Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork Xl426

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork XL426 to profesjonalny podręcznik zawierający szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi sprzętu komputerowego marki Emerson Hytork. Podręcznik ten zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownik mógł korzystać z tego sprzętu w optymalny sposób. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych elementach sprzętu i jak je konfigurować, aby poprawnie działał. Dzięki temu podręcznikowi użytkownik będzie w stanie rozwiązywać problemy związane z działaniem tego sprzętu i naprawiać go w przypadku awarii. Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork XL426 jest niezastąpionym narzędziem dla każdego, kto chce w pełni wykorzystać potencjał tego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork Xl426

1 Lenovo PHAB Podręcznik użytkownika Lenovo PB1-750M

2 Podstawy Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi Uwaga prawna Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi w Dodatku. Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwaga prawna znajdują się na witrynie internetowej Dane techniczne CPU Akumulator Łączność bezprzewodowa Qualcomm MSM mah Bluetooth 4. 0, WLAN a/b/g/n, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA (HSPA+ 21 Mb/s), Edge UWAGA: Urządzenie Lenovo PHAB obsługuje technologię LTE w pasmach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 20, 38 i 40. Jednak w niektórych krajach technologia LTE jest niedostępna. Informacje na temat tego, czy urządzenie Lenovo PHAB współpracuje z sieciami LTE w zamieszkiwanym kraju, można uzyskać od swojego operatora. Ekran główny Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.

3 UWAGA: Funkcje poszczególnych urządzeń i wygląd ekranu głównego mogą się różnić w zależności od kraju, języka, operatora i modelu urządzenia. Ekran główny można w dowolnym momencie dostosować do swoich potrzeb. Ekran główny Na pierwszym ekranie głównym znajduje się pasek Wyszukiwarka Google. Ekran podglądu Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym (poza ikonami) i przytrzymaj. Na dole ekranu pojawią się TAPETY, TAPETY EKRANU BLOKADY i WIDŻETY. Dodawanie widżetu do ekranu głównego Dotknij opcji na dole ekranu podglądu, dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij go w wybrane miejsce i puść go. Zmiana tapety Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlacz > Tapeta i wybierz tapetę. Przenoszenie aplikacji do innego ekranu Dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, przytrzymaj ją, a potem przeciągnij na lewą lub prawą stronę ekranu i puść w wybranej lokalizacji. Odinstalowywanie aplikacji 1. Dotknij opcji, a następnie dotknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz odinstalować. 2. Gdy na ekranie pojawi się ikona, przeciągnij aplikację na ikonę, aby ją odinstalować.

4 Przyciski ekranowe Na dole ekranu głównego znajdują się trzy przyciski. Przycisk Wstecz: Dotknij przycisku, aby powrócić do poprzedniej strony. Przycisk Ekran główny: Dotknij przycisku, aby powrócić do domyślnego ekranu głównego. Przycisk Ostatnio używane: Dotknij przycisku, aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje. Wtedy można również wykonać następujące czynności: Dotknij aplikacji, aby ją otworzyć. Dotknij klawisza zasilania, aby wyłączyć ekran. Dotknij opcji, aby zatrzymać działanie aplikacji. Powiadomienia i szybkie ustawienia Można wykonać następujące czynności: Aby wyświetlić powiadomienia, przesuń palcem z góry do dołu ekranu. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem od dołu do góry ekranu. Aby odrzucić powiadomienie, przesuń po nim palcem w lewo lub w prawo. Aby otworzyć szybkie ustawienia, dwa razy przesuń jednym palcem z góry do dołu ekranu lub jeden raz dwoma palcami. Aby zamknąć szybkie ustawienia, dwa razy przesuń jednym palcem z dołu do góry ekranu lub jeden raz dwoma palcami.

5 Wymuszenia wyłączenia Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż ekran stanie się ciemny.

6 Aparat Aby uruchomić aplikację Aparat, przejdź do opcji Aparat. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów Za pomocą wbudowanego aparatu w tym urządzeniu można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Dotknij przycisku Dotknij przycisku Dotknij przycisku, aby zrobić zdjęcie., aby nagrać film., aby przełączyć się między przednim a tylnym

7 obiektywem aparatu. Dotknij przycisku, aby wybrać Tryb zdjęcia. Dotknij, aby skonfigurować inne ustawienia aparatu. Robienie zrzutów ekranu Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności. Wyświetlanie zdjęć i filmów Zdjęcia i filmy są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób: Dotknij przycisku podglądu podczas korzystania z aplikacji Aparat. Przejdź do Galerii. Przejdź do opcji Zdjęcia. Zrzuty ekranu są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zrzuty ekranu można wyświetlić w następujący sposób: Przejdź do Galerii.

8 Sieć Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Konfiguracja sieci WLAN Konfiguracja sieci komórkowej Konfiguracja sieci VPN Sieć komórkową można również udostępniać innym urządzeniom. Konfiguracja punktu hotspot Konfigurowanie sieci WLAN Przejdź do opcji Ustawienia > WLAN. Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z punktów hotspot na liście, aby połączyć się z Internetem. W przypadku korzystania z bezpiecznego łącza, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić login oraz hasło. UWAGA: Aby połączyć się z punktami hotspot sieci WLAN, urządzenie musi się znajdować w ich zasięgu. Konfigurowanie sieci komórkowej Przejdź do opcji Ustawienia > Karty SIM > Dane komórkowe. UWAGA: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem. Konfigurowanie sieci VPN Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e- mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika. Po zdefiniowaniu jednego lub większej

9 liczby ustawień sieci VPN: Przejdź do opcji Ustawienia > Więcej > VPN. Dotknij opcji >, aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę serwera, typ i adres serwera, a następnie dotknij opcji ZAPISZ. Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji POŁĄCZ, aby połączyć się z siecią VPN. Dotknij i przytrzymaj nazwę serwera sieci VPN, aby edytować lub usunąć sieć VPN.

10 Internet Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą korzystać z Internetu. Aby uruchomić aplikację w przeglądarce, przejdź do aplikacji Chrome. Odwiedzanie witryn internetowych Aplikację Chrome można używać do przeglądania witryn internetowych. Wpisywanie adresu witryny Nie musisz wpisywać pełnego adresu witryny (z przedrostkiem), aby uzyskać do niej dostęp. Aby przejść do strony po prostu wpisz adres na pasku adresu i dotknij przycisku. Wyszukiwanie słów kluczowych Aby wyszukiwać witryny internetowe, możesz też wpisać słowa kluczowe na

11 pasku adresu. Wyszukiwarkę można skonfigurować, przechodząc kolejno do opcji > Ustawienia > Wyszukiwarka. Dodawanie nowej witryny Dotknij pustej karty u góry lub dotknij przycisku > Nowa karta, aby dodać witrynę w nowej karcie. Dotknij przycisku > Nowa karta incognito, aby przejść do witryny bez pozostawiania śladu. Zamykanie witryny Dotknij przycisku, aby zamknąć kartę. Odświeżanie witryny Dotknij przycisku, aby odświeżyć witrynę. Przejdź do ostatniej odwiedzonej witryny Dotknij, aby przejść do ostatniej odwiedzonej witryny. Zapisywanie witryn Obrazy i witryny można zapisywać w wewnętrznej pamięci masowej urządzenia. Zapisywanie obrazów Dotknij obrazu i przytrzymaj, a następnie dotknij opcji Zapisz obraz. Dodawanie witryn do zakładek Aby dodać witrynę do zakładek, dotknij przycisku, a następnie opcji Zapisz. Dotknij opcji > Zakładki, aby wyświetlić Zakładki na komórce. Ustawianie preferencji ułatwień dostępu Dotknij opcji > Ustawienia > Ułatwienia dostępu, aby skonfigurować skalowanie tekstu i powiększanie stron internetowych.

12 Poczta Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości. Aby otworzyć aplikację poczty, przejdź do opcji. Aby otworzyć aplikację poczty Google, przejdź do opcji Gmail. Konfigurowanie konta poczty Jeśli masz konto poczty, możesz się do niego zalogować. Jeśli nie masz konta poczty, musisz je utworzyć. Konto poczty należy skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu aplikacji E- mail. Na stronie Konfiguracja konta możesz: 1. Wpisać adres w polu Adres Dotknąć opcji KONFIGURACJA RĘCZNA, aby wybrać rodzaj poczty. 3. Dotknąć opcji DALEJ, aby wprowadzić hasło.

13 Korzystanie z poczty Po skonfigurowaniu konta poczty aplikację można wykorzystywać do wysyłania i odbierania wiadomości. Dodawanie konta poczty Możliwe jest dodanie kilku kont poczty. Przejdź do opcji Ustawienia > Konta > Dodaj konto, a następnie dotknij opcji Adres.

14 Komunikacja Urządzenie można używać do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i zarządzania kontaktami. Zarządzanie kontaktami Kontaktami można zarządzać za pomocą aplikacji Kontakty. Umożliwia ona tworzenie nowych kontaktów, a także importowanie i eksportowanie kontaktów. Tworzenie kontaktu Przejdź do opcji Kontakty. Dotknij przycisku, aby dodać kontakt. Wprowadź dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres itp. Po zakończeniu dotknij przycisku. UWAGA: Możliwe jest również dodanie kontaktu z urządzenia lub konta. Importowanie i eksportowanie kontaktów Przejdź do opcji Kontakty. Dotknij kolejno > Importuj/eksportuj. Wybierz opcję Importuj z nośnika, a następnie dotknij przycisku Importuj. Lub wybierz opcję Eksportuj na nośnik i dotknij przycisku OK. Wykonywanie połączeń Przejdź do opcji Kontakty, wybierz nazwę, a następnie dotknij połączenie., aby nawiązać

15 Wysyłanie wiadomości Dotknij opcji SMS, a następnie dotknij ikony, aby napisać nową wiadomość.

16 Synchronizacja Możliwe jest przesyłanie danych między urządzeniem a komputerem. Można przenosić muzykę, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, pliki pakietu aplikacji systemu Android (APK) itp. Łączenie urządzenia z komputerem Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Po przesunięciu z górnej części ekranu w dół na pasku powiadomień pojawi się komunikat Ustawienia połączenia USB. Dotknij opcji Ustawienia połączenia USB, aby wyświetlić więcej opcji.

17 Obsługa komputera Wykonaj następujące czynności: Znajdź nowy dysk w urządzeniu. Skopiuj pliki. Instalowanie plików APK Wykonaj następujące czynności: Skonfiguruj urządzenie, tak aby zezwalało na instalację aplikacji uzyskanych z nieznanych źródeł. Przejdź do opcji Ustawienia > Zabezpieczenia, zaznacz Nieznane źródła i dotknij przycisku OK. Skopiuj plik APK z komputera do urządzenia w trybie Urządzenie multimedialne (MTP).

18 Personalizuj Można dostosować ustawienia urządzenia. Podczas obrotu urządzenia Włączenie funkcji inteligentnego obracania ekranu sprawia, że orientacja wyświetlania aplikacji zmienia się automatycznie zależnie od tego, w jakiej pozycji trzymany jest tablet Lenovo PHAB. Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia, aby otworzyć funkcję obracania ekranu. Obróć zawartość ekranu Orientacja ekranu zmienia się automatycznie. Zablokuj w bieżącej orientacji Orientacja jest zablokowana i się nie zmienia.

19 Dodatek Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie: Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych przedmiotów ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Czułe komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu. Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odpryśnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0 C do 40 C (od 32 F do 104 F) i przechowywać je w temperaturze od -20 C do 60 C (od -4 F do 140 F), aby uniknąć uszkodzeń. Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

20 Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Wymiana baterii na niezgodną z urządzeniem grozi jej wybuchem. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany fabrycznej. Uwaga dotycząca plastikowych toreb NIEBEZPIECZEŃSTWO: Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci. Informacje o zasilaczu Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem. Należy stosować wyłącznie zatwierdzone metody ładowania. Do bezpiecznego ładowania wewnętrznego akumulatora urządzenia można używać dowolnej z następujących metod: Metoda ładowania Ekran włączony Ekran wyłączony Zasilacz Połączenie USB między złączem zasilania urządzenia a złączem USB komputera osobistego lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2. 0. Połączenie z interfejsem USB tylko w wersji 2. 0 lub wyższej. Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli. Obsługiwana, jednak ta metoda ładowania kompensuje zużycie energii, przez co akumulator będzie ładował się wolniej niż zwykle. Obsługiwana Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli. Uwagi: Wyświetlacz włączony: urządzenie włączone Wyświetlacz wyłączony: urządzenie wyłączone lub ekran zablokowany Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji: Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, płynu lub nadmiernej wilgoci. Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego. Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia. Ostrzeżenie:

21 Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo. Zapobieganie uszkodzeniu słuchu Urządzenie wyposażone jest w złącze słuchawek. Należy zawsze podłączać słuchawki do złącza słuchawek. OSTRZEŻENIE: Wysoki poziom ciśnienia akustycznego w słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Ustawienie potencjometru na maksymalną wartość powoduje zwiększenie napięcia wyjściowego słuchawek i poziomu ciśnienia akustycznego. Z tego powodu, aby chronić słuch, należy ustawić potencjometr na właściwą wartość. Nadmierne korzystanie ze słuchawek przez dłuższy czas przy dużej głośności może być niebezpieczne, jeśli ich złącza nie są zgodne ze specyfikacją EN Złącze słuchawek w urządzeniu jest zgodne ze specyfikacją EN, klauzula 7. Specyfikacja ta ogranicza maksymalne napięcie wyjściowe urządzenia w całym paśmie do 150 mv RMS. Aby uchronić się przed utratą słuchu, należy mieć pewność, że używane słuchawki są zgodne ze specyfikacją EN (klauzula 7), ograniczającą napięcie w całym paśmie do 75 mv. Używanie słuchawek niezgodnych ze specyfikacją EN może być niebezpieczne w związku z wysokim poziomem ciśnienia akustycznego. Jeśli urządzenie jest wyposażone w słuchawki, to w połączeniu z urządzeniem są one zgodne ze specyfikacją EN W przypadku używania innych słuchawek należy mieć pewność, że są one zgodne ze specyfikacją EN, (wartości ograniczeń klauzuli 6. 5). Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia akustycznego W przypadku urządzenia testowanego zgodnie z normą EN: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, wykonanie testów dźwiękowych jest obowiązkowe w przypadku normy EN Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie ciśnienia akustycznego określonymi przez normy EN i/lub EN W przypadku długotrwałego korzystania ze słuchawek lub zestawu słuchawkowego przy ustawieniu wysokiego poziomu głośności może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu. Ostrzeżenie Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy przez długi czas słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia podczas jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem.

22 Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem. Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie wolno go zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Informacje o ochronie środowiska i przetwarzaniu próbnym. Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią. Należy chronić swoje dane i oprogramowanie Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów nieutworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać. Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku. Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzatory i kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu. Urządzenie generuje ciepło Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami urządzenia. Informacja dotycząca kabli i przewodów z polichlorku winylu (PVC)

23 OSTRZEŻENIE: Korzystanie z kabla dołączonego do niniejszego produktu lub kabli dołączonych do akcesoriów sprzedawanych z niniejszym produktem naraża użytkownika na kontakt z ołowiem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za pierwiastek powodujący raka, wady wrodzone płodu oraz inne zaburzenia procesu reprodukcyjnego. Po kontakcie należy umyć ręce. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC Telephone:

24 Przestroga IC Urządzenie spełnia standardy RSS organizacji Industry Canada nieobjęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia. Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en Unia Europejska - zgodność z dyrektywą w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie EU Council Directive 2004/108/EC na temat ustawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z instalowaniem kart opcjonalnych innych producentów. W wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi Wyposażenia informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie EN Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami pracy licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych w środowisku mieszkalnym. Adres kontaktowy w UE: Lenovo, Einsteinova 21, Bratysława, Słowacja Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden. Deutschland:

25 Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln EMVG (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG- Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN und EN Klasse B. Oświadczenie o zgodności z koreańską normą Klasa B B급기기 ( 가정용방송통신기자재) 이기기는가정용 (B급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며모든지역에서사용할수있습니다. Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B この装置は クラスB 情報技術装置です この装置は 家庭環境で使用することを目的としていますが この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると 受信障害を引き起こすことがあります 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい VCCI-B Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę 日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制 高調波電流規格 JIS C 適合品 Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem: Ważne informacje na temat dyrektywy WEEE

26 Sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem przekreślonego kosza na kółkach nie można wyrzucać w ramach niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. WEEE) należy utylizować oddzielnie, korzystając z dostępnej infrastruktury, która umożliwia odbiór tychże produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. Informacje właściwe dla kraju użytkowania są dostępne pod adresem: Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii Declarações de Reciclagem no Brasil Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um para: reciclar@lenovo. com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo. Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem: Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem: Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii

27 Europejskiej Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992. c. w ramach rynku masowego. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Rozwiązywanie problemów Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację. Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. System nie uruchamia się lub uległ awarii Ładuj akumulator przez pół godziny, a następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. Brak dźwięku podczas dzwonienia lub dźwięk nie jest słyszalny Użyj klawiszy głośności, aby ją wyregulować. Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN. Tablet nie wychodzi z trybu uśpienia Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Opis

Kurs książkowy, czyli uniwersalna instrukcja krok po kroku.

Ta książka to właśnie ta instrukcja obsługi, której szukałeś w pudełku ze swoim laptopem i … nie znalazłeś. Jest to jednocześnie książkowy kurs dla początkujących. Możesz się uczyć wtedy, kiedy ci to odpowiada, w tempie dostosowanym do swoich możliwości.

Dotyczy wszystkich urządzeń z Windows 11 (zarówno Home jak i Pro) obsługiwanych tradycyjnie czyli myszką i klawiaturą. Nieważne, jaka jest marka komputera (czy jest to Dell, Huawei, Lenovo, Asus, HP, Acer czy jakiś inny komputer) – wszystkie urządzenia z Windows 11 obsługuje się podobnie. (Jeśli masz komputer z Windows 10, to kliknij: Obsługa komputera z Windows 10. ) Nasze instrukcje krok po kroku mogą także zastąpić kursy komputerowe.

Podręcznik przeznaczony jest dla początkujących i może zastąpić kurs komputerowy – możesz się uczyć w takim tempie, jakie ci odpowiada. Rozłóż poradnik na biurku (dzięki oprawie spiralkowej się nie złoży) i mając wolne ręce wykonuj krok po kroku polecenia instrukcji.

Na wyraźnych rysunkach masz pokazane, gdzie kliknąć. Właśnie w ten sposób (poprzez samodzielną obsługę komputera) nauczy się każdy, również techniczny „dinozaur”. Seniorzy docenią dużą czcionkę i język wolny od informatycznego żargonu – piszemy po polsku a nie po „informatycznemu”. Oczywiście, w dwóch krótkich tomach możemy nauczyć tylko podstaw, ale gdy opanujesz te podstawy, to do innych rzeczy łatwo dojdziesz sam lub łatwo znajdziesz ich opis w Internecie.

Ta instrukcja krok po kroku skierowana jest do początkujących użytkowników komputera, którzy chcą szybko przełamać barierę nieufności, nauczyć się podstaw i rozpocząć prawdziwą, efektywną pracę z komputerem i Internetem. Niektóre z tych osób preferować będą tradycyjne kursy komputerowe. Dla innych jednak kursy takie są nieatrakcyjne z powodu dużego obciążenia czasowego oraz irytujące ze względu na konieczność dostosowania tempa nauki do współkursantów. Z tą książką będziesz pracować w takim tempie, jakie Tobie odpowiada!

Założenia tego samouczka

 • Nie masz żadnego lub masz jedynie niewielkie doświadczenie w pracy z komputerem. Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem komputera, ta książka nie jest przeznaczona dla Ciebie.
 • Masz nieskrępowany dostęp do komputera. Poradnik ten nie jest książką do poduszki! Ćwiczenia tego kursu musisz przerobić osobiście „na komputerze”. Nauczenie się pracy z komputerem „na sucho” jest tak samo realne jak nauczenie się prowadzenia samochodu jedynie za pomocą książki.
 • Na komputerze, do którego masz dostęp, jest prawidłowo zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 PL. (Literki PL oznaczają wersję polskojęzyczną. ) Jeśli warunek ten nie jest spełniony, to kurs ten będzie mało użyteczny. Jeśli posiadasz system Windows o innym oznaczeniu (np. 7, 8, 8. 1 lub 10), to jego obsługa będzie podobna do opisanej na tym kursie, ale będzie się różnić wieloma szczegółami. Lepiej kup naszą książkę dotyczącą właściwej wersji Windows!
 • Zakładamy, że masz tradycyjny komputer (stacjonarny lub przenośny) obsługiwany za pomocą myszki i klawiatury. Windows 11 może także działać na urządzeniach sterowanych ekranem dotykowym.
 • Instrukcja może służyć do nauki obsługi wszystkich dostępnych na rynku polskim wydań Windows 11: Home, Pro, Enterprise i Education. W zakresie omawianym na tym kursie różnią się one w bardzo niewielkim stopniu. Różnice w dokładnym wyglądzie rysunków i brzmieniu komunikatów wynikać będą bardziej z elastyczności systemów Windows, które przystosowują się do konfiguracji sprzętowej i preferencji użytkownika.
 • Teorię komputerową i informatyczną ograniczamy do niezbędnego minimum. Minimum to musi być jednak zachowane. W szczególności musisz zrozumieć pojęcia systemu operacyjnego, pliku i folderu.
 • Zasadniczą ideą jest nauka przez ćwiczenia, dlatego jesteś proszony o wykonywanie na komputerze poszczególnych czynności związanych z omawianym zagadnieniem.
 • W wykonywaniu tych czynności pomagają Ci ilustracje. Możesz porównać wygląd ekranu Twojego komputera z ilustracją w książce. Wyraźny wskaźnik pokazuje miejsce na ekranie związane z czynnością oznaczoną kolejnym numerem. Uwaga! Wygląd ekranu Twojego komputera może się różnić w mniejszych lub większych szczegółach od ilustracji w książce. System Windows jest bardzo plastyczny i dostosowuje się do możliwości sprzętu oraz do preferencji użytkownika.
 • By zwiększyć Twoją wygodę, każde zagadnienie staramy się umieścić na sąsiadujących stronach, które możesz widzieć jednocześnie bez konieczności przewracania kartek.
 • Instrukcja ta nauczy Cię tylko podstawowych umiejętności i nawyków potrzebnych do pracy z Windows. Nie pretenduje on do tego, żeby nauczyć Cię wszystkich możliwości i narzędzi Windows. Na komputerze z Windows można wykonywać miliony różnych działań. Nie miej do nas pretensji, że nie nauczymy cię wszystkich. Nie opisujemy w ogóle funkcji mniej ważnych, mniej popularnych oraz takich, gdzie można łatwo dojść samemu, jak je obsługiwać. Zakładamy, że jak opanujesz funkcje najbardziej podstawowe, to do tych innych sam już dojdziesz, jeśli w ogóle będziesz je potrzebował.
 • W systemie Windows większość czynności można wykonać na wiele różnych sposobów. Instrukcja pokazuje Ci zwykle tylko jeden sposób wykonania danej czynności. W ten sposób nie jesteś na wstępie obciążany zbyt dużą ilością informacji.

Instrukcja powstała na bazie naszych książek o poprzednich wersjach Windows. Zintegrowaliśmy tekst z aż trzech takich książek „Obsługa komputera z Windows 10”, „LAPTOP. Uniwersalna instrukcja obsługi” i „Windows 10. Instrukcja obsługi”, wybierając z nich, to co najlepsze, usuwając powtórzenia i oczywiście zmieniając go tam, gdzie Windows 11 różni się od Windows 10. W efekcie TOM 1. książki podzielony jest na Lekcję wstępną – zerową (dla zupełnych początkujących), 7 rozdziałów i dodatki. Lekcja wstępna przeznaczona jest dla zupełnych początkujących, dla których jest to pierwsze zetknięcie z komputerem. Jeśli obsługiwałeś już komputer, to możesz ją opuścić, chyba, że chciałbyś zacząć naukę od zera.

TOM 1. tej książki powinien wystarczyć do opanowania podstaw obsługi komputera z najnowszym systemem operacyjnym Windows. Dla tych jednak, dla których to za mało, oferujemy także TOM 2. Zawarliśmy tam kilka zagadnień, które nie zmieściły się w TOMie 1. W szczególności omawiamy kilka ciekawych aplikacji, które zawarte są w wersji instalacyjnej Windows 11 bądź które łatwo doinstalować, bo są zawarte w Microsoft Store. W TOMie 1. omówiliśmy Windows 11 bardziej jako system operacyjny. Jeśli przedstawialiśmy poszczególne aplikacje, jak np. Notatnik, to po to by zilustrować pewne ogólne zasady postępowania z aplikacjami w systemie Windows – jak np. je uruchamiać, zamykać, rozmieszczać na pulpicie, zapisywać tworzone przez nie pliki bądź je drukować. Czyli w TOMie 1. przedstawiliśmy Windows 11 jako system operacyjny a w TOMie 2.
pokażemy kilka zawartych w nim aplikacji użytkowych, takich jak WordPad, Paint, Kalendarz, Kalkulator, Pogoda, Mapa, Poczta, Skype czy Spotify.
Na koniec TOMu 2. koniec zajrzymy „pod maskę” komputera. Życzymy Ci, żebyś nigdy nie miał kłopotów wymagających zajrzenia do opisywanych w dwóch ostatnich rozdziałach Menedżera zadań i Menedżera urządzeń, ale może cię to nie ominąć i dlatego warto wiedzieć, co to jest, jak tam wejść i jak dokonać „drobnych napraw”.

Windows 11 Home a Windows 11 Pro

Instrukcja powstała na podstawie Windows 11 Home ale jest w 100% aktualna dla Windows 11 Pro. Wszystkie funkcje, które są zawarte w wersji Home występują w wersji Pro. W Windows 11 Pro występuje natomiast trochę funkcji, których nie ma w Home. Tych i tak byśmy w tej książce nie omawiali, gdyż przeznaczone są one dla administratorów sieci komputerowych w dużych firmach.

Fragmenty książki do zapoznania się

Zapoznaj się z lekcją wstępną instrukcji Obsługa komputera i laptopa z Windows 11

Spis treści TOMu 1. z obrazem niektórych stron

Wstęp 8

Założenia tego samouczka 8
Windows jako system operacyjny 11
Komputery z systemem Windows 13
Nie bój się komputera!!! 14

0. Lekcja wstępna 16

Włączanie komputera 16
Nie bój się myszy 21
Menu startowe 28Przewijanie (pasek przewijania) 30
Uruchamianie programów/aplikacji 32
Okno programu 34
Przesuwanie obiektów 40Zmiana rozmiarów okien 41
Czy jesteśmy w Internecie? 42
Surfowanie po Internecie – Microsoft Edge 44
Zamykanie Windows i wyłączanie komputera 50

1. Włączanie, co widać na ekranie, wyłączanie 52

Włączanie komputera 52
Logowanie na konto 54
Konta użytkownika 55
Elementy ekranu 57
Przycisk Start, menu start 58
Lista Wszystkich aplikacji 59
Kliknięcie Start prawym przyciskiem 61
Pulpit, skróty 61
Pasek zadań 64
Obszar powiadomień (zasobnik) 65
Wyłączanie komputera czyli zamykanie Windows 66
Automatyczne wyłączanie się komputera 68

2. Aplikacje w oknach 69

Uruchamianie programów 70
W menu startowym we Wszystkich aplikacjach 70
Uruchamianie programów poprzez wpisanie fragmentu
jego nazwy 72
Wyeksponowanie najbardziej potrzebnych programów 73
Uruchamianie programu poprzez otwarcie jego dokumentu 76
Okna programów 78

3. Obsługa programów 80

Program z menu tradycyjnym, okienko dialogowe 82
Klawiatura 84
Polskie litery 85
Programy sterowane wstążką 86
„Gorące klawisze” 88
Schowek 90
Cofanie 92
Pomocy! 94
Drukowanie 96
Zapisywanie dokumentów/plików 98
Otwieranie plików (dokumentów) 100

4. Jakie programy 101

Instalacja programu z Internetu na przykładzie Google
Chrome 102
Sklep (Microsoft Store) 106
Instalowanie aplikacji ze sklepu na przykładzie Netflixa 106
Wymagania systemowe programu 108
Deinstalacja programów 110

5. Pliki i foldery, Eksplorator plików 112

Eksplorator plików – uruchamianie 114
Okno Eksploratora plików 115
Urządzenia zewnętrzne 118
Widok plików 120
Tworzenie nowych folderów 122
Zmiana nazwy folderów i plików 123
Rozszerzenia nazw plików 124
Zaznaczanie plików i folderów 126
Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów 128
Metodą „przenieś i upuść” 128
Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów przez Schowek 130
Usuwanie plików i folderów 131
Kosz 132
OneDrive – automatyczna kopia zapasowa 134
Nagrywanie na płytkę CD/DVD 136
Przykład praktyczny: kopiujemy zdjęcia z telefonu na komputer 137

6. Internet 142

Połączenie internetowe 142
Połączenie Wi-Fi 145
Połączenie za pomocą kabla 149
Przeglądarki internetowe 150
Surfowanie po stronach WWW – obsługa
najpopularniejszych przeglądarek (Edge, Chrome i
Firefox) 152
Karty 152
Do strony o znanym adresie 153
Przewijanie 153
Powiększanie obrazu 154
Hiperłącze (łącze, hiperlink, link, odnośnik, odsyłacz) 154
Przyciski Wstecz, Dalej i Odśwież 154
Historia 155
Autouzupełnianie 155
Gdy nie znamy adresu 156
Ulubione / Zakładki 158
Przeglądanie InPrivate (incognito) 160

7. Ustawienia 162

Jak się dostać do Ustawień 162
Poruszanie się po Ustawieniach 164
Ustawienia a Panel sterowania 166
Oszczędzanie energii 168
Aktualizacje czyli Windows Update 170
Język, klawiatura, „polskie litery” 172
Jak sprawdzić wersję Windows 174
Ustawienia czasu 175
Konta użytkowników 176

Dodatek. Klawiatura 178

„Polskie litery” 184
Skróty klawiaturowe 185

Więcej informacji, czyli siła Internetu 186

Ta książka jest dla Ciebie jeśli: 188

 1. Jesteś dinozaurem i chcesz się nauczyć obsługi komputera. Wiek? 10-110 lat. W gruncie rzeczy nie chodzi o to, ile masz lat, ale że czujesz, że nie nadążasz za młodymi jeśli chodzi o nowinki techniczne.
 2. Masz komputer (stacjonarny lub laptop) z Windows 11. 

Spis treści TOMu 2.

WordPad, czyli pisanie (przykład edytora tekstu obsługiwanego za pomocą wstążki) 11

Wstążka 11

Wstążka – ćwiczenia 14

Przycisk Plik 16

Pasek szybkiego dostępu 18

Wydawanie poleceń za pomocą klawiatury – „gorące klawisze” 19

Piszemy list 20

Zapisywanie na dysku 24

Pisanie dłuższego tekstu 26

Klawisz Enter 26

Akapit 26

Znaki interpunkcyjne 27

Zaznaczanie fragmentu tekstu 28

Schowek 30

Przenoszenie przez Schowek 31

Cofanie 31

Kopiowanie przez Schowek 33

Czcionka 33

Kończymy list 35

Paint, czyli rysowanie (przykład programu graficznego) 38

Kalendarz, czyli kiedy dentysta 45

Kalkulator, czyli … kalkulator 50

Pogoda 56

Mapa, czyli podróże myszką po mapie 64

Cortana, czyli coś, czego nie ma (po polsku) 68

Poczta, czyli poczta elektroniczna (odbieranie i wysyłanie maili) w Windows 69

Jak działa poczta elektroniczna? 69

Konta poczty elektronicznej 70

Uruchamianie programu Poczta 71

Dodawanie nowego konta e-mail w aplikacji Poczta 72

Dodawanie istniejącego konta 74

Tworzenie nowego konta w aplikacji Poczta 75

Redagowanie i wysyłanie wiadomości 80

Odbieranie, przeglądanie i czytanie poczty 82

Odpowiadanie na list 85

Wysyłanie listu z załącznikiem 88

Otwieranie załącznika 90

Skype, czyli wideotelefonia internetowa 92

Ściąganie i instalacja aplikacji Skype 94

Skype – pierwsze uruchomienie i logowanie 96

Dodanie zdjęcia profilowego 98

Testowanie audio 99

Testowanie wideo 100

I jeszcze zgody 100

Rozmowa testowa 102

Dodawanie do listy kontaktów 106

Lista znajomych i ich dostępność 108

Dzwonimy do kogoś 110

Przebieg rozmowy 111

Odbieramy telefon 112

Rozmowy tekstowe 114

Dzwonienie na „normalne” telefony 116

Ustawienia Skype’a 118

Skype czuwa 120

Spotify, czyli muzyka z Sieci 122

Pierwsze uruchomienie Spotify 124

Bieżące korzystanie ze Spotify 126

Ulubione i Playlisty (listy odtwarzania) 130

A może wersja Premium 132

Menedżer zadań 134

Uruchamianie Menedżera zadań 135

Widok uproszczony Menedżera zadań 136

Pełny widok Menedżera zadań 138

Procesy 139

Wydajność 142

Historia aplikacji 143

Uruchamianie 144

Użytkownicy 146

Szczegóły 147

Usługi 148

Menedżer urządzeń i sterowniki 150

Co to jest Menedżer urządzeń 150

Uruchamianie Menedżera urządzeń 151

Różne widoki Menedżera urządzeń 151

Zasoby 153

Widok > Urządzenia według typów 153

Widok > Urządzenia według połączeń 156

Widok > Pokaż ukryte urządzenia 158

Urządzenia „problemowe” 159

Zarządzanie urządzeniami 160

Właściwości urządzeń 165

Bezpieczeństwo w Internecie 171

Ta książka jest dla Ciebie jeśli: 176

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork Xl426

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork Xl426

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson Hytork Xl426