Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25

Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25 jest łatwa i szybka. Karta ta oferuje szeroki zakres funkcji, w tym tryb pracy wyświetlacza, wybór języka i czcionki, możliwość personalizacji ustawień wyświetlacza, ustawienia klawiatury i klawiszy funkcyjnych, konfigurację systemu, ustawienia sieci i jeszcze więcej. Możesz edytować ustawienia karty Hlins Per 5u25 za pomocą aplikacji konfiguracji lub przez konfigurowanie ustawień z poziomu BIOSu. Ustawienia te są przechowywane na karcie, dzięki czemu możesz szybko i łatwo dostosować ustawienia w zależności od potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25

Znajdź i zmień ustawienia drukowania, takie jak rodzaj i rozmiar papieru, drukowanie w kolorze lub czerni i bieli i jakośćdruku.

Uwaga:

Dostępne ustawienia drukowania i lokalizacje menu różnią się w zależności od modelu drukarki, typu sterownika i aplikacjiużywanej do drukowania.

Zmiana ustawień druku (Windows)

Podczas konfigurowania drukarki HP z zalecanym oprogramowaniem HP instalowany jest sterownik druku, który zapewnia dostępdo funkcji obsługiwanych przez drukarkę.

Otwieranie ustawień drukowania w aplikacjach systemu Windows

Otwórz ustawienia drukowania z aplikacji, z której drukujesz.

 1. Otwórz dokument, zdjęcie lub stronę internetową, kliknij menu Plik, a następnie kliknij Drukuj lub ikonę Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.

 2. Otwórz opcje drukowania. Nazwa przycisku lub łącza zależy od aplikacji używanej do drukowania.

  • Aplikacja Zdjęcia: Kliknij przycisk Więcej ustawień, znajdujący się u dołu listy ustawień.

   Microsoft Word: Kliknij Właściwości drukarki.

   Paint i WordPad: Kliknij przycisk Preferencje.

  Kliknij karty, aby uzyskać dostęp do ustawień według typu, a następnie kliknij Zaawansowane, aby uzyskać więcej opcji.

Ustawienia trybu kolorowego i monochromatycznego

Można kontrolować sposób interpretowania kolorów przez drukarkę i metody wykorzystywania atramentu do drukowania. Aby uzyskaćnajlepsze wyniki, edytuj zdjęcia i dokumenty w aplikacji, z której zostały utworzone przed zmianą ustawień drukowania.

Kolorowy lub czarno-biały: Wybierz ustawienia na karcie Papier/jakość, Kolor, Funkcje lub Zaawansowane.
Ustawienia i opcje

Ustawienie

Opis

Kolor

Wykorzystywany jest atrament z wszystkich wkładów atramentowych do drukowania pełnokolorowego

Czarno-biały, Wyłącznie czarny atrament, Monochromatyczny lub Skala szarości

Wykorzystywany jest tylko wkład atramentu czarnego do drukowania monochromatycznego o zwykłej lub niższej jakości

Wysokiej jakości skala szarości

Wykorzystywany jest atrament z wkładów atramentu czarnego i wkładów kolorowych do drukowania szerokiego zakresu odcieni koloruczarnego i szarego na wydrukach monochromatycznych o wysokiej jakości

Drukuj cały tekst na czarno

Wydruk całej treści dokumentu w kolorze czarnym, bez względu na kolor

Zarządzanie kolorami: Zdefiniuj zakres drukowanych kolorów na podstawie standardów branżowych i aplikacji używanej do drukowania. Ustawienia teznajdują się na karcie Kolor lub Zaawansowane.

ColorSmart/sRGB

Typowy standard, odpowiedni do większości zadań drukowania

AdobeRGB

Kolory są przekształcane na standard kolorów AdobeRGB

Zarządzany przez aplikację, ICM obsługiwane przez system lub drukarkę hosta lub ICM wyłączone

Opcja pozwala na zarządzanie kolorami przez aplikację lub drukarkę używaną do drukowania

Zaawansowane ustawienia kolorów: Pozwala dostosowywać nasycenie, jasność i odcień albo zmieniać poziomy poszczególnych kolorów z karty Kolor.

Ustawienia rodzaju papieru, rozmiaru papieru i podajnika papieru

Ustawienia rodzaju i rozmiaru papieru oraz podajnika umożliwiają prawidłową obsługę papieru przez drukarkę i skalowanie zadaniadrukowania na papierze. Ustaw ustawienia papieru na karcie Papier/jakość lub Funkcje.

Uwaga:

Podczas ładowania papieru do zasobnika wejściowego należy poszukać polecenia na panelu sterowania, jeśli drukarka jest w niąwyposażona, aby potwierdzić rodzaj i format papieru.Rodzaj papieru: Ustaw rodzaj używanego papieru, np. papier fotograficzny HP, papier zwykły lub nośnik niestandardowy lub wybierz Automatyczny, aby umożliwić drukarce wybranie rodzaju papieru.Format papieru: Wybierz rozmiar papieru włożony do drukarki, np. zwykły papier 4 x 6, Legal lub zwykły papier 8, 5 x 11. Obsługiwane formatypapieru można znaleźć w specyfikacjach drukarki.Podajnik lub źródło papieru: Wybierz podajnik z włożonym papierem, jeżeli drukarka jest wyposażona w więcej niż jeden podajnik. W razie możliwości wybierzpozycję Wybór automatyczny, aby papier był pobierany z głównego zasobnika. Jeżeli główny zasobnik będzie pusty, papier będzie pobierany z innego podajnika,w którym jest papier.

Ustawienia jakości druku i ulepszeń

Zmień ustawienia jakości druku, aby dopasować je do zadania drukowania. Większość dokumentów zawierających tylko tekst wymagazwykłej lub niskiej jakości druku, natomiast do drukowania zdjęć zaleca się wybranie wyższej jakości druku.Jakość druku: Głównym ustawieniem służącym do poprawy jakości wydruków jest rozdzielczość druku. Miarą rozdzielczości jest liczba punktówna cal kwadratowy (DPI). Wyższa wartość DPI umożliwia uzyskanie czystszych i bardziej szczegółowych wydruków, ale spowalniawydruk i może zwiększać zużycie atramentu lub toneru. Zobacz parametry techniczne drukarek dotyczące prędkości drukowania(prędkość drukowania wyrażona w stronach na minutę).

Zmień jakość wydruku na karcie Papier/jakość, Zaawansowanelub Drukowanie lub w oknie Opcje zaawansowane.

Jakość robocza

Najniższa wartość DPI używana zwykle w momencie, gdy poziom atramentu wkładów drukujących jest niski lub wysoka jakość drukunie jest konieczna

Tryb EconoMode

Tryb zmniejszający zużycie toneru na stronie i zmniejszający jakość druku; stosowany do wydruków roboczych lub próbnych

FastDraft

Opcja zapewnia jakość roboczą przy zachowaniu największej szybkości druku

FastRes

Opcja obejmuje wskazanie określające DPI

Zwykła lub Codzienna

Jakość przeznaczona dla większości zadań drukowania (ustawienie domyślne)

Najlepszy

Wyższa wartość DPI

Maksymalny współczynnik DPI

Najwyższe dostępne ustawienie DPI

Technologie HP Real Life lub HP Real Life Digital Photography: Wybierz poziom edycji, aby poprawić jakość zdjęć cyfrowych z problemami związanymi z rozdzielczością lub ekspozycją, rozmytymikolorami lub ciemnymi obszarami. Ustawienia programu HP Real Life można zmienić na karcie Funkcje, Zaawansowane lub Papier/jakość lub w oknie Opcje zaawansowane. Na karcie Skrót drukowania mogą być również dostępne skróty z tą opcją.Zaawansowane ustawienia kolorów: Dostosuj nasycenie, jasność i odcień albo dostosuj poziomy poszczególnych kolorów używanych przez drukarkę. Ustawienia sądostępne na karcie Kolor.Rozdzielczość: Wyświetlanie szczegółowych informacji o rozdzielczości DPI w oparciu o skróty drukowania lub ustawienia jakości druku wybranejna karcie Funkcje lub Drukowanie/jakość lub w oknie Opcje zaawansowane.

Ustawienia układu i formatowania

Zmień formatowanie dokumentów lub zdjęć, a także ich układ na papierze, w tym ustawienia orientacji, obramowań, skalowaniado rozmiaru papieru i drukowania wielu stron na jednym arkuszu. Niektóre skróty drukowania mają ustawienia układu i formatowania.Orientacja pionowa lub pozioma: Wybierz Portret dla wydruków pionowych lub Krajobraz dla wydruków poziomych w menu Orientacja na karcie Układ, Wykańczanie lub Funkcje.Dodawanie lub usuwanie obramowania: Pozostaw białe obramowanie wokół zdjęcia lub drukuj do krawędzi papieru, jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez drukarkę.Ustawienia obramowania są dostępne w menu Drukowanie bez obramowania lub Format papieru w oknie Opcje zaawansowane.Drukowanie po obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne): W zależności od modelu drukarki można automatycznie drukować na obu stronach papieru lub skonfigurować zadanie drukowaniatak, aby ręcznie odwracać strony. Opcje druku dwustronnego znajdują się na karcie Układ, Wykańczanie lub Funkcje.Drukowanie broszury: Wybierz ustawienia wiązania strony odwracania dla czytania broszury na karcie Wykańczanie lub Funkcje lub w oknie Opcje zaawansowane.Kolejność stron: Drukuj strony od przodu do tyłu lub od tyłu do przodu na karcie Podstawy, Układ, Zaawansowane lub Funkcje.Liczba stron na arkusz: Opcja umożliwia drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Można też wybrać kolejność ich drukowania nastronie. Liczba stron na arkusz jest dostępna na karcie Wykańczanie, Układ lub Funkcje albo na karcie Opcje zaawansowane.Skalowanie lub zmiana rozmiaru wydruku: Opcja umożliwia dopasowanie wydruków do różnych rozmiarów papieru, skalowanie w celu dopasowania do wybranego rozmiaru papierulub zmianę rozmiaru oryginalnego o podaną wartość procentową w obszarze Opcje zmiany rozmiaru na kartach Funkcje lub Efekty.Minimalizowanie marginesów: Opcja umożliwia drukowanie blisko dolnej krawędzi strony. To ustawienie znajduje się na karcie Zaawansowane.Drukowanie lustrzane: Opcja umożliwia odbicie obrazu lub dokumentu na potrzeby drukowania naprasowywanek na karcie Zaawansowane.Drukowanie plakatu: Opcja umożliwia powiększenie obrazu i podzielenie go na wiele stron, tak aby umożliwić późniejsze połączenie go w plakatna karcie Zaawansowane.Znaki wodne: Znak wodny to subtelny obraz umieszczony na wydruku, który jest widoczny w momencie, gdy strona jest utrzymywana pod światło.Opcja umożliwia drukowanie znaku wodnego na każdej stronie dokumentu lub tylko na pierwszej stronie, jeżeli zostanie zaznaczona.Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się na karcie Efekty, aby uzyskać opcje formatowania.

Ustawienia obsługi atramentu i toneru

Niektóre modele drukarki udostępniają ustawienia pozwalające zmieniać sposób nanoszenia atramentu lub toneru na papier, w tymilości zużywanego atramentu, kontrolowanie poszczególnych kolorów i okres przetrzymywania wydruku w celu wyschnięcia. Ustawieniatuszu i toneru można zmienić na karcie Kolor lub Zaawansowane.Zaawansowane ustawienia kolorów: Dostosuj nasycenie, jasność i odcień albo dostosuj poziomy poszczególnych kolorów używanych przez drukarkę.Czas wysychania: Wydłuż lub skróć okres między drukowaniem co najmniej dwóch stron lub zdjęć. Dłuższy czas wysychania zapewnia dodatkowyczas w przypadku wolnoschnących wydruków przez przytrzymanie wydruków, do momentu, gdy upłynie czas wysychania.Ilość atramentu: Umożliwia ustawienie ilości atramentu zużywanego podczas drukowania na stronie. Im mniejsza objętość atramentu, tym krótszyczas wysychania.Rozpylanie: Jeżeli część obrazu drukowanego na zdjęciu bez obramowania jest odcinana, określ, jak wiele obrazu oryginału wychodzi pozabrzeg papieru.

Zapisywanie preferowanych ustawień drukowania

Ustawienia drukowania można zapisać jako skrót dla podobnych zadań drukowania lub jako ustawienie domyślne dla wszystkichzadań drukowania.

  Tworzenie niestandardowego skrótu: W oknie Ustawienia drukowania kliknij kartę Skrót drukowania, jeżeli jest dostępny, wybierz skrót Ustawienia drukowania dla użytkownika, znajdujący się u dołu listy, zmień ustawienia drukowania, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako, aby nadać nazwę skrótowi.

  Określenie ustawienia domyślnego dla wszystkich zadań drukowania: W systemie Windows wyszukaj drukarki, kliknij Drukarki i skanery, kliknij drukarkę, a następnie kliknij Zarządzaj. Kliknij Właściwości drukowania, wybierz kartę Zaawansowane, a następnie kliknij Ustawienia domyślne drukowania. Zmień dowolne ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Sprawdź ustawienia drukowania (Mac)

  Po skonfigurowaniu drukarki z zalecanym oprogramowaniem HP instalowany jest sterownik, który zawiera obsługiwane ustawieniai funkcje.

   Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie otwórz ustawienia zadania drukowania.

    Dokumenty i zdjęcia: Kliknij ikonę Spotlight, a następnie wyszukaj i otwórz Podgląd. Kliknij, aby otworzyć element, a następnie kliknij.

    Strony internetowe: Otwórz stronę do wydrukowania, a następnie kliknij kolejno.

    Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły, jeśli pojawi się przycisk.

    Kliknij nazwy ustawień lub menu opcji drukowania w środku okna, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień według kategorii.

     Kolorowy lub czarno-biały: Włącz lub wyłącz opcję Drukuj w kolorze lub Czarno-biały. Menu Ustawienia wstępne zawiera też opcje trybu kolorowego i czarno-białego.

     Typ papieru (fotograficzny, zwykły, specjalny): Wybierz rodzaj papieru w opcji Nośniki i jakość, aby zapewnić poprawne pokrycie atramentem papieru włożonego do drukarki.

     Rozmiar papieru: Wybierz papier z menu Format papieru w oknie głównym, jeżeli jest dostępny, lub kliknij opcję Obsługa papieru, wybierz opcję Skaluj, aby dopasować do formatu papieru, a następnie wybierz papier w menu Docelowy rozmiar papieru.

     Niestandardowy rozmiar papieru: Z listy Rozmiar papieru wybierz pozycję Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami, jeżeli jest dostępna. Ustawienie może być również dostępne w menu.

     Jakość druku: Z menu lub suwaka Jakość lub Jakość druku wybierz Najlepsza, Normalna lub Wersja robocza.

     Drukowanie dwustronne (dupleks): Włącz ustawienie Dwustronne. Wybierz typ bindowania z opcji ustawień lub z menu Układ. Jeśli podczas drukowania zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ręcznie załadować i odwrócić papier.

     Dodawanie lub usuwanie obramowania: Kliknij pozycję Układ, a następnie kliknij menu Obramowanie, aby wybrać szerokość obramowania lub wybierz pozycję Brak, aby drukować bez obramowania.

     Drukowanie lustrzane: Opcja umożliwia odbicie obrazu lub dokumentu na potrzeby drukowania naprasowywanek. Kliknij pozycjęUkład, a następnie wybierz opcję Odwróć poziomo.

     Aby zapisać te ustawienia dla przyszłych zadań drukowania, kliknij menu Ustawienia wstępne, a następnie wybierz Zapisz bieżące ustawienia jako wstępne.

Konfiguracja sieci WiFi w UPC - Sieci komputerowe - dobreprogramy - forum

Ładowanie

 • NEWSY
 • BLOGI
 • PROGRAMY
 • GRY

Gdy do telefonu włożone są dwie karty nano SIM, można ustawić dla nich kilka opcji.

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Sieć i internet > Karty SIM.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zmiana nazw kart SIM.
  • Włączenie lub wyłączenie karty SIM.
  • Ustawienie domyślnej karty SIM dla komórkowego połączenia transmisji danych.
  • Ustawienie domyślnej karty SIM do nawiązywania połączeń.
  • Ustawianie domyślnej karty SIM do wysyłania wiadomości SMS.

Czy ta informacja była pomocna?Dziękujemy!

Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25

Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Hlins Per 5u25