Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p

Haier Hlp22p to podręcznik zastępczy, który zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy systemów chłodniczych Haier. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konserwacji i napraw chłodniczych, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania i przechowywania urządzenia. Dostarcza ważnych informacji dotyczących wszystkich funkcji i ustawień, które należy znać, aby móc fachowo użytkować i naprawiać chłodnicę. Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p to niezbędny przewodnik, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej instalacji i korzystania z chłodnic Haier.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

PRIDE: Adopcja

• Podręcznik dla kandydatów Program PRIDE: Adopcja– 80 zł
• Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Adopcja 2017 – bezpłatny plik pdf

PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza• Podręcznik dla kandydatów Program PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza – 85 zł
• Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza – 50 zł
PRIDE: Zawodowa Piecza Zastępcza• Moduł szkoleniowy podstawowy „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej” – 50 zł
• „Dziecko z niepełnosprawnością w zawodowej rodzinie zastępczej – opieka i wychowanie” (moduł specjalistyczny)- 50 zł
• „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej umieszczone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawie nieletnich” (moduł specjalistyczny) – 50 zł
• „Dziecko w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 45 zł
• Przewodnik dla Trenera Program PRIDE: Zawodowa Piecza Zastępcza – 65 zł

Plansze PRIDE: materiały trenerskie do wykorzystania podczas sesji szkoleniowych – 150 zł

Zabezpieczone w tekturowej tubie, profesjonalne plakaty z listwą, zawierają następujące treści:• Co oznacza słowo „PRIDE”
• Sesje programu PRIDE: Adopcja/PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza
• 5 kategorii kompetencji
• Schemat tworzenia się więzi w 1 roku życia
• Schemat tworzenia się więzi w 2 roku życia
• Schemat więzi pozabezpiecznej
• Trzynaście blokad komunikacji interpersonalnej
• Sześć kroków postępowania w sytuacji konfliktu
• Wybrane techniki dyscyplinowania
• Schemat przeżywania żalu po stracie
• Przykładowa lista emocji

Materiały kwalifikacyjne PRIDE:Pliki pdf przesyłane na zamówienie trenera.• Księgi Życia dla kandydatów na rodziny zastępcze
• Księgi Życia dla kandydatów na rodziny adopcyjne
• Tabela mocnych stron i potrzeb rodziny – wersja dla trenera
• Tabela mocnych stron i potrzeb rodziny – wersja dla kandydatów PRIDE: Adopcja

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastępczy Haier Hlp22p