa specyfikacja okablowania dotyczy tylko zaworów Sporlan CDS i SER. Jeśli używane są zawory innego producenta, należy zapoznać się ze specyfikacją producenta i skontaktować się z firmą Emerson w celu uzyskania instrukcji dotyczących zakończenia.

Krok 3: Zapoznać się z rysunkiem i specyfikacją zakończenia zaworu:

Okablowanie i specyfikacja modułu rozszerzającego CC200
CC200LabelDescriptionTERMINALS & COLOR
DATPowietrze wylotowe16 - 17 Green
TERMZakończenie odszraniania18 - 19 Orange
SZCZURPowrotne powietrze20 - 21 Purple
ZWIJANIECofnij się22 -23
 

NACISK

Przetwornik ciśnienia 100 funtów Polarity sensiedziećive12(0V) – 13(Syg. ) – 14(+5V)

Czarny – Biały – Czerwony

Wire Specs for Extending Inputs and Valves
Analogowe czujniki temperatury lub wejścia cyfroweTermokurczliwe i lutowane

Kabel ogólny 92454A #22/2 ekranowany.

Emerson P/N 135-0600

 

Przetwornik ciśnienia

Termokurczliwe i lutowane Belden 28326AS #18/4 ekranowane.

Emerson P/N 135-2832

 

Zawór krokowy

Termokurczliwe i lutowane

Używaj uprzęży producenta o maksymalnej długości nieprzekraczającej 30 stóp (9 metrów).

Belden 28326AS #18/4

Emerson P/N 135-2832

Krok 1: Określ, czy potrzebujesz modułu rozszerzającego. Dodasz rozszerzenie dla drugiej lub trzeciej cewki. Każda cewka będzie wyposażona w czujniki temperatury i przetwornik i będzie podłączona do odpowiedniego modułu rozszerzającego.
Krok 2: Adresowanie modułu rozszerzającego
a. Ustaw adres każdego modułu rozszerzającego za pomocą przełącznika DIP ON/OFF w lewym górnym rogu urządzenia (patrz rysunek poniżej). Moduł rozszerzający jeden musi być ustawiony na adres 1, moduł rozszerzający dwa na adres 2, moduł rozszerzający trzeci na adres 3.
Krok 3: Zainstaluj moduł rozszerzający. Upewnij się, że zasilanie głównego sterownika CC200 jest WYŁĄCZONE. Zasilanie zostanie przywrócone na późniejszym etapie. Zainstaluj moduł rozszerzający 1 na szynie DIN przylegającej do prawej strony CC200. Zacisk V+ portu rozszerzeń CC200 powinien być wyrównany z zaciskiem V+ portu rozszerzeń 1 modułu rozszerzeń. Wsuń moduł rozszerzający do CC200
Port rozszerzeń, dzięki czemu oba złącza portów rozszerzeń urządzenia są ze sobą połączone.
C. Jeśli obecne są moduły rozszerzające 2 i 3, podłącz do portu rozszerzającego modułu rozszerzającego 1 w ten sam sposób, jak opisano w powyższym kroku. Pomiędzy głównym sterownikiem CC200 a rozszerzeniem CC200 nie jest potrzebne żadne okablowanie
Moduł. Zasilanie i komunikacja są dostarczane z portu rozszerzeń CC200 i przepuszczane przez każdy port rozszerzeń modułu rozszerzeń.
Krok 4: Zakończ czujniki na module rozszerzającym i zapoznaj się z powyższym rysunkiem i specyfikacją, aby uzyskać informacje o numerach zacisków i sposobie ich zakończenia. Po wykonaniu wszystkich zakończeń czujników i prawidłowym podłączeniu portu rozszerzenia modułu rozszerzającego do portu rozszerzenia CC200, przywróć zasilanie 24VDC sterownika głównego CC200. Po podłączeniu, dioda LED PWR ON modułu rozszerzającego zaświeci się na zielono, wskazując obecność zasilania. plus/wp-content/uploads/2021/09/connection-20. png" alt="połączenie" width="668" height="408" data-ezsrcset="https://manuals. png 576w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/connection-20-300x183. png 300w" sizes="(max-width: 668px) 100vw, 668px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Wyświetlacz obudowy CC200
CC200 Display Specifications
ZasilanieZasilany z kontrolera obudowy CC200
Wymagany przewódBelden #8771 3C22AWG lub Belden #8772 3C22AWG
MontowanieUżyj białych zacisków przesuwnych dostarczonych z wyświetlaczem CC200
Temp roboczaUL: 32°F do 131°F / UL: 0°C do 55°C
Wilgotność względna20 do 85 RH% (wilgotność bez kondensacji)
ochronaKorpus: IP20; Przód: IP66
PointsCC200 Terminals to CC200 Display Terminals
-27(-) do 5(-)
+28(+) do 4(+)
NRV29(VNR) do 3(VNR)

Krok 1: Upewnij się, że zasilanie głównego sterownika CC200 jest WYŁĄCZONE.
Krok 2: Dokonaj zakończenia pomiędzy głównym sterownikiem CC200 a wyświetlaczem CC200. Prawidłowe wykonanie tych zakończeń jest niezwykle ważne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obu urządzeń, jeśli nie zostaną prawidłowo zakończone. Zaciśnij i zaizoluj ekran na obu końcach kabla połączeniowego Belden. Utrzymuj długość kabla mniejszą niż 50 stóp (15 metrów).
Krok 3: Włącz główny sterownik CC200. plus/wp-content/uploads/2021/09/display-1. jpg" alt="wyświetlacz 1" width="799" height="201" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 799w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/09/display-1-300x75. plus/wp-content/uploads/2021/09/display-1-768x193. jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

Numery części do zamawiania
*Emerson Part NumberDescription
810-3180Główny sterownik CC200
810-3181Moduł rozszerzeń CC200
810-3182Zasilacz CC200 24VDC 60W

Emerson P/N 810-3182

810-3183Wyświetlacz obudowy CC200
501-1122Czujnik temperatury powietrza wylotowego
501-1127Czujnik temperatury zakończenia odszraniania
501-1128Czujnik temperatury powietrza powrotnego
501-1125 (niebieski)

501-1126 (czerwony)

Czujnik temperatury na wyjściu cewki
800-2100Przetwornik ciśnienia 100 funtów

*W celu uzyskania optymalnej wydajności CC200 wymagane są części firmy Emerson.

Cold Chain Connect to aplikacja mobilna CC200 do ustawiania parametrów, tworzenia wykresów wejść i wyjść, ustawiania nadpisań usług i viewalarmy. Cold Chain Connect zapewnia wgląd w działanie i diagnostykę CC200 bezpośrednio w lokalizacji urządzenia chłodniczego lub skrzynki do wchodzenia. Pobierz Cold Chain Connect z App Store w Apple: https://www. com/ios/app-store

Dokument ten może być kopiowany do użytku osobistego. Odwiedź naszą webstrona w http://www. com aby uzyskać najnowszą dokumentację techniczną i aktualizacje.
Dołącz do pomocy technicznej firmy Emerson na Facebooku http://on. me/WUQRnt
Aby uzyskać pomoc techniczną, zadzwoń pod numer 479-845-3430 lub wyślij wiadomość e-mail do ColdChain. Serwis techniczny@Emerson. com
Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako gwarancji lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich użycia lub zastosowania. Emerson Retail Solutions, Inc. i/lub jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Emerson”) zastrzegają sobie prawo do modyfikowania projektów lub specyfikacji takich produktów w dowolnym czasie bez powiadomienia. Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użytkowanie ani konserwację
dowolnego produktu. Odpowiedzialność za właściwy dobór, użytkowanie i konserwację dowolnego produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy i użytkowniku końcowym. Emerson jest znakiem towarowym Emerson Electric Co. ©2020 Emerson Retail Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Podręcznik użytkownika Linie Emerson Northwind Designer Cf755nw04

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Linie Emerson Northwind Designer Cf755nw04

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Linie Emerson Northwind Designer Cf755nw04