Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp

Instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp jest łatwe i szybkie za pomocą narzędzia Setup. Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych. Następnie można przejść do instalacji dodatków wykonując następujące kroki:

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp

Ty i użytkownicy możecie instalować dodatki, aby korzystać z rozszerzonych funkcji obsługi plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google. Istnieją na przykład dodatki do systemów zatwierdzania dokumentów, podpisów cyfrowych i zaawansowanej edycji obrazów w prezentacjach. Możesz instalować dodatki u użytkowników lub zezwolić im na samodzielne instalowanie dodatków. Po zainstalowaniu dodatku jest on dostępny dla wszystkich plików tego samego typu.

Znajdowanie i instalowanie dodatków

Użytkownicy mogą instalować dodatki z Google Workspace Marketplace. Możesz też zainstalować dodatki u użytkowników lub umieścić pewne dodatki na białej liście, aby mieć kontrolę nad tym, co użytkownicy mogą instalować. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji” (poniżej).

Uwaga: dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google są przenoszone do Google Workspace Marketplace. Jeśli chcesz przenieść dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy, musisz współpracować z twórcami tych aplikacji. Dopóki nie zostaną one przeniesione, nie należy odinstalowywać żadnych dodatków, ponieważ nie będzie można ich znaleźć w Google Workspace Marketplace i zainstalować ponownie.

Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji

 • Jako administrator możesz zainstalować potrzebne dodatki z Google Workspace Marketplace.
 • W konsoli administracyjnej Google możesz dodać do białej listy wszystkie dodatki, które mają zainstalować użytkownicy. Dowiedz się więcej o kontroli nad instalowaniem przez użytkowników aplikacji z Google Workspace Marketplace.

Zezwalanie użytkownikom na instalowanie i używanie dodatków spoza organizacji

 1. Kliknij Funkcje i aplikacje.
 2. Kliknij Dodatki.
 3. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dodatków do Dokumentów Google ze sklepu z dodatkami.
 4. Kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Narzędzie do rozwiązywania problemów z instalacją i odinstalowywaniem programu pomaga automatycznie naprawiać problemy, gdy zablokowano możliwość instalowania lub usuwania programów. Rozwiązanie to naprawia również uszkodzone klucze rejestru.

Najpierw należy pobrać narzędzie do rozwiązywania problemów.

Pobieranie narzędzia do rozwiązywania problemów

Jeśli po rozpoczęciu pobierania pojawi się pole Pobierz plik, wybierz pozycję Uruchom lub Otwórz.

Narzędzie do rozwiązywania problemów zawiera kroki, które należy wykonać. Jeśli programu nie ma na liście w opcjach odinstalowywania, zostanie wyświetlony monit o podanie kodu produktu tego programu. Aby uzyskać dostęp do kodu, potrzebne będzie narzędzie do odczytywania plików MSI, które jest zazwyczaj dostępne dla specjalistów IT. Kod produktu można znaleźć w tabeli właściwości pliku MSI.

Jakie problemy rozwiązuje to narzędzie

Narzędzie do rozwiązywania problemów pomaga rozwiązać problemy związane z:

 • Uszkodzonymi kluczami rejestru w 64-bitowych systemach operacyjnych.

 • Uszkodzonymi kluczami rejestru, które kontrolują dane aktualizacji.

  Blokowaniem instalowania nowych programów.

  Blokowaniem całkowitego odinstalowania lub zaktualizowania istniejących programów.

  Blokowaniem odinstalowywania programu za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy (lub programy i funkcje) w Panelu sterowania.

Jeśli próbujesz usunąć złośliwe oprogramowanie, możesz użyć narzędzia Windows Security (lub innego narzędzia antywirusowego) lub narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania systemu Windows.

Działa na

Windows 10

Windows 8. 1

Windows 8

Windows 7

Powiązane łącza

Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu WindowsUzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów uaktualniania i instalacji systemu Windows 10Wskazówki, jak zwiększyć wydajność komputera w systemie Windows 10Instalowanie drukarki w systemie Windows 10Rozwiązywanie problemów z drukarkami w systemie Windows 7 lub Windows 8. 1

Ty i użytkownicy możecie instalować dodatki, aby zwiększać możliwości Kalendarza Google. Na przykład w firmie przydatne może być współdziałanie Kalendarza Google z GoToMeeting™ lub Webex®.

Aby przekazać użytkownikom informacje dotyczące instalowania, zobacz Pobieranie dodatkowych narzędzi do Kalendarza. 

Udostępnianie dodatków użytkownikom 

Możesz zainstalować wybrane dodatki w całej organizacji albo w określonych grupach użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wdrażanie aplikacji z Marketplace.

Kontrola nad dodatkami instalowanymi przez użytkowików

Jako administrator G Suite możesz:

 • zezwolić użytkownikom na samodzielne instalowanie dodatków;
 • uniemożliwić użytkownikom instalowanie dodatków;
 • określić dodatki, które są dostępne dla użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kontrola nad instalowaniem przez użytkowników aplikacji z Marketplace.

Powiązane artykuły

 • Informacje o G Suite Marketplace 
 • Zarządzanie aplikacjami z Marketplace
 • Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Dell S1909wxwfp