Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e

Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e to przegląd, który służy do diagnostyki i konserwacji systemu FlexMax901e firmy C-COR. Przegląd obejmuje testowanie powłoki, sprawdzanie wszystkich ustawień systemu, wykonywanie wszystkich wymaganych prac konserwacyjnych i sprawdzanie systemu pod kątem jego funkcjonalności. Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e zazwyczaj wykonywany jest co najmniej raz w roku, aby zapewnić prawidłową pracę systemu i zapobiec jego uszkodzeniu. Przegląd techniczny może być również wykonany w celu wykrycia i usunięcia problemów technicznych, które mogą wystąpić w systemie FlexMax901e. Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e można wykonać samodzielnie lub skorzystać z usług serwisowych firmy C-COR.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e

Nie tylko samochody wymagają okresowych przeglądów technicznych. Także spora część przyczep samochodowych musi przechodzić odpowiednie badania. Jest ono obowiązkowe, a jego potwierdzeniem jest wpis w dowodzie rejestracyjnym przyczepki. Jak wygląda taki przegląd i ile kosztuje? Sprawdź sam.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc jeździć z przyczepką?

Aby wyjechać samochodem z przyczepką na publiczne drogi, należy spełnić kilka istotnych warunków.

 • Samochód musi posiadać hak do transportu przyczepy samochodowej. Wiąże się to nie tylko z montażem odpowiedniego wyposażenia, ale także z uzyskaniem homologacji i stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Przyczepka musi być zarejestrowana oraz posiadać wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. Należy pamiętać, że osobne ubezpieczenie dotyczy auta, a inne przyczepy samochodowej.
 • Oba pojazdy powinny mieć aktualny przegląd techniczny, o czym wiele osób może zapomnieć. Wyjątkiem są przyczepki lekkie z DMC do 750 kg, które nie wymagają okresowego badania.
 • Kierujący musi posiadać odpowiednie prawo jazdy. W przypadku zestawów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3, 5 tony wystarczy kategoria B, powyżej tej wartości konieczne jest natomiast posiadanie prawa jazdy B+E.

Dopiero spełnienie wszystkich warunków umożliwia wyruszenie w trasę. Kwestia, która budzi najwięcej wątpliwości, to przegląd techniczny przyczepki samochodowej. Dlatego warto zapoznać się z tym tematem lepiej.

Przegląd techniczny przyczep samochodowych

Każda przyczepka lekka oraz ciężka posiada własny dowód rejestracyjny, w którym wpisany jest aktualny przegląd oraz data kolejnej, wymaganej wizyty w stacji kontroli pojazdów. W przypadku lekkich przyczep, których dopuszczalna masa całkowita wynosi do 750 kg, najczęściej udzielany jest przegląd bezterminowy. Dzięki temu nie ma potrzeby zapamiętywania kolejnej daty przeglądu pojazdu.

W przypadku cięższych przyczep DMC do 3, 5 tony przegląd wymagany jest po 3 latach od pierwszej rejestracji, a następnie co drugi rok.

Co diagnosta sprawdza w czasie przeglądu przyczepy samochodowej?

W czasie badania technicznego sprawdzane jest przede wszystkim oświetlenie oraz hamulce. Ma to zapewnić bezpieczne poruszanie się po drogach oraz przewożenie cięższych ładunków bez stwarzania zagrożenia.

Ile kosztuje wykonanie przeglądu przyczepki samochodowej?

Koszt przeglądu związany z maksymalną dopuszczalną masą przyczepy samochodowej:

 • przyczepa ciężarowa i specjalna do 3, 5 tony to koszt 78 zł,
 • przegląd przyczepy specjalnej i ciężarowej między 3, 5, a 16 ton kosztuje 163 zł,
 • największe przyczepy o DMC powyżej 16 ton to wydatek 177 zł w celu wykonania badania.

Przy tym należy pamiętać, że przyczepki poniżej 750 kg nie wymagają w ogóle przeglądów technicznych.

Pamiętaj o przeglądzie

Warto sprawdzać regularnie przegląd większych przyczep ciężarowych i specjalnych, ponieważ brak wykonanego badania na stacji kontroli pojazdów może skutkować nie tylko zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, lecz także brakiem możliwości dalszej jazdy, co może być jeszcze bardziej kosztowne.

Przegląd techniczny samochodu będzie prowadzony na nowych zasadach. Poza fotografowaniem każdego auta podczas badania, kierowcy powinni liczyć się z dotkliwymi karami za spóźnienie. Konsekwencje przewidziano też dla diagnostów za nieuczciwe praktyki. Tak rewolucyjne zmiany miały wejść w życie z 1 stycznia 2020 roku. Jednak do dziś nikt nie wykonał nawet jednego zdjęcia na ścieżce diagnostycznej stacji kontroli pojazdów? O przyczyny dziennik. pl zapytał Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem reformy. I okazuje się, że na drodze pojawiły się zakręty…

– Projekt przedmiotowej ustawy 21 października 2020 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Obecnie analizowane są uwagi, propozycje i postulaty zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych – powiedział dziennik. pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Na tym etapie prac jest jeszcze za wcześnie na określenie ostatecznego kształtu zaproponowanych w nowelizacji rozwiązań. Ponadto, z uwagi na złożoność regulacji i dużą liczbę uwag, a także konieczność przeprowadzenia prac parlamentarnych nad projektem ustawy, termin wejścia w życie nowych rozwiązań ulegnie przesunięciu. Obecnie jest jednak za wcześnie, aby podać dokładną datę obowiązywania nowych zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów – wyjaśnił.

Więcej światła na sytuację związaną z nowymi zasadami przeglądów technicznych rzucił Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

– Termin od samego początku był nierealny. Bardzo mnie dziwi, że powstał taki chaos informacyjny – powiedział nam Barankiewicz. – Projekt został skierowany do konsultacji. Wyznaczono termin 30 dni. Dosyć długi, ale świadczący o tym, że Ministerstwo Infrastruktury chce ten projekt rzetelnie skonsultować. Czas na przesyłanie uwag upływał 20 listopada 2020 roku. Według mojej wiedzy uwag jest bardzo dużo, o różnym ciężarze gatunkowym, od drobnych po kierunkowe. Jest szansa na to, że nowe przepisy będą lepiej skonsultowane niż poprzednim razem. Ministerstwo zaktualizowało przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów na II kwartał 2021 roku – wyjaśnił.

Przegląd techniczny po nowemu na wiosnę. Jakie zmiany?

Czyli nowe przepisy mają szansę wejść w życie wiosną. A jakich zmian powinni spodziewać się kierowcy po zakończeniu konsultacji?

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w piśmie do ministerstwa ocenia projekt jako... wadliwy. Diagności nie kryją rozczarowania, że dostali do oceny zaledwie mały fragment zmian. Brakuje im projektów aktów wykonawczych, które dałby pełny obraz nowych obowiązków i wymogów związanych z badaniami technicznymi. Mimo tego feleru przedstawiciele PISKP na 18 stronach zgłosili przeszło 30 uwag do nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym.

Przegląd techniczny samochodu/PAPMarcin Bielecki

Kierowca zaskarży przegląd auta od razu

Kierowców powinny zainteresować propozycje diagnostów dotyczące powtórnych badań technicznych. Rządowa propozycja przewiduje, że jeśli ktoś uzna, że przegląd jego auta został przeprowadzony z naruszeniem przepisów prawa, to ma możliwość ponownej kontroli (w pod nadzorem pracownika Transportowego Dozoru Technicznego) w ciągu 2 dni roboczych od pierwszej. Jeśli powtórzone badanie okaże się pomyślne dla skarżącego kierowcy, wtedy ten nic nie płaci. Koszt pokryje przedsiębiorca prowadzący daną stację.

Zdaniem PISKP to rozwiązanie jest krzywdzące, ponieważ tak długi termin pozwala posiadaczowi pojazdu na wykonanie dowolnych napraw lub modyfikacji. – W takiej sytuacji nie będzie możliwe stwierdzenie, czy diagnosta wykonując badanie pierwotne faktycznie popełnił błąd lub wykonał je niezgodnie z przepisami – zauważają przedstawiciele branży i proponują, by wprowadzić wymóg kwestionowania badania od razu po jego wykonaniu. A diagnosta zgłoszone zastrzeżenia powinien dokumentować na zaświadczeniu i przesłać do bazy CEP.

Droższe badanie techniczne?

PISKP podnosi też temat podwyżek opłat za badanie techniczne. Diagności domagając się od ministerstwa nowych stawek przypominają, że obowiązujące dziś pozostają niezmienne od 2004 roku. Postulat podpierają szczegółowymi wyliczeniami. W ich ocenie na przestrzeni przeszło 16 lat w górę poszły koszty podatków, energii, ogrzewania, ZUS, minimalnej pensji czy sprzętu potrzebnego do przeprowadzania przeglądów. Jeśli resort przychyli się do prośby o wprowadzenie zmian, wówczas kierowcy zapłacą więcej. Na tym jednak nie koniec.

Przedstawiciele branży odnieśli się też do kar dla przedsiębiorców prowadzących SKP. Resort chce, by groziło im do 10 tys. zł kary, jeśli dopuszczą oni do przeprowadzenia badania technicznego przez osobę niebedącą diagnostą lub przegląd będzie realizowany nieprawidłowo i w dodatku bez wymaganego sprzętu kontrolno-pomiarowego czy w budynku niespełniającym wymagań. Zdaniem PISKP to zbyt dotkliwe konsekwencje, szczególnie mając na uwadze "obecną sytuację gospodarczą oraz od wielu lat niezmienne opłaty za badania techniczne". Stąd proponują obniżenie grzywny do 5 tys. zł.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjnydziennik. plKary dla kierowców za spóźnienie na przegląd

Diagności podnoszą też problem kierowców spóźniających się na przegląd. Ministerstwo ustawą chce wprowadzić nową opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po terminie wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. Zakłada, że jeśli ktoś stawi się na przegląd po upływie 30 dni po wyznaczonej dacie, wówczas będzie musiał zapłacić podwójną stawkę opłaty, którą miałby wyjąć z kieszeni dotrzymując terminu. Dziś badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 97 zł. 162 zł jeśli auto jest wyposażone w instalację gazową LPG. Przegląd okresowy motocykla to 62 zł, a ciężarówki 153 zł.

Pieniądze za przegląd od spóźnialskich przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów ma oddawać do skarbca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego podległego resortowi infrastruktury. Zdaniem PISKP proponowane przepisy nie określają kwestii związanych z odprowadzeniem podatku VAT – w projekcie nie określono czy do TDT trafia kwota netto czy brutto. Do tego diagności proponują by dodatkową opłatę, traktowaną jako karę dla kierowcy, przekazywać jednak bezpośrednio do Skarbu Państwa jak ma to miejsce np. przypadku mandatów.

Koniec przekrętów? Zdjęcia dowodem przez dwa nie pięć lat

Diagności uważają, że obowiązek przechowywania zdjęć potwierdzających obecność pojazdu na badaniach technicznych przez 5 lat to zdecydowanie za długo. Z wyliczeń PISKP wynika, że każda stacja (jest ich ponad 5, 3 tys., rocznie przeprowadzają 19 mln badań) musiałaby w tym czasie przechowywać średnio nawet 89 tys. zdjęć (5 fotografii jednego pojazdu). Dlatego proponują dwa rozwiązania: wysyłać pliki do Centralnej Ewidencji Pojazdów, tak by nie gromadzić ich na dyskach w SKP, a jeśli nie da się tego zrobić, to przynajmniej skrócić termin przechowywania zdjęć do 2 lat. Ponieważ, jak argumentują, im dłuższy okres przechowywania zdjęć i ich masa, tym będzie to bardziej kosztowne dla przedsiębiorców.

Po co tyle zachodu? Fotografie mają stanowić dowód i umożliwić identyfikację oraz weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany przeglądowi. Dokumentacja przeglądu będzie musiała zawierać wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę samochodu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza. To oznacza koniec podbijania pieczątki w dowodzie rejestracyjnym auta, które nawet nie pojawiło się ścieżce diagnostycznej stacji kontroli pojazdów. org/ImageObject" data-item-uuid="d69c7ccf-f57f-4ef0-a78a-500a2f6f4fff">

Przegląd techniczny samochodu z hakiem

Izba zwraca też uwagę na problem dodatkowych badań technicznych pojazdów z hakiem holowniczym. Obecnie diagności nie mogą przesyłać do CEP wyniku kontroli – zapisywane są w SKP w trybie awaryjnym. A to rodzi niejasności co do płatności. Niektóre stacje w myśl zalecenia resortu cyfryzacji nie pobierają od kierowców pieniędzy. Część jednak wymaga opłaty ewidencyjnej, argumentując, że należy się ona za przeprowadzone badanie. W ocenie PISKP wystarczy uzupełnić katalog o dodatkowe badanie techniczne i zniknęłaby luka istniejąca od 13 listopada 2017 roku.

Zrobisz przegląd kontrolny

Przedstawiciele PISKP proponują także rozszerzenie listy badań technicznych o przegląd na wniosek właściciela auta (np. przed dłuższym wyjazdem czy dla skontrolowania jakości naprawy wykonanej w serwisie) czy kontrolę samochodu zarejestrowanego za granicą, gdy wygasa ważność przeglądu z kraju "macierzystego".

Do tego Izba podniosła problem pojazdów przeznaczonych do sportów motorowych (przecież rajdówki w trakcie zawodów przemieszczają się także po drogach publicznych). PISKP chce zlikwidować lukę prawną i wskazuje na konieczność regulacji warunków technicznych (ewentualnego ich wyłączenia) dla takich aut.

Przegląd techniczny to obowiązek

– Przeprowadzenie badania technicznego to obowiązek każdego właściciela samochodu powiedziała dziennik. pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Pojawia się jednak pytanie, gdzie najlepiej go wykonać? Aby pomóc kierowcom w podjęciu tej decyzji udostępniliśmy w naszej aplikacji opcję "Warsztaty". Dzięki niej użytkownicy mogą sprawdzić jakie serwisy znajdują się w okolicy i przede wszystkim jak są oceniane przez klientów. Najlepsi mechanicy otrzymują certyfikat potwierdzający najwyższą jakość usług i obsługi – wyjaśniła. org/ImageObject" data-item-uuid="87c8133b-1428-4822-87e5-3052a1c41c9c">

ITS

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S. A. Kup licencję

Przegląd techniczny budynku jest obowiązkowy! GUNB przypomina o obowiązku wykonania kontroli okresowej budynku do 31 maja 2023, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Jakie przeglądy techniczne są obowiązkowe i dla jakich budynków? Jakie są terminy? Ile kosztuje przegląd techniczny budynku? Co obejmuje?

Spis treści

 1. Kto odpowiada za przegląd techniczny budynku?
 2. Przegląd techniczny budynku, czyli rodzaje kontroli
 3. Przegląd techniczny nie mniej niż raz w roku
 4. Przeglądy techniczne budynków nie mniej niż co 5 lat
 5. Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych - do 31 maja 2023
 6. Przegląd techniczny budynku w specjalnych okolicznościach
 7. Obowiązkowe przeglądy budynku jednorodzinnego
 8. Jakie kary za niewykonanie obowiązkowego przeglądu?
 9. Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

Kto odpowiada za przegląd techniczny budynku?

Za przegląd techniczny budynku, czyli za jego okresową kontrolę odpowiada w pierwszej kolejności właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, jeśli takie przeniesienie obowiązków zawarte będzie w umowie pomiędzy nimi. Zgodnie z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, mają oni nie tylko użytkować budynek zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, ale również utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Nie oznacza to, oczywiście, że należy jedynie utrzymywać budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym, bo można dokonywać wszelkich zmian dotyczących chociażby zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem przejścia przez wszelkie procedury inwestycyjne. Szczególnemu nadzorowi podlegają:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
 • ochrona przed hałasem i drganiami,
 • oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

Taka odpowiedzialność za stan techniczny obiektu oznacza, że właściciel lub zarządca nieruchomości są zobligowani do podejmowania czynności w zakresie bieżącej konserwacji i wykonania obowiązkowych przeglądów okresowych budynków przez osoby do tego uprawnione.

 • Przeglądy okresowe budynków - co mówią przepisy? Sposób przeprowadzenia przeglądów okresowych
 • Przeglądy budowlane domów jednorodzinnych. Przegląd budowlany a wypłata odszkodowania
 • Przegląd techniczny budynku do 31 maja 2023!

  GINB przypomina właścicielom i zarządcom obowiązku wykonania przeglądu technicznego budynku do 31 maja 2023. Dotyczy ona budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

  Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie na piśmie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

  Przegląd techniczny budynku, czyli rodzaje kontroli

  Rozróżnić można obowiązkowe przeglądy techniczne wykonywane nie mniej niż raz w roku lub nie mniej niż co 5 lat, ich zasadność determinują pewne uwarunkowania, w jakich obiekt jest użytkowany. Obiekty wielkopowierzchniowe muszą być kontrolowane dodatkowo w systemie dwuletnim.

  Są też przeglądy techniczne, które przeprowadza się doraźnie, gdy zaistnieją ku temu okoliczności. Chodzi w tym przypadku o kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu oraz kontrolę w sytuacji zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń.

  Ilość kontroli zależy od świadomości właściciela lub zarządcy o stanie technicznym użytkowanego obiektu, jak i budżetu. Nie różnią się one nazwą, a zakresem w myśl zasady, ze elementy bardziej narażone na dewastacje i uszkodzenie oraz częściej używane są przeglądane częściej, a protokoły z tych przeglądów w zakresie rocznym czy pięcioletnim powinny być przechowywane w książce obiektów budowlanych.

  Przegląd techniczny nie mniej niż raz w roku

  Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd stanu technicznego:

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 • W katalogu corocznych przeglądów technicznych nie ma obowiązku sprawdzania badania instalacji elektrycznej. Warto jednak podkreślić, że niesprawna instalacja elektryczna stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Przegląd techniczny budynku należy przeprowadzać co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym.

  Warto przypomnieć, że przeglądy budynków mieszkalnych powinny się odbywać w okresie wiosennym. A budynków wielkopowierzchniowych w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne dotyczy również budynków mieszkalnych, a szczególnie tych elementów budynku, które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku. Przeglądem technicznym takich budynków (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm. ) należy objąć stan techniczny:

 • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 • pokryć dachowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku,
 • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
 • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
 • Przepisy Prawa budowlanego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Należy jednak przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. :

 • urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
 • służące czasowemu gromadzeniu odpadów stałych,
 • urządzenia filtrujące czy wygłuszające.
 • Obowiązek kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska nie został w przepisach ograniczony ani co do rodzaju obiektu budowlanego, ani podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej.

  Przegląd techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinien polegać na sprawdzeniu:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c. o., itp. ),
 • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych (zgodnie z § 34 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),
 • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
 • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 • Osoba dokonująca przeglądu technicznego przewodów kominowych ma obowiązek sporządzić protokół, który ma być załącznikiem do książki obiektu budowlanego. Jeżeli osoba kontrolująca stwierdzi łatwopalne substancje w przewodach wentylacyjnych, spalinowych i dymowych powinna niezwłocznie poinformować o powyższym fakcie właściciela lub zarządcę, który zgodnie z art. 70 ma obowiązek natychmiastowej realizacji zaleceń, a wykonanie tych zaleceń powinien potwierdzić wykonawca przed przekazaniem kopii protokołu do PINB.

  Warto tu przypomnieć, że procedurę wykonywania okresowego przeglądu stanu technicznej sprawności instalacji gazowej (oraz zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności) w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zasilanych z sieci gazowej, określa norma PN-M -34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

  Przeglądy techniczne budynków nie mniej niż co 5 lat

  Zakres obowiązkowych przeglądów przeprowadzanych nie mniej niż raz w roku i nie mniej niż raz na 5 lat jest różny, z wyjątkiem części budowlanej, która jest wspólna dla obu tych przeglądów. Sprawdzenie stanu technicznego obiektu co 5 lat dotyczy:

 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 • Jeżeli w danym roku pokrywają się terminy przeglądów rocznych i 5-letnich, można przeprowadzić jedną wspólną kontrolę obiektu uwzględniającą wszystkie elementy wskazane do sprawdzenia. 

  Zakres przeglądu tzw. rocznego jest odmienny od tzw. pięcioletniego. A zatem nie może jeden zastępować drugiego. Zakres przeglądu wykonywanego co najmniej raz na 5 lat dotyczy przede wszystkim tych elementów budynku, które nie sprawdzamy co roku z uwagi na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Dodatkowo przeglądamy obiekty, niestanowiące naszej własności, lecz przynależne do obiektu, które mogą wpływać na użytkowanie czy estetykę otoczenia i obiektu (np. wszystkie elementy, które wystają poza obrys budynku).

  Dodatkowo sprawdzamy urządzenia i badamy instalacje elektryczną pod kątem zużycia (pomiary), a zatem przydatności obiektu do dalszego użytkowania. Warto wtedy nakazać osobie sprawdzającej, aby nie tylko postępowała zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników, obiektu i środowiska, ale także sporządzenia (jako niezależny ekspert) planu remontów, w celu przywrócenia obiektowi odpowiedniego stanu technicznego.

  Dlatego, jeżeli chcemy zastąpić przegląd roczny pięcioletnim, należy w protokole dodać zapis, że kontrola obejmuje również zakres przeglądu opisanego w art. 62 ust, 1 pkt. 1., czyli kontrola gruntowna zawierająca zakres tzw. roczny i tzw. pięcioletni w jednym protokole.

  Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych - do 31 maja 2023

  Obowiązkowe przeglądy techniczne dotyczą budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m² niezależnie od powierzchni dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² (np. wiaty, dla których nie można określić powierzchni zabudowy).

  Dla wyjaśnienia, obiekty wielkopowierzchniowe, które nie mają powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m², to bez względu na powierzchnię dachu podlegają kontroli nie mniej niż raz w roku. Jeżeli budynek ma powierzchnię ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po dach, i każda z tych samodzielnych konstrukcyjnie części jest samodzielnym budynkiem o powierzchni poniżej 2000 m², wówczas nie podlega przeglądowi technicznemu co 2 lata, ale co najmniej raz w roku.

  Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych powinny być przeprowadzane co najmniej (czyli może być ich więcej) 2 razy w roku, przed i po okresie zimowym w terminach:

 • do 31 maja oraz
 • do 30 listopada.
 • Zakres takiego przeglądu obejmuje tryb kontroli rocznej, o której mowa w art. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe).

  Przegląd techniczny budynku w specjalnych okolicznościach

  Do takich okoliczności należą czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt budowlany, które mogły spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie takim uszkodzeniem, a co za tym idzie – powstało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. A tymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą spowodować zagrożenia są: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie. Kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia opisanych wyżej okoliczności powiązanych z obiektem budowlanym.

  Inaczej jest z kontrolą w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń. Taką potrzebę mogą zgłosić właściciele lub lokatorzy mieszkań, którzy mają zastrzeżenia co do warunków bezpiecznego użytkowania ich lokali. Przekładając to na język prawa, chodzi o art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Poczucie naruszenia tych zasad może być podstawą przeglądu technicznego w tym trybie, którą właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia

  Obowiązkowe przeglądy budynku jednorodzinnego

  Właścicielom domów jednorodzinnych często wydaje się, że skoro są „na swoim”, nie obowiązują ich przeglądy techniczne. Otóż tak nie jest. Art. 62. Prawa budowlanego narzuca obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych:

 • co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych,
 • przynajmniej raz na 5 lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.
 • Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z corocznych przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Co nie znaczy, że dla własnego bezpieczeństwo nie powinni ich przeprowadzać. Tak jak raz na 5 lat należy skontrolować instalację elektryczną i piorunochronną. Jeżeli dom jest wyposażony w kocioł, to one również podlegają przeglądom technicznym co 2-4 lata, w zależności od ich mocy.

  Właściciel domu do przeprowadzenia przeglądu technicznego musi zatrudnić osoby z odpowiednimi uprawnieniami (prawo nie zabrania żeby to by właściciel domu o ile jest uprawniony). Dowodem tych kontroli są protokoły z przeglądów. Brak udokumentowanych przeglądów technicznych podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku i to dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Brak dokumentacji z okresowych przeglądów technicznych może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.

  Jakie kary za niewykonanie obowiązkowego przeglądu?

  Właściciele lub zarządcy budynku, którzy nie przeprowadzają regularnych obowiązkowych przeglądów technicznych budynków oraz nie utrzymują nieruchomość w odpowiednim stanie technicznym podlegają karze grzywny (co najmniej 100 stawek dziennych), karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności (do roku). Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, za który odpowiadają,

  Właściciele lub zarządcy, którzy nie usuną wykrytych w czasie kontroli nieprawidłowości działania instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska – podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny.

  Osoby, które nie umożliwiają przeprowadzania regularnych obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji – podlegają karze grzywny.

  Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

  Cena przeglądu technicznego budynku zależy oczywiście od wielkości budynku, zakresu kontroli i lokalizacji. Przykładowo w Warszawie za przegląd techniczny budynku półroczny i roczny:

 • dla budynku do 500 m² zapłacimy od 350 zł wzwyż (zależy od zakresu kontroli)
 • do 2000 m² powierzchni użytkowej zapłacimy od 450 zł
 • powyżej 2000 m² to koszt od 500 zł.
 • Za obowiązkowy przegląd 5-letni do podanych powyżej cen doliczyć trzeba minimum 20%. Osobne stawki obowiązują za przeglądy instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie oraz przeglądy instalacji wentylacji. Jeszcze droższe jest badanie termowizyjne - w Warszawie to koszt minimum 500 zł za samo badanie, jeśli potrzebne nam jest opracowanie wyników trzeba liczyć kolejne kilkaset złotych.

  Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e

  Bezpośredni link do pobrania Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przegląd techniczny C Cor Flex Max901e